Page 1

Bedrijvenkrant van de Socialistische Partij

Solidair Extra

Socialistische Partij, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, Telefoon: (010) 243 55 55, Fax: (010) 243 55 66, E-mail: solidair@sp.nl

Ons motto voor de cao-onderhandelingen voor komend jaar:

AAN

!VAL

Kan het echt niet op? Is er echt zoveel geld dat iedereen tevreden gesteld kan worden? Wie de kranten en andere media de laatste tijd volgde, moest wel tot de conclusie komen: het kan niet op. En dan ging het echt niet alleen over de Olympische supermacht Nederland. Wie wat beter kijkt, ziet dat gewone mensen, werknemers, veelal buiten spel staan bij de verdeling van de miljarden. En dat komt niet in de laatste plaats door de vakbonden. Die maakten zich onlangs compleet belachelijk met hun voorstellen voor de nieuwe cao’s.

D

De cao-coördinatoren van FNV Bondgenoten en FNV Bouw roepen om het hardst dat méér vragen onverantwoord is. Dick van Haaster van FNV Bouw stelt dat het economisch evenwicht behouden moet blijven. ‘Als we dat niet doen, bijten we onszelf in de staart.’ En inderdaad de bonden lijken wel volgzame honden. Maar wij – mensen – hebben geen staart. Wouter Waleson van Bondgenoten zegt het zó: ‘We moeten onze

LUH


AAN

VAL

!LUH

positie niet verspelen door onzinnige eisen te stellen.’ Maar dat doen de bonden nu juist wél. Het is onzinnig om nu de aanval te schuwen. Het is onzinnig om nu níet terug te halen wat werknemers de afgelopen 25 jaar is afgepakt. Het is nú de tijd ook voor gewone werknemers om te cashen. Om de achterstand in de lonen in te halen en stappen vooruit te zetten als het gaat om zaken als arbeidsomstandigheden en (mede)zeggenschap. Het eisenpakket van Solidair voor de cao’s van 2001 zou er écht anders uitzien dan dat van de bonden.

Centen en geen procenten Een looneis van 4 procent is belachelijk. In kringen van werkgevers en economen wordt rekening gehouden met een koopkrachtverbetering voor de top van 7 tot 25 procent. Dat is dan het totaal van: loonsverhoging, belastingverlaging, opties, periodieken, 13e maanden, winstdelingen en eenmalige extraatjes. Maar: een bouwvakker kent geen periodieken, werknemers bij de overheid krijgen nooit winstdeling, bij veel bedrijven zijn opties en andere lekkernijen voorbehouden aan de hogere loonschalen en ga zo maar door. Zo gaat het dus niet goed. Wij stellen dus voor: centen (of beter: guldens of euro’s) in plaats van procenten. Dat is eerlijker en daarmee gaat automatisch het loon van de gewone werknemers met meer dan 4 procent omhoog.

werknemers de voornaamste kapitaalgoederen zijn. Die willen dan ook weleens serieus genomen worden.

Echte verbetering arbeidsvoorwaarden ‘We hebben positie verworven,’ stelt Waleson van Bondgenoten over de arbeidsvoorwaarden. Wij zouden de bonden willen uitnodigen: doe er dan wat mee! Er is werk genoeg voor de vakbonden. Al die papieren afspraken, de convenanten, A-bladen en hoe ze allemaal ook mogen heten: de tijd is rijp voor uitvoering van die goede bedoelingen. Weet uw werkgever nog steeds niet wat de kwarts-, houtstof- en of tilnormen zijn? Heeft u al jaren volgens de CAO recht op werken in deeltijd, kinderopvang, of betaald overwerk met toeslagen, maar is het er nog nooit van gekomen? Spoor de bond aan om ook in dit soort gevallen samen met u en/of uw OR te cashen.

Uitkeringen omhoog Waar FNV Bouw nog voorzichtig iets schrijft over aanvullingen op uitkeringen, zwijgt Bondgenoten in alle talen. Nu er volgens de officiële statistieken geen werklozen meer zijn, is er ook geen enkel argument meer om die uitkeringen (die toch niemand krijgt) zo laag te houden. Twintig jaar geleden was 80 procent normaal, dat kan nu weer. Dus WW en WAO terug naar 80 procent van het laatstverdiende loon.

Eén wereld Nu het ons in Nederland zo goed gaat, is het terecht dat we naar buiten kijken. In sommige CAO’s is afgesproken dat een klein bedrag (0,1 procent van de loonsom) besteed zal worden aan internationale solidariteit. Zo worden door de afspraken in de CAO voor de Meubel en Hout zaken gesteund als het in stand houden van tropische bossen en projecten om kinderen te laten leren, naast hun werk in de fabriek. Dat is een beginnetje dat navolging verdient. De Derde Wereld bestaat immers niet: er is maar één wereld en daar woont maar één mensensoort: het menselijk ras.

Aanvallen U ziet het: vakbonden zijn nog lang niet overbodig. De caoonderhandelingen mogen dan saai lijken, het kan nog best een warme winter worden. Wat wij voorstellen is helemaal niet zo revolutionair: wij willen dat ook gewone werknemers een beetje kunnen cashen. Een beetje eerlijker meedelen in de welvaart die – zo lijkt het – niet op kan. Daar is maar één ding voor nodig: de wil om te winnen.

Laat van je horen… Meer (mede)zeggenschap Als het om (mede)zeggenschap gaat, is Nederland een achterlijk land. In de bouw bijvoorbeeld heeft nauwelijks een kwart van de bedrijven die een OR zouden moeten hebben, daadwerkelijk een OR. Daarnaast zijn er te veel OR-en die denken dat medezeggenschap ophoudt bij het bepalen van de kleur van het wcpapier. En dat is jammer. Want een sterke OR kan een heleboel. Voor werknemers die al jaren vruchteloos bezig zijn medezeggenschap te cashen, is het nu tijd om toe te slaan. Om medezeggenschap meer in overeenstemming te brengen met de 21ste eeuw, waarin (als je de managementhandboeken moet geloven)

De bonden organiseren vergaderingen over het arbeidsvoorwaardenbeleid. Oftewel over wat er in uw nieuwe cao moeten komen. Toegegeven, dat zijn meestal niet de spannendste avonden van het jaar. Maar: wie zwijgt, stemt toe… Dus: vindt u ook dat uw bond wat meer in de aanval moet, laat dat dan weten. Ga naar die vergaderingen en laat uw stem horen. Wij zijn in ieder geval geïnteresseerd in uw mening. We horen het graag of u het met onze cao-voorstellen eens bent, of juist niet. Bel of schrijf naar Solidair, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, telefoon (010) 243 55 55, e-mail: solidair@sp.nl.

Solidair - Oktober 2000  

Ons motto voor de CAO-onderhandelingen voor komend jaar: Aanvalluh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you