Page 1

Persbericht Speed pedelecs niet welkom in Berchem NVA-districtsschepen Bruno De Saegher weigert actie te ondernemen om speed pedelecs toe te staan in eenrichtingsstraten, waar vandaag al fietsers in tegenrichting mogen rijden. Hij antwoordde dit tijdens de bespreking van een voorstel van SPA-Groen fractievoorzitter Peter Raats op de jongste districtsraad van Berchem. Open VLD en CD&V zegden geen woord en steunden de districtsschepen. “Verbazingwekkend!” Zo stelt Peter Raats: ”Einde 2016 wijzigde de wetgeving, waarbij de speed pedelec een apart statuut en bijhorende verkeersborden kreeg. Het is dan ook vandaag niet meer toegestaan dat speed pedelecs in tegenrichting rijden in eenrichtingsstraten, ook al hangt er een verkeersbord dat zegt dat fietsers dat wel mogen. Enkel wanneer een van de borden

of M11

onder het bord M12

Hangt is het wel toegestaan. C1

Aan de andere zijde is dit dan aangeduid door:

of M17

onder het bord M18

.”. F19

“Ik vroeg dan ook aan de schepen om, waar gewenst, de verkeersborden aan te passen. Hoewel ik de juridische informatie hierover gaf, antwoordde de schepen dat dit vandaag in de federale wetgeving nog niet geregeld is (?!) en dat dit vandaag geregeld wordt bij gedoogbeleid van de politie. Daarmee ontkent de schepen, daarin gevolgd door de CD&V en VLD, niet alleen het bestaan van deze wetgeving maar creëert hij ook rechtsonzekerheid. Speed pedelecs lijken dan ook niet welkom voor dit Berchems bestuur.“ Aldus een verontwaardigde Peter Raats (Spa-Groen). De fractievoorzitter van Spa-Groen Berchem zal zich nu richten tot de meerderheid binnen de stad om te zien of die wel zo verstandig is om de plaatselijke verkeersregels aan te passen aan deze nieuwe (2 jaar oude ) wetgeving. Meer info: Peter Raats: GSM 0495386410, peter.raats@antwerpen.be

Profile for sp.a - Groen Berchem

Speed pedelecs niet welkom in Berchem  

NVA-districtsschepen Bruno De Saegher weigert actie te ondernemen om speed pedelecs toe te staan in eenrichtingsstraten, waar vandaag al fie...

Speed pedelecs niet welkom in Berchem  

NVA-districtsschepen Bruno De Saegher weigert actie te ondernemen om speed pedelecs toe te staan in eenrichtingsstraten, waar vandaag al fie...

Advertisement