Page 1

Puławy, 25. 02. 2013 r.

Pan Krzysztof Babisz Kurator Oświaty w Lublinie List otwarty! Szanowny Panie Kuratorze! Sprawa dotyczy SP nr 51 im. Jana Pawła II W Lublinie. Na stołówce tejże szkoły widnieje napis PAMIĘTAM O MODLITWIE PRZED I PO JEDZENIU. Zachęta kulturalnego spożywania posiłków w szkolnej stołówce wywarła zaskakujące protesty Gazety Wyborczej, telewizji TVN, młodzieżówki Ruchu Palikota i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPR) w osobie Pani Elżbiety Czyż. Pani Czyż zachętę do modlitwy odczytała jako komunikat do uczniów, że kto się nie modli zachowuje się źle. Jest to duże logiczne przeoczenie i moralne nadużycie. Mój głos proszę przyjąć nie jako polemika ale ubolewanie, że w nasz dobry polski obyczaj wprowadza się przemyślaną antypedagogikę. Wiemy wszyscy, że kto modli się przy posiłku zachowuje się bardzo kulturalnie i wyraża chrześcijański obyczaj od stuleci zakorzeniony w całej Europie. Każda religia jest ułomną jeśli nie staje się kulturą (Jan Paweł II). Kult i religijny obyczaj wynikiem miłości Boga.

Kolejne rewolucje biorąc od

Rewolucji Francuskiej, tępiły nie tylko obyczaje ale i sumienia ludzi. Więc osłabł obyczaj modlitwy przed i po jedzeniu. Ktoś dowcipnie ujął sprawę upadku obyczaju w słowach. Nie módl się, tylko myj ręce!


Z braku modlitwy nie wynika jeszcze złe zachowanie. Za to akt modlitwy świadczy o kulturze. Każdy prawnik na studiach uczył się logiki formalnej i wie że jeśli modlenie się jest przejawem kultury to z nie modlenia się nie wynika zaistnienie zła (brak kultury) Pani Elżbieta Czyż zakłada równoważność tych wypowiedzi i czyni tym samym błąd logiczny. Przypisywanie, że ktoś kto na stołówce się nie modli, zachowuje się źle jest obarczone błędem. Ubolewam, że przedstawiciel HFPC popełnić takie błędy. (zdanie p ⇒ q nie jest tożsame ze zdaniem ~p⇒~q ).

Napis w stołówce „pamiętam o modlitwie przed i po jedzeniu” jest

zachętą, tak jak zachętą jest „pamiętam o pozdrowieniach”. Takie informacje nie stanowią

kategorii

regulaminowej,

której

naruszenie

niesie

jakieś

konsekwencje. Treści jakie znalazły się na stołówce SP Nr 51 są subtelne i wychowujące i dają świadectwo wysokiego kunsztu pedagogicznego dyrekcji i nauczycieli szkoły. Treści te również są dobrym przykładem rozumienia preambuły obowiązującej Ustawy o Systemie Oświaty, która mówi o respektowaniu wartości chrześcijańskich w każdym obszarze edukacji narodowej, zarówno publicznej jak i niepublicznej. Operowanie terminem szkoły świeckiej przez młodzieżówkę Posła Palikota jest pozaprawne. Zastępowanie szkoły publicznej terminem szkoły świeckiej ma miejsce u przedstawicieli ruchów neomarksistowiskich. Celem jest usunięcie Krzyża i lekcji religii ze szkół publicznych. Panie Kuratorze! Wyrażam wielkie uznanie dla Rodziców i Grona Pedagogicznego SP nr 51 i Panu składam gratulacje, że na Lubelszczyźnie są szkoły publiczne takie jak ta Jana Pawła II. Z poważaniem Ignacy Czeżyk Współtwórca Ustawy o Systemie Oświaty

List otwarty  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you