Page 1

(SOUSED 09) ( ) únor 2014  P r o i n d i v i d u á l n ě u r č e n ý o k r u h o s o b d l e z á ko n a č . 4 6 / 2 0 0 0 S b . s vat ý j a n p o d s k a l o u & S e d l e c & Z á h r a b s k á   z a d o b r é s l ovo

Zákoutí obecního rozpočtu V prosinci schválilo zastupitelstvo obecní rozpočet na letošní rok. Zatímco zběhlý účetní rozpozná, co se pod jednotlivými položkami a čísly skrývá, pro řadového občana už je velmi obtížné tyto údaje rozklíčovat. To by mělo udělat zastupitelstvo, aby lidé věděli, za co vesnice peníze vydává a odkud je získává. To naše tak nečiní stejně jako tvrdošíjně nezveřejňuje ani zápisy ze svých jednání (pro inspiraci stačí kliknout na www.mestocernosice. cz.) Takže když v rozpočtu na r. 2014 je v kolonce „místní správa“ uvedena částka 180 000 Kč, nikdo neví, co to ve skutečnosti znamená. 220 000 Kč je například letos plánováno na likvidaci odpadních vod. Nezasvěcený občan se patrně vyděsí a položí si otázku, kde a jaké vody se ve vesnici bez kanalizace a čističky za tyhle peníze likvidují. Další úskalí spočítat, co nás co stojí, spočívá v tom, že náklady na jednu věc nebo činnost se mohou pod různým označením skrývat v několika položkách. Podívejme se například na diskutované muzeum. V letošním rozpočtu se počítá s příjmy (vstupné) 20 000 Kč, na straně výdajů je v rubrice „činnost muzea“ uvedeno 45 000 Kč. Už z toho je zjevné, že muzeum si na sebe ani z poloviny nevydělá. Prodělek však může být ještě vyšší. V loňském rozpočtovém opatření č. 2 byla kolonka „muzeumplyn“ za 12 000 Kč a „muzeum elektřina „20 000 Kč. Zahrnují letošní výdaje pod názvem „činnost muzea“ i energie? Těžko říct… Co s největší pravděpodobností nezahrnují, je pojištění, opravy

či údržba. Přitom například pojištění obecního majetku má stát 37 000 Kč. V každém případě na muzeum doplatíme zhruba stejnou částku, s jakou se počítá na kulturní život v obci či se doplácí na celoroční sběr komunálního odpadu. Za zmínku stojí, že podle serveru www.rozpocetobce.cz je naše obec ve své kategorii na prvním místě ve Středočeském kraji a na druhém místě v České republice ve výdajích na činnost muzeí a galerií na jednoho obyvatele. Pro laika může být zarážející i výdaj za „pohřebnictví“ 80 000 Kč, přičemž se na straně příjmů počítá za hřbitov s 5 000 Kč. V plánovaných příjmech stojí za zmínku částka 15 000 Kč za poplatky za rekreační pobyt. Jde o poplatek 15 Kč za den, který platí obci nájemce hotelu z každého noclehu. Loni byl tento příjem plánován na 14 300 Kč. (Určitě se lidem vybaví tvrzení zastupitelstva, které ve Svatojánku v lednu 2002 přesvědčovalo obyvatele, že za tyto poplatky poteče od nájemce do obecní kasy 100 000 korun ročně). Pokud vás tedy osud obecní pokladny doopravdy zajímá, nezbývá než se zeptat přímo u zdroje, nakonec i proto jsou všechna jednání zastupitelstva veřejná. Musím uznat, že na tom prosincovém, kde se letošní rozpočet schvaloval, pan starosta všechny kolonky vcelku podrobně vysvětlil. Místní správa (180 tis.) jsou náklady na běh úřadu – papír, počítačové vybavení atd., pohřebnictví (80 tis.) zahrnuje hlavně opravu hřbitovní zdi, 220 tis. bylo plánováno na čističku atd. Zajímavé je, že zatímco o takových záležitostech, jako je způsob opravy

hřbitovní zdi či zda hasiče letos podpořit pěti, deseti nebo dvaceti tisíci navíc, se vede mezi zastupiteli vzrušená debata, ve statisícových položkách jsou všichni vzácně jednotní. Byla tak například bez námitek schválena rekonstrukce čističky u Obecní školy, která měla původně přesahovat 600 tisíc, které by obec zaplatila buď z dotace (pokud to vyjde) nebo zkrátka ze svého. V tom měli všichni zastupitelé jednoznačně jasno, patří a slouží přece obci! Přesněji řečeno – čistička byla samozřejmě vybudována kvůli restauraci a hotelu, je na ni napojeno ještě pár obecních bytů v budově a dva nebo tři okolní domy. S tím souvisí i další kolonka – 36 tisíc ročně jako veškeré příjmy za vodu (pitnou i ono čištění) z této budovy (k tomu hotel hradí elektřinu, kterou čistička spotřebovává). Jak známo, nakonec ukázalo, že nová čistička by stála ještě více, než byla obec „svému“ hotelu ochotna věnovat a tak můžeme být rádi, že se podařilo tu stávající osadit novou technologií za polovinu původně zamýšlené částky. I tak je návratnost této investice ve hvězdách, když uvážíme, že dosavadní čistička polykala statisícové částky každých několik let. Další položka – podpoří obec 10 tisíci katolickou školku, do které chodí děti jednoho ze zastupitelů, nebo budeme cíleně udržovat dobré vztahy se všemi školkami (a školami) v okolí, do kterých se naše děti pokoušíme umístit? Nejsem si jistý, zda má současné vedení (nejen) pro tyto oblasti nějakou smyslupnou koncepci. Pokud ano, daří se mu ji před veřejností dobře tajit…  STŠ, HD


( Dubové... Ještě k anketě Vzhledem k tomu, že jsem bydlel několik let ve městě, mohl jsem jsem nahlédnout pod pokličku těchto dvou zcela odlišných způsobů života. V našem případě si velice vážím životního prostředí a krásné krajiny, která nás obklopuje. Osobně se zde cítím mnohém víc součástí přírody, což mi dává intenzivnější pocit prožívat různorodost a pestrost jednotlivých ročních období a byť to zimní nebývá příliš pohostinné i tak má své kouzlo. Naše děti mohou vyrůstat v tak malebném místě jako je svatojánské údolí. Není zde takový shon a anonymita, což je velkým městům vlastní. Lidé zde tak mohou mít k sobě daleko blíž, spojuje je místo, kde se rozhodli žít, pečují o něj a užívají si jej. Když se přihodí doma něco neočekávaného, potřebuji rychlou pomoc, s někým se chci poradit nebo si jen potřebuji něco vypůjčit, či na chvilku zastavit a s někým prohodit pár slov, zpravidla mé první kroky vedou k některému ze sousedů. Hovořit a otevřeně si sdělovat názory k záležitostem, které se úzce dotýkají našeho společného života a prostředí, je přece tak přirozené. A to bez rozdílu, zda v našem údolí žijime 50 nebo 5 let, zda dojíždíme za prací do města, nebo přidané hodnoty vytváříme přímo zde na místě. A ještě něco je. Klid. Není tu ten otravný hluk, který vás ve městě neustále pronásleduje.

SOUSED 09) Všude je ale něco…Na vlastní kůži jsem pocítil, co dokáže způsobit povodeň nebo přívalový déšť. Hmatatelné škody a újmy jsou velice nepříjemné, navíc, když vás vše potká těsně potom, co učiníte rozhodnutí, že právě zde chcete žít. Asi nejhorší je, když si uvědomíte, že vás každým dnem voda z potoka může opět ohrozit a srazit do kolen. Nezbývá mi než si položit otázku: Proč? Proč právě mlýn s přilehlými staveními jsou v údolí nejvíce postiženy? Což zde mlýn nestojí od 18. století? Voda byla přece pro mlynáře denním chlebem, cožpak by si za ta léta neohlídal pro něj zcela likvidační hrozbu? Myslím, že ohlídal, ale ve Svatojánském válcovém mlýně se již léta nemele a od dob, kdy platilo heslo, kdo neokrádá stát, okrádá sebe, vyrostly podél Kačáku – a stále na vlastní pěst vyrůstají – různé černé hobby stavby, které průchodu velké vody překážejí nebo ji usměrňují tam, kde voda nemá co dělat. Koryto i břehy potoka jsou často zanedbané a znepřístupněny popadanými stromy. Osobně velkou vodu považuji za největší z hrozeb, která přichází do našeho údolí přibližně jednou za rok. Velký dík Svatojánským dobrovolným hasičům, kteří si při posledních povodních vzali čtyřiadvacetihodinové šichty a zasahovali s technikou několik dnů po údolí, kde mohli. Nezapomenutelný dík sousedům a kamarádům, kteří přišli do mlýna a do stodoly pomáhat, když bylo nejhůř.

Dubová kronika III Zdravá nespokojenost s daným stavem věcí, byť by byl sebekouzelnější, je motorem pokroku – a konstruktivní kritika, to je naše hobby, ne? A tak se i do kroniky na Herinkách mezi ódy občas promítají různé návrhy, požadavky na vylepšení a výzvy. 3. 5. Dovolil jsem si instalovat věšáčky… JiKo (soused) 3. 5. Kdybyste je ještě uvedl do barvy ostatního – bylo by to fajn! Bára a Kája 4. 5. Ano, bohužel, barva nebyla, lze napravit. JiKo 4. 5. Nebylo by ještě zrcadélko? (samozřejmě khaki!) anonym Najdeme tu také několik požadavků na umístění odpadkového koše (k jeho vynášení se zatím nikdo nehlásí…), do krovu by to prý chtělo umístit pár fošen a umožnit tak bezpečný nocleh. Taky

kiosek s občerstvením by se u dubu někomu líbil, ale myslím, že jen chvíli… Pořádný tulák si přece nosí svačinu s sebou a umí se o sousto podělit s druhými. Rád se taky pochlubí svým jídelníčkem, a tak nejeden zápis komentuje kvalitu řízků, pitiva nebo různé tvary, do kterých si autor ve vlaku rozsedl namazaný krajíc. 17. 4. Máme tady velkou legraci. Hodinu jsme hledali pejska a teď hodinu svačíme. Máme s sebou vyždímanou nádivku, syrečkovou pomazánku a palačinky. Doufám, že stihneme do tmy dojít na vlak. Nazdar výletu! T. Ucaprtaní, ale stále rozverní žáci ZŠ Zbiroh zde asi svačili také: 30. 4. Sme tady… po neuvěřitelných mukách, při kterých jsme museli jít do S. lomů. Máme „skvělýho“ pana učitele, kterej nás nutí jít skoro celou cestu do kopce. Pa.

Druhou záležitostí, která mne trápí, a je v naší obci doslova do nebe volající, je netečnost k rodinám s dětmi v předškolním věku. Naprostá ignorace a nezájem řešit tuto otázku ze strany obce, ale i státu, ponižování mladých rodičů, kteří s prosíkem objíždějí se svými ratolestmi mateřinky v přilehlém okolí a odevšad jsou vyhazováni, nebo vybízeni k přehlašování trvalých bydlišť do obcí, kde mateřinkou disponují, aby vůbec byly jejich děti zařazeny na seznam žadatelů o předškolní výchovu. To je popis situace, kterou si za posledních 15 let prošla v naší obci nejedna mladá rodina. Vracím se zpět do 90. let minulého století, kdy v Sedlci žilo 7 osamocených vdov a pro jednu z nich, mou již skoro nemohoucí babičku, se nedařilo zajistit roznáškovou službu s obědy, byť toho času byla ve Svatojánské koleji v provozu denní kuchyň, která v této věci nabízela spolupráci. Ano, můžeme namítnout, že starat se o své staré rodiče je přirozeně povinností jejich dětí. Ale jaké jsou k tomu předpoklady, když v místě není zájem podporovat nejmladší generace v předškolní výchově a v toliko potřebném jejich začleňování do dětských kolektivů. Mladým rodinám s dětmi nezbývá než zaplatit školku soukromou (pakliže na to finančně mají) anebo celá rodina odchází za lepšími podmínkami a staří rodiče zůstávají osamoceni. Dlouhodobě tu nefungují nejzákladnější služby, které spadají do kompetence obce s podporou státu. ŠTĚPÁN RATTAY

30. 4. Hovado bylo tady dne 30. 4. 2013 a bylo to fakt hnusný 30. 4. Tupec má dobrou svačinu. Lukeš To staří bardi bývají sdílnější: 9. 2. Dali jsme si čaj, kávu, uherák a slaninu a domácí perníček. PS: I příroda byla fajn. Jerry a spol. a Šíp-Osada 9. 6. Pijem od pátku: trasa Beroun – Tetín (4 piva) – Srbsko (5 piv, 5 kořalek) spánek u Berounky – ráno směr Karlštejn (6 piv, 2 kořalky) – Malá Velká Amerika (opékání buřtů, 2 piva) – Mořina – Nučice (3 piva, 3 kořalky) – ráno směr Sv. Jan pod Skalou (1 pivo – copak jsme nějaký hovada?) – návrat směr Beroun. Ing. Jan Kubajs, Mgr. Aleš K… Ale běda těm, kteří podcení přípravu: 15. 5. Stmívá se, Myšák padá vyčerpáním a z dálky je slyšet vlky. Došly nám zásoby. Začíná být zima a civilizace je stále v nedohlednu… Pohřběte nás prosím, ať nás nevyhrabe divá zvěř a naše kola odkazujeme dětem v Africe. Mišák+Tůmič+Miloš  Sestavil a komentoval J. Bouček


(2014

...koule

Sedlec Bowling Trophy 2014 Není důležité zvítězit, ale nezranit se. S tímto heslem dorazilo na start, veřejností s napětím očekávaného turnaje „Sedlec Bowling Trophy 2014“ v Berouně, 17 dospělých hráčů s diváckým doprovodem. Protože bylo k dispozici i hodně dětí a dětská dráha, pustily se do soutěžení i ony.

Na některých hráčích bylo vidět, že jsou zvyklí na profesionální dráhu a ta zdejší, která olympijské parametry zcela nesplňovala, jim dělala určité potíže. V řadě případů byl umělecký dojem z jejich vystoupení na mnohem vyšší úrovni, než bodové hodnocení za sražené kuželky. Vrchní rozhodčí přitom

nesmyslně trval na tom, že to není krasobruslení, a umělecký dojem se hodnotit nebude, čímž řada talentů klesla v pořadí dost hluboko. Velmi užitečnou se ukázala úvodní instruktáž, kdy byli hráči upozorněni, aby s odhodem koule z ní vytáhli prsty a nenechali tak své tělo potupně vláčet

)

po dráze. Urputný boj mezi Záhrabskou a Sedlcí nakonec vyhrál Sedlec a to dokonce bez zjevného podvodu. Nakonec si pohár pro vítěze odnesl nejstarší účastník a důchodce Standa Štěpánek. Protože byl zároveň vrchním rozhodčím, pokusili se někteří protestovat, že jde o neregulérnost a střet zájmů. Protože byl Standa zároveň předsedou odvolací komise, ihned všechny protesty zamítl. Můžeme jen litovat, že termín zvo­ le­ný organizátory, byl až po uzavření no­mi­na­cí na olympiádu v Soči, takže nakonec nikdo Českou republiku ze Svatého Jána nereprezentoval. Ale hlavy nevěšíme, vždyť další olympiáda je už za čtyři roky! Navíc jsme se skvěle pobavili a něco pro své tělo udělali. NEK Pořadí dospělí: 1. Standa Štěpánek 2. Robert Štefan 3.–4. Danča Szappanosová Jirka Bouček 5. Honza Dobeš 6.–7. Vlasta Chocová Ludmila Ninadovych 8. Sergej Ninadovych 9. Míra Husák 10.–11. Tereza Boučková Tereza Štefanová 12. Jindra Štefanová 13. Štěpán Rattay 14. Alice Buchtová 15. Jájina Husáková 16. Jáchym Choc 17. Kuba Hrnčíř

121 108 103 103 97 87 87 86 83 82 82 80 78 74 73 67 57

Vítězové dětské kategorie: 1. Jáchym Choc 2. Matěj Hrnčíř 3. Adam Ninadovych


( zprávy – drby – zajímavosti Roky se Svatojánkem Duben 2000 „V minulých dnech se většině z nás dostal do rukou tzv. Svatojánský občan…, některým z nás se asi zrychlil tep, někteří možná i tleskali. Považuji za velmi nutné vyjádřit svůj postoj k této věci ze své pozice zastupitele obce, provozovatele restaurace a v neposlední řadě člena rodiny Ševčíků. Zřejmě, aniž by si to pan M. Pletánek uvědomil, dopouští se ve svém občasníku přinejmenším vážného přestupku, když ne přímo trestného činu veřejné pomluvy. Nelze jinak pojmenovat vážná obvinění naší rodiny navíc pečlivě rozšířená téměř do každé domácnosti.“ … „Rozhořčený svatojánský občane … Mnohá obvinění, kterými častuješ obecní zastupitelstvo či přímo mojí osobu a mojí rodinu, mají rádoby líbivou podstatu… Navíc se ve svých letácích dostáváš do přímého konfliktu se zákonem. Nejenže podstaty tvých článků zakládáš na nepravdivých informacích, pomluvách a polopravdách, ale navíc skutečnosti vytrháváš z kon-

Zpráva od ledu Je úterý odpoledne 28. ledna 2014, rtuť na teploměru ukazuje −3 st. C. Po několika mrazivých nocích členové klubu KOS (Klub otužilců Sedlec) nacházejí svou plovárnu pod ledem. Přibalují si proto k ručníku i sekyru a na místě u mola se schůdky vysekávají v Kačáku

textu a přepisuješ je podle své představivosti.“ Srpen 2000 „Posledním bodem programu byla diskuse, která však musela být starostou předčasně ukončena pro urážlivé a lživé výroky některých hostů přítomných na zasedání.“ Září–říjen 2010 „…poprvé nebudou v zastupitelstvu obce zastoupeni ani obyvatelé Záhrabské, ani Sedlce … Předvolební atmosféra se také odrazila i ve snůšce pomluv a polopravd, které se snášely ze všech stran na účet starého zastupitelstva obce.“ Říjen 2013 „…začala hrstka lidí… vydávat tiskovinu s názvem SOUSED. … V naprosté většině autoři článků mají spojitost s osadou Sedlec… jsou do předem vytipovaných poštovních schránek vnucovány familiární texty, mnohdy bulvárního či pavlačového charakteru. A tak tento anonymní plátek již stihnul získat mezi obyvateli přezdívku RUDÝ ŠTVÁČ… Dezinformace a „senzační odhalení“ jsou zde nic netušící veřejnosti podávány velmi nevybíravým způsobem a jdou ruku v ruce s křivou pomluvou a otevřenými snahami očernit zejména vybrané členy obecního zastupitelstva a jejich rodiny.“

díru do ledu. Ledové kry bohužel nemají kam odplouvat‚protože potok je od břehu k břehu zamrzlý a tak nezbývá než dnešní otužování uskutečnit v ledové tříšti. Všichni Kosáci se shodují, že voda dnes vykazuje mimořádně blahodárné účinky. Svatojánské proudy jsou v poslední době obzvláště silné a hydrologická stanice v Loděnici oznamuje teplotu vody 0‚2 °C. Viceprezident klubu zaujímá pozici pro zachycení tohoto dlouho očekávaného okamžiku na kameru. Jak je patrné z přiložené fotografie, podmínky neumožňují vytvořit dostatečně ostrý obraz. Dobrácký tulák Boris, další člen klubu, dnes odmítá uskutečnit ponor, nedůvěřuje síle a pevnosti ledu. Alespoň to zvíře má rozum. Ponory členů v tomto zimním období trvají v průměru kolem minuty. Ten dnešní po vysilujícím brouzdání se sekyrou ve vodě, byl však o poznání kratší. Rychle osušit, teple obléci a běžíme se zahřát. S pozdravem KO-SA vás zdraví Kosáci. RT

(SOUSED 09

SOUSED 09) Jája neporazila Navrátilovou... Když se tak při různých příležitostech scházíme a povídáme o čemkoli, uslyší člověk i spoustu úžasných historek a zjistí, kolik zajímavých lidí a s neobyčejnými zážitky kolem něho žije. Když mi kdosi řekl, že Jájina Husáková v mládí hrála tenis a vyřídila coby žákyně budoucí nejlepší tenistku světa Martinu Navrátilovou, zajásal jsem a hned usedl k počítači, že vám to musím sdělit. To jsem ovšem netušil, že s těmi zaručenými zprávami je to občas jako s tou hrou na tichou poštu. Určitě ji znáte. Někdo zašeptá nějaké sdělení sousedovi, ten ho pošeptá dalšímu sousedovi atd a ten poslední v řadě musí nahlas říct, co mu ten první za vzkaz posílal. Když jsem se Jáji na její souboj s Navrátilovou ptal, vypadalo to přesně jako na konci hry na tichou poštu. Smíchy se nemohla udržet a já hned pochopil, že asi žádnou Navrátilovou nevyřídila. Napsat něco jako „svedla vyrovnanou bitvu“ nebo „notně potrápila“ budoucí wimbledonskou vítězku bude také dobré. Ani to. Jája řekla, že na tom celém drbu je pravda, že v mládí hrála tenis a že jako žákyně na nějakém turnaji dostala za soupeřku právě Martinu Navrátilovou. „Ta mě ale smetla, že jsem se ani nestačila rozkoukat! Připadala jsem si jako sběračka míčků,“ bavila se Jája. A já měl po senzaci. Ale aspoň vím, jak na vsi vznikají drby.  STŠ

Kuchař ze sousedství Restaurace Obecná škola udělala dobrý tah. V její kuchyni dnes potkáte bývalého kuchaře z hostímské hospody a sedleckého souseda pana Vlase, jehož umění přitahovalo hosty z širokého okolí. Odteď za ním mohou chodit lidé do Svatého Jána. Přestože tato restaurace poněkud podražila, ohlasy po změně nájemce jsou zatím příznivé a návštěvníci si pochvalují nejen kuchyni, ale i příjemnou a vstřícnou obsluhu, což tu nebývalo zvykem. V kuchyni U Krobiána nyní vládne mistr kuchařský jménem Zdeněk Krejčí. Jeho „odlehčený“ rukopis se Soused chystá otestovat a poté se s vámi podělit o dojmy. RED

Dnešní dopis pro vás napsali Jiří Bouček (buk), Jan Dobeš (hd), Štěpán Rattay (rt) a Stanislav Štěpánek (nek, stš). Příspěvky, náměty i připomínky zasílejte na mail muj-soused@seznam.cz

)

Soused 09  

Únor 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you