Page 1

CODE ROOD

JONGERENKRANT

Code Rood is een uitgave van ROOD, jong in de SP, bestemd voor jongeren. Nummer 3, zomer 2007 Reacties? Graag! Code Rood, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, T (010) 243 55 57 E coderood@sp.nl I rood.sp.nl

In deze uitgave: MBO-ers halen hun studiepunten in Ghana

Gameverslaafd...

Dagboek van een VMBO leerkracht

Wat doet jouw school met geld?

gen tot gemiddeld 130.000 euro,’ stond in september 2005 op de SP-site te lezen. Net als in de energiesector (Essent, Nuon) krijgen de bestuurders in de onderwijssector veel meer geld dan bijvoorbeeld de onderwijzers. En ‘wie beoordeelt deze bestuurders op hun kwaliteiten?’ was een ander punt dat de SP aanhaalde. De oplossing hiervoor? Een landelijke CAO waarin alle salarissen worden geregeld, om onder andere zakkenvullerij te voorkomen. Een logisch gevolg van het steeds stijgen van de lonen voor de bestuursleden is het stijgen van de kosten voor diegenen die van het onderwijs gebruik maken: de studenten. En in tegenstelling tot Ronald Plasterk (Minister van OCW voor de PvdA) denken wij dat daar iets aan moet worden gedaan.

Harde en zachte knip

BaMa - hiep hiep hoera? In 1999 maakten 29 Europese landen afspraken om te komen tot één enkele hoger onderwijsstructuur. De Ministerraad ging in 2001 akkoord met het voorstel van toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Loek Hermans (VVD); in 2002 zou de nieuwe structuur ingevoerd worden. Vijf jaar na dato evalueren we: wat ging er (minder) goed? Tekst: Renske Leijten • Foto: ROOD Maar voordat we oordelen, bekijken we eerst hoe het hoger onderwijs in elkaar zit. In het hoger onderwijs kennen we het zogenaamde BaMa-systeem (het BachelorMaster-systeem). In dit systeem volg je drie of vier jaar een Bachelorstudie en daarna één of twee jaar (soms langer) een Masterstudie. Na de Masterstudie kun je promoveren, waarbij je onderzoek moet doen en dus langer aan de universiteit verbonden blijft. Het BaMasysteem bestaat zowel op de universiteit als op de hogeschool.

Financiering In het hoger onderwijs bestaan diverse instellingen, die allemaal verschillende manieren van financiering hebben. Ten eerste zijn er particuliere instellingen, die niet onder de Nederlandse overheid en regelgeving vallen (bijvoorbeeld buitenlandse universiteiten en business schools). Een veel groter aantal onderwijsinstellingen zijn ‘bekostigde instellingen’. Zij krijgen hun geld van het Ministerie van OCW of LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). De overheid stelt ook het collegegeld vast dat studenten moeten betalen. De meeste hogescholen en acht universiteiten zijn zogenaamde ‘aangewezen’ instellingen.

Zij krijgen geen subsidie van OCW of LNV, maar zijn door de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHOO) aangewezen om zelf hun collegegeld te bepalen. Ook kiezen ze zelf wie ze toelaten en wie niet. Bij toelating geldt wel als voorwaarde dat de toegelaten studenten een havo-, mbo- of vwo-diploma hebben. Een ander onderdeel van de financiering is het beurzenstelsel. De eerste vier jaar basisbeurs worden gegeven, maar je moet wel binnen tien jaar afgestudeerd zijn. Ook word je tegemoetgekomen door middel van de OV-studentenkaart. Verder kun je geld lenen zodat studenten tijdens hun studie niet teveel tijd hoeven te besteden aan betaalde arbeid.

Over de grens Sinds september wordt het collegegeldkrediet ingevoerd. Dit betekent dat studenten bovenop de beurs geld kunnen lenen ter hoogte van het collegegeld. Door deze extra leenmogelijkheid is de tegemoetkoming in de studiekosten uit de basisbeurs gehaald. Die dient alleen nog om van te leven. De SP vreest nu dat dit voor onderwijsinstellingen de weg opent om de collegegelden te verhogen. Studenten kunnen die verhoging toch makkelijk financieren via het

krediet, zal daarbij de redenering zijn. De SP was daarom tegen deze nieuwe wijziging van de WetStudiefinanciering. Ook al maakte die wijziging het wel mogelijk om je studiefinanciering mee te nemen als je in het buitenland gaat studeren. Omdat het collegegeld in het buitenland vaak hoger is dan bij ons, vond de SP het logisch als deze studenten wél collegeldkrediet konden afsluiten. Voor Nederland is dat niet nodig door het normbedrag voor collegegeld. En, als we dan constateren dat de basisbeurs te weinig is, dan moeten we die verhogen. Een extra leenmogelijkheid blijft een sigaar uit eigen doos, want terugbetalen moeten studenten toch... De SP heeft nog wel geprobeerd om in het debat de wijzigingen te veranderen zodat de nadelen zouden verdwijnen, maar daar was niet genoeg steun voor in de Tweede Kamer. Door de opstelling van CDA, VVD en PvdA zullen in de toekomst studenten niet meer worden gecompenseerd als de collegelden worden verhoogd.

Zakkenvullerij ‘Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOB) blijkt dat de salarissen van HBO-voorzitters de laatste jaren zijn geste-

‘Vroeger was alles beter’. Misschien klopt dit gezegde wel bij de zachte knip tussen de bachelor en de master. Dit wil namelijk zeggen dat je gedeeltes van je bachelor­studie kunt uitstellen tot zelfs na de start van je master. Hier is echter steeds meer commentaar op gekomen, omdat je volgens steeds meer opleidingen je bachelordiploma op zak moet hebben voordat je aan de masteropleiding begint. Logisch, natuurlijk, maar in de praktijk levert het veel problemen op. Als één onderdeel niet is afgerond, leidt dat tot extra studievertraging, met de daarbij komende kosten. Ook haken studenten sneller af omdat ze de bachelor niet in 4 jaar gedaan krijgen. De SP is het hier niet mee eens. Universiteiten horen studenten niet te belemmeren als ze een studie niet in de vastgestelde tijd kunnen afronden. Maar dit gebeurt niet overal: de harde en zachte knip verschilt per universiteit. De Rijksuniversiteit Groningen hanteert bijvoorbeeld de zachte knip: je mag een half jaar achter­ lopen en toch al mastervakken volgen.

Bindend studieadvies Het bindend studieadvies (BSA) is ook iets dat aan steeds meer opleidingen bestaat. Het BSA houdt in dat een student aan het einde van het eerste jaar een advies krijgt naar aanleiding van zijn of haar resultaten van dat jaar. Is dit advies negatief, dan moet de student het advies verplicht opvolgen en kan de opleiding niet worden voortgezet. Dit is bij steeds meer opleidingen het geval, en heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor de student: je wordt niet goed genoeg geacht voor je studie en je bent een jaar studiefinanciering kwijt. Het bindend studieadvies wordt bepaald aan de hand van je studiepunten en je persoonlijke omstandigheden. Als je bijvoorbeeld een periode ziek bent geweest en in het ziekenhuis hebt gelegen heb je studievertraging opgelopen en is het logisch dat je niet alles hebt kunnen doen.

Wat wil de SP? Op de site van de SP is duidelijk te lezen wat de SP wil. Een aantal voorbeelden: geen beperking van leerrechten, voldoende rijks­ financiering, geen hogere collegegelden voor ‘topstudies’, een hogere aanvullende beurs en meer medezeggenschap van studenten. De wensen van de SP zijn vooral gericht zijn op het welzijn van de studenten, goed onderwijs en het stoppen van de ‘zakkenvullerij’ in het hoger onderwijs.


CODE ROOD Onder de twintig en ontwikkelingswerker:

MBO-ers halen hun studiepunten in Ghana Stagelopen bij een bank of bij de basisschool om de hoek? Leuk en leerzaam, maar niet avontuurlijk genoeg voor jongeren van tegenwoordig. Steeds meer jongeren lopen als vrijwilliger in Ghana stage of verdienen studiepunten in Nicaragua. ‘Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen.’ Door: Marleen van der Leij • Foto: ROOD Samira Haddad (19) doet de mbo-opleiding onderwijsassistent. Ze heeft een maand stage gelopen op de Nyohini Computer School in Tamale in Ghana en is net terug van haar tweede bezoek aan de school. Ze geeft les aan kansarme jongeren en heeft geholpen met het oprichten van de school. Samira: “Ik doe vrijwilligerswerk omdat ik het geweldig vind om mensen te helpen. In het onderwijs is het vooral geven en nemen. Bij het lesgeven in Ghana heb ik dit zó duidelijk gemerkt. Mensen die met zo weinig tevreden kunnen zijn, zijn er te weinig. Ik kreeg dat gevoel voor het eerst toen ik in Ghana een jongen van zestien de opdracht gaf om zijn naam over te trekken. Toen die jongen klaar was met de opdracht en ik hem vertelde dat hij het goed had gedaan, keek hij me aan met een blik van trots in zijn ogen die ik echt

niet kan omschrijven. Geweldig, onbeschrijfelijk, mooi, interessant, er zijn geen woorden voor.” Samira’s stage heeft haar niet alleen verrijkt, maar heeft haar ook veel dingen geleerd die bij haar opleiding van pas komen. “In Ghana ben ik echt vooruit gegaan in de Engelse taal, in de omgang met kinderen van verschillende niveaus (een kind van zestien kan de gedachtegang van een vierjarige hebben), en in het op verschillende manieren lesgeven.” Samira is vastbesloten haar leven te wijden aan het helpen van kinderen. “Ik zie me zelf later twee dingen doen: les geven in ontwikkelingslanden of eventueel les geven aan zeer moeilijk lerende kinderen. Door mijn stages ben ik erachter gekomen dat ik hier de meeste bevrediging uit krijg.

Zulke lieve, warme kinderen helpen die eigenlijk niks hebben, mooier bestaat voor mij gewoon niet.” Joas de Haas (18) doet de mbo-opleiding Vestigingsmanager Groothandel en ging vorig jaar zestien dagen naar Ometepe in Nicaragua. Ometepe is een eiland met twee vulkanen in het grote meer van Nicaragua. De ongeveer 38.000 bewoners zijn nakomelingen van de Nahua Indianen, die zich er ruim tweeduizend jaar geleden vestigden. Het is een paradijselijk eiland, maar de prachtige omgeving staat in schril contrast tot de armoede van de bevolking. ”We hebben met een groep van twaalf jongeren samen met de lokale bevolking huizen gebouwd voor twee arme families”, zegt Joas. ”Daarnaast hebben we bewoners geïnterviewd over hun behoeften, wat ze nodig hebben op het eiland. Naar aanleiding van dat laatste hebben we een plan gemaakt waar dit najaar aan gewerkt gaat worden. Het eerste idee dat we hebben uitgewerkt is het opzetten van een ‘homestay’, hierbij kunnen backpackers slapen bij een lokale familie. Het tweede is het opzetten van een jamfabriek, het eiland produceert namelijk heel veel fruit dat hiervoor geschikt is. Zo kunnen ze meer geld verdienen.”

tuur leren kennen. Joas: ”De Nicaraguaanse jongeren hielpen mee met het bouwen en gingen ’s avonds ook gewoon mee een biertje drinken. De rest van de bewoners hebben we leren kennen door de interviews, en door het dagelijkse leven mee te maken. Dat ze daar met zo weinig gelukkig kunnen zijn, heeft veel indruk op me gemaakt.” Ook voor zijn opleiding heeft het wat opgeleverd. ”Ik heb heel goed leren samenwerken, je werkt de hele dag samen met verschillende mensen. En ik spreek weer een beetje beter Spaans, dat is ook mooi meegenomen.”

Hij heeft niet alleen een mooie tijd gehad met klasgenoten, hij heeft ook een andere cul-

Voor meer info over deze projecten, kijk op: www.tamale.nl en www.ometepe.nl

voor het tijdsbesef dat je hebt bij computerspelletjes. In de politiek wordt zo nu en dan gesproken over bepaalde spellen die wel of niet verboden moeten worden voor bepaalde leeftijden. Hierover zijn Mario en David kritisch: “Het heeft totaal geen zin, jongeren komen

toch wel aan hun games, en bovendien is de leeftijd niet wat er toe doet, maar de interesse die de jeugd heeft. Als zij aangetrokken worden door schietspellen, is dit ook de soort game die ze het vaakste kopen.” Gameverslaving blijft echter een probleem waar tot nog toe weinig hulp voor bestaat.

Gameverslaafd... Het is een algemeen feit dat gameverslavingen een probleem zijn. Steeds meer mensen die verslaafd zijn klagen bijvoorbeeld over het gebrek aan sociale bezigheden en contacten. Door het vele gamen verliezen zij vaak de band met de realiteit, het contact met vrienden, etc. Door Noël van de Laar • Foto: http://teaser.wow-europe.com/index_nl.html Een gevoel van eenzaamheid kan dan het gevolg zijn. Dat leidt er uiteindelijk toe dat ze nog meer achter hun computer kruipen. In een gesprek met twee (ex-)gameverslaafden van achttien jaar delen zij hun ervaringen met ons. Mario en David zijn eigenlijk al sinds hun twaalfde in de ban van de computer. Mario kwam toen regelmatig op bezoek bij een van zijn jeugdvriendjes die een spel had dat zijn aandacht trok. Uiteindelijk kreeg hij het spel van zijn vriend zodat hij het ook thuis kon spelen. Zo raakte hij echt verslaafd aan het gamen. Doordat hij zich realiseerde dat het zo niet langer kan, is Mario inmiddels grotendeels afgekickt. Hij zit nu nog slechts zo’n dertien uur per week achter de computer. David daarentegen zit wekelijks nog gemiddeld 28 uur achter de pc, dit tot grote

ontevredenheid van hemzelf. “Ik ben op het punt, dat ik in een bepaald patroon zit. Ik slaap, game en eet.” Oké, af en toe krijgt hij een telefoontje van zijn baas, of hij niet kan komen werken. Meestal gaat hij hier op in, omdat hij graag even achter zijn computer vandaan kruipt. “Maar gezien het feit dat ik gestopt ben met mijn opleiding, is het voor mij wel erg gemakkelijk om achter de spelcomputer of de gewone pc te kruipen, en weer in de game te komen. Doordat het er tijdens het gamen vaak zo fanatiek aan toe gaat, is er niet echt een tijdsbesef. Voor je het weet zijn er drie uur doorheen, en dan nog is het moeilijk om te stoppen.” Het record aan één stuk gamen staat dan ook op naam van David. Ooit heeft hij dit zeventien uur achtereen volgehouden. Dit is dan ook veelzeggend


CODE ROOD Uit het dagboek van een VMBO leerkracht:

‘Vakantiegevoel’ Door Xavier la Crois • Foto: ROOD Vorige week waren de laatste middelbare scholen in Nederland aan de beurt om de vakantie in te luiden. Naar deze gebeurtenis wordt ieder jaar bijzonder toegeleefd, en in de dagen ervoor slaat de onderwijsvermoeidheid bij leraren en leerlingen plotseling toe. Je wordt wat minder geduldig, kapt vrolijk vertellende kinderen wat sneller en botter af dan je wilt, en je begint te verlangen naar die laatste verlossende bel. En dan ineens is het zo ver. Je geeft je leerlingen het rapport, met prijzende woorden en soms kleine vermaningen, maar niet te zwaar aangezet, want je gunt ze toch ook een leuke, ontspannen vakantie. Je neemt afscheid van ze en dan sta je ineens alleen in die lege gang. Je hebt je een jaar lang bemoeid met de levens van jouw leerlingen en ineens hoeft dat niet meer... Ze zijn niet meer van jou. Op dat soort momenten merk je waarom je gekozen hebt voor het onderwijs. Je doet het allemaal uitsluitend voor die kinderen, waar je een jaar lang van mag genieten; die je vaker ziet dan zij hun ouders en die een band met je krijgen, of ze nou willen of niet. En daarom is het na

Actiebalk Graai je lekker mee? Op maandag 14 mei is er door ROOD Groningen actie gevoerd tegen de loonsverhoging van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. De leden van het College krijgen een loonsverhoging van 20 tot 30 procent. De ROOD-jongeren vinden het schandalig dat bestuurders in de semi-publieke sector zó veel verdienen.

ROOD Rotterdam presenteert deurbeleid-onderzoek Op 22 juni presenteerden ROODjongeren in Rotterdam de resultaten van hun onderzoek naar het deurbeleid van Rotterdamse clubs en cafés. Uit het onderzoek onder 223 Rotterdamse jongeren blijkt dat allochtone jongeren vier keer zo vaak als autochtonen te horen krijgen dat “het vol is” of dat ze vaste klant moeten zijn.

Fors tekort aan fietsenrekken op stations Uit een inventarisatie van de SP blijkt dat op veel stations een dringende behoefte is aan extra fietsenrekken. ROOD heeft de afgelopen tijd in een aantal steden onderzoek gedaan naar het aantal fietsenrekken op de stations. Op de helft van de onderzochte stations zijn nu al te weinig stallingen. De SP heeft daarom aan verkeersminister Eurlings gevraagd om snel meer voorzieningen te treffen. www.sp.nl/service/ rapport/0706Fietsenstalling.pdf

zo’n jaar altijd even slikken. En soms besef je dat door iets volkomen onverwachts. In de laatste weken van het schooljaar kwamen mijn mentorleerlingen met het voorstel om iets met de klas te doen. Op zich een prima idee, maar ik moest ze uitleggen dat iets buiten school doen helaas niet mogelijk was in verband met aansprakelijkheid. Na een hoop gemor en (begrijpelijk) onbegrip, vonden we samen een tussenoplossing. Ik stelde het aloude en beproefde recept film kijken voor, en de leerlingen kwamen met de vraag of ze dan pizza mochten bestellen. Dat mocht. Dus zaten wij met z’n twintigen op de laatste vrijdag als enige klas in een lokaal met een dvd’tje en een pizza. Hanife, wiens vader de pizza’s had bezorgd, vertelde me dat hij er speciaal voor mij sucuk op had gedaan. Sucuk is Turkse worst, en mijn voorliefde voor deze hartige lekkernij had ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik was enigszins ontroerd door deze kleine verrassing en ik heb er dan ook bijzonder van genoten. En toen gebeurde het. Opeens keek ik al etend de klas in en werd ik overmand door

een warm gevoel bij het zien van mijn leerlingen die met elkaar een gezellige middag hadden. Ik riep ineens uit: “Ik vind jullie ineens allemaal zo lief,” en schaamde me vervolgens een beetje voor mijn eerlijkheid. Mijn klas keek mij even verwonderd aan en ging toen verder met datgene waar ze mee

bezig waren, maar toch had ik het gevoel dat ze precies begrepen wat ik bedoelde. Een week later nam ik afscheid van ze en waren ze mijn klas niet meer, maar dat warme gevoel dat ik op dat moment had, sleept mij die zes weken wel door, tot ik mijn nieuwe klas mag verwelkomen.

Even voorstellen... Het nieuwe studiejaar is gestart. Eerstejaars studen­ ten worden overladen met een gigantisch aanbod van verenigingen, organisaties, instellingen, politieke partijen en bonden. Keuze genoeg, maar waar kan je nou terecht met jouw onderwijsklachten, stage­ verzoeken en politieke vraagstukken? Over de LSVb De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale studentenvakbonden. In 1983 is de LSVb opgericht om de bonden op nationaal niveau te vertegenwoordigen. Het bestuur van de LSVb zet zich dagelijks in voor de belangen van alle studenten in Nederland. www.lsvb.nl

Over de JOB De belangrijkste activiteiten van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) zijn: vertegenwoordigen, informeren, adviseren en ondersteunen van MBO-ers. JOB inventariseert de meningen van MBO-ers en neemt deze mee in haar beleid. Om de mening van MBO-ers te laten doorklinken in het landelijke onderwijsbeleid, onderhoudt het bestuur van JOB banden met de Colleges van Bestuur van de onderwijs­ instellingen en met het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. www.job-site.nl

Over het LAKS Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, voor en door

scholieren. Het LAKS organiseert activiteiten, informeert en vertegenwoordigt scholieren. Het LAKS heeft over alles wat met middelbaar onderwijs te maken heeft een mening. Verder organiseert LAKS allerlei projecten. Denk aan themadagen, onderzoeken, debat, websites. www.laks.nl

Over ROOD ROOD is de jongerenorganisatie van de SP. We noemen ons ‘ROOD, jong in de SP’. ROOD is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de tweede politieke jongerenorganisatie van Nederland met ruim drieduizend leden! ROOD heeft drie belangrijke doelstellingen: Ten eerste wil ze jongeren betrekken bij het streven naar een socialistische maatschappij in Nederland. Een maatschappij waarin op een menswaardige manier, op gelijkwaardige basis en solidair met elkaar wordt omgegaan. Het tweede doel dat ROOD heeft, is de bekendheid van de Socialistische Partij (SP) onder jongeren te vergroten. Ten derde wil ROOD jongeren die zich tot de SP aangetrokken voelen een eigen plek bieden in de partij.

Zonder strijd verandert er niets. Dus het voeren van strijd is een belangrijk onderdeel van ROOD. De acties die ROOD voert behartigen de belangen van jongeren in de maatschappij, vergroten het politiek bewustzijn onder jongeren, stellen misstanden aan de kaak en bevorderen de politieke participatie van jongeren, of ze nu lid zijn of niet. Maar dat is nog niet alles. Iedere maand organiseert ROOD een activiteit. Dat kan een debatweekend zijn of een scholingsdag over een thema. Ook gaan we op excursie. www.rood.sp.nl

Over de SP De SP (Socialistische Partij) is de snelst groeiende partij van Nederland. Binnen en buiten het parlement werkt de partij aan haar doel: een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. In ledental is de SP – met meer dan 50.000 leden – de derde partij van Nederland. Alleen het CDA en de PvdA zijn groter, maar de afstand wordt steeds kleiner! Leden van de SP zijn o.a. arbeiders en studenten, verpleegkundigen en onderwijzers, accountants en loodgieters, scholieren en gepensioneerden. Met 25 zetels in de Tweede Kamer is de SP ook hier de derde partij van het land. We hebben twaalf zetels in de Eerste Kamer, twee in het Europees Parlement en meer dan vierhonderd vertegenwoordigers in gemeenteraden en Provinciale Staten. www.sp.nl


CODE ROOD Gijs’ Geluid

Jongeren zijn niet lastig!

De eerste maanden als voorzitter van Rood zitten erop. Ik heb me in deze periode hevig verbaasd over het gebrek aan aandacht dat jongeren krijgen vanuit de politiek. Natuurlijk viel me dat in de periode daarvoor ook al op, maar nu is mijn aandacht er extra op gericht. En als er al over jongeren gesproken wordt, gaat het vooral over de problemen die ze zouden veroorzaken. In het honderddagendebat werd gesproken over de vroege schoolverlaters die overlast veroorzaken en maar in kampen gestopt moeten worden. Andere keren gaat het over jongeren die zich klem zuipen en dat daar tegen opgetreden moet worden. En studenten besteden teveel aandacht aan hun bijbaantje terwijl ze ook makkelijk kunnen lenen om hun studie te kunnen bekostigen. Zo zouden ze ook nog eens minder lang over hun studie doen. Zegt men. Natuurlijk is het zo dat er een oplossing moet komen voor bepaalde problemen die jongeren veroorzaken. Het is echter niet alleen kommer en kwel of ‘de jeugd van tegenwoordig’ waar de ouderen in de rij in de supermarkt over keuvelen. Toch kijk ik er niet gek van op dat ze dat doen als jongeren alleen maar op zo’n negatieve manier aandacht krijgen vanuit de politiek. Helaas kijkt men dus niet of nauwelijks naar de problemen waar jongeren tegen aanlopen. Zo komt er nog steeds geen OV-studentenkaart voor zestien- en zeventien­jarige MBO’ers terwijl de SP en zelfs Rita Verdonk daar om gevraagd hebben. Er wordt niet gesproken over meer jongerencentra in steden terwijl jongeren hier behoefte aan hebben en waardoor ze notabene minder op straat te vinden zullen zijn. Nog steeds krijgen huisjesmelkers als Mevrouw Chang uit Utrecht alle ruimte om studenten idiote bedragen te laten betalen voor een klein, slecht onderhouden kamertje. Gelukkig zien en doen we dit bij ROOD anders. We zien dat jongeren niet alleen maar lastig zijn. We vragen de jongeren hoe ze hun werk ervaren voordat we oordelen. We komen voor hun problemen op door nu weer aan de slag te gaan met de huisjesmelkersverkiezing van het jaar. En ik ben trots dat ik leiding mag geven aan deze club.

Gijsbert Houtbeckers Voorzitter ROOD, jong in de SP

Wat doet jouw school met geld? Jaarlijks krijgen middelbare scholen geld van het ministerie van onderwijs om les te geven, de gebouwen te onderhouden en de leraren te betalen. In veel gevallen is dit niet genoeg, want je hoort veel over te grote klassen, hoge eigen bijdragen voor ouders en slecht onderhoud van scholen. Toch blijken middelbare scholen in totaal heel wat spaargeld te hebben. Het blad van de Algemene Onderwijs Bond schrijft dat 912 miljoen euro op de bank staat en nog eens 449 miljoen wordt belegd. Dat is maar liefst een kwart van wat de scholen jaarlijks van het ministerie ontvangen! Naar aan­leiding van dit bericht ondervroegen de politieke partijen in de Tweede Kamer de staatssecretaris van onderwijs Van Bijsterveldt. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten: “Dat scholen geld opzij zetten om te investeren in een nieuw gebouw, is natuurlijk goed, maar dat er met het geld óók belegd wordt, vinden we raar. Helemaal omdat er geen openheid is over waarin belegd wordt”. Eerder dit jaar is er heel wat ophef geweest over beleggingen van pensioenfondsen (die beheren spaargeld van mensen voor de oude dag) in bedrijven die wapens maken. Het zou toch wrang zijn als blijkt dat scholen geld beleggen in bedrijven die clusterbommen maken waarbij veel kinderen slachtoffer worden of in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Staatssecretaris van onderwijs Van Bijsterveldt antwoordde dat zij het een taak vindt van scholieren, leerkrachten en ouders om te controleren wat de school met het geld doet. Maar regels over de openheid ontbreken

nog. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je als scholier, ouder of leerkracht, toch kunt vragen of jouw school ook geld belegt. En dan vooral waarin ze beleggen. Leijten: “Ik roep alle leerlingen, leerkrachten en ouders op, om de school om openheid te vragen. Want als blijkt dat er met geld, dat bedoelt is voor onderwijs, wordt belegd in slechte zaken dan moet dat heel snel stoppen”. ROOD, jong in de SP, is zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van navraag door leerlingen, leerkrachten en ouders. Wil jouw school de gegevens openbaar maken en als dat zo is, zijn er dan ook beleggingen te constateren in bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of met investeren in wapens? Dan horen we dat graag. Je kunt bellen met 010 – 243 5557 of mailen naar rood@sp.nl

Ik word nú lid van ROOD en maak ROOD de grootste en beste politieke jongerenorganisatie van Nederland!

Machtiging Ik ben 16 jaar of ouder en jonger dan 28 jaar. Ik word lid van ROOD en de SP en machtig jullie het volgende bedrag per kwartaal af te schrijven als contributie:

kwartaalbijdrage

 5,– (minimum)

 10, –

anders 

(De minimale contributie per jaar is  5,– voor ROOD en  15,– voor de SP.)

Ik ben 14 of 15 jaar en ik word lid van ROOD (SP-lid worden kan pas vanaf 16 jaar) Ik machtig jullie het volgende bedrag af te schrijven als jaarlijkse bijdrage:

 5,– (minimum)

 10, –

anders 

naam

roepnaam

voorletters

adres

CODE ROOD VOORJAAR 2007

postcode

plaats

telefoon

geboortedatum

e-mail

rekeningnummer

Als welkomstcadeau ontvang ik een: dames T-shirt maat S heren T-shirt maat M dames T-shirt maat M heren T-shirt maat L

datum handtekening Stuur deze bon terug naar: ROOD, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam Je kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: 010 243 55 40 of administratie@sp.nl

m/v

Betaal jij je blauw aan je studie?

Studeren kost geld. Dat weten we allemaal. Vaak wordt gedacht dat je er al bent als je netjes je studiekosten en je huur hebt betaald. Maar de werkelijkheid is anders. Bij veel opleidingen krijg je namelijk aan het begin van het jaar een waslijst met bijkomende kosten. Dure boeken, computerprogramma’s en andere zaken zorgen er dan voor dat je aan het begin van je jaar alweer in de rode cijfers staat. Dus betaal jij je ook zo blauw aan je studie? Wij zijn benieuwd naar je studiehuishoudboekje. Laat ons weten hoeveel jij betaalt via sp.nl/studiekosten

Code ROOD - Zomer 2007  
Code ROOD - Zomer 2007  

Code ROOD is de jongerenkrant van ROOD, jong in de SP. Onze oude kranten, de A3 en de PageUP zijn in '07 samengevoegd tot deze nieuwe krant:...

Advertisement