Page 1

2011–2012 ÖĞRETİM YILI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DÖNEMLİK-KREDİLİ MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU i


İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

İçindekiler DÖNEMLİK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU ............................................................................. 1 I . Dönemlik Uzaktan Eğitim Programları ........................................................................................................................... 1 1. Adalet Önlisans Programı ........................................................................................................................................ 1 2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı........................................................................................................... 1 3. Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Önlisans Programı................................................................................................. 1 4. Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı .................................................................................................... 1 5. Tarım Önlisans Programı......................................................................................................................................... 2 6. İlahiyat Önlisans Programı....................................................................................................................................... 2 7. Sosyoloji Lisans Programı ....................................................................................................................................... 2 8. Felsefe Lisans Programı .......................................................................................................................................... 2 9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı.................................................................................................................... 2 10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı .............................................................................................................. 2 11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ................................................................................................................... 2 12. Tarih Lisans Programı ............................................................................................................................................. 3 II . Dersler ........................................................................................................................................................................... 3 III . Öğretim Malzemeleri ...................................................................................................................................................... 3 1. Ders Kitapları ........................................................................................................................................................... 3 2. Kullanıcı Adı ve Parola Kartı .................................................................................................................................... 3 3. Program Siteleri ....................................................................................................................................................... 3 4. Kullanılacak Bilgisayarın Özellikleri ......................................................................................................................... 4 5. Oturum Açma........................................................................................................................................................... 4 6. Program Tanıtımı / Duyurular / e-Destek ................................................................................................................ 4 IV . Öğrenme Ortamları ........................................................................................................................................................ 4 1. e-Kitap ..................................................................................................................................................................... 4 2. e-Ders ...................................................................................................................................................................... 4 3. e-Televizyon ............................................................................................................................................................ 5 4. e-Sınav .................................................................................................................................................................... 5 5. e-Danışmanlık.......................................................................................................................................................... 5 6. e-Sesli Kitap............................................................................................................................................................. 5 7. ePortfolyo Uygulaması............................................................................................................................................. 5 V . Sınavlar .......................................................................................................................................................................... 5 VI . Stajlar ve Laboratuvar Dersleri ...................................................................................................................................... 5 1. Adalet Önlisans Programı ........................................................................................................................................ 5 2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı........................................................................................................... 6 3. Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Önlisans Programı................................................................................................. 6 4. Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı .................................................................................................... 6 5. Tarım Önlisans Programı......................................................................................................................................... 6 6. İlahiyat Önlisans Programı....................................................................................................................................... 6 7. Sosyoloji Lisans Programı ....................................................................................................................................... 6 8. Felsefe Lisans Programı .......................................................................................................................................... 6 9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı.................................................................................................................... 6 10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı .............................................................................................................. 6 11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ................................................................................................................... 6 12. Tarih Lisans Programı ............................................................................................................................................. 6 VII . 2010-2011 Öğretim Yılı Akademik Takvimi.................................................................................................................... 6 1. Güz Dönemi ............................................................................................................................................................. 6 2. Bahar Dönemi .......................................................................................................................................................... 6 3. Yaz Dönemi ............................................................................................................................................................. 6 VIII . 2011-2012 Güz Dönemi Üniteleri Çalışmanız için Önerilen Tarihler .................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IX . Dönemlik Ders Kitapları, Ders Adları ve Sorumluluk Üniteleri ....................................................................................... 7 1. Adalet Önlisans Programı ........................................................................................................................................ 7 2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı........................................................................................................... 8 3. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı ................................................................................................. 9 ii


İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

4. Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı .................................................................................................. 10 5. Tarım Önlisans Programı....................................................................................................................................... 11 6. İlahiyat Önlisans Programı..................................................................................................................................... 12 7. Sosyoloji Lisans Programı ..................................................................................................................................... 13 8. Felsefe Lisans Programı ........................................................................................................................................ 15 9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı.................................................................................................................. 17 10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ............................................................................................................ 19 11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı ................................................................................................................. 21 12. Tarih Lisans Programı ........................................................................................................................................... 24

iii


İ

Ç

İ

N

D

E

K

İ

L

E

R

iv


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

DÖNEMLİK-KREDİLİ MERKEZİ AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI PROGRAM KILAVUZU I . Dönemlik-Kredili Merkezi Açıköğretim Programları

2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı Programın amacı, çağrı merkezi sektörünün temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetime vakıf, etkin iletişim kuran ve müşteri bağlılığı yaratan insan kaynağı yetiştirmektir. Ülkemizde Çağrı Merkezi sektörünün gelişimine paralel olarak nitelikli eleman ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle sektöre ilgi duyan ve bu alanda eğitim alarak mesleki anlamda uzmanlaşmak isteyenlere uzaktan eğitim yoluyla sektörde istihdam edilme imkânı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anadolu Üniversitesinin merkezi açıköğetim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinde 2011-2012 öğretim yılında dönemlik-kredili sistemde öğretim yapılan 6 önlisans ve 6 lisans programı bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesi Merkezi Açıköğretim Önlisans Programları • • • • • •

Adalet Önlisans Programı Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Önlisans Programı Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Tarım Önlisans Programı İlahiyat Önlisans Programı

3. Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Önlisans Programı Programın temel amacı fotoğrafçılık ve kameramanlık alanlarında kariyer sağlamaktır. Programda fotoğraf ve sinematografi konularıyla ilgili temel bilgiler ve farklı teknikler yer almaktadır. Bu iki yıllık önlisans programı fotoğrafçı ve kameraman mesleğine yönelik olarak bilgileri ve mesleği yapmaya yönelik hazırlıkları içermektedir. Programda uzaktan eğitime göre hazırlanmış, ders kitaplarıyla birlikte öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için web ortamında hazırlanmış ve yine web ortamında öğrencilere sunulan eğitim malzemeleri yer almaktadır.

Açıköğretim Fakültesi Merkezi Açıköğretim Lisans Programları • • • • • •

Sosyoloji Lisans Programı Felsefe Lisans Programı Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Tarih Lisans Programı

4. Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı Programın amacı, Veteriner Hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvar, klinik uygulamalar, hayvansal kökenli gıda güvenliği ve güvenirliği ile hayvan besleme ve yetiştirme alanlarında Veteriner hekime yardımcı olacak gerekli bilgi ve donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir. Program, açıköğretim yoluyla ev hayvanlarına veya genel olarak hayvanlara ilgi duyan kişilere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini karşılayacaktır. Diğer taraftan program, ülkemizde bulunan gençlerimize eğitim ve iş olanağı sağlamanın yanı sıra daha kaliteli daha bilimsel ve ne yaptığını bilen ara elemanlarla ekonomimize ve insan sağlığına hizmeti amaçlamıştır. Bu programdan mezun olanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca özel çiftliklerde veya tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler. Dahası edindikleri yeni bilgilerle kendi iş yerlerini kurabilirler. Ek olarak programı tamamlayanlar 2 yıllık Ön Lisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün öğretim

Her program 100 öğrenci kontenjanıyla sınırlandırılmıştır. Programlar, diğer AÖF programları gibi uzaktan eğitimle yürütülmekte, ancak diğerlerinden farklı olarak, temel eğitim İnternete dayalı olarak yapılmaktadır. İlahiyat Ön Lisans Programında kontenjan sınırlaması bulunmamaktadır. 1. Adalet Önlisans Programı Adalet Önlisans Programı; hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel kavramlardan hareketle yalın hukuk sorunlarını çözebilen, demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi vazgeçilmez ilkeleri benimsemiş, hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışın bilincinde, yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme becerisini kazanmış adalet yardımcı hizmet personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunlarının esas olarak Adalet Bakanlığı bünyesinde nitelikli adalet yardımcı hizmet personeli olarak istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun dışında mezunların her türlü kurumda yardımcı hizmet personeli olarak çalıştırılabilmeleri de olanaklıdır.

1


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

sistemine göre öğretim yapan lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.

soruları yanıtlamaya çalışırken kendine özgü yeni kavramlar tanıtır.

5. Tarım Önlisans Programı Programın amacı, tarımsal yapıların özellikleri ve sulama konularında teknik donanıma sahip, tarımda alet ve makinanın en iyi kullanımı konusunda donanımlı, makinaları tanıyan, ayarlarını bilen ve doğru bir biçimde uygulayan, bilimsel doğruları ilke edinmiş analitik bir düşünce yapısına sahip, dinamik, girişimci, ulusal önceliklerimizi daima en üstte tutan Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına sahip teknikerler yetiştirmektir. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Programın amacı, Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yapabilen, edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları tanıyabilen, metin yazan ve çözümleyen, okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayan, yaşam boyu Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük edebilecek bireyler yetiştirmektir. 10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı (OÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 25.01.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program, halen ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan örgün Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programlarına eşdeğer bir programdır ve tamamen açıköğretim sistemi ile eğitim yapmaktadır. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı'nın temel amacı, ülkemizin gereksinim duyduğu Okulöncesi Öğretmenlerini, eğitimin niteliğinden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen sayı ve nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

6. İlahiyat Önlisans Programı İlahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik itibariyle örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına yönelik olarak açılmış bir programdır. İlahiyat Önlisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle buluşturmayı amaçlayan bir programdır. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Bu amaç doğrultusunda OÖLP'na kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık eğitimlerini ve uygulamalarını başarıyla bitirdiklerinde "Okulöncesi Öğretmeni Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Programı başarıyla tamamlayanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuat hükümlerine göre gereksinim oranında Okulöncesi Öğretmeni olarak atanmaktadır. OÖLP'na kayıt yaptıran öğrenciler dilerlerse ilk iki yılı başarıyla tamamladıktan sonra kayıtlarını sildirmek koşuluyla "Önlisans Diploması" almaya hak kazanabilirler. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı gereksinimi doğrultusunda programdaki öğrencilerden usta öğretici olarak yararlanmaktadır.

7. Sosyoloji Lisans Programı Programın amacı açıköğretim sistemiyle sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrencilerin yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilmeleri ve temel sosyal problemleri çözümlemeleridir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen, sorgulayan, eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir.

11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İÖLP), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine bağlı dört yıllık bir lisans programıdır. 28.02.2000 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol gereği başlatılan bu program, halen ülkemizdeki Eğitim Fakültelerinde uygulanmakta olan örgün İngilizce Öğretmenliği Lisans Programlarına eşdeğer bir programdır. İÖLP'nin ilk iki yılı kısmen örgün (yüz yüze öğretim) son iki yılı ise tamamen uzaktan öğretim sistemi ile yapılmaktadır. İÖLP'nin temel amacı ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini, eğitimin kalitesinden ödün vermeden ve uygun maliyetlerle istenilen sayı ve nitelikte yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda İÖLP'ye kayıt yaptıran öğrenciler, lisans düzeyindeki dört yıllık öğretimlerini başarıyla bitirdiklerinde "İngilizce Öğretmeni

8. Felsefe Lisans Programı Programın amacı öğrencilere felsefi mirası tanıtarak, felsefi yöntem ile eleştirel bakış açısını kazandırmak, kavramsal düşünmeyi öğretmek ve öğrencilere felsefe yapmalarının zeminini hazırlamaktır. Felsefe temel doğruların akla dayanan bir araştırmasıdır. Bu amaçla felsefe gündelik yaşamın, bilim, sanat, din, politika ya da herhangi başka bir alanın görüşlerini ve kavramlarını disiplinli bir sorgulama ile ele almanın yollarını açar. Her alanda kavramların doğru kullanılmasına yönelik bilinç geliştirilmesini amaçlar. Yeni sorular ortaya atar ve bu

2


P

Lisans Diploması" almaya hak kazanırlar. Söz konusu bu kişiler MEB'lığının mevzuat hükümlerine göre ihtiyaç oranında İngilizce öğretmeni olarak atanırlar. İÖLP'ye kayıt yaptıran öğrenciler dilerlerse ilk iki yılı başarıyla tamamladıktan sonra kayıtlarını sildirmek koşuluyla "Önlisans Diploması" almaya hak kazanabilirler. Önlisans diploması alan öğrenciler veya Önlisans Diploması almayıp üçüncü sınıfa (alttan dersi kalmamak koşuluyla) başarıyla geçen öğrenciler, isterlerse öğretmen olarak mezun ol-mamalarına karşın, ihtiyaç nispetinde okul ve kurumlarda ücret karşılığında İngilizce okutma görevi alabilirler.

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

bölümü ise Bahar dönemindeki bir başka derste kullanılmaktadır. Hangi derste hangi ders kitaplarının kullanılacağı “Ders Programları ve Ders Kitapları” başlığı altında yer alan tablolarda verilmiştir. 2. Kullanıcı Adı ve Parola Kartı Öğrenciler İnternet üzerinden yayınlanan derslere erişebilmek için kendilerine kayıttan sonra AÖF Bürolarından verilecek internet şifresini kullanacaklardır. Öğretim malzemeleri kutusunda gönderilen “e-Öğrenme Kullanıcı Adı” ve “e-Öğrenme Parolası” ile ders içeriklerine erişebilecek, canlı derslere katılabilecek ve ödevlerini teslim edebileceklerdir.

12. Tarih Lisans Programı Programın amacı, Türk ve dünya tarihini bilimsel metotlarla öğretmektir. Tarihin başlangıcından günümüze kadar dünyanın geçirdiği evreleri, insanoğlunun ürettiği uygarlıkları, siyasi, sosyal ve ekonomik olayları; özellikle Türk tarihinin değişik dönemlerini okuyup anlayacak, yorum yapacak ve gerektiğinde bilimsel yöntemleri kullanarak yeniden yazacak elemanlar yetiştirmektir. Bugün üniversitelerimizde yeterli sayıda örgün öğretim yapan Tarih bölümleri mevcuttur. Ancak, bu alana ilgi duyduğu hâlde çeşitli nedenlerle örgün öğretim programlarına devam edemeyen çok sayıda kişinin varlığı da bilinmektedir. Diğer taraftan “Tarih araştırmaları ve okumaları” dünyada ve ülkemizde gittikçe artan bir ilgi ile takip edilmektedir. Bu program, açıköğretim sistemiyle geniş kitlelere ulaşarak onların bilgi gereksinimlerini gidermeyi ve Tarih konusuna her kesimden ve seviyeden ilgi duyanlara gerekli eğitim olanağını sağlamayı amaçlamaktadır. Programın diğer bir amacı da Türkiye dışında yaşayan Türk veya Türk kökenli tarih meraklılarına ulaşarak, onların da Tarihi, Türk tarihçilerinden öğrenmelerini sağlamaktır.

Dikkat! Öğrenciler, kayıttan sonra AÖF bürolarından verilen şifresini ve TC kimlik numarasını http://ogrenci.anadolu.edu.tr ve http://mail.anadolu.edu.tr sitelerindeki hizmetlere erişmek için kullanacaklardır. 3. Program Siteleri Program sitelerine http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Bu sayfada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde yürütülmekte olan dönemlik kredili programların listesi bulunmaktadır. Öğrenciler kayıtlı oldukları dönemlik kredili programın bağlantısına tıklamalıdırlar.

II . Dersler Derslerin sınavlarında öğrenciler, ders kitabından ve İnternetten sunulan içerikten sorumludur. İnternette yayınlanan ders içeriklerini görebilmek için http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde önce program seçiminin ardından Dersler bağlantısına tıklayarak ders ve ünite seçimi yapmak gerekmektedir. Program sitelerinde programlarda yer alan derslerin içerikleri, ders güncelleme duyuruları ve diğer duyurular, program kılavuzu, tanıtımı, broşürü, derslere ilişkin ödevler, eş zamanlı sunulan dersler, e-Destek sistemi, akademik takvim, iletişim bilgisi ve sitenin kullanımına yönelik yardım yönergesi bulunmaktadır. Derslerin planlı bir şekilde yürütülebilmesi ve öğrenci merkezli öğrenmenin sağlanabilmesi açısından program siteleri öğrencilerin öğrenmelerine destek sağlamaktadır.

III . Öğretim Malzemeleri Dönemlik-Kredili Programlarına kayıt yaptıran öğrencilere basılı malzemeler kayıt yaptırdıkları AÖF bürolarından verilecektir. 1. Ders Kitapları Ders kitapları öğrencilere kayıt yaptırdıkları AÖF bürolarından teslim edilecektir. Ders kitaplarındaki ünitelerin bir bölümü Güz dönemindeki bir derste, bir 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

IV . Öğrenme Ortamları

Örnek olarak İlahiyat Önlisans Programına tıklandığında aşağıdakine benzer bir siteye geçiş yapılmış olur.

Dönemlik-Kredili Programlarında eğitim ve öğretim İnternet üzerinden yürütülmektedir. Bu programlarda İnternet üzerinden sunulan öğrenme ortamları e-Kitap, e-Ders, eÖdev, e-Televizyon, Tartışmalar ve eş zamanlı derslerden oluşmaktadır. 1. e-Kitap Tüm programlarda okutulan derslerin ders kitapları, Flash Paper teknolojisi kullanılarak öğrencilere İnternet üzerinden sunulmaktadır. Öğrenciler, bu sayede ders notları çıkarabilmekte ve kitapta aramalar yapabilmektedir.

4. Kullanılacak Bilgisayarın Özellikleri Açıköğretim Fakültesi dönemlik kredili programlarına kayıtlı öğrenciler aşağıda önerilen özellikleri barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar. • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem) • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir. • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı • DVD-ROM sürücü • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık • Klavye ve Mouse • İnternet erişimi (ADSL veya 3G bağlantıya sahip) • Webcam

2. e-Ders Video görüntüleri eşliğinde ders anlatımları içeren e-Ders yazılımları ile öğrencilere öğretici ders içeriği sunulmaktadır. Etkileşim ve canlandırmalarla desteklenen konu anlatımlarının yanı sıra ders içeriğine uygun geliştirilen araçlarla, öğrencilerin içerikle olan etkileşimi en üst düzeyde gerçekleşecek şekilde tasarlanmıştır. e-Ders içinde yer alan ara sorular, öğrencilerin derse olan ilgisini canlı tutarken aynı zamanda konu hakkında yeri geldikçe fikir üretmesini sağlamaktadır. Öğrenciler ayrıca ünite testleri ile genel olarak kendilerini değerlendirme imkânı bulurken, alıştırma soruları ile de sınavlara hazırlık yapabilmektedir.

5. Oturum Açma Öğrenciler, ilgili program sitesindeki bir derse giriş yaparken daha önce kendilerine gönderilmiş olan eöğrenme kullanıcı adı ve e-öğrenme parola bilgilerini kullanırlar. 6. Program Tanıtımı / Duyurular / e-Destek Her program sitesinde ilgili programa ait genel bir bilgi, programın amaçları, kontenjanı ve iş olanakları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Ders listelerinin güncellenme bilgileri, eş zamanlı derslerle ilgili duyurular ya da programın geneline yönelik olarak yapılacak duyurular her programın kendi sitesinde yapılacaktır. Programla ilgili teknik sorunlar (oturum açma, derslere erişim, açılmayan sayfalar, çalışmayan bağlantılar v.b.) hakkında yardım almak için e-Destek sistemi kullanılabilir. Bu hizmet ile öğrenciler, günün herhangi bir saatinde program ile ilgili soru ve sorunlarını sisteme ekleyerek program sorumlularına iletebilirler. Sorulan tüm sorular ve bunlara verilmiş olan cevaplar incelenebilir. 4


P

3. e-Televizyon e-Televizyon hizmeti, öğrencilerin derslere ait TV programlarını bilgisayarlarına kaydederek istedikleri zaman izleyebilmelerine olanak sağlamaktadır. Derslere ait TV programları bazı derslerde ünite bazında, bazı derslerde birkaç üniteyi kapsayacak biçimde hazırlanmıştır ve Windows Media Video formatında yayınlanmaktadır.

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

6. e-Sesli Kitap e-SesliKitap hizmeti, görme engelli ve kitaplarını dinleyerek çalışmayı tercih edecek öğrenenlere yönelik olarak sunulmaktadır. Bu hizmet sayesinde sesli kitapları, MP3 formatıyla internet üzerinden bilgisayarlarına indirerek dinleme olanağına sahiptirler. e-SesliKitap hizmetinde, profesyonel seslendirme sanatçıları, kitapları radyofonik bir biçimde seslendirmekte ve ses efektleri ile kitaplar zenginleştirilmektedir. Bu hizmet sayesinde öğrenenler kitaplarını mobil cihazlarına yükleyebilir; sabah işe giderken, dinlenirken ya da seyahat ederken dinleyebilirler. 7. ePortfolyo Uygulaması ePortfolyo uygulaması İOLP ve OOLP de uygulanmaktadır. İlk kez 2008–2009 öğretim yılında 3. Sınıf Okul Deneyimi dersi ile uygulamaya geçen ePortfolyo sistemine, 2009– 2010 öğretim yılında 4. sınıf dersi Öğretmenlik Uygulaması ve yine 4. sınıf derslerinden olan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi de eklenmiştir. Bu dersler, internet üzerinden özel olarak tasarlanan bir portal aracılığı ile yürütülecek ve değerlendirilecektir. Öğretmen adaylarının, etkinlik raporlarını internet ortamında uygulama öğretmenleri ile paylaşmasına olanak tanıyan ePortfolyo Portalı; uygulama derslerinde değerlendirmenin daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Portalın kullanımına ilişkin bilgiler, İOLP ve OOLP portallarında yayınlanacak olan “Portal Kullanım Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

4. e-Sınav e-Sınav hizmeti Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin dönemlik kredili programlarında öğrenim gören öğrencilerinin, örgün sınavlar öncesi kendilerini denemeleri ve başarı durumlarını gerçeğe yakın biçimde ölçmeleri amaçlanarak hazırlanmıştır. e-Sınav soruları, gerçek sınav sorularının hazırlanma sürecine paralel olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle bir derste birkaç deneme sınavı gerçekleştiren öğrenen, o anda resmi sınava girdiğinde alacağı sınav notuna benzer sonuçlarla karşılaşabilmektedir. İnternet üzerinden yayınlanan sınavlar değerlendirmeye alınmaz, sadece öğrenenlerin kendilerini sınamalarına olanak verir. e-Sınav hizmetine girildiğinde sorular, ilgili derse ait soru bankasından her ünite için rastgele seçilerek ekrana gelmektedir. Bu nedenle yeni bir sınav başlatıldığında aynı sorulara rastlanması mümkün fakat tamamen aynı sınava rastlanma olasılığı düşüktür.

V . Sınavlar Her derste bir ara sınav ve dönem sonu sınavı uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli test yönteminde yapılabilecektir. Sınavlar öğrencilerin bulunduğu illerde yapılacaktır.

VI . Stajlar ve Laboratuvar Dersleri Stajla ilgili ayrıntılı bilgi http://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde bulunan staj yönergesinde yer almaktadır.

5. e-Danışmanlık e-Öğrenme Portalında yayınlanan alıştırma yazılımlarının ve eDerslerin asenkron olarak akademik danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. e-Danışmanlık hizmeti, öğrenenlerin derslerle ilgili sorularını dersin akademik danışmanına sorarak birkaç gün içinde yanıt alabileceği bir hizmettir. Her dersin bir akademik danışmanı ve bir moderatörü bulunmaktadır. Danışmanlara gönderilen bu sorular bir moderatör tarafından incelenerek, geçersiz olanlar iptal edilmekte, ilgisiz olanlar doğru kanala yönlendirilmekte ve akademik içerikli olanlar ise ilgili danışmana yanıtlaması amacıyla iletilmektedir. Danışman tarafından yanıtlanan soru ve yanıtlara bütün öğrenenler erişebilmektedir.

1. Adalet Önlisans Programı Adalet Önlisans Programı kapsamında, öğrencilerin herhangi bir staj faaliyetinde bulunmaları gerekmemektedir. Program kapsamında Ulusal Yargı Ağı Projesi’ne (UYAP) ilişkin bir ders bulunmakta ve bu ders kapsamında öğrencilere UYAP kullanımı detaylı olarak anlatılmaktadır. Öğrencilerin UYAP dersi kapsamında uygulamalar yapabilmeleri için Adalet Bakanlığı ile gerekli protokoller imzalanmış olup, Programa kayıtlı öğrencilere bir şifre verilerek UYAP sistemine girebilmeleri sağlanacaktır.

5


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir. Ancak programa kayıtlı olanlar Çağrı Merkezleri Derneği, Turkcell GlobalBilgi ve Turkcell Akademi ve Üniversitemiz arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde yüz yüze eğitimlere tabi tutulacaktır.

11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir 12. Tarih Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir

3. Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık Önlisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir

VII . 2010-2011 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1. Güz Dönemi

4. Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı 2011-2012 öğretim yılında ve daha sonra programa kayıt yaptıran öğrenciler için programdan mezun olabilmek için 6 hafta (30 iş günü) staj yapılması zorunludur. Öğrenciler stajlarını ikiye bölerek (3+3) yapacaktır. 1.sınıfın bahar dönemini tamamladıktan sonra herhangi bir dönemde 15 işgünü (3 Hafta) , 2. Sınıfın bahar dönemini tamamladıktan sonra ise kalan 15 işgünü (3 hafta) stajlarını yapacaktır. Öğrenciler stajlarını istedikleri takdirde tek seferde de yapabilirler. 5. Tarım Önlisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir

Yeni Kayıtlar

12 – 23 Eylül 2011

Kayıt Yenileme

17 – 27 Ekim 2011

Ek Yerleştirme Yatay Geçiş

17 – 27 Ekim 2011

Derslerin Başlaması

24 Ekim 2011

Ara Sınavlar

10 – 11 Aralık 2011

Derslerin Bitimi

27 Ocak 2012

Dönem Sonu Sınavları

21 - 22 Ocak 2012

6. İlahiyat Önlisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir 2. Bahar Dönemi

7. Sosyoloji Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir 8. Felsefe Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir 9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir

Kayıt Yenileme

13-24 Şubat 2012

Derslerin Başlaması

27 Şubat 2012

Ara Sınavlar

07 – 08 Nisan 2012

Derslerin Bitimi

1 Haziran 2012

Dönem Sonu Sınavları

2 - 3 Haziran 2012

3. Yaz Dönemi

10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Programdan mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir

6

Kayıt Yenileme

07 – 11 Mayıs 2012

Laboratuvar Derslerinin Başlaması

02 Temmuz 2012


P

VIII .

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

Dönemlik-Kredili Programların Ders Kitapları, Ders Adları ve Sorumluluk Üniteleri

Dönemlik-kredili Açıköğretim Programlarında yer alan derslere ilişkin ders kitapları, ara sınav ve dönemsonu sınavlara ait sorumluluk üniteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dersler 24.10.2011 tarihinde başlayıp 01.06.2012 tarihinde sona erecektir. Ara Sınavlar 6.

Haftanın sonunda, Dönem Sonu sınavları ise 14. Haftanın sonunda yapılacaktır. Tablodaki AS sütunu Ara Sınav sorumluluk ünitelerini, DS sütunu ise dersin Dönem Sonu sorumluluk ünitelerini, T teorik krediyi U uygulama kredisini göstermektedir.

1. Adalet Önlisans Programı

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu ADL101U İLT103U HUK101U HUK103U HUK105U HUK107U BİL101U İNG101U ALM101U FRA101U

ADALET MESLEK ETİĞİ HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İDARE HUKUKUNA GİRİŞ MEDENİ HUKUK I TÜRK ANAYASA HUKUKU TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I İNGİLİZCE I ALMANCA I FRANSIZCA I

ADALET MESLEK ETİĞİ HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İDARE HUKUKUNA GİRİŞ MEDENİ HUKUK I TÜRK ANAYASA HUKUKU TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1 ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS

1-3 1-4 1-4 1-4 1-5 1-4 1-4 1-6 1-6 1-3

1-6 1-8 1-8 1-8 1-12 1-10 1-7 1-12 1-12 1-6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

ADL102U ADL104U HUK102U ADL106U ADL108U HUK106U BİL102U İNG102U

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR İDARİ YARGI İNFAZ HUKUKU İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ KALEM MEVZUATI MEDENİ HUKUK II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II İNGİLİZCE II

HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR İDARİ YARGI İNFAZ HUKUKU İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ KALEM MEVZUATI MEDENİ HUKUK II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-4 1-5 1-7 1-6 1-4 1-4 8-11 1-6

1-8 1-10 1-15 1-12 1-10 1-10 8-14 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3

ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS

13-18 7-9

13-25 7-12

3 0

3

3 0

3

BÜRO TEKNOLOJİLERİ MEDENİ USUL HUKUKU MEMUR HUKUKU CEZA HUKUKU ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-6 1-6 1-5 1-5 1-5 1-6 1-4

1-12 1-10 1-10 1-10 1-10 1-14 1-7

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3

1-8

1-15

3 0

3

AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ İCRA İFLAS HUKUKU TİCARET HUKUKU ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-5 1-5 1-5 1-8 1-11 1-5 8-11

1-10 1-10 1-8 1-16 1-20 1-10 8-15

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3

16-23

16-30

3 0

3

Ders Adı

2 ALM102U ALMANCA II 2 FRA102U

FRANSIZCA II

3 3 3 3 3 3 3

ADL201U HUK201U HUK203U HUK205U ADL203U HUK207U TÜR201U

BÜRO TEKNOLOJİLERİ MEDENİ USUL HUKUKU MEMUR HUKUKU CEZA HUKUKU ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ I YARGI ÖRGÜTÜ VE TEBLİGAT HUKUKU TÜRK DİLİ I

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 4 4 4 4 4 4

AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ İCRA İFLAS HUKUKU TİCARET HUKUKU ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II TÜRK DİLİ II

HUK202U HUK204U ADL202U HUK206U HUK208U ADL204U TÜR202U

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders Kitabı

7

AS

DS

T U AKTS


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

2. Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu İŞL101U SOS107U İLT101U İŞL103U ÇMH101U MAT101U BİL101U ALM101U FRA101U İNG101U

GENEL İŞLETME I DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ I BİREYLER ARASI İLETİŞİM STRATEJİK YÖNETİM ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ I GENEL MATEMATİK I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ALMANCA I FRANSIZCA I İNGİLİZCE I

GENEL İŞLETME DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ BİREYLER ARASI İLETİŞİM STRATEJİK YÖNETİM ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ I GENEL MATEMATİK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-6 1-4 1-3 1-6 1-3 1-5 1-4 1-6 1-3 1-6

1-9 1-8 1-6 1-13 1-6 1-8 1-7 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

İŞL102U SOS108U ÇMH104U İLT102U ÇMH102U MAT102U BİL102U ALM102U FRA102U İNG102U

GENEL İŞLETME II DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ II TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ II GENEL MATEMATİK II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

GENEL İŞLETME DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ TOPLANTI VE SUNU TEKNİKLERİ YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ II GENEL MATEMATİK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

10-14 9-12 1-3 1-5 1-3 9-12 8-11 13-18 7-9 1-6

10-19 9-16 1-7 1-11 1-6 9-15 8-14 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

Ders Adı

Ders Kitabı

8

AS

DS

T U AKTS


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

3. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu SOS101U İLT107U EST101U FOT101U FOT103U FOT105U BİL101U ALM101U FRA101U İNG101U

SOSYOLOJİYE GİRİŞ İLETİŞİM BİLGİSİ GÖRSEL ESTETİK TEMEL FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAF TARİHİ FOTOĞRAF KÜLTÜRÜ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ALMANCA I FRANSIZCA I İNGİLİZCE I

SOSYOLOJİYE GİRİŞ İLETİŞİM BİLGİSİ GÖRSEL ESTETİK TEMEL FOTOĞRAFÇILIK FOTOĞRAF TARİHİ FOTOĞRAF KÜLTÜRÜ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-5 1-4 1-4 1-4 1-4 1-3 1-4 1-6 1-3 1-6

1-10 1-11 1-8 1-9 1-8 1-6 1-7 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KÜL102U FOT102U FOT104U FOT106U FOT108U FOT110U BİL102U ALM102U FRA102U İNG102U

KÜLTÜR TARİHİ HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ FİLM VE VİDEO KÜLTÜRÜ FİLM VE VİDEO YAPIMI TELEVİZYON PROGRAM YAPIMI TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

KÜLTÜR TARİHİ HAREKETLİ GÖRÜNTÜNÜN TARİHİ SAYISAL FOTOĞRAFA GİRİŞ FİLM VE VİDEO KÜLTÜRÜ FİLM VE VİDEO YAPIMI TELEVİZYON PROGRAM YAPIMI TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-5 1-3 1-4 1-4 1-4 4-7 8-11 13-18 7-9 1-6

1-10 1-7 1-7 1-8 1-8 8-11 8-14 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

FOT201U FOT203U FOT205U FOT207U İLT205U FOT209U TÜR201U

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ SAYISAL FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİ KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ FOTOĞRAFIN KULLANIM ALANLARI TOPLUM VE İLETİŞİM SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ TÜRK DİLİ I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

SAYISAL FOTOĞRAF İŞLEME TEKNİKLERİ SAYISAL FOTOĞRAF BASKI TEKNİKLERİ KAMERA TEKNİĞİNE GİRİŞ FOTOĞRAFIN KULLANIM ALANLARI TOPLUM VE İLETİŞİM SAYISAL FOTOĞRAF MAKİNELERİ TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-5 1-4 1-4 1-4 1-5 1-3 1-4

1-10 1-8 1-8 1-9 1-10 1-7 1-7

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3

1-8

1-15

3 0 3

VİDEONUN KULLANIM ALANLARI GÖRSEL KÜLTÜR OPTİK BAKIŞ

1-3 1-3 1-4

1-7 1-6 1-8

3 0 4 3 0 4 3 0 4

FOTOĞRAF VE VİDEO PROJE GELİŞTİRME GÜZEL SANATLAR TEKNOLOJİ TARİHİ TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-3 1-5 1-4 8-11

1-6 1-10 1-8 8-15

3 3 3 3

3 TAR201U 4 FOT202U 4 KÜL202U 4 FOT204U 4 4 4 4

FOT206U SAN202U TAR218U TÜR202U

4 TAR202U

Ders Adı

VİDEONUN KULLANIM ALANLARI GÖRSEL KÜLTÜR OPTİK BAKIŞ FOTOĞRAF VE VİDEO PROJE GELİŞTİRME GÜZEL SANATLAR TEKNOLOJİ TARİHİ TÜRK DİLİ II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders Kitabı

9

AS

DS

16-23 16-30

T U AKTS

0 0 0 0

4 4 4 3

3 0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

4. Laborant Ve Veteriner Sağlık Önlisans Programı

1 1 1 1 1

Ders Kodu LBV101U LBV103U LBV105U LBV107U LBV109U

Ders Adı

Ders Kitabı

AS

DS

T U

AKTS

TEMEL VETERİNER ANATOMİ TEMEL ZOOTEKNİ TEMEL VETERİNER GENETİK TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ HÜCRE KİMYASI TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE 1 LBV111U EMBRİYOLOJİ 1 BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I 1 ALM101U ALMANCA I 1 FRA101U FRANSIZCA I 1 İNG101U İNGİLİZCE I

TEMEL VETERİNER ANATOMİ TEMEL ZOOTEKNİ TEMEL VETERİNER GENETİK TEMEL VETERİNER FİZYOLOJİ HÜCRE KİMYASI

1-4 1-5 1-4 1-4 1-3

1-10 1-10 1-10 1-8 1-8

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

4 4 4 4 4

TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-5 1-4 1-6 1-3 1-6

1-10 1-7 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

4 3 3 3 3

2 LBV102U 2 LBV104U

TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ HİJYEN VE SANİTASYON TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE 2 LBV106U İMMÜNOLOJİ VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE 2 LBV108U PRENSİPLERİ 2 LBV110U HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI 2 LBV112U TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA 2 BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II 2 ALM102U ALMANCA II 2 FRA102U FRANSIZCA II 2 İNG102U İNGİLİZCE II

TEMEL VETERİNER PARAZİTOLOJİ HİJYEN VE SANİTASYON TEMEL VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE PRENSİPLERİ HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-4 1-4

1-8 1-9

3 0 4 3 0 4

1-5

1-10

3 0 4

1-4 1-4 1-4 8-11 13-18 7-9 1-6

1-10 1-10 1-8 8-14 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 3 3

3 LBV201U

TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ

1-4

1-8

3 0 4

3 3 3

VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE ETİK TEMEL YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME TEMEL VETERİNER PATOLOJİ

1-3 1-4 1-4

1-8 1-8 1-10

3 0 4 3 0 4 3 0 4

VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE EPİDEMİYOLOJİ VİROLOJİ TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-4 1-4 1-4

1-10 1-10 1-7

3 0 4 3 0 4 3 0 3

1-8

1-15

3 0 3

1-4 1-2 1-3 1-4

1-10 1-5 1-8 1-8

3 3 3 3

1-5 1-3 8-11

1-10 1-8 8-15

3 0 4 3 0 4 3 0 3

16-23

16-30

3 0 3

3 3 3

TEMEL SÜRÜ SAĞLIĞI YÖNETİMİ VETERİNER HİZMETLERİ MEVZUATI VE LBV203U ETİK LBV205U TEMEL YEM BİLGİSİ VE HAYVAN BESLEME LBV207U TEMEL VETERİNER PATOLOJİ VETERİNER MİKROBİYOLOJİ VE LBV209U EPİDEMİYOLOJİ LBV211U VİROLOJİ TÜR201U TÜRK DİLİ I

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ TEMEL KLİNİK BİLGİSİ HAYVANCILIK EKONOMİSİ DOĞUM BİLGİSİ VE SUN’İ TOHUMLAMA LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME 4 LBV210U VE SAĞLIĞI 4 LBV212U GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 4 TÜR202U TÜRK DİLİ II 4 4 4 4

LBV202U LBV204U LBV206U LBV208U

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ TEMEL KLİNİK BİLGİSİ HAYVANCILIK EKONOMİSİ DOĞUM BİLGİSİ VE SUN’İ TOHUMLAMA LABORATUVAR HAYVANLARI YETİŞTİRME VE SAĞLIĞI GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

10

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

4 4 4 3 3 3 3

4 4 4 4


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

5. Tarım Önlisans Programı

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu BİY101U KİM101U MAT103U TRM101U TRM103U TRM105U BİL101U ALM101U FRA101U İNG101U

GENEL BİYOLOJİ I GENEL KİMYA I GENEL MATEMATİK TARIM EKONOMİSİ EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLGİSİ TARIMSAL METEOROLOJİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I ALMANCA I FRANSIZCA I İNGİLİZCE I

GENEL BİYOLOJİ GENEL KİMYA GENEL MATEMATİK TARIM EKONOMİSİ EKOLOJİ VE ÇEVRE BİLGİSİ TARIMSAL METEOROLOJİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-3 1-3 1-6 1-4 1-5 1-5 1-4 1-6 1-3 1-6

1-5 1-5 1-15 1-8 1-10 1-10 1-7 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

FİZ102U BİY102U KİM102U TRM102U TRM104U TRM106U BİL102U ALM102U FRA102U İNG102U

FİZİK GENEL BİYOLOJİ II GENEL KİMYA II BAHÇE TARIMI I TARLA BİTKİLERİ I TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ GENEL BİYOLOJİ GENEL KİMYA BAHÇE TARIMI I TARLA BİTKİLERİ I TOPRAK BİLGİSİ VE BİTKİ BESLEME TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-5 6-8 6-8 1-5 1-5 1-5 8-11 13-18 7-9 1-6

8-11 6-11 6-11 1-10 1-10 1-10 8-14 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 3 4 4 4 5 3 3 0 3

3 3 3 3 3 3 3

TRM203U TRM205U TRM201U TRM207U TRM209U TRM211U TÜR201U

BAHÇE TARIMI II TARLA BİTKİLERİ II HAYVAN YETİŞTİRME FİTOPATOLOJİ ENTOMOLOJİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TÜRK DİLİ I

BAHÇE TARIMI II TARLA BİTKİLERİ II HAYVAN YETİŞTİRME FİTOPATOLOJİ ENTOMOLOJİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-4

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-7

3 3 3 3 3 4 3

0 0 0 0 0 0 0

4 3 4 4 4 5 3

1-8

1-15

3 0 3

HAYVAN BESLEME GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ TARIM ALET VE MAKİNALARI PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM SU ÜRÜNLERİ ÖRTÜ ALTI ÜRETİM SİSTEMLERİ TÜRK DİLİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-4 1-5 1-5 1-4 1-4 1-5 8-11

1-8 1-10 1-10 1-8 1-8 1-10 8-15

3 3 4 3 3 3 3

Ders Adı

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 4 4 4 4 4 4

HAYVAN BESLEME GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ TARIM ALET VE MAKİNALARI PEYZAJ ÇEVRE VE TARIM SU ÜRÜNLERİ ÖRTÜ ALTI ÜRETİM SİSTEMLERİ TÜRK DİLİ II

TRM202U TRM204U TRM206U TRM208U TRM210U TRM212U TÜR202U

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders Kitabı

11

AS

DS

16-23 16-30

T U AKTS

0 0 0 0 0 0 0

3 4 5 4 4 4 3

3 0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

6. İlahiyat Önlisans Programı

1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu İLH1001 İLH1002 İLH1003 İLH1004 İLH1005 ARA1001 BİL101U

İSLAM İNANÇ ESASLARI İSLAM İBADET ESASLARI İSLAM AHLAK ESASLARI İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ İSLAM SANATLARI TARİHİ ARAPÇA I TEMELBİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

2 2 2 2 2 2 2

İLH1006 İLH1007 İLH1008 İLH1009 İLH1010 ARA1002 BİL102U

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Ders Adı

Ders Kitabı

AS

DS

İSLAM İNANÇ ESASLARI İSLAM İBADET ESASLARI İSLAM AHLAK ESASLARI İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ İSLAM SANATLARI TARİHİ ARAPÇA I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-4

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-7

2 2 2 4 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 7 4 4 3

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ HADİS TARİHİ VE USULÜ İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TÜRK İSLAM EDEBİYATI ARAPÇA II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEFSİR TARİHİ VE USULÜ HADİS TARİHİ VE USULÜ İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ TÜRK İSLAM EDEBİYATI ARAPÇA II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 8-11

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 8-14

4 4 2 2 2 2 3

0 0 0 0 0 0 0

6 6 4 4 3 4 3

İLH2001 İLH2002 İLH2003 İLH2004 İLH2005 ARA2001 TAR201U TÜR201U

TEFSİR GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ DİN PSİKOLOJİSİ ARAPÇA III ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I TÜRK DİLİ I

TEFSİR GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ DİN PSİKOLOJİSİ ARAPÇA III ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL TÜRK DİLİ

1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-8 1-5

1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-15 1-8

4 2 2 3 3 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0

6 3 3 4,5 4,5 3 3 3

İLH2006 İLH2007 İLH2008 İLH2009

HADİS KELAM’A GİRİŞ DİN SOSYOLOJİSİ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ

1-4 1-4 1-4 1-4

1-10 1-10 1-10 1-10

4 3 3 2

0 0 0 0

6 4,5 4,5 3

4 İLH2010 4 ARA2002

HADİS KELAM’A GİRİŞ DİN SOSYOLOJİSİ YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK ARAPÇA IV

DİN EĞİTİMİ VE DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK ARAPÇA IV

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II TÜRK DİLİ II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL TÜRK DİLİ

1-10 1-10 1630 9-15

2 0 3 2 0 3

4 TAR202U 4 TÜR202U

1-4 1-4 1623 9-11

12

T U AKTS

3 0 3 2 0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

7. Sosyoloji Lisans Programı

1 1 1 1 1

Ders Kodu SOS101U SİY101U İKT101U PSİ101U ÇEK101U

Ders Adı

Ders Kitabı

AS

DS

T

U AKTS

SOSYOLOJİYE GİRİŞ TÜRKİYE'NİN SİYASAL GELİŞMESİ İKTİSADA GİRİŞ PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL POLİTİKA SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-5 1-4 1-10 1-4 1-7

1-10 1-8 1-20 1-8 1-14

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

1 SOS105U 1 BİL101U

SOSYOLOJİYE GİRİŞ TÜRKİYE'NİN SİYASAL GELİŞMESİ İKTİSADA GİRİŞ PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL POLİTİKA SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

1-4 1-4

1-8 1-7

3 3

0 4 0 3

2 2 2 2 2 2 2

SOS104U SİY102U SOS106U ETK102U MNT102U KÜL102U BİL102U

İNSAN VE TOPLUM TÜRK SİYASAL HAYATI BİREY VE DAVRANIŞ ETİK SEMBOLİK MANTIK KÜLTÜR TARİHİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

İNSAN VE TOPLUM TÜRK SİYASAL HAYATI BİREY VE DAVRANIŞ ETİK SEMBOLİK MANTIK KÜLTÜR TARİHİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-4 1-4 1-4 1-3 1-4 1-5 8-11

1-8 1-8 1-8 1-6 1-8 1-10 1-14

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

5 4 4 4 6 4 3

3 3 3 3 3 3 3

İST203U SOS201U SOS205U SİY201U SOS203U FEL207U PSİ201U

İSTATİSTİK KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI SİYASET BİLİMİ ANTROPOLOJİ FELSEFE SOSYAL PSİKOLOJİ I

İSTATİSTİK KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI SİYASET BİLİMİ ANTROPOLOJİ FELSEFE SOSYAL PSİKOLOJİ I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-7 1-4 1-4 1-7 1-5 1-6 1-4

1-14 1-8 1-8 1-15 1-10 1-12 1-8

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

4 4 3 4 4 4 4

1-8

1-15

3

0 3

MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ BİLİM FELSEFESİ SOSYAL PSİKOLOJİ II EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KAMU YÖNETİMİ EĞİTİM FELSEFESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-4 1-3 1-4 1-6 1-5 1-3

1-8 1-6 1-8 1-11 1-10 1-5

3 3 3 3 3 4

0 0 0 0 0 0

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 4 4 4 4 4

MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ BİLİM FELSEFESİ SOSYAL PSİKOLOJİ II EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KAMU YÖNETİMİ EĞİTİM FELSEFESİ

SOS202U FEL202U PSİ202U PSİ102U İŞL202U FEL208U

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

13

16-23 16-30 3

4 5 5 4 5

4 4 4 4 5 6

0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

5 5 5 5 5 5 5 5 5

SOS301U SOS303U SOS305U SOS307U SOS309U SOS311U ALM301U FRA301U İNG301U

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI EKONOMİ SOSYOLOJİSİ AİLE SOSYOLOJİSİ KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ ALMANCA I FRANSIZCA I İNGİLİZCE I

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI EKONOMİ SOSYOLOJİSİ AİLE SOSYOLOJİSİ KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-4 1-4 1-5 1-6 1-5 1-4 1-6 1-3 1-6

1-8 1-8 1-10 1-12 1-10 1-8 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 4 5 5 4 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6

SOS302U SOS304U SOS306U SOS308U SOS310U MNT302U ALM302U FRA302U İNG302U

SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ KENT SOSYOLOJİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI MANTIĞIN GELİŞİMİ ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE EŞİTSİZLİK ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ KENT SOSYOLOJİSİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI MANTIĞIN GELİŞİMİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-4 1-5 1-4 1-6 1-4 1-3 13-18 7-9 1-6

1-8 1-10 1-8 1-12 1-8 1-6 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 5 5 4 5 3 3 3

7 7 7 7 7 7 7 7 7

SOS313U SOS315U SOS317U SOS319U SOS321U TÜR201U ALM401U FRA401U İNG401U

TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ HUKUK SOSYOLOJİSİ TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI ÇEVRE SOSYOLOJİSİ TÜRK DİLİ I ALMANCA III FRANSIZCA III İNGİLİZCE III

TÜRKİYE'DE SOSYOLOJİ İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ HUKUK SOSYOLOJİSİ TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI ÇEVRE SOSYOLOJİSİ TÜRK DİLİ

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 4 5 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8

SOS312U SOS314U SOS316U SOS318U MNT402U TÜR202U ALM402U FRA402U İNG402U

TÜRK SOSYOLOGLARI DİN VE TOPLUM MEDYA SOSYOLOJİSİ SUÇ SOSYOLOJİSİ KLASİK MANTIK TÜRK DİLİ II ALMANCA IV FRANSIZCA IV İNGİLİZCE IV

TÜRK SOSYOLOGLARI DİN VE TOPLUM MEDYA SOSYOLOJİSİ SUÇ SOSYOLOJİSİ KLASİK MANTIK TÜRK DİLİ

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 4 3 3 0 3

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B1

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B2

14


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

8. Felsefe Lisans Programı

1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu FEL101U TAR113U SOS101U PSİ101U SOS103U ÇEK101U BİL101U

İLKÇAĞ FELSEFESİ UYGARLIK TARİHİ I SOSYOLOJİYE GİRİŞ PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR SOSYAL POLİTİKA TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

İLKÇAĞ FELSEFESİ UYGARLIK TARİHİ SOSYOLOJİYE GİRİŞ PSİKOLOJİYE GİRİŞ SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR SOSYAL POLİTİKA TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-5 1-3 1-5 1-4 1-5 1-7 1-4

1-9 1-7 1-10 1-8 1-10 1-14 1-7

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

5 4 4 4 5 5 3

2 2 2 2 2 2 2

MNT102U TAR114U SOS104U SOS106U KÜL102U MAT103U BİL102U

SEMBOLİK MANTIK UYGARLIK TARİHİ II İNSAN VE TOPLUM BİREY VE DAVRANIŞ KÜLTÜR TARİHİ GENEL MATEMATİK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

SEMBOLİK MANTIK UYGARLIK TARİHİ İNSAN VE TOPLUM BİREY VE DAVRANIŞ KÜLTÜR TARİHİ GENEL MATEMATİK TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-4 8-10 1-4 1-4 1-5 1-8 8-11

1-8 8-14 1-8 1-8 1-10 1-15 1-14

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

6 4 5 4 4 4 3

3 3 3 3 3 3

FEL201U FEL205U FEL203U SOS203U FEL207U SOS201U

EPİSTEMOLOJİ ORTAÇAĞ FELSEFESİ I YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ ANTROPOLOJİ FELSEFE KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ

EPİSTEMOLOJİ ORTAÇAĞ FELSEFESİ I YURTTAŞLIK VE ÇEVRE BİLGİSİ ANTROPOLOJİ FELSEFE KLASİK SOSYOLOJİ TARİHİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-6 1-4 1-6 1-5 1-6 1-4

1-12 1-8 1-12 1-10 1-12 1-8

4 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

6 5 4 4 4 4

1-8

1-15

3 0 3

METAFİZİK ORTAÇAĞ FELSEFESİ II MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİM PSİKOLOJİSİ TEKNOLOJİ TARİHİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-4 1-4 1-4 1-5 1-6 1-4

1-8 1-8 1-8 1-10 1-11 1-8

4 3 3 3 3 3

16-23

16-30

3 0 3

Ders Adı

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 4 4 4 4 4

METAFİZİK ORTAÇAĞ FELSEFESİ II MODERN SOSYOLOJİ TARİHİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİM PSİKOLOJİSİ TEKNOLOJİ TARİHİ

FEL204U FEL206U SOS202U SAN202U PSİ102U TAR218U

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

Ders Kitabı

15

AS

DS

T U AKTS

0 0 0 0 0 0

6 5 4 4 4 4


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

5 5 5 5 5 5 5 5 5

FEL202U ETK102U FEL301U FEL303U FOT101U SOS301U ALM301U FRA301U İNG301U

BİLİM FELSEFESİ ETİK MODERN FELSEFE I SİYASET FELSEFESİ I TEMEL FOTOĞRAFÇILIK ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI ALMANCA I FRANSIZCA I YABANCI DİL I

BİLİM FELSEFESİ ETİK MODERN FELSEFE I SİYASET FELSEFESİ I TEMEL FOTOĞRAFÇILIK ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

1-3 1-3 1-4 1-3 1-4 1-4 1-6 1-3 1-6

1-6 1-6 1-8 1-6 1-9 1-8 1-12 1-6 1-12

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 6 5 4 4 3 3 3

6 6 6 6 6 6 6 6 6

FEL302U FEL306U MNT302U FEL304U SOS302U SİY102U ALM302U FRA302U İNG302U

MODERN FELSEFE II ZİHİN FELSEFESİ MANTIĞIN GELİŞİMİ SİYASET FELSEFESİ II SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER TÜRK SİYASAL HAYATI ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

MODERN FELSEFE II ZİHİN FELSEFESİ MANTIĞIN GELİŞİMİ SİYASET FELSEFESİ II SOSYOLOJİDE YAKIN DÖNEM GELİŞMELER TÜRK SİYASAL HAYATI ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

1-3 1-5 1-3 1-3 1-4 1-4 13-18 7-9 1-6

1-6 1-10 1-6 1-6 1-8 1-8 13-25 7-12 1-12

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

5 4 5 5 4 4

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

FEL403U FEL405U FEL401U FEL407U PSİ201U FEL409U TÜR201U ALM401U FRA401U İNG401U

ÇAĞDAŞ FELSEFE I TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I TARİH FELSEFESİ I ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ SOSYAL PSİKOLOJİ I DİL FELSEFESİ TÜRK DİLİ I ALMANCA III FRANSIZCA III İNGİLİZCE III

ÇAĞDAŞ FELSEFE I TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ I TARİH FELSEFESİ I ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ SOSYAL PSİKOLOJİ I DİL FELSEFESİ TÜRK DİLİ

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

FEL404U FEL406U FEL402U ADL106U PSİ202U MNT402U TÜR202U ALM402U FRA402U İNG402U

ÇAĞDAŞ FELSEFE II TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II TARİH FELSEFESİ II İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ II KLASİK MANTIK TÜRK DİLİ II ALMANCA IV FRANSIZCA IV İNGİLİZCE IV

ÇAĞDAŞ FELSEFE II TÜRKİYE’DE FELSEFENİN GELİŞİMİ II TARİH FELSEFESİ II İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ SOSYAL PSİKOLOJİ II KLASİK MANTIK TÜRK DİLİ

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B1

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B2

16

3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 3 3 3 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

9. Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı Ders Kodu 1 TDE101U 1 EDB101U 1 TDE103U 1 1 1 1

EDB103U EDB105U EDB107U BİL101U

2 TDE102U 2 EDB102U 2 TDE104U

Ders Adı

Ders Kitabı

AS

DS

T

U

AKTS

TÜRKÇE SES BİLGİSİ HALK EDEBİYATINA GİRİŞ I OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ I ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR I YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

TÜRKÇE SES BİLGİSİ HALK EDEBİYATINA GİRİŞ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: BİÇİM VE ÖLÇÜ BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-4 1-3 1-3

1-8 1-6 1-5

3 3 3

0 4 0 4 0 5

1-3 1-3 1-3 1-4

1-5 1-6 1-5 1-7

3 3 3 3

0 0 0 0

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ HALK EDEBİYATINA GİRİŞ OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-5 7-9 6-8

1-9 7-11 6-11

3 3 3

0 4 0 4 0 5

1-3 7-9 6-8 8-11

1-6 7-12 6-11 8-14

3 3 3 3

0 0 0 0

5 4 5 3

ORHON TÜRKÇESİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ VIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ HALK HİKÂYELERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

1-5 1-4 1-3 1-3 1-3 1-3

1-10 1-7 1-5 1-5 1-5 1-6

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

5 4 4 5 5 4

1-8

1-15

3

0 3

UYGUR TÜRKÇESİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ HALK MASALLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-3 8-11 1-3 1-3 6-8 1-3

1-6 8-14 1-6 1-5 6-13 1-5

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

16-23

16-30 3

2 2 2 2

EDB104U EDB106U EDB108U BİL102U

TÜRKÇE BİÇİM BİLGİSİ HALK EDEBİYATINA GİRİŞ II OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ II ESKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ: SÖZ SANATLARI BATI EDEBİYATINDA AKIMLAR II YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ II TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

3 3 3 3 3 3

TDE201U TDE203U EDB201U EDB203U TDE205U EDB205U

ORHON TÜRKÇESİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ I VIII-XIII. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI I OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ I HALK HİKÂYELERİ

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 4 4 4 4 4

TDE202U TDE204U EDB202U EDB204U TDE206U EDB206U

UYGUR TÜRKÇESİ TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ II HALK MASALLARI

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

17

5 4 5 3

5 4 4 5 5 4

0 3


P

R

O

G

5 TDE301U 5 EDB301U

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ XVI. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI II.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK 5 EDB303U II.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATI 5 TDE303U ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ I 5 TDE305U GENEL DİLBİLİM I GENEL DİLBİLİM I 5 EDB305U TÜRK HALK ŞİİRİ TÜRK HALK ŞİİRİ 5 ALM301U ALMANCA I ZEİT FÜR DEUTSCH 5 FRA301U FRANSIZCA I FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH 5 İNG301U İNGİLİZCE I A1

1-5 1-4

1-10 1-8

3 3

0 5 0 4

1-4 1-4 1-3 1-5 1-6 1-3

1-8 1-8 1-6 1-10 1-12 1-6

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

1-6

1-12

3

0 3

6 TDE302U 6 EDB302U

1-5 1-4

1-10 1-7

3 3

0 5 0 4

1-4 1-4

1-7 1-8

3 3

0 4 0 5

1-5 1-4 13-18 7-9

1-10 1-7 13-25 7-12

3 3 3 3

0 0 0 0

1-6

1-12

3

0 3

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 3

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

3 3 3

0 5 0 3 0 3

3

0 3

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI

6 TDE308U 6 TDE304U

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK 6 EDB304U KAYNAKLARI 6 TDE306U GENEL DİLBİLİM II 6 ALM302U ALMANCA II 6 FRA302U FRANSIZCA II 6 İNG302U

İNGİLİZCE II

7 7 7 7 7 7 7 7

XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ ELEŞTİRİ TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ ALMANCA III FRANSIZCA III

EDB401U TDE401U TDE403U EDB403U EDB405U EDB407U ALM401U FRA401U

7 İNG401U 8 8 8 8 8

İNGİLİZCE III

EDB402U EDB404U EDB406U TDE402U TİY402U

XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II ELEŞTİRİ KURAMLARI TÜRK TİYATROSU ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI VE 8 EDB408U ŞAİR TEZKİRELERİ 8 ALM402U ALMANCA IV 8 FRA402U FRANSIZCA IV 8 İNG402U

İNGİLİZCE IV

XIV-XV. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ XVII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ II TÜRK EDEBİYATININ MİTOLOJİK KAYNAKLARI GENEL DİLBİLİM II ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2 XVIII. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ ELEŞTİRİ TARİHİ CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİ ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI I CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK NESRİ

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B1 XIX. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANI ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI II ELEŞTİRİ KURAMLARI TÜRK TİYATROSU ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI VE ŞAİR TEZKİRELERİ

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B2

18

4 5 4 5 3 3

4 5 3 3

5 5 5 4 4 4 3 3

5 4 4 5 4


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

DS 1-8 1-12 1-12 1-10 1-10 1-12 1-6 1-12

T 3 3 4 4 4 3 3 3

U 0 0 0 0 0 0 0 0

U

10. Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Ders Adı BİLGİSAYAR I İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ OKULÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ PSİKOLOJİ ALMANCA I FRANSIZCA I İNGİLİZCE I

Ders Kitabı BİLGİSAYAR I İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ OKULÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ PSİKOLOJİ ZEİT FÜR DEUTSCH FRANÇAİS CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

AS 1-4 1-6 1-6 1-5 1-5 1-6 1-3 1-6

BİLGİSAYAR II ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM OKUL, AİLE VE ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ OKULÖNCESİNDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

1-4 1-8 1-4 1-7 1-5 1-8

2 OKÖ104U 2 PSİ102U

BİLGİSAYAR II ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM OKUL, AİLE VE ÇEVRE İŞ BİRLİĞİ OKULÖNCESİNDE DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE ÇOCUK HAKLARI EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

2 ALM102U 2 FRA102U 2 İNG102U

ALMANCA II FRANSIZCA II İNGİLİZCE II

3 3 3 3

3 OKÖ203U 3 SOS102U

ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ TÜRKÇE SÖZLÜ ANLATIM ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ OKULÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ I ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

4 TÜR204U 4 MÜZ202U 4 FEL208U

4 OKÖ206U

TÜRKÇE YAZILI ANLATIM OKULÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ II EĞİTİM FELSEFESİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ OKULÖNCESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

1 1 1 1 1 1 1 1

Ders Kodu BİL103U ANA103U ÖMB101U OKÖ101U PSİ103U ALM101U FRA101U İNG101U

2 BİL104U 2 SAĞ102U 2 OKÖ102U

OKÖ201U TÜR203U ÖMB201U MÜZ201U

4 OKÖ204U 4 OKÖ202U

AKTS 5 4 6 6 6 3 3 3

3 0 5 4 0 6 4 0 6

1-4 1-6 13ZEİT FÜR DEUTSCH 18 FRANÇAİS 7-9 CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2 1-6

1-8 1-11

ANNE VE ÇOCUK BESLENMESİ 1-4 TÜRKÇE SÖZLÜ ANLATIM 1-4 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 1-6 OKULÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ I 1-4 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I 1-5 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 1-4 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL 1-8

1-8 1-8 1-12 1-8

3 3 3 3

1-11 1-8

3 0 5 3 0 5

1-15

3 0 3

TÜRKÇE YAZILI ANLATIM OKULÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ II EĞİTİM FELSEFESİ ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ OKULÖNCESİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

19

4 0 6 3 0 4

13-25 3 3 3 7-12 3 3 3 1-12 3 3 3 0 0 0 0

6 4 3 4

1-4 1-8 1-3 1-7 1-3 1-5

3 0 4 3 0 4 4 0 6

1-3 1-7 1-5 1-10

3 0 5 3 0 4

1-5 1-10 3 0 4 1623 16-30 3 0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

5 ÖMB301U 5 OKÖ301U 5 OKÖ303U

SINIF YÖNETİMİ OKULÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ

SINIF YÖNETİMİ OKULÖNCESİNDE MATEMATİK EĞİTİMİ OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİ

5 5 5 5 5

OKUL DENEYİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I OKULÖNCESİNDE YARATICILIK OKULÖNCESİNDE DRAMA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ

OKUL DENEYİMİ ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I OKULÖNCESİNDE YARATICILIK OKULÖNCESİNDE DRAMA İKNA VE KONUŞMA

ÖZEL EĞİTİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OKULÖNCESİNDE MATERYAL GELİŞTİRME ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ OKULÖNCESİNDE ÇOCUK EDEBİYATI TÜRK EĞİTİM TARİHİ

7 ÖMB403U 7 OKÖ401U

REHBERLİK ANNE BABA EĞİTİMİ

7 OKÖ403U

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DAVRANIŞ VE ÖĞRENME SORUNU OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİM ÇOCUK RUH SAĞLIĞI

ÖMB303U ÖMB305U OKÖ305U OKÖ307U İLT109U

6 OKÖ302U 6 ÖMB304U 6 6 6 6 6

OKÖ304U ÖMB306U SAN302U OKÖ306U TAR314U

7 OKÖ405U 7 OKÖ407U 7 SAĞ401U 7 7 7 7

ÖMB401U ALM401U FRA401U İNG401U

8 OKÖ404U 8 ARY402U 8 OKÖ402U 8 THU402U

3 0 4 3 0 4 3 0 4

ÖZEL EĞİTİM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME OKULÖNCESİNDE MATERYAL GELİŞTİRME ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ OKULÖNCESİNDE ÇOCUK EDEBİYATI TÜRK EĞİTİM TARİHİ

1-6 1-11 1-3 1-7

3 0 5 3 0 5

1-4 1-4 1-4 1-4 1-6

3 3 3 3 3

REHBERLİK ANNE BABA EĞİTİMİ

1-6 1-12 3 0 4 1-5 1-11 3 0 4 Uygul ama 3 0 4

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I DAVRANIŞ VE ÖĞRENME SORUNU OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİKTE MESLEKİ GELİŞİM ÇOCUK RUH SAĞLIĞI OKULÖNCESİNDE ÖĞRETİM OKULÖNCESİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI TASARIMI ALMANCA III FRANSIZCA III İNGİLİZCE III CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B1

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

8 ÖMB402U 8 OKÖ406U

TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ÇOCUKLARI TANIMA TEKNİKLERİ

8 8 8 8

OKULÖNCESİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ ALMANCA IV FRANSIZCA IV İNGİLİZCE IV

OKÖ408U ALM402U FRA402U İNG402U

1-5 1-11 1-4 1-8 1-5 1-10 Uygul ama 1-4 1-6 1-4 1-8 1-4 1-9 1-5 1-10

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ ÇOCUKLARI TANIMA TEKNİKLERİ OKULÖNCESİ DÖNEMDE DEĞERLER EĞİTİMİ

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B2

20

1-8 1-6 1-8 1-8 1-12

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 4 4 3 3

5 4 4 4 3

1-6 1-12 1-4 1-10 1-4 1-8

3 0 4 3 0 4 3 0 4

1-8 1-15

3 0 3 3 0 3 3 0 3

Uygul ama 3 0 4 1-4 1-8 3 0 4 1-4 1-8 3 0 4 Uygul ama 3 0 4 1-4 1-9 1-4 1-8

3 0 4 3 0 4

1-4 1-8

3 3 3 3

0 0 0 0

3 3 3 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

11. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Ders Kodu Ders Adı 1 ÖMB101U EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1 BİL103U BİLGİSAYAR I

Ders Kitabı EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ BİLGİSAYAR I Focus on Grammar 4 (3rd edition) Focus on Grammar 4 Assessment Pack (3rd edition) Q: Skills for Success Reading and Writing 4 The Eye of Childhood A Tangled Web Clock-Wise Advanced Headway Pronunciaton (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate kitaplarından alınan ünitelerle yeni bir kitap)+Audio CD (5 adet) Sound Advice: A Basis for Listening + CD (5 adet) İKNA VE KONUŞMA PSİKOLOJİYE GİRİŞ

AS 1-6 1-4

DS T U AKTS 1-12 4 0 6 1-8 3 0 5

*

*

3 0

3

* *

* *

3 0 3 0

3 3

* 1-5 1-4

* 3 0 1-10 3 0 1-8 3 0

3 3 4

1-4

1-8

3 0

5

*

*

3 0

4

* *

* *

3 0 3 0

4 4

* 1-6 1-4

* 3 0 1-11 3 0 1-8 3 0

4 4 5

*

*

3 0

4

* * * 1-4 1-6 1-5

* * * 1-8 1-12 1-10

3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 3 4

1-8

1-15 3 0

3

1 İNÖ103U

BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ I

1 İNÖ105U 1 İNÖ107U

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I

1 İNÖ109U 1 İLT109U 1 PSİ101U

DİNLEME VE SESLETİM I ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ PSİKOLOJİYE GİRİŞ

2 BİL104U

BİLGİSAYAR II

2 İNÖ104U

BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ II

2 İNÖ106U 2 İNÖ108U

OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ II

2 İNÖ110U 2 PSİ102U 2 SOS102U

DİNLEME VE SESLETİM II EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

BİLGİSAYAR II Focus on Grammar 4 (3rd edition) Focus on Grammar 4 Assessment Pack (3rd edition) Q: Skills for Success Reading and Writing 4 The Eye of Childhood A Tangled Web Clock-Wise Advanced Headway Pronunciaton (Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate kitaplarından alınan ünitelerle yeni bir kitap)+Audio CD (5 adet) Sound Advice: A Basis for Listening + CD (5 adet) EĞİTİM PSİKOLOJİSİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ III İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ I ÇEVİRİ (İNG/TÜRK) SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ III TÜRKÇE SÖZLÜ ANLATIM ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TOPLUM VE İLETİŞİM ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Focus on Grammar (Level 5-Advanced) (Student Book -Full) Focus on Grammar (Level 5-Advanced) Assessment Pack With Audio CD and Test-Generating CD-ROM Q: Skills for Success Reading and Writing 5 Selected Articles From ELT Journal TRANSLATION English/Turkish Real Talk 2: Authentic English in Context TÜRKÇE SÖZLÜ ANLATIM ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TOPLUM VE İLETİŞİM ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

3 İNÖ205U 3 3 3 3 3 3

İNÖ201U İNÖ203U İNÖ209U TÜR203U ÖMB201U İLT205U

3 TAR201U

21


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

4 SOS204U

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

4 İNÖ206U

BAĞLAMSAL DİLBİLGİSİ IV İLERİ OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ II ÇEVİRİ (TÜRK/İNG) SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ IV TÜRKÇE YAZILI ANLATIM GÜZEL SANATLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

4 4 4 4 4

İNÖ202U İNÖ204U İNÖ210U TÜR204U SAN202U

4 TAR202U 5 İNÖ301U 5 İNÖ303U

5 İNÖ305U

5 İNÖ307U

5 İNÖ309U 5 ÖMB301U 5 THU301U 6 İNÖ302U 6 İNÖ304U

6 İNÖ306U

6 İNÖ308U 6 İNÖ310U 6 THU302U 6 KÜL102U

U

Z

U

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Focus on Grammar (Level 5-Advanced) (Student Book -Full) Focus on Grammar (Level 5-Advanced) Assessment Pack With Audio CD and Test-Generating CD-ROM Q: Skills for Success Reading and Writing 5 Selected Articles From ELT Journal TRANSLATION Turkish/English Real Talk 2: Authentic English in Context TÜRKÇE YAZILI ANLATIM GÜZEL SANATLAR ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

1-8

1-16 3 0

4

*

*

3 0

4

* * * 1-8 1-10 1616-23 30

3 3 3 3 3

0 0 0 0 0

4 4 3 4 4

3 0

3

The Study of Language (4th Edition) The Primary English Teacher's Guide Teaching English to Children Techniques and Principles in Language Teaching (2nd Edition) İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE Language Teaching Methods I CD YAKLAŞIMLAR Language Teaching Methods II CD The Practice of English Language Teaching (the book and DVD) 4th Ed. Simple Listening Activities Simple Reading Activities Reading How to Teach Vocabulary OKUMA VE DİNLEME ÖĞRETİMİ How to Teach Listening Sweet and Sour Kitap+CD Lord of the Flies Jane Eyre İNGİLİZ/AMERİKAN EDEBİYATI I ENGLISH/AMERICAN LITERATURE I SINIF YÖNETİMİ SINIF YÖNETİMİ İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE TOPLUMA İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI I HİZMET UYGULAMALARI I

*

*

3 0

5

*

*

3 0

4

*

*

3 0

4

*

*

3 0

5

* 1-5

* 3 0 1-11 3 0

4 4

yok

***

3 0

4

DİLBİLİM II ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ II

*

*

3 0

5

*

*

3 0

4

*

*

3 0

5

*

*

3 0

4

*

*

3 0

4

yok 1-5

** 3 0 1-10 3 0

4 4

DİLBİLİM I ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ I

The Study of Language (4th Edition) The Primary English Teacher's Guide Teaching English to Children How to Teach Grammar Classroom English Presenting New Language DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Teaching Grammar How to Teach Speaking How to Teach Writing Simple Writing Activities KONUŞMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Simple Speaking Activities Twelfth Night Cat on a Hot Tin Roof İNGİLİZ/AMERİKAN EDEBİYATI II ENGLISH/AMERICAN LITERATURE II İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE TOPLUMA İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI II HİZMET UYGULAMALARI II KÜLTÜR TARİHİ KÜLTÜR TARİHİ

22

* * * 1-4 1-5


P

7 ÖMB403U 7 TÜR401U 7 İNÖ401U 7 ÖMB409U 7 İNÖ403U 7 İNÖ407U 7 İNÖ405U 7 ÖMB407U

8 TÜR402U 8 İNÖ402U 8 İNÖ406U 8 İNÖ404U 8 İNÖ408U 8 ÖMB402U

REHBERLİK TÜRKÇE SES VE BİÇİM BİLGİSİ İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI I OKUL DENEYİMİ

R

O

G

R

A M

K

REHBERLİK TÜRKÇE SES VE BİÇİM BİLGİSİ

İNG. ÖĞRETMENLİĞİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI I OKUL DENEYİMİ Focus on Grammar (Level 5 Advanced) Workbook (Full) Grammar Dimensions PEDAGOJİK GRAMER I 4 Workbook YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME Language Assessment: Principles and VE DEĞERLENDİRME I Classroom Practices How Languages are Learned (Oxford DİL EDİNİMİ Handbooks for Language Teachers Series) The Practice of English Language Teaching ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (the book and DVD) 4th Ed. TÜRKÇE TÜMCE BİLGİSİ VE ANLAMBİLİM İNG. ÖĞRETMELİĞİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI II

TÜRKÇE TÜMCE BİLGİSİ, ANLAMBİLİM, EDİMBİLİM, SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ

İNG. ÖĞRETMELİĞİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI II Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Öğretmen Adayı Focus on Grammar (Level 5 Advanced) Workbook (Full) Grammar Dimensions PEDAGOJİK GRAMER II 4 Workbook YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME Language Assessment: Principles and VE DEĞERLENDİRME II Classroom Practices TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ

I

L

Z

U

1-6 *

1-12 3 0 * 3 0

4 4

1-3 yok

1-6 **

3 0 3 0

3 4

*

*

3 0

4

*

*

3 0

4

*

*

3 0

4

*

*

3 0

3

*

*

3 0

5

1-3

1-6

3 0

5

yok

**

3 0

5

*

*

3 0

6

*

*

3 0

5

1-4

1-9

3 0

4

* İngilizce Dersler (Sınav sorumlulukları İÖLP web sayfasında duyurulacaktır (http://iolp.anadolu.edu.tr) * * Uygulama Dersleri ( Sınavı yoktur. Portfolyo hazırlanır ve buna Dönem Sonu notu verilir)

23

A V

U


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

12. Tarih Lisans Programı Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kitabı

AS

DS T U AKTS

1 TAR101U

ESKİ ANADOLU TARİHİ

ESKİ ANADOLU TARİHİ

1-4

1-8 3 0 4

1 TAR103U

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ I

1-5

1-10 3 0 4

1 TAR105U

TARİH METODU

TARİH METODU

1-5

1-10 3 0 4

1 TAR107U

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

1-5

1-10 3 0 5

1 TAR109U

HELLEN VE ROMA TARİHİ

HELLEN VE ROMA TARİHİ

1-4

1-8 3 0 5

1 TAR111U

OSMANLI TÜRKÇESİ I

OSMANLI TÜRKÇESİ I

1-4

1-8 3 0 5

1 BİL101U

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

1-4

1-7 3 0 3

2 TAR102U

ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ

ESKİ MEZOPOTAMYA VE MISIR TARİHİ

1-4

1-8 3 0 4

2 TAR104U

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II

İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ II

1-5

1-10 3 0 4

2 TAR106U

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

BÜYÜK SELÇUKLU TARİHİ

1-5

1-10 3 0 4

2 TAR112U

OSMANLI TÜRKÇESİ II

OSMANLI TÜRKÇESİ II

1-4

1-8 3 0 5

2 TAR108U

BİZANS TARİHİ

BİZANS TARİHİ

1-5

1-10 3 0 5

2 TAR110U

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

1-4

1-8 3 0 5

2 BİL102U

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

8-11 8-14 3 0 3

3 TAR203U

ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ ORTAÇAĞ VE YENİÇAĞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

3 0 4

3 TAR205U

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

TÜRKİYE SELÇUKLU TARİHİ

3 0 4

3 TAR207U

ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ

ORTAÇAĞ-YENİÇAĞ AVRUPA TARİHİ

3 0 4

3 TAR209U

OSMANLI TARİHİ (1299-1566)

OSMANLI TARİHİ (1299-1566)

3 0 5

3 TAR211U

OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI

OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI

3 0 5

3 TAR213U

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I

3 0 5

3 TAR201U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I. FASİKÜL

3 0 3

4 TAR204U

OSMANLI TARİHİ (1566–1789)

OSMANLI TARİHİ (1566–1789)

3 0 4

4 TAR206U

OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ

OSMANLIDA İSKAN VE GÖÇ

3 0 4

4 TAR208U

RUSYA TARİHİ

RUSYA TARİHİ

3 0 4

4 TAR212U

OSMANLI TARİHİ (1789–1876)

OSMANLI TARİHİ (1789–1876)

3 0 5

4 TAR216U

OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ (17031876) OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ (1703-1876)

3 0 5

4 TAR214U

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II

OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II

3 0 5

4 TAR202U

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. FASİKÜL

3 0 3

24


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

5 TAR301U

YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ

YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ

3 0 4

5 TAR303U

OSMANLI TARİHİ (1876–1918)

OSMANLI TARİHİ (1876–1918)

3 0 4

5 TAR305U

TARİHİ COĞRAFYA

TARİHİ COĞRAFYA

3 0 4

5 TAR307U

OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ (18761918) OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ (1876-1918)

3 0 5

5 TAR309U

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

OSMANLI İKTİSAT TARİHİ

3 0 5

5 TAR311U

OSMANLI DİPLOMASİSİ

OSMANLI DİPLOMASİSİ

3 0 5

5 ALM301U ALMANCA I

ZEİT FÜR DEUTSCH

3 0 3

5 FRA301U

FRANSIZCA I

FRANÇAİS

3 0 3

5 İNG301U

İNGİLİZCE I

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A1

3 0 3

6 TAR302U

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASÎ TARİHİ

3 0 4

6 TAR304U

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İKTİSAT TARİHİ

3 0 4

6 TAR306U

XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI

XIX. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI

3 0 4

6 TAR308U

HUKUK TARİHİ

HUKUK TARİHİ

3 0 5

6 TAR310U

MODERN ORTADOĞU TARİHİ

MODERN ORTADOĞU TARİHİ

3 0 5

6 TAR312U

TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ VE PARLEMENTO TÜRKİYE'DE TARİHİ TARİHİ

DEMOKRASİ

VE

PARLEMENTO

3 0 5

6 ALM302U ALMANCA II

ZEİT FÜR DEUTSCH

3 0 3

6 FRA302U

FRANSIZCA II

FRANÇAİS

3 0 3

6 İNG302U

İNGİLİZCE II

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH A2

3 0 3

7 TAR401U

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

SÖMÜRGECİLİK TARİHİ (AFRİKA-ASYA)

3 0 4

7 TAR403U

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI

3 0 4

7 FEL401U

TARİH FELSEFESİ I

TARİH FELSEFESİ I

3 0 4

7 SOS101U

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

3 0 4

7 TAR405U

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ

YAŞAYAN DÜNYA DİNLERİ

3 0 4

7 TAR407U

TÜRK BASIN TARİHİ

TÜRK BASIN TARİHİ

3 0 4

7 TÜR201U

TÜRK DİLİ I

TÜRK DİLİ

3 0 3

7 ALM401U ALMANCA III

3 0 3

7 FRA401U

FRANSIZCA III

3 0 0

7 İNG401U

İNGİLİZCE III

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B1

25

3 0 3


P

R

O

G

R

A M

K

I

L

A V

U

Z

U

8 TAR402U

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

TÜRK KÜLTÜR TARİHİ

3 0 4

8 TAR314U

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİ

3 0 3

8 TAR404U

BİLİM TARİHİ

BİLİM TARİHİ

3 0 5

8 FEL402U

TARİH FELSEFESİ II

TARİH FELSEFESİ II

3 0 4

8 SNT402U

SANAT TARİHİ

SANAT TARİHİ

3 0 4

8 TAR406U

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ

3 0 4

8 TÜR202U

TÜRK DİLİ II

TÜRK DİLİ

3 0 3

8 ALM402U ALMANCA IV

3 0 3

8 FRA402U

FRANSIZCA IV

3 0 3

8 İNG402U

İNGİLİZCE IV

CAMBRIDGE TOUCHSTONE ENGLISH B2

26

3 0 3

2011-2012 Acikogretim Programlari Kilavuzu  

2011-2012 Acikogretim Programlari Kilavuzu

2011-2012 Acikogretim Programlari Kilavuzu  

2011-2012 Acikogretim Programlari Kilavuzu

Advertisement