Page 1

STOP de vossenjacht!

10

FOTO: GEURT BESSELINK

fabels over Reinaert doorgeprikt

De vos is een ramp voor onze natuur en moet dus met hond en hagel onder de duim gehouden worden. Dat is kort samengevat de motivering die jagers gebruiken om hun verzoeken aan de provinciebesturen te onderbouwen, die sinds april 2002 over het toestaan van de vossenjacht gaan. Iets uitgebreider komen de jagers met een groot aantal argumenten die een rechtvaardiging moeten geven voor het botvieren van hun hobby: dieren doodschieten. In deze folder prikken wij die fabels door. Het gaat de jagers niet om ecologische of economische belangen, maar puur om de kick van het schieten op levende wezens. Wij zeggen: dieren zijn er niet voor de jachtlust van mensen. Wij doen daarom een dringend beroep op de verantwoordelijke provinciebestuurders om hun gezond verstand ĂŠn hun gevoel te gebruiken. Stop de vossenjacht!


10

fabels over Reinaert doorgeprikt

Fabel 1 Vossen hebben geen natuurlijke vijanden! De vos is een toppredator en wordt daarom gereguleerd door het aanbod van voedsel en territoria. De vos wordt nergens ter wereld gereguleerd door een andere predator. Fabel 2 Vossen vreten alle weidevogels op! Met de weidevogels gaat het slecht. De vos is maar ĂŠĂŠn van de 12 soorten dieren die weidevogels belagen. Blauwe Reiger, Ooievaar, Egel en Bruine Rat hebben ook een aandeel in de predatie. Nederland wordt steeds minder geschikt voor de weidevogels door verdroging, intensief gebruik van de landbouwgronden, vroeg maaien en de ruimtehonger van de mens. Fabel 3 Vossen vreten alles weg! Het uitroeien van een soort is voorbehouden aan de mens! Vossen kunnen nimmer alles wegvreten. Het menu van een vos bestaat niet alleen uit levende prooi. Aas en fruit zijn net zo belangrijk Fabel 4 Vossen brengen te veel jongen ter wereld! Door de jacht verandert het voortplantingsproces van de vos. Door meer jongen te produceren zorgen vossen ervoor dat het aantal gelijk blijft en zelfs wordt opgevoerd om verliezen te compenseren. Tientallen jaren van vervolging hebben dat bewezen. Ondanks de jacht is er een toename van het aantal vossen. Geen jacht? Minder vossen! De WHO-norm, waaraan jagers vaak refereren, bestaat niet! Fabel 5 Vossen verspreiden ziektes! Een gezonde en niet bejaagde vossenpopulatie werkt als een buffer. Ziektes als hondsdolheid en de vossenlintworm sterven uit doordat er maar weinig vossen besmet raken. Met jacht komen er juist veel open plekken waardoor er veel beweging is onder de vossen en de kans op verspreiding van ziekten toeneemt. Niet alleen vossen kunnen ziektes overbrengen. Bijna ieder wild dier kan hiervoor verantwoordelijk zijn. Fabel 6 Vossen vormen een gevaar voor schapen! Gezonde schapen vallen nimmer ten prooi aan een vos. Een dier dat in een weiland doodgaat en door een vos wordt gevonden, is niets anders dan een stuk aas voor een vos. Dode lammetjes, door moeders verlaten, zijn ook aas en kunnen worden aangevreten. Aas vreten is voor een vos niets anders dan natuurlijk gedrag. Fabel 7 Vossen bedreigen onze kippen! Een slecht afgesloten ren of nachthok kan door een vos worden leeggehaald. Hier ligt de verantwoording bij de eigenaar. Kippen kunnen prima worden beschermd tegen een vos. Het is trouwens niet alleen de vos die kippen wegvreet. Fabel 8 In Nederland hebben we geen natuur meer! Jagers moeten zich bemoeien met de vos om een soort van evenwicht te waarborgen! Jagers zijn geen deskundigen als het gaat om het beheersen van ecologische processen. Zij doen maar wat! Met het afschieten van vossen wordt geen vorm van verantwoord beheer uitgevoerd maar het bevredigen van het jachtinstinct Stop de vossenjacht is een van 0,2 procent van de bevolking. Jacht doet niets aan de oorzaak van welk initiatief van het MilieuAlarmprobleem dan ook. team van de SP, noodzakelijk Fabel 9 Vossen komen ook al in de steden voor! Dit kan toch niet! Blijkbaar kan dit wel. Door het continue verstoren van de vossenpopulatie in natuurlijk terrein en het creĂŤren van geschikte omgevingen voor de vos in stedelijk gebied, hebben vossen zich verder verspreid, tot in de steden toe. Fabel 10 De jager moet de plek innemen van de vos omdat hij het regulieren van (prooi) dierenpopulaties veel beter kan! Regelrechte lariekoek. Een waanidee dat alleen bij de jager leeft. Die kan nooit de rol van de vos overnemen. Daarvoor mist hij honderden jaren evolutie en ervaring!

geworden doordat een aantal provinciebesturen de vossenjacht heropend heeft, of plannen maakt dat te doen. Wilt u meer weten, of meehelpen de vossenjacht te stoppen, neem dan contact op: MilieuAlarmteam SP, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, (010) 243 55 56 / (06) 22 93 29 37, of milieualarm@sp.nl Kijk ook op www.sp.nl en op www.reinaert.tk

Stop de vossenjacht - 2002  

10 fabels over Reinaert doorgeprikt

Advertisement