Page 1

STUDENTEN

Vul in en stuur op: de grote A3 student-en-maatschappijenquête

pagina 3

KRANT

A3 is een uitgave van de Socialistische Partij en verschijnt vier keer per jaar.

Tweede jaargang, nummer 1, februari 2001 A3, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, telefoon (010) 243 55 50, fax (010) 243 55 65, e-mail A3@sp.nl, www.sp.nl

FOUT

‘Als wij het destijds in Nederland al wisten, dan moét hij het in Argentinië toch zéker geweten hebben’

HOE IS JORGE ZORREGUIETA? Minister van Landbouw Zorreguieta naar junta-leider Videla op de eretribune van het WK voetbal '78. Achteraf bleek dat het hele toernooi van steekpenningen aan elkaar hing. Zo kocht Argentinië de winst in de cruciale groepswedstrijd tegen Peru af met honderdduizenden tonnen graan. Het werd 6-0… FOTO ANP

Woedend was Tweede-Kamerlid Agnes Kant (SP) over de apathische houding van premier Kok in de kwestie Zorreguieta. De ministerpresident weigerde het voormalige militaire regime in Argentinië te veroordelen en lijkt bovendien de wijdverbreide opvatting te delen dat de vader van Máxima slechts een werktuig van die dictatuur is geweest. De goede man zou verder niets met de militaire junta van doen gehad hebben. De feiten wijzen echter in een geheel andere richting. Op 25 juni 1978, de dag van de finale van het wereldkampioenschap voetbal in Argentinië, zat hij naast de Argentijnse dictator Videla op de eretribune: Jorge Zorreguieta. Op dat moment werd hij waarschijnlijk alléén herkend binnen zijn eigen natie, maar bijna 23 jaar na datum kent zowat heel Nederland hem. Omdat hij de vader is van Máxima, de ‘vriendin’ van kroonprins WillemAlexander. Aangezien het er naar uitziet dat het wel wat

O

wordt tussen die twee, groeit de interesse in Jorge Zorreguieta – en zijn rol in het schrikbewind van weleer – met de dag. In 1976 grepen de militairen de macht in Argentinië, ontevreden als ze waren over de ‘politieke en economische wanorde’ waarin het land verkeerde. Het leger beloofde snel orde op zaken te zullen stellen. Overal verschenen strafkampen, martelcentra en doodseskaders. De ene na de andere Argentijn verdween spoorloos; executies en folteringen waren aan de orde van de dag. De coup geschied-

de op basis van een legerbericht waarin letterlijk opdracht werd gegeven tot ‘het lichamelijk doen verdwijnen van leden van politieke organisaties en vakbonden’. ‘Niets was ook maar in de verste verte vergelijkbaar met de omvang waarmee in Argentinië na de coup folteringen werden toegepast,’ schreef Iain Guest in zijn beroemde boek ‘De Vuile Oorlog – De Argentijnse junta en de mensenrechten’. De beulen waren met name ‘gespecialiseerd’ in de vissenvoermethode: het uit vliegtuigen dumpen van levende arrestanten boven volle zee. De staatsterreur richtte zich vooral op arbeiders, want als de officieren érgens een hekel aan hadden dan was het wel aan stakingen. ‘Mensenrechtenorganisaties schatten dat er in totaal zo’n 30.000 Argentijnen zijn vermoord tijdens de Videla-dictatuur,’ zegt Edwin Koopman, Argentinië-correspondent voor onder meer het dagblad Trouw. Na de politieke zuiveringen werd de economie aangepakt. Minister José Martinez de Hoz, bijgenaamd de Tovenaar, was het brein achter ‘het Proces van Nationale Wederopbouw’ dat zich in eerste instantie kenmerkte door het ontbreken van iedere overheidsbemoeienis. Daarmee oogstte de junta de steun van Argentijnse ondernemers. Ook reserveerde Martinez de Hoz jaarlijks gigantische bedragen voor defensie (gelijk aan de helft van de totale exportsom) en verhoogde hij de salarissen van de militairen met honderdtwintig procent. Edwin Koopman: ‘De economie van Martinez de Hoz kun je omschrijven als ‘het wilde kapitalisme’: een ongecontroleerde vorm van kapitalisme zonder staatsinmenging, waarin enkel het recht van de sterkste gold. Ondernemers waren er blij mee, maar vakbonden werden verboden en iedereen die zich er tegen verzette


hebben om uit te komen voor zijn daden. Straks staat hij misschien naast de koninklijke familie op het bordes van paleis Soestdijk te juichen. De vraag is dan: Willen wij dan ook nog juichen?’

‘Zodra hij nog een keer voet op Nederlandse bodem zet, moet hij onmiddellijk worden gearresteerd’ werd opgepakt. Het was duidelijk dat het plan van Martinez de Hoz alleen onder dwang gerealiseerd kon worden. Geen enkele democratie zou het toegelaten hebben. ‘Het Proces’ werd met het geweer in de hand doorgevoerd.’

‘Zorreguieta was een van de mensen van het economisch team; de kurk waar de hele dictatuur op dreef’ Tot 1976 was Jorge Zorreguieta leider van de Sociedad Rural Argentina. Deze oppermachtige ‘ondernemersvereniging’ van landbouwers had een grondige hekel aan een bevoogdende staat en zodoende paste de voorman prima in het straatje van de junta. In NRC Handelsblad verklaarde de tegenwoordig als consultant werkzame Martinez de Hoz vorig jaar dat hij Zorreguieta persoonlijk had uitgekozen. ‘Hij was een zeer effectieve medewerker,’ aldus ‘de Tovenaar’. Volgens onderzoekers en mensenrechtengroeperingen is het niet uitgesloten dat Zorreguieta al ruim voor de staatsgreep had meegewerkt aan het opstellen van ‘Het Proces’. Koopman: ‘Zorreguieta behoorde tot degenen die de militaire ingreep toejuichten. Hij stond er vierkant achter en heeft zich er nooit van gedistantieerd. Nog sterker, hij was een van de mensen van het economisch team; de kurk waar de hele dictatuur op dreef.’ Een aantal jaren gingen terreur en ultraliberale marktpolitiek hand in hand in Argentinië. Maar rond 1980 verschenen er andermaal donkere wolken boven het geplaagde land. De economie was nog steeds een zootje. Van ‘Het Proces’ leek alleen het leger te profiteren. Videla haalde de bezem door zijn kabinet. Maar Jorge Zorreguieta mocht aanblijven. Hij bleek zelfs zó goed te liggen bij de militairen, dat hem een ministerspost werd toebedeeld. De neergaande spiraal waarin het regime verkeerde kon echter niet meer gekeerd worden. In 1981 koos Videla eieren voor zijn geld en trad af. Een jaar later, na de verloren Falkland-oorlog tegen Groot-Brittannië, was het gebeurd met de héle dictatuur.

‘Burgerministers zijn er gemakkelijk vanaf gekomen. De aanklagers hadden het al druk genoeg met de militairen’ Tot serieuze vervolging van de juntaleden is het nooit gekomen. Een aantal hoge militairen werd weliswaar veroordeeld, maar kreeg niet lang daarna amnestie. En Jorge Zorreguieta, kwam het in zijn geval ooit tot een aanklacht? ‘Nee,’ weet Edwin Koopman. ‘Burgerministers zijn er gemakkelijk vanaf gekomen. Ten eerste, omdat er geen sprake was van bewijsbare directe betrokkenheid bij de misdaden (zelf hebben zij hun handen natuurlijk nooit vuilgemaakt). Ten tweede, omdat de aanklagers het al druk genoeg hadden met de militairen.’ Voor Koopman staat niettemin vast dat Zorreguieta wel degelijk op de hoogte moet zijn geweest van de grove manier waarop in Argentinië de mensenrechten geschonden werden. ‘Als wij het destijds in Nederland al wisten, dan moét hij het in Argentinië toch zeker geweten hebben.’ De wandaden uit het duistere Videla-tijdperk zijn geenszins in de vergetelheid geraakt. Halverwege januari deed de voormalige Nederlandse Unesco-ambassadeur M. Mourik aangifte tegen Zorreguieta wegens foltering en misdaden tegen de menselijkheid. En vlak voor Kerst schreven acht progressief-christelijke organisaties een brief aan koningin Beatrix, waarin zij de vorstin verzoeken een gesprek aan te gaan met de inmiddels wereldbekende Dwaze Moeders. (Op de Plaza del Mayo in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires vragen zij nog wekelijks opheldering over het lot van hun verdwenen kinderen tijdens de dictatuur). Uit naam van die organisaties zegt Grieke Land: ‘Jorge Zorreguieta moet een gesprek arrangeren met de Dwaze Moeders. Want hij hield dat regime in stand en maakte er deel van uit. Dan moet hij ook het lef

Volgens Edwin Koopman treedt er langzaam maar zeker een kentering op in de houding ten opzichte van dictaturen. ‘De Dwaze Moeders krijgen steeds meer steun en sympathie in Argentinië. Er is nu veel meer openheid dan een paar jaar geleden. Militairen worden zelfs vervolgd. Kijk maar naar Chili, waar de onschendbaarheid van Pinochet is opgeheven.’ Haaks op deze hoopgevende ontwikkelingen, staat echter het onvermogen van de Nederlandse regering om een heldere mening over het Videla-regime en Zorreguieta te formuleren. Toen bekend werd dat de laatste (samen met zijn vrouw) in november vorig jaar op visite was geweest bij koningin Beatrix, eiste SP-Kamerlid Agnes Kant van minister-president Kok een standpunt over de kwestie. Met het iets te bondige antwoord van de premier – ‘Het was een privé-bezoek en het is volstrekt normaal als ouders van goed bevriende kinderen met elkaar willen kennis maken’ – nam de SP-fractie geen genoegen. ‘Is het gepast en gewenst dat een ex-lid van de Videla-junta zich vrijelijk op Nederlandse bodem kan bewegen?’ vroeg Kant tijdens het mondelinge vragenuur op 5 december. Kok vond die vraag echter ‘niet relevant’ en weigerde voorts om namens het kabinet een standpunt over de Argentijnse beulen in te nemen dan wel uit te spreken. De premier kwam niet verder dan het statement: ‘De heer Zorreguieta reist veelvuldig; hij is ook in de Verenigde Staten, Zwitserland en België geweest.’

Karel Glastra van Loon F O T O A K K E VA N E C K

De Nederlandse regering blinkt uit in het onvermogen om een heldere mening over het Videla-regime te formuleren

HETÊTENTAMENÊVAN

‘Hem valt in ieder geval moreel veel te verwijten. Daarom móét de Nederlandse regering wel een standpunt innemen’ Voormalig aanklager Julio Strassera, die tegen een aantal Argentijnse generaals processen aanspande, zei vorig jaar in dagblad Trouw niet uit te sluiten dat ook burgerministers hebben aangezet tot moorden en martelingen. ‘In de sfeer van verdachtmakingen is het heel goed voorstelbaar dat ze informatie hebben gegeven over mensen die het regime niet welgevallig waren.’ Toch is het volgens Edwin Koopman maar zeer de vraag of dat met onderzoek ooit hard te maken is. ‘Het wordt heel moeilijk om aan te tonen of Zorreguieta echt misdaden heeft begaan. Zelf ben ik al eens in de archieven gedoken, maar heb niets kunnen vinden. Er is waarschijnlijk niks op papier gezet en ook als dat wel zo was, hebben de militairen natuurlijk een grondige opruiming gehouden. Toch kan je stellen dat Zorreguieta in ieder geval moreel veel te verwijten valt. Daarom móét de Nederlandse regering wel een standpunt innemen.’ ●

Geld of geluk? Geluk. Ik heb een heleboel geld, maar ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Geluk is niet te koop, maar ik besef dat het zonder geld moeilijker is om gelukkig te worden dan met genoeg geld.

Armani of Waterlooplein? Waterlooplein. Ik heb een ongelooflijke hekel aan Armani, aan die hele merken-freakerigheid. Bovendien betaal je een heleboel geld enkel voor dat hele kleine labeltje. Toen ik die ton won van de Generale Bank Literatuurprijs, heb ik een prachtig feestoverhemd gekocht op het Waterlooplein. Kan je nagaan.

Israël of Palestina? Israël én Palestina. Het wordt eens tijd dat het zo geregeld wordt dat twee landen in vrede naast elkaar kunnen bestaan. Dat is volgens mij de enige mogelijkheid, wil het conflict ooit opgelost worden.

Hanneke Groenteman of Michaël Zeeman? Moeilijk. Hanneke Groenteman is heel aardig en Zeeman heeft mijn boek De Passievrucht werkelijk met de grond gelijk gemaakt. Toch kies ik hem. We hebben mensen nodig aan wie we lekker een hekel kunnen hebben. Dat maakt Zeeman net een beetje onmisbaarder.

Bach of Skunk Anansi?

De KameleonUniversiteit RKHH

KMU KUB

UvT

De Katholieke Universiteit Brabant (KUB) krijgt een nieuwe naam. Vanaf 1 september 2002 heet de KUB officieel en voluit ‘Universiteit van Tilburg – geïnspireerd vanuit de katholieke traditie’. Het is de vierde naamswijziging sinds 1927. Begonnen als R.K. Handelshogeschool, vervolgens Katholieke Economische Hogeschool en via Katholieke Universiteit Brabant nu dus Universiteit van Tilburg. Volgens de KUB zijn de redenen ‘vooral pragmatisch van aard’, want ‘de KUB wordt nogal eens geassocieerd met een voornamelijk op de regio gerichte instelling’. De KUB-woordvoerder kan nog niet zeggen wat de hele operatie gaat kosten. Vast staat echter dat voor het verzinnen van een nieuwe naam, een nieuw logo, het ontwerpen van briefpapier nieuwe stijl etcetera in de regel flink gedokt moet worden. De Landbouw Universiteit Wageningen betaalde bijvoorbeeld al een miljoen gulden voor het opstarten van enkel een postercampagne met de nieuwe naam (‘Wageningen Universiteit’). En het ‘ontwerp’ van een nieuw logo voor de Hogeschool Rotterdam (twee zwarte symbooltjes met gaatje) kostte 40.000 gulden. In de kronieken van de Tilburgse universiteit ontdekte de A3-redactie zowaar nog een vijfde naamswijziging. Tijdens de studentenbezetting in 1969 werd de campus herdoopt in ‘Karl Marx Universiteit’. Het blijft gissen of Tilburg met die naam beter af zou zijn geweest. In ieder geval wél goedkoper.

Bach. Skunk Anansi zegt me niets. Mijn muziekkennis houdt begin jaren negentig helemaal op.

Amsterdam of Rotterdam? Amsterdam. Daar ben ik mee vergroeid, het is als een oude spijkerjas. Als jongetje van elf fietste ik hele dagen door de stad op ontdekkingstocht naar nieuwe buurten. Maar Rotterdam is de een na leukste stad.

Giphart of Grunberg? Grunberg. Giphart is leuk, maar Grunberg is een veel beter schrijver, een geniale gek die we moeten koesteren.

Groene Amsterdammer of Elsevier? Twintigduizend keer de Groene en dan één keer Elsevier. De Groene is het laatse tegendraadse, dwarse eigenwijze opinieblad in Nederland. Ja, ook elitair. Maar dat geeft niet. Er is voldoende niet-elitairs om te lezen.

Carpe Diem of Memento Mori? Memento Mori. Ik pluk ook de dag wel eens, hoor, maar ik vrees dat ik van nature toch wat zwaar op de hand ben.

Internet-roman of ingebonden boek? Ingebonden boek. Het vastpakken van een boek, voelen hoe zwaar het is en hoe het papier aanvoelt, hoort ook bij het lezen. Bij een Internet-boek voel je alleen het plastic van het toetsenbord.

Benidorm of Rome? Rome. Ik ben in geen van beide steden ooit geweest, maar ik hoop dat ik in mijn leven nog eens in Rome terechtkom, en naar ik hoop nóóit in Benidorm!


ENQUETE Denkt de student van tegenwoordig alleen aan kroeg, seks en later-veelverdienen? Of ligt ie wakker van milieuvervuiling, dierenleed en sociale tweedeling? En is er verschil tussen studenten en studentes, tussen alfa’s en beta’s, tussen Groningen en Maastricht? A3 wil licht in de duisternis brengen. Help je mee? Vul (een kopie van) de vragenlijst in en stuur die vóór 1 april op naar A3, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam. Een postzegel mag wel, maar hoeft niet. In het volgende nummer doet A3 verslag hoe het staat met student-en-maatschappij anno 2001. Als extra aanmoediging geeft de redactie één boek weg op elke 25 inzenders! In de enquête kun je aankruisen welk boek je zou willen ontvangen. Doe het vandaag nog – van uitstel komt afstel! (Vaak zijn meerdere antwoorden mogelijk.)

Ik ben vrouw man Ik ben < 20 jaar 20 – 25 jaar 25 of ouder Ik studeer in (stad) aan een universiteit hogeschool Mijn studie is vooral alfa bèta gamma Mijn inkomensten zijn basisbeurs lening verdiensten ouderbijdrage Ik woon thuis uit Ik red me financieel niet bijna net makkelijk Te duur vind ik collegegeld de huur eten uitgaan vervoer Kleren en spullen zoek ik nóóit bij het Leger des Heils de Kringloopwinkel buurtwinkels V&D trendy shops

Vier jaar studeren is te lang mooi te kort Ik studeer vooral vanwege interesse carrièrekansen maatschappelijk nut vriendenkring Ik ben lid van studentenvereniging milieuorganisatie politieke partij sportclub bewonersvereniging Amnesty Ik lees: krant(en) opinieblad(en) universiteitsblad glossy(s) boulevardblad(en) hobbyblad(en) niets hiervan Ik kijk regelmatig Journaal actualiteiten talkshows muziekprogramma’s quizzen sport films documentaires niets hiervan Ik stem CDA PvdA VVD D66 Groenlinks SP SGP ChristenUnie (RPF – GPV) niet

Ik wil best bij loting een boek winnen. Daarom vul ik hier mijn gegevens in. De redactie van A3 zal ze voor geen enkel ander doel gebruiken. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Als ik tot de gelukkigen behoor, wil ik ontvangen: ‘Samen leven kan je niet alleen – columns van Jan Marijnissen ‘Groeiend verzet’ en andere verhalen van Remi Poppe Fotoboek ‘Nederland in tweeën?!’ van Roel Visser Opsturen vóór 1 april naar: A3, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam óf invullen op www.sp.nl/nieuws/a3

HOEZO DUF?!

houden?

‘Brabant aan de Seine – Non Merci’

Vul dan deze

Busloketten met bordjes als ‘Cette guichet est fermé. Employés tres cher’ symboliseerden de toekomst van het busvervoer in Brabant. Ze maakten deel uit van de campagne Brabant aan de Seine, non merci waarmee de SP samen met veel buschauffeurs protesteert tegen de voorgenomen verkoop van busbedrijf BBA aan de Franse multinational Vivendi. De actievoerders vrezen bezuinigingen over de rug van de reizigers en de chauffeurs: Vivendi heeft ook busbedrijven overgenomen in Zweden en Engeland, en daar een slechte naam opgebouwd. ‘Alle ervaringen tot nu toe geven aan dat openbaar vervoer bedrijven het beste in overheidshanden kunnen blijven,’ concludeert Brabants SP-Statenlid René Roovers. En gezien de grote respons op de actie zijn veel Brabanders dat met hem eens.

enquête in op www.sp.nl/ nieuws/a3

Geef hieronder met één kruisje per thema aan hoe je erover denkt. Van links (zeer negatief) tot rechts (zeer positief)

Abortus provocatus Bachelors en masters Betuwelijn Big Brother Bill Gates Bio-industrie Bisschop Muskens Cameratoezicht Cosmetische chirurgie Cuba Dierproeven Discotheken Doodstraf Ecotaks Euro Euthanasie Genetische manipulatie George W. Bush Globalisering Greenpeace Happy Hours Harry Potter Homeopathie Honger in Soedan Hypotheekrenteaftrek IMF Ja, ik wil een miljonair Jacht op wilde zwijnen Jan Marijnissen Jasser Arafat Jomanda Jorge Zorreguieta Kinderarbeid Legalisering softdrugs Leonardo DiCaprio Limp Bizkit Loek Hermans LSVb Luxe privé-klinieken Meer blauw op straat Mobiele telefonie Monarchie NAVO Nelson Mandela Nieuwe economie Numerus fixus Poldermodel Poolse verpleegkundigen Prestatiebeurs Privatisering spoorwegen Referendum Rekeningrijden Ronald Giphart Sancties tegen Irak Sponsoring onderzoek Stakende conducteurs Stropdassen Uitbreiding Schiphol Universiteitsraad Verenigde Naties Verhoging tabaksaccijns Verplicht afkicken Vloeken VPRO Vredesmissie Eritrea Wim Kok Xenotransplantatie Youp van ’t Hek Zalmnorm Zwarte scholen

ZEER NEGATIEF NEGATIEF WEET NIET/GEEN MENING POSITIEF ZEER POSITIEF

DE GROTE A3 STUDENT-EN-MAATSCHAPPIJ

krant heel

Wil je deze

… non merci!

Jagen op jagers, als protest tegen de barbaarse Hofjacht

ROOD-voorzitter Gerrie Elfrink overhandigt de Geen geintjes met zwijntjestrofee

Bijgevoerde zwijnen die door drijvers naar de geweerlopen van de Koninklijke familie en hun hoge gasten gejaagd worden, alwaar ze veelal aangeschoten raken en pijnlijk gewond wegstrompelen. Dat is de Hofjacht, die ondanks brede protesten een aantal keren per jaar plaatsvindt op de Veluwse Kroondomeinen. ROOD, jongeren in de SP, was er steeds bij om jagers te schieten (met videocamera en fototoestel) en de jacht waar mogelijk te verstoren. Dat leverde veel irritatie op bij de jagers en een aantal bekeuring voor de actievoerders. Bereikt is wel, dat de druk toeneemt om een eind te maken aan deze wrede koninklijke traditie. De media berichtten al dat Beatrix de Kamer vóór wil zijn en overweegt de hofdrijfjacht af te schaffen. Als steuntje daarbij reikte ROOD de ‘Geen geintjes met zwijntjestrofee’ uit aan de Dierenbescherming Ede, die voorgesteld had hare majesteit te royeren als beschermvrouwe van de Dierenbescherming.

Treinstakers hebben groot gelijk ‘Ze hebben groot gelijk,’ luidde de kop op de folder die de SP op 21 december op tientallen stations uitdeelde aan de treinreizigers. ‘Ze’ staat voor de machinisten en conducteurs die een dag later massaal het werk neerlegden. In de folder werd uitgelegd dat er bij de NS veel meer aan de hand is dan de onvrede van het personeel om voortaan ’rondjes om de kerk’ te moeten rijden. SPwoordvoerder Jan van Schaik: ‘De acties hebben alles te maken hebben met de privatisering van het spoor. Om maar een mooie balans te kunnen presenteren bij de voorgenomen beursgang, is er bezuinigd op alles wat los en vast zit. Verzet tegen deze ontwikkeling, die slecht is voor personeel én passagiers, verdient alle steun.’

Diamant, niet slopen maar slijpen

Kraakactie ROOD-jongeren: volle bak

Onder dat motto startte de SP-Leiden een grootscheepse actie in de Diamantbuurt. Goedkope huizen moeten daar tegen de vlakte om plaats te maken voor dure nieuwbouw. In de tussentijd wil verhuurder Portaal echter nog wel wat aan de panden verdienen. Tot de slopershamer valt, wil de corporatie de verschillende kamers verhuren aan buitenlandse studenten. Die hebben immers geld en als hun uitwisselingsjaar voorbij is, ben je ze zonder problemen kwijt. ‘Huisjesmelkerij’ vinden SP-studenten in Leiden en ze besloten elke vrijkomende woning te bezetten totdat Portaal deze gewoon volgens de geldende voorschriften toewijst aan een woningzoekende. Buurtbewoners steunen de actie massaal en laten de actievoerders ruim tevoren weten wanneer iemand gaat verhuizen. Op het moment worden drie woningen bezet. SP-senator, student en actievoerder Driek van Vugt: ‘In het laatste pand bleek een kraakwacht te zitten. Hij betaalt tweehonderd gulden in de maand voor een kaal pand zonder gas en licht, maar met de plicht om direct op te krassen wanneer Portaal dat wenst! Na een goed gesprek besloten we dat er voldoende ruimte is voor hem én de bezetters. Dus is het nu een lekkere volle bak.’ Zie ook: De Rubriek van Driek


FOTO ROB VOSS

Rood sein voor de chloortrein!

S

tel je voor: Je woont vlakbij het spoor en midden in de nacht word je wakker van een kort maar hevig geluid. Je kijkt uit het raam en je ziet dat er een paar tankwagons van een goederentrein op hun kant liggen. Vanuit een van de wagons verspreidt zich een vreemde groengele wolk. Aan de overkant van het spoor komt een brandweerauto met loeiende sirenes aanrijden, maar hij kan zo te zien niet bij de omgekiepte wagons komen. Er hangt ineens een rare doordringende geur. Je wordt misselijk en vlug maak je het raam dicht. Er rennen mensen over straat, schreeuwend en druk gebaren makend. Er is ook een ambulance gekomen, maar er stapt niemand uit. Je begint je steeds beroerd te voelen; je krijgt bijna geen lucht meer. Je raakt in paniek: er liggen mensen languit op straat… en nachtmerrie? Ja. Alleen mogelijk in spectaculaire rampenfilms? Nee! Dit is een alleszins aannemelijk scenario van een ongeluk met de chloortrein. Drie à vier keer per week in de week rijdt ’s nachts door een kleine zestig Nederlandse gemeenten een trein vol chloor, een van de gevaarlijkste stoffen die in Nederland worden geproduceerd. Akzo Nobel sleepte de afgelopen tien jaar gemiddeld 82.000 ton chloor van haar fabrieken in Delfzijl en Hengelo over het spoor naar Rotterdam. Ontsnapping van chloor kan leiden tot honderden doden en duizenden gewonden. De exacte gevolgen kan niemand overzien. Wel ging het af en toe al eens behoorlijk mis. In januari vorig jaar ontspoorden er twee wagons van de chloortrein op een Akzo-rangeerterrein bij Delfzijl. Op dat moment reed de trein maar vijf kilometer per uur, zodat de ontspoorde wagons overeind bleven. Jean Rouwet, voorzitter van de SP-raadsfractie in Hengelo, herinnert zich zelfs twee ongevallen. ‘Na een ontsporing heeft er eens een wagon in het hart van de stad dwars op het talud gestaan. En ook is er een keer een chloorwolk ontsnapt door een verkeerde pakking in een afsluiter. Mensen kregen ademhalingsproblemen en over een hele strook waren alle bomen en struiken kapot. Je kon van geluk spreken dat het incident ’s morgens vroeg plaatsvond toen iedereen nog binnen zat…’ p 9 december werd in Hengelo onder massale belang stelling het startschot gegeven voor de campagne ‘Rood sein voor de chloortrein’. Op die dag onthulde SPKamerlid Remi Poppe samen met de Hengelose wethouder De Waal en Marc Koene van de Stichting Natuur en Milieu een symbolische stootblok op de spoorlijn vanaf de Akzochloorfabriek. Ook kreeg Akzo-directeur Baas het eerste exemplaar overhandigd van het rapport Rood sein voor de chloortrein dat werd geschreven door het wetenschappelijk bureau van de SP. De campagne is een initiatief van de SP en een groot aantal milieuorganisaties die samen pleiten voor afbouw van de chloortrein. In de gemeenten langs de

E

O

Hatjewat? Wil je wat kwijt over studeren in Nederland, over wetenschap en maatschappij, over universiteit, hogeschool en politiek? A3 plaatst graag je bijdragen, mits kort en bondig geformuleerd. Stuur je mening op naar A3, Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam, e-mail A3@sp.nl

‘chloorroute’ worden wekelijks acties en manifestaties en info-avonden gehouden en wordt bovendien in een oplage van 100.000 de speciale ‘Chloorkrant’ uitgedeeld die omwonenden informeert over de gevaren van de transporten en hen tevens oproept om hiertegen in verzet te komen. Campagnecoördinator Harry Voss van het SP-MilieuAlarmteam erkent dat de chloortransporten gebonden zijn aan strenge veiligheidsvoorschriften en dat de kans op een ramp niet groot is. ‘Maar de vuurwerkramp in Enschede heeft aangetoond dat dat allemaal geen garantie op veiligheid biedt. Daar komt nog eens bij dat het gesjouw met chloor dwars door Nederland helemaal niet nodig is. Akzo kan ook de grondstof zout vervoeren en het chloor in de Botlek maken, waar het gebruikt wordt voor de PVC-fabricage. Het zijn dus om puur economische redenen dat deze transporten plaatsvinden,’ aldus Voss. Reeds in 1993 beloofde Akzo Nobel aan het ministerie de chloortransporten te zullen verminderen. Maar tot nu toe gebeurde er niets. De multinational is pas bereid tot vermindering als dit geen nadelige financiële gevolgen heeft. Harry Voss: ‘Dat is niets anders economische chantage! Het mag toch niet zo zijn dat de samenleving straks de dupe wordt van het wanbeleid van Akzo. Minister Pronk moet zich harder opstellen en de eisen aanscherpen. En Akzo moet gewoon de portemonnee trekken. Niet de netto-winst van Akzo maar de veiligheid van de samenleving moet het zwaarst wegen.’ ●

KOPIEER & PLAK http://www.altavista.com/cgi-bin/query?q=Bush&kl=XX&pg=q “The vast majority of our imports come from

“I have made good judgments in the past. I have made good judgments in the future.”

outside the country.” “The future will be better tomorrow.” “If we don’t succeed, we run the risk of failure.” “Mars is essentially in the same orbit… Mars is somewhat the same distance from the Sun, which is very important. We have seen pictures where there are canals, we believe, and water. If there is water, that means there is oxygen. If oxygen, that means we can breathe.”

“People that are really very weird can get into sensitive positions and have a tremendous impact on history.” “We have a firm commitment to NATO, we are a part of NATO. We have a firm commitment to Europe. We are a part of Europe.” “Public speaking is very easy.”

“The Holocaust was an obscene period in our nation’s history.”

“I am not part of the problem. I am a Republican.”

“One word sums up probably the responsibility of any Governor, and that one word is to be prepared.”

“A low voter turnout is an indication of fewer people going to the polls.” “For NASA, space is still a high priority.”

BON VOOR MEER POLITIEK IN HET STUDENTENLEVEN

“It isn’t pollution that’s harming the environment. It’s the impurities in our air and water that are doing it.”

Goed idee, de SP-studentenkrant A3. Stuur mij de volgende vier nummers gratis thuis, want ik wil ze niet missen. Ik wil meer weten over de SP. Stuur me een informatiepakketje.

“[It’s] time for the human race to enter the solar system.”

Naam: Adres:

Telefoon: Studierichting: Stuur deze bon in een envelop naar: Socialistische Partij, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam. Telefonisch aanmelden kan natuurlijk ook: (010) 243 55 55.

A3-FEBRUARI 2001

Pc/Plaats:

“I believe we are on an irreversible trend toward more freedom and democracy – but that could change.” “I stand by all the misstatements that I’ve made.”

Driek van Vugt (21) is lid van de Eerste Kamer voor de SP en student Politicologie. In maart 1998 werd hij in Leiden gemeenteraadslid – de jongste van Nederland. In juni 1999 werd hij senator en daarmee de jongste parlementariër aller tijden. Driek van Vugt is een van de voortrekkers van ROOD, jongeren in de SP.

De rubriek van Driek Modern kraken Op het ene moment zit je op je studentenkamertje waarvoor je 360 gulden per maand betaalt, op het andere moment zit je in een kaal, maar gratis kraakpand. Het kan verkeren, ook in het studentenleven. Intrekken in een woning waar geen water is, en dus ook geen douche en toilet werkt, en waar geen vloerbedekking ligt, deed ik niet voor de lol. Ook al is het zo goedkoop. Waarom dan wel? In mijn woonplaats Leiden wil woningcorporatie Portaal driehonderd flatwoningen slopen. Waar men de flatwoningen bewust liet verkrotten, moeten die nu tegen de vlakte om er veel duurdere huizen in de plaats te zetten. In tussentijd wil Portaal de vrijkomende woningen verhuren aan buitenlandse studenten. Nou, prima toch, zou je denken. Niet dus. Want op de eerste plaats worden de woningen zo onttrokken aan het woonverdelingsysteem. Verder wordt het appartement in vier kamers verdeeld, à 690 gulden per maand. Terwijl die woningen in hun geheel nu voor 600 gulden over de toonbank gaan. Pure huisjesmelkerij dus. En wat daarbij zo triest is, is dat woningbouwcorporaties destijds zijn opgericht vanuit het streven iedereen in de gelegenheid te stellen een goede, betaalbare woning te betrekken. Onze (?) overheid heeft echter besloten dat de corporaties maar beter ‘marktgericht’ konden gaan werken. Dat zou allemaal efficiënter zijn en dan zouden ze hun eigen broek omhoog kunnen houden. Je ziet wat ervan komt. Corporaties denken meer aan de centen dan aan de mensen. Ondertussen slinkt de kernvoorraad sociale woningbouw, waardoor mensen met lagere inkomens het steeds moeilijker krijgen en op straat dreigen te komen. Heel slim, overheid! Wat gaat het toch goed met Nederland… Als het aan ons ligt binden we zo snel en zo hard mogelijk de strijd aan tegen deze uitverkoop van onze beschaving om te voorkomen dat ook hier, naar goed Amerikaans voorbeeld, het recht van de sterkste zijn intrede doet. Te beginnen in Leiden. Want de bewoners van de Diamantwijk, waar het in dit geval om gaat, hebben samen met de SP besloten alle vrijkomende woningen te bezetten totdat zowel de sloop als de onrechtmatige tijdelijke verhuur van tafel zijn. Daar gaan we net zolang mee door tot ze ophouden met deze asociale praktijken. En zo kon het dus gebeuren dat ik van de ene op de andere dag kraker werd…

www.sp.nl/rood

Jongeren in de SP actief tegen onrecht, ook in cyberspace ‘Leef vandaag! Of zoiets. Het klinkt heel opportunistisch, terwijl ik dat ook weer niet ben. Ik vind wel dat je van elke dag moet genieten.’ Aan het woord is Thijs Coppus, sinds kort SP-raadslid in Horst aan de Maas, en geïnterviewd voor de internetstek van Rood, jongeren in de SP. Met actienieuws, interessante artikelen en interviews is www.sp.nl/rood zeker een bezoek waard. En terugkomen ook, zo blijkt uit de bezoekcijfers. Die zijn over de afgelopen drie maanden verviervoudigd. De site wordt dan ook wekelijks vernieuwd en bijgewerkt. Ook vervaardigt Rood elke week Roodrunner, een e-mail-nieuwsbrief waarop je jezelf kunt abonneren. De discussiesite, waar links en rechts elkaar te vuur en te zwaard bestrijden, wordt elke twee weken ververst met een nieuwe stelling. Over de drijfjacht bijvoorbeeld: ‘Hoezo moet de overheid niet ingrijpen? Wie zou dat dan moeten doen? De overheid grijpt hier allang in, door het in stand te houden!’

A3 - Februari 2001  

A3, de studentenkrant van ROOD en de SP, werd verspreid op universiteiten en hogescholen.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you