Page 1


Sprider kunskap om hederskulturens mekanismer text: foto:

Liselott Göth Hallgren Jan Magnusson

Över en miljon e-post varje vecka text:

Christina Karlberg

Förra veckan tog Kalmar kommun emot 1,3 miljoner e-post. 1 150 000 av dem fastnade i vårt spam-filter. Alltså kom endast 150 000 riktiga mejl fram till våra inkorgar. Tänk på det nästa gång du klagar över att du får ett erbjudande om viagra eller ett Nigeriabrev. Sedan årsskiftet är IT-avdelningen en del av serviceförvaltningen. Här arbetar 28 personer som numera är indelade i tre enheter.

Föreläsare på Jenny Nyströmsskolan denna dag, var Juno Blom, utvecklingssamordnare för insatser mot hedersrelaterat våld på Länsstyrelsen i Östergötland och Sara Mohammad, ordförande i riksföreningen GAPF (Glöm Aldrig Pela och Fadime).

En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa flickor och pojkar som utsätts för hedersrelaterat förtryck är att någon på skolan ser och förstår vad som händer. Därför behöver personal ha en grundkunskap om hederskulturens mekanismer och kunna känna igen de tecken som kan vara varnings-

signaler. Hur kan vi vuxna arbeta förebyggande och hjälpa dessa barn? Fredagen den 22 mars fick 220 personer från Kalmars grund- och gymnasieskolor, polisen och socialtjänsten lyssna till en föreläsning i ämnet Hedersrelaterad problematik i skolan.

Femtusen miljöexperter text:

Karin Nilsdotter

I höst kommer alla anställda på Kalmar kommun att genomgå en interaktiv miljöutbildning. Det är ett samarbete mellan kommunen och Linnéuniversitetet där kommunens vilja till en bred miljökunskap hos alla anställda har fogats samman med universitetets studenters kunskap inom tre områden: miljökunskap, teknisk design och webbteknik. Utbildningen kan göras på den egna datorn och man kan pausa och återuppta utbildningen när man vill.

– Jättekul att Kalmar kommun kommer att vara först i Sverige med en interaktiv miljöutbildning för alla anställda. Också jättekul att vi har gjort utbildningen tillsammans med Linnéuniversitet. Det visar på den potential ett samarbete med universitetet har, säger kommundirektör Kenneth Condrup. Utbildningen färdigställs av Linnéstudenterna under våren, inklusive en testgrupp på socialförvaltningen. Utbildningen kommer att vara öppen för alla i höst.

Det är de åtta som tillhör Infrastrukturenheten, som ser till att vi inte får så mycket spam och att alla olika verksamhetssystem fungerar. De ser även till att ni kan spara ert arbete på G: respektive H: och att alla datorer kan ”prata” med verksamhetssystemen och internet samt att alla kan göra utskrifter. För att detta ska fungera … .. driftar IT-avdelningen drygt 200 servrar och cirka 500 skrivare, .. erbjuder IT-avdelningen 42 000 GB lagringsutrymme till Kalmar kommun (G: & H:) .. levererar IT-avdelningen datanät till cirka 500 platser i kommunen, detta görs med hjälp av 600 switchar, 20 routrar, tio brandväggar och cirka 600 trådlösa accesspunkter. – Varje dag laddar vi i Kalmar kommun gemensamt ner 1 000 GB data från internet, 85 procent av detta går till våra skolor och pedagogiska verksamheter, berättar enhetschef Niklas Svensson. Att apparaten på ditt skrivbord fungerar ser enhet Klienthantering till. – Klienthantering handlar om att snabbt och smidigt kunna installera nya programvaror, göra säkerhetsuppdateringar och hantera eventuella problem. Våra servrar hanterar cirka 36 000 GB data, som säkerhetskopieras varje timme, berättar enhetschef Emanuel Wintersteller. Den tredje enheten, Kundservice, är vår helpdesk, som varje år hanterar cirka 13 000 ärenden. Här är Susanne Eklund enhetschef.

strömmen 5


Mitt i jobbet En utmaning där tryggheten prövas

text: foto:

P-O Johansson Jan Magnusson

Efter 20 års arbete med personalfrågor, de senaste fem åren som personalstrateg, fick P-O Johansson chansen att byta jobb inom kommunen. Sedan oktober förra året arbetar han nu på kultur- och fritidsförvaltningen som enhetschef för kultur, idrott och service. Här berättar han själv – mitt i jobbet. Varför bytte jag jobb? De som känner mig vet att jag många gånger sagt att jobbet som personalstrateg varit det bästa jobbet jag någonsin haft. Varför byta från något man vet att man trivs med till något man bara kan hoppas att man kommer att trivas lika bra med? Vad är drivkraften att byta uppgifter, om tillfälle kan ges? Att byta jobb är en enorm utmaning, där tryggheten i att kunna sitt jobb och vara säker i sitt agerande prövas. För mig handlade bytet dels om denna nya utmaning, dels om att byta från att vara en stödfunktion till att vara en del av kommunens operativa verksamhet, som riktar sig direkt mot invånarna. Mina tidigare jobb inom personalområdet har hela tiden handlat om att jobba inåt i organisationerna, att ge service internt. Numera tillhör jag en verksamhet som nästan alla kommunens invånare berörs av på ett eller annat sätt och det är just detta som känns både lockande och spännande att få vara en del av. Många av kommunens invånare har någon gång varit med i en förening vi stödjer och samverkar med. Många invånare har någon gång aktiverat sig i någon av de idrottseller fritidsanläggningar vi ansvarar för i kommunen. Många invånare har någon

6 strömmen


gång besökt Kalmar Teater och tagit del av scenkonst av olika slag. Många invånare har någon gång besökt Länsmuséet, Konstmuséet eller Byteatern som vi stödjer med lokaler. Detta är bara några av många ansvarsområden som enheten för kultur, idrott och service ansvarar för. På kultur- och fritidsförvaltningen finns också andra verksamheter som berör de flesta av våra invånare. Våra bibliotek har de flesta säkert besökt. Många har också i sin ungdom besökt Monokrom, någon av våra fritidsgårdar eller lärt sig spela något instrument eller sjunga på kulturskolan. För kultur- och fritidsförvaltningen finns många härliga utmaningar framöver. Det pågår just nu ett antal byggprojekt. En ny sporthall vid Falkenbergsskolan och ett nytt Allaktivitetshus i Rockneby byggs just nu. Beslut om att bygga en konstgräsplan och en sporthall i Ljungbyholm är tagna. Det största och mest omfattande vi just nu arbetar med är att förbereda och planera för ett kommande Kulturcentrum. Inriktningsbeslut om att förlägga detta till Tullslätten är nu taget av politiken. Till sommaren kommer vi att vara involverade i Dam-EM i fotboll, där fyra matcher kommer att spelas i Kalmar. På Sveaplan kommer ett så kallat Fan Zone att byggas upp. Där kommer vi att ansvara för att det blir underhållning och mängder med aktiviteter för besökarna. Hoppas att även du hittar dit och berikar området med din närvaro. Det händer mycket i Kalmar nu, inte minst för oss på kultur- och fritidssidan och här är en av förklaringarna till att jag säkert kommer att trivas på mitt nya jobb i framtiden. Jag hoppas också att vi i Kalmar kommun i framtiden kan erbjuda ännu fler möjligheter till att byta jobb för medarbetare som själva är intresserade av att pröva något nytt.

Pedagoger utvecklar kompetens text och foto: 

Liselott Göth Hallgren

Barn- och ungdomsförvaltningens pedagoger och chefer har fått kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation.

Fler huvuden tänker bättre än ett!

Med utgångspunkt i Skolverkets stödmaterial ”Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation” får kursdeltagarna kunskap och verktyg att kunna observera, dokumentera, reflektera och analysera barns och pedagogers lärande. Detta för att kunna utveckla, utvärdera och förändra sin pedagogiska praktik – som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete. Pedagogerna, fyra per enhet, samt förskoleledningen – totalt cirka 60 pedagoger och 24 chefer deltar under detta läsår, indelade i tre parallella kurser/grupper. De två pedagoggrupperna träffas under åtta tillfällen Cheferna har en egen grupp och möts i ämnet vid fem tillfällen. Kursen kombinerar teori, litteraturstudier, föreläsningar och praktiskt

arbete och leds av fyra pedagoger som är extra kunniga i att arbeta med pedagogisk dokumentation. Gemensam avslutning för alla tre grupperna kommer att ske i maj. Ytterligare två parallella pedagoggrupper kommer att starta i höst – totalt cirka 60 pedagoger.

Ett samtal – en väg in (4)5 00 00 – numret som alla i Kalmar ska känna till. Hänvisa gärna ditt samtal till kontaktcentret!

Kommunvägledarna är nu redo att ta emot nästan alla frågor från kommuninvånarna. Allt för att öka kommunens tillgänglighet. Glöm inte informera kontaktcentret när det händer något oförutsett som kan innebära många samtal till kommunen.

strömmen 7


Nyheter En arbetsplats som ska bli större text och foto: 

Pia Olsson

Boendet Jungmansgården på Smålands Lejons väg går i väntans tider. Huset är idag ett demensboende för 25 personer och inom en snar framtid kommer verksamheten att utökas med större lokaler för att ytterligare 13 personer ska kunna flytta in här. Medverkar i planeringen av om- och tillbyggnaden gör Laila Petersson och Camilla Hansson som jobbar som undersköterskor på boendet idag.

Med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg kan Laila Peterssons och Camilla Hanssons kunskap bidra till att skapa både en bra boendemiljö för de demenssjuka och en god fysisk arbetsmiljö för sig själva och sina kollegor.

För närvarande pågår ett arbete tillsammans med Kalmarhem för en om- och tillbyggnation av Jungmansgårdens lokaler. Idag bor 25 personer med demenssjukdom i huset och en utökning med ytterligare 13 boendeplatser ska det bli. Laila Petersson och Camilla Hansson jobbar här till vardags som undersköterskor. Sedan en tid tillbaka har de också ingått i en grupp som tagit fram ritningar på förändringen av huset. Med mångårig erfarenhet inom vård och omsorg kan de med sin kunskap bidra till att skapa en bra boendemiljö för de demenssjuka samt även en god fysisk arbetsmiljö för sig och sina kollegor.

tagits tillvara i själva ritningsarbetet. Det är så kul att få vara med från början och det känns som om det blir bra lösningar.

– Vi har kunnat framföra tips och idéer grundat på vår erfarenhet på hur ett bra boende bör utformas, säger Camilla. I väldigt stor utsträckning så har våra synpunkter

Både Camilla och Laila tror att det blir en spännande utmaning för hela personalgruppen under byggets framfart för att få vardagen att fungera. Det är tänkt att

8 strömmen

Förutom att själva huset ska förändras kommer även trädgården bli en trygg och trivsam miljö att vistas i. – Vi har sedan tidigare varit bortskämda med vår ”Sinnenas trädgård” så det var en självklarhet att den måste finnas kvar, berättar Laila. Även om det blir i mindre skala nu. Där har vi tillsammans med en landsskapsarkitekt tagit fram ett förslag som jag är säker på kommer att fungera perfekt för våra omsorgstagare vid utevistelse.

först ska den nya delen byggas och därefter sker en omflyttning dit för att frigöra de nuvarande lokalerna, som ska fräschas upp. Men vi är en stabil arbetsplats där vi samarbetar på ett bra sätt så det kommer säkert att gå bra, tror de båda. Projektet ska stå klart under hösten 2014. Förutom detta projekt i omsorgsförvaltningen, pågår nyproduktion av vårdoch omsorgsboenden både på Varvsholmen och i Berga centrum. Även en Träffpunkt och en hemtjänstlokal planeras på Varvsholmen.


Personal

Fackligt

Diskriminering eller kränkande behandling Ingen form av diskriminering eller kränkande behandling skall få förekomma inom Kalmar kommun. Våra arbetsplatser ska ha hög tolerans för olikheter, en inbjudande atmosfär och noll tolerans för kränkningar, diskriminering och trakasserier. Arbetsgivaren har skyldighet att ansvara för att förebygga, och när det uppstår utreda, motverka och förhindra diskriminering och kränkande behandling på arbetsplatsen, (exempelvis återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot en arbetstagare, mobbing, psykiskt våld, social utstötning eller olika former av trakasserier och diskriminering). Regler vid diskriminering eller kränkande behandling:  Den anställde som upplever diskriminering eller kränkande behandling ska kontakta närmaste chef alternativt personalfunktionen på sin förvaltning.  När ansvarig chef får kännedom om att diskriminering eller kränkande behandling eventuellt har förekommit ska detta snarast dokumenteras.  Ansvarig chef utreder tillsammans med

personalfunktionen vad som har inträffat. Berörd chef har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier eller kränkande behandling  Arbetsrättslig utredning ska ske för att utreda om anstiftaren brutit mot anställningsavtalet. 

Vart kan jag vända mig om jag känner mig utsatt för trakasserier? Om du som anställd ändå upplever att du blir utsatt för kränkningar, diskriminering eller trakasserier är det viktigt att du vet vart du kan vända dig för att få stöd. Tveka inte utan gå direkt till närmaste chef. Normalt sett är det alltid den närmaste chefen man vänder sig till i arbetsmiljörelaterade frågor. Din chef ska ta sig tid att lyssna på dina synpunkter. Om det inte skulle vara möjligt att vända sig till sin chef så finns det också andra alternativ:  Chefens chef  Kommunhälsan  Din fackliga organisation, skyddsombud eller respektive ”expedition”  Personalfunktionen på din förvaltning

Det våras för cykling till jobbet! Häng på den perfekta friskvårdsaktiviteten för dig och dina kollegor på jobbet. Anmäl ett lag, cykla till jobbet, kom i form och få chansen att vinna fina priser! Ett av priserna är en weekend på Kosta Boda Art Hotell för två personer inkl övernattning, tre-rätters glasinspirerad supé, frukost och lunch. Entré till Spa- och relaxavdelningen med tillgång till pool och bastu.  Vårperioden startade den 22 april och pågår till 2 juni. Det går bra att anmäla sig även nu under pågående vårperiod. Till hösten kommer en ny period så det blir dubbel vinstchans om ni är med även då. Laget ska bestå av 4–15 personer. Anmälningsavgiften för alla intresserade kommunanställda

Kommunal om

Diskriminering eller kränkande behandling

Om du känner dig kränkt eller upplever att du blir utsatt för trakasserier på din arbetsplats är du välkommen att höra av dig till Kommunal. Vi kan vara ett stöd och någon att prata med. Vi bestämmer tillsammans hur vi går vidare med ditt ärende. Daniel Modée Birgitta Johansson

0480-45 02 16 0480-45 02 08

Vision och Lärarförbundet om Diskriminering eller kränkande behandling Vision och Lärarförbundet kan aldrig acceptera kränkningar på våra arbetsplatser. Tyvärr så vet vi av erfarenhet att det förekommer. I kommunens verksamhetsledningssystem finns handlingsplaner men vi vet att det inte är känt för alla. Från Vision och Lärarförbundet vill vi lyfta problematiken och göra den mera synlig. På arbetsplatsträffar och i alla samverkansgrupper ska detta vara en del när man diskuterar arbetsmiljö. Som enskild utsatt kan man alltid ta kontakt med sitt fackförbund. Vi rekommenderar även att våra medlemmar går in på www.vision.se och www.lararforbundet.se där kan ni hitta information. En god arbetsmiljö är allas ansvar. Ingen ska gå till sitt arbete och må dåligt. Maj-Lis Lindberg, ordf. Vision Jeanette Kennerfalk, ordf. Lärarförbundet

tas i år av projekt Kalmar Cykelstad, de kommunala bolagen står för sina egna kostnader. Förra året hade vi 96 deltagande kommunanställda. Kan vi bräcka rekordet och bli 250 deltagare i år?! Energikontor Sydost i samverkan med Kalmar kommun/Kalmar Cykelstad

Anmälan till SydostTrampar www.sydosttrampar.se Aktiveringskoden när man anmäler sig är 13831 för Kalmar kommuns alla förvaltningar.

strömmen 9


Nyheter Nu blir det ännu bättre! text:

Sara Svensson

Tre gånger per år kan verksamheter inom Kalmar kommun söka pengar för att utveckla en specifik del av sin verksamhet. Den sista omgången 2012 fick följande gehör och pengar att utveckla just sin idé. Barn- och ungdomsförvaltningen vill utreda hur de ska kunna ge sina brukare möjlighet att jämföra de olika enheterna på förvaltningen genom att ge dem tillgång till den information som finns om enheterna. Exempel på information som kan göras synlig är resultatet för våra elever för varje ämne och årskurs finns med. Detta tror barn- och ungdomsförvaltningen kommer att underlätta för föräldrar inför val av förskola, skola och fritidshem, samt för våra politiker inför beslut. Beslut:  Bifall med 250 000 kronor. Motivering:  Det är ett omfattande och kostsamt arbete att ta fram informationsmaterial på papper samtidigt som den information som används redan finns att hämta i data-

baser. Förslaget för därmed med sig en kostnadsbesparing. Den information som avses efterfrågas mycket av dagens föräldrar för att de ska kunna jämföra och avgöra vilken verksamhet som ska väljas (även fristående verksamheter kommer att omfattas om de vill delta). Hela kostnaden bedöms dock inte kunna tas från Ännu bättre varför insatsen istället delfinansieras. Hemtjänsten i omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning  vill införa ett mobilt stöd till ett par hemtjänstgrupper. Ett mobilt stöd innebär att en digital låssats installeras på insidan av omsorgstagarens entrédörr. Hemtjänstpersonal kan sedan öppna dörren med hjälp av mobiltelefon och kan också få information om vilka insatser omsorgstagaren ska ha i telefonen samt rapportera vad som gjorts. Förvaltningarna anser att detta kommer bli mer effektivt än dagens nyckelhantering. Beslut:  Bifall med 500 000 kronor.

Välkommen till

Ljungnäsvillan Boka din heldagskonferens här! Kostnad: Lokalhyra 1.500:För 150:-/person får ni: - Förmiddagskaffe med en halv fralla - välja på tre kalla lunchalternativ - eftermiddagsfika med vetebröd Frågor och bokning Rosita Johnrén Serviceförvaltningen Tfn: 0480 - 45 05 11 KONFERENSER - BRÖLLOP - REKREATION - FESTER - MIDDAGAR - FÖRETAGSTRÄFFAR - BAD & FISKE - PADDLING

10 strömmen

Motivering:  Ansökan utvecklar och förbättrar det dagliga arbetet. Det är tidsbesparande och innebär därmed olika effektivitetsvinster. Det blir bland annat bättre service gentemot omsorgstagarna då insatstiderna vid larm minskar och omsorgstagarna får en större trygghet. Det är helt oprövat i Kalmar kommun och har i andra kommuner visat sig vara väl värt kostnaderna. Kulturskolan vill göra det möjligt för sina brukare att kunna söka kurser direkt på kalmar.se, istället för via telefon eller pappersblankett. På så sätt skulle brukaren direkt kunna se om det finns platser kvar och om den blivit antagen. Personalen på Kulturskolan skulle spara tid genom att slippa hantera ansökningarna manuellt, och man räknar även med att kunna spara in en del i portokostnad. Beslut:  Bifall med 200 000 kronor. Motivering:  Ansökan bedöms utveckla och förbättra det dagliga arbetet. Det för även med sig ökad service och tillgänglighet för medborgarna. Erfarenheterna kan dessutom användas av andra som har manuella ansökningsförfaranden idag. Hela kostnaden bedöms dock inte kunna tas från Ännu bättre varför insatsen istället delfinansieras Under 2013 är det ytterligare ansökningsomgångar: den 1 mars, 1 september och 1 december. Välkommen in med din idé!


Nyheter Allaktivitetshus i Södermöre text:  foto:

Eleonor Andersson Ingela Carlson

Efter ett och ett halvt år är 200–300 personer i veckan delaktiga i en mängd aktiviteter runt om i Södermöre.

Efter att politiker och tjänstemän genom olika demokratiska forum lyssnat på vad de unga och gamla ville ha i Södermöre, så uppkom idén att man skulle skapa ett generationsöverskridande allaktivitetshus i Södermöre. Tydliga önskemål framkom att man ung som gammal önskade ett bredare kulturoch fritidsutbud i kommundelen. Man ville också ha ett ställe där alla kunde mötas, en mötesplats som skulle stärka sammanhållningen i bygden. Politikerna gav då dåvarande kommundelsutvecklaren Mattias Ask i uppdrag att titta på möjligheterna till att skapa ett allaktivitetshus. Bra lokaler för att skapa olika mötesplatser i kommundelen kunde man ganska snabbt konstatera att det fanns redan. I Ljungbyholm t.ex. där man har grundskola, bibliotek och fritidsgård såg man stora möjligheter att skapa ett allaktivitetshus. Dock ville man inte begränsa möjligheterna enbart till Ljungbyholm utan man ville bedriva verksamheter i hela Södermöre utifrån de lokala förutsättningarna som finns i varje område. Man insåg ganska snabbt att för att komma igång med detta skulle man behöva anställa en projektledare. Mattias sökte då pengar via Länsstyrelsen och Södermöre kommundel fick beviljat en halvtidstjänst under två år. Den andra halvan

bestlutade kommundelsnämnden att skjuta till. Hösten 2011 anställdes en projektledare och uppdraget var att skapa just ett Allaktivitetshus. Detta skulle ske genom att mobilisera lokala krafter i form utav den ideella sektorn och studieförbunden. Tanken är att parterna ska utveckla nya samverkansformer tillsammans med Södermöre kommundelsförvaltnings befintliga verksamheter som t.ex. grundskola, bibliotek, fritidsgård och äldreomsorg. Detta i syfte att skapa ett bredare och mer kontinuerligt kulturoch fritidsutbud för i första hand ungdomar och äldre i Södermöre kommundel. Nu har projektet varit igång i cirka ett och ett halvt år och idag är 200–300 personer i veckan delaktiga i projektet. Under den här perioden har projektledaren tillsammans med ideella krafter, ABF, Kulturskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, SPF Ljungby-Mortorp, PRO Ljungbyholm, Studiefrämjandet, SPF Södermöre, Folkuniversitetet, PRO Söder Möre, Seniornet, Ljungbyholms GOIF och Triangelteatern erbjudit unga som gamla klättring, pingis, filmvisningar, boule, sykurs, yoga, släktforskning, matlagningskurser, målarskola, sång och musikal, bokcirklar, datorkurser, qigong, dansmix, linedance, LAN, föreläsningar och liveband runt om i Södermöre.

strömmen 11


Strommen april 2013 blog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you