Page 1


LOGO

Зорилго Монголын уламжлалт номын гарчигзүйн үүсэх нийгэм мэдээлэл үү түүхийн нөхцөл, шалтгааны онолын үндэслэлийг гаргах явдал. явдал


Хураангуй ур у

LOGO

XYII-XIX зууны Монголын ном-уншлагын тогтолцоон дахь “Гарчиг” хэмээх бичгийн тэмдэглэл хэрхэн үүсэж хөгжсөн тухай.

“Гарчиг” Гарчиг үүсэх үндэслэлийг цаг хугацаа, хугацаа орон зай, зай хэл боловсролын түвшин зэрэг бусад хүчин зүйлийн харилцан холбоонд авч үзсэн тухай.

“Гарчиг”-ийн арга хэлбэр, М Монголчуудын “ “мэдлэгийн й болж хөгжсөн тухай өгүүлнэ.

үйл ажиллагаа” нь тогтолцооны түлхүүр” ”


LOGO


LOGO

Бүх уншигчид номыг унших, ашиглах “бүрэн эрхтэй”гэдэг нь хэнд ч ойлгомжтой, бас нээлттэй өгөгдсөн эрх б й байдаг, харин яагаад, хэрхэн, хэзээ номыг бүтээх б болсон?, унших хэрэгцээ хийгээд шалтгаан, арга хэлбэр юу болох?, хэрхэн унших вэ? гэдэгт шинжлэх ухаанчаар хандаж асуудлыг авч үзэх явдал нэн чухал билээ. Ном уншихын ач холбогдлыг нүдэнд ил эс харагдаж, чихэнд тод эс сонсогдон сонсогдон, гарт барьж тавих зүйлгүй мэтээр асуудал болгон авч үзэхгүй орхигдуулах буюу урсгалаар явуулах нь “уншигчийн оюун гажих” аюулд хүргэх улс үндэстний нийгэм соёлын хөгжил хомсдох, хүргэх, хомсдох цаашилбал, эрх чөлөө, тусгаар тогтнол доройтоход хүчин зүйл болдог.


Монгол номын “Гарчаг”-ийн мэдээлэл үүсэх үндэс Ном-уншигчийн хооронд яагаад зайлшгүй харилцан холбоо үүсдэг вэ? гэсэн асуултанд юуны өмнө, хүмүүсийн оюуны хэрэгцээ өөрөө тэрхүү хэрэгцээгээ хангах зүйлээ буй болгохыг ямагт шаардаж иржээ “зүйлээ” гэсэн логик дүгнэлтийг хийж болно. Харин хүнд ганц удаагийн хэрэгцээ байдаггүй дахин давтагдах, байдаггүй, давтагдах өсөн нэмэгдэх, нэмэгдэх өөрчлөгдөн хувьсах маш олон хэрэгцээ буй. Энэ хэрэгцээ нэг талаас ном хэвлэлийн нөхөн үйлдвэрлэл нөгөө талаас уншигчийн эрэлт үйлдвэрлэл, хэрэгцээний тасралтгүй харилцааг үүсгэдэг.

LOGO

Цэзэн  

LOGO МонголынуламжлалтМонголынуламжлалт номын гарчигзүйн мэдээлэл үүсэх нийгэмүү түүхийн нөхцөл, шалтгааны онолын үндэслэлийггаргахявдалүндэ...