Page 1

SOLIDAIR

Een uitgave van het de SP • Vijverhofstraat 65 • 3032 SC Rotterdam • T (010) 243 55 55 • F (010) 243 55 66 • E solidair@sp.nl • l www.sp.nl • juni 2008

Foto robin van der velden

column

Meer, harder, langer werken? April 2008: SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen trekt samen op met actievoerende postbodes.

SP steunt werknemers in actie Grote groepen werknemers kwamen de laatste maanden in beweging. De politie deelde geen bonnen uit. Leraren demonstreerden voor een beter loon en zeggenschap over hun vak. Postwerkers vochten voor een redelijke loonsverhoging en behoud van werk. In het streekvervoer werd gratis vervoer als actiemiddel ingezet. Protestbijeenkomsten tegen ontslagen in de thuiszorg. Een estafettestaking bij garages en installatiebedrijven (de klein-­metaal). En voor het eerst een staking bij Atos Origin, een ict-bedrijf. Het vorige kabinet-Balkenende beloofde het zoet na het zuur. Velen verwachtten dat met de economische voorspoed en de PvdA in de regering het zoet zou komen. Niet dus. Ook dit jaar blijven de lonen achter bij de forse prijsstijgingen. Alle reden om in actie te blijven komen voor een eerlijke beloning. Meer over de acties op de middenpagina’s.

TNTacties hebben resultaat Het kabinet heeft de volledige liberalisering van de postmarkt uitgesteld. Dat is een eerste overwinning van de actievoerende TNT’ers. Samen met de bonden en de SP vechten zij tegen het uit­kleden van de arbeidsvoor­ waarden van werknemers als gevolg van liberalisering.

Actievoeren werkt!

Balkenende breekt opnieuw belofte Na al het zuur nog altijd geen zoet Het gaat heel goed met de economie, er is volop werk en de winsten stijgen. Maar op de topmanagers na, die er het afgelopen jaar weer ruim 20 procent bij kregen, merkt bijna niemand iets van de economische groei. Er is zelfs sprake van koopkracht­ verlies, twee keer zo veel als het kabinet op Prinsjesdag vorig jaar voorrekende. Het blijkt uit cijfers van het Centraal Plan­ bureau en uit de eigen Koopkrachtbaro­ meter van de SP: het beloofde zoet voor gewone mensen blijft opnieuw uit. De SP vindt dat het kabinet zijn beloftes moet nakomen en het koopkrachtverlies

Minister Van der Hoeven van Econo­ mische Zaken zegt dat de 40-urige werkweek weer terug moet komen. De minister van Financiën zegt dat stoppen met werken voor je 65ste jaar ontmoedigd moet worden. Daarom komt hij met de Bos-belasting. Wie niet langer doorwerkt, betaalt na zijn 65ste meer belasting. ­Minister Donner van Sociale Zaken zegt dat doorwerken na 65 jaar normaal moet worden. In koor roept het kabinet dat we meer, harder en langer moeten werken. En om meer mensen aan het werk te ­krijgen wil minister Donner het ontslagrecht verslechteren. Hij roept werkgeversvoorman Wientjes na. Die wil de voordeur van de bedrijven openzet­ ten, als de achterdeur ook open gaat. Dit is de opmaat naar draaideurperso­ neel. Ouderen weten het nog: in de jaren ’70 was er sprake van massaontslag. Door automatisering werd veel werk overbodig. De verwachting was dat het niet heel lang meer zou duren of men­ sen zouden vrijwel niet meer hoeven te werken. Machines en robots zouden het werk overnemen. Vrije tijd zou toe­ nemen. Maar in plaats van vrije tijd, na de werkdag, of na 40 jaar werken, moet je werken tot je dood. “Leer vandaag dat je nooit sterft” staat er in een rapport van VVD’er Ed ­Nijpels. Hij leidt de werkgroep “GrijsWerkt”. Grijs moet inderdaad wer­ ken. Maar niet de grijzende mensen. De grijze cellen moeten aan de slag. Meer, harder en langer moet we ver­ vangen door slimmer werken. Door nieuwe uitvindingen, nieuwe techno­ logie en choling van vakmensen kan de arbeidsproduc­tiviteit omhoog. Langer werken is niet slim. Korter werken en toch meer maken. Dat is pas slim! Paul Ulenbelt, SP-Tweede Kamerlid

voor mensen met een laag en modaal inkomen moet compenseren. Dat kan door het minimumloon en de huurtoeslag te verhogen en door de geplande btw-stijging van 19 naar 20 procent te schrappen. SP-Kamerlid Sadet Karabulut: “Ontzet­ tend veel mensen voelen zich bedonderd, omdat ze er nog meer op achteruitgaan dan eerder is voorgespiegeld, juist nu ze verwachten wat meer financiële ruimte te krijgen. Op deze manier pakt het kabinet mensen niet alleen in hun portemonnee, maar het voedt ook het cynisme over de politiek.” Foto Arie versluis


Doden en gewonden door containergas minister grijpt niet in Ieder jaar komen in Nederlandse havens een miljoen containers binnen gevuld met uiterst giftig gas. Slechts 1 procent van die containers bevat een waarschuwingssticker. De werknemers die de containers lossen weten dus meestal niet of een container ‘gegast’ is, steeds vaker met ernstige gevolgen. SP-Kamerlid Remi Poppe strijdt al jaren tegen deze misstanden. Waarom zit er gas in die containers? “Er bestaat een Europese regel dat containers die tropisch hout bevatten gegast moeten worden om insecten te doden. Dus containers die goederen bevatten, verpakt in kratten of kisten of staand op pallets, moeten gegast worden. In 70 procent van de gevallen wordt echter onterecht gegast.” En dat gas is gevaarlijk voor mensen die die containers lossen? “Absoluut, sinds januari zijn er in Europa al vier mensen op schepen omgekomen door vergiftiging. In Nederland is een aan­ tal werknemers ernstig gewond geraakt door gassen die vrij­ kwamen uit de containers. Bovendien worden de spullen uit de containers opgeslagen in magazijnen, waar de restanten van die gassen rondwaren, maar waar natuurlijk ook mensen werken”. De SP heeft dit vast al bij een minister aangekaart? “Bedrijven zijn wettelijk verplicht een waarschuwingssticker aan te brengen op containers die gegast zijn. Die wet wordt massaal ontdoken, omdat er geen boetes aan verbonden zijn. Ik heb ­minister Cramer voorgesteld inspecteurs van haar ministerie (VROM) jaarlijks duizend containers te laten controleren op gas. Statistisch gezien zouden ze dan zo’n 150 gegaste containers moeten vinden. De importeurs van die containers moeten een boete krijgen. Ik verwacht dat dit zal leiden tot een schokgolf onder bedrijven. Ze zullen hun partners in China, waar die rom­ mel vaak vandaan komt, met klem vragen in ieder geval waar­ schuwingsstickers te plakken”. Daar heeft de minister mee ingestemd? “Nee, want ze wil de handelsbelangen met China en andere Aziatische landen niet schaden. Veiligheidsmaatregelen kosten immers geld en ze wil het bedrijfsleven niet op kosten jagen. Dus komt ze met een slap convenant waarin ze de importeurs oproept zich aan de regels te houden. En ze heeft toegezegd dat ze verschillende diensten gaat laten samenwerken. Dat werkt niet en levert een hoop bureaucratie op. De mensen met verstand van zaken (inspectie VROM en VWS) moeten meer bevoegdheden krijgen. Met aandacht in de media en steun van werknemers moet het mogelijk zijn hiervoor een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen.” Komt u op uw bedrijf in aanraking met gegaste containers? Met uw meldingen kunnen wij de druk opvoeren. Stuur uw melding naar veiligheid@sp.nl

Actie TNT De liberalisering van de postsector gaat over de ruggen van werknemers. Van echte banen worden bijbanen gemaakt. Sociale rechten gaan verloren. Steeds vaker wordt gewerkt voor minder dan het minimumloon. Na ruim een jaar vruchteloos onderhandelen voor een goede cao, voeren de werk­nemers actie. SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen: “De werknemers zijn woedend maar gaan tevens met pijn in het hart staken. Ze hebben echt hart voor het bedrijf, waar velen al 20 tot 30 jaar werken. Dan gaat het je niet in de kouwe kleren zit­ ten als de markt verpest wordt door een onzinnige liberalisering. Concurrentie betekent tot dusver dat de post voor één adres door drie bezorgers wordt af­ geleverd. Niks efficiëntie, dat kost alleen maar meer geld en mankracht. En dege­ ne die dat betaalt dat is de werknemer, want die mag voor een hongerloontje de straat op. Bezorgers krijgen per stuk dat ze bezorgen betaald en dat is vaak minder dan het minimumloon.”

Foto BAs stoffelsen

Postsorteerder Dick: “Ik heb zo lang­ zamerhand het gevoel dat ze bij dit bedrijf blij zouden zijn als ik dood ben. Dan zijn ze tenminste weer een werk­ nemer kwijt.” Postsorteerder: “We worden geïntimi­ deerd tot en met. Folders en actie­ materiaal van de bonden worden verboden op de vestigingen. Alles wat we ophangen of neerleggen wordt direct weggehaald.” Postbode Rob: “Er moet op de postmarkt voor alle bedrijven eenzelfde cao komen. Pas dan is er sprake van eerlijke concurrentie.” Postsorteerder Den Haag: ”De politiek laat ons in de kou staan. Regering: alvast bedankt voor het verlies van mijn baan!!”

Foto BAs stoffelsen

Actie Topvrouwen leraren column

Agnes Jongerius wil wettelijke quota in­voeren voor meer vrouwen aan de top. Ik vind het een gekke discussie. Waarom zouden we ons best moeten doen om meer Rita’s, Nina’s en Margarets aan de top te krijgen? Een vrouw aan de top is niet automatisch ook een topvrouw die het beste voor heeft met de werknemers en het bedrijf. We zouden vooral de handen ineen moeten slaan om de obstakels op de arbeidsmarkt op te ruimen die nu het principe van de ‘beste vrouw of man op de beste plek’ in de weg staan. Zoals beperk­ te verlofmogelijkheden, de onzekerheid van flexbanen, beperkte doorstroommogelijk­ heden, ongelijke beloning, discriminatie, enzovoort. Dat zijn zaken die nu eerst ver­ beterd moeten worden. Door mannen én vrouwen. Het gaat uiteindelijk niet om meer vrouwen aan de top maar om meer top­ vrouwen en topmannen op de beste plek. Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: “Investeringen in onderwijs zijn hard nodig. Nederlandse leraren maken de meeste uren voor de grootste klassen. De werkdruk moet echt omlaag.” “Leraren, leerlingen en scholen zijn terecht boos over het onderwijsbeleid. Nederland investeert per jaar 5 miljard minder dan andere Europese landen in onderwijs. Het actieplan van Plasterk lost dat probleem niet op, want het is grotendeels een sigaar uit eigen doos.” “Iedereen profiteert van goed onderwijs. Hoe hoger mensen worden opgeleid, hoe gezonder ze worden. De criminali­ teit neemt af en het welzijn neemt toe. Wat wil je nog meer?” “De Leraren in Actie voeren terecht ac­ tie voor beter onderwijs. Volgende keer staan we hier samen met de ouders en leerlingen.”

Drie quotes van de actiegroep “Leraren in actie” “Zonder geld kunnen we het grote pro­ bleem van het gigantische lerarentekort niet oplossen. Het lerarenberoep moet aantrekkelijker worden gemaakt. Op dit moment is 25 procent van de docenten in het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag onbevoegd. Over 10 jaar is dat 50 procent. En over 15 jaar hebben we niemand meer voor de klas.” “De Nederlandse kenniseconomie is de afgelopen jaren in Europa al van de top naar de middenmoot gedaald. Met de aankomende plannen lijkt Nederland alleen nog maar verder weg te zakken. Dat is een regelrechte ramp voor Nederland.” “Nederland moet wakkergeschud worden. Nederland redt het niet in Europa zonder een gedegen kenniseconomie.”

Foto jan lankveld / Hollands Foto Arie versluis


Actie politie SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak: ‘Politiemensen zullen niet snel klagen, staken of demonstreren. Deze massale acties laten zien dat er echt iets mis is bij de politie. De regeringen Balke­ nende hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in veilig­ heid, maar niet in de mensen die Nederland veiliger moeten maken. Ter Horst moet meer respect tonen en snel tegemoet komen aan de redelijke wensen van de politie.’ Politieagent op stakingsbijeenkomst: ‘Ze zouden deze minister op moeten pakken en beboeten wegens het beledigen van ambtenaren in functie’. Politiebond ACP na onderhandelingen met Terpstra: ‘Door de opstel­ ling van Ter Horst raken de verhoudingen tussen werkgever en werknemers ernstig verstoord. De conclusie is immers dat onze leden worden geschoffeerd. De onrust die dat zal opleveren, komt geheel voor rekening van de minister.’  ‘De werkgever heeft zich als onderhandelingspartner niet betrouwbaar gedragen.’ ‘Het voorstel van de minister wordt door de leden beleefd als “stikken-of-slikken”; het past naar onze mening niet bij een ­kabinet dat normen en waarden zo hoog in het vaandel heeft en is zeer slecht gevallen bij de politieambtenaren.’

Foto BAs stoffelsen

Politiebond NPB na cao-onderhandelingen: ‘Agenten accepteren het bod met een knoop in de maag.’ Guusje ter Horst in het NRC: ‘Die verruwing in de maatschappij zie ik ook hier terug. Ik krijg mails van politieagenten en ik merk dat ze standpunten verwoorden die feitelijk zó naast de werkelijk­ heid zijn. […] Als dan ook daar korte lontjes blijken te zijn en allerlei woede de kop op steekt, ook tegen mij persoonlijk, dan heb ik daar echt zorgen om. […] Ik ben echt héél teleurgesteld.‘ Foto Luuk van der Lee / Hollandse Hoogte

Foto Hollandse Hoogte

Foto bas stoffelsen

se Hoogte

Foto EVELYNE JACQ / Hollandse Hoogte

De acties van de politie zijn op een vreemde manier beëindigd: omdat de minister aangaf dat er geen ruimte meer zat om te onderhandelen, zagen de bonden het nut niet van verdere acties. De SP, de bonden en vooral de agenten zijn teleurgesteld in dit kabinet, maar zeker in deze minister. Zij stond niet naast de agenten, maar recht tegenover hen. Zij voelen zich niet gehoord en aan de kant geschoven, omdat ze ‘te veel geld kosten’. De acties hebben wel zin gehad: er is meer binnengehaald dan het oorspronkelijke aanbod. Maar bovenal hebben de acties bij politie de actiebereidheid in andere sectoren vergroot: het onderwijs, de zorg, buschauffeurs, postbodes, enzovoort.

Actie buschauffeurs Buschauffeurs van Connexxion, Veolia en Arriva voeren actie voor een betere cao. De werkgevers zetten de arbeidsvoor­ waarden van het personeel onder druk om zo zelf meer winst te kunnen maken. De buschauffeurs zijn na de publieks­ vriendelijke acties waarbij reizigers gratis mogen reizen over­ gegaan tot staken. SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer: “Steun de buschauffeurs, zij zijn de echte top­bestuurders! Door die verfoeide marktwerking in het openbaar vervoer is werkelijk alles – reisgemak, kwaliteit en het personeel – ondergeschikt geraakt aan het winstbejag van de top. Het is nu misschien vervelend voor de reiziger maar uit­ eindelijk is iedereen gebaat bij een buschauffeur die de beloning en waar­dering krijgt die hij verdient!” Buschauffeur Louis van Dam: “Kom op mensen laat het nu eens weten aan die mensen daar boven in die toren. Kom in beweging... dat is goed voor je (financieel).” Buschauffeur Kees van Leeuwen: “SP, help de chauffeurs in het ov om in de toekomst een belegde boterham te hebben.”

Foto CYNTHIA BOLL / Hollandse Hoogte


De afgelopen zes jaar heeft de overheid € 7,7 miljard besteed aan commerciële reïntegratie. Deze miljarden gingen naar ruim 2100 reïntegratiebedrijven. Het nettoresultaat van reïntegratie is niet bekend. Het is niet duidelijk hoeveel mensen na een reïnte­ gratietraject aan het werk zijn. Bij mensen die wel werk hebben gevonden, is onduidelijk of dat dankzij reïntegratie was of dat het hen op eigen kracht ook zou

zijn gelukt. In een aantal geval­ len leverde een reïntegratietraject zelfs een vertraging op, omdat mensen tijdens een traject stop­ pen met zoeken naar werk. Eind 2004, twee jaar na de invoering van marktwerking in de arbeids­ bemiddeling, constateerde de SP dat de reïntegratie een schanda­ lige miskleun was in de orde van grootte van de Betuwelijn. In 2008 heeft de SP de deelnemers opnieuw naar

De SP wil dat er een grondig ­parlementair onderzoek komt naar de besteding van de reïnte­ gratiegelden. De bemiddeling van werklozen moet via gemeenten worden georganiseerd door arbeidsbemiddelaars; deze krij­ gen tot taak om werklozen en werkgevers te kennen en bij elkaar te brengen. De arbeids­ bemiddelaar kan scholing bieden voor een bestaande functie. Ook kan hij de werkgever onder­ steunen bij begeleiding op het werk en het regelen van subsidies.

SP wil fatsoenlijke sociale werkvoorziening

TNT werkt met spookvakbond seur voor ondernemingen was. Leden van het bestuur zijn vooral leidinggevenden van particuliere postbedrijven, met name van de PIN-groep. De PIN-groep heeft volgend berichten in de Duitse pers € 130.000 aan de gele bond geschonken. Net als in Nederland wordt in Duitsland een heftige strijd gevoerd over de liberalise­ ring van de postmarkt zoals die door Europa is afgekondigd. De vakbond Ver.di en de Duitse Post zijn een cao overeengekomen met een minimumloon van € 9,80 per uur voor de postbodes. Dat

moet negatieve gevolgen van de liberalisering voor de Duitse postbodes tegen gaan. De cao is door de regering algemeen geldig verklaard. TNT in Duitsland en andere particuliere bedrijven voeren een rechtszaak tegen dat minimumloon. De werkgevers doen er blijkbaar alles aan om werknemersbelangen te onder­ mijnen. Werknemers moeten dan ook op hun hoede blijven en be­ reid zijn de vakbondsstrijd aan te gaan, de échte vakbondsstrijd!

MAAK NEDERLAND BETER! KOM IN ACTIE!

grote partij geworden – in de Niet alleen in leden, ook in zetels is de SP een de Kamer. De komende jaren staan gemeenten, provincies, en de Eerste en Twee de mensen in ons hebben gesteld, wij voor de uitdaging om het vertrouwen, dat en en het parlement, maar vooral ook waar te maken. Niet alleen in de gemeenterad te werken aan een beter Nederland. door samen met mensen in buurten en dorpen vooral een voortzetting van de En dat is hard nodig. Want Balkenende-4 blijkt uitverkoop van de thuiszorg, eerdere kabinetten-Balkenende te zijn: zie de cht, de weigering om een referendum de dreigende versoepeling van het ontslagre besluit om de Nederlandse troepen te houden over het Europees Verdrag, en het langer in Afghanistan te houden... De SP zorgt daarvoor. Dit kabinet heeft een sterke oppositie nodig. vraag ik u om lid te worden! Omdat wij uw steun daarbij hard nodig hebben, Met hartelijke groet,

Foto SP hengelo

De sociale werkvoorziening (Wsw) biedt arbeidsgehandicapten een aangepaste werkplek. In een sociale werkplaats hoort het beste uit mensen te worden gehaald en gemeenten moeten daarop toezien. Helaas gaan er op veel werkplaatsen structureel zaken mis. Doordat de regering al jarenlang het budget niet verhoogt staan er inmiddels ongeveer 20.000 mensen op de wachtlijsten. Per 1 januari 2008 is de Wet gewijzigd. De ‘modernisering’ van staatssecretaris Aboutaleb zorgt niet voor een betere uitvoering van de sociale doelen van de Wsw. De grootste problemen in de werkvoor­ ziening worden niet aangepakt en aan de gemeenten overgelaten, zoals de oplossing van de wachtlijsten. De SP zet zich lokaal en in het parle­ ment in voor verbeteringen. Via de website www.wswplein.nl kunnen betrokkenen hun ervaringen melden en op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus en gratis toegang tot ­‘tomaatnet’, de reclamevrije internetprovider voor alle SP-leden.

BON OM LID TE WORDEN

Wel eens van een vakbond ­gehoord die pleit voor een lager loon? In Duitsland is dat het geval. In oktober werd daar de vakbond voor Nieuwe Post­ diensten (GNBZ) op gericht. Die bond heeft met een aantal parti­ culiere postdiensten de afspraak gemaakt voor een minimumloon van € 7,50 per uur. Ook TNT heeft zich daarbij aangesloten. Alles wijst erop dat de GNBZ een ‘gele bond’ is – een bond opgericht door werkgevers. De 66-jarige voorzitter is een voormalig onder­ nemer, die daarna belastingadvi­

kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  12,50  15,– naam

roepnaam

voorletters

m/v

adres

postcode

plaats

telefoon

geboortedatum

e-mail

rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.

datum

Jan Marijnissen

 10, – anders 

handtekening

Stuur deze bon naar: SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

SOLIDAIR juni 2008

Reïntegratie: wanprestaties en verdwenen miljarden

hun ervaringen gevraagd. Het blijkt nog steeds een puinhoop. Van de ruim 200 meldingen waren er slechts vier positief. Onder­ zoek van de SP naar tien grote reïntegratie­bedrijven toont aan dat deze bedrijven weigeren om openheid van zaken te geven over de besteding van het belastinggeld.

Solidair - Juni 2008  

Solidair - Juni 2008