Page 2

Contents 04 Regional Overview

08 Activities

Mae Parc Treftadaeth Cwm Rhondda yn darparu tystiolaeth fyw o gymunedau glofaol byd enwog Cymoedd y Rhondda drwy gynnig cipolwg diddorol ar y diwylliant cyfoethog a chymeriad Cymoedd De Cymru. Bydd cyn-lowyr gyda'ch ymwelwyr ar daith danddaearol 40 munud cyn archwilio stryd pentref hanesyddol, dan do sy'n dangos bywyd domestig a masnachol o'r Cymoedd. Mae cyfleusterau ychwanegol yn cynnwys canolfan i ymwelwyr, oriel gelf a chaffi. Digonedd o le i barcio bysiau ar y safle. Prisiau gostyngol ar gael ar gyfer grwpiau. Cynnig Grwˆp: • Amrywiaeth o amseroedd taith i weddu eich amserlen • Disgownt grwˆp • Mynediad am ddim ar gyfer gyrrwr bws ac arweinydd y grwˆp • Lluniaeth am ddim ar gyfer gyrrwr bws ac arweinydd y gr p (drwy drefnu ymlaen llaw) • Digon o le i barcio bysiau gyda mynediad hawdd o'r A4058

A living testament to the mining communities of the world famous Rhondda Valleys, Rhondda Heritage Park offers you a fascinating insight into the rich culture and character of the South Wales Valleys. Ex miners accompany your visitors on a 40 minute underground tour before exploring the indoor period village street that displays the domestic and commercial life of the Valleys. Additional facilities include a visitor centre, art gallery and café. Ample coach parking is available on site. Group discounts offered.

Attractions

10 Accommodation

13 Explore Rhondda Cynon Taf

Group Offer: • A variety of tour times to suit schedule • Group discount • Free entry for Coach Driver and Group leader • Free refreshment for Coach Driver and Group Leader (by prior arrangement) • Ample Coach Parking with easy access from A4058

16 Tour Guides

 reception@rhonddaheritagepark.com

06 12 Refreshment Stops

15 Event Highlights

17 Coach Parking

18 Maps & Travel Information

 01443 682036

Rhondda Cynon Taf

3

Rhondda Cynon Taf Group Travel Guide  

Nestled in the centre of Southern Wales is perhaps the most famous valley in the world. Once upon a time, the Rhondda Valley produced the co...

Rhondda Cynon Taf Group Travel Guide  

Nestled in the centre of Southern Wales is perhaps the most famous valley in the world. Once upon a time, the Rhondda Valley produced the co...

Advertisement