Page 1

Herfst 2006

Page Up is een uitgave van ROOD, jong in de SP bestemd voor studenten in het MBO. Reacties? Graag! Page Up, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, T (010) 243 55 57 E pageup@sp.nl I www.rood.sp.nl

MBO’ers zijn het zat:

“Wij zijn geen nummers!” Op 22 november kiest Nederland een nieuwe regering. Politici zijn daarom weer druk bezig om zieltjes te winnen voor hun partij. En één van de issues waar zij het dan vaak over hebben is het onderwijs, de problemen daarin, en hoe hún partij die problemen wil oplossen. Maar echt luisteren naar leerlingen en studenten doen de meeste politici niet: ze praten wel óver jongeren, maar niet mét ze. Tekst: Bart Jonker en Michel van Dijk Wij zijn in de afgelopen tijd wél gaan praten met de mensen waar zoveel over gesproken wordt. Wij vroegen MBO’ers wat ze zelf vinden van hun scholen en het onderwijs dat ze krijgen. De reacties hebben we voorgelegd aan SP-leider Jan Marijnissen, die uitlegt wat de SP wil doen om de MBO’s beter te maken. Uit onze enquête bleek al snel dat veel studenten dezelfde ervaringen en klachten hebben. Studenten voelen zich vooral aan hun lot overgelaten. Ze moeten te veel zelf uitzoeken, vaak ook omdat er simpelweg te weinig leraren zijn. Burak van het ROC Midden Nederland in Amersfoort gaf toe dat niet zo heel erg te vinden: “Lekker veel vrije tijd, want de leraren zijn er nooit! Gister werd ik voor een vraag naar mijn leraar animatie gestuurd. Blijkt ‘ie al drie weken overspannen te zijn! Dat is al de tweede keer in een jaar.” Veel vrije tijd is natuurlijk leuk, maar dat er op school te weinig leraren rondlopen kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Volgens Marijnissen komt dat doordat scholen de laatste jaren door de regering verwaarloost zijn: “In de Nederlandse politiek heeft iedereen z’n mond vol van ‘kennis-economie’ en beter onderwijs, maar als je dan kijkt naar wat er de afgelopen jaren is gebeurd in het onderwijs, dan zie je alleen maar bezuinigingen. Nederland geeft steeds minder geld aan onderwijs, veel minder dan andere landen in Europa. Dat is dom, want als we bezuinigen op onderwijs, dan bezuinigen we op de toekomst van leerlingen en studenten.” De meeste studenten vonden dat veel leraren niet goed zijn in het overbrengen van de stof.

Zo vertelde Gwen van het ROC-Leiden: “Als ik zeg dat ik het zo niet snap, krijg ik hetzelfde verhaal nog een keer. En als ik daarover kritiek geef, dan word ik eruit gestuurd.” Ook het feit dat menig leraar te veel klassen heeft, komt het onderwijs niet ten goede, zegt een andere student: “Wat kan hem het schelen? Hij mag hetzelfde verhaaltje hierna nog aan zes andere klassen vertellen.” Ook het ‘nieuwe leren’ (waarin zelfstandig leren centraal staat) is geen succes: in de praktijk

“Serieus genomen? Nee, ik ben voor mijn school nummer 34340!” komt het vaak neer op ‘zoek het lekker zelf uit’... Aldus Lies uit Amersfoort: “Als ik het niet snap en om hulp vraag, krijg ik als antwoord: Zoek het maar op internet, daar staat alles op.” Ze vraagt zich dan ook af: “Als alles daarop staat, wat doe ik hier dan?” “Als het gaat om de manier van lesgeven,” zo vindt Marijnissen, “dan zijn er in de afgelopen jaren grote fouten in de politiek zijn gemaakt. Daar werden namelijk nieuwe systemen van leren en lesgeven bedacht, maar niet door docenten en leerlingen zelf, maar door mensen achter een bureau. Dit geldt ook nu weer voor het ‘nieuwe leren’, waarbij de nadruk te eenzijdig wordt gelegd op het ontwikkelen van eigen vaardigheden. Terwijl onderwijs soms gewoon ook kennisoverdracht is: dus stil zitten en naar een leraar luisteren! Daarnaast is het natuurlijk echt belangrijk dat in het beroepsonderwijs genoeg uren zijn gereserveerd om het beroep ook te leren. Maar ook voor stages. Het moet maar eens afge-

lopen zijn met de tekorten. Wat mij betreft krijgen werkgevers de plicht om stagiaires op te leiden!” Veel studenten voelen zich niet serieus genomen. Zoals Lies uit Amersfoort: “Serieus genomen? Nee, ik ben voor mijn school nummer 34340! Als ik een probleem heb, kan ik nergens terecht. Maar als ik moet betalen, dan weten ze me direct te vinden!” Bart uit Leiden noemt “van-het-kastje-naar-de-muurgestuurd-worden” als het grootste probleem van zijn school. “Heb je eindelijk iemand gevonden die je kan helpen, dan is hij of zij vaak te druk bezig om dat goed te kunnen doen. Meestal weten de leraren zelf niet eens waar hun collega’s uithangen! Hoe moet ik dan weten waar ik naar toe moet?” Jan Marijnissen: “Als ik dit hoor, dan denk ik echt: dit moet anders. Kijk, goed onderwijs is essentieel voor je toekomst. Daarom vind ik dat de overheid de voorwaarden moet scheppen zodat iedereen een eerlijke kans krijgt op geschikt onderwijs. Het moet afgelopen zijn met steeds grotere scholen, waarin leerlingen

én docenten maar een nummertje zijn. Want hoe groter de school, hoe onduidelijker het wordt. Het gevaar is dan heel groot dat niemand zich meer verantwoordelijk voelt voor de school.” Tot nu toe heeft de SP steeds in de oppositie gezeten. Natuurlijk hopen we nu in de regering te komen, zodat we echt wat kunnen doen voor MBO’ers. Maar Marijnissen benadrukt dat leerlingen ook zelf wat kunnen doen: “Wat mij betreft worden de studenten weer wat mondiger en krijgen ze de ruimte om echt mee te praten over de school en het onderwijs. Ik was vroeger altijd de oproepkraaier in de school, toen was dat nog ongewoon. Je moest gewoon je mond houden. Ik ben dan ook van school gestuurd. Nu is er meer mogelijk voor studenten om voor hun rechten op te komen, maar dan moeten ze het wel doen! Want als je je niet serieus genomen voelt, dan moet je met argumenten en acties afdwingen dat de school wél naar je gaat luisteren. Het is misschien niet makkelijk, maar wel nodig!”

1 23

10 REDENEN OM SP TE STEMMEN Alleen stageplekken in je dromen? De SP wil bedrijven verplichten dat ze een minimum aantal stageplekken bieden.

Vroeg oud?

Krap bij kas?

Ondanks het verbod op leeftijdsdiscriminatie, ontslaan werkgevers nog steeds mensen omdat zij ‘te oud’ en dus ‘te duur’ worden. De SP wil dat leeftijdsdiscriminatie actiever wordt opgespoord en bestraft door de arbeidsinspectie.

MBO-studenten hebben het niet breed en houden door bijbaantjes vaak weinig tijd over voor hun opleiding. De SP wil de aanvullende beurs voor MBO’ers flink verhogen. Het jeugdminimumloon verdwijnt en zal vervangen worden door het normale minimumloon.


MBO’er in actie Is je opleiding niet inspirerend? Moet je het telkens weer zelf uitzoeken? Stelt de lesstof niks voor? Ben je een nummer geworden in een veel te grote school? Dan is het de hoogste tijd om in actie te komen. Dat deed Michel van Dijk (23). We vroegen hem waarom... Tekst: Maaike Bergman Michel: “Een jaar geleden ben ik begonnen aan een MBO-studie Multimedia. Ik verwachtte veel persoonlijke begeleiding, zodat ik ook meer theorie kon leren bij de praktijkervaring die ik al had. Maar in werkelijkheid werkte ik het hele jaar in projectgroepen. En bij elke opdracht zeiden de leraren: Zoek het maar uit! Geen begeleiding niks. Je kreeg ook nauwelijks lesstof uitgereikt. En daar kwam ik juist voor!” Hoe moet het dan wel? “Ik zou de grootschaligheid binnen het MBO terug willen dringen naar een schaal waarin aandacht is voor de

individuele ontwikkeling van de MBO-student. De persoonlijke ontwikkeling van deze studenten valt bij dit onderwijssysteem totaal in het niet,” zo meent Michel. “Ze worden in hun opleiding klaargestoomd tot hapklare brokken. Zonde van de mensen die erop zitten, want ze kunnen zoveel meer...” Michel is al een tijdje actief lid van de SP. “Dat is gekomen omdat ik me echt niet kan vinden in hoe Nederland nu gerund wordt. Ook was ik het zat dat geld steeds maar het belangrijkste moest zijn in het leven. Ik vond

Zonder stage ben je ‘t haasje Janneke, 18 jaar, zit in haar vierde jaar van MBO Mode Commercie in Den Haag. In de zomervakantie hoopte ze nog aan het eind van dit jaar klaar te zijn met haar opleiding. Maar nu weet ze dat dát niet gaat lukken. Ze heeft namelijk geen stage kunnen vinden. En ze is niet de enige met dat probleem. Volgens de vakbond FNV zijn er per jaar slechts 92.000 stageplekken beschikbaar voor 100.000 MBOstudenten. Dat zijn er dus 8.000 te weinig. Tekst: Gwendolyn Epping

Volgens Janneke is ze ruim op tijd begonnen met zoeken naar een stageplek. “Ik denk vanaf februari al. Maar het is gewoon heel moeilijk om aan een stageplaats te komen op een hoofdkantoor van een modebedrijf. De werkgevers willen dat je alles al kan, maar ik kom juist om dingen te leren.” Totdat ze een vervangende opdracht heeft gevonden, zit ze thuis en heeft ze een bijbaantje voor een dag in de week. “Ik baal er van dat ik nu niet naar het HBO kan. Dat betekent dus gewoon dat ik niets kan doen, omdat ik geen diploma heb. Ja, mijn VMBO-diploma, maar daar neemt geen werkgever je op aan, hoor.” Omdat zoveel jongeren geen stage kunnen vinden, stoppen er ook veel met hun opleiding. Daarmee wordt de kans op een baan alleen maar kleiner, want weinig werkgevers

nemen mensen aan zonder diploma (minimaal mbo-3 of -4). Veel jongeren maken daardoor een valse start op de arbeidsmarkt. Ook Janneke is daar bang voor: “Nu zou ik nog wel aan de bak kunnen. Maar zodra ik ouder dan 30 ben, ben ik het haasje. Eigenlijk voel ik me gewoon mislukt.” Als het aan de SP ligt, dan wordt er vanaf 22 november écht werk gemaakt van meer stageplekken. Zo zouden werkgevers gewoon een vast aantal stageplekken per jaar moeten aanbieden als ze meer dan 50 werknemers in dienst hebben. Een logische investering in studenten én in de samenleving. Want de leerlingen van nu zijn de werknemers van de toekomst. En iedereen heeft recht op een eerlijke start op de arbeidsmarkt.

de mens veel belangrijker dan geld. Nog steeds trouwens.” Vanuit zijn idealisme heeft Michel veel ervaring opgedaan met actievoeren voor betere MBO’s: “Als je problemen bij de school aan-

kaart, laat je dan vooral niet kisten! Als je school weigert iets te doen aan de problemen op school en weigert te luisteren naar jou, ga dan de leerlingenraad in en zorg dat die zo groot wordt dat ze wel naar je moeten luisteren!”

10 REDENEN OM SP TE STEMMEN

4 5 6 7 8

Je stem kwijt?

Zorgen over de zorg?

Scholen luisteren vaak niet naar studenten. De SP wil dat elke school ruimte geeft aan de leerlingenraad en de studenten erop wijst dat zij in de medezeggenschapsraad hun stem kunnen laten horen.

De no-claimregeling en het nieuwe zorgstelsel maken de zorg voor veel mensen veel te duur. De SP wil beiden afschaffen.

Nederpop hogerop?

Een onmogelijke onderneming?

Nederland wordt overheerst door Amerikaanse popmuziek. Nederlandse bandjes krijgen te weinig kansen om met eigen muziek door te breken. De SP vraagt meer aandacht voor lokaal popbeleid en is voor oprichting van een fonds voor Nederlandse popmuziekproducties.

Inkakken of aanpakken?

De SP wil een extra jaar voor praktijk onderwijs. Hierdoor wordt de keuze uit de vele specifieke beroepsopleidingen makkelijker.

Kleine of startende ondernemers hebben te veel kosten. De SP wil de kleinschaligheidsaftrek voor starters verdubbelen. Ook krijgen startende ondernemers een aanmoedigingssubsidie zodra zijj het diploma ondernemersvaardigheden halen.


De huisjesmelker van het jaar Is jouw huisbaas een ‘winnaar’?

Begin 2007 looft ROOD (Jong in de SP) weer een ‘prijs’ uit voor de huisjesmelker van het jaar. Als jouw huisbaas dit wint, dan zit je slecht, want dan heb je waarschijnlijk te maken met een té hoge huur en slecht of zelfs géén onderhoud... Tekst: Renske Leijten Al jaren is er woningnood in Nederland. In welke stad moet je tegenwoordig níét minstens vier jaar wachten voor een betaalbare woning? En huisjesmelkers verdienen daar goed aan, want mensen móéten ergens terecht. De huisbazen zitten in een luxepositie: “Ben je niet tevreden? Dan ga je toch ergens anders wonen!” Veel huisbazen vragen dan ook belachelijk hoge huren en vertikken het om huizen fatsoenlijk te onderhouden. Bij de vorige huisjesmelker-van-het-jaar-verkiezing kreeg ROOD echt bizarre verhalen binnen, variërend van lekkende geisers tot kapotte voordeuren. Er bleken zelfs huisba-

zen te zijn die met geweld dreigden tegen ontevreden huurders! Sommigen kwamen zonder aankondiging binnen of hielden post achter. De huisjesmelker-van-het-jaar-trofee ging welverdiend naar een echte profiteur in Amsterdam. Het zijn trouwens niet alleen particuliere huisbazen die zich schuldig maken aan slecht onderhoud en veel te hoge huren. Ook woningbouwcorporaties hebben aan het grote geld geroken. In de zogenaamd ‘betaalbare sector’ rijzen de huren de pan uit. Woon jij bij een corporatie die de woningnood uitmelkt? Melden die handel!

Ook dit jaar gaan we weer op zoek naar de slechtste huisbaas. Herken je de symptomen? Surf dan snel naar www.rood.sp.nl en ‘nomineer’ jouw huisbaas! Wie weet krijgt deze melker straks de deksel op zijn neus…

Geen kind in de cel? Geen CDA in het kabinet!

Kabaal in Schiedam

ROOD in Groningen voerde 5 oktober actie tegen het opsluiten van kinderen in cellen voor vreemdelingen. De jongeren protesteerden tegen het CDA, omdat deze partij niet de motie-De Vries heeft gesteund. Deze motie zou het gevangenzetten van kinderen verbieden. De SP steunde de motie wel.

Op zaterdag 2 september vond in Schiedam het festival Kabaal plaats. De derde editie van dit festival, georganiseerd door de lokale SP-afdeling, was wederom een succes. Een fotoverslag:

www.geenkindindecel.nl

Stop de bio-industrie Bio-industrie kan echt niet meer. Met het burgerinitiatief Stop fout vlees roepen we de nieuwe Tweede kamer op om een eind te maken aan de bio-industrie. Het kan namelijk anders: een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuschade en zonder massale import van veevoersoja...

Jong voor oud Op 21 en 22 september heeft ROOD de ‘verzilvering’ (is beter woord dan ‘vergrijzing’) gevierd met de bezoekers van de 50PlusBeurs in Utrecht. Daarbij deelde ROOD mooie zakdoeken uit mét inhoud: een pakje drinken en een koekje voor de reis naar huis. Renske Leijten, voorzitter ROOD: “Precies zoals onze oma’s dat vroeger voor ons maakten...”


Lekker goedkoop Als vijftienjarige werkte ik bij een bakker en verdiende 3,25 gulden per uur. Na een zaterdag hard werken had ik 23 gulden in het handje. Een mooi zakcentje voor mij natuurlijk, maar vooral een goed koopje voor mijn baas. Die nam dan ook geen mensen boven de twintig aan als fulltimer (werd je eenentwintig dan werd je ontslagen) en niemand boven de achttien als parttimer. Met zulke goedkope arbeid had hij goed brood op de plank, zeg maar. Er is niet veel veranderd. In de supermarkt werken jongeren nog steeds voor een hongerloontje, en dat kan omdat het minimumjeugdloon schandalig laag is. Een 18-jarige verdient volgens het wettelijk (jeugd)minimumloon voor een fulltime baan 546 euro netto. Een 23-jarige verdient voor hetzelfde werk het gewone minimumloon en dat is maar liefst (bijna) het dubbele: 1.086 euro* netto. Lekker goedkoop die scholieren en studenten. Je kent de advertenties waarin gevraagd wordt naar iemand tot 21 jaar, want dan verdien je nog het jeugdloon. Je kent ook de verhalen van mensen die geen contractverlenging krijgen met de reden dat ze te oud en dus te duur worden. Het moet maar eens afgelopen zijn met de uitbuiting van jongeren! Dat vindt de SP ook. Zij wil op termijn af van het verschil tussen het minimumjeugdloon en het gewone minimumloon. Geen mens is minder, dus hoeft ook niet minder te verdienen, voor hetzelfde werk. In de komende jaren wil de SP het minimumjeugdloon verhogen, zodat het verschil op den duur verdwenen is. Een goede maatregel die ook problemen oplost zoals verdringing van duurdere mensen van de arbeidsmarkt door kunstmatig goedkopere mensen! Je hoort wel van die opmerkingen: ‘Jongeren moeten gewoon nog niet zoveel geld hebben’. Dan denk ik altijd: ‘Ja ja, alsof er voor jongeren speciale tarieven zijn in kledingwinkel of voor mobiele telefoons’. Nee, dat is er niet, dat weten we allemaal. Dus waarom dan wel een minimumjeugdloon? Het is veel eerlijker om in de beloning te kijken naar ervaring, opleiding en verantwoordelijkheid. Want ik was bij diezelfde bakker wél verantwoordelijk voor de opening en sluiting van de winkel als de baas op vakantie was, ook al verdiende ik maar 3,25 gulden per uur… * Bron: http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2120

Renske Leijten

10 REDENEN OM SP TE STEMMEN Fijn met de trein?

Geen baan?

De SP wil gratis reisinformatie, de bereikbaarheid van het platteland vergroten en internetverbindingen in treinen. Voor jongeren onder de 12 en ouderen (65+) zal reizen met de trein gratis worden.

Poolse arbeiders werken in Nederland vaak voor belachelijk lage lonen, waardoor jongeren hier het extra moeilijk hebben om werk te vinden. De SP is gelijke lonen en gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Poolse arbeiders worden dan niet meer uitgebuit en en jongeren krijgen meer kansen op werk.

9 10 Ja, mijn hart zit links en het klopt hard!

Ik sluit me aan bij ROOD en de SP. Ik ben 16 jaar of ouder en jonger dan 28. Ik machtig ROOD en de SP het volgende bedrag per kwartaal voor de contributie af te schrijven*: Anders, namelijk: E .. .... .... . E 5 (minimum) E 10

Puzzel U E I L I M I N I M U M L O O N A P S

S R E M A K E D E E W T Z M E D I A M

N E R E G N O J I N E S O L I D A I R

D E B A T S T A G E P L A A T S E N B

T B E D R I J F S L E V E N G E N R E

E N E Z E I K J I L N E O S T A F E V

A P E I N E G N I Z E I K R E V 2 E E

S R U S N M E I R E T S I N I M 2 I R

M A B E S I E T E N T A A M O T D T V

ARBEIDSMARKT ASIELWET BEDRIJFSLEVEN CHAOS DEN HAAG DEBAT DEMOCRATIE FATSOENLIJK JONGEREN KANSRIJK KIEZEN KRAKEN LID LINKS MACHT MARIJNISSEN MEDIA MILIEU MINIMUMLOON MINISTERIE

J I M E G I P T S S R I S O C I A A L

O G K E I A N O S T R E I I S N K R S

V J A L N D P J L D A E G B E B N C U

E T N A E L S P I I K N U E O L O O B

R H S Z H T E M J R T S D N R V W M M

H C R O O N E V A E A I D P D I V E E

E A I R A K E Z I R L M E N U O N D T

I M J G O H S D D N K R A K E N O G S

D S K N I L C T E V G T N O O R T R ?

OPINIE OVERHEID PAGEUP POLITIEK REGERING ROOD SAMENLEVING SOCIAAL SOLIDAIR SP STAGEPLAATSEN STANDPUNT STEM STEMBUS SUBSIDIE TOMAATNET TROON TWEEDEKAMER VAKBOND VERKIEZINGEN

JOB: Studenten aan de macht Tekst: Maaike Bergman

De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) adviseert en ondersteunt MBO’ers die problemen hebben op of vragen hebben over school. Bij de JOB kun je terecht als je je eigen mening op school wilt laten horen, maar niet zo goed weet hoe dat moet. Ook heeft de JOB goede tips als je opeens tegenover docenten en schoolleiding staat.

aldus Achmet. “En ze hebben natuurlijk gewoon recht op goed onderwijs en goede voorzieningen. Als je voor je plek opkomt, betekent dat soms dat je veel meer moet eisen van je docenten en schoolbestuur.” De JOB is daarom druk bezig met het opzetten van medezeggenschapsraden op MBO-scholen, zodat scholieren meer inspraak kunnen krijgen in het reilen en zeilen op school.

Heb je klachten over school? JOB gaat er mee aan de slag.“De meest gehoorde klachten gaan over het tekort aan stageplekken en het competentiegericht leren,” meldt JOBvoorzitter Achmed Sadat. “Wij proberen dan te helpen om problemen op te lossen.”

Vanaf 2007 zijn scholen wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. Voor alle studenten die in zo’n raad inspraak willen hebben, heeft de JOB goede en slimme informatie over hoe je een raad opzet.

“MBO’ers zijn een heel belangrijke schakel op hun school en later op de arbeidsmarkt,”

Meedoen? Meer weten? Check www.job-site.nl

Ik sluit me aan bij ROOD. Ik ben 14 of 15 jaar en kan daarom nog geen SP-lid worden. Ik machtig ROOD het volgende bedrag af te schrijven als jaarlijkse bijdrage: E 5 (minimum)

E 10

Anders, namelijk: E .. .... .... .

Naam: ......... . ........ .. .......... .................. ... .......Roepnaam: ..... ........... . . .... . .. . ............ .. ..... . Voorletters: . . ..... ......... m/v Adres: .... .. . .. .. ... .. .............. .. . ........ ...............Postcode: ... . ........ .. ....... .. Plaats: ...... . . ... ....... .. . . . ....... ....... ... ........ .. Telefoon: .. . ....... ... . ....... .... ...... ....... . E-mail: .. .. ..... .. ... ....... ..... .... .... ........ ........ ...... .Geboortedatum:.... . .. ...... ... ... ..... Rekeningnummer: ... .. . ........ .. . ..... .. Datum: .... . . . ......... .. . . .. ... Handtekening: .... . .. ...... ... ... ......... ... . ..... .. .. ....... ...... *(de minimale contributie per jaar is E 5,- voor ROOD en E 15,- voor de SP; dit is een speciale campagne actieprijs)

Deze bon terugsturen naar ROOD, t.a.v.

Ledenadministratie, Antwoord nummer 30542, 3030 WB Rotterdam. Postzegel mag wel, hoeft niet.

Page up najaar 2006

Als welkomstcadeau ontvang ik een spetterende ROOD-tas en een ROOD T-shirt in de maat: xl m l s

Nieuwe TV-serie C Yourself MBO’ers brengen zichzelf in beeld Samen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt JOB het hoog tijd voor verandering in de beeldvorming over VMBO’ers en MBO’ers. “Te vaak worden zij onterecht afgeschilderd als drop-outs, criminelen of nietsnutten,” aldus Achmed Sadat, voorzitter van de JOB. Daarom heeft de JOB samen met het LAKS het initiatief genomen

voor de tv-serie C Yourself. In deze serie brengen MBO’ers en VMBO’ers hun skills en belevingswereld nu eens zelf in beeld: op school, de werkplek, thuis en op straat. Vanaf 3 december is C Yourself 12 zondagen om 16.05 te zien op Nederland 2 bij de NPS. Check ook: www.c-yourself.nl

Page Up - Herfst 2006  

Page Up was de krant van ROOD en de SP voor MBO'ers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you