Page 1

Opdateret 13. januar 2013 © www.fundraisingtilkreativeprojekter.dk FONDE MED LØBENDE ANSØGNINGSFRIST KAN SØGES HELE TIDEN A.P. Møller og Hustrus Fond til almene formål Augustinus Fonden Bikubenfonden Bodil Pedersen Fonden Brødrene Hartmanns Fond BUPL's solidaritets- og kulturfond Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen Legat Dansk Jazzmusiker Forening Dansk Kapelmesterforening Dansk Kor Forbund Dansk Rock Samråd - ROSA, livestøtte Dansk Skuespillerforbund, Gramex midler Danske Banks Fond Danske Dramatikeres Forbund-SOS- og Uddannelsespulje DJBFA, CD & nodepuljen DJBFA, sociale legater Den Ingwersenske Fond Egmont Fonden Erda og Chr. Schrøders Fond Frederiksberg Kommune, forskellige puljer Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond Knud Højgaards Fond Kulturkontakt Nord Københavns Kommune, forskellige puljer Lego Fonden Lokale- og anlægsfonden Louis Petersens Legat Music Export Denmark, Dynamisk Eksportstøtte Nordea Fonden Ny Carlsbergfondet Nykredits Fond Oak Foundation Denmark Ole Kirks Fond Solistforeningen af 1921 S. C. Van Fonden (Kinesisk Kinesisk sprog, kunst og kultur) Oticon Fonden Spar Nord Fonden Toyota-Fonden Tuborg Fondet og Tuborgs Grønne Fond Veluxfonden

STATENS KUNSTRÅD - LØBENDE Midler til international kulturudveksling under Udenrigs- og Kulturministeriets Garantiordningen – udbetaling, turnerende voksenteater Formidlingsordningen – Godkendelse af forestilling Det internationale researchprogram (Scenekunst) Det internationale researchprogram (Litteratur)


Prøveoversættelser Litteratur- og personudvekslingspuljen Billedkunstneres egne hjemmesider Det internationale researchprogram (Billedkunst) Kunst i det offentlige rum Mentorordning for oversættere til dansk Komponistordninger Bestillingsværker og komponisthonorarer Transportstøtte til orkestre/ensembler International musikformidling – klassisk musik Bestillingsværker og komponisthonorarer for klassisk musik Bestillingsværker og komponisthonorarer for rytmisk musik Det internationale researchprogram (Musik)

Fundraising til kreative projekter - Maikens fondoversigt løbende deadlines- version2  

Fundraising til kreative projeker - Maikens fondoversigt - version 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you