Page 1

S PORT BEWEEGT ONS ALL EMAAL I NFRASTRUCTUUR

EN VER ENIGINGEN

Sp.a heeft aandacht voor degelijke sportinfrastructuur, voor zoveel mogelijk doeleinden en mensen. We moeten investeren in speelpleinen, skateparken, fitnesstoestellen in openlucht en gratis sportinfrastructuur voor jeugdtrainingen en voor lichamelijke opvoeding op school.

Elke buurt verdient een multifunctioneel sportveld!

Sp.a is voorstander van het behoud van een openbaar

zwembad waar

scholen en Truinenaars tegen een beperkte prijs gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er nood aan een openbare

zwemvijver. Er kan gedacht

worden aan het Speelhof hiervoor. Sint-Truiden telt tientallen sportclubs. Zij moeten verder financieel en logistiek intensief ondersteund worden. Het spreekt voor zich dat zowel de infrastructuur als de opleiding en training binnen de clubs kwaliteitsvol moet zijn. Om dit verder te verdiepen koppelen we verdere subsidies aan zulke criteria (vb: fair-play beleid). Sp.a is voorstander om van voetbalstadion

Stayen een ‘open stadion' te

maken. Dat gaat van buurtbewoners die de zalen van het complex goedkoop kunnen gebruiken voor een buurtvergadering, tot een culturele activiteit in de zomer op het plein zelf. Het domein Terbiest moet voorzien blijven voor sport- en jeugdverenigingen.


ACTIES EN DOELGROEPEN MINDER ACTIEVE SPORTERS Sp.a wil investeren in laagdrempelige sportcursussen voor senioren. Senioren hebben een grote vraag naar sport- en recreatieve activiteiten maar het aanbod is vaak te schraal. Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar, verdienen extra ondersteuning. Tegelijk wil sp.a aangepaste sportactiviteiten voor personen met een

handicap stimuleren.

SPORTSHOPPEN Voor een appel, en een ei kunnen Truienaars shoppen uit een waaier van sporten, verspreid over het grondgebied. Het aanbod bevat heel wat sporten zoals lopen, zwemmen, zumba, powergym of kickbox. Het aanbod wordt jaarlijks geactualiseerd. Het systeem werkt met een tienbeurtenkaart. Inwoners kunnen hun eigen uurrooster opstellen met een variatie van sporten, of opteren voor één discipline. De sporter kiest zelf wat, waar en wanneer. De sportdienst deelt mee in de kosten. Dat betekent dus geen concurrentie met de sportclubs, maar net het omgekeerde: het levert hen nieuwe

leden op.

Vooral de lage prijs en de vrije keuzemogelijkheid zijn echte pluspunten. HEEL SINT-TRUIDEN GEZOND De stad Sint-Truiden daagt haar inwoners uit tot sport. Tijdens een vier maanden durende campagne moeten de inwoners bepaalde doelen, zoals 1.000 kg vermageren of 10.000 km lopen, behalen. Naast deze uitdagingen worden tijdens deze campagne ook tal van activiteiten georganiseerd: van tentoonstellingen over voordrachten tot wandel- en fietstochten. Zo brengen we de inwoners van Sint-Truiden

samen en brengen we gezonde voeding, sport en

gezondheid onder de aandacht.

SATELLIETSPORTMANIFESTATIES De sportdienst maakt ruimte voor satellietmanifastaties

in de rand van

een grote happening. Beide activiteiten worden hierdoor versterkt. Vb: “ Hoe fit is je mamma?” op Joy-joy.

Sport beweegt ons allemaal  

maken. Dat gaat van buurtbewoners die de zalen van het complex goedkoop kunnen gebruiken voor een buurtvergadering, tot een culturele activi...

Sport beweegt ons allemaal  

maken. Dat gaat van buurtbewoners die de zalen van het complex goedkoop kunnen gebruiken voor een buurtvergadering, tot een culturele activi...

Advertisement