Page 1

OVER DE TOP ONDERZOEK SP NAAR DE MEGASALARISSEN IN HET ZIEKENHUISBESTUUR

 SP- Tweede Kamerfractie, Zomer 2009


INLEIDING In 2008 presenteerde de SP rapporten over topsalarissen voor bestuurders in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg en de zorgverzekeraars. We legden bloot dat er onverantwoord grote salarissen werden ontvangen door bestuurders die blijkbaar niet begrepen dat dit maatschappelijk onaanvaardbaar wordt geacht. De cijfers waren schokkend en iedereen sprak er schande van. Er volgde een debat in de Tweede Kamer en er werd van links tot rechts geconcludeerd dat hier iets moest gebeuren. Ook de regering beloofde actie, maar tot op heden blijft die echter uit. Dit jaar zetten we op een rij wat er in de ziekenhuistop verdiend wordt. Bijna 9 op de 10 ziekenhuisbestuurders verdient meer dan de minister-president. De SP vindt het onacceptabel dat zorgbestuurders zo veel verdienen ten laste van de steeds duurdere zorgpremies die iedereen betaalt. Ook hier blijkt dat de regering geen greep heeft (of wil hebben?) op de inhaligheid van een deel van de bestuurders die met publiek geld worden betaald. We troffen salarissen ver boven de Balkenendenorm, maar ook enorme ontslagvergoedingen en – jawel –bonussen. Er zijn dus nog steeds bestuurders die denken dat zij een groter inkomen uit ons belastinggeld mogen opstrijken dan een minister of zelfs de minister-president. De Nederlandse bevolking is die graaicultuur helemaal beu, maar een deel van de bestuurders blijven wijzen op 'de markt' en hebben lak aan de mensen die hen betalen. Al in 2006 vroeg de SP aan de regering, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer, om een maximumsalaris in de zorg in te voeren. Dat is nu al drie jaar geleden en het lukt het kabinet om er werk van te maken. Op voorstel van de Commissie Dijkstal werkt het Kabinet nu aan een wetsvoorstel om de buitensporige salarissen te beperken. Dat wetsvoorstel laat nog op zich wachten tot 2010. Voor de zorgsector zal het wetsvoorstel bepalen dat zorgbestuurders onder een code gaan vallen. Deze code wordt door de sector zelf gemaakt en het voorstel is nu variabele beloning van 190.000 tot een uitloop tot 240.000 euro. Voor de SP is dit onacceptabel hoog. Daarbij blijkt uit dit onderzoek dat een code niet werkt: 31% van de bestuurders boven deze code zit die vele malen hoger is dan de Balkenendenorm. Nu het Kabinet treuzelt, het buitensporig verdienen met belasting en premiegelden doorgaat, heeft de SP besloten het dan zelf te regelen. Wij stellen in een initiatiefwet voor dat bij het erkennen van een zorginstelling, zodat zij zorg mag verlenen, ook gekeken wordt naar het salaris van de bestuurders. Is die hoger dan het salaris van de minister, dan komt de instelling niet in aanmerking voor de erkenning. Op deze manier zal er eindelijk een einde komen aan de buitensporige salarissen in de zorg. Deze wettelijke norm, op het niveau van het ministersalaris, zal ook gaan gelden voor interimmers.

Renske Leijten Tweede Kamerlid voor de SP

2


AANPAK Via de openbare jaarverslagen op de site van het Centraal Informatiepunt Beroepen1 Gezondheidszorg zijn we aan de vergoedingen gekomen van 226 bestuurders. Er zijn er meer, want van het particuliere ziekenhuis Slotervaart heeft geen openbare gegevens. Ook via de Kamer van Koophandel is niet duidelijk geworden hoeveel deze bestuurders/eigenaren verdienen aan de gezondheidszorg. Van de 226 bestuurders hebben we genoteerd wat het bruto totaal inkomen was, dat is vaak post 17 in het overzicht. Onder de 226 bestuurders waren er 21 interimbestuurders te vinden en 6 gewezen bestuurders die wel nog geld ontvingen. Het onderzoek leverde 199 ‘gewone’ bestuurders op. De 226 gevonden bruto vergoedingen werden betaald door 89 instellingen. Dit kunnen alleenstaande ziekenhuizen zijn, academische ziekenhuizen of ziekenhuisgroepen.

1

www.cibg.nl

3


RESULTATEN Negen op de tien ziekenhuisbestuurders verdient meer dan de Balkenendenorm Op basis van de onderzochte cijfers blijkt dat 145 bestuurders meer verdienden dan de vaak genoemde Balkenendenorm van 181.000. Dat is 73 procent. Maar dit percentage is vertroebeld, omdat er tussen de 27 procent bestuurders zitten die maar een paar maanden werkten. Daarom hebben we de vergoedingen ook geëxtrapoleerd naar het salaris op jaarbasis.2 Wanneer we de 55 bestuurders die schijnbaar onder de norm zitten op jaarbasis doorrekenen, dan blijkt dat het maar geldt voor een kleine helft: 21 bestuurders verdienen onder de genoemde norm van 181.000. Dat is 11 procent van de onderzochte bestuurders. Negen van de tien bestuurders in de ziekenhuiszorg heeft geen boodschap aan de brede maatschappelijke roep om de salarissen in de top te matigen. Tien procent verdient meer dan 300.000 euro Veruit de meeste bruto-totaal inkomens lagen ergens tussen 200.000 en 300.000 euro. Er zijn 19 bestuurders die meer dan 300.000 euro hebben ontvangen. Dat is 10 procent. Het Martini Ziekenhuis spant de kroon van de lijst, zij betaalden 645.807 aan een bestuurder. Dit is door een ontslagvergoeding van meer dan vier ton (405.356). Ook het Albert Schweitzer Ziekenhuis geeft meer dan zes ton uit aan één bestuurder (600.618). Deze bestuurder ontvangt zowel een bonus van 41.576 als een ontslagvergoeding van 318.573 euro. We vinden dit ziekenhuis ook terug op plaats nummer vier. Het gaat om een bestuurder die 523.857 ontvangt in het jaar 2008. Ook hier inclusief een bonus en een ontslagvergoeding (44.097 respectievelijk 224.895). De totale som aan bestuurders is voor dit ziekenhuis meer dan anderhalf miljoen (1.708.474). Er zijn ook nog twee fors betaalde interim-bestuurders aan de slag geweest in 2008 (voor 284.005 en 299.994). De Alysis zorggroep bezet de derde plaats en staat met één bestuurder tussen de Albert Schweitzer in. Het ziekenhuis uit Arnhem betaalt 536.293 euro aan een bestuurder, inclusief een ontslagvergoeding van 226.000 én een som van 115.511 voor drie maanden in 2009. Dat is meer dan 38.000 per maand! Boven de driehonderdduizend euro is ook nog het Rode Kruis Ziekenhuis uit Beverwijk te vinden. De reden voor het hoge uitgekeerde bedrag van 468.104 euro is ook hier een ontslagvergoeding van 236.650. Het Rode Kruis Ziekenhuis is even verderop weer te vinden, dit keer voor een uitkering van meer dan drie ton (306.215). Bijna twee ton daarvan is ontslagvergoeding (193.759). In totaal heeft het ziekenhuis uit Beverwijk 774.319 euro aan bestuurskosten gehad. 2

Van het bruto totaal inkomen zijn bonussen en/of ontslagvergoedingen afgetrokken, waarna berekend is wat het bedrag op jaarbasis is. De uitkomst werd gedeeld door het aantal gewerkte maanden en die uitkomst werd vermenigvuldigd met 12. Deze uitkomst is het salaris op jaarbasis.

4


300.000 + Naam ziekenhuis Martini Ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Alysis Zorggroep Albert Schweitzer ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Medisch Spectrum Twente Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Leeuwarden UMC St. Radboud IJsselland Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden Máxima Medisch Centrum Rode Kruis Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente LUMC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Bruto betaald 645.807 600.618 536.293 523.857 468.104 399.531 386.824 384.270 352.804 330.777 328.352 322.396 315.252 307.000 306.215 306.026 303.207 302.880

Extrapoleren Wanneer we alle cijfers met betrekking tot aanstellingen extrapoleren tot een jaarsalaris (sommigen bestuurders kwamen of vertrokken gaandeweg het jaar 2008), en we zijn uitgegaan van een deeltijdfactor van 100%, dan blijft het beeld van de ziekenhuistop ernstig. Er zijn minder uitschieters omdat de ontslagvergoedingen eruit zijn, maar ook nu blijkt dat 75 bestuurders méér verdienen dan de zelfopgelegde norm (38 procent). Maar liefst 154 bestuurders verdienen meer dan twee ton (77 procent). En zoals al eerder besproken blijven maar 22 bestuurders (11 procent) blijft onder de nu genoemde ‘Balkenende-norm’ van 181.000 euro. Vergelijkingen met het ministersalaris laten we maar buiten beschouwing. Overigens, het meest wordt verdiend in het Hardenbergse Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Daar werden zes maanden werk beloond met 205.069, verrekend naar een jaarsalaris is dat 410.138 euro. Meer dan een half miljoen aan bonussen Zesentwintig bestuurders ontvingen bonus voor hun werk. 15 procent van de ziekenhuizen houdt er een bonussencultuur op na. Dat zijn de volgende ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Atrium Medisch Centrum, Maasstad Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum, Medisch Centrum Haaglanden, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Reinier de Graaf Groep, Sint Anna Zorggroep, Sint Franciscus Gasthuis, Sint Jansdal, Spaarne Ziekenhuis, Vlietland Ziekenhuis, Waterlandziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. Dit zijn 14 ziekenhuizen (of ziekenhuisgroepen) en dat is van de 89 onderzochte ziekenhuizen.

5


De bonussen varieerden van 3000 (de kleinste bonus) tot 62.652 euro. In totaal ontvingen 26 bestuurders een bonussom van meer dan een miljoen (566.326). Gemiddeld ontvingen de bonusbestuurders 21.781 euro aan een bonus Meer dan twee en een half miljoen ging naar ontslagvergoedingen In vijftien gevallen werd er in het jaar 2008 een ontslagvergoeding aan een bestuurder uitgekeerd. Dit gebeurde bij 13 ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis, Alysis Zorggroep, Martini Ziekenhuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Medisch Spectrum Twente, Catharina Ziekenhuis, Ziekenhuis Sint Franciscus, Vlietland Ziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis, Medisch Centrum Alkmaar en het Scheper Ziekenhuis. De ontslagvergoeding varieert van 405.356 tot 50.111 euro. In totaal ontvingen de 15 bestuurders 2.733.145 euro aan ontslagvergoeding mee. Dit is gemiddeld méér dan het gewenste jaarmaximum: 182.209 euro. Vrijwillige norm werkt niet De Nederlandse vereniging voor Ziekenhuisdirecteuren (NVZD) heeft een norm bepaald. Deze norm is vrijwillig en ligt nu ongeveer op de 240.000 euro. Wanneer de NVZD een serieuze afspraak had gemaakt met de achterban, waarom heeft dan 31 procent van de bestuurders een hoger salaris dan deze norm? In totaal zijn er 62 bestuurders die meer verdienen dan 240.000 euro. Overigens is dat ook het voorgestelde maximum in de variabele salariscode die de sector nu voorstelt. Interim-bestuurders In de jaarverslagen werden 21 interim-bestuurders gevonden. Van de interimmers zitten er maar drie onder het ministersalaris, dat is 14 procent. Van de tijdelijke bestuurders is dus meer dan 86 % beter betaald dan de bekende Balkenendenorm. Wanneer we uitgaan van de ‘vrijwillige’ ziekenhuisnorm die de vereniging van ziekenhuis directeuren nu hanteert, houdt bijna één op de vier zich daaraan. Driekwart van de tijdelijke bestuurders (en de ziekenhuizen die hen inhuren) hebben dus lak aan de norm (77,3 procent) 13 interim-bestuurders (59 procent) verdient meer dan 3 ton en de dikste gaat maar liefst met zeven ton naar huis. Dat is bij het Amphia Ziekenhuis in o.a. Breda. Deze interimmer is niet de enige bij dat ziekenhuis, er zijn er maar liefst drie. In totaal is het Amphia Ziekenhuis in 2008 bijna anderhalf miljoen kwijt aan de interim-bestuurders (1361.226). Dit is doorgerekend op jaarbasis vier ton meer (1.791.010). Dat interimmers goed geld vragen voor hun tijdelijke aanstelling, dat weten ook de IJsselmeerziekenhuizen. Voor een interim-bestuurder voor drie maanden betaalden ze maar liefst anderhalve ton (155.071). Dat is een hoge beloning voor een ziekenhuis dat op randje van faillissement lanceerde. Het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam trok voor tien maanden iemand aan die bijna een half miljoen verdiende als interim-bestuurder (488.257). Op jaarbasis is dat bijna zes ton (585.908).

6


De Ziekenhuisgroep Twente, met ziekenhuizen in onder andere Hengelo en Almelo, hebben ook twee interim-bestuurders aangetrokken in 2008. Dit kostte het ziekenhuis bijna een half miljoen (469.395). Voor het Canisius-Wilhemina Ziekenhuis in Nijmegen was een half jaar ‘interim-periode’ ook een dure zaak. Zij betaalden maar liefst 221.000 euro aan het adviseurbureau. Voor de laatste ander halve maand lijkt het erop dat deze interimmer als voorzitter tot het bestuur is toegetreden, al wordt het niet duidelijk vermeld. Wanneer we de kosten voor het adviesbureau aftrekken van het vermelde bruto totaal salaris, dan is de functie op jaarbasis 272.000 euro waard. Dat lijkt een ‘normaal’ salaris te zijn in de ziekenhuiswereld… Terwijl het normaal moet zijn om niet uit de ruif te eten van belastinggeld als adviseurs, is het toch het vernomen waard dat er drie tijdelijke bestuurders in ziekenhuisland waren die het voor minder deden dan het ministersalaris. Deze drie interim-bestuurders leidden het Waterlandziekenhuis in Purmerend, het Martini Ziekenhuis in Groningen en het Deventer Ziekenhuis. In het laatste ziekenhuis werd bijna negen duizend euro betaald aan de tijdelijke bestuurder. Geen gering bedrag, maar op jaarbasis komt dat uit op ‘maar’ 51.408 euro. Top vijf van interim-graaiers3 Ziekenhuis Amphia Ziekenhuis

Termijn Bruto betaald Op jaarbasis 6 mnd 386.750 773.500

IJsselmeerziekenhuizen BovenIJ ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix

3 10 6

155.071 488.257 281.316

620.284 585.908 562.632

2

70.861

531.457

Het is bij vele ziekenhuizen niet duidelijk welk adviesbureau de interim-bestuurders levert. Dat is jammer, want het zou goed te weten zijn wie er fors vraagt en wie niet. Bij Amphia stond vermeld dat de adviseurs van Boer en Croon komen. Dit adviesbureau wilden geen informatie geven over hun beleid. Gewezen bestuurders In de jaarverslagen zijn we zes gewezen bestuurders tegengekomen en in totaal wordt er meer dan acht ton (853.812) uitgegeven aan bestuurders die geen bestuurders meer zijn. Sommigen daarvan hebben nog een adviseurrol, anderen zijn al lange tijd weg. Bij de Alysis Zorgroep (Arnhem) is niet duidelijk of degene die nog bijna drie ton (280.427) verdient, nu gewezen, een adviseur (dus interimmer) of toch gewoon nog in dienst is. Bij het Maxima Medisch Centrum (Eindhoven en omgeving) wordt aangegeven dat een oud bestuurder nog adviseert en daarvoor meer dan anderhalve ton ontvangt (159.000). Bij het Medisch Centrum Alkmaar ontvangt een in 2007 gewezen bestuurder 116.010 euro, dat is inclusief een ontslagvergoeding van 56.655 euro. De vier andere gewezen bestuurders die nog wel terug komen op de jaarrekening van 2008 zitten onder de 100.000 euro met de vergoeding. Bij de Ommelander 3

De totale lijst is toegevoegd als bijlage.

7


Ziekenhuisgroep (Noord-Oost Groningen) krijgt een bestuurder die in 2004 al vertrokken is, vier jaar later nog bijna een ton (96.521). Ook de Isala Klinieken in Zwolle, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, hebben nog een gewezen bestuurder op de loonlijst. Het is mogelijk dat er met deze bestuurders afkoopregelingen zijn getroffen, maar dit wordt niet vermeld in de verslagen.

8


BIJLAGE 1 DE BESTUURDERS Martini Ziekenhuis

Bruto in jaarverslag 645.807

Maanden per jaar 12

Albert Schweitzer ziekenhuis

600.618

12

Alysis Zorggroep

536.293

10

Albert Schweitzer ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Medisch Spectrum Twente Medisch Centrum Haaglanden Medisch Centrum Leeuwarden UMC St. Radboud IJsselland Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden Mรกxima Medisch Centrum Rode Kruis Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente LUMC Onze Lieve Vrouwe Gasthuis AMC Meander Medisch Centrum Haga Ziekenhuis Vlietland Ziekenhuis AZM VU Medisch Centrum Atrium Medisch Centrum ZorgSaam Ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar Erasmus MC Catharina Ziekenhuis UMC Utrecht Sint Franciscus Gasthuis AMC AMC Isala Klinieken Groene Hart Ziekenhuis UMCG LUMC LUMC LUMC Meander Medisch Centrum AZM AZM Isala Klinieken Erasmus MC Medisch Centrum Leeuwarden

523.857 468.104 399.531 386.824 384.270 352.804 330.777 328.352 322.396 315.252 307.000 306.215 306.026 303.207 302.880 298.171 298.036 297.183 296.054 294.576 287.687 287.210 285.798 285.602 284.721 280.000 279.924 276.806 270.282 270.282 269.001 268.804 268.341 268.321 268.321 265.151 264.822 264.039 263.814 261.959 261.876 259.937

12 12 8 9 12 12 12 10 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Naam ziekenhuis

Ontslagvergoeding (o) en bonussen (b) o 405.356 o 318.573 b 41.576 o 226.000 115.511 voor 3 mnd 2009 o 224.895 b 44.097 o 236.650 o 223.375 o 200.000 b 61.329

o 98.000 b 18.197 b 62.652 b 9.000 o 19.3759

b 38.715

o 103.575

b 19.329 b 20.000 o 188.000 b 25.701

Bruto op jaarbasis 240.451 240.469 246.040 254.865 249.454 264.234 249.098 322.941 352.804 330.777 276.422 304.199 252.600 298.000 224.912 306.026 303.207 264.165 298.171 298.036 297.183 192.479 294.576 287.687 267.881 257.475 265.602 284.721 368.000 279.924 251.105 270.282 270.282 269.001 268.804 268.341 268.321 268.321 265.151 264.822 264.039 263.814 261.959 261.876 259.937

9


VieCuri Medisch Centrum Jeroen Bosch Ziekenhuis UMCG Atrium Medisch Centrum Alysis Zorggroep Nij Smellinghe Ziekenhuis UMC Utrecht Walcheren Ziekenhuis Isala Klinieken Catharina Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Sint Maartenskliniek Vlietland Ziekenhuis Sint Anna Zorggroep Erasmus MC Bernhoven Ziekenhuis Scheper Ziekenhuis Oosterscheldeziekenhuizen Walcheren Ziekenhuis Tergooiziekenhuizen VU Medisch Centrum UMC Utrecht ZorgSaam Ziekenhuis Sint Antonius Ziekenhuis Sint Antonius Ziekenhuis VU Medisch Centrum Kennemer Gasthuis Ikazia Ziekenhuis Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Sint Antonius Ziekenhuis Laurentius Ziekenhuis Martini Ziekenhuis Diakonessenhuis Ziekenhuis St. Franciscus VU Medisch Centrum Sint Antonius Ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tergooiziekenhuizen Spaarne Ziekenhuis Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Flevoziekenhuis Zaans Medisch Centrum Antonius Ziekenhuis Zuidwest-Friesland Westfries Gasthuis Scheper Ziekenhuis Tweesteden Ziekenhuis Rivierenland Ziekenhuis Mรกxima Medisch Centrum Tweesteden Ziekenhuis IJsselland Ziekenhuis Gemini Ziekenhuis Erasmus MC

258.867 258.141 256.271 254.647 251.350 251.150 251.144 251.136 249.287 249.000 249.000 248.484 243.903 243.729 243.638 240.660 239.875 239.478 239.478 239.023 238.559 237.882 237.773 236.800 236.500 236.333 236.000 235.742 233.922 233.900 233.465 233.246 232.999 232.567 232.478 231.900 231.097 230.006 229.810 229.339 226.913 226.242 226.240 224.459 224.297 223.000 222.831 222.489 221.839 221.000 220.621 218.560 218.375 218.114

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12

b 13.580

b 10.162 b 17.500

o 115.000

b 29.597

b 9.500

o 50.115

b 3.000

258.867 258.141 256.271 241.067 251.350 251.150 251.144 251.136 249.287 249.000 249.000 248.484 232.741 226.229 243.638 240.660 239.875 239.478 239.478 239.023 238.559 237.882 214.209 236.800 236.500 236.333 236.000 235.742 233.922 233.900 233.465 233.246 349.498 232.567 232.478 231.900 281.097 230.006 229.810 229.339 197.316 226.242 271.488 214.959 224.297 223.000 259.074 222.489 221.839 218.000 220.621 218.560 218.375 218.114

10


Groene Hart Ziekenhuis Sint Jansdal Bethesda Ziekenhuis UMC St. Radboud Maasziekenhuis Pantein Oogziekenhuis Rotterdam Zaans Medisch Centrum Ruwaard van Puttenziekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis UMC St. Radboud Oosterscheldeziekenhuizen Bronovo Ziekenhuis NKI - Antoni van Leeuwenhoek Medisch Centrum Leeuwarden Amstelland Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente T Lange Land Ziekenhuis Ziekenhuis St. Franciscus Bronovo Ziekenhuis NKI - Antoni van Leeuwenhoek NKI - Antoni van Leeuwenhoek Westfries Gasthuis Rรถpcke-Zweers Ziekenhuis Rivas Zorggroep Deventer Ziekenhuis Ziekenhuis 'Refaja' Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Maasziekenhuis Pantein Diaconessenhuis Meppel Gelderse Vallei Ziekenhuis Lievensberg Ziekenhuis Lievensberg Ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Maastro clinic Wilhelmina Ziekenhuis Sint Anna Zorggroep De Tjongerschans Ziekenhuis Sint Maartenskliniek Oogziekenhuis Rotterdam Amstelland Ziekenhuis Havenziekenhuis VieCuri Medisch Centrum Universitair Longcentrum Dekkerswald Sint Jans Gasthuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix T Lange Land Ziekenhuis Sint Franciscus Gasthuis Reinier de Graaf Groep UMCG Gelderse Vallei Ziekenhuis Maasziekenhuis Pantein Meander Medisch Centrum Ommelander Ziekenhuis Groep

217.634 216.811 215.972 214.965 214.719 214.687 214.665 214.490 213.965 213.165 212.845 212.416 211.656 210.024 209.720 209.713 209.075 208.126 207.969 207.459 207.414 207.414 206.000 205.069 203.256 202.225 202.084 201.901 198.138 198.115 197.482 195.709 195.709 195.243 192.837 188.640 187.844 186.101 185.934 184.974 184.415 184.355 182.174 181.885 181.180 181.095 180.042 177.680 174.155 172.823 171.768 169.560 166.690 165.631

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 6 9 8 10 12 10 12

b 25.000

b 9.500

b 14.000

b 16.617 b 20.000

217.634 191.811 215.972 214.965 214.719 214.687 205.165 214.490 213.965 213.165 212.845 212.416 211.656 210.024 209.720 209.713 209.075 208.126 207.969 207.459 207.414 207.414 206.000 410.138 203.256 202.225 202.084 201.901 198.138 198.115 197.482 195.709 195.709 234.291 279.473 188.640 173.844 186.101 185.934 184.974 184.415 184.355 182.174 181.885 181.180 217.314 180.042 322.126 205.540 259.234 206.121 199.482 200.028 165.631

11


IJsselmeerziekenhuizen Sint Jansdal Diaconessenhuis UMCG Diakonessenhuis Deventer Ziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis BovenIJ ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Spaarne Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Amphia Ziekenhuis Diaconessenhuis Spaarne Ziekenhuis Maastro clinic ZorgSaam Ziekenhuis Medisch Centrum Alkmaar Reinier de Graaf Groep Elkerliek Ziekenhuis Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Rรถpcke-Zweers Ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Sint Jansdal Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Waterlandziekenhuis UMCG Waterlandziekenhuis Ommelander Ziekenhuis Groep Maastro clinic Haga Ziekenhuis Bernhoven Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Bethesda Ziekenhuis Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Reinier de Graaf Groep Spaarne Ziekenhuis Vlietland Ziekenhuis Sint Franciscus Gasthuis Maasziekenhuis Pantein Ziekenhuisgroep Twente Universitair Longcentrum Dekkerswald Bethesda Ziekenhuis Haga Ziekenhuis Sint Maartenskliniek BovenIJ ziekenhuis

154.959 153.326 150.812 145.935 143.046 142.621 141.129 138.368 134.872 132.158 130.000 128.000 124.986 116.934 115.905 109.262 107.798 107.372 103.845 103.306 100.360 98.551 85.000 81.609 79.982 65.491 64.832 64.067 61.046 58.874 58.216 51.068 49.000 48.430 48.011 39.948 39.707 39.373 39.327 39.238 35.494 35.070 28.773 21.728 18.165 14.177

9 9 12 8 6 11 9 3 8 6 5 6,5 6 8 6 8 6 5 6 5 6 8 4 12 6 2 4 4 12 4,5 4 4 2 4 3 2 2,5 7 3 3 2 4 5 1 1 1

b 17.000

o 93.192 b 1.3791

b 10.650

b 7.500 b 8.333

206.612 181.768 150.812 218.902 286.092 155.586 188.172 180.704 202.308 236.734 312.000 236.307 228.672 175.401 231.810 163.893 194.230 257.693 207.690 247.934 200.720 147.826 255.000 74.109 159.964 342.948 194.496 192.201 152.615 156.997 174.648 153.204 294.000 145.290 192.044 239.688 190.593 337.482 157.308 156.952 212.964 105.210 172.637 260.736 217.980 170.124

12


BIJLAGE 2 DE INTERIMMERS Naam ziekenhuis Amphia Ziekenhuis IJsselmeerziekenhuizen BovenIJ ziekenhuis Catharina Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix Amphia Ziekenhuis Amphia Ziekenhuis Scheper Ziekenhuis Flevoziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Diakonessenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Rode Kruis Ziekenhuis Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Ziekenhuisgroep Twente Rivas Zorggroep Ziekenhuisgroep Twente Medisch Centrum Alkmaar Waterlandziekenhuis

Martini Ziekenhuis Deventer Ziekenhuis

Maanden Bruto in Bruto op per jaar jaarverslag jaarbasis 6

386.750

773.500

3 10 6

155.071 488.257 281.316

620.284 585.908 562.632

2 11 12 5 2 8,5 4 9,5 6 1,5 12 12 8 3 6 12 2

70.861 473.382 501.094 207.060 77.112 284.005 128.609 299.994 167.263 298.000 270.955 266.915 198.400 50.000 65.688 120.547 8.568

531.457 516.416 501.094 496.944 462.672 400.948 385.287 378.939 334.526 272.000 270.955 266.915 248.000 200.000 131.376 120.547 51.408

13


BIJLAGE 3 DE GEWEZEN BESTUURDERS Ziekenhuis Alysis Zorggroep Mรกxima Medisch Centrum Medisch Centrum Alkmaar Ommelander Ziekenhuis Groep Isala Klinieken

AZM Laurentius Ziekenhuis

Vermelding jaarverslag onduidelijk adviesdiensten - oud bestuurder Gewezen Gewezen vanaf mei 2004 !! Gewezen Gewezen in maart Gewezen vanaf maart 2004

Bedrag 280.427 116.010, incl. ontslagverg.

159.000 56.655 96.521 82.913 74.523 44.418

14


SP www.sp.nl Vijverhofstraat 65 3032 SC Rotterdam T. 010 243 55 55 F. 010 243 55 66

15

Over de top - Zomer 2009  
Over de top - Zomer 2009  

Onderzoek SP naar de megasalarissen in het ziekenhuisbestuur

Advertisement