Page 1

Ä?esky | english | deutsch

www.moraviaconvention.cz


Kongresy na jižní Moravě Congresses in South Moravia | Kongresse in Südmähren


Úvod | Introduction | Anleitung Díky ideální poloze ve středu Evropy a široké škále ubytovacích zařízení je jižní Morava vyhledávanou destinací pro kongresovou turistiku. Splňuje všechny její nejdůležitější předpoklady – bezpečnost, snadnou dostupnost i bohatý výběr atraktivních turistických míst. Nárůst ubytovacích kapacit a rozšíření hotelových a restauračních služeb během posledních let navíc vedl u řady zařízení ke splnění jednoho ze základních požadavků kongresových turistů, kteří mají rádi všechny služby pod jednou střechou. V katalogu kongresových zařízení vám předkládáme kompletní nabídku konferenčních a seminárních center na jižní Moravě, vhodných jak pro velké kongresy, tak komorní pracovní schůzky. Informace o jednotlivých objektech jsou přehledně uspořádány na jednotlivých stránkách katalogu, orientaci usnadní řazení podle kapacity a spektra poskytovaných služeb. Thanks to an ideal location in the heart of Europe and a wide spectrum of accommodation services South Moravia is a sought-after destination for congress tourism. It fulfils all the most important preconditions – safety, easy accessibility and a rich choice of attractive tourist sites. A growth of accommodation capacities as well as hotel and restaurant services during the last years on top of that met one of the basic requirement of congress tourists who like to have all services under one roof. In the catalogue of congress facilities we bring you a complex offer of conference and seminar centres in South Moravia, suitable for large congresses as well as for small business meetings. Information about individual facilities are put into order on individual pages of the catalogue, the navigation is easier thanks to the ordination by capacity and a spectrum of services offered. Dank der idealen Lage in der Mitte Europas und der breiten Skala der Unterkunftseinrichtungen ist Südmähren eine renommierte Destination für die Kongresstouristik. Sie erfüllt alle wichtigsten Voraussetzungen – Sicherheit, leichte Erreichbarkeit und reiche Auswahl der attraktiven touristischen Plätze. Der Anstieg der Unterkunftskapazitäten und die Erweiterung der Hotel- und Restauranteinrichtungen führten in den letzten Jahren bei vielen Einrichtungen zur Erfüllung einer der grundlegenden Anforderungen der Kongresstouristen, die alle Dienstleistungen unter einem Dach wünschen. Im Katalog der Kongresseinrichtungen möchten wir Ihnen das komplette Angebot der Konferenz- und Seminarzentren in Südmähren, die sowohl für große Kongresse, als auch für kleine Arbeitsgruppen geeignet sind. Die Informationen über einzelne Objekte sind übersichtlich auf einzelnen Katalogseiten geordnet, die Orientierung erleichtert weiter die Reihung nach der Kapazität und dem Spektrum der angebotenen Dienstleistungen.

|1


Jižní Morava křižovatka Evropy | South Moravia Crossroads of Europe | Südmähren Kreuzung Europas

Jak se k nám dostanete: Letecky přímou linkou z Londýna (Ryanair) nebo z Mnichova (Cirrus), více informací na www.airportbrno.cz Letecky do Vídně (a dále asi 1,5 hodiny autem) nebo Prahy (asi 2 hodiny autem), více informací na www.viennaairport.com nebo www.csl.cz Mnoha vlaky Eurocity, Intercity i autobusy, více informací na www.jizdnirady.cz Jižní Moravu spojuje s Prahou, Polskem, Slovenskem i Rakouskem dálnice.

Kyjev

Budapest

How can you get to us: By plane with a direct link from London (Ryanair) or Munich (Cirrus), more information can be found at www.airport-brno.cz By plane to Vienna (and then 1.5 hours by car) or to Prague (cca 2 hours by car), more information can be found at www.viennaairport.com or www.csl.cz By many trains Eurocity, Intercity and buses, more information can be found at www.jizdnirady.cz South Moravia is connected with Prague, Poland, Slovakia and Austria by highway.

Wie kommen Sie zu uns: Mit der direkten Flugverbindung aus London (Ryanair) und München (Cirrus), mehrere Informationen finden Sie auf www.airport-brno.cz Mit der Fluglinie nach Wien (und weiter ca. 1,5 Stunden Autofahrt) oder nach Prag (ca. 2 Stunden Autofahrt), mehrere Informationen finden Sie auf www. viennaairport.com oder www.csl.cz Mit vielen Zugverbindungen Eurocity, Intercity und Busverbindungen, mehrere Informationen finden Sie auf www. jizdnirady.cz Südmähren ist mit Prag, Polen, mit der Slowakei und mit Österreich durch die Autobahn verbunden.

|2

D

980 km Kobenhavn 850 km Hamburg 540 km Berlin

PL

Hradec Králové

Praha Plzeň

580 km Warszawa 460 km Poznan 280 km Wroclaw

Ostrava Olomouc

Jihlava Zlín

1 200 km Paris 700 km Frankfurt 580 km München

D

Brno

České Budějovice

SK

A

110 km 300 km 500 km 850 km 1 250 km

Wien Linz Zagreb Venezia Rome

120 km 320 km 1 160 km 1 190 km

Bratislava Budapest Bukurest Sofia


Velké Opatovice Letovice

Boskovice Svitava

Blansko Tišnov Svratka

JIHOMORAVSKÝ KRAJ | THE SOUTHERN MORAVIA REGION | LANDESKREIS SÜDMÄHREN

Veveří

Vyškov Brněnská přehrada

BRNO

Rosice

Slavkov u Brna Ivančice

Bobrava

Bučovice Litava

Jihlava

Židlochovice

Moravský Krumlov Pohořelice

Vranovská přehrada

Vranov nad Dyjí

Hustopeče

Novomlýnské nádrže

Znojmo

Dyje

Dyje

Lednice

Břeclav

Mo

ra

Mikulov

Hodonín

Veselí nad Moravou

va

Dyje

Kyjov

Valtice

V jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem.

In the south-eastern part of the Czech Republic, by the border with Austria and Slovakia.

Im südöstlichen Teil der Tschechischen Republik an der Grenze mit Österreich und mit der Slowakei.

Fläche des Landeskreises

7 196 km 2 (k 1. 1. 2005)

7 196 km 2 (as of 1. 1. 2005)

7 196 km 2 (zum 1. 1. 2005)

Einwohnerzahl

1 130 620 (k 30. 6. 2005)

1 130 620 (as of 30. 6. 2005)

1 130 620 (zum 30. 6. 2005)

Poloha

Position

Lage

Rozloha kraje

Area of the region

Počet obyvatel

Population

2

Hustota obyvatel

Population density

Bevölkerungsdichte

157 na km

Krajské město

Regional city

Kreisstadt

Brno (370 000 obyvatel)

|3

157 per km

2

Brno (370 000 inhabitants)

157 pro km 2 Brno (370 000 Einwohner)


Kongresy na jižní Moravě Congresses in South Moravia | Kongresse in Südmähren Obsah | Content | Inhalt 1 2

4

5

29

94

95 96

97 98 99 100

|4

Úvod | Introduction | Einleitung Jižní Morava křižovatka Evropy South Moravia Crossroads of Europe Südmähren Kreuzung Europas Vysvětlivky, piktogramy Annotation, pictographs Erklärungen, Piktogramme Výstaviště Brno Brno Exhibition Centre Messe Brno Konferenční zařízení na jižní Moravě Conference Centres in South Moravia Konferenzeinrichtungen in Südmähren Jižní Morava South Moravia Südmähren Brno Památky Monuments Denkmäler Příroda | Nature | Natur Víno | Wine | Weine Pohyb | Sports | Bewegung Incentiva | Incentives | Incentives

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ą Ŧ Đ ĉ Ċ Ė Ē đ Ď Ĉ ď ğ Q ć Ć ť Ĕ Č ă

počítač computer Computer dataprojektor dataprojector Beamer videoprojektor videoprojector Videoprojektor diaprojektor slide projector Diaprojektor zpětný projektor overhead projector Rückblendprojektor kinoprojektor film projector Filmprojektor Flip-chart Flip-chart Flip-chart přenosné plátno portable screen mobile Leinwand kinoplátno movie screen Kinoleinwand videokamera video-camera Videokamera

ĕ Ą ċ N ā U Ę ÿ ę ė

TV okruh TV circuit TV-Kreis fax fax Fax kopírka copy machine Kopiermaschine možnost použití internetu internet for hire Internet verfügbar tlumočnické služby interpreting services Dolmetscher-Service sekretářské služby secretarial services Kongresszentrum podium stage Podium řečnický pult reading desk Rednerpult molo cat-walk Mole parket dance floor Tanzfläche

digitální videokamera digital videocamera Digital Videokamera video video Videorekorder televize television Fernseher magnetofon tape recorder Tonbandgerät CD přehrávač CD player CD-Spieler DVD přehrávač DVD player DVD-Spieler laserové ukazovátko laser pointer Laseranzeiger ozvučení sound Lautsprecher speciální osvětlení lighting effects spezielle Beleuchtung

divadelní uspořádání theatre-like arrangement Theatergestaltung

konferenční uspořádání conference arrangement Konferenzgestaltung

řadové uspořádání seats arranged in rows Reihengestaltung

uspořádání U-formou U-arrangement U-förmige Gestaltung

restaurační uspořádání restaurant-like arrangement Restaurantgestaltung

raut banquet Buffet

Ubytovací služby a vybavení | Accommodation services and facilities | Unterkunftseinrichtungen und Ausstattung

5 3 4 2 8 H I L P G O N E V

hotelová doprava hotel transportation Hoteltransport

5

Certifikovaní členové Asociace hotelů a restaurací České republiky Certified members of the Czech Association of hotels and restaurants Zertifizierte Mitglieder der Assoziation der Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik

parkoviště parking Parkplätze hlídané parkoviště guarded parking bewachter Parkplatz garáže garage Garagen bezbariérový přístup entrance for disabled Zugang für Behinderte WC na pokoji WC in the room Toilette im Zimmer koupelna na pokoji bath in the room Bad im Zimmer telefon na pokoji telephone in the room Telefon im Zimmer televizor na pokoji TV in the room Fernseher im Zimmer příjem satelitních programů satellite dish Satanlage rádio na pokoji radio in the room Radio im Zimmer internet na pokoji Internet in the room Internet im Zimmer minibar na pokoji minibar in the room Minibar im Zimmer trezor safe Tresor

Y 7 9 A Ï Î Í Ð Ì Ů ij Ĵ ĵ F

nekuřácké pokoje nonsmoking rooms Nichtraucherzimmer psům vstup po dohodě povolen dogs allowed by agreement Hunde nach der Vereinbarung erlaubt směnárna money exchange Wechselstube klimatizace air-conditioning Klimaanlage Eurocard/Mastercard

VISA

American Express

JCB

Diners Club International počet lůžek celkem total number of beds Bettenanzahl gesamt počet 1lůžkových pokojů number of 1b rooms Anzahl der Einbettzimmer počet 2lůžkových pokojů number of 2b rooms Anzahl der Zweibettzimmer počet vícelůžkových pokojů number of multi-bedded rooms Anzahl der Mehrbettzimmer počet apartmánů number of suites Anzahl der Appartements


Volnočasové aktivity | Leisure time activities | Freizeitaktivitäten

ù Ũ ũ Ū ū e o m h i R g k À z x v à |5

hudební produkce music Musikvorführung divadelní produkce theatre Theatervorführung filmová produkce movies Filmvorführung muzejní expozice museum exposition Museum – Ausstellung galerie gallery Galerie diskotéka disco Diskothek plavecký bazén swimming pool Schwimmbecken krytý bazén in-door swimming pool Hallenbad vířivá koupel whirlpool Whirlpool sauna sauna Sauna solárium solarium Solarium masáže massage Massage fitness fitness Fitness bowling bowling Bowling kuželna bowling arcade Kegelbahn squash squash Squash tenis tennis Tennis minigolf minigolf Minigolf

s u  q r ĩ t Ä

hřiště pro míčové hry playground for ball games Sportplatz für Ballspiele půjčovna kol bicycle hire Fahrradverleih golf golf Golf přírodní koupaliště natural swimming pool Naturbad vodní sporty water sports Wassersport pěší turistika hiking Wandern cykloturistika cycling Radwege jízda na koni horseriding Pferdereiten

Catering

ŧ Ţ d ä ê ç è æ å ì ë é í î ï ñ ð ò

vinárna – vinotéka wine bar Weinstube občerstvení během akcí refreshments during events Verpflegung bei den Veranstaltungen letní terasa summer terrace Sommerterrasse česká kuchyně Czech cuisine Tschechische Küche mezinárodní kuchyně international cuisine Internationale Küche italská kuchyně Italian cuisine Italienische Küche francouzská kuchyně French cuisine Französische Küche asijská kuchyně Asian cuisine Asiatische Küche orientální kuchyně oriental cuisine Orientalische Küche vegetariánská kuchyně vegetarian cuisine Vegetarische Küche diabetická kuchyně diabetic cuisine Diabetiker Küche košer kuchyně kosher cuisine Kosher Küche zvěřinové speciality game specialities Wildspezialitäten rybí speciality fish specialities Fischspezialitäten drůbeží speciality poultry specialities Geflügelspezialitäten příprava jídel na grilu grilled dishes Spezialitäten vom Grill příprava jídel na roštu barbecue Spezialitäten vom Rost flambování flambée Flambieren


Výstaviště Brno | Brno Exhibition Centre | Messe Brno Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Czech Republic Tel. +420 541 152 730, fax +420 541 152 542, e-mail: rent@bvv.cz, www.bvv.cz

|6


Charakteristika Characteristics | Charakteristik Areál brněnského výstaviště se rozkládá na ploše 650 000 m 2 a je ideálním místem pro komunikaci na všech úrovních. V období mimo konání výstav a veletrhů nabízí k pronájmu více než 100 000 m 2 kryté plochy v pavilonech nebo 90 000 m2 pod širým nebem. Dá se tu uspořádat kongres, sympozium, firemní prezentace, banket anebo libovolná společenská akce – a to s odpovídajícím vybavením, kompletními službami a v neopakovatelné atmosféře stylově čisté funkcionalistické architektury. Komplex sálů a hal pojme až 10 000 osob. Mezi další výhody výstaviště patří jak dobrá dopravní dostupnost a dostatečná kapacita parkovacích míst včetně možnosti parkování v krytém objektu, tak stanice městské hromadné dopravy, rozmístěné u hlavních vstupů do areálu, kvalitní ubytování v těsné blízkosti a rozmanité druhy restaurací a občerstvení. Vizitkou areálu výstaviště je široké spektrum a vysoká úroveň poskytovaných služeb, kreativita, flexibilita a bohaté zkušenosti. The Brno Exhibition Centre covers an area of 650 000 m 2 and is an ideal place for communication on all the levels. At the time when there are no trade fairs held, it offers a rent of more than 100 000 m 2 area in pavilions or 90 000 m 2 outside. It is possible to organise there congresses, symposiums, business presentation, banquets or any kind of social events – and all that with appropriate equipment, complex services and in unrepeatable atmosphere of a stylishly clear functionalistic architecture. A complex of halls will take up to 10 000 persons. Other advantages of the Brno Exhibition Centre involve a good traffic accessibility and a sufficient parking capacity including indoor parking, public transport stops situated by the main entrances to the grounds, quality accommodation nearby and various types of restaurants and refreshments. A pride of the Brno Exhibition Centre is a wide spectrum and top quality services provided, creativity, flexibility and a lot of experience. Das Areal des Messegeländes Brno dehnt sich auf der Fläche von 650 000 m2 aus und ist ein idealer Ort für die Kommunikation auf allen Ebenen. In der Zeit außerhalb der Veranstaltung von Ausstellungen und Messen werden hier zur Vermietung mehr als 100 000 m2 der überdachten Fläche in den Pavillons oder 90 000 m2 unter dem freien Himmel angeboten. Man kann hier Kongress, Symposium, Firmenpräsentation, Bankett oder eine andere beliebige gesellschaftliche Veranstaltung – und zwar mit der entsprechenden Ausstattung, kompletten Dienstleistungen und in der einmaligen Stimmung der stilvoll reinen funktionalistischen Architektur, organisieren. Der Komplex der Säle und Hallen erfasst bis zu 10 000 Personen. Zu weiteren Vorteilen des Messegeländes gehört einerseits die gute Verkehrserreichbarkeit und die ausreichende Kapazität der Parkplätze, samt der Parkplätze im überdachten Objekt, andererseits dann die Haltestellen der öffentlichen Beförderung, die bei den Haupteingängen in das Areal platziert sind und nicht zuletzt die hochwertige Unterkunft in der unmittelbaren Nähe und verschiedene Restaurants und Verpflegungsmöglichkeiten in der Umgebung. Die Visitenkarte des Messegeländes ist das breite Spektrum und hohe Niveau der Dienstleistungen, die Kreativität, Flexibilität und reiche Erfahrungen.

|7


Výstaviště Brno | Brno Exhibition Centre | Messe Brno Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Czech Republic Tel. +420 541 152 730, fax +420 541 152 542, e-mail: rent@bvv.cz, www.bvv.cz

|8


Historie | History | Geschichte Podnětem k vybudování brněnského výstaviště se stala Výstava soudobé kultury v Československu, která se konala od května do září 1928 k desetiletému jubileu samostatné republiky. Na projektech jednotlivých pavilonů se podílela většina předních tuzemských architektů a nový brněnský areál se svou velikostí a urbanistickým pojetím stal největším a nejmodernějším výstavištěm předválečného Československa. Díky Výstavě soudobé kultury navíc organizátoři získali neocenitelné zkušenosti, které se staly důležitým předpokladem pro budoucí vývoj veletržní a výstavní činnosti v Brně. První Mezinárodní veletrh Brno, zaměřený převážně na strojírenství, se uskutečnil od 6. do 20. září 1959. Zúčastnilo se jej 432 vystavovatelů z 29 zemí, kteří představili exponáty setříděné v jednačtyřiceti oborech. Z původně všeobecně zaměřených akcí se během několika desetiletí postupně vyčlenila řada speciálních veletrhů, které vytvořily základ dnešního výstavního programu. Výstaviště dodnes představuje pozoruhodnou kolekci funkcionalistické architektury, na kterou plynule navazují další tvůrci. Pozoruhodný a jedinečný po technické stránce je zejména pavilon Z z roku 1959, kruhová stavba o průměru 122 metry s dvěma galeriemi a ocelovou kupolí 46 metrů vysokou. Up to these days the Brno Exhibition Centre presents a collection of functionalistic architecture that is gradually followed by other architects. The remarkable and unique especially from the technical point of view is especially the pavilion from 1959, a circular structure with a diameter 122 metres, two galleries and steel cupola 46 metres high. Das Messegelände stellt bis heute eine einmalige Kollektion der funktionalistischen Architektur dar, an die bis heute kontinuierlich weitere Gestalter anschließen. Merkwürdig aus der technischen Seite ist vor allen die Halle Z aus dem Jahr 1959, runder Bau eines Durchmessers von ca. 122 Meter mit zwei Galerien und einer 46 Meter hohen Stahlkuppel.

|9

 The incentive for building the Brno Exhibition Centre was the Contemporary Culture Exhibition in Czechoslovakia, held from May until September 1928 for the ten year jubilee of the independent republic. The majority of the local architects were involved in the projects for individual pavilions and the new complex became thanks to its size and urban approach the biggest and most modern Exhibition Centre in the Czechoslovakia before the war. Thanks to the Contemporary Culture Exhibition the organisers gained priceless experience that became an important precondition for the future development of the exhibition and trade fair activities in Brno. The first International trade fair in Brno, focused especially on machinery, took place on 6–20 September, 1959. 432 exhibitors from 29 countries introduced their exhibits classified in 41 areas. The originally general events during the past decades turned into a number of specialised trade fairs that make a base of the present exhibition programme. Der Anlass zur Errichtung des Messegeländes Brno wurde die Ausstellung der zeitgenossischen Kultur in der Tschechoslowakei, die seit Mai bis September 1928 zum zehnjährigen Jubiläum der eigenständigen Republik stattfand. Auf den Projekten der einzelnen Hallen nahmen die meisten führenden inländischen Architekten statt und das neue Brünner Areal war durch seine Größe und städtebauliche Konzeption das größte und modernste Messegelände der Tschechoslowakei vor dem Krieg. Dank der Ausstellung der zeitgenossischen Kultur erwarben die Veranstalter zusätzlich noch unschätzbare Erfahrungen. Diese waren dann eine sehr wichtige Vorraussetzung für die künftige Entwicklung der Messe- und Ausstellungstätigkeit in Brno. Die erste Internationale Messe Brno, die vor allem auf den Maschinenbau gerichtet wurde, fand ab 6. bis 20. September 1959 statt. Es nahmen hier 432 Aussteller aus 29 Ländern teil, die Exponate aus einundvierzig Fachgebieten vorgestellt haben. Aus den ursprünglich allgemein gezielten Veranstaltungen ist innerhalb von einigen Jahrzehnten eine Reihe von speziellen Messen, die zur Grundlage des heutigen Messeprogramms geworden sind.


Kongresové centrum Brno | Congress Centre Brno | Kongresszentrum Brno

 Brněnské výstaviště nabízí profesionální zázemí pro odborné programy při veletrzích a výstavách, pořádání kongresů, konferencí, sympozií, seminářů, vzdělávacích programů, firemních prezentací, společenských a kulturních akcí i výstav v areálu výstaviště. V Kongresovém centru, které se nachází v těsné blízkosti hlavního vstupu výstaviště a má přímý vstup z ulice Hlinky, je k dispozici šest sálů, restaurace a interiér vhodný pro doprovodné výstavy nebo společenské události. V okolí je dostatek parkovacích míst. Všechny prostory Kongresového centra lze využívat nezávisle na termínech veletrhů. Kromě výstavních a konferenčních prostor s veškerým technickým vybavením nabízíme: • servis tlumočníků a hostesek, • vydávání odborných publikací a sborníků, rozsev materiálů, • překladatelské a tlumočnické služby, • odborné marketingové služby a servis public relations, • možnost příjezdu vlaku i přistání vrtulníku, • pořádání doprovodných výstav nebo jiných akcí. The Brno Exhibition Centre offers professional background for expert programmes during trade fairs and exhibitions, organising congresses, conferences, symposiums, seminars, educational programmes, business presentations, social and cultural events and exhibitions within the Brno Exhibition Centre. The Congress Centre, which is situated next to the main entrance to the Brno Exhibition Centre and which has a direct entrance from Street Hlinky, offers 6 halls, restaurant and interiors suitable for accompanying exhibitions and social events. There are many parking places close by. All the premises of the Congress Centre can be used independently on the trade fairs timing. Besides the exhibition and conference premises with all technical equipment we offer: • interpreting and hostess service, • expert publication and collection book publishing, distribution of materials, • translation and interpreting services, • professional marketing and public relations services, • a possibility to arrange a train coming or helicopter landing within the grounds, • organisation of accompanying exhibitions or other events.

| 10


 Das Brünner Messegelände bietet professionelles Hinterland für Fachprogramme bei Messen und Ausstellungen, Veranstaltung von Kongressen, Konferenzen, Symposien, Seminaren, Ausbildungsprogramme, Firmenpräsentationen, Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen und auch Ausstellungen im Areal des Messegeländes. Im Kongresszentrum, das sich in der unmittelbaren Nähe des Haupteinganges des Messegeländes befindet und einen direkten Eingang aus der Strasse Hlinky hat, stehen sechs Säle, Restaurant und ein Raum, der für begleitende Ausstellungen oder gesellschaftliche Ereignisse geeignet ist, zur Verfügung. In der Umgebung befindet sich eine ausreichende Menge der Parkplätze. Alle Räumlichkeiten des Kongresszentrums können unabhängig von den Terminen der Messen genutzt werden. Neben den Ausstellungs- und Konferenzräumlichkeiten mit sämtlicher technischen Ausstattung bieten wir: • Dolmetschservice und Hostessen, • Herausgabe der Fachpublikationen und Sammelbücher, Verteilung der Materiale, • Übersetzer- und Dolmetschdienstleistungen, • fachliche Marketingdienstleistungen und Service Public relations, • mögliche Zufahrt eines Zuges und Landung eines Hubschraubers, • Veranstaltung von begleitenden Ausstellungen oder anderen Veranstaltungen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Předsálí | Foyer | Vorsaal

220

220

360

220

80

160

Sál A | Hall A | Saal A

264

294

400

294

57

216

Sál B | Hall B | Saal B

90

96

160

96

27

96

Sál C | Hall C | Saal C

90

112

180

112

30

96

Sál D | Hall D | Saal D

64

56

80

56

32

48

Sál E | Hall E | Saal E

64

64

80

56

32

48

18

Sál F | Hall F | Saal F

56

42

20

42

15

28

32

| 11

18


Kongresové balíčky | Congress packages | Kongresspakete

Kongresy do 500 osob | Congresses for up to 500 persons | Kongresse für bis zu 500 Personen Pro akce tohoto typu jsou určeny prostory Kongresového centra, při větším počtu účastníků pak další sály mimo tento objekt (kinosál 102 a jednací sál 103 v prvním poschodí administrativní budovy a Loosův sál v Zámečku). Prostory Kongresového centra jsou vhodné pro akce nejvýše do 500 osob. Pro doprovodné výstavy je určeno buď předsálí nebo foyer, každý prostor má 200 m 2 hrubé výstavní plochy. For these events we recommend the premises of the Congress Centre, in case of more participants we can offer halls outside this building (cinema hall 102 and meeting room 103 on the first floor of the office building and Loos’s Hall in Zámeček chateau). The premises of the Congress Centre are suitable for up to 500 persons. The accompanying exhibitions can be held in the entrance hall or foyer, each of them has about 200 m2 gross exhibition area. Für solche Veranstaltungen sind die Räumlichkeiten des Kongresszentrums bestimmt, bei größerer Teilnehmeranzahl dann weitere Säle außerhalb dieses Objektes (Kinosaal 102 und Verhandlungssaal 103 in der ersten Etage des Bürogebäudes und Loos Saal in Zámeček). Die Räumlichkeiten im Kongresszentrum sind geeignet für die Veranstaltungen bis zu maximal 500 Personen. Für die Begleitausstellungen kann entweder der Vorsaal oder Foyer verwendet werden. Jeder Raum hat 200 m 2 der brutto Ausstellungsfläche.

 Loosův sál o rozloze 73 m2 s mramorovým obložením stěn, mramorovou podlahou, křišťálovými lustry a klasickým nábytkem má maximální kapacitu 60 osob. Vybavení mobiliářem nelze zásadně měnit. The Loos’s Hall with an area of 73 m2 with marble facing of the walls, marble floor, crystal chandeliers and classical furniture, has a maximum capacity 60 persons. Furniture cannot be changed. Der Loos Saal mit der Fläche von 73 m2 mit Marmorwandverkleidung, Marmorboden, Kristalllüstern und klassischen Möbeln hat eine maximale Kapazität von 60 Personen. Die Ausstattung mit dem Mobiliar kann grundsätzlich nicht geändert werden.

Kongresy do 700 osob | Congresses for up to 700 persons | Kongresse für bis zu 700 Personen Kongresové sály jsou součástí pavilonu A, který byl v době vzniku brněnského výstaviště roku 1928 klíčovou stavbou celé kompozice. V centru pavilonu mezi jednotlivými výstavními halami je kromě kongresových sálů Brno, Morava a Rotunda (podrobnosti najdete na stránce 16 a 17) k dispozici velká restaurace. Prostory jsou optimální pro akce do 700 osob. Pro doprovodné výstavy jsou k dispozici hala A1 (3 984 m 2 hrubé výstavní plochy) a hala A2 (4 045 m 2 hrubé výstavní plochy). The congress halls are a part of the pavilion A, which was in 1928 at the time when the Exhibition Centre was built, the key structure of the entire composition. In the pavilion centre between the individual exhibition halls you can find the congress halls Brno, Morava and Rotunda (details can be found at page 16 and 17) as well as a big restaurant.

| 12


Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Czech Republic Tel. +420 541 152 730, fax +420 541 152 542, e-mail: rent@bvv.cz, www.bvv.cz

The premises are ideal for events for up to 700 persons. The accompanying exhibitions can be held in the hall A1 (3 984 m 2 gross exhibition area) and hall A2 (4 045 m 2 gross exhibition area). Die Kongresssäle sind ein Bestandteil der Halle A, die zur Zeit der Entstehung des Brünner Messegeländes im Jahr 1928 der Schlüsselbau der gesamten Komposition war. Im Zentrum der Halle zwischen einzelnen Ausstellungsräumlichkeiten steht neben den Kongresssälen Brno, Morava und Rotunda (Details finden Sie auf der Seite 16 und 17) ein großes Restaurant zur Verfügung. Die Räumlichkeiten sind optimal für die Veranstaltungen für bis zu 700 Personen. Für begleitende Ausstellungen stehen zur Verfügung die Halle A1 (3 984 m 2 brutto Ausstellungsfläche) und die Halle A2 (4 045 m 2 brutto Ausstellungsfläche).

CO NABÍZÍME • komplexní kongresové služby (organizace kongresu „na klíč“), • zajištění cateringu v místě kongresu, • moderní AV techniku, • variabilní prostory, • možnost uzavření prostor kongresu, • zázemí silné mezinárodní společnosti, • zajištění ubytování v blízkosti areálu, • organizace společných programů a výletů, • ideální dopravní dostupnost.

WHAT WE OFFER

Kongresy od 700 osob | Congresses for over 700 persons | Kongresse ab 700 Personen Pro rozsáhlé akce s maximální kapacitou do 2 500 osob jsou k dispozici sál Press Center, sály Business Center a Business Center II, pavilon A (hala A1 a hala A2) a haly pavilonů B, C, D, E, F, G1 a G2, P a V. Pro doprovodné výstavy slouží hala E – přízemí (5 285 m 2 hrubé výstavní plochy), první poschodí (5 765 m 2 hrubé výstavní plochy) a druhé poschodí (4 802 m 2 hrubé výstavní plochy). V přízemí výstavní haly E lze zřídit další sál s kapacitou až 2 000 osob včetně kompletního kongresového vybavení. The large events with a maximum capacity up to 2 500 persons can be held in the hall of the Press Centre, halls of the Business Centre and Business Centre II, pavilion A (hall A1 and hall A2) and halls in pavilions B, C, D, E, F, G1 and G2, P and V. The accompanying exhibitions can be held in the hall E – ground floor (5 285 m 2 gross exhibition area), first floor (5 765 m 2 gross exhibition area) and second floor (4 802 m 2 gross exhibition area). On the ground floor of the exhibition hall E we can arrange another hall with a capacity for up to 2 000 persons including the complex congress facility. Für umfangreiche Veranstaltungen mit der maximalen Kapazität von 2 500 Personen stehen zur Verfügung der Saal Press Center, Säle Business Center und Business Center II, Halle A (Halle A1 und Halle A2) und Hallen B, C, D, E, F, G1 und G2, P und V. Für begleitende Ausstellungen dient die Halle E – Erdgeschoss (5 285 m2 der brutto Ausstellungsfläche), erste Etage (5 765 m2 der brutto Ausstellungsfläche) und zweite Etage (4 802 m2 der brutto Ausstellungsfläche). Im Erdgeschoss der Ausstellungshalle E kann ein weiterer Saal mit der Kapazität bis zu 2 000 Personen samt der kompletten Kongressausstattung errichtet werden.

| 13

• complex congress services (organising congress as a package), • catering at the place of the congress, • modern AV technology, • variable premises, • possibility to enclose the congress premises, • background of a strong international company, • accommodation near the complex, • organisation of social programmes and trips, • ideal accessibility.

WAS BIETEN WIR AN • komplexe Kongressdienstleistungen (Kongressorganisation „schlüsselfertig“), • Sicherstellung vom Catering im Ort des Kongresses, • moderne AV Technik, • variable Räumlichkeiten, • Möglichkeit der Absperrung der Kongressräumlichkeiten, • Hintergrund der starken internationalen Gesellschaft, • Sicherstellung der Unterkunft in der Nähe des Areals, • Veranstaltung von gemeinsamen Programmen und Ausflügen, • ideale Verkehrsanbindung.


Sál | Hall | Saal Business Center, Business Center II

 Klimatizované sály mají samostatné vstupy z hlavní haly pavilonu E a vlastní recepce, z přízemí haly jsou dosažitelné dvěma rychlovýtahy a pojízdnými schody. Současně se sálem Business Center je možno využívat pět jednacích místností (každá s kapacitou 8 osob), dvě jednací místnosti (kapacita 17 a 25 osob) a dvě vybavené kanceláře (fax, kopírka, telefon, internet). Sál se dá propojit se sálem Business Center II s možností využívat ještě osm jednacích místností (šest s kapacitou 8 osob, dvě pro 20 a 35 osob) a dvě vybavené kanceláře (fax, kopírka, telefon, internet). Oba sály se dají propojit s výstavními halami pavilonu E, se sálem Press Center v druhém poschodí a hotelem Holiday Inn. V těsné blízkosti jsou k dispozici nově vybudované velkokapacitní kryté garáže. Upozornění: Sály je možné využívat pouze v období mezi jednotlivými veletrhy. The air-conditioned halls have individual entrances from the main hall of pavilion E and their own reception desks, from the ground hall they can be reached by two elevators and escalators. Together with the Business Centre Hall it is possible to use five meeting rooms (each for 8 persons), two meeting rooms (capacity 17 and 25 persons) and two equipped offices (fax, copy machine, telephone, internet). The hall can be connected with the hall of the Business Centre II with a possibility to use eight meeting rooms (six with a capacity 8 persons, two for 20 and 35 persons) and two equipped offices (fax, copy machine, telephone, internet). Both halls can be connected with the exhibition halls of pavilion E, with the Press Centre Hall on the second floor and the hotel Holiday Inn. There are two newly built garage buildings for indoor parking nearby. Note: halls can be used only at the periods between individual trade fairs. Diese klimatisierten Säle haben getrennte Eingänge aus dem Hauptsaal der Halle E und eigene Rezeption, aus dem Erdgeschoss der Halle sind sie mit zwei Schnellaufzügen und über die Rolltreppen erreichbar. Zusammen mit dem Saal Business Center können fünf Verhandlungsräume (jeder mit der Kapazität von 8 Personen), zwei Verhandlungsräume (Kapazität von 17 bis 25 Personen) und zwei ausgestattete Büros (Fax, Kopierer, Telefon, Internet) verwendet werden. Dieser Saal kann mit dem Saal Business Center II verbunden werden und dann hat man die Möglichkeit noch acht weitere Verhandlungsräume (sechs mit der Kapazität von 8, zwei für 20 und 35 Personen) und zwei ausgestattete Büros (Fax, Kopierer, Telefon, Internet) zu nutzen. Beide Säle können mit den Ausstellungssälen in der Halle E, mit dem Press Center in der zweiten Etage und mit dem Hotel Holiday Inn verbunden werden. In der unmittelbaren Nähe stehen neu errichtete Großraumgaragen zur Verfügung. Hinweis: Die Säle können nur in der Zeit zwischen einzelnen Messen verwendet werden. KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Business Center

500

184

250

184

Business Center II

135

121

112

112

| 14

50

250

40

200

40


Sál | Hall | Saal Press Center Sál | Hall | Saal 103, Sál | Hall | Saal 102

Místnost | Area | Saal Sál | Hall | Saal Press Center

500

145

250

145

46

224

Sál | Hall | Saal 103

100

56

80

56

54

80

30

Sál | Hall | Saal 102

160

50

70

135

60

60

250

Sál | Hall | Saal Press Center Klimatizovaný sál má jak přímé denní osvětlení, tak možnost zatemnění, jeho součástí jsou tlumočnické kabiny. Předsálí s plochou cca 600 m 2 je možné využít pro prezentace, doprovodné výstavy a občerstvení. This air-conditioned hall has a direct daylight as well as blinds, and the interpreting cabins. The foyer with an area circa 600 m 2 can be used for presentations, accompanying exhibitions and refreshments. Der klimatisierte Saal hat sowohl das direkte Tageslicht, als auch die Möglichkeit der Verdunkelung. Der Bestandteil sind auch die Dolmetschkabinen. Der Vorsaal mit einer Fläche von ca. 600 m2 kann für Präsentationen, begleitende Ausstellungen und für die Verpflegung verwendet werden.

Sál | Hall | Saal 103 Administrativní budova se nachází poblíž hlavního vstupu do areálu výstaviště. Parkovací plochy jsou v těsné blízkosti, městská hromadná doprava je dosažitelná pěšky. Klimatizovaný sál je možné propojit se Kinosálem 102. The office building is found near the main entrance to the Brno Exhibition Centre. Parking lots are nearby; city public transport can be reached by foot. The air-conditioned hall can be linked with the Cinema hall 102. Das Bürogebäude befindet sich in der Nähe des Haupteinganges in das Areal des Messegeländes. Die Parkplätze befinden sich in der unmittelbaren Nähe, der städtische Massenverkehr ist zu Fuß erreichbar. Dieser klimatisierte Saal kann mit dem Kinosaal 102 verbunden werden.

Sál | Hall | Saal 102 Sál je vybaven kvalitním větráním, zatemněním a zabudovanou projekční stěnou. K příslušenství patří tlumočnické kabiny, zázemí pro pořadatele akce a vybavená kuchyňka. Sál se dá propojit s krytou a nekrytou terasou, kde je možné podávat pohoštění nebo uspořádat neformální setkání. The hall has a quality ventilation system, black-out system and a built-in projection wall. It has interpreting cabins, the base for organisers and equipped kitchen. The hall can be connected with the sheltered and open terrace for serving refreshments or for informal meetings. Dieser Saal ist mit einer sehr leistungsfähigen Lüftung, Verdunkelung und mit einer eingebauten Leinwand ausgestattet. Zum Zubehör gehören die Dolmetschkabinen, Hinterland für die Veranstalter und eine ausgestattete Küche. Der Saal kann mit der offenen und überdachten Terrasse, wo eine Verpflegung serviert werden kann oder formfrei Treffen veranstaltet werden können, verbunden werden.

| 15

m2


Pavilon A

Sál | Hall | Saal Morava, Sál | Hall | Saal Brno

 Oba sály, umístěné v pavilonu A v centru výstaviště, jsou klimatizované. Sál Morava má zabudovanou projekční stěnu, pro prezentace či menší výstavy je možné využít předsálí nebo propojit sál Morava se sálem Brno. Ten je vybaven moderně řešeným kulatým stolem, jeho kapacita se dá rozšířit doplněním křesel po obvodu místnosti. Propojením obou konferenčních sálů s halami A1 a A2 a sálem Rotunda se vytvářejí téměř neomezené kapacitní možnosti. Přímo v pavilonu je moderní restaurace a v období mezi veletrhy se dá parkovat v těsné blízkosti objektu. Both halls in pavilion A and in the heart of the Brno Exhibition Centre are air-conditioned. The Hall Morava has a built-in projection wall, the presentations or smaller exhibitions can be held in the foyer or to connect the Hall Morava with the Hall Brno. It is equipped with a modern round table, its capacity can be enlarged by putting chairs along the walls. When you connect both conference halls with the halls A1 and A2 and Hall Rotunda, you will get almost unlimited capacity. Found in the pavilion is a modern restaurant and in the period between trade fairs it is possible to park next to the building. Beide Säle, die sich in der Hale A im Zentrum des Messegeländes befinden, sind klimatisiert. Der Saal Morava hat eine eingebaute Leinwand. Für kleinere Ausstellungen und Präsentationen kann der kleine Vorsaal genutzt werden oder der Saal Morava mit dem Saal Brno verbunden werden. Dieser ist ausgestattet mit einem modern gelösten runden Tisch. Seine Kapazität kann mit den Sesseln um den Umfang des Raumes vergrößert werden. Durch die Verbindung von beiden Konferenzsälen mit den Hallen A1 und A2 mit dem Saal Rotunda entstehen fast unbeschränkte Kapazitäten. Direkt in der Halle befindet sich ein modernes Restaurant und in der Zeit zwischen den Messen ist das Parken in der unmittelbaren Nähe des Objektes möglich. KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Sál | Hall | Saal Morava

56

Sál | Hall | Saal Brno

80

| 16

199

199

99

98

199 30


Pavilon A

Sál Rotunda | Hall Rotunda | Saal Rotunda

 Klimatizovaný sál s originálním architektonickým řešením a možností zatemnění je situován v centru veletržního areálu. Vybavení nábytkem je pevné. Součástí sálu jsou tlumočnické kabiny. Pro podání pohoštění či neformální setkání je možné využít předsálí a galerie. Atraktivnost sálu Rotunda podtrhuje možnost spojení s halami pavilonu A a sály Morava a Brno. Parkování je v období mezi veletrhy zajištěno v areálu výstaviště v těsné blízkosti sálu. Sál Rotunda má bezbariérový přístup. The air-conditioned hall with an original architectural concept and a black-out system is situated in the centre of the complex. The furniture is fixed. The hall has interpreting cabins. The foyer and gallery can be used for serving refreshments or for informal meetings. The hall is more attractive due to the fact that it can be connected with the halls of pavilion A and the halls Morava and Brno. Parking in the period between trade fairs is provided in the Brno Exhibition Centre next to the hall. The Hall Rotunda has a barrier-free access. Der klimatisierte Saal mit einer originellen architektonischen Lösung, mit der Möglichkeit der Verdunkelung, befindet sich in der Mitte des Messeareals. Die Möbelausstattung ist fix. Der Bestandteil des Saales sind die Dolmetschkabinen. Für das Servieren der Verpflegung oder für die unformelle Treffen ist es möglich, den Vorsaal oder die Galerie zu nutzen. Die Attraktivität des Saales Rotunda unterstreicht die Möglichkeit der Verbindung mit den Sälen der Halle A und den Sälen Morava und Brno. Das Parken in der Zeit zwischen den einzelnen Messen ist im Areal des Messegeländes, in der unmittelbaren Nähe des Saales gesichert. Der Saal Rotunda hat einen behindertengerechten Zugang.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Sál | Hall | Saal Morava

378

| 17

450

450


Výstavní haly pavilonu A Exhibition halls in pavilion A | Ausstellungssäle der Halle A

 Pavilon A je dominantou brněnského výstaviště. Haly A1 a A2 s prosklenými stropy jsou rozloženy do několika vzájemně propojených lodí s postranními galeriemi a v zimním období se dají dobře vytápět. V centru mezi halami je velká restaurace a tři kongresové sály – sál Brno, sál Morava a kruhový sál Rotunda. Možnosti využití: Pavilon A se velmi často využívá k doprovodným aktivitám, výstavám a předváděcím akcím, které mají zasedací část v Rotundě nebo sálech Morava a Brno. Při menších společenských událostech se dá prostor rozdělit. Díky architektonickému řešení se haly dají využít také k reklamním účelům, kulturně společenským akcím, natáčení reklamních spotů či videoklipů. The pavilion A is a dominant feature of the Brno Exhibition Centre. Halls A1 and A2 with glass ceilings are spread into several mutually connected naves with the side galleries and they can be heated in winter. In the centre between the halls you can find a big restaurant and three congress halls – hall Brno, hall Morava and round hall Rotunda. Usage: The pavilion A is very often used for accompanying activities, exhibitions and presentations that have a seating part in the Rotunda or in the halls Morava and Brno. It is possible to divide the premises for smaller events. Thanks to the architectural concept the halls can be also used for promotions, cultural and social events, filming the promotion spots or video clips. Die Halle A ist die Dominante des Brünner Messegeländes. Die Hallen A1 und A2 mit den Glasdecken sind in einige gegenseitig verbundene Schiffe mit den Seitengalerien zerteilt, die im Winter gut beheizt werden können. Im Zentrum, zwischen den Hallen liegt ein großes Restaurant und drei Kongresssäle – Saal Brno, Saal Morava und runder Saal Rotunda. Nutzungsmöglichkeit: Die Halle A wird oft für die begleitenden Aktivitäten, Ausstellungen und Vorführungen, die den Sitzungsteil in Rotunda oder in den Sälen Morava und Brno haben, verwendet. Bei kleineren gesellschaftlichen Ereignissen kann der Raum zerteilt werden. Dank der architektonischen Lösung können die Hallen auch zu den Werbezwecken, kulturgesellschaftlichen Veranstaltungen, zu den Aufnahmen von Werbespots und Videoclip verwendet werden. Hala A1

Hala A2

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

3 984 m 2

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

4 045 m 2

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

88 x 18 x 31 m

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

88 x 18 x 31 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

19,2 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

19,2 m

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

1

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

1

| 18


Výstavní hala pavilonu B Exhibition Hall in pavilion B | Ausstellungssaal der Halle B

 Budovu tvoří ocelová celoprosklená konstrukce. Celková výška 18 m je nad plochou 93 x 32 metrů, výška pod galerií představuje 7,1 m, nad galerií 5,2 m. V zimním období se hala dá dobře vytápět. Možnosti využití: Hala pavilonu B je vhodná pro akce, kdy počet účastníků přesahuje 3 000 osob. Souvislá plocha bez sloupů a jiných překážek byla v minulosti úspěšně využita jako sportovní hala pro tenisové turnaje Davis Cup a Fed Cup, soutěže cyklotrialu a další akce. Poměrně velký prostor se hodí také k reklamním účelům. Při akcích v pavilonu B je možné využít také pavilony D a E, protože jsou propojeny pasarely. The building is made of a steel fully glassed-in structure. The total height 18 m is above the area 93 x 32 metres, height under the gallery is 7,1 m and above the gallery 5,2 m. The hall can be heated well in winter. Usage: The hall in the pavilion B is suitable for events for up to 3 000 persons. The area without columns or other obstacles was successfully used as a sporting hall for tennis tournaments of Davis Cup and Fed Cup, cyclotrial and other events. This large hall is suitable also for promotion purposes. For the events in the pavilion B it is possible to use also pavilions D and E, as they are connected. Das Gebäude bildet eine vollständig verglaste Stahlkonstruktion. Die Gesamthöhe von 18 Metern befindet sich über die Fläche 93 x 32 Meter, die Höhe unter der Galerie beträgt 7,1 m, über die Galerie dann 5,2 m. Im Winter kann die Halle gut beheizt werden. Nutzungsmöglichkeiten: die Halle B ist geeignet für die Veranstaltungen, bei denen die Anzahl der Teilnehmer nicht 3 000 übersteigt. Die zusammenhängende Fläche ohne Säulen und anderen Hindernissen wurde in der Vergangenheit erfolgreich auch wie eine Sporthalle für Tennistourniere Davis Cup und Fed Cup, Wettbewerbe im Biketrial und für andere Veranstaltungen verwendet. Der ziemlich große Raum eignet sich auch für die Werbezwecke. Bei den Veranstaltungen in der Halle B können auch die Hallen D und E, weil sie verbunden sind, verwendet werden.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

6 791 m 2

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

106 x 70 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

18 m

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

1

| 19


Výstavní hala pavilonu C Exhibition Hall in pavilion C | Ausstellungssaal der Halle C

 Interiér výstavní haly je rozdělený do čtyř podlaží o výškách 5,5 m, přičemž nad středem haly o rozměru 20 x 21 m je užitná výška až 31 m. V zimním období se hala dá dobře vytápět. Možnosti využití: Interiér pavilonu C připomíná obchodní dům, v němž jsou patra vzájemně propojena eskalátory. Využití v meziveletržním období se nabízí především pro firemní prezentace vyžadující větší plochu rozdělenou do několika částí, ale také výstavy a příležitostné nabídky zboží – výprodeje, burzy a další. V minulosti byla hala několikrát úspěšně využita pro výstavy psů a dalších domácích zvířat či mysliveckých trofejí. The interior of the hall is divided into four floors with the height 5,5 m, whilst above the centre of the hall with the size 20 x 21 m the total height reaches 31 m. The hall can be heated well in winter. Usage: The interior of pavilion C resembles a department store with the floors connected via escalators. The usage between the trade fairs can be aimed especially at big business presentations divided into several parts, as well as exhibitions and occasional offers of goods – sales, goods exchange and others. In the past it was several times successfully used for exhibitions of dogs, pets or hunting trophies. Die Innerräume der Ausstellungshalle sind in vier Etagen immer mit der Höhe von 5,5 m aufgeteilt, wobei über die Mitte der Halle im Ausmaß von 20 x 21 m beträgt die Nutzhöhe bis 31 m. Im Winter kann die Halle gut beheizt werden. Nutzungsmöglichkeiten: Das Interieur der Halle C erinnert an ein Kaufhaus in dem die Etagen untereinander mit den Rolltreppen verbunden sind. Die Nutzung in der Zeit zwischen den Messen bietet sich vor allem für die Firmenpräsentationen, die eine größere Fläche, die in mehrere Teile aufgeteilt werden soll verlangen, aber auch für Ausstellungen und gelegentliche Warenangebote – Ausverkäufe, Börsen u. a.. In der Vergangenheit wurde die Halle einige Male erfolgreich für Hundeausstellungen oder für Ausstellungen anderer Haustiere oder Jagdtrophäen eingesetzt.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

3 049 m 2

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

61 x 60 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

31 m

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

3

| 20


Výstavní hala pavilonu D Exhibition Hall in pavilion D | Ausstellungssaal der Halle D

 Reprezentativní halu tvoří ocelová celoprosklená konstrukce, ve spodní části doplněná mramorovým lemem. Půdorysná část je rozdělená do dvou výškových úrovní s rozdílem cca 1 m. Halu je možné v zimním období kvalitně vytápět. Možnosti využití: V meziveletržním období je prostor vhodný pro konání konferencí, valných hromad i jiných akcí pro 2 000 až 3 000 osob. Při menších počtech účastníků je možné prostor rozdělit. Hala akusticky vyhověla i jako velký koncertní sál při soutěžích dechových hudeb. Poměrně velký vnitřní prostor je vhodný k reklamním účelům, pro pořádání kulturně společenských akcí či natáčení propagačních spotů a videoklipů. Prostory lze využívat také nezávisle na provozu výstaviště, pro vstup pěších návštěvníků lze otevřít bránu číslo 2, která je přímo u pavilonu. Pavilon D může být zázemím pro akce pořádané v pavilonu B. The impressive hall is made of a steel fully glassed-in structure, on the bottom with a marble socle. The ground plan is divided into two height levels with the difference circa 1 m. The hall can be heated well in winter. Usage: In the period between the trade fairs the premises are suitable for organising conferences, shareholder’s meetings and other events for 2 000 up to 3 000 persons. It is possible to divide premises for smaller groups of visitors. The hall has good acoustics and served as a big concert hall during the brass band competition. The large premises are suitable for promotion, organising cultural and social events or filming promotion spots and video-clips. The premises can be used independently from the operation of the Brno Exhibition Centre, as the visitors can come through the gate No. 2, which is next to the pavilion. Pavilion D can serve as background for the events held in pavilion B. Die Repräsentative Halle bildet eine vollständig verglaste Stahlkonstruktion, im unteren Teil ergänzt mit einem Marmorrand. Die Grundfläche ist in zwei Höhenniveaus mit dem Unterschied von ca. 1 m aufgeteilt. Die Halle kann im Winter gut beheizt werden. Nutzungsmöglichkeiten: In der Zeit zwischen den Messen ist der Raum für die Veranstaltung von Konferenzen, Hauptversammlungen und auch anderen Veranstaltungen für 2 000 bis 3 000 Personen geeignet. Bei einer kleineren Anzahl der Teilnehmer kann der Raum aufgeteilt werden. Die Halle entsprach akustisch auch als großer Konzertraum bei den Wettbewerben der Blasmusikgruppen. Der ziemlich große Innenraum ist auch für die Werbezwecke, für die Veranstaltung von den kulturgesellschaftlichen Veranstaltungen oder zur Aufnahme der Werbespots und Videoclips geeignet. Die Räumlichkeiten können auch unabhängig vom Betrieb des Messegeländes genutzt werden. Für den Eintritt der Besucher kann das Tor 2, das sich direkt bei der Halle befindet, geöffnet werden. Die Halle D kann auch das Hinterland für die in der Halle B organisierte Veranstaltungen sein. Hrubá v ýstavní plocha přízemí | Gross exhibition area on the ground floor | Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

4 602 m 2

Vnitřní rozměry haly | Inner size of the hall | Innere Maße der Halle

75 x 34 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

13,4 m

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

1

| 21


Výstavní haly pavilonu E Exhibition Halls in pavilion E | Ausstellungssaal der Halle E

 Třípodlažní prosklená výstavní hala stojí v jižní části areálu u brány č. 4, kde je hlavní vjezd do areálu. Na moderní a prostornou vstupní halu s propojením do hotelového komplexu Holiday Inn navazuje přízemní výstavní hala, v níž jsou ve vzdálenostech cca 8 x 12 m opěrné sloupy. Výška této haly je 5,8 m. V prvním podlaží je stejná hala jako v přízemí s užitnou výškou 3,5 m. Stejná hala je i v druhém podlaží, kde je k dispozici rovněž další menší hala nad vstupním prostorem. Vytápění je možné v zimním období řešit samostatně v jednotlivých patrech. Možnosti využití: Předností pavilonu E je poloha u vjezdu do areálu výstaviště, velká krytá vstupní prostora, propojení s hotelem a blízké velké parkoviště. Prostorné a výkonné nákladní výtahy obslouží prostory v patrech bez větších problémů, přístup osob řeší eskalátory. Využití v meziveletržním období se nabízí především pro firemní prezentace vyžadující větší plochu rozdělenou do několika částí, ale také pro výstavy, příležitostné nabídky zboží, výprodeje či burzy. The three-floor glassed-in exhibition hall stands in the southern part of the complex near the gate No. 4 with the main drive into the complex. The modern and spacious entrance hall with a connection to the hotel complex Holiday Inn is linked to the ground exhibition hall with the support columns in the distances circa 8 x 12 m. The height of this hall is 5,8 m. On the first floor you will find the same hall as downstairs with the height 3,5 m. The same hall is also on the second floor, where you can find another smaller hall above the entrance. Heating in winter can be switched on separately for individual floors. Usage: The advantage of pavilion E is its location next to the drive into the complex, large indoor entrance hall, connection to the hotel and a big parking lot. Spacious and powerful goods elevators are useful for higher floors and the access for persons is provided by escalators. In the period between the trade fairs the premises are suitable for organising business presentations that need a large area divided into several parts as well as for exhibitions, sales and goods exchange. Die dreistöckige verglaste Ausstellungshalle steht im südlichen Teil des Areals beim Tor Nr. 4, wo sich die Haupteinfahrt ins Areal befindet. Auf die moderne geräumige Halle mit der Verbindung zum Hotelkomplex Holiday Inn schließt eine Ausstellungshalle an, in der in den Abständen von 8 x 12 m Stützsäulen stehen. Die Höhe dieser Halle beträgt 5,8 m. In der ersten Etage befindet sich die gleiche Halle mit einer Nutzungshöhe von 3,5 m. Die gleiche Halle ist auch in der zweiten Etage, wo auch eine kleinere Halle über den Eingangsraum liegt. Die Beheizung kann im Winter getrennt in einzelnen Etagen gelöst werden. Nutzungsmöglichkeiten: Der Vorteil der Halle ist die Lage bei der Einfahrt in das Messegelände, der große überdachte Eingangsraum, die Verbindung mit dem Hotel und der nahe liegende Parkplatz. Geräumige und leistungsfähige Lastaufzüge bedienen ohne größere Probleme die Räumlichkeiten in den oberen Etagen. Den Zugang der Personen lösen die Rolltreppen. Die Nutzung in der Zeit zwischen den Messen bietet sich vor allem durch die Firmenpräsentationen, die größere in kleinere Teile aufgeteilte Flächen verlangen, aber auch durch die Ausstellungen, gelegentliche Warenangebote, Ausverkäufe oder Börsen.

| 22

 Hala E je jedním z nejvyužívanějších kongresových komplexů na výstavišti a často slouží jako samostatné kongresové centrum. Ze tří pater výstavních prostor je možné udělat hlavní sál, posterový sál a jídelnu. Satelitní semináře se dají pořádat v sálech Business Centrum a Press Centrum. Pro nocleh účastníků je využitelný hotel Holiday Inn, kam je možno přejít suchou nohou, v bezprostřední blízkosti přes silnici se nachází hotel Voroněž I a II. Hala E má svou jídelnu a kuchyni. The hall E is one of the most popular congress complexes within the exhibition centre and often serves as an independent congress centre. It is possible to turn three floors of exhibition premises into a main hall, poster hall and dining room. The satellite seminars can be organised in the halls of the Business Centre and Press Centre. Accommodation of participants can be arranged in the hotel Holiday Inn, where you can get dry-shod, across the road you can also use the hotel Voroněž I and II. The hall E has its dining room and kitchen. Die Halle E ist ein der am öftesten genutzten Kongresskomplexe auf dem Messegelände und dient oft als das selbständige Kongresszentrum. Aus drei Etagen der Ausstellungsräumlichkeiten ist es möglich einen Hauptsaal, Postersaal und Speisesaal machen. Die zusammenhängenden Seminare können in den Sälen Business Centrum und Press Centrum veranstaltet werden. Für die Nächtigung der Teilnehmer kann das Hotel Holiday Inn verwendet werden, in das man „mit trockenem Fuß“ kommt. In der unmittelbaren Nähe über die Straße liegt das Hotel Voroněž I und II. Die Halle E hat eine eigene Küche und eigenen Speisesaal.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

5 286 m 2

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

107 x 37 m

Výšky hal | Height of the hall | Höhe der Halle

5,8 m, 3,5 m a 4,5 m


Výstavní hala pavilonu F Exhibition Hall in pavilion F | Ausstellungssaal der Halle F

 Hala nepravidelného půdorysu je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí se sloupy. Denní osvětlení zajišťují jednak lucernové světlíky, jednak obvodový plášť, který je do výšky 2,2 m prosklený. Všechny skleněné plochy jsou opatřeny zatemňovacím zařízením. Možnosti využití: Multifunkční hala nabízí ideální prostředí pro větší konference, akce hudebního či sportovního charakteru i pro specializované výstavy. Vnitřní prostor haly lze rozdělit do více sekcí a využít pro společenské akce s kulturním programem. A hall with an irregular ground plan is made of a steel support structure with columns. Daylight comes through the skylights as well as through the shell that is glassed-in up to the height 2,2 m. All glass surfaces can be black-out. Usage: The multipurpose hall offers an ideal background for bigger conferences, music and sporting events and for specialised exhibitions. The hall can be divided into several sections and used for social or cultural events. Diese Halle hat einen ungleichmäßigen Grundriss und wird mit einer tragenden Stahlkonstruktion mit Säulen gebildet. Die Tagesbeleuchtung sichern einerseits die Laternenlichtfänge, andererseits dann die bis zur Höhe von 2,2 m verglaste Außenwand. Sämtliche Glasflächen sind mit der Verdunkelungsanlage versehen. Nutzungsmöglichkeiten: die multifunktionelle Halle bietet ideale Räumlichkeiten für größere Konferenzen, Sport- und Kulturveranstaltungen und spezialisierte Ausstellungen. Der Innenraum der Halle kann in mehrere Sektionen aufgeteilt und für gesellschaftliche Veranstaltungen mit einem Kulturprogramm genutzt werden.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

7 788 m 2

Výška haly Height of the hall Höhe der Halle

11 m

| 23


Výstavní hala pavilonu G1 Exhibition Hall in pavilion G1 | Ausstellungssaal der Halle G1

 Haly G1 a G2 propojuje široká chodba a doplňuje je vstupní hala, restaurační zařízení a kavárna využívaná zpravidla jako klub V.I.P. Hala G1 má vnější malou postranní galerii, prostor se dá v zimním období dobře vytápět. Hala G1 má vlastní restauraci a kuchyni, impozantní prostředí je dáno věží z roku 1928 a jezírkem mezi halami G1 a G2. Přes halu G2 je k dispozici vstup z ulice Hlinky přímo ze zastávky tramvaje, proto je možno komplex hal G1 a G2 využívat nezávisle na provozu výstaviště. Možnosti využití: Prostor hal G1 i G2 byl v minulosti již několikrát využit k natáčení reklamních spotů a zkoušení divadelních scén. Propojení hal nabízí možnosti konání kongresů s doprovodnými výstavami a prezentacemi, případně vybavení jedné z hal pro pracovní setkání a druhé pro restauraci či jinou formu občerstvení a relaxace. Prostor se hodí i pro pořádání sportovních soutěží, koncertů či specializovaných výstav a veletrhů. The halls G1 and G2 are connected by a wide corridor; there is also a big entrance hall, restaurant and café usually used as the V.I.P. club. The hall G1 has an external small gallery and it can be heated well in winter. The hall G1 has its restaurant and kitchen, impressive atmosphere is enhanced by the tower from 1928 and a lake between the halls G1 and G2. There is a direct entrance from Hlinky Street from a tram stop through the hall G2, therefore it is possible to use the halls G1 and G2 independently on the operation of the Brno Exhibition Centre. Usage: The halls G1 and G2 were used several times for filming promotion spots and theatre scenes rehearsals. The connection of the halls offers a possibility of organising congresses with accompanying exhibitions and presentations, or you can use one hall as a meeting room and the other one for a restaurant or other form of refreshments and relaxation. The premises are suitable for organising sporting competitions, concerts, specialised exhibitions and trade fairs. Die Hallen G1 und G2 verbindet ein breiter Gang und sie werden mit der Eingangshalle, einem Restaurant und Café, das meistens als Klub V.I.P verwendet wird, ergänzt. Die Halle G1 hat eine kleine Seitengalerie. Der Raum kann im Winter sehr gut beheizt werden. Die Halle G1 hat eigenes Restaurant und eigene Küche: imposante Umgebung ist durch den Turm aus dem Jahr 1928 und den kleinen See zwischen den Hallen G1 und G2 gegeben. Über die Halle G2 steht der Eingang aus der Straße Hlinky direkt aus der Haltestelle der Straßenbahn zur Verfügung. Deswegen kann der Komplex der Hallen G1 und G2 unabhängig vom Betrieb des Messegeländes genutzt werden. Nutzungsmöglichkeit: Der Raum der Hallen G1 und G2 wurde in der Vergangenheit einige Male zur Aufnahme der Werbespots und zur Erprobung der Theaterauftritte verwendet. Die Verbindung der Hallen bietet die Möglichkeit der Veranstaltung von Kongressen mit den begleitenden Ausstellungen und Präsentationen, beziehungsweise die Ausstattung einer der Hallen für das Arbeitstreffen und der anderen für das Restaurant oder eine andere Form der Verpflegung und Erholung. Der Raum eignet sich auch für die Veranstaltung von Sportwettbewerben, Konzerten oder spezialisierten Ausstellungen und Messen.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí | Gross exhibition area on the ground floor | Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

4 994 m 2

Vnitřní rozměry haly | Inner size of the hall | Innere Maße der Halle

118 x 43 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

10,5 m

Počet galerií | Number of galleries | Anzahl der Galerien

1

| 24


Výstavní hala pavilonu G2 Exhibition Hall in pavilion G2 | Ausstellungssaal der Halle G2

 Hala G2 má stoprocentní zatemnění a nezávislý vstup z ulice Hlinky. V těsné blízkosti je velké parkoviště na volné ploše Z, které je dostupné 10. bránou nezávisle na ostatním provozu výstaviště. Haly G1 a G2 propojuje široká chodba a doplňuje je vstupní hala, restaurační zařízení a kavárna využívaná zpravidla jako klub V.I.P. Prostor se dá v zimním období dobře vytápět. Možnosti využití: Prostor hal G1 i G2 byl v minulosti již několikrát využit k natáčení reklamních spotů a zkoušení divadelních scén. Propojení hal nabízí možnosti konání kongresů s doprovodnými výstavami a prezentacemi, případně vybavení jedné z hal pro pracovní setkání a druhé pro restauraci či jinou formu občerstvení a relaxace. Prostor se hodí i pro pořádání sportovních soutěží, koncertů či specializovaných výstav a veletrhů. V případě využití volné plochy Z pro open air akci může hala G2 sloužit jako zázemí. Výhodné je společné využití hal G1 a G2, případně ještě s pavilonem F. The hall G2 can be fully black-out and has an independent entrance from Hlinky Street. There is a large parking lot on the open area Z, accessible through the gate No. 10 independent on the other operation of the Brno Exhibition Centre. The halls G1 and G2 are connected by a wide corridor; there is also a big entrance hall, restaurant and café usually used as the V.I.P. club. The hall can be heated well in winter. Usage: The halls G1 and G2 were used several times for filming promotion spots and theatre scenes rehearsals. The connection of the halls offers a possibility of organising congresses with accompanying exhibitions and presentations, or you can use one hall as a meeting room and the other one for a restaurant or other form of refreshments and relaxation. The premises are suitable for organising sporting competitions, concerts, specialised exhibitions and trade fairs. In case that the open area Z is used for open-air event, the hall G2 can be used as the background. It is advantageous to connect the halls G1 and G2, and you can link them even with the pavilion F. Die Halle G2 hat eine hundertprozentige Verdunkelung und einen unabhängigen Eingang aus der Straße Hlinky. In der unmittelbaren Nähe liegt ein großer Parkplatz auf der freien Fläche Z, der durch das 10. Tor unabhängig vom Betrieb des Messegeländes erreichbar ist. Die Hallen G1 und G2 verbindet ein breiter Gang und ergänzt eine Eingangshalle, Restaurantseinrichtung und Café, das meistens als Klub V.I.P. verwendet wird. Der Raum kann im Winter sehr gut beheizt werden. Nutzungsmöglichkeit: Der Raum der Hallen G1 und G2 wurde in der Vergangenheit einige Male zur Aufnahme der Werbespots und zur Erprobung der Theaterauftritte verwendet. Die Verbindung der Hallen bietet die Möglichkeit der Veranstaltung von Kongressen mit den begleitenden Ausstellungen und Präsentationen, beziehungsweise die Ausstattung einer der Hallen für das Arbeitstreffen und der anderen für das Restaurant oder eine andere Form der Verpflegung und Erholung. Der Raum eignet sich auch für die Veranstaltung von Sportwettbewerben, Konzerten oder spezialisierten Ausstellungen und Messen. Im Falle der Nutzung der freien Fläche Z für eine Open Air Veranstaltung kann die Halle G2 als das Hinterland dienen. Günstig ist auch die gemeinsame Nützung der Hallen G1 und G2, beziehungsweise auch noch mit der Halle F.

| 25

Hrubá v ýstavní plocha přízemí Gross exhibition area on the ground floor Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

5 112 m 2

Vnitřní rozměry haly Inner size of the hall Innere Maße der Halle

118 x 43 m

Výška haly Height of the hall Höhe der Halle

10,5 m


Výstavní hala pavilonu V Exhibition Hall in pavilion V | Ausstellungssaal der Halle V

 Jedna z nejnovějších a nejmodernějších výstavních hal je umístěná v centrální části brněnského výstaviště. Díky světlé výšce přibližně 11 m po celé ploše a podlaze s nosností 8 000 kg/m2, která unese i ty nejtěžší exponáty, je pavilon dokonale uzpůsoben pro manipulaci s extrémně těžkými a objemnými předměty. Moderní koncepce s rozvody i inženýrskými sítěmi ze dvou podzemních průchozích kolektorů a vlastním napájením expozic z průběžných rozvodných kanálů navíc umožňuje flexibilní využití celé plochy. Prosklené části obvodového pláště jsou opatřeny žaluziemi, aby bylo možné vyhovět případnému požadavku vystavovatelů na zatemnění pavilonu. V hale je mexická restaurace a bistro. Možnosti využití: Pavilon je vhodný pro pořádání větších konferencí, kulturně společenských akcí, nebo pro reklamní účely. One of the latest and most modern exhibition halls is located in the central part of the Brno Exhibition Centre. Thanks to the height circa 11 m on the entire area and the floor with a bearing capacity 8 000 kg/m2, which can bear the heaviest exhibits, the pavilion is perfectly suitable for handling extremely heavy and bulky objects. The modern concept with the wiring and piping from two underground collectors and individual power supply of expositions from the distribution channels enables flexible usage of the entire area. The glassed-in parts of the shell have blinds in case that the organisers need to black-out the space in the pavilion. The hall has a Mexican restaurant and bistro. Usage: The pavilion is suitable for organising larger conferences, cultural and social events, or for promotions. Eine der neuesten und modernsten Ausstellungshallen befindet sich im zentralen Teil des Brünner Messegeländes. Dank der Lichthöhe von zirka 11 m über die ganze Fläche und dem Boden mit der Tragkraft von 8 000 kg/m2, der auch die schwersten Exponate erträgt, ist die Halle optimal für die Manipulation mit den extrem schweren und massiven Gegenständen angepasst. Die moderne Konzeption mit den Verteilungen und Versorgungsnetzen aus zwei durchgängigen unterirdischen Sammelkanälen und mit der eigenen Einspeisung der Ausstellungsräumlichkeiten aus den durchlaufenden Sammelkanälen ermöglicht zusätzlich die flexible Nützung der gesamten Fläche. Die verglasten Teile der Außenwände sind mit Jalousien versehen, damit die möglichen Anforderungen der Aussteller auf die Verdunkelung erfüllt werden können. In der Halle befinden sich ein mexikanisches Restaurant und Bistro. Nutzungsmöglichkeit: Die Halle ist für die Veranstaltung von größeren Konferenzen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen oder für die Werbezwecke geeignet.

Hrubá v ýstavní plocha přízemí | Gross exhibition area on the ground floor | Brutto Ausstellungsfläche Erdgeschoss

12 020 m 2

Vnitřní rozměry haly | Inner size of the hall | Innere Maße der Halle

127 x 100 m

Výška haly | Height of the hall | Höhe der Halle

9–12 m

| 26


Výstavní hala pavilonu P Exhibition Hall in pavilion P | Ausstellungssaal der Halle P

 V polovině roku 2009 rozšíří kolekci pavilonů brněnského výstaviště nový výstavní prostor, vybavený nejmodernější technologií a infrastrukturou, parkovišti a samostatným vstupem, nezávislým na ostatním provozu výstaviště. Hrubá výstavní plocha pavilonu P má dosahovat asi 15 000 m 2 . Kdo areál zná, ten si může nový pavilon představit jako součet hal G1, G2 a části haly F, anebo součet dvou hal F. Do nového „Péčka“ se od blízké sedmé brány přesune veškeré vybavení, které bylo součástí vstupního prostoru, tedy pokladny, registrace, šatny, občerstvení a další příslušenství. Přímo u sedmé brány je zastávka autobusů městské hromadné dopravy Riviéra. Nová hala vytváří v Brně dosud nevídané podmínky pro koncerty, velké kongresy, firemní a společenské akce. Termíny je možné rezervovat už nyní. In mid 2009 the collection of pavilions in the Brno Exhibition Centre will be broaden by a new exhibition pavilion equipped with the latest technology and infrastructure, parking and separate entrance independent on the operation of the Brno Exhibition Centre. The gross exhibition area of the pavilion P shall reach circa 15 000 m 2 . If you know the complex, then imagine a merge of the halls G1, G2 and a part of the hall F, or a merge of two halls F. The new “P” will house all the equipment from the 7 th gate that was in the entrance – i.e. cash desks, registration desks, cloakrooms, refreshments and others. There is a public bus stop “Riviéra” next to the 7 th gate. A new hall will bring to Brno the unprecedented conditions for concerts, big congresses, business and social events. You can book the hall already now. In der Mitte des Jahres 2009 verbreitet die Kollektion der Hallen des Brünner Messegeländes ein neuer Ausstellungsraum, der mit der modernen Technologie und Infrastruktur, mit einem Parkplatz und getrenntem Eingang, der unabhängig vom sonstigen Betrieb des Messegeländes ist, ausgestattet ist. Die brutto Ausstellungsfläche der Halle P sollte zirka 15 000 m 2 betragen. Derjenige, der das Areal kennt, der kann sich die neue Halle als die Summe der Hallen G1, G2 und eines Teiles der Halle F, oder die Summe von zwei Hallen F vorstellen. In die neue Halle P wird aus dem nahe liegenden siebenten Tor sämtliche Ausstattung, die Bestandteil des Eingangsraumes war, also die Kassen, Registrierung, Garderoben, Imbisse und weiteres Zubehör übersiedelt. Direkt beim siebenten Tor befindet sich die Haltestelle der Bussen der städtischen Massebeförderung Riviéra. Die neue Halle bildet in Brno bisher ungesehne Bedingungen für Konzerte, große Kongresse, Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen. Die Termine können bereits reserviert werden.

| 27


Výstaviště Brno | Brno Exhibition Centre | Messegelände Brno

 Veletrhy Brno, a.s. pořádají více než padesát veletrhů v těchto oborech: strojírenství, technologie a materiály, doprava, informační technologie, bezpečnost, vzdělávání, zemědělství, potravinářství, lesnictví. móda, obuv, stavebnictví, interiéry, komunální sektor, zdravotnictví, cestování, volný čas, životní prostředí. Veletrhy Brno, a.s. organises more than fifty trade fairs in the areas as follows: machinery, technology and materials, transportation, information technology, security, education, agriculture, food industry, forestry, fashion, footwear, building industry, interiors, municipal sector, health care, travelling, leisure time, environment. Veletrhy Brno, a.s. veranstalten mehr als fünfzig Messe in diesen Fachgebieten: Maschinenbau, Technologie und Materiale, Transport, Informationstechnologien, Sicherheit, Ausbildung, Landwirtschaft, Lebensmittelwesen, Forstwirtschaft, Mode, Bauwesen, Interieurs, Öffentlicher Sektor, Gesundheitswesen, Reisen, Freizeit, Umwelt.

Aktuální informace najdete na | Up-to-date information can be found at | aktuelle Informationen finden Sie auf:

www.bvv.cz

| 28


Konferenční zařízení na jižní Moravě | Conference Centres in South Moravia | Konferenzeinrichtungen in Südmähren


Hotel Holiday Inn Brno ***** Křížkovského 20, 603 00 Brno Tel.: +420 543 122 111, 543 122 002, e-mail: sales@hibrno.cz, www.hibrno.cz

 Jediný pětihvězdičkový hotel na jižní Moravě stojí v těsné blízkosti brněnského výstaviště, několik minut od centra města. K dispozici 201 pokojů s internetem zdarma, pillow menu, non-stop servis jídel a nápojů na pokoje. Multifunkční konferenční prostory s denním světlem (dva sály, pět salonků a čtyři business suite). Zážitková gastronomie v restauraci Prominent, Lobby bar s kulečníkem, šipkami a velkoplošnou projekcí. Snadná dostupnost a bezpečné parkování. The only five-star hotel in South Moravia stands next to the Brno Exhibition Centre, several minutes from the city centre. Its guests can choose from 201 rooms with internet, pillow menu, non-stop room service offering meals and drinks. Multi-functioning conference premises with daylight (two halls, five lounges and four business suites). Excellent creative gastronomy in the Prominent restaurant, Lobby bar with billiards, darts and large screen projection. Easy accessibility and safe parking. Das einzige Fünfsternhotel in Südmähren steht in unmittelbarer Nähe des Messegeländes Brno, einige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Zur Verfügung stehen 201 Zimmer mit Internet gratis, Pillowmenu, Non-stop Speise- und Getränkeservice ins Zimmer. Multifunktionelle Räume mit Tageslicht (zwei Säle, fünf Salons und vier Businesssuiten). Erlebnissgastronomie im Restaurant Prominent, Lobby Bar mit Billard, Pfeilen und Großflächenfernseher. Einfache Erreichbarkeit und sicheres Parken.

| 30


KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Místnost | Area | Saal

m2

Sál Alfa + Beta

350

440

270

200

95

200

170

Sál Alfa

150

150

100

70

42

70

70

Sál Beta

200

260

140

100

54

90

100

Salonek Gama

30

40

26

Salonek I

21

16

14

12

Salonek I+II

70

50

40

24

80

Salonek III

30

30

20

20

30

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĎĈďğQćĆťĔČăĕĄċNāUĘÿęė UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 402 Ĵ 194 F 8 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

348HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Prominent Restaurace Brasserie Lobby bar

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţäêì

| 31

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

45 150 80

iRgk Doprovodné programy Kreativní catering, jídla z tradičních surovin v netradičních úpravách Fitness studio s vybavením run, step, bike Sauna a solárium, profesionální masáže Kulečník, šipky Joggingové trasy, tenisové, volejbalové a fotbalové hříště v těsné blízkosti hotelu Autopůjčovna Europcar a půjčování motocyklu TRIKE VW Rewaco 1,8. Accompanying programmes Creative catering, meals from traditional ingredients in the unusual preparation and serving Fitness studio with equipment - run, step, bike Sauna and solarium, professional massages Billiards, darts Jogging routes, tennis, volleyball and football next to the hotel Europcar car rent and a rent of TRIKE VW Rewaco 1,8 motorbike. Begleitprogramme Kreatives Catering, Speisen aus den traditionellen Rohstoffen in ungewöhnlichen Zubereitungen. Fitnessstudio mit der Ausstattung - run, step, bike Sauna und Solarium, professionelle Massagen Billard, Pfeile Joggingrouten, Tennis-, Volleyball- und Fußballplatz in der unmittelbaren Nähe des Hotels Autoverleih Europcar und Verleih des Motorrades TRIKE VW Rewaco 1,8. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other freetime facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomÀz xvÃsÂqrĩt


Hotel**** Bobycentrum Brno Sportovní 2a, 602 00 Brno tel.: +420 541 638 156, 541 638 157, e-mail: info@bobycentrum.cz, www.bobycentrum.cz

 Areál Bobycentrum s rozlohou téměř 14 ha leží u městského parku Lužánky a navazuje na centrální část Brna. Najdete zde veškeré ubytovací a stravovací služby s nepřeberným výběrem sportovních, kulturních, komerčních, rehabilitačních a oddechových činností. Celý areál je vybaven špičkovou technikou a je plně klimatizován. The Bobycentre complex covering the area of almost 14 ha lies next to the Lužánky city park and is linked to the Brno city centre. It offers accommodation and catering services with an endless choice of sporting, cultural, commercial, rehabilitation and wellness activities. The entire complex is equipped with the latest technology and is fully air-conditioned. Das Areal Bobycentrum mit einer Fläche von fast 14 ha liegt beim Stadtpark Lužánky auf dem Rand des zentralen Teiles von Brno. Sie finden hier sämtliche Unterkunfts- und Verpflegungsdienstleistungen mit einer unerschöpflichen Auswahl der sportlichen, kulturellen, kommerziellen und Erholungstätigkeiten. Das ganze Areal ist mit der Spitzentechnik ausgestattet und voll klimatisiert.

| 32


KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Laser Show Hall

m2

1628

600

1700

300

Congress Hall

210

200

200

150

Café de Paris

300

70

300

40

Chairman saloon

60

250

500

120

100

200

150

74

50

50

30

35

30

30

165

100

100

60

40

60

60

Chateau restaurant

197

50

50

30

36

100

100

Boullevard

220

45

35

35

24

100

500

Clubov ý sál

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĖĒđĎĈďğQćĆťĔČăĕĄċNāUĘÿęė

UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 284 Ĵ 126 F 15 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

53428HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

Kapacita | Capacity | Kapazität

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

hotelová restaurace Inspiration

80

italská pizzerii La Rossa

60

kavárna Shiny

45

ùemhiRgkÀx

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèæåìëíîïñðò

| 33

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Doprovodné programy Laser Show Hall (prostor určený pro formální akce i zábavu – koncerty hvězd a megaparty hudebních skupin, módní přehlídky, vyhlašování královny krásy České republiky, zábavné pořady, laser diskotéky, profesionální utkání v boxu, mistrovství světa v kulturistice a fitness) Sportcasino Motokáry s motorem Honda GX 200 a GX 270 v kryté hale Sportovní fitness centrum, solárium, masáže, kosmetika Squash Bowling Kulečník. Accompanying programmes Laser Show Hall (for formal events as well as entertainment – concerts of big stars and music mega-parties, fashion shows, final of Miss of the Czech Republic, shows, laser discos, professional boxing matches, world championship in bodybuilding and fitness) Sportcasino Go-karts with engine Honda GX 200 and GX 270 - indoor Sporting fitness centre, solarium, massages, beauty salon Squash Bowling Billiards. Begleitprogramme Laser Show Hall (Raum für Veranstaltungen und Unterhaltung – Star-Konzerte und Megapartys der Musikgruppen, Modeschauen, Verkündung der Schönheitsköniginnen der Tschechischen Republik, Unterhaltungsprogramme, Laserdiskos, Matches im Profiboxen, Weltmeisterschaften in Bodybuilding und Fitness) Sportcasino Gokart mit Motor Honda GX 200 und GX 270 in der Halle Sportfitnesszentrum, Solarium, Massagen, Kosmetik Squash Bowling Billard. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨūeomhi RgkÀxvsr


OREA HOTEL Voroněž I**** – Congress Center – Brno Křížkovského 47, 603 73 Brno tel.: +420 543 141 111, 543 141 270, e-mail: info@voronez.cz, www.kongres-brno.cz

 Hotel v těsné blízkosti areálu brněnského výstaviště. Restaurace A LA CARTE, restaurace Atrium a Grill bar Gurmet. V přilehlém objektu stylový restaurant St. Urban a pivní restaurant s automatickou kuželnou. Sauna, masáže, kadeřník, internet terminál a další služby. Kongresové centrum s nejmodernějším technickým vybavením včetně vybavení pro video-konference a kongresy až pro 700 osob. Hotel next to the Brno Exhibition Centre. Restaurant a LA CARTE, restaurant Atrium and Grill bar Gurmet. Stylish restaurant St. Urban and beer restaurant with bowling in a building next to the hotel. Sauna, massages, hairdresser, internet terminal and other services. Congress centre with the latest technical equipment including facility for video-conferences and congresses for up to 700 persons. Hotel in der unmittelbaren Nähe des Areals der Messegelände Brno. Restaurant A LA CARTE, Restaurant Atrium und Grill-Bar Gurmet. Im anliegenden Objekt befindent sich ein stilvolles Restaurant St. Urban und Bierrestaurant mit automatischem Kegelhaus. Sauna, Massagen, Friseur, Internetterminal und weitere Dienstleistungen. Kongresszentrum mit der modernsten technischen Ausstattung samt der Ausstattung für die Video-Konferenzen und Kongresse für bis zu 700 Personen.

| 34


KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

m2

500

igz

Kongresová hala A, B, C

665

430

700

122

480

Konferenční sál D

204

120

150

46

120

48

Modrý salonek

72

40

40

31

40

30

Klubovna

40

16

40

Pavilon

47

20

35

Salonek Delta (součást sálu D)

40

14

35

Merkur

31

10

15

12

36

24

24

20

16

24

6

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQĆťĔČĕĄċNāĘÿęė UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 692 ij 46 Ĵ 318 F 5 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

348HILPGOEVY79BÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Atrium

140

Grill Bar Gurmet

120

Restaurant A LA CARTE

40

Vinárenský restaurant St. Urban

80

Pivní restaurant Zahrádka

| 35

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

120 66

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèìëíîïñðò

Doprovodné programy Folklorní večer v Moravské chalupě. Vinotéka s možností degustace nejkvalitnějších vín z jižní Moravy i celého světa. Večeře a ochutnávky moravských vín při cimbálové hudbě, posezení ve vinném sklípku. Beer párty v pivnici Moravské chalupy s nabídkou čtyř druhů piva. Folklorní odpoledne na Selském dvoře nebo zahrádce Moravské chalupy, udírna a rošt. Accompanying programmes Folklore evening in the “Moravská chalupa” (Moravian Cottage). Wine cellar with tasting the best wines from South Moravia and the whole world. Dinner and Moravian wine tasting with dulcimer music, seating area in the wine cellar. Beer party in the beer inn of “Moravská chalupa” offering four kinds of beer. Folklore afternoon in “Selský dvůr” or garden of “Moravská chalupa”, smoking chamber and barbecue. Begleitprogramme Folkloreabend in Moravská chalupa (Mährische Hütte). Vinothek mit der Verkostung der hochwertigsten Weine Südmährens und der ganzen Welt. Abendessen und Verkostungen der mährischen Weine bei der Zimbelmusik, Sitzplätze im Weinkeller. Beer Party in der Bierstube in Moravská chalupa mit dem Angebot von vier Biersorten. Folklorenachmittag in Selský dvůr (Bauernof) oder im Garten von Moravská chalupa, Räucherei und Rost. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRg kÀxvÃuÂqĩtÄ


Best Western Premier Hotel International Brno**** Husova 16, 659 21 Brno Tel.: +420 542 122 111, e-mail: sales@hotelinternational.cz, www.hotelinternational.cz

 Hotel situovaný v historické části města Brna pod hradem Špilberkem se stal vyhledávaným dodavatelem služeb pro čestné hosty města. Nejvýznamnější z nich byla Její veličenstvo Alžběta II., královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Pro návštěvníky a hotelové hosty jsou připraveny restaurace Lucullus a Plzeňka, Snack bar Siesta a Club. Kongresové centrum se skládá ze dvou navzájem propojitelných kongresových sálů pro 350 a 250 osob. Hotel se specializuje i na organizování velkých konferencí pro až 4 000 účastníků včetně ubytování, stravování a společenského programu. Hotel situated in the historical part of the Brno city below the Špilberk castle is a popular and sought-after provider of ser vices for the honorary guests of the city. The most prestigious guest was Her Majesty Elizabeth II, Queen of United Kingdom and the other Commonwealth realms. Visitors and hotel guests can visit the restaurants Lucullus and Plzeňka, Snack bar Siesta and the Club. The Congress Centre involves two connectable congress halls for 350 and 250 persons. The hotel is specialised also in organising large conferences for up to 4 000 persons including accommodation, catering and social programme. Das im historischen Teil der Stadt Brno unter der Burg Špilberk situierte Hotel wurde zum renommierten Lieferanten der Dienstleistungen für die Ehrengäste der Stadt. Die bedeutendste von ihnen war ihre Majestät Elisabeth II., die Königin des vereinten Königsreichs. Für die Besucher und Hotelgäste stehen die Restaurants Lucullus und Plzeňka, Snack bar Siesta und Club zur Verfügung. Das Kongresszentrum besteht aus zwei aufeinander verbindbaren Kongresssälen für 350 und 250 Personen. Das Hotel spezialisiert sich auf die Veranstaltung von großen Konferenzen bis zu 4 000 Teilnehmer, samt der Unterkunft, Verpflegung und Gesellschaftsprogramm.

| 36


KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

m2

Kongresov ý sál a Kaskáda sál

533

500

258 – školní

Kongresov ý sál

273

350

165 – školní

Kaskáda sál

260

250

150 – školní

Konferenční místnost I

58

61

39 – školní

Konferenční místnost II

56

51

33 – školní

Konferenční místnost III

67

66

42 – školní

Konferenční prostory IV

74

69

45 – školní

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđQĆťĔČĕĄċNāUĘÿęė

UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE

ùemhiRgk Doprovodné programy Cateringy až pro 3 000 osob Kulturní, gastronomické a společenské akce Wellness zóna (plocha 1 100 m2) s bazénem a vířivkou se slanou vodou, masážemi, parními lázněmi, finskou a infra saunou a solárii Fitness zóna s posilovnou, ricochetem, tělocvičnou na aerobic a indoor cyclingem. Accompanying programmes Catering for up to 3 000 persons Cultural, gastronomic and social events Wellness zone (area of 1 100 m2) with indoor swimming pool and whirlpool with salty water, massages, steam cabins, Finnish and infra sauna and solarium Fitness zone with a gym, ricochet, aerobic and indoor cycling.

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 252 ij 105 Ĵ 128 F 19 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

328HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Lucullus

150

Restaurace Plzeňka

95

Siesta bar

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêëí

| 37

Begleitprogramme Catering für bis zu 3 000 Personen Gastronomische, Gesellschafts- und Kulturveranstaltungen Wellnessbereich (Fläche 1 100 m2) mit Schwimmbecken und Whirlpool mit Salzwasser, Massagen, Dampfbad, finnischen und Infrasauna und Solarien Fitnessbereich mit Fitnessraum, Ricochet, Turnsaal für Aerobic und Indoorcycling.

120

ùŨũŪūeoÀzx vÃsuÂqrĩtÄ


Hotel Savannah **** deluxe Hatě Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo tel.: +420 515 284 084, e-mail: hotel@hotel-savannah.com, www.hotel-savannah.com

 Nově vybudovaný hotelový komplex, otevřený v lednu 2009, se nachází na české straně hraničního přechodu Hatě/Kleinhaugsdorf v blízkosti Znojma a Národního parku Podyjí. Kromě 70 pokojů a šesti apartmánů nabízí osm konferenčních sálů až pro 230 osob. K dispozici je restaurace, bar, Ayurveda Wellness & Spa centrum, plavecký bazén a Casino Route 59. The newly built hotel complex, opened in January 2009, is located on the Czech side of the border crossing Hatě/Kleinhaugsdorf near Znojmo and the Podyjí National Park. The hotel offers 70 rooms, six apartments as well as eight conference halls for up to 230 persons. The hotel includes a restaurant, bar, Ayurvedic Wellness & Spa centre, swimming pool and Casino Route 59. Neu errichteter Hotelkomplex, eröffnet im Januar 2009 befindet sich auf der tschechischen Seite des Grenzüberganges Hatě/Kleinhaugsdorf in der Nähe von Znojmo und vom Nationalpark Podyjí. Außer 70 Zimmer und sechs Appartements bietet das Hotel acht Konferenzsäle für bis zu 230 Personen. Zur Verfügung stehen Restaurant, Bar, Ayurveda Wellness & Spa Zentrum, Schwimmbecken und Casino Route 59.

| 38


KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Atlanta 1

48

50

26

50

18

32

Atlanta 2

48

50

26

50

20

32

60

Atlanta 1 & 2

96

105

50

105

40

64

150

Augusta 1

63

72

30

72

20

40

60

Augusta 2

55

40

21

40

18

32

60

Augusta 3

60

60

60

30

30

20

40

60

Augusta 1 & 2

118

105

60

105

40

72

120

Augusta 1 & 2 & 3

160

178

180

90

180

60

112

Columbus 1

83

77

34

77

22

40

70

Columbus 2

64

63

32

63

22

32

60

Columbus 3

71

77

38

77

22

40

70

Columbus 1 & 2

147

144

84

144

40

72

130

Columbus 1 & 2 & 3

218

230

110

230

56

120

200

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĒđĎğQťĔČăĄċNāÿ UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 156 Ĵ 70 F 6 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

53428HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Hotelu Savannah **** deluxe

80

Lobby Bar Hotelu Savannah **** deluxe

50

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèæåìëé íîïñðò | 39

ùomigkrĩtÄ Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRgk ÀzxvÃsuÂqrĩtÄ

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Doprovodné programy Programové zážitkové balíčky – putování po Znojmě a jeho zákoutích, putování po památkách UNESCO, procházky po Národním Parku Podyjí Wellness – speciální ayurvédské terapie a masáže pod vedením profesionálů ze Srí Lanky, bazén, sauna, parní lázně, masáže, fitness Outdoorové aktivity a teambuildingové firemní a privátní programy Adrenalinové aktivity – paintball, čtyřkolky, bugyny Vyhlídkové lety helikoptérou nebo letadlem Vyjížďky na koních nebo horských kolech Degustační večery ve vinných sklepech, naučné a degustační půldenní programy Výlety lodí na Vranovské přehradě spojené s degustací vín a prohlídkou Znojma. Accompanying programmes Tourist Programme Packages – travelling through Znojmo and its nooks, travelling along the UNESCO sites, walks through the Podyjí National Park Wellness – special Ayurvedic therapy and massages led by experts from Sri Lanka, swimming pool, sauna, steam cabin, massages, fitness Outdoor activities and teambuilding company and private programmes Adrenalin activities – paintball, four-wheelers, boogies Sightseeing flights by helicopter or aeroplane Rides on horses or mountain bikes Wine tasting evenings in wine cellars, educative and wine tasting half-day programmes Boat trips on the Vranov Dam connected with wine tasting and a tour to Znojmo. Begleitprogramme Erlebnisprogrammpakete – Wanderungen in Znojmo und ihrer Umgebung, zu den Denkmälern des Weltkulturerbes UNESCO, Spaziergänge im Nationalpark Podyjí Wellness – spezielle Ayurvedatherapie und Massagen unter der Leitung der erfahrenen Profis aus Sri Lanka, Schwimmbecken, Sauna, Dampfbad, Massagen und Fitness Outdooraktivitäten und Teambuildingsprogramme für Firmen und Private. Adrenalinaktivitäten – Paintball, Quad, Buggy Flüge mit Hubschrauber oder Flugzeug Ausritte mit Pferden oder Ausflüge mit den Mountainbikes Abende mit Verkostungen in den Weinkellern, Verkostungshalbtagesprogramme mit der Weinverkostung und Besichtigung der Stadt Znojmo verbundene Schiffausflüge auf der Talsperre.


Grandhotel Brno**** Benešova 18-20, 657 83 Brno tel.: +420 542 518 111, 542 518 355, e-mail: reservation@grandhotelbrno.cz, www.grandhotelbrno.cz

 Hotel poskytuje služby již od roku 1870. Nachází se přímo v centru Brna a je členem sítě hotelů AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL. Všechny pokoje a konferenční místnosti byly v roce 2007 nově zrekonstruovány a jsou plně klimatizované. K dispozici jsou čtyři konferenční a banketní místnosti s kapacitou až 250 osob, zachované v původním stylu, ale přitom s kvalitním technickým vybavením. Zahradní restaurace Le Grand nabízí tradiční českou i mezinárodní kuchyni, Grand Cafe Bistro lehké občerstvení. Možnost parkování přímo před hotelem nebo v krytých garážích. The hotel has provided services since 1870. It is found directly in the Brno centre and is a member of the AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL network. All rooms and conference halls were newly reconstructed in 2007 and are fully air-conditioned. There are four conference and banquet halls with the capacity up to 250 persons, in an original style, however with quality technical equipment. Le Grand garden restaurant offers traditional Czech and international cuisine, Grand Cafe Bistro offers light refreshments. Parking directly in front of the hotel or in sheltered garages. Das Hotel bietet seine Dienstleistungen bereits seit dem Jahr 1870 an. Es befindet sich direkt im Zentrum der Stadt Brno und ist das Mitglied der Hotelkette AUSTRIA HOTELS INTERNATIONAL. Alle Zimmer und Konferenzräumlichkeiten wurden im Jahr 2007 neu saniert und sind voll klimatisiert. Zur Verfügung stehen vier Konferenz- und Banketträume mit der Kapazität von bis zu 250 Personen, die im ursprünglichen Zustand erhalten blieben und dabei eine hochwertige technische Ausstattung haben. Der Gartenrestaurant Le Grand bietet die böhmische und internationale Küche, Grand Cafe Bistro wieder leichte Erfrischung. Parkplätze direkt vor dem Hotel oder in den gedeckten Garagen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Francouzský sál

ik

110

100

80

120

56

88

120

Moravský sál

86

70

60

80

30

48

80

Květinov ý sál

48

30

24

30

24

42

50

Klubovna

30

10

10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČăĄċNāUĘÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 173 ij 37 Ĵ 68 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3428HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ | 40

Doprovodné programy Různé doprovodné programy všeho druhu dle přání hosta ve spolupráci s externími obchodními partnery či agenturami Tradiční casino přímo v budově. Accompanying programmes Various accompanying programmes of all kinds according to the wish of a client in cooperation with external business partners or agencies Traditional casino directly in the house. Begleitprogramme Verschiedene Begleitprogramme jeder Art nach dem Wunsch des Gastes, in der Zusammenarbeit mit den externen Geschäftspartnern oder Agenturen. Traditionelles Casino direkt im Gebäude. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomh iRgkÀxvÃ

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Zahradní restaurace Le Grand Grand Cafe Bistro

100 60

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèæåìëé íîïñðò


My hotel**** Lednice 21. dubna 657, 691 44 Lednice na Moravě Tel.: +420 519 340 130, e-mail: info@myhotel.cz, www.myhotel.cz

 Hotel je svou polohou, vybavením i službami vhodný jak pro rodinnou rekreaci, tak pracovní setkání. Půvab Lednicko-valtického areálu, kde se hotel nachází, korunuje lednický zámek a přilehlý park s Minaretem. Hosty přitahuje také zámek ve Valticích, umělá zřícenina Janův hrad, vyhlídka Rajstna, historické město Mikulov a vrcholky Pálavy. The hotel is with its location, equipment and services suitable for family holidays as well as for business meetings. The charm of the LedniceValtice Composed Area, where the hotel is found, is crowned by the Lednice chateau and the park with Minaret. Attractive destinations nearby are the chateau in Valtice, artificial castle ruins John’s Castle, Rajstna look-out, historic town of Mikulov and the peaks of Pálava. Das Hotel ist durch seine Lage, Ausstattung und Dienstleistungen sowohl für einen Familienurlaub, als auch für Arbeitstreffen geeignet. Den Scharm des Areals Lednice – Valtice, in dem sich das Hotel befindet, krönt das Schloss Lednice und der anliegende Park mit einem Minarett. Die Gäste verlockt auch das Schloss in Valtice, künstliche Ruine Janův hrad, Aussichtspunkt Rajstna, historische Stadt Mikulov und die Spitzen von Pálava.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

kongresov ý sál I

200

150

kongresov ý sál II

100

80

Salónek Včelínek

20

Salónek Trkmanka

10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĒđĎĈďğQćĆťĔČăĄċNāUĘÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 100 Ĵ 49 F 4 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

8HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

80

Moravský salonek

40

| 41

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

ŨgvsuĩtÄ Doprovodné programy Tenisové kurty s umělým povrchem Hřiště na volejbal, nohejbal Kriket, stolní tenis, elektronické šipky, horská kola Možnost rybolovu a lovu zvěře s doprovodem. Accompanying programmes Tennis courts with artificial surface Playground for volleyball and football-tennis Cricket, table tennis, electronic darts, mountain bikes Fishing and hunting with a guide. Begleitprogramme Tennisplätze mit künstlichem Belag Plätze für Volleyball, Fußballtennis Kricket, Tischtennis, Pfeile, Mountainbike Fischerei und Jagdwilderei mit Begleitung. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũūemhiRgkÀx vsuÂqrĩtÄ Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçìíîïñðò


Restaurant & Design Hotel Noem Arch**** Brno Cimburkova 9, 612 00 Brno - Královo Pole Tel.: +420 541 216 160, e-mail: info@noemarch.cz, www.noemarch.cz

 Nově otevřený hotel, jehož stavba má budit dojem zakotvené lodi v přístavu, je zaměřený jak na individuální, tak skupinovou klientelu. Nabízí nadčasovou restauraci s globální gastronomií uznávaného šéfkuchaře Romana Hadrbolce a jeho kuchařského týmu, ubytování v 18 luxusních pokojích navržených ve stylu lodních kajut i konferenční prostory – víceúčelový Show Lounge a exkluzivní Sky Lounge, útulný Cocktail Bar & Lounge Podpalubí a sezonní Summer Patio. A newly opened hotel resembling a boat anchored in a harbour is focused on individual guests as well as groups. It offers the timeless restaurant with global gastronomy of well respected chef Roman Hadrbolec and his team, accommodation in 18 luxury rooms designed in the style of boat cabins and even conference premises – the multipurpose Show Lounge and exclusive Sky Lounge, cosy Cocktail Bar & Lounge Podpalubí and seasonal Summer Patio. Das neu eröffnetes Hotel, dessen Bau sollte den Eindruck des im Hafen geankerten Schiffes wecken, ist auf die individuelle als auch auf die Gruppenklientel gezielt. Das Hotel bietet Restaurant mit der globalen Gastronomie des anerkannten Chefkochs Roman Hadrbolec und seines Kochteams, die Unterkunft in 18 luxuriösen Zimmern, die im Stil der Schiffkajüten errichtet sind und Konferenzräumlichkeiten – multifunktionelles Show Lounge und exklusives Sky Lounge, gemütliche Cocktail Bar & Lounge Podpalubí (Unterdeck) und saisonübliches Summer Patio.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùūhigÂ

m2

Show Lounge

88

88

150

Sky Lounge

50

66 10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđQĆťĔČăĄċNāĘė

40

Doprovodné programy Degustační gastronomické „plavby“ po kuchyních celého světa Dva moderní golfové simulátory Wellness (masáže, whirlpool, sauna) Kurzy, pobytové balíčky. Accompanying programmes Tasting gastronomic “boat trips” to cuisines of the whole world Two modern golf simulators Wellness (massages, whirlpool, sauna) Courses, holiday packages. Begleitprogramme Gastronomische „Verkostungsschifffahrten“ über die Küchen der ganzen Welt zwei moderne Golfsimulatoren Wellness (Massagen, Whirlpool, Sauna) Kurse, Aufenthaltspakete.

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 36 + 4 přistýlky Ĵ 17 F 1 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPNEVY7AÏÎÍÌ

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other freetime facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRgk ÀxvÂ

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurant

80

Cocktail bar

50

| 42

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdêæåìñ


Hotel Kaskáda**** Kuřim – GOLF BRNO Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim Tel.: +420 541 511 711, 541 511 755, e-mail: recepce@golfbrno.cz, www.golfbrno.cz

 Hotel je součástí rekreačně-sportovního areálu Kaskáda. Klidné a příjemné ubytování s celkovou kapacitou 100 lůžek se díky citlivému zasazení do přírody v okolí Brněnské přehrady s výhledem na golfové hřiště, úrovni vnitřního vybavení a nabídce dalších služeb stává měřítkem kvality a synonymem dostupného luxusu. A hotel is a part of the holiday sporting complex Kaskáda. Quiet and pleasant accommodation with a total capacity of 100 beds thanks a sensitive setting in nature near the Brno Dam with a view over the golf course, top equipment standard and a wide offer of further services, has become a quality benchmark and a synonym of affordable luxury. Das Hotel ist Bestandteil des Freizeit-Sportareals Kaskáda. Ruhige und angenehme Unterkunft mit der Gesamtkapazität von 100 Betten wird dank dem empfindlichen Einsetzen in die Natur in der Umgebung der Talsperre Brno, mit dem Ausblick auf den Golfplatz, dem Niveau der Innenausstattung und dem Angebot weiterer Dienstleistungen zum Kriterium der Qualität und zur Synonyma des erreichbaren Luxus.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

mhigÀÂ

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál

150

150

100

150

78

128

200

35

25

15

35

15

16

45

Klubovna

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđĎďğQćĆťĔČĕĄċNÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 100 Ĵ 47 F 3 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

348HILPGONEVY79AÏÎÍ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Kaskáda

| 43

240

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèæåì ëíîïñðò

Doprovodné programy Pravidelné gastronomické akce, zabíjačky, víkendový Brunch Stylový vinný sklep, vinotéka, ochutnávky vín Golfové hřiště s 27 jamkami a 6 jamek golfové akademie. Accompanying programmes Regular gastronomic events, pig feasts, weekend Brunch Stylish wine cellar, wine collection, winetasting Golf course with 27 holes and 6-hole golf academy. Begleitprogramme Regelmäßige gastronomische Veranstaltungen, Schweinschlachten, Wochenendbrunch stilvoller Weinkeller, Vinothek, Weinverkostungen 27-Loch Golfplatz und 6-Loch Golfakademie. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other freetime facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiR gkÀzxvÃsuÂr ĩtÄ


Hotel Slavia**** Brno Solniční 15/17, 602 00 Brno Tel.: +420 542 321 249, 542 215 080, e-mail: hotel@slaviabrno.cz, www.slaviabrno.cz

 Hotel s více jak stoletou tradicí v centru Brna stojí přímo pod hradem Špilberk, na pokraji pěší zóny. Nabízíme komfortní ubytování, disponujeme vlastním parkovištěm i garážemi. Možnost celodenního stravování v restauraci, kavárně či vinárně. Zajišťujeme catering, školení, rauty, svatby, promoce a firemní večírky, a to jak v prostorách hotelu, tak v okolí. A hotel with more than a hundred year long tradition in the Brno city centre stands directly below the Špilberk Castle, on the edge of the pedestrian zone. We offer comfortable accommodation, hotel parking lot and garages. Meals and refreshments during the whole day in a restaurant, café or wine-bar. We provide catering, training courses, banquets, weddings, family and business parties in the hotel as well as in the environs. Das Hotel mit der mehr als hundertjährigen Tradition im Zentrum von Brno steht direkt unter der Burg Špilberk, am Rand der Fußgängerzone. Wir bieten komfortable Unterkunft, verfügen über einen eigenen Parkplatz und über Garagen. Ganztägige Verpflegung im Restaurant, Café oder in der Weinstube. Wir sichern Catering, Schulungen, Büffets, Hochzeiten, Promotionen und Firmenveranstaltungen und zwar sowohl im Hotel, als auch in der Umgebung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

salonek Slavěna

Doprovodné programy Na přání zákazníka vše zajistíme na klíč.

m2

75

70

46

salonek Vlasta

57

40

36

salonek Ludmila

30

25

26

25

učebna restaurace Slavia

ig

80

60

64

50

40

50

70 50 25

16

140

25 100

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

120

Accompanying programmes At the wish of a client we provide complex services. Begleitprogramme Gemäß dem Kundenwunsch sichern wir alles schlüsselfertig. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČĕĄċNāUÿė

ùŨũŪūeomhiRgk ÀzxvÃsuÂqrĩtÄ

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

Ů 152 ij 14 Ĵ 44 ĵ 23 s 1 přistýlkou F 3

Kapacita | Capacity | Kapazität

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

v Brně a okolí

500

53428HILPGNEVY79ÏÎÍÐÌ

ve firmách, historických budovách, na zámcích

500

| 44

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäêèæìëíîïñðò


Hotel Continental Brno – kongresové centrum*** Kounicova 6, 602 00 Brno Tel.: +420 541 519 609, 541 519 111, e-mail: info@continentalbrno.cz, www.continentalbrno.cz

 Hotel v centru města Brna s moderně vybavenými interiéry. Velké předsálí 200 m 2 pro doprovodné programy. Bar v bezprostřední blízkosti sálů, šatna naproti sálům, snadná dostupnost nákladním výtahem přímo z parkoviště. Gastronomické služby na vysoké úrovni. A hotel in the Brno city centre with modern interiors. A large entrance hall 200 m 2 for accompanying programmes. Bar next to the halls, cloakroom opposite the halls and easy access by a goods elevator directly from the parking lot. Gastronomic services on a high level. Hotel im Stadtzentrum von Brno mit modern ausgestatteten Innenräumen. Großer Vorsaal 200 m 2 für Begleitprogramme. Eine Bar in der unmittelbarer Nähe der Säle, Garderobe gegenüber den Sälen, leichte Erreichbarkeit mit dem Lastaufzug direkt aus dem Parkplatz. Gastronomische Dienstleistungen auf einem sehr hohen Niveau.

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

Doprovodné programy Kompletní organizování akcí Průvodcovské služby Zajištění gastronomických služeb v Brně a okolí.

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Accompanying programmes Complex organisation services Guides Catering in Brno and environs.

Místnost | Area | Saal

m2

Sál II. + III.

252

300

220

220

95

220

200

Sál II.

160

200

120

120

60

120

120

Sál III.

92

110

60

60

45

60

70

Salonek

70

80

50

50

40

50

50

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĎĈďğQćĆťĔČĄċNāUĘÿė

Begleitprogramme Komplette Organisierung von Veranstaltungen Begleitdienstleistungen Sicherstellung von gastronomischen Dienstleistungen in Brno und Umgebung. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

x

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

Ů 320 ij 99 Ĵ 111 F 1

Kapacita | Capacity | Kapazität

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Restaurace II

150

428HILPGEVYB79AÏÎÍÐÌ

Restaurace I

45

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢäêìë | 45


Hotel Avanti*** Brno Střední 61, 602 00 Brno Tel.: +420 541 510 111, 541 510 101, e-mail: hotel@hotelavanti.cz, www.hotelavanti.cz

 Hotel leží nedaleko centra města Brna, vedle parku Lužánky. Ubytování nabízí v nově vybavených pokojích. Konferenční prostory s celkovou kapacitou 350 osob jsou ideální pro pořádání plesů, konferencí, školení, banketů, rautů, firemních i rodinných akcí. A hotel situated close to the Brno city centre next to the Lužánky park. It offers accommodation in newly equipped rooms. Conference premises with the total capacity of 350 persons are ideal for organising balls, conferences, training courses, banquets, business and family events. Das Hotel liegt in der Nähe des Stadtzentrums von Brno, neben des Parks Lužánky. Unterkunft in den neu ausgestatteten Zimmern. Konferenzräume mit der Gesamtkapazität von 350 Personen sind ideal zur Veranstaltung von Bällen, Konferenzen, Schulungen, Banketten, Firmen und Familienveranstaltungen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Kongresov ý sál

ùg Doprovodné programy Dle domluvy a přání klienta.

m2

250

200

120

210

Malý sál

60

50

35

22

50

Velký sál

80

90

65

2 xs 22

50

Meeting room 1

80

60

48

22

Meetig rom 2 + 3

30

20

20

Salonek

25

20

15

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĊĒđĎğQćĆťĔČĄċNāĘÿ

Accompanying programmes According to the arrangement and wish of the client. Begleitprogramme Nach Vereinbarung und nach dem Wunsch des Klienten. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪeomiRkÀxv CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 250 Ĵ 90 F 8

Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace AVANTI

90

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Snídaňová restaurace

90

328HILPGONEVY79AÏÎÍÐÌ

Caffe bar

40

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäìíî | 46


Hotel Slovan*** Brno Lidická 23, 659 89 Brno Tel.: +420 533 422 111, 533 422 562, e-mail: hotel@hotelslovan.cz, www.hotelslovan.cz

 Hotel v centru Brna s vlastními garážemi. Pro firemní i soukromé akce je připraveno několik prostorů: restaurace Bugatti, Kongresový sál, Zrcadlový sál, salonek Dvoranka a salonek President. K dispozici je noční klub, pivnice, biliárová herna, ruční myčka aut, copy centrum, spinning, kadeřnický a kosmetický salon. A hotel in the Brno city centre with garages. The business and private events can be held in several types of premises: restaurant Bugatti, Congress Hall, Mirror Hall, Lounge Dvoranka and Lounge President. You can visit the night club, beer-bar, billiards, car hand-wash, copy centre, spinning, hairdresser and beauty salon. Hotel im Zentrum von Brno mit eigenen Garagen. Für die Privat- und Firmenveranstaltungen sind hier einige Räumlichkeiten vorbereitet: Restaurant Bugatti, Kongresssaal, Spiegelsaal, Salon Dvoranka und Salon President. Zur Verfügung stehen auch Nachtclub, Bierstube, Billardraum, Waschstrasse – Handwaschen der Autos, Kopierzentrum, Spinning, Friseur- und Kosmetiksalon.

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

eRk

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál

160

200

150

150

120

120

Zrcadlov ý sál

110

100

70

70

50

50

50

65

70

50

50

50

50

50

Dvoranka

120

President

36

18

18

18

18

18

18

Salonek 5. patro

40

30

20

20

20

20

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĖĒđĎĈďğQćĆťĔČăĕĄċNāU Ęÿęė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 169 ij 10 Ĵ 62 ĵ 8 F 3 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

32HILPGNV79ÏÎÍÐÌ

| 47

Doprovodné programy Party servis a zajištění kompletních služeb pro klienty cestovních kanceláří po celé Moravě Prohlídky Brna s průvodcem Večeře s hudbou Vystoupení dětského folklorního souboru Večer ve vinném sklepě s cimbálovou hudbou Exkurze v pivovaru Černá Hora s ochutnávkou piva Prohlídka Slavkovského bojiště s ukázkou bojové scény Prohlídky měst, hradů a zámků, jeskyní Moravského krasu a církevních památek. Accompanying programmes Party services and complex services for clients of travel agencies within entire Moravia Guided tours to Brno Dinners with live music Children’s folklore ensemble performances Evenings in a wine cellar with dulcimer music Excursions to the brewery in Černá Hora with beer-tasting A tour to the Austerlitz Battlefield with a mock-battle Sightseeing tours to the towns, castles, chateaux and caves. Begleitprogramme Partyservice und Sicherung der kompletten Dienstleistungen für die Klienten der Reisebüros in ganz Südmähren Besichtigungen der Stadt Brno mit dem Reiseführer Abendessen mit Musik Auftritte der Kinderfolkloregruppe Abend im Weinkeller mit Zimbelmusik Exkursionen in die Brauerei Černá Hora mit Bierverkostung Besichtigungen des Schlachtfeldes Slavkov mit den Vorführungen der Kampfszenen Besichtigungen der Städte, Burgen und Schlösser, Höhlen.

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Bugatti

150

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢäêì Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRgk ÀzxvÃsÂqrĩtÄ


Hotel Centro*** Hustopeče Husova 8, 693 01 Hustopeče Tel.: +420 519 413 760, e-mail: info@centro.cz, www.centro.cz

 Zajímavý komplex budov, kde se snoubí moderní architektura s italskou renesancí – Domem pánů z Vizovic. Vnitřní nádvoří poskytuje v letních měsících příjemné zahradní posezení. Pro uzavřené společnosti slouží malý vinný sklep, konferenční prostory s moderní didaktickou technikou jsou určeny pro 20 až 200 osob. Prostory kavárny, pokojů a salonků jsou pokryty signálem bezdrátové sítě pro všechny hosty zdarma, v budoucnosti připravujeme vybudování sklepní vinotéky. An interesting complex where modern architecture merges with Italian Renaissance – the House of Lords of Vizovice. In summer months the inner courtyard offers a pleasant atmosphere. We can offer a small wine cellar for separate groups and our conference premises with modern equipment are designed for 20 up to 200 persons. Wi-fi internet free of charge is available in all the premises of the café, rooms and lounges, in future we plan to built a wine cellar. Interessantes Gebäudekomplex, wo sich die moderne Architektur mit der italienischen Renaissance zusammenschließt – Haus der Herren aus Vizovice. Der Innenhof bietet in den Sommermonaten eine angenehme Gartenstimmung. Für geschlossene Gesellschaften steht ein kleiner Weinkeller zur Verfügung, die Konferenzräumlichkeiten mit der modernen didaktischen Technik sind für 20 bis 200 Personen bestimmt. Im Cafe, in den Zimmern und Salons steht für die Gäste gratis WiFi zur Verfügung. In der Zukunft bereiten wir die Errichtung einer Kellervinothek vor.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Konferenční salonek I

z

m2

90

80

40

40

40

60

80

400

200

120

120

90

120

200

Salonek Carlos

70

40

24

26

32

26

Salonek Kryštof

160

Konferenční sál II

Salonek Uršula

35

Salonek Jan

20

30 20

20

30 22 16

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĊĒđğQĆČĄċNĘÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 81+15 přistýlek ij 1 Ĵ 34 ĵ 1 F 5 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILNPVYB79ÏÎÍÐÌ

Doprovodné programy Centro Club – klubové zařízení s nabídkou sportovních aktivit (kuželky, kulečník, stolní fotbal, šachy) Vinný sklep, krajové speciality, degustace vín s výkladem sommeliéra, cimbálová muzika. Accompanying programmes Centro Club – club offering sporting activities (bowling, billiards, table football, chess) Wine cellar, regional specialities, wine-tasting supervised by a sommelier, dulcimer music. Begleitprogramme Centro Club – Klubeinrichtung mit einem Angebot von Sportaktivitäten (Kegelspiel, Billard, Tischfußball, Schach) Weinkeller, Landesspezialitäten, Weinverkostungen mit Kommentar des Sommeliers, Zimbelmusik. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

Kapacita | Capacity | Kapazität

ũŪūomxvÃuqĩt

Restaurace Pálava

90

Pivnice Panský dvůr

80

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Café Bristol

25

Centro Club

80

Vinný sklípek

40

ŧŢdäêñò | 48

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE


Hotel Myslivna*** Brno Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno-Kohoutovice Tel.: +420 547 107 111, 547 107 827, e-mail: marketing@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz

 Hotel s krásným výhledem na panorama města se nachází v malebném lesoparku v blízkosti brněnského výstaviště a Masarykova okruhu. Stylová restaurace nabízí široký sortiment národních jídel a specialit, cukrářských výrobků a vinotéku jihomoravských vín. Z restaurace je přímý vstup na terasu, kde pořádáme taneční večery s živou hudbou a připravujeme speciality na grilu a opékání selete. K dispozici je tradiční noční bar – vinárna s tanečním parketem a možností živé nebo reprodukované hudby, řízené degustace vín, cimbálová hudba a společenské hry, například stolní fotbal, elektronické šipky či billiard. A hotel with a breathtaking view over the town panorama is found in a picturesque forest park near the Brno Exhibition Centre and the Masaryk Racing Circuit. A stylish restaurant offers a wide choice of traditional Czech meals and specialities, sweets and wines from South Moravia. The restaurant has a direct entrance to the terrace, where you can join our dance evenings with live music or the events with roasting pig and barbecue. You can visit the traditional night bar with a dance floor and music, supervised wine-tasting, dulcimer music and games e.g. table football, electronic darts and billiard. Hotel mit einem wunderschönen Ausblick auf das Panorama der Stadt befindet sich im malerischen Waldpark in der Nähe der Messegelände Brno und des Masaryks Rings. Stilvolles Restaurant bietet ein Sortiment der nationalen Speisen und Spezialitäten, Konditorwaren und eine Vinothek mit den südmährischen Weinen. Aus dem Restaurant ist ein direkter Ausgang auf die Terrasse, wo wir Tanzabende mit Lifemusik veranstalten und Grillspezialitäten und Spanferkel vorbereiten. Zur Verfügung stehen auch eine Nachtbar – Weinstube mit der Tanzfläche, kommentierte Weinverkostungen, Zimbelmusik und Gesellschaftsspiele, zum Beispiel Tischfußball, elektronische Pfeile oder Billard zur Verfügung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál

193

Rytířský salonek

18

Brno salonek

17

220

60

150

80

ùeigksuĩt

120

150

14 8

Veletržní salonek

17

8

Myslivecký salonek

37

18

Svatební salonek

40

30

24

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťČăĄċNāUĘÿęė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 235 ij 19 Ĵ 65 ĵ 19 F 14

Doprovodné programy Výlety do okolí dle přání klientů (například hrad Veveří, Moravský kras, Lednicko-valtický areál) Vyhlídkové lety balónem nad Brnem, lístky do divadel či kin Firemní akce na klíč ve spolupráci se specialisty AG ZABLOUDIL. Accompanying programmes Trips according to the wish of our clients (e.g. Veveří Castle, Moravian Karst, Lednice-Valtice Composed Area) Hot air balloons flights above Brno, theatre and cinema tickets Package business events in cooperation with the AG ZABLOUDIL experts. Begleitprogramme Ausflüge in die Umgebung nach dem Wunsch der Klienten (zum Beispiel die Burg Veveří, Mährischer Karst, Areal Lednice - Valtice) Flüge mit einem Heißluftbalon über die Stadt Brno, Eintrittskarten in die Theater oder Kinos Firmenveranstaltungen schlüsselfertig in der Zusammenarbeit mit den Spezialisten AG ZABLOUDIL.

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

348HILPGNEVY79AÏÎÍÐÌ

ùŨũŪūeomÀxvÃÂqrÄ

| 49

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Hotelová restaurace

130

Hotelová terasa

150

Steak House

50

Vinárna-club

80

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêçèìíîï ñðò


Orea Hotel Santon*** Brno Přístavní 38, 635 00 Brno Tel.: +420 546 124 444, e-mail: sales@santon.cz, www.santon.cz

 Hotel s relaxačním wellness centrem a přátelskou atmosférou na břehu Brněnské přehrady. Všestranné zázemí pro konference, školení, svatby, promoce, rodinné oslavy nebo posezení s přáteli spojené s gastronomickými zážitky, večerními rauty a grilováním na rozlehlé terase s výhledem na jezero. Netradiční perličkou večírku může být také projížďka parníkem včetně kompletního cateringu. A hotel with wellness centre and friendly atmosphere on the bank of the Brno Dam. Complete background for conferences, training courses, weddings, family celebrations or parties with friends connected with special gastronomic treatment, evening banquets and barbecue on the terrace with a view over the lake. Unusual pearl of the party can be a boat trip with complete catering. Hotel mit einem Erholungswellnesszentrum und freundlicher Stimmung auf dem Ufer der Talsperre Brno. Vielseitiges Hinterland für Konferenzen, Hochzeiten, Schulungen, Promotionen, Familienfeier oder Begegnungen mit Freunden verbunden mit den gastronomischen Erlebnissen, abendliche Büffets und Grillen auf geräumiger Terrasse mit der Aussicht auf den Stausee. Besonderer Höhepunkt des Abends könnte auch eine Dampfschifffahrt mit komplettem Catering sein.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

mhiRgkvsuĩt Doprovodné programy Multifunkční hřiště Tenis, volejbal, pétanque.

Místnost | Area | Saal

m2

Konferenční sál

220

220

120

40

150

150

Salonek Špilberk

97

60

60

40

60

60

Salonek Svratka

35

25

16

20

15

15

Salonek Svitava

35

25

12

15

15

15

Salonek Veveří

47

35

24

30

25

25

Salonek Morava

79

50

30

36

40

40

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđQĆĔČĄċNUĘÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 221 Ĵ 102 ĵ 1 F 5 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGVY79ÏÎÍÌ

| 50

Accompanying programmes Multipurpose playground Tennis, volleyball, pétanque. Begleitprogramme Multifunktioneller Spielplatz Tennis, Volleyball, Pétanque. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

ekÀxÃÂr

Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

110

Restaurace + sál

250

Denní bar

50

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäêñð


Hotel Motorsport*** Ostrovačice Na šípu 189, 664 81 Ostrovačice Tel.: +420 546 427 283, 546 427 282, e-mail: info@hotelmotorsport.cz, www.hotel-motorsport.cz

 Hotel v blízkosti města Brna jen 5 minut jízdy od Masarykova okruhu nabízí moderní ubytování, luxusní restauraci, krytý bazén, saunu, whirlpool a fitness centrum. Pro firemní akce je k dispozici velká konferenční místnost a dva menší salonky. Všechny prostory mají vysokorychlostní internet, denní světlo s možností zatemnění a bezbariérový přístup. Výhodou hlavní konferenční místnosti je možnost vjezdu autem až do interiéru. A hotel near the city of Brno, only 5 minute drive from the Masaryk Racing Circuit, offers modern accommodation, luxury restaurant, indoor swimming pool, sauna, whirlpool and fitness centre. We offer a big conference hall and two smaller lounges for company events. All premises have high speed Internet, daylight with blackouts and a barrier-free access. An advantage of the main conference hall is a possibility to drive a car into the interior. Das Hotel in der Nähe der Stadt Brno, nur 5 Minuten der Fahrt vom Masaryk Ring entfernt, bietet moderne Unterkunft, hochwertiges Restaurant, Hallenbad, Sauna, Whirlpool und Fitnesszentrum. Für die Firmenveranstaltungen stehen ein großer Konferenzraum und zwei kleinere Salons zur Verfügung. Alle Räume haben einen schnellen Internet, Tageslicht mit der Möglichkeit der Verdunkelung und einen körperbehindertengerechten Zugang. Der Vorteil des Hauptkonferenzraumes ist die Möglichkeit der Einfahrt mit einem PKW bis in die Innenräume.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Doprovodné programy Závody na čtyřkolkách či minibicích Okružní vyhlídkové lety vrtulníkem, tandemové seskoky padákem Hudba, ohňostroj, royal casino, taneční vystoupení, barmanská show Sportovní soutěže a hry, paintball, střelba, mobilní lezecká stěna, trampolíny, aerotrim Komplexní programy pro firmy, například dobrodružná outdoorová soutěž Tajemství řádu Veveřínů.

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

velká konferenční místnost

m2

170

100

70

70

50

70

40

Salonek I

15

10

10

10

10

10

Salonek II

15

10

10

10

10

10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 42 ij 6 Ĵ 18 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPNVY7ÏÎÍÐÌ VOLNÝ ČAS | FREE TIME | FREIZEIT

Accompanying programmes Races of four-wheelers and mini-bikes Helicopter sightseeing flights, tandem skydiving Music, fireworks, royal casino, dance performance, barman show Sporting competitions and games, paintball, shooting, mobile climbing wall, trampolines, aerotrim Complex programmes for companies, e.g. adventure outdoor competition Secret of Veveřín Order. Begleitprogramme Quad- oder Minibikerennen Rundflüge mit Hubschrauber, Tandemfallschirmspringen Musik, Feuerwerk, Royal Casino, Tanzauftritte, Barmannshow Sportwettkämpfe und Spiele, Paintball, Schießen, transportable Kletterwand, Trampolin, Aerotrim Komplexe Programme für Firmen, z.B. abenteurliches Outdoorwettbewerb Geheimnis des Ordens Veveřín. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRgkÀz xvsqĩt

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurant

50

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

mhikĩt

Ţdäê

| 51


Maximus Resort*** Brno-Kníničky Kníničky 316, 635 00 Brno Tel.: +420 546 221 035, e-mail: recepce@maximus-resort.cz, www.maximus-resort.cz

 Hotel ležící 150 metrů od břehů Brněnské přehrady nabízí maximální komfort, maximální úroveň služeb, maximální gastronomii a dobré zázemí pro pracovní setkání, vzdělávání i odpočinek. Školicí centrum zahrnuje pět variabilních školicích místností s klimatizací a možností využití nejmodernější prezentační techniky včetně připojení k internetu. Příjemnou relaxaci poskytuje přímo v hotelu wellness centrum. A hotel situated 150 metres from the banks of the Brno Dam offers a maximum comfort, maximum level of services, maximum gastronomy and good background for business meetings, education and relaxation. The training centre involves five rooms with air-conditioning and the latest presentation technology including Internet access. The wellness centre in the hotel provides pleasant relaxation. Das 150 Meter von den Ufern der Talsperre Brno entfernte Hotel bietet maximalen Komfort, maximales Niveau der Dienstleistungen, maximale Gastronomie und maximalen Hintergrund für Arbeitstreffen, Ausbildung und Erholung. Das Schulungszentrum umfasst fünf variable Schulungsräume mit Klimaanlage und mit der Möglichkeit der Nutzung der modernsten Präsentationstechnik samt dem Internetanschluss. Angenehme Erholung bietet direkt im Hotel das Wellnesszentrum.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùehigsuÂĩt

m2

Konferenční místnost

76

60

60

60

22

40

60

Lounge

60

35

35

35

50

30

40

Meeting room

30

18

18

18

15

15

20

Zasedací místnost

20

8

Salonek

25

10

10

8

8

10

10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĒđĎğĆťČĕĄċNė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 52 Ĵ 14 ĵ 5 F 2 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

348HILPGNEVY7ÏÎÍÐÌ

Doprovodné programy Wellness centrum, kulečník Půjčovna horských kol, podrobná mapa cyklistických tras Plavby parníkem po přehradě, prohlídky hradu Veveří Beachvolejbal na březích Brněnské přehrady, golfové hřiště v dosahu. Accompanying programmes Wellness centre, billiards Mountain bike hire, detailed map of cycling routes Boat trips on the Brno Dam, tours to the Veveří castle Beach volleyball on the banks of the Brno Dam, golf course nearby. Begleitprogramme Wellnesszentrum, Billard Verleih der Mountainbikes, detaillierte Karte der Radstrecken Ausfahrten mit Dampfschiff auf dem Stausee, Besichtigungen der Burg Veveří Beachvoleyball auf den Ufern der Talsperre Brno, Golfplatz in der Nähe. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRgk ÀzxvÃsuÂqrĩtÄ

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Bar

100 20

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäêìîïñðò | 52


Wellness hotel Panorama*** Blansko Těchov 168, 678 01 Blansko Tel.: +420 516 418 111, e-mail: recepce@hotelpanorama.cz, www.hotelpanorama.cz

 Konferenční a rekreační wellness hotel rodinného typu s panoramatickým výhledem nad městem Blansko, v zalesněné městské části Češkovice, jen 3 km od centra města a nového letního aquaparku. Kapacita odpovídá pořádání konferencí a firemních akcí v rozsahu do 200 osob, s ubytováním do 135 osob. Hotel ročně organizuje více jak 200 firemních akcí. K dispozici je vnitřní bazén se slanou vodou, wellness centrum a široké spektrum lázeňských procedur. A conference and wellness hotel of a family type with a panorama view over the town of Blansko, in the forest part of Češkovice, only 3 km from the town centre and a new summer aquapark. The capacity is suitable for organising conferences and company events for up to 200 persons, with accommodation for up to 135 persons. The hotel organises more than 200 company events every year. The hotel has an indoor swimming pool with salty water, wellness centre with a wide spectrum of wellness services. Konferenz- und Erholungs- Wellnesshotel der Familienart, mit einem Panoramablick auf die Stadt Blansko, im bewaldeten Teil des Stadtteiles Češkovice, nur 3 km vom Stadtzentrum und vom neuen Aquapark entfernt. Die Kapazität entspricht der Veranstaltung von Konferenzen und Firmenveranstaltungen bis zu 200 Personen, mit der Unterkunft bis zu 135 Personen. Das Hotel organisiert mehr als 200 Firmenveranstaltungen. Zur Verfügung steht ein Schwimmbecken mit Salzwasser, Wellnesszentrum und breites Spektrum an Kurprozeduren.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

konferenční sál

omhiRgkvsuĩt

m2

140

140

90

120

50

100

140

120+20

20

70

80

40

100

120

salonek „kulatý “

30

20

12

20

salonek „klubovna“

45

40

20

32

společenský sál s barem

24

salonek „internetov ý “

35

20

16

16

salonek „žlutý “

35

30

16

16

12

30 32

salonek „lovecký “

50

50

32

24

20

48

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĖĒĎğQćĆťĔČĄċNĘÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 135 Ĵ 58

40

Doprovodné programy Letní animační programy Pro firemní akce organizace libovolných programů přímo v rámci hotelu (disco, karaoke, taneční vystoupení, hudební skupiny, grilování, ochutnávky) Prohlídky pivovaru v Černé Hoře, Punkevních jeskyní a Macochy Po předchozí domluvě košer kuchyně a externí cateringové služby. Accompanying programmes Summer animation programmes For company events we organize any programmes in the hotel (disco, karaoke, dance performance, music bands, barbecue, tasting) Tours to brewery in Černá Hora, Punkva caves and Macocha Abyss After preliminary arrangement we offer kosher cuisine and external catering services. Begleitprogramme Sommeranimationsprogramme Für Firmenveranstaltungen Organisation von beliebigen Programmen direkt im Hotel (Disco, Karaoke, Tanzauftritte, Musikgruppen, Grillen, Verkostungen) Besichtigungen der Brauerei Černa Hora, Punkevní jeskyně (Punkwahöhlen) und Macocha Nach vorherigen Vereinbarung Koscherküche und externe Cateringdienstleistungen.

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

38HILPGNEVY7AÏÎÍÐÌ

ùũŪūeomÀzxÃÂqĩtÄ

| 53

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität restaurace Češkovický hostinec

120

večerní bar se společenským sálem

100

letní terasa

40

venkovní atrium

80

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêìëéïñð


Seminární hotel Akademie*** Velké Bílovice Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice Tel.: +420 519 364 111, 724 040 470, e-mail: info@hotelakademie.cz, www.hotel-akademie.cz

 Seminární hotel se nachází v největší vinařské obci České republiky, nedaleko Lednicko-valtického areálu a dálnice D2. Díky výhodné poloze blízko slovenských a rakouských hranic je ideálním místem pro kongresovou, pobytovou a tranzitní turistiku. Hostům je k dispozici 51 pokojů, sedm seminárních sálů, restaurace, bar, letní terasa, relaxační centrum a sklepní vinárna z 15. století pro 90 osob. A seminar hotel is situated in the largest wine-growing village in the Czech Republic, near the Lednice-Valtice Composed Area and D2 highway. Thanks to its advantageous location near the Slovakian and Austrian border it is an ideal place for congress and transition tourism as well as for holidays. The hotel offers 51 rooms, 7 conference halls, restaurant, bar, summer terrace, wellness centre and wine cellar from the 15th century for 90 persons. Dieses Seminarhotel befindet sich in der größten Weinbaugemeinde der Tschechischen Republik, in der Nähe des Areals LedniceValtice und der Autobahn D2. Dank der günstigen Lage in der Nähe der österreichischen und slowakischen Grenze ist es ein idealer Ort für die Kongress-, Aufenthalts- und Transittouristik. Den Gästen stehen zur Verfügung 51 Zimmer, sieben Seminarsäle, Restaurant, Bar, Sommerterrasse, Relax-Zentrum und Kellerweinstube aus dem 15. Jahrhundert für 90 Personen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Sál Z1

90

45

60

28

Sál Z2

42

30

24

22

50

32

Sál VIP

45

Sál M1

90

60

Sál M2

45

30

24

22

Sál M3

57

35

28

24

135

90

80

Sál M1+M2

19

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĊĒđĎďğQćĆťĔČăĄċNāU Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 102 Ĵ 45 F 6 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

5348HILPGONVY79AÏÎÍÌ

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

ohiRgkuĩt Doprovodné programy Relaxační centrum, sauna s bazénkem, infračervená prohřívací kabina, masážní sprcha, whirlpool, solárium Venkovní bazén 12 x 4 m Klasické masáže, aromamasáže Fitness Elektronické šipky, stolní tenis, pétanque, ruské kuželky Půjčovna kol a skútrů. Accompanying programmes Wellness centre, sauna with a small swimming pool, infrared cabin, massage shower, whirlpool, solarium Outdoor swimming pool 12 x 4 m Classical massages, aroma massages Fitness Electronic darts, table tennis, 9-pin bowling Bike and scooter hire. Begleitprogramme Relaxzentrum, Sauna mit Schwimmbecken, Infrarote Kabine, Massagendusche, Whirlpool, Solarium Außenschwimmbecken 12x4 m klassische Massage, Aromamassage Fitness elektronische Pfeile, Tischtennis, Pétanque, russische Kegel Verleih der Fahrräder und Roller. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùeomÀxvuqĩtÄ

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

80

Sklepní vinárna

90

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäêìñ | 54


Hotel Althanský palác*** Znojmo Horní náměstí 3, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 221 192, e-mail: info@althanskypalac.cz, www.althanskypalac.cz

 Hotel v historickém centru Znojma nabízí stylové zázemí s ubytováním v zámeckém stylu a restauraci s výběrem specialit české i mezinárodní kuchyně. Kromě tradičních služeb zajistíme také večerní party s rautem, zajímavé doprovodné akce v podobě tradiční zabíjačky, návštěvy vinného sklípku nebo sportovní aktivity. A hotel in the historic town centre of Znojmo offers stylish background with accommodation in the chateau style and a restaurant with a choice of specialities from Czech and international cuisine. Besides traditional services we can provide also evening parties with banquets, interesting accompanying programmes as a traditional pig feast, visit to a wine cellar or sporting activities. Dieses Hotel im historischen Zentrum von Znojmo bietet stilvolles Hinterland mit der Unterkunft im Schlossstil und Restaurant mir der Auswahl an Spezialitäten der böhmischen und internationalen Küche. Neben den traditionellen Dienstleistungen sichern wir auch Partys mit Büffet, interessante Begleitveranstaltungen in der Form des traditionellen Schweinschlachtens, des Besuches eines Weinkellers oder der Sportaktivitäten.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

ùguĩt

Místnost | Area | Saal

m2

Reprezentační sál

111

120

60

40/90

90

120

Oranžov ý salonek

43

50

30

20/40

40

51

Císařský salonek

43

30

20

20

30

30

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđQťČN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 49 Ĵ 18 ĵ 3 F 1 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

28HILPGNVY7ÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

80

Salonek

40

| 55

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţäêíîñð

140

Doprovodné programy Staročeské hodování v prostorách znojemského hradu Zabijačkové a zvěřinové hody Zážitková gastronomie, snoubení pokrmů s vínem, degustace portských vín a řízené degustace vín Zábavné soutěže o znalce vín Hudební produkce (cimbálová muzika, živá hudba, DJ, historická hudba) Divadelní představení. Cykloturistický průvodce Prohlídka města Znojma s průvodcem. Accompanying programmes A historical feast in the premises of the Znojmo castle Pig and game feasts Exceptional gastronomy experience, matching food and wine, tasting of port wines and supervised wine-tasting Fun competitions about wine Music performances (dulcimer music, live music, DJ, historic music) Theatre performances Cycling guide. A guided tour through the town of Znojmo. Begleitprogramme Altböhmisches Gelange in den Räumlichkeiten der Burg Znojmo Schweinschlachten und Jagdspezialitäten Erlebnisgastronomie, Verbindung der Speisen mit Wein, Verkostung von Portweinen und kommentierte Weinverkostungen Unterhaltungswettbewerbe um den Weinkenner Musikproduktion (Zimbalmusik, Live-Musik, DJ, historische Musik) Theatervorführungen Radführer Besichtigung der Stadt Znojmo Begleiter. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨŪūeomRgkÀzx vuĩt


Hotel Bítov*** Bítov 671 10 Bítov 87 Tel.: +420 602 551 010, 515 294 011, e-mail: hotel@hotelbitov.cz, www.hotelbitov.cz

 Hotel na okraji obce Bítov, v závěru Vranovské přehrady, asi 350 m nad Bítovskou zátokou. Kromě ubytování je k dispozici restaurace s letní terasou a možností pořádání rautů, grilování, rodinných oslav, firemních akcí, školení, seminářů a kurzů. Hotel má vlastní venkovní vyhřívaný bazén s dětským brouzdalištěm, fitness, stolní tenis a přírodní hřiště. A hotel at the edge of Bítov village, at the end of the Vranov Dam, circa 350 m above the Bítov bay. It offers accommodation, restaurant with a summer terrace and a possibility to organise banquets, barbecue, family celebrations, business events, training courses, seminars and courses. The hotel has an outdoor preheated swimming pool with a children’s paddling pool, gym, table tennis and natural playground. Hotel am Rand der Gemeinde Bítov, am Ende des Stausees der Talsperre Vranov, ungefähr 350 m über die Bucht Bítov. Neben der Unterkunft stehen weiter zur Verfügung – Restaurant mit der Sommerterrasse mit der Möglichkeit der Veranstaltung von Büffets, Grillen, Familienfeiern, Schulungen, Firmenveranstaltungen, Seminaren und Kursen. Das Hotel hat eigenen beheizten Schwimmbecken mit einem Planschbecken, Fitness, Tischtennis und Naturspielplatz.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Vinárna

ùŨŪomkÀuĩtÄ

m2

100

80

110

60

80

120

Restaurace

80

60

80

70

80

100

Salonek 1. patro

25

25

25

25

25

25

Salonek 2. patro

20

20

Salonek 3. patro

20

20

25

20

30

Salonek restaurace

30

20

30

20

25

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĖĒđĎĈďğQĆťĔČĄċNāUė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 92 ij na vyžádání Ĵ 20 ĵ 12 F 3 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

53HIPGV79ÎÍÐÌ Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

däêçèåëîïñðò

30

Doprovodné programy Prohlídky hradů a zámků v okolí, zajištění svatebních obřadů Vinařský turistický program Tenis, volejbal, půjčovna kol, šlapadel a lodiček Cykloturistika, návrh tras, instruktor, doprovod Vyjížďky lodí po Vranovské přehradě Outdoorové akce – paintball, potápěčské kurzy, lety balónem, vyjížďky na koních a ponících Mobilní bar s možností míchání nápojů, módní přehlídky, taneční vystoupení. Accompanying programmes Tours to castles and chateaux in the environs, organising weddings Wine tourist programme Tennis, volleyball, hire of bikes, paddle boats and boats Cycling, design of routes, trainer, guide Boat trips on the Vranov Dam Outdoor events – paintball, diving courses, hot-air balloon flights, horse and pony riding Mobile bar with a possibility to served mixed drinks, fashion shows, dance performances. Begleitprogramme Besichtigungen der Burgen und Schlösser in der Umgebung, Organisierung der Trauzeremonien touristisches Weinbauprogramm Tennis, Volleyball, Verleih der Fahrräder, Tretbote und Bote Radfahren, Vorschlag der Routen, Instruktor, Begleitung Ausfahrten mit Schiff auf dem Stausee Vranov Outdoorveranstaltungen – Paintball, Taucherkurse, Flüge mit Heißluftbalon, Ausritte mit Pferden und Ponys Mobilbar mit Cocktails, Modeschauen, Tanzauftritten. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeoRÀÃsuÂrĩtÄ | 56

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

100

Vinárna

100

Salonek restaurace Vinný sklípek Bazén

25 16 120


Hotel Epopej*** Moravský Krumlov nám. T. G. Masaryka 27, 672 01 Moravský Krumlov Tel.: +420 515 321 317, 515 322 373, e-mail: hotelepopej@seznam.cz, www.hotel-epopej.cz

 Hotel v centru Moravského Krumlova, přibližně 30 km od Brna a 30 km od Znojma. Ubytování, restaurace s výběrem z české, asijské a italské kuchyně, taneční sál pro soukromé i firemní společenské akce, svatby, recepce, narozeniny, prezentace a plesy. Kompletní pokrytí celého hotelu včetně restaurace a salonků bezdrátovým připojením Wi-Fi zdarma. A hotel in the centre of Moravský Krumlov, circa 30 km from Brno and 30 km from Znojmo. Accommodation, restaurant with a big choice of Czech, Asian and Italian cuisine, dance hall for private and business events, weddings, birthday parties, presentations and balls. Wi-fi internet free of charge is available in all the premises of the hotel. Hotel im Zentrum von Moravský Krumlov, ungefähr 30 km von Brno und 30 km von Znojmo entfernt. Unterkunft, Restaurant mit der Auswahl der böhmischen, asiatischen und italienischen Küche, Tanzsaal für private und auch Firmenveranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstagsfeier, Präsentationen und Bälle. Komplette Deckung des gesamten Hotels samt dem Restaurant und Salons mit drahtlosen Verbindung Wi-Fi gratis.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Doprovodné programy Prohlídky historických kulturních památek Moravského Krumlova (zámek, galerie Knížecí dům, kaple sv. Floriána, židovský hřbitov) Výlety pro cyklisty i pěší.

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Malý salonek Velký salonek Restaurace

m2

50

30

62

50

290

Accompanying programmes Sightseeing tours to historic sites in Moravský Krumlov (chateau, gallery Knížecí dům, chapel of St. Florian, Jewish cemetery) Trips for cyclists and hikers.

100

Galerie

176

220

Sál

400

220

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒĆN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 54 Ĵ 18 ĵ 5 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

8HIPNY7ÏÎÍÐÌ

| 57

Begleitprogramme Besichtigungen der Kulturdenkmäler von Moravský Krumlov (Schloss, Galerie Knížecí dům (Fürstenhaus), Kapelle Hl. Florian, jüdisches Friedhof) Ausflüge für Wanderer und Radfahrer. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeiRgqĩt


Hotel Iris*** Pavlov Lužní 215, 692 01 Pavlov Tel.: +420 519 515 310, 519 515 820, e-mail: hotel.iris@vasstav.cz, www.hotel-iris.cz

 Wellness hotel na Pálavě s moderním wellness centrem je vhodný pro příjemný víkend, relaxační pobyt i rodinnou dovolenou. Pořádáme firemní akce, školení, teambuldingy, kongresy, oslavy, společenské akce, večírky, rauty. Součástí hotelu je restaurace s terasou, kde nabízíme široký výběr specialit a vín z Moravy. A wellness hotel in Pálava with a modern wellness centre is suitable for a pleasant weekend, relaxation and family holiday. We organise business events, training courses, team-buildings, congresses, parties, social events and banquets. Our restaurant with a terrace offers a wide choice of specialities and wines from Moravia. Das Wellnesshotel in Pálava mit einem modernen Wellnesszentrum eignet sich für angenehmes Wochenende, angenehmen Aufenthalt und auch für einen Familienurlaub. Wir veranstalten Firmenveranstaltungen, Schulungen, Teambuldings, Kongresse, Feiern, gesellschaftliche Veranstaltungen, Partys und Büfetts. Der Bestandteil des Hotels ist ein Restaurant mit der Terrasse, wo breite Auswahl an Spezialitäten und Weine aus Mähren angeboten werden.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùhig

m2

Salonek Pálava

50

60

30

30

30

32

30

Salonek Morava

40

20

20

20

20

24

20

Salonek Děvičky

40

20

20

20

20

24

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĊĒĎğQĆťČĕN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 62 ij 1 Ĵ 11 ĵ 11 F 2 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGONVY7ÏÎÍÐÌ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

64

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêíîïñ | 58

Doprovodné programy Relaxační centrum (sauna, bylinné parní lázně, whirlpool, masážní vana, masáže) Degustace vín ve vinném sklepě. Večery s cimbálovou muzikou Outdoorové aktivity. Accompanying programmes Wellness centre (sauna, herbal steam cabins, whirlpool, massage bath, massages) Wine-tasting in a wine cellar. Evenings with dulcimer music Outdoor activities. Begleitprogramme Relaxzentrum (Sauna, Kräuterdampfbäder, Whirlpool, Massagenwanne, Massagen) Weinverkostungen im Weinkeller. Abende mit Zimbelmusik Outdooraktivitäten. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùÀsuqrĩt


Hotel Radějov*** Radějov Lučina 400, 696 67 Radějov Tel.: +420 518 337 533, e-mail: info@hotel-radejov.cz, www.hotel-radejov.cz

 Hotel Radějov se nachází v podhůří Bílých Karpat u přehradní nádrže Lučina nedaleko od Strážnice. Školicí zařízení je vhodné nejen k pořádání výjezdních zasedání, kongresů, seminářů a teambuildingových akcí, ale i k rodinným oslavám, spojeným s opékáním selátka nebo posezením ve vinném sklípku. The Hotel Radějov is found on the foothills of the White Carpathians Mountains by the Lučina Dam near Strážnice. The training facility is suitable not only for organising business meetings, congresses, seminars and teambuilding events, but also for family celebrations connected with pig-roasting or a visit to the wine cellar. Das Hotel Radějov befindet sich im Gebirgsvorland von Weißen Karpaten beim Stausee Lučina in der Nähe von Strážnice. Die Schulungseinrichtung ist nicht nur zur Veranstaltung von Kongressen, Seminaren, Tagungen und Teambuildingsveranstaltungen, aber auch zu Familienfeiern, die mit dem Spanferkelbraten oder mit Beisammensein im Weinkeller, geeignet sind.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

iRgkÃsuqrĩt

m2

Kongresov ý sál

274

200

161

200

120

180

Konferenční sál

72

65

50

65

36

58

87

Double salónek

48

43

34

43

24

38

60

Žlutý salónek

24

22

17

22

12

20

30

Sál dependance

78

70

55

70

42

62

95

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđĎĈďQćĆťĔČĄċNÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 110 ij 5 Ĵ 28 ĵ 15 F 2 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

342HINVY79

270

Doprovodné programy Relaxační centrum (bazén, sauna, posilovna, solárium, masáže) Veliký dětský koutek, herny se stolním tenisem, kulečníkem, karambolem, šipkami a stolním fotbalem Letní zahrádka, dětské hřiště s houpačkami, klouzačkou a pískovištěm Minigolfové hřiště s jednadvaceti drahami Ruské kuželky. Accompanying programmes Wellness centre (swimming pool, sauna, gym, solarium, massages) Large children’s play room, playroom with table tennis, billiards, carom, darts and table football Summer garden, children’s playground with swings, slide and sandpit Mini-golf playground with 21 tracks 9-pin bowling. Begleitprogramme Erholungszentrum (Schwimmbecken, Sauna, Fitnessraum, Solarium, Massage) Große Kinderecke, Räume mit Tischtennis, Billard, Karambol, Pfeilen und Tischfußball Sommergarten, Kinderspielplatz mit Schaukeln, Rutsche und Sandkasten Minigolfplatz mit einundzwanzig Bahnen Russische Kegel. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŪūeomÀzxvÂqrĩtÄ

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace Letka

64

Lobby bar

25

Letní terasa

72

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêìëîïñð | 59


Společenské a vzdělávací centrum Zámek Křtiny 679 05 Křtiny 1 Tel.: +420 516 527 711, 724 358 064, e-mail: tomas.sedlacek@slpkrtiny.cz, www.zamek-krtiny.cz

 Zámek Křtiny se nachází 14 km od Brna v těsném sousedství barokního chrámu Jména Panny Marie od architekta Jana Blažeje Santiniho. V posledních letech prošla budova zámku rozsáhlou rekonstrukcí a byla vybavena nejmodernější technikou. K dispozici je několik typů jednacích místností. Specializujeme se na pořádání kongresů, konferencí, školení, rautů a firemních programů. Zámek slouží také pro potřeby Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. The chateau in Křtiny is found 14 km from Brno next to the Baroque church of the Virgin Mary by architect Jan Blažej Santini. During the last years the chateau has undergone an extensive reconstruction and was equipped with modern technology. There are several types of meeting rooms. We focus on organising congresses, conferences, training courses, banquets and company programmes. The chateau serves also for the needs of the Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno and the School forest company Masaryk Forest Křtiny. Das Schloss Křtiny befindet sich 14 km von Brno entfernt, in der unmittelbaren Nachbarschaft der Barockkirche des Jungfrau Maria Namens vom Architekten Jan Blažej Santini. In den letzten Jahren wurde das Schlossgebäude umfangreich saniert und mit der modernen Technik ausgestattet. Zur Verfügung stehen einige Typen der Besprechungsräume. Wir spezialisieren sich auf die Veranstaltung von Kongressen, Konferenzen, Schulungen, Büffets und Firmenprogrammen. Das Schloss dient auch für den Bedarf der Mendels landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Universität in Brno und des Forstschulbetriebes Masarykův les Křtiny.

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Ūūĩt Doprovodné programy Možnost pořádání honů a lesních pikniků Exkurze v okolních lesích, prohlídky jeskyní Moravského krasu.

m2

kongresov ý sál

146

společenský sál

136

80

140

89 44

120

150

salonek

70

32

56

22

56

60

počítčová učebna

65

16

bar

65

30

48

20

48

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĊĒđğQćĆťĔČăĄċNāUĘė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 49 Ĵ 22 F 1 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPONVY7 | 60

50

Accompanying programmes Organising hunts and forest picnics Excursions to surrounding forests, tours to caves in Moravian Karst. Begleitprogramme Mögliche Veranstaltung von Jagten und Waldpicknicke Ausflüge in die umliegenden Wälder, Besichtungen der Höhlen des Mährischen Karstes. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ezvsqrĩtÄ CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität restaurace společenský sál

60 120

bar

48

salonek

56

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäìëí


Vila Austerlitz – Školicí středisko ENBRA Slavkov u Brna Čs. Armády 362, 684 01 Slavkov u Brna Tel.: +420 544 220 846, 731 049 169, e-mail: info@vilaausterlitz.cz, www.vilaausterlitz.cz

 Vila z roku 1884 obklopená anglickým parkem nabízí rodinnou atmosféru, stoprocentní soukromí a pohodlný pobyt v luxusně zařízených pokojích s originálními koupelnami. Pořádáme a organizujeme konference, školení, workshopy, předváděcí akce pro důležité obchodní partnery a další vzdělávací akce. Suterén vily, vybavený krbem, barem s pípou a biliardem, je vhodným místem k pořádání rautů, společenských akcí, firemních i soukromých večírků, oslav životního jubilea či svateb. A villa from 1884 surrounded by the English-styled park offers a family atmosphere, absolute privacy and comfortable stay in luxury rooms with original bathrooms. We organise conferences, training courses, workshops, presentations for V.I.P. partners and other events. The villa basement with a fireplace, bar with a tap and billiard, is suitable for organising banquets, social events, company and private parties, celebrations and weddings. Villa aus dem Jahr 1884 umgeben mit englischem Park bietet eine Familienstimmung, hundertprozentige Persönlichkeitssphäre und angenehmen Aufenthalt in hochwertig eingerichteten Zimmern mit originellen Bädern. Wir veranstalten und organisieren Konferenzen, Schulungen, Workshops, Vorführungen für wichtige Geschäftspartner und weitere Ausbildungsveranstaltungen. Das Untergeschoss der Villa, ausgestattet mit offenem Kamin, mit einer Bar mit Fasspipe und Billard, ist geeigneter Platz für die Veranstaltung der Privat- und Firmenfeiern, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Hochzeiten oder Lebensjubiläen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

i Doprovodné programy Na přání zákazníka zajistíme špičkový catering a kompletní servis služeb.

m2

Velký salonek

51

50

30

50

27

36

60

Malý salonek

37,5

40

20

40

24

28

50

Lovecký salonek

42,5

12

Salonek Emila Holuba

50,5

8

Společenská místnost

35

20

12

20

10

12

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđĄċ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 18 ij 1 Ĵ 4 F 3 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HIVY | 61

20

Accompanying programmes By arrangement we can provide top catering and complex services. Begleitprogramme Auf den Kundenwunsch sichern wir Spitzencatering und kompletten Service. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhRg kÀzxvsuÂĩtÄ


Hotel Marcinčák*** Mikulov K Vápence 69, 692 01 Mikulov Tel.: +420 519 512 700, 519 510 958, e-mail: manager@hotelmarcincak.cz, www.hotelmarcincak.cz

 Hotel v jižní části Mikulova, v těsné blízkosti hlavního silničního tahu mezi Brnem a Vídní nabízí komfortní ubytování a zázemí pro pořádání kongresů, seminářů, firemních školení a večírků s možností pestrého doprovodného programu. A hotel in the southern part of Mikulov, very near to the main road Brno and Vienna, offers comfortable accommodation and background for organising congresses, seminars, training courses and parties with many kinds of accompanying programme. Hotel im südlichen Teil von Mikulov, in der unmittelbaren Nähe der Hauptstrasse zwischen Brno und Wien bieten komfortable Unterkunft und Hintergrund für die Veranstaltung von Kongressen, Seminaren und Partys mit der Möglichkeit des bunten Begleitprogramms.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùu Doprovodné programy Atraktivní programy vinařské turistiky spojené s exkurzemi do Vinařství Marcinčák Půjčovna a úschovna kol Zapůjčení stolních her Pétanque.

m2

Salonek

31

30

40

30

Restaurace v zahradě

70

42

60

40

Zámecký sál

360

300

150

300

100

150

300

Sala terrena

115

100

50

100

55

55

100

Sál předků

190

120

180

70

90

150

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĉĊĒđĎďğQćĆťĔČĄċNāUĘÿęė

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Accompanying programmes Attractive programmes of wine tourism connected with excursions to the Marcinčák Winery Bike hire and storage Table games hire Pétanque. Begleitprogramme Attraktive Programme der Weinbautouristik verbunden mit den Exkursionen in die Kellerwirtschaft Marcinčák Verleih und Aufbewahrung der Fahrräder Verleih der Tischspiele Pétanque. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūeomhiRg kÀxvsuqrĩtÄ

Ů 94 Ĵ 19 F 9 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

3HILPGNVY79ÏÎÐÌ

Kapacita | Capacity | Kapazität Restaurace

56

Salonek

30

Restaurace v zahradě

40

Zakázkov ý catering

| 62

500

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

ŧŢdäêñð


Hotel a restaurace Žebětínský dvůr*** Brno Křivánkovo náměstí 33a, 641 00 Brno-Žebětín Tel.: +420 546 217 557, 777 677 720, e-mail: hotel@zebetinsky-dvur.cz, www.zebetinsky-dvur.cz

 Hotel je situován v okrajové městské části Brna, nedaleko brněnské přehrady, výstaviště a Masarykova okruhu v chráněné krajinné oblasti Podkomorských lesů. K dispozici je Myslivecká restaurace, Švýcarská terasa, hlídané parkoviště a několik salonků pro rodinné akce, svatby, narozeniny, školení a porady. A hotel is situated at the edge of Brno, close to the Brno Dam, Brno Exhibition Centre and Masaryk Racing Circuit in the protected landscape of Podkomorské Forests. The guests can visit the Hunting restaurant, Swiss terrace, guarded parking lot and several lounges for family events, weddings, birthday parties, training courses and business meetings. Das Hotel ist in einem Stadtrand von Brno, in der Nähe der Talsperre Brno, des Messegeländes und des Masaryk Rings, im Naturschutzgebiet Podkomorske lesy situiert. Zur Verfügung stehen Jagdrestaurant, Schweizerterrasse, bewachter Parkplatz und einige Salons für Familienfeier, Hochzeiten, Geburtstagsfeier, Schulungen und Besprechungen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

uÀxs

m2

Svatební salonek

80

Lovecký salonek

15

Rybářský salonek Selský salonek

180

Zámecký salonek

18

25

25

160

45

48

120

90

100

30

60

Šv ýcarská letní terasa Myslivecká restaurace konferenční sál

80

60 120

70

50

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđğQĆĔČN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 120 Ĵ 38 ĵ 10 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

348HIPGNV7ÏÎÍ | 63

Doprovodné programy V zadní části areálu postupně vzniká sportovně-zábavní a rehabilitační centrum s několika saunami, bazénem, fitness centrem, kurty pro squash a bowlingem V blízkosti hotelu se nachází golfové hřiště, kde lze pro zájemce zajistit třídenní školu golfu, zakončenou zkouškou pro získání zelené karty. Accompanying programmes The back part of the complex is being extended by a sportingentertainment and wellness centre with several saunas, swimming pool, fitness centre, courts for squash and bowling Found nearby is a golf course that offers a three-day school of golf, concluded by a green card examination. Begleitprogramme Im hinteren Teil des Areals entsteht fortlaufend ein Sport Unterhaltungs- und Erholungszentrum mit einigen Saunen, Schwimmbecken, Fitnesszentrum, Squashplätzen und Bowling in der Hotelnähe befindet sich ein Golfplatz, wo für Interessenten eine dreitägige Golfschule, die mit dem Erwerb einer Grünen Karte abgeschlossen ist, organisiert werden kann.

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität Svatební salonek

15

Rybářský salonek

25

Selský salonek Zámecký salonek

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

uĩt

70

Lovecký salonek

45 120

Šv ýcarská letní terasa

60

Myslivecká restaurace

60

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

Ţdäêíîïñ


Penzion Patria ** Kobylí A. Šebestové 716, 691 10 Kobylí Tel.: 519 440 793, 606 440 857, e-mail: penzion@patriakobyli.cz, www.patriakobyli.cz

 Pro pořádání konferencí, meetingů, workshopů, firemních i soukromých akcí nabízíme kongresové sály a salonky s variabilní kapacitou 10 až 250 míst. Sály jsou ozvučené, a vybavené moderní audiovizuální technikou a barem. Poskytujeme ubytování ve dvou, tří a vícelůžkových pokojích s celkovou kapacitou 185 lůžek. Zajišťujeme také celodenní stravování, řízené ochutnávky vína a společenské večírky v reprezentačním vinném sklepě. We offer congress halls and lounges with variable capacity from 10 up to 250 places for organising conferences, meeting, workshops, company and private events. The halls have a sound system, are equipped with modern A-V technology and a bar. We offer accommodation in double, triple and more-bedded rooms with a total capacity of 185 beds. We provide meals and refreshments for the whole day, supervised wine-tasting and social parties in a impressive wine cellar. Für die Veranstaltung von Konferenzen, Meetings, Workshops, privaten und Firmenveranstaltungen bieten wir Kongresssäle und Salons mit einer variablen Kapazität von 10 bis 250 Plätzen. Die Saale sind beschallt und ausgestattet mir den modernen audiovisuellen Technik und mit einer Bar. Die Unterkunft ist möglich in den Zwei-, Drei- und Mehrbettzimmern mit der Gesamtkapazität von 185 Betten. Wir sicherstellen auch die ganztägige Verpflegung, kommentierte Weinverkostungen und Gesellschaftsabende im repräsentativen Weinkeller.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

i

m2

Kongresov ý sál velký

300

160

120

220

100

120

60

Kongresov ý sál malý

100

35

45

60

35

40

30

60

45

Reprezentační vinný sklep

48

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĊĒđĎďğQćĆťĔČĄċNUĘÿ

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ũŪeoigÀvĩt

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Kapacita | Capacity | Kapazität

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 185 Ĵ 10 ĵ 15

Jídelna

80

Venkovní gril

60

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Restaurační služby | Restaurant services | Restaurantservice

38HIPGOEVY7ÏÎÍÐÌ

ŧŢdäìñ

| 64


Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 1, 648 04 Brno Tel.: 532 194 911, 532 194 923, e-mail: rhkbrno@rhkbrno.cz, http://rhkbrno.cz

 Sídlo Regionální hospodářské komory se nachází v areálu brněnského výstaviště vedle Kongresového centra. Nabízíme pronájem prostor a zařízení pro firemní prezentace, přednášky, odborné semináře a školení, vědecké kongresy a konference, akademická setkání, workshopy, odborná jednání, výjezdní zasedání, zasedání valných hromad a tiskové konference. Nabízíme rovněž osobní asistence při podávání akce, zajištění občerstvení a lektorů, zprostředkování tlumočení včetně kompletního zajištění techniky a spolufinancování akce. A seat of the Regional Chamber of Commerce is found with the Brno Exhibition Centre next to the Congress centre. We offer premises and equipment for company presentations, lecture, seminars and training courses, congresses and conference, meetings, workshops, professional dealings, shareholder's meetings and press conferences. We also offer personal assistance with organising events, providing catering and lectures, interpreting services including the equipment and co-financing of events. Der Sitz der Wirtschaftkammer befindet sich im Areal des Brünner Messegeländes neben dem Kongresszentrum. Wir bieten die Vermietung von Räumlichkeiten und Einrichtungen für Firmenpräsentationen, Vorträge, Fachseminare und Schulungen, wissenschaftliche Kongresse und Konferenzen, akademische Treffen, Workshops, fachliche Verhandlungen, Tagungen, Hauptversammlungen und Pressekonferenzen. Gleichzeitig bieten wir auch die persönliche Assistenz bei der Veranstaltung, Sicherstellung der Verpflegung und Vortragenden, Vermittlung des Dolmetschens samt der kompletten Technik und die komplette Mitfinanzierung der Veranstaltung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Přednáškov ý sál

115

120

Workshopov ý sál

52

40

Počítačová učebna

43

23

Zasedací místnost

33

15

Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

 Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

30

ùŨũŪūeomhiRgk ÀzxvÃsuÂqrĩtÄ

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĊĖĒđĎĈğQćĆťĔČăĄċNāUĘÿ UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 65


Letohrádek Mitrovských, Brno Veletržní 19, 603 00 Brno Tel.: +420 605 972 588, e-mail: letohradekbrno@seznam.cz, www.letohradekbrno.cz

 Ojedinělá klasicistní stavba ve stylu Ludvíka XVI. v blízkosti centra města Brna, v sousedství výstaviště a mnoha hotelů, nabízí reprezentativní prostory vybavené stylovým mobiliářem. Obdiv si zaslouží unikátní fresková výzdoba hlavního sálu z roku 1790. Krásu letohrádku obdivovali už císaři Napoleon I. a František I. Zajišťujeme kompletní konferenční servis včetně cateringových služeb a doprovodných programů. A unique classicist structure in the style of Luis XVI, situated near the Brno city centre, next to the Brno Exhibition Centre and many hotels, offers prestigious premises equipped with stylish furniture. The exceptional fresco in the main hall from 1790 is worth mentioning. Already emperors Napoleon I and Franz I admired the beauty of the summerhouse. We provide the complex conference service including catering and accompanying programmes. Einmaliger klassizistischer Bau im Stil des Ludwigs XVI. in der Nähe des Zentrums des Stadtzentrums, in der Nachbarschaft der Messegelände und vieler Hotels, bietet repräsentative mit dem stilvollen Mobiliar ausgestattete Räumlichkeiten. Die Bewunderung verdienen auch die einzigartigen Freskoverzierungen des Hauptsaales aus dem Jahr 1790. Die Schönheit des Lustschlosses bewunderten bereits die Kaiser Napoleon I. und Franz I. Wir sichern kompletten Konferenzservice samt der Cateringdienstleistungen und Begleitprogramme.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùŨũŪūĩ

m2

Freskov ý sál

70

60

40

40

60

Salonek „Louis XVI.“

50

30

20

30

20

25

35

Salonek „Rokoko“

50

30

20

30

20

25

35

70

60

50

70

45

270

120

Suterénní sál Terasa

45

70

100

140

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČăċNāUÿ UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE

Doprovodné programy Prohlídky interiérů s výkladem, oživené večerní prohlídky při svíčkách Výstavy, koncerty, historicky laděná divadelní představení Přednášky, besedy, ukázky aranžování květin, speciální akce Mobilní kasino, módní přehlídky. Accompanying programmes Tours through the interiors with a guide, special evening tours in candlelight Exhibitions, concerts, historic theatre performances Lectures, meetings, flower arrangement shows, special events Mobile casino, fashion shows. Begleitprogramme Besichtigungen der Räumlichkeiten mit einer Führung, abendliche Besichtigungen bei Kerzen Ausstellungen, Konzerte, historisch gestimmte Theatervorführungen Vorträge, Gespräche, Vorführungen der Blumenarrangements, spezielle Veranstaltungen Mobiles Casino, Modeschau.

Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE

ùŨũŪūeomRgkqĩt

Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 66


Zámek Slavkov – Austerlitz Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna Tel.: +420 544 221 685, 544 221 204, e-mail: info@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

 Barokní zámek je proslulý bohatou historií, spjatou jak s rodem Kouniců, tak vítěznou bitvou Napoleona I., která se v okolí odehrála dne 2. 12. 1805. Reprezentativní zámecké interiéry a přilehlý park se nabízejí k uspořádání rozmanitých společenských akcí – rautů, banketů, sympozií, kongresů, konferencí, přednášek a seminářů, garden party, welcome-drinků, ale i soukromých akcí včetně svatebních obřadů a hostin. V oblasti gastronomie, doprovodných programů a květinové výzdoby spolupracujeme s renomovanými firmami a poskytujeme tak kompletní servis. A Baroque chateau with rich history connected with the Kounitz Family as well as with the Napoleon’s Battle of Auterlitz that took place on 2. 12. 1805 nearby. The impressive chateau interiors and a park are ideal for organising various social events – banquets, symposiums, congresses, conferences, lectures and seminars, garden parties, welcome-drinks, as well as private events including wedding ceremonies and receptions. We cooperate with renowned companies and provide complex services in catering, accompanying programmes and flower decoration. Das Barockschloss ist sowohl durch die reiche Geschichte, die mit dem Geschlecht Kounic verbunden ist als auch mit der Siegerschlacht des Napoleons I., die in der Umgebung am 2. 12. 1805 stattfand, bekannt. Die repräsentativen Schlossräumlichkeiten und der anliegende Park bieten sich zur Veranstaltung von Büffets, Symposien, Kongressen, Konferenzen, Vorträgen und Seminaren, Garden partys, Welcome drinks, aber auch den privaten Veranstaltungen samt der Trauungen und Festmahlen. Auf dem Gebiet der Gastronomie, der Begleitprogramme und des Blumenschmuckes arbeiten wir mit den renommierten Firmen zusammen und bieten einen kompletten Service.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME| FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ŪūÂ

m2

Historický sál

190

250

120

Divadelní sál

83

120

40

Rubensův sál

65

80

Salla terrena

80+60

100

Portik

120

100

Podzemí

220

180

30

Zámecký park

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦđQĆČĄċNāė UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 67

Doprovodné programy Na přání zajistíme historicky laděný doprovodný program – vystoupení vojáků z období napoleonských válek, historický šerm, přivítání hrabětem s chotí nebo Napoleonem, kostýmovaná prohlídka zámku, dobová hudba v kostýmech, módní přehlídky, projížďky kočárem, cimbálová hudba, ohňostroje. Accompanying programmes At your wish we provide a historic accompanying programme – soldiers from the period of Napoleon wars, historic fencing, welcoming by the Duke with his wife or by Napoleon, a tour through the chateau in costumes, contemporary music in costumes, fashion shows, rides in a carriage, dulcimer music, fireworks. Begleitprogramme Auf den Wunsch organisieren wir ein historisch gestimmtes Begleitprogramm – Auftritt der Soldaten aus der Zeit der Napoleonkriege, historisches Fechten, Begrüßung durch den Graf mit der Gattin oder durch Napoleon, kostümierte Besichtigung des Schlosses, zeiggemäße Musik in den Kostümen, Modeschauen, Kutschenfahrten, Zimbalmusik, Feuerwerke. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ŪūohiRgÀxvsÂqĩtÄ


Kongresové centrum ve Wannieck Gallery Brno Ve Vaňkovce 2, 602 00 Brno Tel.: +420 543 256 072, 737 287 511, e-mail: info@wannieckgallery.cz, www.wannieckgallery.cz

 Galerie současného umění – Wannieck Gallery se nachází v budově Strojírny, v památkově chráněném souboru staveb v bývalém továrním areálu Vaňkovka. Na ploše 3000 m 2 jsou vystavována díla předních českých a zahraničních umělců, která vznikla během posledních desetiletí. Galerii s kapacitou až 600 osob lze využít pro semináře, kongresy, módní přehlídky, firemní akce a prezentace. Modern Art Gallery – Wannieck Gallery is found in the engineering plant of the urban protected complex in the former Vaňkovka factory. On the area 3000 m 2 the gallery presents masterpieces of the prime Czech and foreign artists. The gallery with a capacity up to 600 persons can be used for seminars, congresses, fashion shows, business events and presentations. Galerie der zeitgenössischen Kunst – Wannieck Gallery befindet sich im Gebäude einer Maschinenfabrik, in der denkmalgeschützten Sammlung der Bauten im ehemaligen Werksgelände Vaňkovka. Auf der Fläche von 3000 m 2 werden die Werke der tschechische und ausländischen Spitzenkünstler ausgestellt, die im Laufe der letzten Jahrzehnten entstanden ist. Die Galerie mit der Kapazität von 600 Personen kann für Seminare, Kongresse, Modeschauen, Firmenveranstaltungen und Präsentationen genutzt werden.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Hala

Doprovodné programy Výstavy, koncerty a kulturní akce Animační programy Gallery art shop Kavárna.

m2

3 000

600

600

600

600

600

600

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

Ę

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT

Accompanying programmes Exhibitions, concerts and cultural events Animation programmes Gallery art shop Café. Begleitprogramme Ausstellungen, Konzerte und Kulturveranstaltungen Animationsprogramme Gallery art shop Café.

UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich


Kogresové centrum Loucký klášter Znovín Znojmo, a.s., Loucká ulice, 669 02 Znojmo Tel.: +420 515 267 458, e-mail: spravce@znovin.cz, www.znovin.cz

 Kongresové středisko v interiérech barokního Louckého kláštera ve Znojmě. Komplexní servis pro pořádání konferencí, firemních prezentací, školení a kurzů s doprovodným vinařským programem, rautů, řízených degustací, přednášek a naučných ochutnávek. Barokní štukové sály s kapacitou až 300 míst. Ochutnávky vín až pro 120 osob najednou v klášterních sklepech nebo v galerii. The Congress Centre in the interiors of the Baroque Louka monastery in Znojmo. A complex service for organising conferences, company presentations, training courses and courses with accompanying wine programmes, banquets, supervised wine-tasting, lectures and winetasting. Baroque stucco halls with a capacity up to 300 seats. Wine-tasting for up to 120 persons in the monastery cellars or in a gallery. Kongresszentrum in den Räumlichkeiten des Barockklosters Louka in Znojmo. Komplexer Service zur Veranstaltung von Konferenzen, Firmenpräsentationen, Schulungen und Kursen mit einem Begleitweinbauprogramm, Buffets, kommentierten Verkostungen, Vorträgen. Barockstucksäle mit der Kapazität bis zu 300 Plätzen. Verkostungen für bis zu 120 Personen auf einmal in den Klosterkellern oder in der Galerie.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

ùŨũŪūu

m2

Malý štukov ý sál

165

120

80

190

100

140

190

Velký štukov ý sál

280

300– 400

120

400

120

260

300 – 400

Velká galerie

164

120

80

190

100

140

190

72

60

20

80

30

60

80

50

20

30

50

60

150

80

100

150

Degustační místnost Malý salonek

45

30

Malá galerie

126

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĎğQćĆťĔČăĘÿę UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 69

Doprovodné programy Vinařský turistický program Odborné degustace vín s výkladem Školení se specializací na vinnou kulturu Prohlídky Louckého kláštera s unikátní románsko-gotickou kryptou a klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava Prohlídky muzea bednářství a vinařství Obrazová galerie Znovín Znojmo Hudba, rytířské souboje. Accompanying programmes Wine tourist programme Expert wine-tasting with comments Training courses focused on wine culture Tours through the Louka monastery with a unique Romanesque-Gothic crypt and the monastery church of the Assumption of the Virgin Mary and St. Wenceslas Tours through the museum of coopery and winegrowing Art Gallery of Znovín Znojmo Music, knight jousting. Begleitprogramme Touristisches Weinbauprogramm Fachliche Weinverkostungen mit Kommentar Schulungen mit der Spezialisierung auf die Weinkultur Besichtigungen des Klosters Louka mit der einzigartigen romanisch-gotischen Krypta und der Klosterkirche der Maria Himmelfahrt und Hl. Wenzel Besichtigungen des Museums der Binderei und des Weinbaues Bildergalerie Znovín Znojmo Musik, Rittertourniere. Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùŨũŪūogkÀ zxvÃsĩtÄ


Kongresové centrum zámek Mikulov Regionální muzeum Mikulov, Zámek 1, 692 15 Mikulov Tel.: +420 519 510 532, 519 309 018, e-mail: rmm@rmm.cz, www.rmm.cz

 Impozantní zámek je sídlem Regionálního muzea v Mikulově. Exkluzivní prostory několika zámeckých sálů s dobrým technickým zázemím jsou vhodné pro konání komorních akcí i velkých sympozií. Propojení centra s muzeem poskytuje zázemí pro rozmanité kulturní doprovodné programy. An impressive chateau is a seat of the Regional Museum in Mikulov. Exclusive premises in several chateau halls with advanced technical background are suitable for organising smaller events as well as big symposiums. The merge of the centre with a museum provides good background for various cultural accompanying programmes. Das imposante Schloss ist der Sitz des Regionalen Museums in Mikulov. Exklusive Räumlichkeiten von einigen Schlosssälen mit guter technischer Ausstattung sind geeignet zur Veranstaltung von kleineren Veranstaltungen aber auch großen Symposien. Die Verbindung des Zentrums mit dem Museum bietet guten Hintergrund für vielfältige Kulturbegleitprogramme.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN

VOLNÝ ČAS | LEISURE TIME | FREIZEIT Služby v zařízení | Hotel services | Dienstleistungen der Einrichtung

Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Zámecký sál

480

Vinárna

210

Nástupní sál

170

120

Sál předků

190

120

Salonek W. Grőlla Sala terrena

300

300

Ūū

150 90

80

60

180

100

50

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđĎQĆťĔČĕNĘÿė UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 70

Doprovodné programy Expozice Regionálního muzea v Mikulově: Galerie Dietrichsteinů s unikátním renesančním rouchem hraběnky Markéty Lobkowiczové, expozice vinařství a vinohradnictví se sbírkou vinařských lisů a obřím sudem, archeologická expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou (Cena Gloria musaealis – Muzejní výstava roku 2007) Zámecká knihovna, galerie současného umění, synagoga a další Možnost pořádání řízených degustací vín, zpestření prohlídek oživenými historickými obrazy či vystoupeními divadelní společnosti Kulturní a společenské programy ve městě a okolí. Accompanying programmes Exposition of the Regional Museum in Mikulov: Dietrichstein Gallery with a unique Renaissance robe of Countess Markéta Lobkowicz, exposition of wine-growing and wine-making with a wine press collection and a giant barrel, archaeological exposition the Romans and Germans below Pálava (Gloria musaealis Prize – The museum exhibition of the year 2007) Chateau library, Contemporary Art Gallery, synagogue and others Organising supervised wine-tasting, tours with entertainment – historic scenes or theatre performances Cultural and social programmes in the town and environs. Begleitprogramme Ausstellung des Regionalen Museums in Mikulov: Galerien des Geschlechtes Dietrichstein mit einzigartigem Kleid der Gräfin Margarete Lobkowicz, Ausstellung des Weinbaues mit der Sammlung der Weinpressen und einem Riesenfass, archäologische Ausstellung Römer und Germane im Land unter Pálava (Preis Gloria musaealis – Museenausstellung des Jahres 2007) Schlossbibliothek, Galerie der zeitgenössischen Kunst, Synagoge u. a. Veranstaltung von kommentierten Weinverkostungen, Ergänzung der Besichtigungen mit den belebten historischen Bildern oder mit Auftritten einer Theatergesellschaft Kultur- und Gesellschaftsprogramme in der Stadt und Umgebung.

Ostatní volnočasové aktivity v okolí | Other leisure time facilities close by | Sonstige Freizeitaktivitäten in der Umgebung

ùũŪūhiRgkÀuĩt


Konference s.r.o. Konference s.r.o., Zámecká 105/22, 643 00 Brno Tel.: +420 777 635 759, e-mail: vesela@konference.org, www.konference.org

 Společnost se specializuje na pořádání odborných konferencí dle aktuálních trendů v jednotlivých odvětvích, podpořených výzkumnými studiemi. Konference se konají v brněnském hotelu Holiday Inn a jejich program je připravován na základě dlouhodobých zkušeností. Jsou určeny zejména pro vrcholový a střední management, ředitele, majitele společností a odborníky.

 A company is focused on organising professional conferences according to the topical trends in individual fields, supported by research studies. The conferences are held in the Brno hotel Holiday Inn and their programme is prepared on the basis of many years experience. They are intended especially for the top and medium management, directors, company owners and experts.

 Die Gesellschaft spezialisiert sich auf die Veranstaltung von fachlichen Konferenzen nach den aktuellen Trends in einzelnen Fachgebieten, die mit Forschungsstudien unterstützt werden. Die Konferenzen finden im Brünner Hotel Holiday Inn statt, und deren Programm auf Grund der langjährigen Erfahrungen vorbereitet wird. Sie sind vor allem für das mittlere und Spitzenmanagement, für Direktoren, Firmenbesitzer und Fachleute bestimmt.

Cíle odborných konferencí: • Odborné prezentace • Profesionální organizace • Efektivní využití Vašeho času • Navázání spolupráce • Výměna názorů a zkušeností

Objectives of professional conferences: • Professional presentation • Professional organisation • Effective time management • Match making and new cooperation • Experience and opinion exchange

Ziele der Fachkonferenzen: • fachliche Präsentationen • professionelle Organisation • effektive Nützung Ihrer Zeit • Anbahnung der Zusammenarbeit • Austausch von Meinungen und Erfahrungen

POŘÁDANÉ AKCE

ORGANISED EVENTS

ABGEHALTENE VERANSTALTUNGEN

Únor – Očekávaný vývoj odvětví stavebnictví

February – Expected development in building industry

Februar – voraussichtliche Entwicklung im Bauwesen

Březen – Exportní strategie firem

March – Company export strategy

März – Exportstrategien der Firmen

Duben – Očekávaný vývoj cen energií, Očekávaný vývoj odvětví obchodu

April – Expected development of energy prices, Expected development in commerce

April – voraussichtliche Preisentwicklung bei Energien, voraussichtliche Entwicklung im Handel

May – Services – a tool for lowering the company costs

Mai – Dienstleistungen – Mittel zur Kostensenkung in Firmen

June – Alternative funding resources

Juni – alternative Finanzierungsquellen

September – Expected development in tourism industry

September – voraussichtliche Entwicklung im Fremdenverkehr

October – Expected development in motor industry in CR and Central Europe

Oktober – voraussichtliche Entwicklung in der Autoindustrie in Tschechien und in Mitteleuropa

Květen – Služby – nástroj snižování nákladů firem Červen – Alternativní zdroje financování Září – Očekávaný vývoj odvětví cestovního ruchu Říjen – Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Prosinec – Očekávaný vývoj realitního trhu v ČR a střední Evropě

| 71

December – Expected development on estate market in CR and Central Europe

Dezember – voraussichtliche Entwicklung auf dem Markt mit Realitäten in Tschechien und in Mitteleuropa


Hotel Prestige**** Znojmo Pražská 100, 669 02 Znojmo, tel.: +420 515 224 595, e-mail: info@hotel-prestige.cz, www.hotel-prestige.cz Komfortní hotel v klidné části Znojma nabízí čtyři konfereční prostory, aquacentrum s vířivkou, parní kabinou, saunou, fitnesscentrem a solariem. Dále je k dispozici vinný sklep, degustace vína, různé doprovodé programy, teambuldingové, rodinné i společenské akce. Novinkou jsou wellnes pobyty, nabízející relaxaci pro tělo a duši. A comfortable hotel in a peaceful part of Znojmo offers four conference halls, aquacentre with whirlpool, steam cabin, sauna, fitness centre and solarium. Further you can visit a wine cellar; hotel organises wine-tasting, various accompanying programmes, team-building, family and social events. A new offer includes wellness stays with a relaxation for your body and mind. Komfortables Hotel im ruhigen Teil der Stadt Znojmo bietet vier Konferenzräume, Aquazentrum mit Whirlpool, Dampfbad, Sauna, Fitnesszentrum und Solarium. Zur Verfügung stehen weiter – Weinkeller, Weinverkostungen, verschiedene Begleitprogramme, Teambuilding-, Familien- und Gesellschaftsveranstaltungen. Die Neuigkeit sind die Wellnesaufenthalte, die Erholung für den Körper und für die Seele bieten.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Zelený salónek

80

100

130

50

80

Podkrovní učebna

50

60

80

30

35

25

Vinařský salónek

40

35

50

30

35

25

15

30

15

15

15

100

100

130

100

100

80

Lovecký salónek Vinárna

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĊĒđĎQťĔČĄċNāUĘÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

328HILPNEVY79 ÏÎÍÐÌ

Ů 165 Ĵ 74 F 2

Parkhotel Brno**** Veslařská 250, 637 00 Brno, tel.: +420 543 236 350, 543 236 351, e-mail: recepce@parkhotel.cz, www.parkhotel.cz Stylový zámecký hotel v těsné blízkosti brněnského výstaviště a přitom v tichu a zeleni svrateckého údolí. Interiéry a exteriéry zdobeny štukovými a kovářskými prvky, stěny potaženy lyonským hedvábím. Hostům je k dispozici hlídané parkoviště, restaurace a kavárna, dvě terasy, bazénový bar, bazén, sauna s možností masáží a další služby. Neopakovatelnou atmosféru dotváří kapacita hotelu, 20 dvoulůžkových pokojů. A stylish chateau hotel near the Brno Exhibition Centre and at the same time in peace and greenery of the Svratka River valley. Interiors and exteriors are decorated by the stucco and forged elements, walls are covered by Lyon silk. Available for our guests are a guarded parking, restaurant and cafe, two terraces, swimming pool with a bar, sauna, massages and other services. A unique atmosphere is enhanced by the hotel capacity of 20 double rooms. Stilvolles Schlosshotel in der unmittelbaren Nähe des Messegeländes und dabei in der Ruhe und im Grünen des Tales des Flusses Svratka. Die Interieure und Exterieur sind mit den Stuck- und Schmiedelementen verziert, die Wände mit der Lyonseide bezogen. Den Gästen stehen zur Verfügung – bewachter Parkplatz, Restaurant und Cafe, zwei Terrassen, Poolbar, Schwimmbecken, Sauna mit Massagen und weiteren Dienstleistungen. Einmalige Stimmung ergänzt die Hotelkapazität mit 20 Zweibettzimmern.

| 72

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Hlavní sál

80

50

50

60

50

Francouzský salonek

40

30

30

40

40

30

Zámecký salonek

30

20

20

30

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČĄċNāUÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 41 ij 1 Ĵ 17 ĵ 2

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

534HILPGONEVY 9AÏÎÍÐÌ


Hotel Terasa**** Jedovnice 679 06 Jedovnice 585, tel.: +420 516 442 636, 776 030 101, e-mail: hotelterasa@seznam.cz, www.hotel-terasa.cz Hotel leží v blízkosti Moravského krasu. Hostům jsou k dispozici dvou až čtyřlůžkové pokoje s terasami s výhledem na rybník a okolí. Prostorný kongresový sál a bar s možností konferenčního využití je vhodný k pořádání firemních seminářů a školení, obchodních jednání a dalších aktivit. Kromě celodenního občerstvení lze uspořádat večerní rožnění, k dispozici je krytý bazén, sauna, whirlpool, solárium, posilovna, stolní tenis, hřiště na míčové hry a rybolov. A hotel lies near Moravian Karst. The guests can use double, triple and four-bedded rooms with terraces offering a view over the pond and environs. Large congress hall and bar is suitable for organising conferences, company seminars and training courses, business meetings and other activities. We offer refreshments for the whole day and evening grilling. The hotel offers an indoor swimming pool, sauna, whirlpool, solarium, gym, table tennis, playground and fishing. Das Hotel liegt in der Nähe des Mährischen Karstes. Den Gästen stehen Zwei- bis Vierbettzimmer mit den Terrassen mit der Aussicht auf den Teich und Umgebung zur Verfügung. Geräumiger Kongresssaal und Bar mit der Möglichkeit der Konferenznutzung ist zur Veranstaltung von Firmenseminaren und Schulungen, Geschäftsverhandlungen und anderen Aktivitäten geeignet. Neben der ganztägigen Verpflegung kann auch das Abendgrillen organisiert werden. Zur Verfügung steht ein Hallenbad, Sauna Whirlpool, Solarium, Fitness, Tischtennis, Spielplatz für die Ballspiele und Fischen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

konferenční sál

72

60

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ĒđQťČN

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 42 Ĵ 3 ĵ 9

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPGNEV79Ï ÎÍÐÌ

Hotel Vinum Coeli**** Dolní Kounice Masarykovo náměstí 63, 664 64 Dolní Kounice, tel.: +420 546 421 440, 604 439 695, e-mail: info@vinumcoeli.cz, www.vinumcoeli.cz Hlavní budova hotelu je situována v historickém měšťanském domě, který téměř po tři staletí sloužil pohostinským účelům. Nyní je objekt citlivě zrestaurován se zachováním historických prostor restaurace, vináren, části kounického podzemí a sálů. Součástí komplexu je také hotelová depandance, dvorní trakt s parkovištěm a letním posezením. Šéfkuchař hotelu Josef Dufek je členem národního kuchařského týmu a finalista soutěže Kuchař roku. Hotel se specializuje na snoubení vícechodových menu s nejlepšími moravskými víny a řízené degustace. The main building of the hotel is situated in the historic manor house that has served as an inn for nearly three centuries. Today it was carefully reconstructed with preserving the historic premises of a restaurant, wine-bars, a part of the underground and halls. The complex involves a hotel depandance, courtyard with parking lot and summer seating area. Hotel chef Josef Dufek is a member of the national chef team and the finalist of the Chef of the Year competition. The hotel specialises in a harmony of more-course meals with the best Moravian wines and supervised wine-tasting. Das Haupthotelgebäude befindet sich im historischen Bürgerhaus, das fast drei Jahrhunderte zum Gastgewerbe diente. Heute ist das Objekt empfindlich saniert und es blieben die historischen Räumlichkeiten des Restaurants, der Weinstuben, eines Teiles des kounicky Untergrundes und der Säle erhalten. Ein Bestandteil des Komplexes ist auch die Hoteldependance, der Hoftrakt mit einem Parkplatz und den Sommersitzplätzen. Der Chefkoch des Hotels ist das Mitglied des nationalen Kochteams und der Finalist des Wettbewerbes Koch des Jahres. Das Hotel spezialisiert sich auf die Verbindung der mehrgängigen Menüs mit den besten mährischen Weinen und auf die kommentierten Verkostungen.

| 73

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

sál salonek

m2

200

120

120

30

30

30

200

restaurace

50

50

50

70

vinárna

30

30

30

50

vinárna + degustační vinárna

60

zahrádka

40

bowlingový bar

25

35

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĒđĈďğQćĆťĔČăĕċNāĘÿęė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 48 + 20 přistýlek Ĵ 24 ĵ 12 F 2

5348HILPGNE VY79AÏÎÍÐÌ


Hotel Moravia - Lasákův mlýn**** Boskovice Dukelská 77, 680 01 Boskovice, tel.: +420 516 454 441, 516 454 442, e-mail: moravia@boskowan.cz, www.hotelmoravia.cz Útulný hotel rodinného typu s příjemným personálem a vyhlášenou kuchyní ve stylovém prostředí starého vodního mlýna z roku 1888. Zahradní areál s rybníkem, zařízení vhodné pro rodinné i firemní akce. A cosy family type hotel with pleasant staff and well reputed cuisine in a stylish environment of an old water mill from 1888. The garden with a pond, equipment suitable for family and company events. Gemütliches Familienhotel mit angenehmem Personal und berühmter Küche, in der stilvollen Umgebung der alten Wassermühle aus dem Jahr 1888. Gartenareal mit einem Teich, Eichrichtung geeignet für Familien und Firmenveranstaltungen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Leonardo

m2

150

80

55

Apart

80

40

35

Apart Club

40

20

13

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ĉĊĒđĎğQćĆťĔċUÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

5328HILPOEVYÏ ÎÍÌ

Ů 75 ij 2 Ĵ 25 ĵ 4 F 2

G Hotel**** Luleč 683 03 Luleč 272, tel.: +420 517 353 258, 775 970 610, e-mail: info@g-hotel.cz, www.g-hotel.cz Malý hotel s rodinnou atmosférou se nachází v klidném prostředí Drahanské vrchoviny, necelých 20 minut jízdy z centra Brna po dálnici D1 směrem na Olomouc (exit Vyškov – západ). Hotel obklopený zelení je ideálním místem pro aktivní i pasivní odpočinek s možností zajímavých výletů do okolí. K zázemí hotelu patří i vyhlášená restaurace. A small hotel with fa mily atmosphere is found in peaceful environment of the Drahanská Highlands, less than 20 minutes drive from the Brno centre on the highway D1 towards Olomouc (exit Vyškov – západ). The hotel surrounded by greenery is an ideal place for active and passive relaxation with a possibility of many interesting trips in the environs. The hotel restaurant is well reputed. Kleines Hotel mit der Familienstimmung befindet sich in der ruhigen Umgebung des Drahansky Hügellandes, knappe 20 Minuten der Fahrt aus dem Zentrum der Stadt Brno auf der Autobahn D1 Richtung Olomouc (Exit Vyškov – Westen) entfernt. Das Hotel steht im Grünen und ist ein idealer Ort für die passive und aktive Erholung mit der Möglichkeit der interessanten Ausflüge in die Umgebung. Zum Hinterland des Hotels gehört auch ein renommiertes Restaurant.

| 74

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

školící místnost s barem školící místnost

m2

42+38

30

28

28

25

10

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒğQćĆťĔĄċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 36 ij 2 Ĵ 6 ĵ 4 F 3

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

34HILPGO7AÏÎ ÍÌ


Hotel Sluneční dvůr**** Brno Přemyslovo náměstí 26, 627 00 Brno-Slatina, tel.: +420 545 211 442, e-mail: info@slunecnidvur.cz, www.slunecnidvur.cz Hotel stojí v centru městské části Brno-Slatina. Jeho předností je malá vzdálenost od mezinárodního letiště Brno-Tuřany a snadná dostupnost z dálnice D1 (exit 201), D2 nebo z centra Brna po rychlostní i městské komunikaci směrem na Olomouc. V blízkosti hotelu jsou vybudována parkovací místa pro osobní auta i autobus. V hotelovém komplexu je možné navštívit restauraci, která nabízí netradiční jídla, dobrá piva a kvalitní moravská vína. Kromě prostoru pro pořádání školení a seminářů je v objektu také pobočka Komerční banky. A hotel is situated in the centre of Brno-Slatina suburb. Its advantage is a short distance from the international airport Brno-Tuřany and easy accessibility from highway D1 (exit 201), D2 or from the Brno city centre on the four-lane road towards Olomouc. The hotel has parking for cars and a bus nearby. The hotel offers a restaurant offering untraditional meals, good beer and quality Moravian wines. The complex includes premises for organising training courses and seminars as well as the branch office of Komerční banka. Das Hotel steht im Zentrum des Stadtteiles Brno-Slatina. Zu seinen Vorteilen gehören kleine Entfernung vom internationalen Flughafen Brno-Tuřany und einfache Erreichbarkeit von der Autobahn D1 (exit 201), D2 oder aus dem Stadtzentrum von Brno über die Schnell- und Stadtstrasse Richtung Olomouc. In der Hotelnähe befinden sich Parkplätze für PKW und LKW. Im Hotelkomplex können Sie das Restaurant, untraditionelle Speisen, gute Biere und hochwertige mährische Weine anbietet, besuchen. Außer der Räumlichkeiten für die Veranstaltung von Schulungen und Seminaren befindet sich im Objekt auch die Zweigstelle von Komerční banka.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal salonek

m2

100

50

35

35

40

60

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđQćĔN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGNE VY9AÏÎÍÌ

Ů 53 ij 1 Ĵ 4 ĵ 6 F 2

Hotel Dukla*** Znojmo Holandská 30, 671 81 Znojmo, tel.: +420 515 227 320, 515 227 321, e-mail: blazicek@hotel-dukla.cz, www.hotel-dukla.cz Hotel se nachází v jižní části města Znojma, asi 10 km od hraničního přechodu Hatě. Kromě ubytování hotel nabízí kongresové služby a vhodné prostory pro uspořádání nejrůznějších firemních akcí a společenských událostí. A hotel situated in southern part of the town of Znojmo, circa 10 km from the Hatě border crossing. The hotel offers accommodation, congress services and premises suitable for organising various business and social events. Das Hotel befindet sich im südlichen Teil der Stadt Znojmo, ca. 10 km vom Grenzübergang Hatě entfernt. Neben der Unterkunft bietet das Hotel die Kongressdienstleistungen und geeignete Räumlichkeiten für die Veranstaltung von verschiedenen Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen an. Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HIP79ÏÎÐÌ

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál včetně pódia

667

400

Přísálí kongresového sálu

128

120

Hnědý salonek

250

400

200

100

Ů 268 Ĵ 87 ĵ 27 | 75

600

100

150

95

50

40

50

60

Svatební salonek

123

30

50

60

70

Salonek u recepce

27

15

15

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

400

ŦĊĒđĔČĄċĘęė


Hotel Happy Star*** Hnanice Hnanice 111, 669 02 Znojmo, tel.: +420 515 210 360, 775 113 399, e-mail: recepce@hotelhappystar.cz, www.hotelhappystar.cz Pohodlný moderní hotel poblíž města Znojma a 1 km od rakousko-českých hranic. Možnost turistiky, odpočinku i sportovního vyžití, bohaté vybavení včetně krytého bazénu a wellness. Ubytování, firemní akce, pořádání svateb a oslav a ochutnávky vín, pronájem konferenčních prostor zcela zdarma. Široká nabídka doprovodných programů – zábavná vinařská maturita, zážitková gastronomie, putování po sklípcích drobných vinařů, hra na degustátory, sportovní sranda5boj a další. A comfortable modern hotel near the town of Znojmo and 1 km from the AustrianCzech border. Possibility of hiking, relaxation, sporting activities, many facilities including an indoor swimming pool and wellness. Accommodation, company events, weddings, parties, wine-tasting, conference premises hire free of charge. A wide offer of accompanying programmes – funny wine A levels, special gastronomy, trips to the wine cellars of local wine-makers, a sommelier game, funny sporting pentathlon and others. Bequemes modernes Hotel in der Nähe der Stadt Znojmo und 1 km von der österreichisch-tschechischen Grenze entfernt. Mögliche Touristik, Erholung und sportliche Betätigung, reiche Ausstattung samt des Hallenbades und Wellness. Unterkunft, Firmenveranstaltungen, Veranstaltung von Hochzeiten und Feiern und Weinverkostungen, Vermietung der Konferenzräumlichkeiten gratis. Breites Angebot an Begleitprogrammen - unterhaltsames Weinbauabitur, Erlebnisgastronomie, Wanderung über die Keller der kleinen Winzer, Spiel auf die Degustatoren, sportliches Spass5kampf und weiteres.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

velký školící salonek

80

60

40

40

40

60

45

malý školící salonek

45

30

20

20

20

30

25

vinárna

60

40

25

25

25

40

30

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđğQĆťĔČĕċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

538HILPGONEVY 7AÏÎÍÐÌ

Ů 54 Ĵ 24 F 3

Hotel Panon*** Hodonín Koupelní 4, 695 22 Hodonín, tel.: +420 518 341 243, e-mail: info@hotelpanon.cz, http://hotelpanon.cz Hotel se nachází nedaleko centra lázeňského města u hranic s Rakouskem a Slovenskem, v blízkosti řady sportovišť, cyklotras a dalších atraktivních míst. Bezdrátový příjem internetu Wi-Fi systémem, klimatizovaná restaurace, snack-bar a zasedací sál pro pracovní zasedání, semináře nebo slavnostní akce. V areálu hotelu je krytý plavecký bazén, squash, tenis, masáže a spinning. Bohatá nabídka gastronomických, folklorních a poznávacích programů, návštěvy vinných sklepů, plavby lodí, cykloturistika, výlety do Vídně a Bratislavy. The hotel is found not far from the centre of the spa town of Hodonín, near the border with Austria and Slovakia, close to a number of sporting grounds, cycling routes and other attractive destinations. Wi-fi internet, air-conditioned restaurant, snack-bar and conference hall for business meetings, seminars or celebrations. The hotel complex includes an indoor swimming pool, squash, tennis, massages and spinning. A rich selection of gastronomic, folklore and other tourist programmes, visits to wine cellars, boat trips, cycling, trips to Vienna and Bratislava. Das Hotel befindet sich in der Nähe des Stadtzentrums der Kurstadt auf der Grenze mit Österreich und mit der Slowakei, in der Nähe von vielen Sportplätzen, Radwegen und weiteren attraktiven Plätzen. Drahtloser Internetanschluss durch Wi-Fi, klimatisiertes Restaurant, Snack-bar und Sitzungssaal für Arbeitstreffen, Seminare oder feierliche Veranstaltungen. Im Hotelareal befinden sich ein Hallenbad, Squash, Tennis, Massagen und Spinning. Reiches Angebot an gastronomischen, Folklore- und Erkennungsprogrammen, Besuchen der Weinkeller, Schiff fahrten, Radtouristik, Ausflügen nach Wien und Bratislava.

| 76

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal Seminární sál, klimatizovaný Salonek

m2

112

70

32

40 32

52

35

40

40

32

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđQĆťĄċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 216 Ĵ 52 ĵ 18 F 4

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

STUDIO 8

532HIPGON EY79AÏÎÍÐÌ


Hotel N*** Přímětice Přímětice 62, 669 02 Znojmo, tel.: +420 515 228 164, 731 947 517, e-mail: manager@hoteln.cz, www.hoteln.cz Hotel N se nachází v Příměticích, okrajové části Znojma. Leží jen 10 minut od historického centra a 15 km od česko-rakouského hraničního přechodu. Pozoruhodné je přímé propojení hotelu s unikátním Křížovým sklepem z poloviny 18. století, který se řadí k největším svého druhu na světě a slouží jako sklepní hospodářství akciové společnosti Znovín Znojmo; prohlídky jsou možné. Hotel nabízí adrenalinové, teambuildingové a zážitkové outdoor aktivity. The Hotel N is found in Přímětice, at the edge of the town of Znojmo. It lies only 10 minutes from the historic centre and 15 km from the Czech-Austrian border crossing. Worth mentioning is the connection of the hotel with the unique Cross Wine Cellar from mid 18th century, which is one the biggest of its kind in the world and serves as a winery of Znovín Znojmo; tours are possible. The hotel offers adrenalin, teambuilding and outdoor activities. Das Hotel N befindet sich in Přímětice, am Randteil der Stadt Znojmo. Es liegt nur 10 Minuten vom historischen Zentrum und 15 km vom österreichisch-tschechischem Grenzübergang entfernt. Merkwürdig ist auch die Verbindung des Hotels mit dem einzigartigen Kreuzkeller aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts, der sich zu den Größten seiner Art in der Welt reiht und gleichzeitig als die Kellerwirtschaft der Aktiengesellschaft Znovín Znojmo dient. Besichtigungen sind möglich. das Hotel bietet Adrenalin-, Teambuildings- und Erlebnis – Outdoor - Aktivitäten.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál č. 1

45

30

30

30

30

Kongresov ý sál č. 2

45

30

30

30

30

30 30

Kongresov ý sál č. 3

100

80

80

80

80

80

Kongresov ý sál č. 4

150

130

130

130

130

130

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĒğQćĆťĔČĄċNĘė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 70+ 30 přistýlek Ĵ 24 ĵ 1 F 5

534HILPGONEVY 7AÏÎÍÐÌ

Hotel Brno*** Horní 19, 639 00 Brno, tel.: +420 543 555 100, e-mail: info@hotelbrno.cz, www.hotelbrno.cz Hotel v klidném prostředí v blízkosti centra města Brna. Restaurace, snack bar, vlastní parkoviště, sauna a dva antukové kurty. V dosahu sportovní aktivity a bohatá kulturní nabídka – divadla, koncerty, kina, výstavy a veletrhy. A hotel in peaceful environment near the Brno city centre. Restaurant, snack bar, parking lot, sauna and two clay tennis courts. Sporting activities and a rich offer of cultural events – theatres, concerts, cinemas, exhibitions and trade fairs. Hotel in der ruhigen Umgebung in der Nähe des Stadtzentrums der Stadt Brno. Restaurant, Snack bar, eigener Parkplatz, Sauna und zwei Ziegelmehlplätze. In der Nähe Sportmöglichkeiten und reiches Kulturangebot – Theater, Konzerte, Kinos, Ausstellungen und Messen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Konferenční sál

m2

430

400

200

200

200

200

200

Salonek I

40

30

25

25

25

25

25

Salonek II

30

20

15

15

15

15

15

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĉĊĒđĆČĄċė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 190 ij 84 Ĵ 84 ĵ 5 | 77

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPO79ÏÎÍ


Zámecký hotel Hubertus*** Valtice Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 537, e-mail: info@hotelhubertus.cz, www.hotelhubertus.cz Hotel v areálu barokního zámku ve Valticích. Ubytování ve dvoulůžkových pokojích, pro hosty zajišťujeme programy v rámci hotelových služeb. Slevy po domluvě podle počtu ubytovaných a délky pobytu. K dispozici hotelová restaurace s kavárnou a vyhlídkovou terasou, menu při akcích dle přání. Sklepní vinárna, cimbálová a taneční hudba, doprovodné vinařské programy – volné i řízené degustace, galerie vín, návštěvy vinných sklepů. A hotel in the Baroque chateau in Valtice. Accommodation in double rooms, we arrange programmes for our guests within the framework of the hotel services. Discounts according to a number of guests in a group and a length of stay. A hotel restaurant with café and look-out terrace, menu during the events according to a wish of a client. Wine cellar bar, dulcimer and dance music, accompanying wine programmes – free and supervised wine-tasting, wine gallery, visits to wine cellars. Hotel im Areal des Barockschlosses in Valtice. Unterkunft in Zweibettzimmern, für Gäste sichern wir Programme im Rahmen der Hoteldienstleistungen. Ermäßigungen nach der Vereinbarung gemäß der Anzahl der Unterbrachten und der Länge des Aufenthaltes. Zur Verfügung stehen das Restaurant mit Café und Aussichtsterrasse. Menü bei Veranstaltungen nach Ihrem Wunsch. Kellerweistube, Zimbel- und Tanzmusik, begleitende Weinbauprogramme – freie und kommentierte Verkostungen, Galerie der Weine, Besuche der Weinkeller.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Salonek

50

30

30

40

30

20

20

Konferenční místnost

90

70

80

90

70

70

70

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąĊĒđQćĆťĄċNUĘ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPVY7ÏÎ

Ů 86 vč. přistýlek Ĵ 29 ĵ 2

Hotel Kraví hora*** Bořetice 691 08 Bořetice 510, tel.: +420 519 430 090-2, 776 583 276, e-mail: hotel@kravihora.cz, www.kravihora.cz Hotel s prostorným parkovištěm stojí na okraji sklepního městečka u obce Bořetice, v samém srdci Velkopavlovické vinařské oblasti. Hotel sousedí s 280 vinnými sklepy, čímž je dáno hlavní zaměření služeb – vinařská turistika. Hosté si mohou vychutnat degustace vín ve vinných sklepech, posezení u cimbálu a další požitky podle vlastních představ. A hotel with a large parking lot is situated at the edge of the wine cellar country-town near Bořetice, in the very heart of the Velké Pavlovice winegrowing region. The hotel neighbours with 280 wine cellars and that determines its main services – wine tourism. The guests can enjoy wine-tasting in wine cellars, dulcimer music and other treatment according to their wish. Das Hotel mit einen geräumigen Parkplatz steht am Rand der Kellerstadt bei der Gemeinde Bořetice, im Herzen des Weinbaugebietes Velké Pavlovice. In der Nachbarschaft des Hotels befinden sich 280 Weinkeller. Damit ist auch die Ausrichtung der Hauptdienstleistungen gegeben – Weinbautouristik. Die Gäste können sowohl die Weinverskotungen in den Weinkellern als auch das Beisammensein beim Zymbal und weitere Erlebnisse nach eigenen Vorstellungen genießen.

| 78

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

školící místnost – altán

72

95

45

60

30

školící místnost – salónek

30

20

12

24

10

konferenční místnost (od dubna 2009)

95

100

60

84

36

80

100

100

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĊĒđĎğQƝȥċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 70 ij 2 Ĵ 28 ĵ 2 F 1

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGNVY7 ÏÎÐÌ


Hotel Club*** Kyjov Komenského 596, 697 01 Kyjov, tel.: +420 518 614 313, e-mail: recepce@hotel-club.cz, www.hotel-club.cz Hotel vedle městského parku téměř v centru Kyjova, tradičního střediska folklorního a vinařského regionu Slovácko. Hostům je k dispozici hotelový squashový kurt, naproti se nacházejí venkovní tenisové kurty a bowling. Výhodná poloha umožňuje výlety na blízké Slovensko a do Rakouska.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 A hotel next to the town park almost in the centre of Kyjov, traditional centre of folklore and wine-growing region Slovácko. Available for our guests is a hotel squash court, tennis courts opposite the hotel and bowling. Advantageous locality is also ideal for trips to Slovakia and Austria. Hotel neben dem Stadtpark, fast im Zentrum der Stadt Kyjov, des traditionellen Zentrums der Folklore- und Weinbauregion Slovácko. Den Gästen stehen zur Verfügung: Hotelsquashplatz, gegenüber befinden sich Außentennisplätze und Bowling. Günstige Lage ermöglicht Ausflüge in die Slowakei und nach Österreich.

m2

Salonek 1 Sál 1 (od roku 2009)

54

54

200

200

40

40 200

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĒđğQĆťċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

328HIPGONY79Ï ÍÐÌ

Ů 54 Ĵ 22 ĵ 3 F 1

Hotel Selský Dvůr*** Vyškov Cukrovarská 480/7, 682 01 Vyškov, tel.: +420 517 331 250, 608 768 420, e-mail: info@selskydvur.eu, www.selskydvur.eu Hotel sídlí ve stylově zrekonstruovaném hospodářském objektu u vstupu do areálu vyškovské zoo a DinoParku. K dispozici je sauna a whirlpool, bowling s posezením a selská restaurace s kapacitou 150 míst. Ochutnáte tu široký sortiment jídel tradiční české a minutkové kuchyně, můžete také využít terasu s výhledem do zoo a salonek s kapacitou 60 míst vybavený audiovizuální technikou pro pořádání nejrůznějších firemních či soukromých akcí. A hotel is situated in the stylish reconstructed farmhouse next to the entrance to the Vyškov zoo and DinoPark. The hotel offers sauna and whirlpool, bowling with a seating area and a rural restaurant with capacity of 150 seats. Try a wide choice of traditional Czech and la minute meals, you can visit the terrace with a view over the zoo and a lounge with capacity of 60 seats equipped with A-V technology for organising various company or private events. Das Hotel befindet sich in einem stilvoll sanierten Wirtschaftsobjekt beim Eingang in das Areal vom ZOO Vyškov und vom DinoPark. Zur Verfügung stehen Sauna und Whirlpool, Bowling und Bauernrestaurant mit der Kapazität von 150 Plätzen. Sie können hier ein breites Sortiment an Speisen der traditionellen böhmischen Küche und der Pfannengerichte kosten und auch die Terrasse mit dem Ausblick in den ZOO und einen Salon mit der Kapazität von 60 Plätzen, ausgestattet mit der audiovisuellen Technik für die Veranstaltung von verschiedenen Firmenund Privatveranstaltungen genutzt werden.

| 79

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

Salonek

m2

120

80

80

60

60

80

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒťĔČN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 39 + 12 přistýlek Ĵ 18 ĵ 1

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGNVY7ÏÎ ÍÐÌ


Hotel Zámek*** Čejkovice Templářská 1, 696 15 Čejkovice, tel.: +420 518 362 538, e-mail: info@hotelcejkovice.cz, www.hotelcejkovice.cz Čejkovice jsou třetí největší vinařskou obcí České republiky. Hotel v prostorách zámku, původně templářské gotické tvrze ze 13. století je ideálním místem pro firemní akce, oslavy či svatby s obřadem v zámecké kapli. V Zámecké galerii vín široká nabídka vín z produkce místních vinařství, řízené degustace, doprovodný program dle dohody.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 Čejkovice is the third biggest wine-growing village in the Czech Republic. The hotel in the chateau, originally a Templar Gothic fortress from the 13th century, is an ideal place for business events, celebrations or weddings with ceremony in the chateau chapel. The chateau wine gallery offers a wide choice of wine from the local wine-makers, supervised wine-tasting, accompanying programme by arrangement. Čejkovice sind die drittgrößte Weinbaugemeinde der Tschechischen Republik. Das in den Räumlichkeiten des Schlosses, das ursprünglich eine gotische Tempelfestung aus dem 13. Jahrhundert war, sich befindende Hotel, ist der ideale Ort für Firmenveranstaltungen, Feiern oder Hochzeiten mit der Trauung in der Schlosskapelle. In der Schlossgalerie ein breites Weinangebot aus der Produktion der hiesigen Kellerwirtschaften, kommentierte Verkostungen. Begleitprogramm nach Vereinbarung. Možnost externího ubytování a cateringových služeb | External accommodation and catering services available | Externe Unterkunft und Cateringservice möglich

Lovecký sál

m2

100

Konferenční místnost

60

Salonek malé nádvoří

70

130

40

70

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĊĒđğQĆťČNÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPVYÏÎÍÐÌ

Ů 52 ij 3 Ĵ 21 ĵ 1 F 2

Hotel a penzion Albor*** Čejkovice Masarykova 309, 696 15 Čejkovice, tel.: +420 518 362 333, e-mail: hotel@albor.cz, www.albor.cz

 Hotel nabízí moderní ubytování v dvoulůžkových pokojích s možností přistýlek, v bezprostřední blízkosti přímo v hotelovém areálu je k dispozici také penzion. Kartový systém je nainstalován pouze v penzionové části, snídaně v ceně ubytování. Možnost parkování v uzavřeném objektu, na objednávku lze zajistit posezení ve vinném sklepě na nádvoří hotelu (kapacita 50 osob). A hotel offers modern accommodation in double rooms with extra beds available, and the hotel complex also includes a guesthouse. The card system is installed only in the guesthouse part; breakfast is included in the price for accommodation. Enclosed parking lot; by arrangement we can organise a visit to the wine cellar in the hotel courtyard (capacity 50 persons). Das Hotel bietet moderne Unterkunft in Zweibettzimmern mit der Möglichkeit der Aufbettung. In der unmittelbaren Nähe, direkt im Hotelareal befindet sich auch eine Pension. Das Kartensystem ist nur im Pensionsteil installiert, Frühstück im Preis der Unterkunft beinhaltet. Parken im geschlossenen Objekt, auf Bestellung kann auch ein Weinkeller auf dem Hotelhof organisier werden (Kapazität von 50 Personen).

| 80

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Salonek Jednací sál

80

40

45

50

220

120

90

150

70

50

40

60

Sklepní salonek

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđĎQĆČNÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 64 Ĵ 26 F 1

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPONVY7ÏÎ ÐÌ


Hotel Eliška*** Mikulov Piaristů 4, 692 01 Mikulov, tel.: +420 519 513 073, 777 840 450, e-mail: info@hoteleliska.cz, www.hoteleliska.cz Hotel v malebném historickém městě při hranicích s Rakouskem. Moderně vybavené pokoje s televizí, satelitem a připojením na internet, k dispozici střežené parkoviště, restaurace a konferenční místnost. Součástí hotelu je Irish pub O’Hara a vinný sklep Eliška s vinotékou. Nabízíme řízené degustace vín, posezení u cimbálu, v blízkosti hotelu možnost sportovního vyžití. A hotel in a picturesque historical town on the border with Austria. Modern equipped rooms with TV, satellite and internet, guarded parking lot, restaurant and conference hall. The hotel involves the Irish pub O’Hara and a wine cellar Eliška. We offer supervised wine-tasting, dulcimer music, sporting activities near the hotel. Hotel in der malerischen historischen Stadt an der österreichischen Grenze. Modern ausgestattete Zimmer mit Fernseher, Satanlage und Internetanschluss. Zur Verfügung stehen auch ein bewachter Parkplatz, Restaurant und Konferenzraum. Der Bestandteil des Hotels ist Irish pub O’Hara und Weinkeller Eliška mit Vinothek. Wir bieten kommentierte Verkostungen, Beisammensein beim Zymbal. In der Nähe des Hotels Möglichkeiten der sportlichen Betätigung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Konferenční sál

86

70

70

85

40

40

90

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđQĆČĄċNU Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

48HILPGN VY7ÏÎÍ

Ů 110 Ĵ 39 ĵ 6 F 2

Hotel MBZM*** Mikulov K Vápence 609, 692 01 Mikulov, tel.: +420 519 511 670, 519 511 672, e-mail: hotel@mbzm.cz, www.mbzm.cz Máte v úmyslu pořádat kongres, recepci či raut, obraťte se na nás. Zajistíme pro vás kompletní servis v prostorách zámku v Mikulově. Virtuální prohlídku naleznete na www.mbzm.cz. Ubytování pro vás zajistíme v našem příjemném, moderně zařízeném hotelu s nádherným výhledem na zámek. Současně vám také nabízíme pestrou nabídku jídel v hotelové restauraci či salonku. Oba prostory jsou vhodné pro oslavy, prezentace nebo firemní akce. V hotelu je možné si zapůjčit kola k výletům vinařskou krajinou v okolí Mikulova nebo blízkého Lednicko-valtického areálu. Oblíbená je také vinařská naučná stezka se závěrečnou degustací kvalitních moravských vín. If you want to organise a congress or a banquet, then come to us. We provide complex services in the premises of the chateau in Mikulov. Virtual visit can be found at www.mbzm.cz. We will provide you accommodation in our pleasant, modern equipped hotel with a breathtaking view over the chateau. At the same time we offer you a variety of meals in the hotel restaurant or lounge. Both premises are also suitable for celebrations, presentations or company events. In the hotel you can hire a bike and set out for a trip through the winegrowing countryside around Mikulov or to the Lednice-Valtice Composed Area nearby. There is a popular wine route with a wine-tasting of quality Moravian wines at the end. Haben Sie vor einen Kongress, Büffet oder andere Veranstaltung zu organisieren? Wenden Sie sich an uns. Wir sichern für Sie kompletten Service in den Räumlichkeiten des Schlosses Mikulov. Virtuelle Besichtigung finden Sie auf www.mbzm.cz. Die Unterkunft werden wir für Sie in unserem angenehmen, modern eingerichteten Hotel mit dem wunderschönen Ausblick auf das Schloss organisieren. Gleichzeitig bieten wir Ihnen ein buntes Angebot an Speisen im Hotelrestaurant oder im Salon. Beide Räume sind auch für Feiern, Präsentationen oder Firmenveranstaltungen geeignet. Im Hotel können Sie sich auch Fahrräder für die Ausflüge in die Weinlandschaft in der Umgebung der Stadt Mikulov oder dem nahe liegenden Areal Lednice – Valtice ausborgen. Sehr beliebt ist auch der Weinbaulehrpfad mit der anschließenden Abschlussverkostung der hochwertigen mährischen Weine.

| 81

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal

m2

Salonek

30

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČĄċN āUÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 41 ij 1 Ĵ 17 ĵ 2

534HILPGON EVY9AÏÎÍÐÌ


Hotel Macocha*** Blansko Svitavská 35, 678 01 Blansko, tel.: +420 516 419 661, e-mail: recepce@hotel-macocha.cz, www.hotel-macocha.cz Hotel se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Poloha zaručuje výborné podmínky pro turistiku a cykloturistiku. Blansko nabízí jak bohaté sportovní i kulturní vyžití, tak dobré spojení do okolních měst. K dispozici je uzamykatelné hotelové parkoviště, restaurace a dva salonky s kapacitou 40 a 50 osob. A hotel located in the Moravian Karst Protected Landscape Area. The location guarantees ideal conditions for hiking and cycling. The hotel offers many sporting and cultural activities as well as good connection to the towns nearby. The hotel has an enclosed parking lot, restaurant and two lounges with capacity 40 and 50 persons. Das Hotel befindet sich im Naturschutzgebiet Mährischer Karst. Die Lage garantiert ausgezeichnete Bedingungen zum Wandern und Radfahren. Die Stadt Blansko bietet sowohl reiche Kultur- und Sportmöglichkeiten, als auch gute Verkehrsanbindung in andere Städte. Zur Verfügung stehen absperrbarer Hotelparkplatz, Restaurant und zwei Salons mit der Kapazität von 40 und 50 Personen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

restaurační salonek

42

40

40

40

22

40

salonek – přístavba

54

50

50

50

26

50

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ĒđQ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 116 Ĵ 21 ĵ 21 F 5

Hotel Garni Vinařská*** Brno

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGY79ÏÎ ÍÌ

Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity v Brně

Vinařská, blok A-3, 5, 603 00 Brno, tel.: +420 549 492 705, +420 549 492 757, e-mail: hotel@skm.muni.cz, www.skm.muni.cz Hotel v areálu studentských kolejí Masarykovy univerzity, v těsné blízkosti brněnského výstaviště, ubytování ve dvoulůžkových pokojích a apartmá (celková kapacita 150 lůžek). V létě rozšíření kapacity až o 500 dvoulůžkových pokojů. Aula, salonek a jídelna (kapacita 300, 20 a 250 osob). Stravování v bufetu či menze, parkování zdarma na nehlídaném parkovišti, do centra 10 minut tramvají. A hotel in the complex of the Masaryk University student dormitory, very close to the Brno Exhibition Centre, accommodation in double rooms and suites (total capacity 150 beds). In summer the capacity grows by 500 double rooms. Great Hall, lounge and dinning room (capacity 300, 20 and 250 persons). Meals in a snack bar or student's canteen, unguarded parking for free, the city centre is 10 minutes by tram. Hotel im Areal des Studentenheimes der Masaryk Universität, in der unmittelbaren Nähe der Messegelände Brno. Unterkunft in den Zweibettzimmern und Appartements (Gesamtkapazität 150 Betten). Im Sommer Erweiterung um bis zu 500 Zweibettzimmer. Aula, Salon und Speisesaal (Kapazität 300, 20 und 250 Personen). Verpflegung im Imbiss oder in Mensa, Parken gratis auf einem unbewachten Parkplatz, ins Zentrum 10 Minuten mi5 Straßenbahn.

| 82

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

aula salonek

300 40

jídelna – restaurace

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĊĒđĎťĔN Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HIPGN7ÏÎÍÌ

250


Hotel Prometheus** a *** Brno Hudcova 367/78, 612 00 Brno, tel.: +420 541 632 111, 541 632 110, e-mail: recepce@hotel-prometheus.cz, http://hotel-prometheus.cz Provozovatelem hotelu, který se nachází v klidném prostředí v BrněMedlánkách, je společnost IMPS a.s. K ubytování slouží jedno, dvou a třílůžkové pokoje dvou kategorií. Hotel disponuje nově vybavenými školícími místnostmi s kapacitou od 10 do 80 osob. Celodenní stravování a coffee breaky zajišťuje hotelová restaurace. The operator of a hotel situated in peaceful environment Brno-Medlánky is company IMPS a.s. Accommodation is offered in single, double and triple rooms in two categories. The hotel has the newly equipped seminar rooms with capacity from 10 up to 80 persons. The hotel restaurant provides meals and refreshments for the whole day including coffee breaks.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Konferenční sál

86

75

80

50

40

40

40

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ĉĊĒđğQĄċU

 Der Betreiber des Hotels, das sich in der ruhigen Umgebung in Brno-Medlánky befindet, ist die Gesellschaft IMPS a.s.. Zur Unterkunft dienen Ein-, Zwei- und Dreibettzimmer in zwei Kategorien. Das Hotel verfügt über neu ausgestattete Schulungsräume mit der Kapazität von 10 bis 80 Personen. Ganztägige Verpflegung und Coffee breaks sichert das Hotelrestaurant.

Hotel Termal*** Mušov Mušov – Pasohlávky, 691 22 Pasohlávky, tel.: +420 519 427 742, 775 701 629, e-mail: info@hoteltermal.cz, www.hoteltermal.cz Hotel leží na trase z Brna do Mikulova, v atraktivní oblasti pod Pálavou, přímo na břehu vodní nádrže Nové Mlýny. Nabízí ubytování, restauraci s terasou, salonek a servis pro firemní a společenské akce. Všichni návštěvníci mohou využít venkovní termální bazén s léčivou minerální vodou, saunu a bowling.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 A hotel lies on the route from Brno to Mikulov, in an attractive area below Pálava, directly on the bank of the Nové Mlýny Lake. It offers accommodation, restaurant with terrace, lounge and service for company and social events. All visitors can use the outdoor thermal swimming pool with healing mineral water, sauna and bowling. Das Hotel liegt auf der Strecke von Brno nach Mikulov, im attraktiven Gebiet unter Pálava, direkt auf dem Ufer der Wasserreservoirs Nové Mlýny. Es bietet Unterkunft, Restaurant mit Terrasse, Salon und Service für die Firmen und Gesellschaftsveranstaltungen. Alle Besucher können das Außenthermalschwimmbecken mit heilsamen Mineralwasser, Sauna und Bowling nutzen.

salonek

m2

130

32

80

40

restaurace

66

66

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ĒđĆĄċNU Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 56 Ĵ 28 ĵ 12 + 1 přistýlka | 83

90

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGONVY7 ÏÎÍÐÌ


Hotel Stará škola*** Sloup Sloup 30, 679 13 Sloup, tel.: +420 516 435 489, e-mail: info@staraskola.cz, www.staraskola.cz Hotel v alpském stylu v oblasti Moravského krasu vznikl rekonstrukcí budovy staré školy z roku 1879. Stylová restaurace nabízí domácí kuchyni, minutky a speciality rakouské kuchyně, k dispozici jsou tři salonky a dvě školicí místnosti. Součástí hotelu je zábavní centrum ve stylu původní venkovské stodoly s krbem a možností opékání selete nebo grilování, lze si zahrát bowling, kulečník, šipky a šachy. Centrum s kapacitou až 70 osob může být využito pro pořádání seminářů. A hotel in the Alpine style situated in Moravian Karst was rebuilt from the former old school from 1879. A stylish restaurant offers home cooking, meals la minute and specialities from the Austrian cuisine; there are 3 lounges and 2 seminar rooms. The hotel involves an entertainment centre in the style of original rural barn with fireplace and a possibility for pig roasting and barbecue, our guests can play bowling, billiards, darts and chess. The centre with capacity up to 70 persons can be well used for organising seminars. Das Hotel im Alpenstil im Mährischen Karst entstand durch die Sanierung des Gebäudes der alten Schule aus dem Jahr 1879. Stilvolles Restaurant bietet hausgemachte Küche, Pfannengerichte und Spezialitäten der österreichischen Küche. Zu Verfügung stehen drei Salons und zwei Schulungsräume. Der Bestandteil des Hotels ist ein Freizeitzentrum im Stil der alten rustikalen Scheune mit einem offenen Kamin und mit der Möglichkeit des Spanferkelbratens oder Grillens. Man kann auch Bowling, Billard, Pfeile und Schach spielen. Das Zentrum mit der Kapazität von bis zu 70 Personen kann zur Veranstaltung von Seminaren verwendet werden.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

salonek 1

54

60

40

salonek 2

50

55

35

108

100

60

zábavní centrum

60

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĊĒĎğĆťČĕNUĘė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPGNVY7ÏÎ

Ů 50 ij 1 Ĵ 14 ĵ 2 F 2

Hotel Zámeček*** Mikulov K Vápence 1209/6, 692 01 Mikulov, tel.: +420 725 806 991, 519 512 855, e-mail: hotel@zamecekmikulov.cz, www.zamecekmikulov.cz Hotel se nachází v okrajové části města Mikulova. Poskytuje nejenom kvalitní ubytování, ale také dobrou kuchyni v restauraci, rozptýlení v salonku či v romantickém vinném sklepu. Při řízené degustaci můžete okoštovat vinné skvosty z vinařské oblasti Morava, které zrají v archivních kójích v zadní části sklepa. Hotel je též vybaven pro pořádání soukromých či firemních akcí a kongresů. A hotel is found at the edge of Mikulov town. It provides not only quality accommodation, but also excellent cuisine in a restaurant, entertainment in a lounge or in a romantic wine cellar. During supervised wine-tasting you try wine jewels from the Moravia wine-growing region, which mature in bottles in the back part of a cellar. The hotel is also equipped for organising private or company events and congresses. Das Hotel befindet sich auf dem Rand der Stadt Mikulov. Wir bieten nicht nur hochwertige Unterkunft, aber auch gute Küche im Restaurant, Unterhaltung im Salon oder im romantischen Weinkeller. Bei der kommentierten Verkostung können Sie Weinschmucke aus Südmähren, die in den Archivboxen im hinteren Teil des Kellers reifen. Das Hotel ist ausgestattet für die Veranstaltung von privaten oder Firmenveranstaltungen oder Kongresse.

| 84

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

m2

Místnost | Area | Saal

Moravský sklípek

160

80

80

80

80

80

80

Hotelov ý salonek

100

40

40

40

40

40

40

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

đĎğQćĆťĔČăĕĄċNUĘęė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 149 Ĵ 8 ĵ 35 F 3

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

48HILPNV7AÏÎ


Hotel Pod Zámkem*** Vranov nad Dyjí Náměstí 45, 671 03 Vranov nad Dyjí, tel.: +420 515 296 216, 607 742 270, e-mail: pod-zamkem@pod-zamkem.cz, www.pod-zamkem.cz Hotel na náměstí ve Vranově nad Dyjí, v těsné blízkosti národního parku Podyjí a Vranovské přehrady. Ubytování ve jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, restaurace, společenská a přednášková místnost (kapacity 60, 50 a 50 osob), firemní a společenské akce dle přání a požadavků zákazníků. Pro hosty je k dispozici úschovna a půjčovna kol. A hotel situated on the square in Vranov nad Dyjí, near the Podyjí National Park and Vranov Dam. Accommodation in single, double, triple and four-bedded rooms, restaurant, social and lecture hall (capacity 60, 50 and 50 persons), company and social events at the wish of a client. Bike hire and storage in the hotel. Hotel auf dem Stadtplatz in Vranov nad Dyjí, in der unmittelbaren Nähe des Nationalparks Podyjí und der Talsperre Vranov. Unterkunft in Eins-, Zwei-, Dreiund Vierbettzimmern, Restaurant, Gesellschafts- und Vortragsraum (Kapazität 60, 50 und 50 Personen), Firmen- und Gesellschaftsveranstaltungen nach dem Wunsch und gemäß der Anforderung der Kunden. Für die Gäste stehen Verleih und Aufbewahrung der Fahrräder zur Verfügung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

společenská místnost

30

30

školící místnost

40

35

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąĐĒQĆĄċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 45 ij 1 Ĵ 18 ĵ 5 F 1

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPGNY7ÏÎÍ ÐÌ

Hotel Apollon*** Valtice Petra Bezruče 720, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 625, e-mail: hotel.apollon@seznam.cz, www.hotel-apollon.cz Hotel s výhodnou polohou v těsné blízkosti středu města a zámku Valtice, které jsou součástí Lednickovaltického areálu, zahrnutého do památek UNESCO. Součástí hotelu je restaurace s barem a salonkem. V zahradní části hotelu navazuje na restauraci terasa, která slouží v letních měsících k rozšíření kapacity a služeb. Hotel zajišťuje rozmanité možnosti sportovního a kulturního vyžití včetně ochutnávek moravských vín, grilování,organizování zábav a večírků s hudbou, ohňostrojem nebo jiným zpestřením. A hotel with an excellent location very near the town centre and the Valtice chateau, which is a part of the Lednice-Valtice Composed Area enrolled on the UNESCO Heritage list. A hotel has a restaurant with a bar and lounge. The hotel garden offers a terrace connected to the restaurant that extends the capacity and services in summer. The hotel organises various sporting and cultural activities including tasting of Moravian wine, barbecue, parties with music, fireworks and other entertainment. Hotel mit ausgezeichneter Lage in der unmittelbaren Nähe des Stadtzentrums und des Schlosses Valtice, die ein Bestandteil des Areals Lednice – Valtice, das zwischen den Denkmälern des Weltkulturerbes eingetragen ist, sind. Bestandteil des Hotels ist das Restaurant mit einer Bar und einem Salon. Im Gartenteil des Hotels schließt an das Restaurant eine Terrasse an, die in den Sommermonaten zur Ausweitung der Kapazität und der Dienstleistungen dient. Das Hotel sichert vielfältige Möglichkeiten der sportlichen und kulturellen Erlebnisse samt der Verkostung der mährischen Weine, Grillens, Veranstaltung von Festen und Partys mit Musik, Feuerwerke und anderen Aktivitäten.

| 85

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal

m2

Salonek

32

30

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđĄċNė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 52 ij 2 Ĵ 17 F 3

34HILPGY7Ï ÎÍÐÌ


Hotel Bermuda*** Znojmo Mariánské náměstí 10, 669 02 Znojmo, tel.: +420 515 223 869, 777 650 275, e-mail: info@hotelbermuda.cz, www.hotelbermuda.cz Hotel, otevřený v roce 2007, se nachází na okraji historického jádra města Znojma. Nabízí dvě plně vybavené školicí místnosti, krásnou nekuřáckou restauraci s výbornou kuchyní a širokým výběrem jídel a stylový Pub bar. Lze rovněž zajistit cateringové služby mimo hotel od A do Z. A hotel, opened in 2007, is found at the edge of the historic centre of Znojmo. It offers two fully equipped seminar rooms, beautiful non-smoking restaurant with excellent cooking and a wide choice of meals and a stylish Pub bar. We also provide catering services from A to Z outside the hotel. Das im Jahr 2007 eröffnetes Hotel befindet sich auf dem Rand des historischen Kernes der Stadt Znojmo. Es bietet zwei voll ausgestattete Schulungsräume, ein schönes Nichtraucherrestaurant mit ausgezeichneter Küche und breiter Auswahl von Speisen und stilvolle Pub Bar. Man kann auch Cateringdienstleistungen außerhalb des Hotels von A bis Z sichern.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

salonek 1

28

30

20

20

20

20

30

salonek 2

120

100

80

80

80

100

120

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđğQƝȥċNāU Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

5342HIPGONVY7 AÏÎÐ

Ů 61 ij 3 Ĵ 18 ĵ 12 F 2

Hotel Gregor*** Modřice Náměstí Svobody 6, 664 42 Modřice, tel.: +420 777 760 572, 547 243 121, e-mail: recepce@hotelgregor.cz, www.hotelgregor.cz Rodinný hotel jižně od Brna mezi přivaděči od Bratislavy a Vídně, v bezprostřední blízkosti leží nákupní centra Olympie, Ikea, Sconto nábytek, Gigasport a další. Do centra Brna cca 7 minut autem, 50 m od hotelu městská hromadná doprava, kolem hotelu vede cyklostezka Brno-Vídeň. Společné prostory pokryty wi-fi připojením k internetu. Pro školení, oslavy a rauty jsou k dispozici restaurace a dva klimatizované salonky. A family hotel south of Brno between the feeder roads from Bratislava and Vienna, near the shopping centres Olympie, Ikea, Sconto Furniture, Gigasport and others. The Brno centre is circa 7 minute drive, regular public transport 50 m from the hotel, cycling route Brno-Vienna leads past the hotel. The shared premises have wi-fi internet. A restaurant and two air-conditioned lounges serve also for training courses, parties and banquets. Familienhotel südlich von Brno zwischen den Autobahnzubringern von Bratislava und Wien, in der unmittelbaren Nähe liegen die Einkaufszentren Olympie, Ikea, Sconto nábytek, Gigasport u. a.. In das Zentrum von Brno ca. 7 Minuten mit Auto, 50 m vom Hotel entfernt städtischer Massenverkehr, um das Hotel führt der Radweg Brno - Wien. Gemeinsame Räumlichkeiten sind mit dem Wi-fi Internetanschluss gedeckt. Für Schulungen, Feier und Büffets stehen zur Verfügung Restaurant und zwei klimatisierte Salons.

| 86

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý, taneční, plesov ý sál

250

250

250

180

150

100

velký salonek

100

50

50

50

30

40

30

malý salonek

70

30

30

30

20

30

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąĐĊĒđĎğQćĆťĔČĄċNĘ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 50 Ĵ 16 ĵ 4 F 2

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

538HILPGEY7 AÏÎ


Hotel Palacký*** Brno Kolejní 2905/2, 612 00 Brno, tel.: +420 541 142 963, 541 142 960, e-mail: recepce@hotel-palacky.cz, www.hotel-palacky.cz Areál studentských kolejí Vysokého učení technického v Brně s výborným spojením do centra, k výstavišti nebo Masarykovu okruhu (cca 20 minut městskou hromadnou dopravou, 10 minut automobilem) je umístěn v klidné severozápadní části města. Dvoulůžkové pokoje s TV, SAT příjmem, lednicí a připojením k internetu mají vlastní sociální zařízení, přímo v areálu je možnost stravování. V letních měsících nabídka hostelových rekonstruovaných pokojů se sociálním zařízením. A student dormitory complex of the Brno University of Technology with an excellent connection to the centre, to the Brno Exhibition Centre or the Masaryk Racing Circuit (circa 20 min by public transport, 10 min by car) is situated in a peaceful north-west part of the city. Double rooms with TV, satellite, fridge, Internet connection, bathroom. Meals within the complex. In summer months we offer the hostel-type reconstructed rooms with bathrooms. Das Areal des Studentenheimes von der technischen Universität Brno mit der ausgezeichneten Verkehrsanbindung ins Zentrum oder zum Masaryk Ring (ca. 20 Minuten mit dem öffentlichen Personenverkehr, 10 Minuten mit PKW) ist im ruhigen nordwestlichen Teil der Stadt platziert. Zweibettzimmer mit TV, SAT, Kühlschrank und Internetanschluss haben eigene Sozialeinrichtung. Direkt im Areal befinden sich auch Verpflegungsmöglichkeiten. In den Sommermonaten steht ein Angebot der sanierten Hostelzimmern mit der Sozialeinrichtung zur Verfügung.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

přednáškov ý sál

m2

900

200

ano

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 80 Ĵ 40 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILPGN7ÏÎ ÐÌ

Hotel Pavlov*** Pavlov Klentnická 174, 692 01 Pavlov, tel.: +420 602 511 905, 519 324 246, e-mail: recepce@hotelpavlov.cz, www.hotelpavlov.cz Hotel rodinného typu leží mezi vinohrady pod Pálavou v kultovní vinařské obci Pavlov. Poskytuje dobré zázemí jak pro firemní školení, tak relaxaci a sport. Milovníkům vodních sportů je k dispozici vodní nádrž Nové Mlýny, v okolí je řada památek – Lednicko-valtický areál, město Mikulov a řada vinných sklepů. Doprovodné programy zahrnují závody dračích lodí a cyklistické závody, cyklistické i pěší výlety po vinařských stezkách, plesy, zabíjačky, posezení nad svatomartinskou husou a další. A family type hotel lies between vineyards below Pálava in the cult wine-growing village Pavlov. It provides good background for company training courses, as well as for relaxation and sport. Water sport lovers will appreciate the Nové Mlýny Lake; the environs offers many sites – LedniceValtice Composed Area, town of Mikulov and many wine cellars. Accompanying programmes include dragon boat races, cycling races, trips by bike or by foot on the wine routes, balls, pig feasts, St. Martin goose feasts and others.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

školící místnost Mikulov

90

80

60

60

40

60

60

školicí mistnost Valtice

40

30

20

12

20

20

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

 Das Hotel der Familienart liegt zwischen den Weinbergen unter Pálava in der kultischen Weinbaugemeinde Pavlov. Es gewährt gutes Hinterland sowohl für Firmenschulungen, als auch für die Erholung und Sport. Den Liebhabern von den Wassersportarten steht das Wasserreservoir Nové Mlýny zur Verfügung. In der Umgebung befindet sich eine ganze Reihe von Denkmälern – Areal Lednice – Valtice, Stadt Mikulov und eine ganze Reihe von den Weinkellern. Die Begleitprogramme beinhalten die Wettkämpfe der Drachenboote und Radrennen, Ausflüge mit dem Fahrrad oder zu Fuß auf den Weinbauwegen, Bälle, Schweinschlachten, Martinigansbraten u. a.

| 87

ąŦĒđČNāUĘ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 68 Ĵ 7 F 9

348HILPNV 79ÏÎ


Hotel Global*** Brno Libušino údolí 58, 623 00 Brno, tel.: +420 547 221 909, e-mail: hotelglobal@hotelglobal.cz, www.hotelglobal.cz Hotel Global se nachází v klidné části Brna v blízkosti výstaviště, nedaleko sjezdu na hlavní dálniční tahy. Restaurace má kapacitu 45 míst a spolu se salonkem nabízí možnost školení nebo rodinných oslav. V salonku je k dispozici počítač s internetem a wifi. Okolí hotelu je vhodné pro turistiku a cykloturistiku.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 The Hotel Global is found in a peaceful part of Brno near the Brno Exhibition Centre, close to the exit from the main highways. A restaurant has a capacity 45 seats and together with a lounge they offer premises for training courses or family parties. The lounge has a PC with Wi-fi internet. The environs of the hotel is suitable for hiking and cycling. Das Hotel Global befindet sich im ruhigen Teil von Brno, in der Nähe des Messegeländes, unweit von den Autobahnabfahrten. Das Restaurant hat eine Kapazität von 45 Plätzen und zusammen mit dem Salon bieten sie Möglichkeit von Schulungen oder Familienfeiern. Im Salon stehen Computer mit Internetanschluss und Wifi zur Verfügung. Die Hotelumgebung ist geeignet für die Touristik und zum Radfahren.

m2

salonek

15

15

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąĒĄċN

Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 38 ij 2 Ĵ 15 F 2

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HILÏÎÍÐÌ

Hotel Tenis Kurdějov *** 693 01 Kurdějov 88, tel.: 519 411 381, e-mail: info@hoteltenis.cz, www.hoteltenis.cz Hotel rodinného typu vzdálený pouze 20 minut jízdy autem od Brna spojuje prvky vesnické architektury a pohostinnosti s moderním vybavením pro pořádání různých forem kongresové turistiky. Nabízí komplexní služby na úrovni téměř **** za příznivé ceny, konferenční sál pro 120 osob a čtyři školicí místnosti, všechny prostory jsou klimatizované. Hostům je k dispozici krytá sportovní hala, bowling, wellness, sauny, relaxační bazén a vinný sklep. V září 2009 bude otevřen nový konferenční objekt se sálem pro 200 osob, čtyřmi vinnými sklepy a s rozšířenou kapacitou ubytování. A family type hotel only 20 minute drive from Brno connects the elements of rural architecture and hospitality with modern facilities for organising various forms of congress tourism. It offers complex services on almost **** level at favourable prices, a conference hall for 120 persons and four seminar rooms, all premises are air-conditioned. The guests can use the indoor sporting hall, bowling, wellness, sauna, swimming pool and wine cellar. In September 2009 we will open a new conference building with a hall for 200 persons, four wine cellars and with wider accommodation capacity. Das Hotel der Familienart, entfernt nur 20 Minuten der Fahrt von Brno, verbindet Elemente der Dorfarchitektur und der Gastfreundschaft mit einer modernen Ausstattung für die Veranstaltung von verschiedenen Formen der Kongresstouristik. Es bietet um günstige Preise komplexe Dienstleistungen auf dem fast **** Niveau, Konferenzsaal für 120 Personen und vier Schulungsräume. Alle Räumlichkeiten sind klimatisiert. Den Gästen stehen zur Verfügung: Sporthalle, Bowling, Wellness, Saunen, Erholungsschwimmbecken und Weinkeller. Im September 2009 wird ein neues Konferenzobjekt mit einem Saal für 200 Personen, mit vier Kellern und verbreiteten Unterkunftskapazität eröffnet.

| 88

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal

m2

konferenční sál č. 1

150

120

80

120

školící místnost č. 2

47

30

20

35

25

školící místnost č. 3

28

18

16

18

16

školící místnost č. 4

18

8

8

8

8

školící místnost HT

77

50

40

50

35

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĒđğQćƝȥċNāU Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 82 ij 1 Ĵ 23 ĵ 7 F 3

38HILPGN9ÎÍÐ


Letka Dependance** Radějov Lučina 400, 696 67 Radějov, tel.: +420 518 337 533, e-mail: info@hotel-radejov.cz, www.hotel-radejov.cz Školicí zařízení vhodné k pořádání výjezdních zasedání, kongresů, seminářů, teambuildingu, ale i k oslavám, spojeným s opékáním selátka nebo posezení ve vinném sklepě. Kapacita dependance je 80 lůžek. Využívat můžete kongresový sál s kapacitou až 200 osob, Velký sál pro 64 osob, učebny pro přibližně 50 osob, salonky s kapacitou asi 25 osob a klubovny pro cca 15 osob. A conference facility suitable for organising business meetings, seminars, congresses, teambuilding events, as well as celebrations connected with a pig roasting or a visit to a wine cellar. The dependance capacity is 80 beds. The guests can use a Congress Hall with the capacity up to 200 persons, Big Hall for 64 persons, classrooms for circa 50 persons, lounges for 25 persons and clubrooms for about 15 persons. Zur Veranstaltung von Sitzungen, Kongressen, Seminaren, Teambuildings aber auch zu Feiern, die mit Spanferkelbraten oder mit Beisammensein im Weinkeller verbunden sind geeignete Schulungseinrichtung. Kapazität von Dependance beträgt 80 Betten. Nützen können Sie auch den Kongresssaal mit der Kapazität von bis zu 200 Personen, den Großen Saal für 64 Personen, Lehrsaale für ca. 50 Personen, Salons mit der Kapazität von ca. 25 Personen und Klubzimmer für ca. 15 Personen.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Kongresov ý sál

224

200

161

200

120

180

Konferenční sál

72

65

50

65

36

58

270 87

Double salónek

48

43

34

43

24

38

60

Žlutý salónek

24

22

17

22

12

20

30

Sál dependance

78

70

55

70

42

62

95

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđĎĈďQćĆťĔČĄċNÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

342INVY79

Ů 80 Ĵ 14 ĵ 14

Farma Bolka Polívky v Olšanech Olšany 205, 683 01 Rousínov, tel.: 517 374 300, 517 374 095, e-mail: farma@bolek.cz, www.bolek.cz Farma se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny, 25 km od Brna. Zahrnuje jezdecký areál, restauraci, hotel, tenisové kurty, dětské hřiště a zookoutek. A farm is found on the foothills of the Drahanská Highlands, 25 km from Brno. It involves a riding complex, restaurant, hotel, tennis courts, children’s playground and a small zoo. Die Farm befindet sich am Bergfuß des Drahansky Hügellandes, 25 km von Brno entfernt. Sie beinhaltet ein Reitareal, Restaurant, Hotel, Tennisplätze, Kinderspielplatz und eine ZOO-Ecke.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Salonek

100

70

60

70

60

70

70

Restaurace

100

120

80

100

60

60

60

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĒđĎQĆťČN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 40 Ĵ 8 ĵ 4 F 1 | 89

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

538HILPNEVY9 ÎÍÐ


Lázně Hodonín***

Lázeňský dům Eva

Měšťanská 140, 695 04 Hodonín, tel.: +420 518 395 511, 518 395 501, e-mail: kljunic@seznam.cz, www.laznehodonin.cz Moderní lázeňský komplex v proslulé vinařské oblasti. Jedinečným přírodním zdrojem je jodobromová minerální voda s pozitivním účinkem na celý organismus. Klimatizovaný kongresový sál lázní je orientován do klidové zóny lázeňského parku s venkovní terasou a minibarem. K dispozici je vstupní foyer pro prezentace. Lázně dále nabízí: komplexní léčebné, rehabilitační a doprovodné služby „vše pod jednou střechou“. Kulturní a společenské akce, návštěvy vinných sklepů a historických objektů, kadeřnický a kosmetický salon, venkovní hry i relaxační procedury. A modern spa complex in a famous wine-growing region. A unique natural source is iodine-bromide mineral water with an overall positive effects for the whole body. An air-conditioned congress hall is oriented to the quiet zone of the spa park with a terrace and mini-bar. The entrance foyer is available for presentations. The spa also offers: complex therapeutic, curative and additional services “all under one roof ”. Cultural and social events, visits to wine cellars and historic sites, hairdressers and beauty salon, outdoor games and wellness services. Moderner Komplex im berühmten Weinbaugebiet. Die einmalige Naturquelle ist das Jodbrommineralwasser mit einer positiven Wirkung auf den gesamten Organismus. Der klimatisierte Kongresssaal ist in den ruhigen Teil des Kurparks mit einer Außenterrasse und Minibar orientiert. Für die Präsentationen steht das Eintrittsfoyer zur Verfügung. Die Kur bietet: komplexe Heil-, Rehabilitations- und Begleitdienstleistungen „Alles unter einem Dach“. Kulturund Gesellschaftsveranstaltungen, Besuche der Weinkeller und historischen Objekte, Friseur- und Kosmetiksalon, Außenspiele und Erholungsprozeduren.

Lázně Lednice***

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume Místnost | Area | Saal kongresov ý sál zasedací místnost dvě jídelny (klimatizované)

m2

160

130

130

130

25

60

80

60

15

100

115

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒĎťĔČăNĘÿė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 104 ij 14 Ĵ 45 F 1

38HILPV YAÏÎÍÐÌ

Lázeňský dům Perla

Břeclavská 700, 691 44 Lednice, tel.: +420 519 304 811, +420 519 304 863, e-mail: recepce.lednice@laznehodonin.cz, www.lednicelazne.cz Moderní rehabilitační zařízení se nachází poblíž zahrady lednického zámku. Komplexní léčebné a rehabilitační služby využívají účinků přírodní jodobromové minerální vody, blahodárně působící na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách. Komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech doplňuje restaurace, kavárna s venkovní terasou, zasedací místnost pro 40 osob, internetový koutek, klimatizovaná tělocvična, fitcentrum, sauna, bazén s vířivkou a protiproudem. A modern rehabilitation facility situated near the Lednice chateau garden. The complex treatment and rehabilitation services take advantage of natural iodine-bromide water that has healing effects for the locomotive and circulatory system, neurological diseases, as well as gynaecological disorders and post-burn states. Comfortable accommodation in double rooms and suites, restaurant, café with a terrace, meeting room for up to 40 persons, internet, air-conditioned gym, fitness, sauna, swimming pool with a whirlpool and counter-flow. Modernes Rehabilitierungseinrichtung befindet sich in der Nähe des Gartens des Schlosses Lednice. Komplexe Heil- und Rehabilitierungsdienstleistungen nützen die Wirkungen des natürlichen Jodbrom – Mineralwassers. Dieses Wasser wirkt wohltuend auf das Bewegungs- und Kreislaufsystem, auf die neurologischen Krankheiten, aber auch auf die gynäkologische Beschwerden und Zustände nach den Verbrennungen. Komfortable Unterkunft in den Zweibettzimmern und Appartements ergänzt das Restaurant, Café mit Terrasse, Besprechungsraum für 40 Personen, Internetecke, klimatisierter Turnsaal, Fitnesszentrum, Sauna, Schwimmbecken mit Whirlpool und Gegenstrom.

| 90

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

restaurace – jídelna (klimatizovaná)

130

zasedací místnost (velká)

42

40

40

zasedací místnost (malá)

18

16

12

44

80

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĒđğQĆťĕN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

Ů 76 Ĵ 34 F 2

38HILPVYÏÎ


Hotel Bukovanský mlýn *** Bukovany 696 31 Bukovany 70, tel.: +420 518 618 011, e-mail: info@bukovansky-mlyn.cz, www.bukovansky-mlyn.cz Hotel Bukovanský mlýn ***zajišťuje veškeré doplňkové služby pro obchodní firemní jednání a školení vč. pronájmu jednací techniky. Zakázkové oddělení hotelu zajistí také kompletní organizaci doplňkových programů (doprava autobusy a mikrobusy, návštěvy památek, outdoor programy, cyklovýlety apod.)

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 The Bukovany Mill hotel*** provides all supplementary services for business meetings and training sessions including renting conference facilities. The custommade department of the hotel can also arrange the complete organization of supplementary programmes (transport by buses and minibuses, sightseeing tours, outdoor programmes, cycling tours etc.) Das Bukovany Mühle Hotel*** sichert sämtliche zusätzliche Dienstleistungen bei Tagungen und Schulungen inkl. technische Ausstattung. Buchungsabteilung des Hotels sorgt für Zusatzangebote (Besichtigungen der Sehenswürdigkeiten, Outdoor-Events, Radtouristik usw.)

m2

Restaurace

74

Vinný sklep

78

Salonek Krbovna

20

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĒđQĆČĄċN Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 50 Ĵ 16 ĵ 6

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

38HILPNY9ÎÍ

City Apart Hotel*** Brno Komárovské nábřeží 405/2, 617 00 Brno, tel.: +420 545 427 611, e-mail: book.brno@city-aparthotel.com, www.city-aparthotel.com Hotel nabízí 40 moderních a komfortně zařízených jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů nebo hotelových apartmá s obývacím pokojem, ložnicí a plně zařízenou kuchyňkou až pro 4 osoby. Všechna apartmá a pokoje jsou vybaveny vlastní regulovatelnou klimatizací, sociálním zařízením, telefonem, minibarem, TV+SAT a psacím stolem. The modern, friendly and comfortable accommodation consists of 40 spacious rooms and apartments, fully furnished with contemporary facilities which cater for business as well as leisure needs. There are special rooms for guests with pets, smoking and nonsmoking rooms. Das 3-Sterne-Haus \“City Apart Hotel Brno\“ ist ein gemütliches Anwesen mit freundlicher Atmosphäre. Alle 40 Gästezimmer verfügen über Klimaanlage, TV-Gerät, Safe, Minibar, Telefon, Internetzugang, Schreibtisch, ein Bad mit Dusche oder Badewanne. Die Appartements bestehen aus 4 separaten Räumen. Zu jeder Wohneinheit gehört ein Garagenstellplatz welcher bereits im Preis inbegriffen ist.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Jednací místnost

21

Seminární místnost

53

24

40

106

32

55

Konferenční místnost

12

25

32

20

45

48

24

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĊĒđĈğQĆťĔČĄċNāUÿ Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 91 ij 4 Ĵ 19 F 17 | 91

16

Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3428HILPGNEVY 79ÏÎÍ


Hotel Besední Dům*** Ivančice Tesařovo náměstí 1, 664 91 Ivančice, tel.: +420 546 434 019, e-mail: besednidumivancice@volny.cz, www.besednidumivancice.cz Novorenesanční budova se secesní výzdobou, rekonstruovaná v roce 2003, je centrem společenského a kulturního života Ivančic. Pro konání rodinných oslav, firemních večírků, seminářů, prezentačních akcí, abiturientských večírků, plesů, tanečních zábav, koncertů či módních přehlídek je k dispozici velký sál s galerií a malý sál (kapacita 100 a 40 osob). Stravování je možné výběrem specialit všeho druhu z jídelního lístku nebo výběrem hotových jídel ze tří menu a každý den VIP menu. A Neo Renaissance building with the Art Nouveau decoration, reconstructed in 2003, is a centre of social and cultural life in Ivančice. There are a Big Hall with a gallery and a Small Hall (capacity 100 and 40 persons) available for family celebrations, company parties, seminars, presentations, parties of alumni, balls, concerts and fashion shows. A choice of meals and specialities of all kinds from the restaurant menu, or a choice from three already-made meals and one VIP menu every day. Das Neurenaissancegebäude mit der Jugendstilverzierung, das im Jahr 2003 saniert wurde, ist das Zentrum des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens von Ivančice. Für die Veranstaltung der Familienfeiern, Firmenpartys, Seminaren, Präsentationsveranstaltungen, Maturatreffen, Bälle, Konzerte oder Modeschauen stehen der große Saal mit der Galerie und der kleine Saal (Kapazität von 100 und 40 Personen) zur Verfügung. Die Verpflegung ist durch die Auswahl der Spezialitäten jeder Art aus der Speisekarte oder durch die Auswahl der fertigen Speisen aus drei Menüs und jeden Tag VIP Menü möglich.

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐđğQćĆČăĕĄċĘęė Kapacita ubytování | Accommodation capacity | Unterkunftskapazitäten

Ů 46 Ĵ 9 ĵ 6 Vybavení hotelu | Accommodation facilities | Hotelausstattung

3HIPGY7

Hotel Strážnice*** Strážnice Předměstí 3, 696 62 Strážnice, tel.: +420 518 332 444, e-mail: info@hotelstraznice.cz, www.hotelstraznice.cz

 Hotel nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných jedno a dvoulůžkových pokojích a apartmánech. Všechny pokoje jsou nově vybaveny internetovým připojením, k dispozici je restaurace, vinárna a noční bar. Konference a školení lze uspořádat v klimatizovaném sálu až pro 100 osob, několika saloncích pro 20 nebo 45 osob anebo v historických interiérech strážnického zámku. Doprovodné programy zahrnují posezení ve vinných sklepech, plavby po Baťově kanálu a sportovní aktivity. A hotel offers accommodation in newly reconstructed single and double rooms and suites. All rooms are newly equipped with internet connection, the hotel has a restaurant, wine bar and night bar. Conference and training courses can be held in the air-conditioned hall for up to 100 persons, several lounges for 20 or 45 persons, or in the historic interiors of the Strážnice chateau. Accompanying programmes involve visits to the wine cellars, boat trips on the Baťa canal and sporting activities. Das Hotel bietet Unterkunft in den neu sanierten Ein- und Zweibettzimmern und Appartements. Alle Zimmer sind neu mit dem Internetanschluss ausgestattet. Zur Verfügung stehen Restaurant, Weinstube und Nachtbar. Konferenzen und Schulungen können in klimatisierten Räumlichkeiten für bis zu 100 Personen, einigen Salons für 20 bis 40 Personen oder in den historischen Räumlichkeiten des Schlosses Strážnice veranstaltet werden. Begleitprogramm beinhalten das Beisammensein in den Weinkellern, Wasserfahrten auf dem Baťa Kanal und Sportaktivitäten.

| 92

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ŦĐĊĒđĈğQĆťĔČĕ ĄċNāUė


Baron Trenck Gallery Brno Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno, tel.: +420 605 972 588, 737 125 205, e-mail: barontrenckgallery@seznam.cz, www.barontrenckgallery.wz.cz Barokní sál s bezbariérovým přístupem v areálu kapucínského kláštera v historickém centru města Brna. Meditativní prostředí a zároveň atraktivní místo v Trenckově domě pod kapucínskými zahradami s neobvyklým výhledem na katedrálu sv. Petra a Pavla. Místo vhodné pro výstavy, koncerty, meditace a přednášky, lze zajistit prohlídku kláštera včetně zahrad. A Baroque hall with a barrier-free access in the Capuchin monastery complex in the historic centre of Brno. A meditative atmosphere and at the same time an attractive place in the Trenck’s House below the Capuchin garden with unusual view over the cathedral of Sts. Peter and Paul. It is suitable for exhibitions, concerts, meditations and lectures; a tour through monastery and gardens can be arranged. Der Barocksaal mit einem behindertengerechten Zugang im Areal des Kapuziner Klosters im historischen Zentrum der Stadt Brno. Meditative Umgebung und gleichzeitig ein attraktiver Platz im Treck Haus unter der Kapuzinergärten mit einem außerordentlichen Blick auf die Hl. Peter und Paul Kirche. Geeignet für Ausstellungen, Konzerte, Meditationen und Vorträge, es kann auch die Besichtigung des Klosters und der Klostergärten organisiert werden.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

m2

Sál

75

60

45

60

40

40

60

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĐĉĊĒđĈďğQćĆťĔČăċNāUÿ UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

Národní vinařské centrum Valtice – Kongresové centrum Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice, tel.: +420 519 352 072, e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz, www.vinarskecentrum.cz

 Historické interiéry barokního zámku ve Valticích, rekonstruovaný přednáškový a jednací sál. V zámeckém sklepení celoročně otevřená veřejná degustační expozice Salon vín České republiky se stovkou vybraných tuzemských vín. Prohlídky, řízené degustace, společenské akce.

KONFERENČNÍ SLUŽBY | CONFERENCES SERVICES | KONFERENZDIENSTLEISTUNGEN Kapacity konferenčních místností | Capacity of the conference areas | Kapazitäten der Konferenzräume

Místnost | Area | Saal

 The historic interiors of the Baroque chateau in Valtice, reconstructed lecture and meeting hall. The chateau cellar with the public permanent wine-tasting exposition of the Wine Salon of the Czech Republic with a hundred best local wines. Tours, supervised wine-tasting, social events. Historische Innenräume des Barockschlosses in Valtice, sanierter Vortrags- und Verhandlungssaal. In den Schlosskellern ganzjährig geöffnete Verkostungsausstellung des Salons der Weine der Tschechischen Republik mit Hundert ausgewählten inländischen Weinen. Besichtigungen, kommentierte Verkostungen, gesellschaftliche Veranstaltungen.

Přednáškov ý sál

m2

150

Jednací sál

50

Sklepní salonek

50

56

100

36

40

25 50

Vybavení konferenčních místností | Conference facilities | Ausstattung der Konferenzräume

ąŦĉĊĒđĎČĄċNÿ UBYTOVACÍ SLUŽBY | ACCOMMODATION SERVICES | UNTERKUNFTSSERVICE Možnost externího ubytování | External accommodation available | Externe Unterkunft möglich

CATERINGOVÉ SLUŽBY | CATERING SERVICES | CATERINGSERVICE Možnost externích cateringových služeb | External catering services available | Externe Cateringservice möglich

| 93


Jižní Morava | South Moravia | Südmähren


Brno Centrum kulturního, uměleckého a akademického dění, metropole jižní Moravy, cíl návštěvníků ze všech koutů světa a díky významnému výstavnímu areálu také veletržní město středoevropského významu s přímým leteckým spojením do Londýna a Mnichova – to všechno a ještě mnohem víc je Brno, ležící na průsečíku tras mezi Prahou, Vídní a Bratislavou. Brněnská pracovní jednání si můžete zpestřit nejen řadou kulturních a sportovních akcí, ale také prohlídkou zajímavých míst v historickém centru i blízkém okolí. Brno, to je například barokní pevnost Špilberk, divadla, galerie a četná muzea, paláce, kostely a kláštery, zoologická zahrada a dvě zahrady botanické, hvězdárna i židovský hřbitov, a rovněž vila Tugendhat, perla meziválečné evropské architektury a památka UNESCO.

TIPY PRO VÁS Velikonoční festival duchovní hudby, v katedrále sv. Petra a Pavla, www.mhfb.cz Brno – město uprostřed Evropy, festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří, každoročně na přelomu května a června, www.bmue.cz Brněnské kulturní léto, každoročně v červenci a srpnu, www.kultura-brno.cz Moravský podzim, mezinárodní hudební festival, každoročně v říjnu, www.mhfb.cz

TIPS FOR YOU Easter festival of sacred music, in the cathedral of Sts. Peter and Paul, www.mhfb.cz Brno – City in the Centre of Europe, festival of fun under the Špilberk and Veveří castles, every year at the turn of May and June, www.bmue.cz Brno Cultural Summer, every year in July and August, www.kultura-brno.cz Moravian Autumn, international music festival, every year in October, www.mhfb.cz

TIPPS FÜR SIE Osterfestival der spirituellen Musik in der St. Peters und Pauls Kathedrale, www.mhfb.cz Brno – die Stadt in Mitte Europas, das Vergnügungsfestival unter den Burgen Špilberk und Veveří, jedes Jahr am Ende Mai und Anfang Juni, www.bmue.cz Brünner Kultursommer, jedes Jahr im Juli und August, www.kultura-brno.cz Mährische Herbst, das internationale Musikfestival, jedes Jahr im Oktober, www.mhfb.cz

| 95

 The centre of cultural, artistic and academic life, metropolis of South Moravia, destination of visitors from all of the world, and thanks to the significant exhibition complex also the city of trade-fairs of Central European significance, with a direct flight connection to London and Munich – all this and still much more is Brno, situated on the intersection of routes between Prague, Vienna and Bratislava. You can make your business meetings in Brno more interesting with a number of cultural and sporting events, tours to interesting places in the historical city centre as well as in the environs. Brno – it means for example the Baroque Špilberk castle, theatres, numerous galleries and museums, palaces, churches and monasteries, the zoo and two botanical gardens, planetarium and the Jewish cemetery, as well as the villa Tugendhat, a pearl of European architecture between wars and a UNESCO monument. Das Zentrum des kulturellen, künstlerischen und akademischen Lebens, die Hauptstadt Südmährens, das Ziel der Besucher aus der ganzen Welt und dank dem bedeutenden Messegelände auch die Messestadt mit der mitteleuropäischen Bedeutung und mit der direkten Flugverbindung nach London und München – das alles und noch viel mehr gibt es in der Stadt Brno, die auf der Kreuzung der Straßen zwischen Prag, Wien und Bratislava liegt. Die Arbeitstermine in Brno können Sie nicht nur mit einer ganzen Reihe von kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, sondern auch durch die Besichtigung von verschiedenen interessanten Plätzen im historischen Zentrum und in der nahe liegenden Umgebung beseelen. In Brno sind es zum Beispiel die barocke Festung Špilberk, Theater, Galerien und viele Museen, Paläste, Kirchen und Klostern, Tiergarten und zwei botanische Gärten, Observatorium, Judenfriedhof und auch Villa Tugendhat, die Perle der europäischen Zwischenkriegsarchitektur, die zu den UNESCOSehenswürdigkeiten gehört.

www.brno.cz


Památky | Monuments | Sehenswürdigkeiten

 Zárukou úspěchu každé akce je na míru šitý doplňkový program. Na obdivovatele historických krás čekají hrdé gotické pevnosti Pernštejn a Cornštejn, klášter Porta coeli v Předklášteří, renesanční zámky v Blansku a Bučovicích, barokní šlechtické sídlo v Miloticích, Boskovice s rázovitou židovskou čtvrtí, romantický Mikulov se Svatým kopečkem či starobylé Znojmo s tajuplným podzemím a památnou rotundou, pohádkové zámky Vranov nad Dyjí a Bítov, zámecká rezidence ve Slavkově u Brna, proslavená napoleonskou bitvou z roku 1805 či Lednicko-valtický areál, nejrozsáhlejší komponovaná krajina na světě a zároveň památka UNESCO. What guarantees the success of every event is the tailor-made accompanying programme. Admirers of historical magic will be thrilled by the proud Gothic castles of Pernštejn and Cornštejn, Porta Coeli monastery in Předklášteří, Renaissance chateaux in Blansko and Bučovice, Baroque manor house in Milotice, Boskovice with a peculiar Jewish quarter, romantic Mikulov with the Holy Hill, as well as the historical town of Znojmo with a mysterious underground and an ancient rotunda, fairy-tale chateaux in Vranov nad Dyjí and Bítov, chateau residence in Slavkov u Brna, which entered history thanks to Napoleon’s battle in 1805, and the Lednice-Valtice Composed Landscape, the largest composed area in the world and also a UNESCO site. Das maßgeschnittene Begleitprogramm garantiert den Erfolg jeder Veranstaltung. Auf die Bewunderer der historischen Schönheiten warten die hochmütigen Festungen Pernštejn und Cornštejn, der Kloster Porta coeli in Předklášteří, die Renaissanceschlösser in Blansko und Bučovice, der barocke Adeligensitz in Milotice, Boskovice mit dem urwüchsigen Judenviertel, die romantische Stadt Mikulov mit dem Heiligen Hügel oder die uralte Stadt Znojmo mit den geheimnisvollen unterirdischen Gängen und der Rotunde, die märchenhaften Schlösser in Vranov über der Thaya und in Bítov, die Schlossresidenz in Slavkov bei Brno, die durch die berühmte Napoleonschlacht im Jahre 1805 berühmt geworden ist, oder das Areal Lednice-Valtice, wo sich die weitläufigste komponierte Landschaft aufbreitet, die gleichzeitig zu den UNESCO- Sehenswürdigkeiten gehört.

www.jizni-morava.cz

| 96

TIPY PRO VÁS Concentus Moraviae, hudební festival, každoročně v červnu a červenci, www.concentus-moraviae.cz Folklorní festival Strážnice, každoročně koncem června, www.nulk.cz Napoleonský den, k výročí bitvy u Slavkova – prohlídky zámku, historické tržiště, polní ležení, Císařská letní noc, každoročně v srpnu, www.zamek-slavkov.cz

TIPS FOR YOU Concentus Moraviae, music festival, every year in July and August, www.concentus-moraviae.cz Strážnice Folklore Festival, every year at the end of June, www.nulk.cz Napoleon’s Day, to the Anniversary of the Battle of Austerlitz, every year in August, www.zamek-slavkov.cz

TIPPS FÜR SIE Concentus Moraviae, das Musikfestival, jedes Jahr im Juni und Juli, www.concentus-moraviae.cz Volksmusikfestival Strážnice, jedes Jahr am Ende Juni, www.nulk.cz Napoleontag, zum Gedenken der Schlacht bei Austerlitz, jedes Jahr im August, www.zamek-slavkov.cz


Příroda | Nature | Natur

TIPY PRO VÁS Národní park Podyjí, www.podyji.cz Bílé Karpaty, biosférická rezervace UNESCO, www.bilekarpaty.cz/vis/ Pálava, biosférická rezervace UNESCO, www.palava.cz Moravský kras, www.cavemk.cz

TIPS FOR YOU Podyjí National Park, www.podyji.cz White Carpathians, UNESCO biosphere reserve, www.bilekarpaty.cz/vis/ Pálava, UNESCO biosphere reserve, www.palava.cz Moravian Karst, www.cavemk.cz

TIPPS FÜR SIE Nationalpark Thayatal, www.podyji.cz Weiße Karpaten, die Biosphärereservation UNESCO, www.bilekarpaty.cz/vis/ Pálava, die Biosphärereservation UNESCO, www.palava.cz Der Mährische Karst, www.cavemk.cz

| 97

 Díky nepřebernému množství přírodních zajímavostí můžete naplánovat pestrý doprovodný program pro krátké jednání i několikadenní kongres. Vynikajícím tipem je návštěva křehké podzemní krásy v jeskyních Moravského krasu, spojená s mimořádně atraktivní plavbou po ponorné říčce Punkvě, procházka orchidejovými loukami Bílých Karpat či výlet k vápencovým útesům Pálavy, pátrání po stopách dávných předků v okolí Mikulčic a Pohanska, poznávání magické krajiny lužních lesů v okolí Břeclavi, putování za romantickou krásou Národního parku Podyjí, toulky Ždánickým lesem či návštěva moravské Sahary mezi Bzencem a Hodonínem. Thanks to the plentiful nature points of interest you can plan various accompanying programmes for short meetings as well as several day long congresses. A fantastic tip is a visit to the fragile underground beauty in the caves of the Moravian Karst, with an unforgettable boat ride on the subterranean Punkva river, stroll through the orchid meadows in the White Carpathians, or perhaps a trip to the limestone rocks of Pálava, following the footsteps of ancient forefathers around Mikulčice and Pohansko, discovering the magical landscape of swamp forests around Břeclav, a trip to the romantic Podyjí National Park, wandering through the Ždánický Forest and a visit to the Moravian Sahara between Bzenec and Hodonín. Dank der unerschöpflichen Menge von Naturdenkmälern können Sie ein buntes Begleitprogramm sowohl für die kurzen Verhandlungstermine als auch für die mehrtägigen Kongresse planen. Der Besuch des zerbrechlich schönen Untergrundes in den Grotten des Mährischen Karsts, verbunden mit der außergewöhnlich attraktiven Schifffahrt auf dem Tauchfluss Punkva, der Spaziergang durch die Orchideewiesen in den Weißen Karpaten oder der Ausflug zu den Kalksteinriffen von Palava, die Suche nach den Spuren der alten Ahnen in der Gegend von Mikulčice und Pohansko, das Kennen lernen der magischen Gegend der Auenwälder rund um Břeclav, das Wandern im romantisch schönen Nationalpark Thayatal und durch Ždánický les oder der Besuch der mährischen Sahara zwischen Bzenec und Hodonín können sehr gute Tipps sein.

www.jizni-morava.cz


Víno | Wine | Wein

TIPY PRO VÁS Valtické vinné trhy, každoročně v květnu, www.vinnetrhy.cz Znojemské vinobraní, každoročně v září, www.znojmocity.cz/vinobrani Pálavské vinobraní, každoročně v září, www.mikulov.cz

TIPS FOR YOU Valtice Wine Markets, every year in May, www.vinnetrhy.cz Znojmo Vintage Festival, every year in September, www.znojmocity.cz/vinobrani.php Pálava Vintage Festival, every year in September, www.mikulov.cz

TIPPS FÜR SIE Weinmarkt in Valtice, jedes Jahr im Mai, www.vinnetrhy.cz Weinlesefest in Znojmo, jedes Jahr im September, www.znojmocity.cz/vinobrani.php Weinlesefest in Pálava, jedes Jahr im September, www.mikulov.cz

| 98

 Skvělou pověst jižní Moravy pomáhá šířit také víno; ostatně réva vinná se tady pěstuje již od dob Římanů a tradice dlouhá dva tisíce let je znát téměř na každém kroku. Zpestřením kongresové turistiky nemusí být pouhé posezení ve vinném sklepě s cimbálem a kulinářskými specialitami, ale třeba také procházka památkovou rezervací vinných sklepů v Petrově, prohlídka stálých vinařských expozic v Hustopečích, Mikulově a ve Znojmě, na podzim pak návštěva tradičního vinobraní. Tajemství výroby vína můžete odhalit díky vinařskému turistickému programu Znovín Znojmo, při návštěvě Templářských sklepů Čejkovice a Vinných sklepů Lechovice či Národního salonu vín ve Valticích. The outstanding reputation of South Moravia is spread also thanks to wine. No wonder, as vine has been grown here since the time of the Romans and the two-thousand year long history can be seen everywhere you go. Congress tourism does not need to be enriched only by a visit to a wine cellar with dulcimer music and culinary specialities, but also by a stroll through a preservation zone of wine cellars in Petrov, tour to the wine-making expositions in Hustopeče, Mikulov and Znojmo, and in the autumn a visit to the traditional vintage festival. You can uncover the secret of wine-making thanks to the Wine-growers Tourist Programme of Znovín Znojmo, during the visit to the Templar’s Cellars Čejkovice and the Wine cellars Lechovice, or the National Wine Salon in Valtice. Auch der Wein hilft dabei, den guten Ruf von Südmähren zu verbreiten; übrigens, die Weinrebe wird hier seit der Römerzeit gepflanzt und die zwei tausend Jahre lange Tradition kann man fast auf jedem Schritt und Tritt erkennen. Zu der Belebung des Kongresstourismus gehört nicht nur das Beisammensein im Weinkeller mit der Zimbalmusik und den kulinarischen Spezialitäten, sondern zum Beispiel auch der Spaziergang durch das Denkmalschutzgebiet mit den Weinkellern in Petrov, Besichtigung der Dauerausstellungen in Hustopeče, Mikulov und Znaim und im Herbst dann auch Besuch des traditionellen Weinlesefestes. Das Geheimnis der Weinproduktion können Sie dank dem touristischen Weinbauprogramm der Firma Znovin Znojmo, beim Besuch der Templerkeller Čejkovice und der Weinkeller Lechovice oder des Nationalen Weinsaloons in Valtice entdecken.

www.jizni-morava.cz


Pohyb | Sports | Bewegung Ať už účastníci kongresu patří k těm, kterým stačí pár minut lehké chůze jednou dvakrát týdně nebo k takovým, kteří si nedovedou představit volný čas bez potu, dřiny a pořádné dávky adrenalinu, na jižní Moravě určitě najdou zábavu podle svého gusta. Jsou připravena golfová hřiště v Brně, Slavkově a Kořenci, moderně vybavená fitnesscentra a otevřené i kryté aquaparky, jezdecké kluby i sportovní areály, kde se dá hrát tenis, squash, badminton, ricochet či bowling. Díky půjčovnám kol a husté síti cyklostezek můžete naplánovat výlety všech stupňů délky a obtížnosti, na brněnském Masarykově okruhu si na své přijdou dokonce i milovníci rychlých kol a sportovní střelby.

TIPY PRO VÁS Automotodrom Masarykův okruh v Brně, www.automotodrombrno.cz Golf Klub AMK Automotodrom Brno, www.gkab.cz Golf Club Austerlitz ve Slavkově, www.gca.cz Sokrates Golf & Country Club Kořenec, www.sokrates-golf.cz Aquapark Vyškov, www.bazenvyskov.cz Sportovně rekreační areál Kraví Hora v Brně, http://kravihora.brno.cz

TIPS FOR YOU Masaryk Racing Circuit in Brno, www.automotodrombrno.cz Golf Club AMK Masaryk Racing Circuit Automotodrom Brno, www.gkab.cz Golf Club Austerlitz in Slavkov, www.gca.cz Socrates Golf & Country Club Kořenec, www.sokrates-golf.cz Aquapark Vyškov, www.bazenvyskov.cz Sporting and wellness complex Kraví Hora in Brno, http://kravihora.brno.cz

TIPPS FÜR SIE Automotodrom das Masaryks Ring in Brno, www.automotodrombrno.cz Golf Klub AMK Automotodrom Brno, www.gkab.cz Golf Club Austerlitz in Slavkov, www.gca.cz Sokrates Golf & Country Club Kořenec, www.sokrates-golf.cz Aquapark Vyškov, www.bazenvyskov.cz Sport-Erholungsareal Kraví Hora in Brno, http://kravihora.brno.cz

| 99

 No matter if the congress participants are among those who are happy with just a few minutes of light walk once or twice a week or those who cannot imagine their free time without sweat and a good portion of adrenalin, they will certainly find entertainment according to their own taste in South Moravia. There are golf courses in Brno, Slavkov and Kořenec, modern fitness-centres, outdoor and indoor aquaparks, riding clubs and sporting complexes, where you can play tennis, squash, badminton, ricochet or bowling. Thanks to bicycle hire places and a dense network of cycling routes you can plan trips of all degrees of distance and difficulty. Lovers of speed and sport shooting will certainly enjoy themselves at the Brno Masaryk racing circuit. Egal ob die Kongressteilnehmer zu den Menschen gehören, denen ein Paar Minuten des langsameren Gehens genügen oder zu denen, die sich ihre Freizeit ohne Schwitzen, Plackerei und ordentlich viel Adrenalin nicht vorstellen können, finden sie in Südmähren bestimmt immer die Vergnügung nach ihrem Gusto. Die Golfplätze in Brno, Slavkov und Kořenec, modern ausgestattete Fitnesszentren und offene oder überdachte Schwimmbäder, Reitklubs und Sportareals, wo man Tennis, Squash, Badminton, Ricochet oder Bowling spielen kann, stehen zu Verfügung. Dank den Fahrradverleihstellen und dem engen Netz von Radwegen können Sie Ausflüge in verschiedenen Längen und Schwierigkeitsgraden planen. Auf dem Masaryks Autodrom in Brno finden das Richtige die Liebhaber der schnellen Räder und des Sportschießens das Richtige.

www.jizni-morava.cz


Incentiva | Incentives | Incentives

 Možná vám pro zpestření výjezdních zasedání, firemních školení nebo kongresů bude stačit posezení ve vinném sklepě nebo společný výlet na některý z jihomoravských hradů a zámků. Pokud byste ale chtěli klienty či kolegy překvapit něčím vskutku netradičním, využijte nabídku programových balíčků, kterou vám předkládáme na následujících stránkách. Nejde o klasické zájezdy na klíč, které připraví každá cestovní kancelář, ale o vyzkoušené a ověřené volnočasové programy s konkrétní náplní, zaměřené na zážitky, poznání, zábavu a sport – zkrátka balíčky, v nichž jsou úhledně zabaleny všechny barvy, chutě, vůně a nápady jižní Moravy. When you want to make your seminars, business meetings or congresses more interesting, you might be satisfied with a visit to a wine cellar or a trip to one of the castles or chateaux in South Moravia. However, if you want to surprise your clients or colleagues with something really unusual, use an offer of programme packages that we bring you on the following pages. These aren’t the classical holiday packages offered by many travel agencies, but tested and verified leisure time programmes with a definite content, focused on experience, cognition, entertainment and sport – simply packages, in which you will find all colours, tastes, scents and ideas of South Moravia. Vielleicht wird Ihnen für die gestalterische Abrundung der Sitzungen außerhalb des Hauses, Firmenschulungen oder Kongresse der Besuch eines Weinkellers oder ein gemeinsamer Ausflug zu einer der südmährischen Burgen und Schlösser reichen. Falls Sie aber Ihre Klienten oder Kollegen mit tatsächlich Untraditionellem überraschen wollen, nutzen Sie das Angebot von Programmpaketen, welche wir Ihnen auf folgenden Seiten anbieten. Es handelt sich um keine klassischen Ausflüge, die jedes Reisebüro organisiert, sondern es handelt sich um erprobte freizeitliche Programme mit konkretem Einsatz, welche auf Erlebnisse, Erkenntnisse, Vergnügen und Sport ausgerichtet sind – kurz und gut sind es Pakete, in denen allen Farben, Lüste, Gerüche und Ideen des Südlichen Mähren enthalten sind.

| 100


Adrenalin na brněnském Automotodromu Adrenalin at the Racing Circuit in Brno Adrenalin am Automotodrom Brno Toužíte se stát součástí fascinujícího světa rychlých kol? Automotodrom Brno Vás zve na závody Mistrovství světa silničních motocyklů, Mistrovství světa Superbiků či Mistrovství světa cestovních vozů i na řadu národních motoristických klání. Pro veřejnost jsou na brněnském okruhu navíc připraveny jízdy po závodní dráze s vlastní motorkou či autem, pro bruslaře jsou zde jízdy in-line. Vaše řidičské schopnosti zlepší Motoškola vedená profesionálními jezdci. Firmám nabízíme klientské dny s využitím závodní dráhy, minibikové dráhy i off-roadové dráhy. Objevte zážitky, na které se nezapomíná! Do you fancy becoming a part of the fascinating world of fast wheels? The Masaryk Racing Circuit (Automotodrom) Brno invites you to the Motorbike World Championship, Superbike World Championship or the World Touring Car Championship and many national motorbike races. The circuit also offers rides for the public with your own bike or a car and there are also in-line rides prepared. You can improve your driving skills in the Motor-school under supervision of professional drivers. For the companies we offer the client days with usage of the race track, mini-bike track and off-road track. You will discover moments that you will never forget! Wollen Sie ein Bestandteil der faszinierenden Welt der schnellen Räder sein? Das Automotodrom Brno lädt Sie zur Motorradweltmeisterschaft, Weltmeisterschaft der Superbike oder zu den Weltmeisterschaften der Reisewagen und auf eine Reihe der nationalen motorisierten Wettbewerben ein. Für die Öffentlichkeit werden zusätzlich die Fahrten auf der Rennstrecke des Brünner Rings mit eigenen Motorrädern oder Autos vorbereitet. Ihre Fahrfähigkeiten verbessert die Motorradschule, welche durch professionelle Fahrer geleitet wird. Außerdem können auch die Inlinefahrer an der Strecke fahren. Für die Firmen werden Tage angeboten, an denen sie die Renn-, Minibike- oder Off-Road-Strecke nutzen können. Lassen Sie sich von Erlebnissen faszinieren, die Sie nie vergessen werden!

www.brno-circuit.com

Tenisové a bowlingové turnaje Tennis and bowling tournaments Tennis- und Bowlingturniere V kurdějovském hotelu Tenis pro vás uspořádají turnaje nejrůznějších sportů, zejména v bowlingu a tenisu. Díky bohatým zkušenostem vám poradí vhodný hrací systém tak, abyste maximálně uspokojili všechny zúčastněné. Turnaje si můžete organizovat sami nebo si jejich řízení objednat. Sportovní klání mohou být malá, třeba na dvě až čtyři hodiny, polodenní, celodenní nebo několikadenní. Dokonce můžete uspořádat hlavní turnaj v tenise a současně krátký doprovodný turnaj pro další zájemce (a netenisty) v bowlingu nebo stolním tenise. The Tenis Hotel in Kurdějov is famous for organising sporting tournaments especially in bowling and tennis. Thanks to a rich experience the hotel can help you to organise your tournament in a suitable system in order to satisfy all participants as much as possible. You can organise tournaments yourself or you can order the hotel organisation. The tournaments can be small, for two up to four hours, half-day, a whole day or several days long. You can even organise a main tournament in tennis and at the same time to have a short additional tournament (for non-tennis players) in bowling or table tennis. In dem Hotel Tenis in Kurdějov werden für Sie Turniere verschiedenster Sportarten, insbesondere in Bowling und Tennis angeboten. Dank reicher Erfahrungen wird Ihnen ein geeignetes Spielsystem empfohlen, damit alle Beteiligten maximal zufrieden sind. Die Turniere können Sie entweder selbst organisieren oder sie können ihre Organisation bestellen. Die sportlichen Wettkämpfe können sowohl in ca. zwei bis vier Stunden absolviert werden als auch halbtägig, ganztägig oder sogar mehrtägig sein. Ferner gibt es die Möglichkeit einen Tenniswettkampf und gleichzeitig auch ein Begleitturnier für andere Interessenten (beispielsweise Nichttennisspieler) in Bowling oder in Tischtennis zu veranstalten.

www.hoteltenis.cz

| 101


Hospodářský sedmiboj Farming heptathlon Wirtschaftlicher Siebenkampf Vyzkoušejte si zábavné soutěžení družstev v zemědělsko-atletických disciplínách moravského venkova. Čeká vás pravý sedmiboj – hod vidlemi do dálky, skok vysoký do kupy sena, natahování do koštýře, lov divokých slepic, štafeta trakařů, kosení louky na čas a jízda na koni. Program organizují a řídí zkušení moderátoři, soutěžní družstva si sestavíte sami předem nebo až na místě. V ceně je zahrnuto občerstvení, drobný suvenýr pro každého účastníka a stylové věcné ceny s diplomy pro vítěze. Program je určen pro 40 až 100 osob a lze jej uspořádat v období od poloviny května do poloviny září. Try a funny competition of teams in farming-athletic disciplines of Moravian country. There is a real heptathlon awaiting you – throwing the pitchfork, high jump to a hay pile, sucking up the wine taster, wild chicken hunt, wheelbarrow relay race, cutting meadow with a scythe and horse riding. The programme is organised and managed by experienced speakers, you can put your teams together in advance or on the spot. The price includes refreshments, small souvenirs for all participants and stylish prizes with diplomas for winners. The programme is for 40 up to 100 persons and can be held in the period from mid May until mid September. Probieren Sie den Vergnügungswettbewerb der Gruppen in landwirtschaftlich-athletischen Disziplinen des mährischen Landes aus. Es erwartet Sie ein echter Siebenkampf – Weitwurf mit Gabeln, Hochsprung in den Heuhaufen, Aufziehen in den Weinheber, Wildhühnerjagd, Schubkarren-Stafette, Mähen einer Wiese auf Zeit und Reiten. Das Programm wird durch erfahrene Moderatoren organisiert und geleitet; Sie bilden die Wettbewerbsgruppen vorher selbst oder erst vor Ort. Im Preis sind Verpflegung, kleines Souvenir für jeden Teilnehmer und stilvolle Preise mit Diplomen für die Sieger inbegriffen. Die Veranstaltung ist für 40 bis 100 Personen bestimmt und das Programm kann im Zeitraum zwischen der 2. Maihälfte und der 1. Septemberhälfte veranstaltet werden.

www.bukovansky-mlyn.cz

Folkloriáda Folklore Olympics Folkloriade Zábavné soutěže družstev v lidovém duchu jsou skvělým vyvrcholením celovečerních programů ve vinném sklepu. Soutěží se například v oblékání dívky do slavnostního kroje a tancích, kde jednotlivé páry musí udržet mezi svými čely jablko, družstva rovněž předvádí své dovednosti v zacházení s koštýřem a lahvemi. Oblíbenou disciplínou je též klobúková – tradiční chlapecká hra s předáváním klobouku z hlavy na hlavu. Program mezi jednotlivými disciplínami doplňují ukázky lidových tanců a komentáře zkušených moderátorů. Soutěží družstva sestavená předem či na místě dle domluvy. Funny team competitions in a folklore style are a highlight of evening programmes in a wine cellar. The disciplines include for example dressing up a girl into a folk costume, dance, where the couples hold an apple between their foreheads and testing the skills when handling the wine taster and bottles. Popular is also the hat discipline – traditional boys’ game with passing a hat from a head to head. The programme is between disciplines enriched by the folklore dance shows and comments by experienced speakers. You can put your teams together in advance or on the spot. Unterhaltsame Wettbewerbe der Gruppen in volkstümlichem Geist gehören zum hervorragenden Clou der abendfüllenden Programme im Weinkeller. Es wird beispielsweise in Ankleiden eines Mädchens in die feierliche Tracht oder in Tänzen, bei denen die einzelnen Paaren zwischen ihren Stirnen einen Apfel halten müssen, gewetteifert. Die Gruppen führen ebenso ihre Fertigkeiten im Umgehen mit dem Weinheber und den Flaschen vor. Eine der beliebten Disziplinen ist auch „klobúková“ (Hutspiel) – traditionelles Knabenspiel mit der Hutweitergabe von Kopf auf Kopf. Das Programm wird zwischen den einzelnen Disziplinen mit den Volkstänzen und Kommentaren der erfahrenen Moderatoren begleitet. Im Wettbewerb stehen die Gruppen, die entweder vorher oder, am Ort nach Abrede gebildet werden.

www.bukovansky-mlyn.cz

| 102


Pravá slovácká zabíjačka Real Slovácko pig feast Echtes Schweinschlachten aus der Mährischen Slowakei Prožijte den plný zážitků na nefalšované slovácké zabíjačce s večerní zábavou při cimbálové muzice. Budete obdivovat zručnost svérázného řezníka a jeho pomocníků, proniknete do tajů přípravy zabíjačkových pochoutek a s doprovodem hudecké muziky si zazpíváte známé lidové písničky nejen z Moravy. Součástí programu není jen konzumace zabíjačkových specialit, ale také hodové koláčky, košty slivovice a odpolední projížďka Slováckem s návštěvou vinných sklepů v Petrově, dílny modrotisku ve Strážnici či lidového řezbáře. Program je určen pro 20 až 50 osob. Enjoy a full day at the real pig feast in Slovácko, with an evening dance with dulcimer music. You will admire skills of a quirky butcher and his helpers, you will see the secret of preparing pig feast delicates, and together with a typical folklore music ensemble you will sing famous songs not only from Moravia. The programme involves tasting of pig feast specialities as well as traditional cakes, slivovitz tasting and an afternoon ride through Slovácko with a visit to the wine cellars in Petrov, the blueprint workshop in Strážnice or to a woodcarver. The programme is for 20 up to 50 persons. Erleben Sie einen Tag voll mit Erlebnissen beim echten Schweinschlachten mit Abendvergnügen bei der Zimbalmusik. Sie werden die Handfertigkeit des Fleischers und seiner Gehilfen bewundern, ins Geheimnis der Zubereitung von Schweinschlacht-Delikatessen eingeweiht und mit der Musikbegleitung die bekannten Volkslieder – nicht nur aus Mähren - singen. Zum Bestandteil des Programms gehört nicht nur das Verspeisen der Schweinschlacht-Delikatessen, sondern auch Kuchen, Sliwowitzprobe und Nachmittagsfahrt durch die Mährische Slowakei mit einem Besuch der Weinkeller in Petrov, der Blaudruck-Werkstatt in Strážnice oder eines Volksschnitzers. Das Programm ist für 20 bis 50 Personen vorgesehen.

www.bukovansky-mlyn.cz

Mlynářský potlach Miller's gabfest Mühlenplauderei Chcete zažít společenský večer na mlynářském gruntě s gastronomickými specialitami, cimbálovou muzikou a zábavným představením z mlynářského života? Součástí programu je prohlídka větrného mlýna s expozicí a vyhlídkou do kraje, degustace vín se sklepmistrem ve vinném sklepě, mlynářská hostina, folklorní vystoupení krojovaných tanečních párů, lidové tance a zábavné hry moravského venkova. Celý večer vám bude k poslechu i tanci hrát cimbálová muzika. Program lze upravit dle vašich požadavků, je určen pro 40 až 100 osob. Do you want to experience a social evening at the mill estate with gastronomic specialities, dulcimer music and funny performances from the miller's life? The programme includes a tour through the wind mill with exposition and a view over the countryside, wine-tasting with a cellar-master in a wine cellar, feast, dance performance in folk costumes, Moravian folk dancing and games. For the whole evening you can dance or just listen to dulcimer music. The programme can be altered according to your wish and is intended for 40 up to 100 persons. Wollen Sie einen Abend in der Mühle mit gastronomischen Spezialitäten, Zimbalmusik und Vergnügungsaufführung aus dem Mühlenleben erleben? Zum Bestandteil des Programms gehören: Besichtigung der Windmühle mit einer Ausstellung und einem Aussichtspunkt, Weinverkostung mit einem Kellermeister direkt im Weinkeller, Mühlenmahl, Folkloreauftritt der Tanzpaare in der Tracht, Volkstänze und Unterhaltungsspiele des mährischen Landes. Den ganzen Abend hindurch wird Ihnen die Zimbalmusik zum Hören und Tanzen spielen. Das Programm kann nach Ihren Ideen und Vorstellungen angepasst werden und ist für 40 bis 100 Personen geeignet.

www.bukovansky-mlyn.cz

| 103


Koncerty, rauty a zábava v jeskyních Moravského krasu Concerts, banquets and entertainment in the caves of Moravian Karst Konzerte, Büffets und Vergnügen in Höhlen des Mährischen Karstes Jeskyně Moravského krasu jste už možná navštívili, ale agentura Globart nabízí něco navíc. Krásu Punkevních jeskyní si nyní vaši klienti mohou vychutnat společně s výjimečnými hudebními zážitky při koncertu renomovaných umělců. Součástí programu může být cesta lanovkou z horního okraje propasti Macocha k Punkevním jeskyním anebo jízda turistickým vláčkem od hotelu Skalní mlýn, prohlídka jeskyní s průvodcem, přípitek sektem, Becherovkou nebo slivovicí na dně Macochy, plavba lodičkou po podzemní řece Punkvě či závěrečný raut. Na přání agentura zajistí i jiné atraktivní prostory. Maybe you have already visited the caves in Moravian Karst, but the Globart Agency offers something more. Your clients can enjoy the beauty of the Punkva caves together with the exceptional music experience during concerts of renowned artists. The programme may include a ride in a cable-car from the top edge of the Macocha Abyss down to the Punkva caves or a ride by a tourist train to the Skalní mlýn Hotel, a guided tour through the caves, a glass of champagne, Becherovka or slivovitz on the bottom of Macocha, a boat ride on the subterranean Punkva River or the final banquet. The agency can arrange also other attractive premises according to the wish of a client. Vielleicht besuchten Sie bereits die Höhlen des Mährischen Karstes, aber die Agentur Globart bietet noch mehr an. Ihre Klienten oder Kollegen können die Schönheit der Punkevni Höhlen im Zusammenspiel mit den außergewöhnlichen Musikerlebnissen bei Konzerten der renommierten Künstler genießen. Bestandteile des Programms können sowohl die Seilbahnreise vom oberen Rand der Schlucht Macocha zu den Punkevni Höhlen, als auch die Fahrt mit einem Touristenzuges ins Hotel Skalní mlýn (Felsenmühle) oder die Höhlenbesichtigung mit Reiseführer, Trunk mit Sekt, Becherovka oder Sliwovitz auf dem Boden der Schlucht Machocha, die Schifffahrt auf unterirdischem Fluss Punkva oder eine Abschlussfeier sein.

www.globart.cz

Tajemství řádu Veveřínů Secret of the Veveřín Order Geheimnis des Ordens Veveřín Oblíbili jste si hry ve stylu Tajemství pevnosti Boyard? Pak vyzkoušejte fun outdoorový dobrodružný program agentury Zabloudil, který se včetně dobové hudby, kostýmovaného personálu a hostiny v historickém duchu odehrává ve středověké atmosféře na hradu Veveří. Projdete celý hrad včetně sklepení a katakomb hluboko pod hradem, skrytá tajná schodiště i rozsáhlé půdní prostory a věže, zkrátka místa, kam se běžní návštěvníci nikdy nedostanou. Program je koncipován jako znalostní a dovednostní hra pro skupinu do 100 osob, rozdělených do 8 až 10 týmů, ale lze jej upravit pro menší nebo naopak větší skupiny. Did you like games in the style of the Secret of the Boyard fortress? Then you should try a fun outdoor adventure programme of the Zabloudil Agency, which is - including temporary music, staff in costumes and a feast - set in the medieval atmosphere in the Veveří Castle. You will walk throughout the entire castle including cellars and catacombs deep under the castle, secret hidden staircases and large attic premises and towers, shortly the places, which normal visitors will never see. The programme is designed as a knowledge and skill game for a group up to 100 persons, divided into 8 up to 10 teams, however, it can be altered for smaller or bigger groups too. Haben Sie Gefallen an Spielen im Stil des Geheimnise der Festung Boyard gefunden? Dann erproben Sie ein abenteuerliches Outdoor-Fun Programm der Agentur Zabloudil aus. Dieses Programm spielt sich mit zeitgenössischer Musik, kostümiertem Personal und einem Festmahl im historischen Geist in der mittelalterlichen Stimmung der Burg Veveří ab. Sie erkunden die ganze Burg einschließlich der Keller und Katakomben, ferner die versteckten geheimen Treppen und auch die großzügigen Burgzimmer und Türme – kurz gesagt Plätze, wohin die üblichen Besucher nicht gelangen. Das Programm ist als Wissens- und Geschicklichkeitsspiel für eine Gruppe bis zu 100 Personen, die in 8 bis 10 Teams aufgeteilt werden, konzipiert. Natürlich kann eine Gruppe auch auf kleinere oder umgekehrt auf größere Teams aufgeteilt werden.

www.zabloudil.cz

| 104


Na kole Lednicko-valtickým areálem By bike through the Lednice-Valtice Composed Area Auf dem Fahrrad durch das Areal Lednice-Valtice Od jara do podzimu vás agentura Zabloudil zve na dvoudenní cyklistické putování nejrozsáhlejší komponovanou krajinou na světě, která byla zařazena do seznamu památek UNESCO. Zajištěno je ubytování v zámeckém hotelu Hubertus na zámku ve Valticích včetně snídaně a večeře, návštěva zámecké vinotéky, program a veškeré vybavení včetně zapůjčení kol (ta je nutno objednat předem). Na oběd se stavíte ve stylové restauraci, doprovázet vás bude cyklistický průvodce, v případě defektu či nehody je k dispozici technický delegát s doprovodným vozidlem. Účastníkům je doporučeno vhodné sportovní oblečení. From spring until autumn the Zabloudil Agency invites you for a two-day long cycling trip through the largest composed landscape in the world, which was enrolled on the UNESCO Heritage list. We provide accommodation in the chateau hotel Hubertus in Valtice Chateau including breakfast and dinner, visit to the chateau wine shop, a programme and all the equipment including bike hire (they have to be booked in advance). Lunch will be served in a stylish restaurant, you will have a cycling guide with you, in case of a defect or accident there is a technical delegate with a car ready to help. Participants should have appropriate sporting wear. Vom Frühling bis zum Herbst lädt Sie die Agentur Zabloudil zu einer zweitägigen Radwanderung durch die weitläufige Landschaft, welche in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde, ein. Die Unterkunft im Schlosshotel Hubertus auf dem Schloss in Valtice inklusive Frühstück und Abendessen, ferner die Besichtigung der Vinothek, sowie das Programm und die gesamte Ausstattung einschließlich des Räderverleihes (die Fahrräder sollten vorher gebucht werden) sind gewährleistet. Zum Mittagessen halten Sie in einem stilvollen Restaurant an. Begleitet werden Sie vom Radreiseleiter; im Falle eines Defekts oder Unfalls steht Ihnen ein technischer Delegierter mit Begleitwagen zur Verfügung. Den Teilnehmern wird empfohlen, eine geeignete Sportkleidung zu tragen.

www.zabloudil.cz

Společenská akce ve stylu James Bond Social event in the James Bond style Gesellschaftsveranstaltung im James Bond Stil Chcete zažít efektní párty, při níž vás celým večerem bude provázet světoznámý agent James Bond společně s půvabnými Bond girls? Pak se můžete těšit na mobilní casino, kde si zahrajete ruletu, Black Jack nebo poker, na projekční laserovou střelnici s interaktivní počítačovou videoprojekcí nebo jízdy zručnosti s RC modely terénních aut, která dosahují rychlostí až 40 km/hod. Součástí programu agentury Zabloudil je živá hudba hrající k tanci i poslechu, večeře či raut a další překvapení. Akce se dá uspořádat v jakémkoli ročním období a v hotelu dle vašeho výběru. Do you want to experience a spectacular party during which you will be guided by a world-famous agent James Bond together with charming Bond girls? Then you can look forward to a mobile casino, where you will play roulette, Black Jack or poker, a laser shooting range with an interactive computer projection or rides with RC off-road models that reach a speed up to 40 km/hour. The programme of the Zabloudil Agency includes live music, dinner or banquet and other surprises. The event can be held in any season and in the hotel according to your choice. Wollen Sie eine Party erleben, bei der Sie der weltbekannte Agent James Bond gemeinsam mit hübschen Bondgirls den ganzen Abend hindurch begleitet wird? Dann können Sie sich auf das Mobile Casino freuen, wo Roulette, Black Jack oder Poker gespielt werden kann. Ferner können Sie Ihre Stärken auf dem Projektionslaserschießplatz mit einer interaktiven Computer-Video-Projektion oder auf das Geschicklichkeitsrennen mit RC Modellen der Geländewagen, die die Geschwindigkeit bis zu 40 km/Stunde erreichen, zeigen. Bestandeile des Programms sind Live-Musik zum Tanz oder zum Hören, das Abendessen und andere Überraschungen. Die Veranstaltung kann zu jeder Jahreszeit und im Hotel nach Ihrer Auswahl für eine Gruppe von bis zu 100 Personen organisiert werden.

www.zabloudil.cz

| 105


Večírky a společenské akce v originálním stylu Parties and social events in original style Partys und Gesellschaftsveranstaltungen im Originalstil Odměnit zaměstnance anebo poděkovat obchodním partnerům za dobrou spolupráci můžete formou komponovaných programů v originálních stylizacích, které připravila agentura Zabloudil. Můžete si zvolit například párty ve stylu Černých baronů s kostýmy československé lidové armády a budovatelskými písněmi padesátých let, Al Capone’s party v duchu 30. let minulého století, středověké hodování, kubánskou či muzikálovou noc, divadelní večery, cestu kolem světa na imaginární zaoceánské lodi, čokoládovou párty nebo moravské zabíjačkové hody. Programy lze měnit, kombinovat a dotvářet dle vašich přání. You can reward your employees or thank to the business partners for a good cooperation in a form of composed programmes in original styles prepared by the Zabloudil Agency. You can choose for example a party in the style of Black Barons with costumes of the Czechoslovakian army and songs from the 50’s, the Al Capone’s party in the style of the 30’s, medieval feast, Cuban or musical night, theatre evenings, a voyage around the world by an imaginary transoceanic ship, chocolate party or the Moravian pig feast. Programmes can be altered and combined according to your wish. Die Belohnung Ihrer Mitarbeiter oder die Danksagung für gute Zusammenarbeit mit Ihren Geschäftspartnern können Sie in der Form der komponierten Programme in den Originalstilisierungen, welche von der Agentur Zabloudil vorbereitet wurden, realisieren. Zur Auswahl steht beispielsweise die Party im Stil der schwarzen Baronen in den Kostümen der tschechoslowakischen Volksarmee und mit den Liedern der Fünfziger Jahre oder ferner auch Al Capone´s Party im Stil der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts, das mittelalterliche Gelange, musikalische kubanische Nacht, Theaterabende, Reise um die Welt auf einem imaginären Überseeschiff, Schokoladeparty oder mährische Schweinschlachtengelange. Die Programme können variiert, kombiniert und nach Ihren Wünschen gestaltet werden.

www.zabloudil.cz

Golfové balíčky Tří golfových císařů Golf packages of Three Golf Emperors Drei Golfkaiser Golfpakete Roku 1805 se na jižní Moravě odehrála jedna z nejslavnějších napoleonských bitev, bitva u Slavkova. Protože se jí v čele svých vojsk osobně zúčastnili tři panovníci, někdy se jí říká bitva Tří císařů. Pokud patříte k příznivcům golfu, podobnou bitvu můžete vybojovat i vy. V rámci spolupráce tří největších jihomoravských golfových hřišť si můžete vyzkoušet hru v areálech Kaskáda u Brna, Golf Club Austerlitz ve Slavkově a Sokrates Golf & Country Club v Kořenci u Boskovic, to celé v rámci balíčků s výhodným ubytováním ve vybraném golfovém areálu. In 1805 in South Moravia one of the most famous Napoleon’s battles – the Battle of Austerlitz – took place. As leading their armies were three rulers, it is also called the Battle of Three Emperors. If you like golf, you can fight a similar battle. Within the cooperation of three biggest golf courses in South Moravia you can try a game in the Kaskáda near Brno, Golf Club Austerlitz in Slavkov and Sokrates Golf & Country Club in Kořenec near Boskovice; all that within the packages with advantageous accommodation in a selected golf complex. Im Jahr 1805 hat in Südmähren eine der bekanntesten napoleonischen Schlachten, die Schlacht bei Slavkov (Austerlitz) stattgefunden. Da an der Spitze der Armeen drei Kaiser persönlich anwesend waren, ist diese Schlacht als Dreikaiserschlacht in die Geschichte eingegangen. Falls Sie zu den Golfspielern gehören, können auch Sie ähnliche Schlacht erkämpfen. Im Rahmen der Zusammenarbeit drei größten südmährischen Golfplätzen können Sie das Spiel in den Arealen Kaskáda bei Brno, Golf Club Austerlitz in Slavkov und Sokrates Golf & Country Club in Kořenec bei Boskovice ausprobieren – und das ganze im Rahmen der Pakete mit günstiger Unterkunft in einem von ihnen gewählten Golfsareal.

www.trigolfovicisari.cz

| 106


Společenské večery s koncertem Social evenings with a concert Gesellschaftsabende mit Konzert Agentura Amneris pro vás uspořádá slavnostní večery s koncerty, které je možno doplnit večeří či rautem. Akce se pořádají v nejrůznějších prostorách v Brně a okolí a program lze modifikovat dle vašich přání a požadavků. V nabídce je například koncert slavných operních árií a scén Mozart – Gala v historických kostýmech mezi rokokovým mobiliářem, slavnostní večer španělské hudby a tance, program se slavnými áriemi z italských oper, večer věnovaný české komorní hudbě nebo speciální vánoční a velikonoční koncerty. The Amneris Agency will organise for you grand evenings with concerts, which can be supplemented by dinner or banquet. The events are held in various premises in Brno and its environs and the programme can be modified according to your requirements. Our offer includes for example a concert of famous opera arias and scenes, Mozart – Gala in historic costumes and Rococo decorations, grand evening of Spanish music and dance, programme with famous arias from Italian operas, evening dedicated to Czech chamber music or special Christmas and Easter concerts. Die Agentur Ammeris veranstaltet für Sie feierliche Abende mit Konzerten, welche durch ein festliches Abendessen ergänzt werden können. Die Veranstaltungen werden an verschiedensten Plätzen und Orten in Brno und seiner Umgebung organisiert. Das Programm kann nach Ihren Wünschen und Ideen modifiziert werden. Im Angebot steht beispielsweise einerseits das Konzert der berühmten Opernarien und Szenen der Mozart-Gala in historischen Kostümen, anderseits der feierliche Abend mit spanischer Musik und Tanz, ferner das Programm mit berühmten italienischen Opernarien oder speziellen Weihnachts- und Osterkonzerten.

www.unis.cz/amneris

Vinařské a cykloturistické programy na Moravských vinařských stezkách Wine and cycling programmes on the Moravian wine routes Wein- und Fahrradprogramme auf mährischen Weinradwegen Malým i větším skupinám jsou určeny jednodenní, víkendové a vícedenní pobyty v kraji památek a vína, které připravila Nadace Partnerství. Programy zahrnují například výlety pěšky i na kolech do vinic, občerstvení a degustace vín formou pikniků v přírodě, na místě s krásnými rozhledy nebo u památkových objektů, návštěvy známých i utajených vinařských atrakcí, exkurze do technologických částí vinařství, seznámení se s tajemstvím výroby vína i tematické trasy. Po dohodě lze zajistit ubytování, dopravu luxusními autobusy s přívěsy pro kola, zapůjčení kol a další služby. Small and larger groups can enjoy the one-day, weekend and more-days long stays in the countryside of landmarks and wine, which were prepared by the Partnerství Foundation. The programmes involve for example trips by foot or by bike to vineyards, refreshments and wine-tasting in the picnic form in nature at places with beautiful views or by the historic sites, visits to famous and undisclosed wine attractions, excursions to the technological parts of wineries, unrevealing the secrets of wine making and topical routes. After arrangement we provide accommodation, transport by luxury buses with trailers for bikes and other services. Für kleine aber auch für größere Gruppen sind eintägige, mehrtägige oder am Wochenende stattfindende Programme mit den Aufenthalten in der Gegend der Gedenkstätten des Weines, welche von der Stiftung „Partnerství“ organisiert werden, sehr interessant. Diese Programme umfassen beispielsweise die Ausflüge entweder zu Fuß oder mit einem Fahrrad in die Weinberge, ferner die Erfrischung und Weinverkostung in Form von Picknicks in der Natur – an den Stellen mit wunderschönen Ausblicken oder bei den Denkmälern. Die Besuche der bekannten und heimlichen Weinattraktionen, die Exkursion in die technologischen Teile des Weinbaues, das Kennenlernen der Geheimnisse der Weinproduktion und zuletzt thematischen Strecken, das sind die Bestandteile dieser Veranstaltung. Nach der Vereinbarung können die Unterkunft, der Transport mit Luxusbussen mit Fahrradanhängern, der Radverleih und andere Dienstleistungen gewährleistet werden.

www.partnerstvi-ops.cz

| 107


Brno z ptačí perspektivy Brno from the bird’s eye view Brno aus der Vogelperspektive Chcete se podívat na město Brno a jeho okolí z výšky a vyfotografovat si vlastní letecké snímky? Vychutnat si romantický zážitek, na který hned tak nezapomenete? Pak si objednejte vyhlídkový let v některém z letadel agentury Zabloudil. Letouny jsou určeny maximálně pro tři cestující, odlétá se z letiště Brno-Tuřany a trasu i délku letu si můžete určit sami. V nabídce společnosti je i originální a netradiční vstup do nového roku – půlnoční let nad Brnem, plným silvestrovské zábavy a velkolepých ohňostrojů, to celé s novoročním přípitkem! Do you want to see Brno and its environs from the height and take your own aerial photos? Do you want to enjoy a romantic experience that you will never forget? Than you should order a sightseeing flight by one of the airplanes of the Zabloudil Agency. The planes are for maximum three passengers, we take off from the Brno-Tuřany airport and you can determine the route and length of the flight. The agency offers also an original entry to the New Year – midnight flight in the sky above Brno, full of the New Year’s entertainment and grand fireworks, all that with a New Year’s toast! Wollen Sie die Stadt Brno und ihre Umgebung aus der Höhe anschauen und dabei Ihre eigene Fotoaufnahmen machen und/oder ein romantisches Erlebnis, das man nicht mehr vergisst, genießen? Dann sollten Sie einen Rundflug mit dem Flugzeug der Agentur Zabloudil bestellen. Die Flugzeuge sind für maximal drei Passagiere bestimmt, die am Flughafen Brünn-Tuřany zusteigen können. Die Route und die Länge des Fluges können Sie festlegen. Von der Agentur wird auch ein origineller Rutsch in das Neue Jahr – ein Mitternachtsflug in den Wolken über die Stadt Brno, die voll mit Silvesterspaß und großartigen Feuerwerken sein wird - angeboten. Dieser Flug wird natürlich mit dem Neujahrstrunk abgerundet.

www.zabloudil.cz

Zábava ve stylu Divokého západu Entertainment in the Wild West style Vergnügen im Wildweststil Westernové městečko je unikátní zábavní park na okraji Boskovic. Každý rok se tu pořádají spousty různých akcí na přání, a to od malých setkání až po velké firemní akce s celodenním programem zhruba pro 1 000 osob. Můžete si tu vyzkoušet různé stylové atrakce – jízdy na koních i na elektrickém býku, házení oštěpem, nožem či tomahavkem, střelbu z luku nebo rýžování zlata. Těšit se můžete i na divadelní představení v amfiteátrech pod širým nebem, saloony a kulinářské speciality Divokého západu. Zájemci si mohou objednat ubytování v komfortních pokojích, srubech či stanech. A Western Town is a unique entertainment park at the edge of Boskovice. Every year numerous events are held there according to a wish of a client, starting from small meetings up to big company events with a whole day programme for up to 1 000 persons. You can try various stylish attractions – horse rides, rides on an electric bull, throwing javelin, knife or tomahawk, archery or gold panning. You can look forward to theatre performances in the open-air amphitheatres, saloons and culinary specialities of Wild West. You can also book accommodation in comfortable rooms, log cabins or tents. Das Westernstädchen ist ein einzigartiger Freizeitpark am Rande der Stadt Boskovice. Jedes Jahr wird hier eine große Anzahl von verschiedensten Wunschveranstaltungen – und zwar von kleinen Treffen bis zu großen Firmenveranstaltungen mit einem ganztägigen Programm für bis zu 1 000 Personen, organisiert. Zum Ausprobieren stehen hier verschiedene Attraktionen – das Reiten auf Pferden aber auch auf dem wildem elektrischen Stier, das Speer-, Messer- oder Tomahawkwerfen, das Bogenschießen oder die Goldwäsche, zur Verfügung. Sie können sich aber auch auf die Theatervorstellungen unter dem freien Himmel, Salons und kulinarische Spezialitäten des Wilden Westens freuen. Die Interessenten können die Unterkunft in den komfortablen Zimmern, Blockhäusern oder Zelten buchen.

www.westernove-mestecko.cz

| 108


Plavby zámeckým areálem v Lednici Boat trips through the chateau complex in Lednice Schifffahrten durch das Schlossgelände in Lednice Chcete-li si prohlédnout lednický zámecký park a krajinu lužních lesů z netradiční perspektivy, pak se nechte pozvat k romantické plavbě po ramenech řeky Dyje. Lodě vyplouvají ze stylového přístaviště pod Maurskou vodárnou pod zámkem Lednice a vozí návštěvníky k Minaretu a odtud dále k umělé zřícenině Janohrad. Nejezdí se jen v létě, ale i v zimě, kdy k vyhlídkovým okružním plavbám o víkendech a svátcích vyplouvá historická loď Hans Adam. Z vyhřáté lodní kajuty můžete pozorovat krásy zimního zámeckého parku a zahřívat se přitom pohárkem svařeného vína. If you wish to see the Lednice chateau park and the swamp forest landscape from unusual view, then you should accept our invitation for a romantic boat trip along the arms of the Dyje River. Boats pull out from the stylish port under the Moorish waterworks below the Lednice chateau and they take visitors to the Minaret and then further to the artificial castle ruins of John’s Castle. The boats go not only in summer but also in winter, when the historic boat Hans Adam pulls out for the sightseeing trips on the weekends and holidays. You can admire beauty of the winter chateau park from the warm boat cabin and enjoy a cup of hot wine with spice. Falls Sie den Schlosspark Lednice und das Gelände der Auwälder von der untraditionellen Perspektive anschauen wollen, dann lassen Sie sich zu einer romantischen Schifffahrt, entlang der Arme des Flusses Dyje, einladen. Begeben Sie sich mit uns auf eine Bootsfahrt, die zwischen dem Schloss Lednice zum Minarett und von da weiter zur künstlichen Ruine Janohrad führt. Die Fahrten finden sowohl im Sommer, als auch im Winter statt, wann zu Rundfahrten das historische Schiff „Hans Adam“ an den Wochenenden sowie an den Feiertagen ausfährt. Aus der geheizten Kajüte können Sie die Schönheiten des winterlichen Schlossparks und des Auwaldes beim Glühwein genießen.

www.1plavebni.cz

Lanové centrum PROUD v Brně Rope centre PROUD in Brno Seilzentrum PROUD in Brno V lanovém centru v Brně na Lesné zorganizují pro vaše zaměstnance, partnery či klienty akci, jejímž cílem nemusí být jen adrenalinová zábava mezi nebem a zemí, ale i rozvoj týmové spolupráce a komunikace, prohloubení neformálních vztahů a zdokonalení spolupráce v týmu. K dispozici je 15 nízkých, 16 individuálních a 6 týmových vysokých překážek, 14 m vysoká věž s řadou vertikálních překážek, šplhací síť a venkovní horolezecká stěna. Program zpestřuje zhup z 13 metrů a 70 m dlouhá lanovka. Můžete rovněž využít dárkové poukazy! In the rope centre in Brno-Lesná the professionals will organise an event for your employees, partners or clients, which aim doesn’t have to be only adrenalin entertainment between the sky and the earth, but also development of team cooperation and communication, deepening relationships and team-building. There are 15 low, 16 individual and 6 team high obstacles, 14 m high tower with a number of vertical obstacles, climbing net and outdoor climbing wall. The programme includes a swing from 13 metres and 70 m long funicular. You can also use the gift vouchers! Im Seilzentrum PROUD in Brno wird für Ihre Mitarbeiter, Partner oder für Ihre Klienten eine Veranstaltung organisiert, deren Ziel nicht nur das Andrenalinvergnügen zwischen dem Himmel und der Erde, sondern auch die Entwicklung der Teamarbeit und der Kommunikation, die Vertiefung der formlosen Beziehungen sowie die Verbesserung der Teamzusammenarbeit, sein wird. Zur Verfügung stehen 15 niedrige, 16 individuelle und 6 Team-Hindernisse, ein 14 m hoher Turm mit einigen vertikalen Hindernissen, ein Kletternetz und eine Außenkletterwand. Das alles wird noch durch eine Plattform für den Sprung aus der Höhe von 13 Metern und eine 70 m lange Seilbahn ergänzt. Sie können auch die Geschenksgutscheine nutzen!

www.lanovecentrum.cz

| 109


Putování po vinicích a sklepech Znojemska Journey to vineyards and cellars in the Znojmo region Wanderung über die Keller und Weingärten von Znojemsko Putování po krásách Znojemské vinařské podoblasti je vhodné pro milovníky vína a vinic, vinných sklepů, dobrého jídla, tajemství, historie a krásné přírody. Programy, které připravila akciová společnost Znovín Znojmo, vás zavedou na místa, kde se pěstuje vinná réva a kde se věhlasná znojemská vína vyrábějí – do legendárních vinných sklepů a rozlehlých klášterních sklepení, na vinici starých odrůd nebo do vinice Šobes, která je odborníky řazená mezi deset nejlepších viničních poloh v Evropě. Samozřejmě nechybí ani degustace a ochutnávkové stánky přímo ve vinicích. Journey to the beautiful countryside of the Znojmo wine-growing sub-region is suitable for lovers of wine and vineyards, wine cellars, good food, secrets, history and beautiful nature. Programmes prepared by the Znovín Znojmo Winery will take you to places where the grapes grow and where the famous Znojmo wines are made – to the legendary wine cellars and large monastery cellars, to the vineyard with historic varieties or to the Šobes vineyard that experts consider to be among the top ten vineyards in Europe. And of course, you can enjoy wine-tasting and the stalls with wine samples directly in the vineyards. Die Wanderung über die Schönheiten des Weinbauteilgebietes Znojemsko ist ein richtiger Genuss für die Liebhaber des Weines, der Weinberge und Weinkeller, des leckeren Essens, Geheimnisses, der Geschichte und wunderschönen Landschaft. Die Programme, die für Sie von der Aktiengesellschaft Znovín Znojmo organisiert wurden, führen Sie zu den Stellen, wo die Weinrebe angebaut wird und wo die weltbekannten Znaimer Weine produziert werden – in die legendären Weinkeller und geräumigen Klosterkeller. Wir laden Sie auch in den Weingarten der alten Rebsorten oder in den Weingarten Šobes ein, der durch die Fachleute zu den zehn besten Weinberglagen in Europa gezählt wurde. Selbstverständlich werden die Weinverkostungen, die direkt in den Weingärten stattfinden, nicht fehlen.

www.znovin.cz

Lety balónem nad jižní Moravou Hot-air balloon flights above South Moravia Heißluftballonflüge über Südmähren Vyhlídkové lety horkovzdušným balónem jsou příjemným zpestřením firemních akcí, můžete je věnovat i formou dárkových poukazů. Kromě samotného letu budete svědky nafukování balonu a závěrečného tradičního křtu, místo startu záleží na vzájemné dohodě. Vyzkoušejte třeba červený balón OK5060, který si zahrál ve filmu Vratné lahve, anebo balóny, v nichž může najednou letět 7 či 10 pasažérů. Sightseeing flights by a hot-air balloon are a pleasant change during the business events, you can also give them in a form of a gift voucher. Besides the flight itself you will be a witness to inflating the balloon and the final traditional christening, the starting place is up to mutual agreement. Try for example the red balloon OK5060 that played in the movie “Vratné lahve” or the balloons for 7 up to 10 passengers. Die Flüge im Heißluftballon sind eine beliebte Besonderheit der Firmenveranstaltungen. Diese Flüge können Sie auch in der Form der Gutscheine verschenken. Sie werden beim Aufblasen des Ballons und bei der traditionellen abschließenden Taufe dabei sein. Die Wahl des Startplatzes erfolgt nach Vereinbarung. Erleben sie den Flug im roten Heißluftballon OK5060, welcher im Film „Vratné lahve“ verwendet wurde oder nutzen Sie die Heißluftballons, in denen sogar 7 bis 10 Gäste mitfliegen können.

www.balony.eu, www.let-balonem.cz, www.madair.cz

| 110


Relaxace na Baťové kanálu Relaxation on the Baťa Canal Entspannung auf dem Baťas Kanal Zavítáte-li na Slovácko, určitě byste neměli zapomenout na Baťův kanál. Několik desítek let stará vodní cesta už dávno přestala sloužit dopravě lignitu z Ratíškovic do Otrokovic a dnes dokresluje přívětivou tvář Slovácka. Vyzkoušejte některou z řady půjčoven lodí a hausbótů, pronajměte si loď, speciálně určenou pro výukové plavby, semináře či porady, anebo se vydejte na některou z pravidelných vyhlídkových plaveb. Přímo po hrázích podél kanálu a řeky Moravy vede hustá síť cyklostezek, milovníci vína a historických památek najdou v bezprostředním okolí řadu dalších pozoruhodných míst. If you come to Slovácko, you certainly shouldn’t miss the Baťa canal. The several tens of years old canal doesn’t serve for lignite transportation from Ratíškovice to Otrokovice any more, today it underlines the pleasant face of Slovácko. Try some of the many boat and houseboat hires, hire a boat specially used for seminars, business meetings, training courses, or set for one of the regular boat trips. Directly on the banks along the canal and the Morava River there is a dense network of cycling routes, lovers of wine and historic sites will find many interesting sites in the environs. Falls Sie Slovácko (Mährische Slowakei) besuchen, sollten Sie bestimmt den Baťas Kanal nicht vergessen, der schon einige Jahrzehnte alte Wasserweg, dient lange nicht mehr für den Transport der Braunkohle aus Ratíškovice nach Otrokovice. Heutzutage ist dieser Kanal zur Erholung in Slovácko angelegt. Probieren Sie eine von vielen Boot- und Hausbootverleihen, mieten Sie ein Schiff, das speziell für Trainingsfahrten, für Seminare oder Veranstaltungen bestimmt ist oder begeben Sie sich auf eine der regelmäßigen Rundschiff fahrten. Entlang des Kanals und des Flusses Morava (Morava march) führt ein dichtes Netz von Radwegen; die Wein- und Denkmalliebhaber finden in der unmittelbaren Umgebung eine große Anzahl von Sehenswürdigkeiten.

www.batakanal.cz, www.batuvkanal.cz, www.batuvkanal.net, www.lode-hausboty.cz www.pristavisteujezu.cz, www.pujcovnalodi.cz, www.vyklopnik.er.cz

Plavby po Brněnské přehradě Boat trips on the Brno Dam Schifffahrten auf dem Stausee Brno Přehradní nádrž na řece Svratce byla vybudována v letech 1936 až 1940, její 120 m dlouhá hráz zadržuje jezero o rozloze 252 ha a délce 10 km. Už od roku 1946 brázdí hladinu přehradního jezera výletní lodě. Plavební sezóna zpravidla trvá od půlky dubna do půlky října. Chcete-li uspořádat na palubě obchodní jednání, večírek nebo libovolnou společenskou akci, Dopravní podnik města Brna pro vás zajistí lodě s kapacitou 120 až 280 osob, s kompletní posádkou a dalšími službami. Výlet je možné spojit s prohlídkou hradu Veveří. The dam on the Svratka River was built between 1936 and 1940, its 120 m long dam holds a lake covering an area of 252 ha and 10 km long. Already since 1946 the surface of the lake serves for the sightseeing boats. The boating season starts in mid April and ends in mid September. If you want to organise a business meeting, party or any kind of social event on the boat, Dopravní podnik města Brna will provide you boats with capacity 120 up to 280 persons, with a complete crew and other services. You can connect a boat trip with a sightseeing tour through the Veveří Castle. Der Stausee am Fluss Svratka wurde in den Jahren 1936–1940 erbaut. Ihr 120 Meter langer Staudamm staut den See von einer Fläche von 252 ha und einer Länge von 10 Kilometer. Schon seit dem Jahr 1946 kreuzen den See die Ausflugschiffe. Die Saison dauert von der ersten Aprilhälfte bis in die zweite Oktoberhälfte. Falls Sie am Bord eine Geschäftsverhandlung, Party oder beliebige Gesellschaftsveranstaltung organisieren wollen, sichert der Verkehrsbetrieb der Stadt Brno für Sie Schiffe mit der Kapazität von 120 bis 280 Personen – mit der kompletten Schiffsmannschaft und mit weiteren Diensten. Es ist möglich, den Ausflug mit der Besichtigung der Burg Veveří zu verbinden.

www.dpmb.cz, www.veveri.cz

| 111


Akce jako z pohádky na zámku Lysice Events like from a fairy tale at the Lysice Chateau Wie im Märchen – Veranstaltungen im Schloss Lysice Zámek v Lysicích obklopuje vodní příkop a terasovitá francouzská zahrada s originálně řešenou sloupovou zahradní kolonádou s krytým ochozem. Zámecké interiéry s bohatými sbírkami nábytku, skla, porcelánu a obrazů, nádvoří i zahradu lze využít pro uspořádání firemních setkání či stylových garden party, a to s kapacitou od 25 do 500 osob. Na přání lze zajistit květinovou výzdobu, prohlídky s průvodci v kostýmech a rozmanitá zpestření programu – klavírní či dobovou hudbu, šermířská vystoupení, ohňostroje, občerstvení a další služby. The Chateau in Lysice is surrounded by a water moat and terraced French garden with a unique column garden colonnade with a sheltered gallery. Chateau interiors with rich collections of furniture, glass, china and pictures, courtyard and garden can be used for organising company meetings or stylish garden parties with a capacity from 25 up to 500 persons. It is possible to arrange flower decorations, tours with guides in costumes and many interesting additions to the programme – piano or contemporary music, fencing performance, fireworks, refreshments and other services. Das Schloss in Lysice wird vom Wassergraben und vom französischen Terrassengarten mit original gelöster Säulenkolonnade umschlossen. Die Schlossräumlichkeiten mit reichen Möbel-, Glas-, Porzellan- und Bildersammlungen, Hofplatz und Garten kann für Veranstaltungen von Firmentreffen oder Gartenpartys mit der Kapazität von 25 bis 500 Personen genutzt werden. Auf Wunsch kann man Blumenschmuck, kostümierte Besichtigungen mit Reiseleiter und verschiedenste Ergänzungen des Programms sowie Klavier- oder Zeitmusik, Fechtvorstellungen, Feuerwerke, Erfrischungen und weitere Dienste organisieren.

www.zameklysice.cz

Sport, zábava a relaxace v areálu CLUB CLASSIC Sport, entertainment and relaxation in the CLUB CLASSIC Sport, Unterhaltung und Erholung im Areal CLUB CLASSIC Areál, jehož tradice sahá do první poloviny minulého století, se nachází v klidném prostředí na břehu řeky Stvratky, nedaleko od brněnského výstaviště. K dispozici jsou tenisové kurty kryté i pod širým nebem, indoor kurty pro badminton a squash, indoor golfový trenažer, letní kurty pro beach volejbal, malá kopaná, dětský koutek, posilovna a zimní ledová plocha. Místo je ideální k pořádání firemních turnajů, podnikových večírků, obchodních jednání a sportovně-společenských akcí, součástí nabídky je občerstvení, zapůjčení a postavení party stanů a stánků, teambuildingové a teamspiritové aktivity a další služby. The complex, which tradition goes back to the first half of the last century, is found on the bank of the Svratka River, near the Brno Exhibition Centre. There are outdoor and indoor tennis courts, indoor courts for badminton and squash, indoor golf simulator, summer beach volleyball courts, small football, children’s playground, gym and a winter ice-skating area. An ideal place for organising company tournaments, business parties, meetings and sporting-social events. The offer includes refreshments, party tent and stall hire and building, teambuilding and team-spirit activities and other services. Das Areal, dessen Tradition bis in die Hälfte des vorigen Jahrhunderts greift, befindet sich auf dem Ufer des Flusses Svratka in Brno-Žabovřesky. Zur Verfügung stehen Tennisplätze in der Halle oder im Freien, Indoorplätze für Badminton und Squash, Indoorgolfsimulator, Sommerplätze für Beachvolleyball, kleinen Fußball, Kinderecke, Fitnessraum und Wintereisfläche. Dieser Ort ist geeignet für die Veranstaltung der Firmentourniere, Betriebsfeier, Geschäftsverhandlungen und sportlich-gesellschaftlichen Veranstaltungen. Der Bestandteil des Angebotes sind auch die Verpflegung, Verleih und Aufbauen der Partyzelte, Teambuildings- und Teamspiritsaktivitäten und weitere Dienstleistungen.

www.clubclassic.cz

| 112


Romantické vyjížď ky v kočárech a na koních Romantic rides in carriages and on horses Romantische Ritte und Kutschefahrten Hippoclub Lednice zajišťuje romantické vyhlídkové jízdy v kočárech po zámeckém parku v Lednici, a to buď pravidelnou přepravu osob od zámku k Minaretu, anebo na objednávku na Janohrad či k jiným památkám Lednicko-valtického areálu. Je možné objednat i základní jezdecký výcvik pro začátečníky, vyjížďky na koních do přírody pro pokročilé, svatební kočár pro novomanžele anebo svezení dětí na ponících. Součástí nabídky je i posezení u vína anebo firemní akce s pravou selskou olympiádou, kde se soutěží například v jízdách zručnosti v kolečkách s hnojem nebo koulení kola z žebřiňáku. The riding Hippoclub Lednice organises horse and carriage rides in the chateau park in Lednice, around the chateau ponds and to the most interesting places in the Lednice-Valtice Composed Area. You can also order an evening with good barrel wine with a country band or dulcimer music; or a company event with a real farming Olympics. Individual teams or individuals compete in rides with wheelbarrows, throwing pitchfork, high jumps to hay, throwing a horseshoe to a target or a tag of war with a horse. Der Reiterklub Hippoclub Lednice organisiert die Ausritte und Kutschefahrten im Areal des Schlossparks in Lednice – um die Schlossteiche und zu den interessantesten Plätzen des Areals. Außerdem können Sie zum Beispiel das Beisammensein beim guten Wein mit Countryoder Zimbelmusik oder eine Firmenveranstaltung, deren Bestandteil eine echte Bauernolympiade ist, bestellen. Die einzelnen Teams oder Wettkämpfer stehen im Wettbewerb in Schubkarrenfahrten, Weitwurf mit Gabeln, Hochsprung in den Heuhaufen, Hufeisenwurf ins Schwarze oder im Streckziehen mit Pferd.

www.hippoclub.penzion.com

Za Sluncem a hvězdami na brněnskou hvězdárnu To the Sun and stars on the Brno observatory Zur Sonne und zu Sternen in das Observatorium Brno Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka sídlí v centru Brna v parku na Kraví hoře. Pro komerční prezentace, semináře či společenské akce je ideální velké planetárium, vybavené špičkovou technikou. Má kapacitu 200 míst, k dispozici je šatna, toalety a bezbariérový přístup. Váš program může zpestřit některý z audiovizuálních pořadů, za jasného počasí i pozorování Slunce a večerní oblohy, cizojazyčné inscenace nebo prohlídky astronomických přístrojů. Protože komerční pronájmy jsou pro další aktivity hvězdárny pouze doplňkem, je nutné dojednávat vše individuálně a v dostatečném předstihu. The Nicholas Copernicus observatory and planetarium is situated in the centre of Brno in a park at Kraví hora. A big planetarium with the latest equipment is ideal for commercial presentation, seminars or social events. It has a capacity of 200 seats and the access is barrier-free. Your programme can be enriched by some video projection, in clear weather it is possible to watch the Sun and evening sky, production in foreign languages or you can have a look at the astronomic apparatuses. As the commercial rent is only a side activity of the observatory, it is necessary to book in advance. Das Nikolaus Kopernik Observatorium und Planetarium befinden sich im Zentrum von Brno im Park auf Kraví hora (Kuhberg). Das Planetarium, das mit Spitzentechnik ausgestattet ist, eignet sich ideal für kommerzielle Präsentationen, Seminare oder Gesellschafsveranstaltungen. Es verfügt über eine Kapazität von 200 Plätzen. Zur Verfügung stehen Garderobe, Toiletten und behindertengerechter Zugang. Ihre Veranstaltung kann mit einem der audiovisuellen Programme oder mit der Beobachtung der Sonne und des Abendhimmels, mit den Inszenierungen in den Fremdsprachen oder mit der Besichtigung der astronomischen Geräte ergänzt werden. Da die kommerziellen Vermietungen für die weiteren Aktivitäten des Observatoriums nur ergänzend sind, ist es notwendig, Ihre individuellen Wünsche in die Gestaltung der Veranstaltung einfließen zu lassen und einen ausreichenden Vorlauf der Buchung zu sichern.

www.hvezdarna.cz

| 113


South Moravia Region

Další informace a kontakty získáte na | More information and contakts be found at | Weitere Informationen und Kontakte finden Sie auf:

www.moraviaconvention.cz, www.jizni-morava.cz, www.ccrjm.cz

South Moravian Region This project is co-financed by European Union.

Für die Fremdenverkehrszentrale – Südmähren erstellt von Agentura Bravissimo, Znojmo, Tel.: 515 227 788, E-mail: bravissimo@bravissimo.cz Sämtliche angeführte Informationen wurden durch einzelne Kongresseinrichtungen autorisiert. Datenabschluss zum 15. 11. 2008 Texte: Eva Obůrková. Übersetzung in die deutsche Sprache: Lenka Brabcová. Foto: CzechTourism, Vít Mádr, Jan Halady, Marek Matula, Vít Obůrka, Petr Vokurek, Aleš Jedounek, Jiří Sláma, České dráhy, a.s., CHKO Moravský kras, Veletrhy Brno, a.s., Automotodrom Masaryk Ring in Brno, Národní vinařské centrum o.p.s., Archiv des Landeskreises Südmähren, Archiv der Fremdenverkehrszentrale Südmähren, Profimedia und Archive von einzelnen Einrichtungen. © Agentura Bravissimo, 2009

For Tourist Authority South Moravia produced by Agentura Bravissimo, Znojmo, tel.: 515 227 788, e-mail: bravissimo@bravissimo.cz All information was authorised by the individual congress facilities. Data collection deadline 15. 11. 2008 Texts: Eva Obůrková. English translation: Lucie Šebelová. Photos: CzechTourism, Vít Mádr, Jan Halady, Marek Matula, Vít Obůrka, Petr Vokurek, Aleš Jedounek, Jiří Sláma, České dráhy, a.s., CHKO Moravský kras, Veletrhy Brno, a.s., Masaryk Racing Circuit in Brno, Národní vinařské centrum o.p.s., Southern Moravia Region archive, Tourist Authority South Moravia archive, Profimedia and archives of individual facilities. © Agentura Bravissimo, 2009

Pro Centrálu cestovního ruchu jižní Morava vyrobila Agentura Bravissimo, Znojmo, tel.: 515 227 788, e-mail: bravissimo@bravissimo.cz Veškeré uvedené informace byly autorizovány jednotlivými kongresovými zařízeními. Uzávěrka sběru dat 15. 11. 2008 Texty: Eva Obůrková. Foto: CzechTourism, Vít Mádr, Jan Halady, Marek Matula, Vít Obůrka, Petr Vokurek, Aleš Jedounek, Jiří Sláma, České dráhy, a.s., CHKO Moravský kras, Veletrhy Brno, a.s., Automotodrom Masarykův okruh v Brně, Národní vinařské centrum o.p.s., archiv Jihomoravského kraje, archiv Centrály cestovního ruchu jižní Morava, Profimedia a archivy jednotlivých zařízení. © Agentura Bravissimo, 2009

Kongresy na jižní Moravě Congresses in South Moravia | Kongresse in Südmähren

Moravia Convention Bureau  

Moravia Convention Bureau

Advertisement