Page 1

Page Up is een uitgave van de SP, bestemd voor studenten in het MBO. Reacties? Graag! Page Up, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, T (010) 243 55 50 E pageup@sp.nl I www.sp.nl

Stageplaatsen, betere afstemming met HBO en

Foto Wim Ruigrok/HH

géén prestatiebeurs!

‘MBO verantwoordelijk voor de kern van de beroepsbevolking’ Het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) heeft het moeilijk. Een groot aantal deelnemers geeft voortijdig de brui aan de opleiding, de stages lopen

pag.2

vaak niet zoals het moet en de doorstroom naar het HBO verloopt stroef. Tijd voor maatregelen! ‘Het onderwijs is te theoretisch en de

Het examen van Birgit pag.3 Congo en jouw mobieltje

MBO krant 2004b

3

scholen zijn veel te groot,’ concludeert Jasper van Dijk, medewerker Onderwijs van de SP-Kamerfractie over het MBO. ‘En het gevolg is dat veel studenten afhaken. Maar liefst 40 procent valt voortijdig uit.’ Hoe valt dat terug te dringen? ‘Door goede informatie aan VMBO’ers te geven over wat hen te wachten staat op het MBO,’ meent Danny Mercks, voorzitter van de

MBO-vakbond Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). ‘En door de prestatiebeurs niet in te voeren!’ Vanaf volgend jaar wil de overheid in het MBO de prestatiebeurs invoeren die al jaren bestaat in het HBO en WO. Concreet gaat dat betekenen dat de studiefinanciering die je ontvangt alleen in een gift wordt omgezet als je

30-03-2004, 10:31

tenminste de helft van je toetsen haalt. Danny Mercks is daar fel tegen. ‘De drempel om het onderwijs te volgen moet laag blijven.’ En dat vloekt met invoering van de prestatieregel. Volgens Jasper van Dijk is glashelder dat daardoor dan minder leerlingen beginnen aan een MBO-opleiding: ‘De kans is groot dat een student in de schulden komt. Daardoor zullen


Het examen van

‘Het kost veel tijd en geld maar het gaat wel om de toekomstige mensen afhaken of helemaal niet aan een studie beginnen.’ In het HBO blijkt de prestatiebeurs redelijk goed te werken. Waarom is er dan in het MBO zoveel verzet tegen? Van Dijk kan dat uitleggen: ‘Het MBO is niet te vergelijken met het HBO. Die leerlingen kunnen nog een stapje terugdoen naar het MBO, net als Universiteitstudenten naar het HBO kunnen overstappen. MBO-deelnemers kunnen dat niet.’ De prestatiebeurs wordt overigens niet op alle niveau’s in het Middelbaar Beroepsonderwijs ingevoerd. Niveau 1 en 2 komen voorlopig nog onder het omstreden plan uit.

Birgit Schuurman Leeftijd 26 jaar • Beroep Zangeres, actrice, presentatrice • Bekend van A Little Famous, Everybody Wants to Be, hoofdrol in Floris • Eind 1997 stortte Birgit zich op een solocarrière. Haar debuutsingle A Little Famous werd meteen haar grootste hit. Birgit is al vaker op de buis geweest: ze heeft gastrolletjes gespeeld in Westzijde Posse (Veronica), Ik ben je Moeder niet (TROS) en Voor hete Vuren (EO). Ze gaat nu een hoofdrol spelen in de film Floris. Foto: Merlijn Doomernik

beroepsbevolking’

Ook met stages loopt het in het MBO niet altijd even soepel. In het begin van het schooljaar was het de vraag of er wel genoeg stageplaatsen zijn, bijvoorbeeld in de zorg: ‘De deelname aan zorgopleidingen is verhoogd, maar het aantal stageplekken niet,’ licht Danny Mercks toe. Dat is echter niet de enige reden dat er te weinig stageplaatsen zijn. Bedrijven en instellingen in de welzijnsen gezondheidssector zitten ook met de CAO in hun maag, die bepaalt dat stagiaires recht hebben op een redelijke vergoeding. Samen met de verlaging van het bedrag dat via de belasting aftrekbaar is voor werkgevers, zorgt dit voor hoge kosten Toch mag er van de overheid verwacht worden dat ze bedrijven harder aanspoort om stageplekken te scheppen. Jasper van Dijk: ‘Het kost veel tijd en geld maar het gaat wel om de toekomstige beroepsbevolking.’

R&B, ik was vroeger echt een R&B-meisje dat naar The Challenge in Hoofddorp ging. Met dance heb ik nooit zoveel gehad, al vind ik het de laatste tijd wel steeds leuker worden nu er verschillende projecten zijn die Dance met Rock of Pop mixen.

Idols of Nationaal Songfestival? Idols, daar kijk ik in ieder geval naar als ik op zaterdagavond thuis ben. Ik ben voor Boris!

Monarchie of republiek? Monarchie, ik vind het wel best zo, zoals het nu is. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit zo over deze keuze heb nagedacht, ik neem het zoals het is.

Jan Marijnissen of Femke Halsema? Ik stem op allebei de partijen niet, maar Jan Marijnissen vind ik het meest sympathiek overkomen.

MTV of TMF? MTV, daar heb je in ieder geval nog af en toe de kans om wat apartere muziek tegen te komen en niet elk uur dezelfde tien clips.

Bløf of Acda en de Munnik? Bløf, ik vind hun de beste Nederlandstalige band (misschien sowieso Nederlandse band). De teksten van Peter Slager zijn prachtig, Pascal is de beste zanger van Nederland en ik geloof elke klinker en ademstoot. Bij Acda en de Munnik vind ik het vaak toch een herhaling van een succesvol kunstje, een leuk kunstje, maar toch.

‘HBO en MBO werken te weinig samen, de overheid

Euro of gulden?

moet stimuleren dat dat veel meer

Gulden, noem me ouderwets maar ik mis hem! Ik reken alles nog om.

gebeurt’ Een misstand in het MBO waarover eind vorig jaar een discussie losbarstte, is de vrijwillige bijdrage. Die is, zoals het woord al zegt, een bedrag dat leerlingen vrijwillig betalen voor bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten, proefwerkpapier en bepaalde practicummaterialen. Veel scholen laten hun leerlingen echter niet weten dat die bijdrage vrijwillig is. Zij noemen het bedrag dan meestal ‘schoolgeld’. Vorig jaar hebben leerlingen van het Nova College in Haarlem samen met de SP gedemonstreerd toen ze aanmaningen kregen voor het betalen van schoolgeld. In enkele gevallen kwam er zelfs een deurwaarder aan te pas. ‘De ROC’s maken gebruik van het gebrek aan regelgeving,’ vindt Jasper van Dijk. ‘De overheid moet die instellingen stoppen, de leerlingen betalen immers al lesgeld.’ Staatssecretaris Nijs van onderwijs heeft inmiddels aangegeven dat het inderdaad zo niet kan, maar heeft nog geen concrete actie ondernomen. Van Dijk strijdlustig: ‘De SP blijft er bovenop zitten!’

Dance of R&B?

Pinkpop of Lowlands? Pinkpop, ik ben vaker naar Pinkpop geweest dan naar Lowlands, maar eigenlijk vind ik het hele Lowlands-gegeven met zowel theatervormen als muziek ook heel leuk. Maar ja, je moet kiezen. Ik zou graag nog ooit op Pinkpop staan.

Herman Brood of Elvis Presley? Elvis, die heeft echt zoveel onvergetelijke, mooie evergreens gezongen, daar kunnen weinigen en dus ook Mr. Brood niet, aan tippen.

Film of boek?

Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Ik woon in Amsterdam en voel me daar gewoon echt thuis. Met Rotterdam heb ik altijd moeite qua de weg vinden, maar dat is natuurlijk in elke stad die je niet kent. Maar ik verdwaal al op de ring.

Veel MBO’ers willen na hun opleiding doorstromen naar een HBO-opleiding, al dan niet in dezelfde richting. Die overgang loopt meestal niet soepel. Vakken worden je aangeboden op een veel hoger niveau dan je gewend bent of je krijgt veel herhalingsstof voorgeschoteld. De doorstroom moet, kortom, beter geregeld worden. Van Dijk: ‘HBO en MBO werken te weinig samen, de overheid moet stimuleren dat dat veel meer gebeurt.’ Ook het JOB denkt dat er meer aan de doorstroom

Boek, als het gaat om het verhaal lezen of verfilmd zien. Als je het zelf leest dan kan je alle kleuren, omgeving, geuren, enz. zelf bedenken. Bij een boekverfilming wordt dat allemaal voor je gedaan. Maar ik kijk meer films dan dat ik boeken lees. Mijn laatste boek was ‘Life of Pi‘ van Yann Martel, PRACHTIG!!!!

veranderd moet worden: ‘Stel dat je het eerste jaar HBO mag overslaan als je de wiskundestof uit dat jaar maar wel beheerst. Dan moet dat vak wiskunde je al op het MBO aangeboden worden.’ Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen het ROC Zeeland en de Hogeschool Zeeland. Zij bieden samen het mhbo-traject aan. Tijdens je MBOopleiding haal je dan al een aantal HBO-studiepunten. De leerstof van het MBO en de HBO-propedeuse worden geïntegreerd tot één geheel. Stu-

Te veelzijdig? Dinand haalde vorig jaar zijn diploma Multi-Media Vormgeving en zoekt nu werk, ook buiten de multimediasector. Een cursus voor postkamermedewerker zou ook een ingang tot de arbeidsmarkt kunnen betekenen. ‘Ik kijk wel wat er op m’n pad komt. Als ik het werk maar leuk vind.’ De veelzijdigheid van die studie maakt het vinden van een baan niet gemakkelijk. ‘Werkgevers zitten niet op all-rounders te wachten,’ heeft de ervaring inmiddels geleerd.

Tijdens Dinands laatste jaar begon dat ook tot de opleiding door te dringen. ‘Een aantal nieuwe leraren vond het kut met peren.’ Een frisse wind die de school nodig had. Voor het eindproject ging de hele klas een weekje naar Barcelona om inspiratie op te doen. Dinand bedacht een computersimulatie, een virtuele wereld waarin je je terug kunt trekken, weg van het alledaagse leven.

Te chaotisch ‘Als je het netwerk van de school hackt, krijg je studiepunten!’ Timothy zit in het derde jaar van zijn opleiding. Hij doet Netwerkbeheer. Het mooie daaraan is de uitdaging om opdrachten te doen door te ‘klooien’. ‘Het is een makkelijke opleiding, je moet het gewoon doen.’ Computers zijn een hobby. Het liefst wil Timothy in de natuur werken, geld verdienen met het geven van duiklessen op Curaçao, waar hij vandaan komt. Maar ook een HBO-opleiding voor sportleraar overweegt hij nog.

MBO krant 2004b

4

De kwaliteit van zijn opleiding noemt hij slecht. ‘Het is chaotisch, ook de manier van lesgeven. Veel mensen hebben problemen met het zelfstandig werken.’ Maar er wordt wel naar de leerlingen geluisterd, vertelt Timothy. Elk jaar wordt door de mentor met de hele klas geëvalueerd. En omdat veel mensen klachten hadden over de veiligheid kun je de school nu alleen binnen met een pasje of als je een afspraak hebt. ‘Als je je pas vergeet, moet je terug naar huis.’ Dat heeft de veiligheid op school goed gedaan.

30-03-2004, 10:32

denten kunnen daardoor een heel jaar winnen. De eindconclusie is van Jasper van Dijk namens de SP. ‘De overheid zal aanzienlijk meer moeten investeren in het middelbaar beroepsonderwijs om de problemen op te lossen en hoogwaardig onderwijs te garanderen. Die extra investering is van enorm belang voor de samenleving. We hebben het wel over de kern van de beroepsbevolking, die opgeleid wordt op het MBO. Daar moet je héél zorgvuldig mee omgaan.’ ●

Nijs ziet het licht: MBO-scholen zijn te groot Eindelijk heeft ook staatssecretaris Nijs van Onderwijs door dat de schaalvergroting in het middelbaar beroepsonderwijs is doorgeschoten. Begin maart liep ze een week stage bij het ROC in Utrecht en dat heeft blijkbaar geholpen. De maandag erna kwam een woordvoerder met de terechte conclusie dat het MBO gebaat is bij kleinere scholen. SP-Kamerlid Fenna Vergeer, die al veel eerder die conclusie getrokken had, reageerde opgelucht. ‘Ik ga ervan uit, dat Nijs het niet bij een constatering laat, maar nu ook aan de slag gaat.’ Vergeer wil om te beginnen dat het ministerie een voorlichtingscampagne opstart waarin aan alle ROC’s wordt uitgelegd hoe ze tot schaalverkleining kunnen komen. ‘De menselijke maat is essentieel voor verantwoord onderwijs, maar is totaal uit het zicht geraakt door de komst van de enorme leerfabrieken in de jaren negentig. Gemiddeld telt een ROC 25.000 deelnemers. Dat is volstrekt ontoelaatbaar.’


Dichterbij dan je denkt

Over de slepende oorlog in Congo en jouw mobieltje Wat, kakkerlakken? Allerlei enge ziektes? De Jackpot? Vast wel, maar daar kunnen wij je niets over melden. ‘Dichterbij dan je denkt’ gaat over dingen en plaatsen waarmee je niets te maken dacht te hebben, maar die toch heel dichtbij zijn. De strijd in Congo bijvoorbeeld. Congo? Dat is een land in centraal Afrika dat sinds jaar en dag te kampen heeft met een burgeroorlog. Misschien ken je het als Zaïre. Nadat generaal Joseph Mobutu in 1960 de Belgen zijn land uit had geschopt, gaf hij het land die Afrikaanse naam weer terug. Maar daarnaast zorgde hij ook voor een hoop corruptie en geweld. De man die in 1997 de leiding overnam, Laurent Kabila, bracht niet veel verbetering. Zijn zoon, die de baan van zijn vader overnam nadat deze vermoord werd,

heeft zich ook nog niet van zijn beste kant laten zien. Waarom is er dan oorlog? Duizend en één dingen: de Belgen hebben het land in 1960 arm achtergelaten, de koude Koude Oorlog heeft een hoop schade aangericht, verschillende bevolkingsgroepen die er wonen hebben al eeuwenlang ruzie, veel Zaïrese politici zijn om te kopen en ga zo maar door. Miljoenen mensen zijn bij deze conflicten gedood, en iedereen heeft

schuld. Binnen, maar ook buiten het land: België door het inpikken van het land, maar ook de landen om Zaïre heen. Het ene land steunt dit leger, het andere dat leger. Iedere groep in Zaïre heeft zijn eigen leger, en alle soldaten zijn tot de tanden bewapend. En dat kost een paar duiten. Waar komen die duiten dan vandaan? Die komen uit de verkoop van de delfstof coltan. Delfstof betekent dat het uit de grond gehaald is, net als ijzer of goud,

en coltan is de korte versie van columbiet-tantaliet. Die stof wordt door landen en bedrijven wereldwijd gekocht voor het maken van – en nou komt ‘ie! – mobiele telefoons. De stof is namelijk heel bruikbaar als je piepkleine accu’s of batterijen wil produceren. Die kleine accu’s kun je dan weer in heel kleine telefoontjes stoppen, bijvoorbeeld die van jou net als de telefoon in je zak. Hierdoor is er nóg een reden bijgekomen om te vechten: om de plekken te

veroveren waar coltan in de grond zit. Dus doordat bedrijven over de hele wereld coltan uit Zaïre kopen, kunnen de verschillende legers weer aan wapens en kogels komen. Erg zonnig ziet het er voor Zaïre dus niet uit. En dan hebben we hier nieteens uitgelegd hoe slecht de coltanhandel voor de natuur in Zaïre is! Wat doen we nou met deze informatie? Je hoeft er op zich niets mee te doen, en aan een hele hoop kún je ook helemaal niets doen. Misschien alleen kleine dingen, zoals een telefoon kopen met coltan dat uit Australië komt. Of een boze brief schrijven naar een grote mobieltjesfabriek. Het gaat ons erom dat je zoveel mogelijk over de wereld te weten komt, want veel zaken zijn dichterbij dan je denkt…

Mooi ROOD is niet lelijk ROOD is de jongerenorganisatie van de SP. We hebben dezelfde uitgangspunten als de SP, maar organiseren eigen activiteiten en richten ons daarbij op jongeren. ROOD heeft afdelingen in het hele land, dertig in totaal. We hebben ongeveer 1200 leden, waarmee we in grootte de vierde politieke jongerenorganisatie van het land zijn. Maar als het om actievoeren gaat, staan we met kop en schouders bovenaan. Wij voegen namelijk regelmatig de daad bij het woord. Soms is praten niet genoeg en moet je de mouwen opstropen om je doel te bereiken.

ROOD-festival Dit jaar gaat ROOD voor het eerst zelf een festival organiseren. Voor leden en andere geïnteresseerde jongeren geven we op een centrale locatie een enorm feest met een belachelijk lage toegangsprijs. Met spetterende muziek, politieke toespraken, lekkere hapjes en betaalbare drankjes!

ROOD-debatweekend Onze standpunten kunnen nog zo goed zijn, als we ze niet kunnen verwoorden, schieten we er mee nog niks op! Daarom organiseert ROOD een debatweekend. Experts leren je daar debattechnieken die je meteen in de praktijk kunt brengen in discussies.

ROOD-zomerschool Voor wie niet de hele vakantie wil luieren aan de stranden van Lloret de Mar, organiseert ROOD dit jaar twee zomerscholen. Op de Paasheuvel (Veluwe) behandelen we actuele onderwerpen aan de hand van colleges, workshops en uitstapjes. En we wisselen het leren natuurlijk af met de nodige zon, barbecue en sport.

MBO krant 2004b

5

En ROOD-acties Keer het Tij- Red de solidariteit! Op 20 september vorig jaar was er een demonstratie tegen het beleid van de regering-Balkenende. Zo’n 25.000 mensen kwamen naar Amsterdam om te protesteren tegen de asociale plannen van kabinet Balkenende II. ROOD was met veel mensen aanwezig in de optocht en hielp mee met de organisatie. Woningnood-campagne Vorig jaar begon ROOD een campagne om de politiek zo ver te krijgen dat ze eindelijk wat gaat doen aan de woningnood onder jongeren. In Groningen bijvoorbeeld bouwden we een huis van dozen voor het gemeentehuis en in Leiden bezetten we de kamer van de wethouder. Ook hielden we

enquêtes om duidelijk te krijgen hoe groot het probleem is. Omdat de politiek nog steeds niks ondernam, begonnen we in oktober in het hele land met kraakacties. Als gevolg daarvan werd het onderwerp in veel steden op de politieke agenda gezet en kwam er landelijk de nodige aandacht voor. Onze campagne gaat door! Acties tegen Douwe Egberts ROOD voerde in 2003 in een aantal plaatsen actie tegen het beleid van koffiebrander Douwe Egberts. Dat bedrijf betaalt koffieboeren in de Derde Wereld namelijk een absurd lage prijs, waardoor zij in armoede moeten leven. In Utrecht bezetten we uit protest de reclamemast van Douwe Egberts. Wil je weten wat we allemaal nog meer organiseren en aanpakken? Kijk dan op ROOD.sp.nl

‘Gezellig kletsen in de kroeg hoort er ook bij’ Sinds 18 mei vorig jaar is Driek van Vugt (24 jaar, Leiden) voorzitter van ROOD, jongeren in de SP. Daarvoor was hij vier jaar lang EersteKamerlid, en bij zijn aantreden het jongste Kamerlid ooit. Een paar vragen aan de voorzitter.

Wij strijden voor een rechtvaardiger verdeling van de welvaart, hier in ons eigen land en ver hier vandaan, in Afrika bijvoorbeeld.

Wat is leuker? Eerste-Kamerlid of ROOD-voorzitter? Voorzitter van de SP-jongeren. Omdat ik nu werk met mijn leeftijdsgenoten. En omdat ik nu acties kan organiseren, en met andere jonge SP’ers kan bouwen aan een sterke organisatie.

Hoe wil ROOD de politiek beïnvloeden? Door jongeren te organiseren. Samen in actie te komen tegen slechte zaken, zoals dierproeven voor cosmetica, bezuinigingen op jeugdvoorzieningen, stijgende kosten om onderwijs te kunnen volgen. Enzovoorts.

Het beeld dat veel mensen hebben bij politiek, is dat er vooral veel wordt geluld, maar weinig gebeurt. Geldt dat ook voor ROOD? Bij ROOD wordt ook geluld, zoals je zegt. Absoluut. Maar altijd om acties te plannen en door te spreken, de vooruitgang die we boeken in kaart te brengen, enzovoorts. Neem de bezettingsestafette tegen de woningnood, waarbij we leegstaande panden kraken. Daar komt veel overleg bij kijken. Maar gezellig kletsen in de kroeg hoort er ook bij.

Wie zijn actief bij ROOD, voornamelijk studenten of ook werkende jongeren? Bij ROOD zijn veel studenten actief, maar gelukkig ook steeds meer werkende jongeren of werkloze jongeren. ROOD is er voor alle Nederlandse jongeren die zich bij de SP thuis voelen.

Is het niet saai om je bezig te houden met politiek? Politiek moet je niet zien als een stel saaie mannen die nog saaiere taal uitkramen. Politiek betekent strijd. Strijd tussen verschillende belangen. Moeten we nieuwe dure straaljagers kopen van onze belastingcenten, of investeren in onderwijs? Moeten we de villa’s in Wassenaar spekken met hypotheekrenteaftrek of betaalbare woningen bouwen? De SP en ROOD kiezen daarin partij.

30-03-2004, 10:32

Driek

Wat heeft ROOD te bieden aan MBO’ers? MBO’ers zijn net als andere jongeren mensen die de toekomst van Nederland gaan bepalen. ROOD wil bouwen aan een sociale samenleving, niet eentje van ieder voor zich. Met goed onderwijs, goede gezondheidszorg, voldoende buurtvoorzieningen en noem maar op. ROOD biedt jongeren op het MBO de mogelijkheid om samen te strijden voor een betere wereld, om idealen te verwezenlijken en om ontzettend veel te leren en te lachen.


Europa,

da’s best wel shit Duur, ondemocratisch, inhalig en riskant, dat is de weg die de eurofanatici ons op willen sturen. Naar één superstaat vol bureaucraten die niet gekozen zijn, maar wel uitmaken wat wij moeten doen en laten. De SP ziet dat niet zitten. We zijn

warm voorstander van samenwerking met andere Europese landen. Maar die samenwerking moet wel het doel dienen van een sociaal, veilig en democratisch Europa. En dat doet de Europese Unie steeds minder. De Unie ontwikkelt zich meer

en meer tot een Europese superstaat, waarbinnen de belangen van de grote ondernemingen en grote landen de doorslag geven. Ben je ook huiverig voor het Europa waarin gewone mensen steeds minder te zeggen hebben? Bedenk dan

dat in de politiek echt geldt: wie zwijgt, stemt toe. Verhef je stem, en kies op 10 juni voor de meest eurokritische partij van Nederland: de SP. Meer weten? Kijk op www.europa.sp.nl, bel: (010) 243 55 44 of mail naar info@sp.nl.

Stuur een waakhond naar Brussel! www.europa.sp.nl

WORD LID VAN DE SP! Ik wil ook graag als ROOD (jongeren in de SP)-lid ingeschreven worden (tot 28 jaar) en ontvang een gratis ROOD t-shirt in de maat:

Kies ook voor een jonge en actieve partij met principes. Kies voor de SP. Het lidmaatschap kost maar 3,40 euro per kwartaal. Daarvoor krijg je elke maand ons magazine de Tribune in de bus, kun je gratis gebruik maken van internetprovider Tomaatnet en ontvang je een boek van Jan Marijnissen of een unieke cd als welkomstgeschenk. Doen! Ik ontvang graag de CD ‘Die nemen we mee’ Ik ontvang graag het boek ‘Nieuw optimisme’ van Jan Marijnissen

XS

€ 10

€ 5 (minimum)

L

XL

Anders, namelijk: €.......................

Handtekening:

Naam Roepnaam

Voorletters

m/v

Datum: Zet altijd je handtekening, ook als je alleen maar SP-lid wilt worden!

Adres Plaats

DitEformulierEkunEjeEookEinvullenEviaEonzeEwebsite:Ewww.sp.nl Geboortedatum

E-mail Rekeningnummer

2

MBO-krant 2004

Telefoon

MBO krant 2004b

M

Ik word ROOD-lid en machtig ROOD het volgende bedrag af te schrijven als jaarlijkse bijdrage:

Ik word SP-lid en machtig de SP het volgende bedrag af te Anders, namelijk: schrijven als jaarlijkse bijdrage: *€ ....................... *€ 24 *€ 13,60 (minimum) *(dit bedrag wordt in 4 termijnen afgeschreven)

Pc

S

U kunt deze machtiging op elk moment stopzetten met een telefoontje aan de SP: (010) 243 55 40 Stuur deze bon op in een envelop naar: Socialistsche Partij, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook ook: (010) 243 55 55

30-03-2004, 10:32

Page Up - Maart 2004  
Page Up - Maart 2004  

Page Up was de krant van ROOD en de SP voor MBO'ers.

Advertisement