__MAIN_TEXT__

Page 120

116

VALUES FOR SURVIVAL: CAHIER 1

3

begrijpen van de complexe bureaucratie van hun nieuwe landen. Dit geldt vooral voor sterke verzorgingsstaten – zoals Nederland – waar de bureaucratie als plat en toegankelijk wordt aangemerkt, maar die in de praktijk gelaagd en complex is. Concept visualisation of research and public program Just Hanging Out in the Nieuwe Tuin at het Nieuwe instituut – Summer 2019. Courtesy © AFARAI.

Halleh Ghorashi Hoogleraar Diversiteit en Integratie en afdelingshoofd Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ghorashi’s onderzoek richt zich op kwesties als diasporische positionering, verhalen van vluchtelingen, culturele diversiteit, emancipatie en inclusie, met bijzondere aandacht voor machtsdynamiek in samenleving en organisaties. In haar onderzoek combineert ze haar expertises in de narratieve benadering, etnografisch onderzoek en experimenteel geëngageerde methodologie.

ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ Բարգաւաճում

Процветающий

3 x bloeiend/thriving

1. https://www.resilience-institute.nl/expertise-labs/refugee-academy

VFS_Cahier 1_FINAL.indb 116

GEËNGAGEERDE WETENSCHAP VOOR EEN WAARDIG LEVEN EN OVERLEVEN Halleh Ghorashi

Net als elke groep zijn vluchtelingen heterogeen in hun achtergronden, vaardigheden, talenten en andere aspecten. De meesten hebben in land van herkomst geweld en trauma ervaren. Veel van hen verlaten hun huis en geliefden zonder te weten of ze deze ooit nog terug zullen zien. Vaak resulteert dit in schuldgevoelens. Voor vluchtelingen biedt het nieuwe land een nieuwe kans om in vrede te leven, met een geïnternaliseerd verlangen om iets te maken van hun leven en zo aan zichzelf en anderen te laten zien dat ze niet voor niets zoveel pijn hebben moeten doorstaan. Stel je voor wat er zou gebeuren als je een nieuwe kans om te leven krijgt. Welke energie komt er dan vrij? Beeld je een spiraal in, samengedrukt voor jaren, die openspringt wanneer iemand veilig is. Dat is precies wat er gebeurt bij veel vluchtelingen. In hun eerste jaar springen de meeste spiralen vol energie voort, gretig om zichzelf te bewijzen. Al snel ondervinden zij echter moeilijkheden in het

Een goede start, wanneer de motivatie hoog is (door het leren van de taal, studeren, het vinden van werk, en zo voort) is essentieel voor de opname van de vluchteling op de lange termijn. Onderzoek toont echter aan dat de zelfbeschikking en actieve participatie van de vluchteling ondermijnd worden door decennialang ‘deficit-based’ welzijnsbeleid dat gericht is op de tekortkomingen van vluchtelingen in plaats van op hun kwaliteiten en talenten. Door deze focus sluit veel maatschappelijk en organisatorisch beleid, dat zich richt op de deelname van vluchtelingen, in de praktijk juist uit. Dit wordt geïllustreerd door het groeiende aantal werkloze migranten en vluchtelingen in Nederland en Europa. De beelden, aannames en vooroordelen die deelname vaak blokkeren hebben reflectie nodig. Hiervoor zijn innovatieve infrastructuren nodig die de ‘taken-for-granted’ vooroordelen, in gedachten en praktijk, aan het wankelen doen brengen. Geëngageerde wetenschap kan, door academische en lokale kennis met elkaar te verbinden, voor reflectie en verandering richting deelname zorgen. Met dit idee in gedachte ben ik in 2017 (samen met Elena Ponzoni) de Refugee Academy begonnen.1 De Refugee Academy kan gezien worden als een horizontale lerende en reflectieve infrastructuur, een soort capaciteitsopbouw, die bestaande kennis en perspectieven over de inclusie van vluchtelingen vanuit meerdere posities met elkaar verbindt.

16/06/2020 14:03

Profile for Rebekah Wilson

Values for Survival: Cahier1  

Values for Survival: Cahier1  

Advertisement