Page 1

code

Nummer 2

Voorjaar/zomer 2009

Reacties? Graag! Code Rood, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, T (010) 243 55 57, E coderood@sp.nl, I rood.sp.nl Een Nieuwe Koers voor Nederland. Wat zijn de SP-plannen om de economische crisis aan te pakken en hoe zorgen we dat dit niet weer gebeurt? pagina 3

Aangevoerd door SP-Kamerlid Emile Roemer voert ROOD in Noord-Holland en Noord-Brabant actie voor een nachttrein naar meer steden.

Minderjarige MBOers op zoek naar minister Eurlings van Verkeer om van hem een OVjaarkaart voor álle studenten te eisen.

pagina 5

pagina 6

DE EUROPESE VERKIEZINGEN:

NEDERLAND WIL MINDER BRUSSEL Tekst Paula van Dijnen Foto Archief SP

Op 4 juni zijn de Europese verkiezingen. We mogen dan naar de stembus om te bepalen wie Nederland vertegenwoordigt in het Europees Parlement. Bij de laatste verkiezingen in 2004 was de opkomst 39,1%. In Nederland gaan alleen bij de Provinciale verkiezingen minder mensen stemmen. Voor ons land betekenen de verkiezingen meer dan alleen maar het kiezen van parlementsleden. In 2005 werd door een meerderheid van de Nederlanders ‘Nee’ gezegd tegen de Europese grondwet. In de nieuwe grondwet (het Verdrag van Lissabon) staan, op het schrappen van een volkslied en vlag na, precies dezelfde dingen als in de vorige grondwet. Helaas bleef een nieuw referendum uit en werd Nederland de grondwet alsnog door de strot geduwd. Nu is het dé kans om Nee te zeggen tegen dit Europa. Veel mensen weten niet wat er in Brussel allemaal wordt besloten, en hoe dit gaat. De Europese Unie wordt geleid door de Europese Commissie (EC). Deze com-

SP-lijsttrekker Dennis de Jong (rechts) heeft de eerste verkiezingsposter al geplakt.


missie bestaat uit 27 leden, elke lidstaat van Europa levert er één. De EC dient wetsvoorstellen in, waar vervolgens door het parlement en de Raad van Europa over besloten wordt. De Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van Europa. Leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks gekozen door de bevolking van Europa. Het parlement bestaat na de verkiezingen uit 736 zetels, waarvan er 25 voor Nederland zijn. Op 4 juni stemmen we over die 25 zetels. Niels Jongerius, 24 jaar en ROOD-lid, staat voor de SP op plek 4 van de kandidatenlijst. Volgens hem heeft het Europees Parlement weinig invloed. Toch wil hij het parlement in. Eén van de zaken die hij dan wil aanpakken is de grote invloed van lobbyisten. De Europese Commissie beslist over belangrijke zaken, waar het Europese parlement over mee mag praten. Lobbyisten in Brussel proberen de parlementariërs te bewerken, zodat ze voor wetten en regels stemmen die in hun belang zijn. In Brussel zijn er nu ongeveer 15.000 lobbyisten actief (ter vergelijking: er zijn ongeveer 25.000 Europese ambtenaren). Het grootste deel van hen weigert zich te registreren in een openbaar register. Vier van de vijf lobbyisten wordt betaald door het bedrijfsleven en slechts een klein deel door organisaties als Greenpeace. Zo hebben bedrijven veel te veel invloed op de besluiten die door de EU worden genomen. Op 26 maart voerde ROOD daarom actie bij een bijeenkomst van Euro-lobbyisten in Brussel. ROOD-leden deelden flyers uit met de tekst “Europe: big in business, small in democracy” om de macht van de lobbyisten onder de aandacht te brengen. Niels was bij de actie. Hij ziet het parlement ook niet als eindstation: “Door in het

Europees Parlement zitting te nemen heb je inspraak. Maar ook daarbuiten kun je de besluitvorming beïnvloeden. Via actie, en de publieke opinie. Om te weten wat speelt onder de mensen moeten we het debat ook buiten het parlement voeren. We zitten daar immers namens de Nederlandse bevolking”, aldus Niels. Jongerius vindt het goed dat er op Europees niveau wordt samengewerkt, maar Brussel is nu te bemoeizuchtig. De Europese Commissie wil alles tot in de kleinste details regelen. Nederland zou bijvoorbeeld zelf moeten beslissen over roetfilters voor auto’s. Natuurlijk mogen er afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer het gaat over de uitstoot van roet in Europa. Maar de Europese normen voor de uitstoot van roet zijn dankzij de autolobby belachelijk laag. Nederland kreeg problemen toen het de roetfilters verplicht wilde stellen. Maar juist daarin moet het nationale parlement een rol houden. De Europese Commissie lijkt steeds meer te werken richting een Europese superstaat. Een staat met een gezamenlijke grondwet, een gezamenlijk leger en een gezamenlijke markt. Maar de landen binnen Europa zijn te verschillend om één staat onder één regering te vormen. De SP wil samenwerken waar het kan, maar de regeringen van de lidstaten zijn vaak democratischer omdat ze dichter bij het volk staan. Samenwerking moet niet worden afgedwongen. Europese samenwerking heeft veel bijgedragen aan de Europese vrede en welvaart, en kan in de toekomst veel betekenen voor een schoon milieu, maar dit vraagt wel een belangrijke koerswijziging. Hoewel er in de afgelopen periode maar twee SP-ers in Brussels zaten, hebben

Nederland wil minder Brussel, dus: ★ Eigen baas over zorg, onderwijs, cultuur en jongerenbeleid ★ Geen verdere militarisering van de Europese Unie ★ Brussel moet afblijven van onze AOW en onze pensioenen ★ Veel strenger toezicht op banken, beleggers en grote bedrijven; bonussen in de ban ★ Meer invloed Nederlandse parlement over Brusselse besluiten ★ Laat Brussel niet méér de baas spelen, Nederland wil minder Brussel

2

e van de Kerk Foto Suzann

code

Naam: Niels Jongerius Leeftijd: 24 jaar Ervaring: VWO Bilthoven; negen maanden ABN-AMRO; reis door Azië en VS; twee jaar bestuur ROOD, jong in de SP; sinds 2003 student Internationale Betrekkingen in Groningen; bestuurslid SP Groningen. Interesses: Internationale politiek, skateboarden, spelletjes, festivals en concerten bezoeken, reizen. Waarom SP: De enige politieke partij die ook buiten het parlement actief is en met mensen praat buiten de verkiezingen om en niet slechts één keer in de vier jaar. Waarom EU: Er komt zoveel slechts uit Brussel, waar we in Nederland vaak pas achter komen als het te laat is. Ik hoop dit in Brussel te kunnen voorkomen.

zij toch een aantal successen geboekt. Zo is het onverdoofd castreren van biggen verboden dankzij de SP. Ook is het stadsvervoer niet geliberaliseerd, waardoor de grote steden in Nederland nog gewoon hun eigen vervoer mogen regelen. Samen met de PvdA en de FNV heeft de SP ervoor gezorgd dat de zorg buiten de dienstenrichtlijn is gehouden. Dit betekent dat zorg niet als een commercieel product door heel Europa aangeboden hoeft te worden, maar dat Nederland zelf haar regels en eisen voor zorg mag blijven bepalen. Ook heeft de SP zich hard gemaakt tegen verdere afbraak van het stakingsrecht, en met succes. Zo zijn er nog een aantal voorbeelden van succes in het Europees Parlement te noemen. Om de komende vijf jaar nog meer succes te boeken is een grotere SP hard nodig. Laat je stem dus horen en stem 4 juni op de SP! •


code

Een Nieuwe Koers Voor Nederland! Tekst Malu Lüer en Gijs Houtbeckers Foto Bas Stoffelsen

De SP vindt dat de regering de crisis niet goed aanpakt. Deze crisis is niet ontstaan door jou en mij. De crisis is ontstaan door mensen met een korte termijn belang, en dat heeft geresulteerd in vele problemen.

In Amerika zijn er leningen gegeven aan mensen die ze niet kunnen terugbetalen. Met alle gevolgen voor de huizenmarkt. Er zijn veel banken en bedrijven in de problemen gekomen. Omdat ook onze banken daarin meespeelden, is de crisis ‘overgewaaid’ naar andere landen over de wereld. Met name de landen die net als de VS al tientallen jaren alleen maar denken aan de markt en de korte termijn winst worden meegezogen in de crisis. Graaiers wilden zo snel mogelijk zoveel mogelijk winst maken en hebben daar onverantwoorde economische risico’s voor genomen. Ook is het heilige geloof in de vrije markt (het uitverkopen van dingen die van ons zijn: energie, post, zorg en onderwijs) hard toegeslagen in Nederland. Tegen het idee dat de markt alles regelt, heeft de Nederlandse regering toch banken gered. DOORwerken? DOORgedraaid? Balkenende, Bos en Rouvoet hebben zich lang afgesloten van de wereld om een crisisplan te maken. De plannen waarmee ze naar buiten kwamen zijn teleurstellend. Het kabinet zegt niet te bezuinigen, maar dat doen ze wel. Alle ‘tegenvallers’ moeten op het huishoudboekje van de ministers worden opgelost. Dat betekent dus bezuinigingen op de zorg en bezuinigingen op het onderwijs. Toch doen ze wel iets. De

grote bezuiniging van de staat moet pas in 2011 plaatsvinden. Tot die tijd vragen zij van mensen die hard werken, in de haven, in de bouw, in de zorg, in het onderwijs en in het leger, geen salarisverhogingen te eisen. Maar de maatregel die het meest tegen de borst stuit is het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Onder het motto van solidariteit: yeah right! Het langer werken, dat is dus niet nodig. Het argument van solidariteit geldt ook niet, want juist jongeren mogen langer gaan werken. En daarbij, nu al staan mensen van 60-plus langs de lijn, met een bijstandsuitkering. Als er dan doorgewerkt zou moeten worden, waarom is er voor hen geen werk? Is het betalen van een uitkering niet hetzelfde als een ouderdomsuitkering? Is het nodig? Nee, er bestaat terecht een hypotheekrenteaftrek. Die maakt dat iedereen met een huis de rente over de afbetaling voor het huis kan aftrekken. Prima idee, want iedereen moet een huis kunnen kopen, maar! Het merendeel van het geld van deze regeling gaat naar dikke villa’s. Het maakt namelijk niet uit hoe duur je huis is, of hoe hoog je inkomen is. Iedereen krijgt die aftrek… Als we dit nu eens eerlijker gaan regelen: mensen die een huis kopen en een gewoon inkomen hebben, kunnen aftrekken. En iedereen

die een hoog inkomen heeft en daardoor een duur huis kan kopen kan niet meer zijn of haar rente aftrekken boven het halve miljoen. Weet je wat we daarmee besparen? Precies. Hetzelfde als iedereen laten doorwerken. Nieuwe Koers! De crisis legt bloot dat de politiek van meer markt en minder overheid niet werkt. Immers moet de overheid de banken redden die het in de markt niet halen. Het is tijd voor een nieuwe koers voor Nederland. Niet een van nog meer uitverkoop van dat van ons allemaal is. Geen zorg, onderwijs, energie, woningen naar de grootverdieners met dikke zakken. Het is van ons, en het blijft van ons. Het is tijd voor een nieuwe koers voor Nederland. En die heeft de SP: ★ Meer zekerheid voor flexwerkers en uitzendkrachten ★ Geen marktwerking in het onderwijs ★ Kleinere scholen en goede leraren ★ Geen Mosquito’s maar meer plekken voor jongeren ★ Geen verhoging van de AOW-leeftijd www.eennieuwekoersvoornederland.nl

3


code

Kun jij straks nog studeren? Tekst Daan Brandenbarg Foto Archief ROOD

De afgelopen tientallen jaren is het hoger onderwijs in Nederland steeds duurder geworden. Sinds 1980 is het collegegeld bijna 7 keer zo hoog geworden: in 1980 betaalde een student nog 500 gulden (226,89 euro) collegegeld per jaar, tegenwoordig is dat 1.565 euro. De hoogte van de basisbeurs voor uitwonende studenten is tegelijkertijd gedaald van 604,22 gulden (274,18 euro) per maand in 1986 naar 259,76 euro in 2009. Alsof deze bezuinigingen in het hoger onderwijs nog niet genoeg zijn heeft minister Plasterk een aantal plannetjes op de plank liggen die de toegankelijkheid van het hoger onderwijs nog meer zullen beperken. Collegegeldverhoging Alsof studeren niet al duur genoeg is wil minister Plasterk het collegegeld in de komende tien jaar verhogen met 220 euro. Dit lijkt misschien weinig, 22 euro per jaar, maar hierdoor zal het collegegeld over tien jaar ruim 2.200 euro bedragen. Dit leidt ertoe dat studenten bij hun ouders moeten aankloppen voor meer geld, meer moeten lenen of er bijbaantjes bij moeten zoeken. Dit zal steeds meer studenten afschrikken om te gaan studeren. Ruim 25% van de studenten geeft namelijk aan liever niet te willen lenen. Bij studenten van wie de ouders zelf niet gestudeerd hebben is dit

In 2008 voerde ROOD actie tegen de ‘harde knip’.

4

aantal nog lager, slechts 13% van deze studenten heeft een lening. Deze maatregel staat haaks op het investeren in een kenniseconomie waarvan het kabinet de mond vol heeft. Harde Knip Als het aan minister Plasterk ligt komt er een zogenaamde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en de masteropleiding. Deze harde knip houdt in dat studenten alle vakken uit hun bachelor moeten halen voordat ze kunnen beginnen met de master. Dit zal er toe leiden dat veel studenten een jaar studievertraging oplopen en een jaar extra collegegeld moeten ophoesten. Een masteropleiding zal hierdoor voor groepen studenten onbereikbaar worden. Volgens de SP hoort een master bij een universitaire opleiding en is het ontoelaatbaar dat deze minder toegankelijk wordt, zeker niet zolang de bachelor nog een onvolwaardige opleiding is. Een gedegen opleiding zou niet afhankelijk moeten zijn van de dikte van je portemonnee.

Hoe dan wel? Zoals gezegd brengen de plannen van Plasterk de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar. Volgens ROOD en de SP is dit een slechte zaak. Kwalitatief goed onderwijs zou geen elite-zaak moeten worden, maar voor alle lagen van de bevolking toegankelijk moeten zijn. Bovendien zou elke student de mogelijkheid moeten krijgen zich te verdiepen in zijn studie zonder zich hierbij in de schulden te steken. Hoe? De SP stelt onder andere voor om de aanvullende beurs te verhogen en het collegegeld te verlagen. Zo betalen ze minder en ontvangen ze meer, waardoor ze minder hoeven bij te lenen of werken en zich beter kunnen richten op hun studie. Daarbij zal er ook meer geld naar de universiteiten moeten zodat deze niet genoodzaakt zijn te bezuinigen of de kosten te verhalen op de student. Alleen door echt te investeren in een kenniseconomie kan het onderwijs beter worden in Nederland.•


code

Nachttrein

SP-Kamerlid Emile Roe

mer hielp zelf ook me

e met de handtekening

enactie.

Tekst Monique van Voorst Foto Archief ROOD

In januari heeft een groot aantal jongeren van ROOD actie gevoerd door een nacht te ‘slapen’ in de hal van station Haarlem. Ze deden dit om aandacht te vragen voor een nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem. Een paar maanden ervoor was al een handtekeningenactie gestart waar mensen online hun handtekening kunnen achterlaten. Ook ging ROOD met flyers en handtekeningenlijsten rond. Alleen al via de website zijn ruim 4.500 handtekeningen binnengehaald. Een zeer geslaagde actie tot dusver. Iedereen gaat wel eens uit, naar een concert of bezoekt vrienden. Het is dan jammer als de laatste trein om 12 uur al vertrokken is en je al bij de laatste noten van een optreden moet vertrekken om nog fatsoenlijk thuis te komen. Een uitbreiding van het nachtnet in Nederland is dus hard nodig. In delen van Brabant is het al een succes en ook elders blijkt het rendabel te zijn. Meer nachtvervoer Niet alleen in Haarlem maar in grote delen van Noord-Holland en NoordBrabant maken ROOD en de SP zich de laatste maanden hard voor een nachttrein en nachtbussen in deze regio’s. Nu is er ‘s nachts alleen een slechte busverbinding tussen steden of helemaal niets. In Noord-Holland stelt de SP voor om het

traject van de nachttrein het volgende rondje te laten rijden: Amsterdam Centraal, Haarlem, Alkmaar, Zaandam en Amsterdam Centraal. ROOD wil in Haarlem in eerste instantie dat de trein op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht gaat rijden en dit drie keer per nacht in beide richtingen (in totaal zes treinen per nacht). De breed gesteunde actie sluit aan op een voorstel dat is gelanceerd door SP-Tweede Kamerlid Emile Roemer. In dit plan wordt een forse uitbreiding van het nachtnet bepleit, met behalve de steden in Noord-Holland ook een nachttrein naar Nijmegen en Oss. De NS heeft al positief gereageerd op dit voorstel, en ProRail ziet geen bezwaren. In het voorstel zijn ook veiligheidsmaatregelen opgenomen voor het spoorwegpersoneel, bijvoorbeeld toegangscontrole bij de perrons. Vorig jaar is een deel van Brabant en vanaf dit jaar onder andere Gouda aangesloten op het nachtnet. Nu wordt het tijd dat je ook na half twee ’s nachts naar Haarlem met de trein kunt. Na het stap-

pen ben je al veel geld kwijt, er blijft dan weinig over voor een dure taxi. SP-voorstel Eind 2008 heeft verkeersminister Eurlings toegezegd om een uitbreiding van het nachtnet op het spoor te onderzoeken op verzoek van SP-Kamerlid Emile Roemer. Na de uitbreiding van Brabant en Gouda ziet Roemer nu onder andere kansen voor het doortrekken van het nachtnet naar Arnhem-Niijmegen en naar Haarlem. Het nachtnet op het spoor zorgt nu voor verbindingen met onder andere de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Gouda. Roemer: “Deze trein stopt vlakbij enkele grote steden die ook graag nachtnet willen. Een onderzoek naar doortrekken richting Haarlem, Arnhem en Nijmegen is dan ook logisch.” De minister gaat nu samen met de NS onderzoeken in hoeverre een uitbreiding van het nachtnet mogelijk is. De SP zal in de regio en in de Kamer blijven aandringen op deze uitbreiding van het spoorboekje.• 5


code

Gratis openbaar vervoer voor alle studenten? Tekst Evelien Wittenberg Foto Bas Stoffelsen

Maandag 16 maart werd door ROOD in Den Haag de aftrap gegeven voor de campagne om ook de jongste MBO-studenten een OV-kaart te geven.

Actievoerende MBO-ers op Het Plein in Den Haag.

Samen met een Haagse MBO-klas wilde ROOD minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) ervan overtuigen in te stemmen met het SP-voorstel voor een OVjaarkaart. Helaas bleek het debat afgelast, maar de MBO-studenten lieten zich niet uit het veld slaan. Ze stonden erop met het alternatieve vervoersmiddel, de tractor, naar het ministerie te gaan waar Eurlings wel zou moeten zijn. Tot grote woede van de MBO-ers wilde Eurlings geen tijd voor ze vrij maken en liet daarmee nogmaals zien dat dit kabinet 16- en 17-jarige MBOstudenten in de kou laat staan. Wat is er aan de hand? Ruim 130.000 MBO-studenten moeten hun reiskosten van en naar school zelf betalen. Alle HBO- en universitaire studenten krijgen een OV-kaart, maar op het MBO krijgen studenten pas vanaf hun 18e jaar zo’n kaart. Dit terwijl veel jongeren al op hun 16e aan een MBO-studie beginnen. Veel MBO’ers maken daardoor nu hun studiekeuze op basis van de reiskosten. In sommige regio’s staan veel MBO-scholen, in andere weinig. Sommige studies worden maar in enkele plaatsen aangeboden. Een leuke studie die te ver weg is, kunnen de studenten dus niet volgen omdat ze er 6

geen geld voor hebben. De dikte van je portemonnee bepaalt dus eigenlijk welke studie je kunt volgen. ROOD en de SP voeren daarom al jaren actie om verandering te brengen in deze situatie. Actie Vorig jaar verzamelde ROOD samen met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) ruim17.000 handtekeningen van. De regering zegt wel een OV-jaarkaart voor alle MBO’ers te willen, maar geen geld te hebben. “Als ik mogelijkheden zie om iets te doen in het kader van het openbaar vervoer voor jongeren in het MBO, dan zal ik die zeker benutten”, zei staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) op 5 maart 2008. ROOD-voorzitter Eva Gerrebrands: “Als het kabinet onderwijs echt zo belangrijk vindt, dan zorgen zij ervoor dat dat geld er komt.” De regering beloofde al een kleine vergoeding van 30 miljoen te geven aan de MBO-studenten. Deze vergoeding is echter bij lange na niet hoog genoeg om alle reiskosten te dekken. Daarnaast wordt er in steeds meer provincies gewerkt aan een tegemoetkoming in de reiskosten. Ook nemen sommige provincies zoals Zuid-Holland,

Groningen en Drenthe wel hun verantwoordelijkheid in tegenstelling het kabinet Balkenende. Het nadeel van allemaal verschillende maatregelen is echter dat je in de ene provincie wel een vergoeding krijgt en in de andere niet. En wat als je in Limburg woont, maar in Brabant studeert? Slechte keuze De politiek heeft de mond vol over dit onderwerp en ze vinden het allemaal een oneerlijke situatie. ROOD trapt niet in de smoes dat er geen geld is. Wat politici namelijk niet erbij zeggen is dat geld uitgeven een kwestie van keuzes maken is en je bijvoorbeeld ook minder geld kunt uitgeven aan de hypotheekrenteaftrek die het bezit van villa’s subsidieert. Ook de aanschaf van dure straaljagers of onhaalbare vechtmissies zijn een keuze. ROOD zal daarom laten zien dat 17.000 handtekeningen slechts voor een klein deel staat van mensen die zich boos maken om deze oneerlijke situatie. Vind jij ook dat 16en 17-jarige MBO-studenten recht hebben op een OV-studentenkaart? Gebruik de strippenkaart hiernaast of ga naar www. ovvoormbo.nl en zet je handtekening! •


code !

ening k e t d n a h et je

Z

naam naam

4

s woonplaat

1

ol

plaats scho

s

plaats scho

ol

e-mail ning

ning

handteke

naam

naam

5

s woonplaat ol

plaats scho

woonplaat

s

plaats scho

ol

e-mail handteke

ning

e-mail ndtekening

ha

naam s

woonplaat

3

woonplaat

handteke

e-mail

2

Eis een O V voor alle -jaarkaart studenten !

ol

plaats scho e-mail

insturen ? Knip ‘m u it, stop ‘m in een en ROOD, An velop en twoordnu stuur ‘m zo mmer 30 Meer info nder post 542, 3030 rmatie ove zegel naa W B Rotterd r r: deze acti Vragen? am. e vind je op www.o Mail rood vvoormbo @sp.nl .nl

ning

handteke

kort ACTIENIEUWS Tekst Ami Gest

Actie voor nachtbussen in Veghel Veghel is ‘s nachts niet bereikbaar met het openbaar vervoer en veel jongeren stranden als ze ergens anders gaan stappen. Om thuis te komen moeten ze zich blauw betalen aan taxigeld. ROOD vindt een goede openbaar vervoersvoorziening een recht en zet zich in voor het aansluiten van Veghel op het bestaande nachtnet in Brabant. Op busstation Bolkeplein hebben jongeren van ROOD hiervoor handtekeningen opgehaald. Online is ook te tekenen, op de website www.BeterNachtnetBrabant.nl

ROOD Amersfoort op de bres voor MBO-ers Wie dacht dat de discriminatie van MBOers ophoudt bij de OV-kaart heeft het mis. In Amersfoort geeft woningcorporatie Portaal voorrang aan HBO-studenten voor een kamer. ROOD Amersfoort vindt dat belachelijk en gaat daarom ROC’s af om handtekeningen op te halen. Ook zijn er door SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen vragen gesteld in de Tweede Kamer en is er een website opgestart waar jongeren hun handtekening kunnen zetten. Inmiddels zijn er al honderden handtekeningen binnen. Steun dus de actie op www.ikwilMBOokeenkamer.nl!

Succes met Mosquito-actie in Groningen! Een tijd geleden was de Hanzehogeschool doelwit van een actie van ROOD. De school had besloten een Mosquito bij de ingang op te hangen, om rokers weg te jagen die schuilen onder het afdakje. Op die manier had vervolgens iedere student en het personeel van de school last van het apparaat, dat een irritant hoge pieptoon uitstoot. Toen ROOD Groningen hier lucht van kreeg is er direct een petitie gestart om hier een eind aan te maken. Binnen een week waren er honderden handtekeningen. De Mosquito ging uit. Het bestrijden van vervelende rookwalmen is prima, maar dat kan natuurlijk op een betere manier. Inmiddels, een paar maanden verder, is er een betere oplossing gekomen, in de vorm van een prachtig rookhok naast de ingang. De lucht is geklaard van gepiep, gerook en niemand hoeft in de regen z’n peuk op te steken.

7


code

Even Eva 65: Het is wel Kerk

mooi geweest

Foto Suzanne van de

Toen ik laatst één van mijn collega’s bekeek, wist ik: 65, het is wel mooi geweest. Ik loop stage op een VMBO-school in Amsterdam, en mijn collega (61) heeft wel genoeg leerlingen opgeleid. Daarom moet ik zo walgen van de jongerenclubs van het CDA, de PvdA en de ChristenUnie die over de AOW-leeftijd zeggen dat het OK is. Het lijkt het wel of we in een ‘Generatie Ikke’ zitten. Waarom niet kiezen voor solidariteit? Waren het niet de werkenden en ouderen van nu die jou en mij de kans gaven op te groeien, naar school te gaan en een diploma te halen? Na de Tweede Wereldoorlog is ons Nederland stap voor stap beschaafder geworden. Eén van de hoogtepunten is dat solidariteit tussen generaties werd georganiseerd. De AOW werd ingevoerd om een eind te maken aan de armoede die te vaak hand in hand ging met ouderdom. De grens van 65 jaar werd een mooi ijkpunt. Dan is het voor verreweg de meeste mensen ook echt wel mooi geweest. Er gaan vele fabels de ronde over deze solidariteit: de vergrijzing zou de boel onbetaalbaar maken en de crisis doet daar nog een schepje bovenop. Het doembeeld van de vergrijzing is geen doembeeld. Zij wordt gemaakt door liberale politici, maar zij wordt zo vaak herhaald dat het al bijna voor waar wordt aangenomen: de AOW wordt onhoudbaar. Toch is het niet waar dat een krimpende

groep werkenden de ouderdomsvoorziening per definitie onbetaalbaar maakt. Door innovatie zijn er steeds minder werkenden nodig om economische groei en het onderhoud van voorzieningen in stand te houden. En de vergrijzing zorgt voor een forse stijging in belastinginkomsten uit pensioenen. De AOW is prima in stand te houden en 65 kan gewoon 65 blijven. De crisis wordt nu aangewend om het mes in deze voorziening te zetten. En er worden bizarre redeneringen bijgehaald: “we mogen de rekening niet doorschuiven naar de toekomstige generaties”. Een staatsschuld is inderdaad een probleem, maar moeten wij daarom langer gaan werken? Is dat solidariteit? Bovendien kan het aflossen van de staatsschuld ook op een socialere manier. Als je de hypotheekrenteaftrek aanpast, zodat het geen villasubsidie is, maar een regeling voor mensen die zonder deze steun geen huis kunnen kopen, hoeven wij niet langer te werken. Het is begrijpelijk dat veel mensen zich zorgen maken over de crisis. Dat doe ik ook. Maar waar ik me nog veel meer zorgen over maak is dat de generaties, die altijd op elkaar konden rekenen, nu uitgespeeld worden. Toen ik opgroeide en naar school ging, kon dat door werkende mensen. Straks werk ik en zorg ik voor de kinderen van dan en de ouderen die zorgden voor mijn jeugd. En als ik oud ben, dan weet ik dat er werkende mensen zijn die zowel onze toekomst (de jeugd) als de ouderen verzorgen. Deze drie generaties horen bij elkaar, we zijn één samenleving en dat maakt dat we ook voor elkaar gaan! Voor solidariteit. Dat is een nieuwe koers! Eva Gerrebrands, interim-voorzitter ROOD, jong in de SP

Machtiging Ik ben 16 jaar of ouder en jonger dan 28 jaar. Ik word lid van ROOD en de SP en machtig jullie het volgende bedrag per kwartaal af te schrijven als contributie:

kwartaalbijdrage

 5,– (minimum)

 10, –

anders 

(De minimale contributie per jaar is  5,– voor ROOD en  15,– voor de SP.)

Ik ben 14 of 15 jaar en ik word lid van ROOD (SP-lid worden kan pas vanaf 16 jaar) Ik machtig jullie het volgende bedrag af te schrijven als jaarlijkse bijdrage:

 5,– (minimum)

 10, –

anders 

naam

roepnaam

voorletters

adres postcode

code rood voorjaar/zomer 2009

8

plaats

telefoon

geboortedatum

e-mail

rekeningnummer

Als welkomstcadeau ontvang ik een T-shirt: dames heren S

M

datum

L

XL

XXL

handtekening Stuur deze bon terug naar: ROOD, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

Je kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: 010 243 55 40 of administratie@sp.nl

m/v

Ik word nú lid van ROOD en maak ROOD de ACTIEFSTE politieke jongerenorga­nisatie van Nederland

Code ROOD - Voorjaar zomer 2009  
Code ROOD - Voorjaar zomer 2009  

Code ROOD is de jongerenkrant van ROOD, jong in de SP. Onze oude kranten, de A3 en de PageUP zijn in '07 samengevoegd tot deze nieuwe krant:...

Advertisement