Page 1

PROGRAM


SOUND OF STOCKHOLM

20-24 NOVEMBER 2012

PROGRAM


SCHETis 20/11 18:00 19:00 20:30 21:00 22:00

Foajé 3: Festivalens invigs - Mingel och prisutdelning Vån 3: Great Waitress Foajé 3 : Leo Correia de Verdier - Stygn Vån 3: New European Ensemble Foajé 3: Alexander Rishaug, The Moth & “Charts Music”

Ons 21/11 10:00 Studio 3: Panelsamtal om jämställdhet 12:00 Foajé 3: Tommy Zwedberg - ett tonsättarporträtt. 16:00 TioTretton, vån 2: Prova på liveelektronik med Liselotte Norelius och Sören Runolf 19:00 Audiorama, Skeppsholmen: Kaffe Matthews/George Kentros Vitula physicata 19:00 Vån 3: Storskogen 20:30 Foajé 3: Tarek Atoui 21:00 Vån 3: New European Ensemble – konsert #2

Tors 22/11 10:00 12-18 12:00 15:30

Studio 3: Seminarium: Michael Edwards Audiorama, Skeppsholmen: Vitula physicata - the sound installation Foajé 3: Peter Söderberg & Erik Peters TioTretton, vån 2: Skrotworkshop

14:00 Studio 3: Seminarium: Kan konsten leda mot framtiden?

19:00 19:00 21:00

Audiorama, Skeppsholmen: Kaffe Matthews & George Kentros: Vitula physicata – live concert #2 Vån 3: New European Ensemble & Kroumata Vån 3: Stian Westerhus

Fre 23/11 10:00 12:00 13:00 15:00 17:00

Studio 3: Seminarium: Nutida Musik för barn och unga - Hur och Varför? Foajé 3: Lumières noires - fyra nya verk för violin och elektronik med Karin Hellqvist. Studio 3: Seminarium: Farangis Nurulla-Khoja talar om sin musik Studio 3: Seminarium: Anders Hultqvist talar om sin musik. Foajé 3: Audrey Chen

19:00 Vån 3: KammarensembleN: Double portrait 20:30 Foajé 3: Lars Bröndum 21:00 Vån 3: RUST 23:00 Studion, gatuplanet: Ryoji Ikeda

Lör 24/11 12:00 13:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Foajé 3: Babyrave Studio 3: Seminarium: Jean-François Laporte & Benjamin Thigpen Audiorama, Skeppsholmen: William Brunson Vån 3: KFUMs Kammarkör Vån 3: Stockholms Saxofonkvartett Foajé 3: Prisutdelning Nutida Sound - priset för årets främsta skivor för ny konstmusik

20:30 Vån 3: Rei Nakamura 22:00 Foajé 3: Katt Hernandez 22:30 Vån 3: Mark Fell

MA


TIS 20/11 TUESDAY

18:00 Festivalens invigs - mingel, prisutdelning av Kvasts utmärkelse Guldkvasten. Plats: Foajé 3


19:00 Great Waitress Plats: Vån 3 Arrangör: FRIM

scene since 2007. Her delicate clarinet playing suggests a new way of thinking about the instrument – one doesn’t have the impression of ‘the clarinet’, more a set of frequencies and ambiguities from her direction. Laura is also a composer, and is currently co-director and co-curator of the NOW now Series and Festival of Spontaneous Music, based in Sydney. Magda Mayas är pianist och bosatt i Berlin. Genom att utnyttja spelmöjligheter på pianots in- och utsidor, med prepareringar och olika objekt har hon utvecklat sitt vokabulär för utforskandet av snabba texturella och linjära ljudcollage. Sedan nyligen har hon huvudsakligen ägnat sig åt det elektriska sextiotalsklavikordet Clavinet, utrustat med strängar och metalltungor, och förstärkt uttrycket med olika typer av andra ljudmaterial, speltekniker och teknikimplementeringar.

“Duon Great Waitress består av Laura Altman (klarinett) och Monika Brooks (ackordeon) ur Sydneys Splinter Orchestra, samt pianisten Magda Mayas, baserad i Berlin. Great Waitress omformulerar koncepten melodi och harmonik. Instrumentidentiteterna sammanblandas i ett kollektivt utforskande av möjliga klanger och texturer. Alla tre instrumenten är totalt defamiljariserade – ackordeonet låter i vissa fall närmast elektroniskt. Detta är musik – eller jag vill snarare kalla det ljudkonst – som uppstår ur varsamt, minutiöst framställande av enskilda ljud, och som avkräver samma uppmärksamhet av sina lyssnare...” “...Great Waitress is the duo of Laura Altman (clarinet) and Monika Brooks (accordion) from Sydney’s Splinter Orchestra, plus Berlin-based pianist Magda Mayas. Great Waitress rethink the concepts of melody and harmony. There’s a blurring of instrumental identities in a collective exploration of timbral and textural possibilities. All three instruments are totally defamiliarised – accordion in particular sounds almost like an electronic sound source. This is music – or rather, I’d argue, sound-art – that results from careful, minute attention to production of individual sounds, and demands the same attention from listeners...” Jazz and Improv Column October 2011, A.J.Hamilton Laura Altman har varit en viktig röst på Sydneys improscen sedan 2007. Hennes sparsmakade klarinettspel möjliggör ett nytt sätt att se på instrumentet. Laura är även verksam som tonsättare, samt leder och kurerar the NOW now Series och Festival of Spontaneous Music i Sydney. Laura Altman has been an important voice on the Sydney improvised music

Magda Mayas is a pianist living in Berlin. Developing a vocabulary utilizing both the inside as well as the exterior parts of the piano, using preparations and objects, she explores textural, linear and fast moving sound collage. Lately she has also focused on the clavinet, an electric piano from the 60s with strings and metal chimes, where she engages with noise and more visceral sound material, equally extending the instrumental sound palette using extended techniques and devices. David Stackenäs, började frilansa efter sina studier på Kungliga Musikhögskolan 1998 på den blomstrande svenska jazz- och improscenen. Med sitt akustiska sound och perkussiva energi är Stackenäs helt klart en av landets i dagsläget mest kreativa och originella gitarrister. After completing his music studies at the Royal Collage of Music in Stockholm in 1998, David Stackenäs began working freelance in the thriving free improvised music and jazz scene in Sweden. With his acoustic sound and his percussive energy Stackenäs clearly is Sweden’s most creative and original guitar player today. NB: David Stackenäs ersätter Monika Brooks under denna konsert på akustisk gitarr. David Stackenäs on acoustic guitar will perform during this concert, replacing Monika Brooks. Konserten spelas in av Sveriges Radio.


20:30 Leo Correia de Verdier Plats: Foajé 3 Symaskinen har sedan den uppfanns i slutet på 1700-talet blivit ett av världens vanligaste instrument. Miljoner människor spelar dagligen på sina symaskiner, men, kanske på grund av instrumentets låga status, har få av dem tagit sitt musicerande till en professionell nivå och presenterat det för publik. Leo Correia de Verdier är en av världens främsta symaskinsmusiker, utbildad på bl.a. Kungliga Musikhögskolan. Med hjälp av modern teknik som datorer och sequencers har hon utvecklat symaskinsmusicerandet i nya riktningar och tagit den till en helt ny nivå. Leo spelar på en Brother LS-2125, en traditionell elektrisk symaskin med ett ganska kraftfullt och slamrigt sound, som man oftast förknippar med större maskiner. Hennes musik är stram, med skiftande rytmiska mönster och en detaljrik ljudvärld.

Since it was invented in the late 18th century, the sewing machine has become one of the world’s most popular musical instruments. Every day, millions of people make music with their sewing machines, but few have taken their musicianship to a professional level and presented it to an audience, perhaps due to the low status of the instrument. Leo Correia de Verdier is one of the world’s foremost sewing machine players, trained at the Royal College of Music in Stockholm. Using modern technology, computers and sequencers she has developed sewing machine music in new directions, taking it to a whole new level. Leo plays a Brother LS-2125, a traditional electric sewing machine with a rather powerful and clattery sound otherwise associated with heavier machines. Her music is highly structured, with shifting rhythmic patterns and a sound world rich in detail.


21:00 New European Ensemble – konsert #1 Plats: Vån 3 Arrangör: Samtida Musik Membrane Fragmentations* (2012) for ensemble Mirjam Tally

uruppf.

Unlucky for some (2012), för alt och ensemble Peter Lindroth text: Roger Mc Gough 1. What do I do for a living? 2. It runs like duck’s water 4. I’m no good 5. Now I’m one of the idle poor

uruppf

Music for chamber ensemble** (2011-12) Ezequiel Menalled

uruppf.

Ascetic Discourse*(2012) för alt och ensemble Đuro Živković (text: Abba Philimon)

uruppf.

New European Ensemble was formed in 2008 by a group of young musicians from all over Europe. Based in the Netherlands, where they perform on a regular basis at the foremost venues including Muziekgebouw aan ‘t IJ (Amsterdam), De Doelen (Rotterdam) and the Dr. Anton Philipszaal (Den Haag). From january 2013 the ensemble holds a residency at the city of Haag as a part of its official cultural program.

New European Ensemble bildades 2008 av unga solister, kammarmusiker och stämledare från hela Europa. Med huvudsäte i Holland där de regelbundet framträder på de viktigaste musikscenerna inklusive Muziekgebouw aan ‘t IJ (Amsterdam), De Doelen (Rotterdam) och the Dr. Anton Philipszaal (Den Haag). Från januari 2013 har ensemblen ett fyraårigt residens i Haag, som en del av stadens officiella kulturutbud.

New European Ensemble: Rada Ovcharova, violin Emlyn Stam, viola Willem Stam, cello Jacob Kellermann, gitarr/guitar Magnus Andersson, mandolin James Meldrum, klarinett /clarinet Ryanne Hofman, basklarinett /bass clarinet

Christian Karlsen, dirigent /conductor Carina Vinke, alt /alto Konserten spelas in av Sveriges Radio.

Burning*** (2010) för ensemble Silvia Colasanti

ffg i Sverige

*beställt med stöd av Statens Kulturråd **beställt med stöd av Nederlands Fonds Podiumkunsten ***beställt 2010 med stöd av Van Beinum Stichtin


22:30 Alexander Rishaug, The Moth & “Charts Music” Plats: Foajé 3 Arrangör: SEKT

liknar inget annat musikaliskt uttryck av idag. The Moth are an impro/electro duo consisting of Martin Öhman and Erika Angell, two of Sweden’s most active innovative and progressive musicians, also featured in groups such as Thus:Owls, Josef & Erika, Klabbes Bank and The 7Peace Orchestra.

Alexander Rishaug är ljudkonstnär, producent och musiker. Hans sound kan beskrivas som melodiskt, melankoliskt och ofta lågmält. Rishaug utforskar toner och texturer med hjälp av elektronik, fältinspelningar, leksaker eller helt enkelt genom att lattja med ett instrument. Rishaug kombinerar den särskilda kunskapen om sin musikaliska rigg med en amatörs nyfikenhet. Resultatet är alltid ett detaljerat, rikt och subtilt fokus på strukturer, rytmer och uttänjda melodier. Digitala och akustiska ljud smälter samman på ett sätt som ibland gör ursprungskällan svår att upptäcka. Alexander Rishaug is a sound artist, producer and musician. His sound is melodic, melancholic and often quiet. Rishaug explores tones and textures through the use of electronics, field recordings, toys or simply just playing around with an instrument. Rishaug combines the intimate knowledge of his musical equipment with the curiousness of an amateur. The result is always a detailed, rich and subtle sound, with a sharp focus on structure, rhythm and stretched out melodies. Acoustic and digital sounds are blended so that the origin is sometimes difficult to trace. The Moth är en impro/elektronisk duo bestående av musikerna Martin Öhman och Erika Angell, två av Sveriges nu mest framträdande innovativa och progressiva musiker, även verksamma med grupper som Thus:Owls, Josef & Erika, Klabbes Bank och ”The 7 Piece Orchestra”. Med trummor, röst och live-elektronik skapar de en högst originell musik där deras respektive ljudkällor förvrängs och förvandlas, ibland till oigenkännlighet. Med hårda, kantiga beats, abstrakt minimalistiska ljudvärldar och innerliga melodier som stundtals mynnar ut i lösryckta och haikuliknande textimprovisationer skapar de musik där ytterligheterna får fritt spelrum, tilltalande såväl som frånstötande. The Moth’s direkta och karismatiska sound

Using drums, voice, and live elctronics, they create a highly original music-we really mean it-- where their respective sound sources are processed and changed sometimes to the point of unrecognizability. With hard beats and abstract minimalist soundscapes, along with intimate melodies that sometimes flow into free, haiku-like text improvisations, they create a music where extremes are allowed to play freely. The Moth’s direct and charismatic sound is like no other musical expression today. Mellan akterna visar vi kortfilmen “Charts Music” av Johannes Kreidler. Between the acts we will show the short film “Charts Music” by Johannes


ONS 21/11 WEDNESDAY

10:00 Panelsamtal om jämställdhet Plats: Studio 3 Arrangör: Sound of Stockholm Lisa Ullén, Hampus Norén, Lina Nyberg och Statens Musikverk diskuterar jämställdhet inom ny musik.


12:00 Stockholms Saxofonkvartett: Tommy Zwedberg - ett tonsättarporträtt Plats: Foajé 3 Arrangör: Studio 53 GIR (1989-1990) för gitarr, plastbogserbåt och tape Exoj (2008) för saxofon och elektronik Like Mother Like Child (1978-79) 16mm film Respit (2004) för saxofonkvartett och elektronik. Tommy Zwedberg (f. 1946) är en av Sveriges mest uppskattade och profilerade tonsättare. I hans musik finns en lyhördhet och en känslighet för allt som låter. Han avlockar ögonblicket sitt ljud och använder det i ett musikskapande som är djupt personligt och mycket särpräglat. Han får oss att höra det vi aldrig tidigare hört, att lyssna till det pågående med förväntan. Hans musik återspeglar något djupt existentiellt som har med själva levandet att göra. I hans repertoar finner vi såväl instrumentalmusik som elektroakustiska verk. Efter en tid som yrkesmusiker började han studera vid Musikhögskolan, först med solist- och pedagogutbildning, senare i kompositionsutbildning med lärare som bl.a. Gunnar Bucht. Åren på Musikhögskolan förde honom också i kontakt med den kreativa miljön kring den då nyinrättade elektronmusikstudion och lärarna Lars-Gunnar Bodin och Miklos Maros. Närkontakten med den elektroakustiska musiken blev av avgörande betydelse för hans beslut att satsa på tonsättarbanan. Under studieåren skaffade han sig också en filmutbildning hos Jan Bark vid Filmverkstan . Som tonsättare har Tommy Zwedberg också engagerat sig i samarbetsprojekt med andra konstnärer, regissörer, författare, filmare och bildkonstnärer. Hans mångåriga samarbete med koreografen Efva Lilja och E.L.D. har resulterat i en serie internationellt mycket framgångsrika och i modern svensk samtidskonst epokgörande verk. I dag framförs Tommy Zwedbergs musik över hela världen. Tommy Zwedberg (b. 1946). After playing the trumpet professionally for some years he entered the Royal College of Music in Stockholm where he initially trained as a soloist and teacher, later joining the composition class where he studied with Gunnar Bucht and others. His period at Stockholm Royal College of Music brought him into contact with the highly creative atmosphere of the new Swedish electroacoustic music studio (Elektronmusikstudion) and with Lars-Gunnar Bodin and Miklos Maros who taught there. Close contact with electroacoustic music was of the utmost importance to his decision to become a professional composer.

During his years as a student he also trained as a filmmaker with Jan Bark at Filmverkstan in Stockholm. Tommy Zwedberg has composed both instrumental and electroacoustic music. He has also engaged in collaborative projects with other artists, directors, authors and painters. For many years he has collaborated with the choreographer Efva Lilja and her ensemble E.L.D. and this has resulted in a series of internationally acclaimed works which are considered to be landmarks in contemporary Swedish dance and multimedia art. In these works the choreography, music and set design form an indissoluble unity that sets aside the usual genre limitations. Today Tommy Zwedbergs music is played all over the world. Stockholms Saxofonkvartett bildades 1969 och har specialiserat sig på kammarmusik för saxofoner och elektroakustisk musik. Kvartetten har fått sig tillskrivet närmare 500 verk. En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer. Kvartetten håller seminarier, deltar i konserter och samarbetar med konstnärer i andra genrer än den egna, och har stor resvana – de har turnerat runt om i Europa och de har framträtt i Japan, Egypten, Israel, USA, Sydafrika, Kina och Mongoliet. The Stockholm Saxophone Quartet was founded in 1969 and specializes in chamber music for saxophones and electroacoustic music. Their list of dedicated works reaches almost 500 pieces. A special interest is taken in the close collaboration with composers, professional as well as students. The Quartet gives seminars, concerts and works with artists in other diciplines and has performed all through Europe as well as Japan, Egypt, Israel, USA, South Africa, China and Mongolia. Stockholms Saxofonkvartett: Jörgen Pettersson, Per Hedlund, Leif Karlborg, Matias Björnstad Magnus Andersson, gitarr/guitar Tack till Filmverkstan, Stockholm.


16:00-18:00 För barn: Prova på liveelektronik med Liselotte Norelius och Sören Runolf Plats: TioTretton, vån 2

19:00 Kaffe Matthews & George Kentros: Vitula Physicata Plats: Audiorama Arrangör: Audiorama Vitula Physicata är en gigantisk violin, spelad, hörd och känd genom en violinists kropp. Det uppslukande, skulpturala verket vars strängar och stråkar spelar genom 21 högtalare och ett vibrerande instrumentgolv är komponerat och styrs av den brittiska ljudkonstnären Kaffe Matthews, och spelas och framförs av den amerikasvenske violinisten George Kentros. De båda träffades på festivalen för Fylkingens 75-årsjubileum 2008, och upptäckte sitt gemensamma relation till violinen. Matthews har efter det komponerat verket “40 floors up cross sectioned” för extremt förstärkt violin och elektronik, direkt för Kentros. Verket spelades in av Sveriges Radio för EBU vid uruppförandet 2010. Detta är deras första gemensamma projekt. Vitula Physicata is a giant violin as sound, heard and felt through the body of the violinist. Presented as an immersive sculptural work whose strings and hairs play through 21 speakers and vibrating floor-violinique, it is directed and composed by sound artist Kaffe Matthews (UK) and played and performed by violinist George Kentros (US/SE). Matthews and Kentros met at Fylkingen’s 75th anniversary festival in 2008, where they discovered a mutual relationship to the violin. Matthews has since composed the work “40 floors up cross sectioned” for extremely amplified violin and electronics for Kentros, recorded by the Swedish Radio for the EBU during the premiere in 2010. This is their first collaboration. Kaffe Matthews föddes i Essex, England och är idag bosatt och verksam i London. Hon har sedan 1990 gjort och varit verksam och uppträtt som elektroakustisk tonsättare och ljudkonstnär på vitt skilda platser och saker som exempelvis violin, theremin, skotskt väder, kablar i öknen, vetenskapsmän på NASA, smältande is i Quebec och BBCs Symfoniorkester.

Kaffe Matthews was born in Essex, England and lives and works in London. Since 1990 she has been making and performing new electro-acoustic music worldwide with a variety of things and places such as violin, theremin, Scottish weather, desert stretched wires, NASA scientists, melting ice in Quebec and the BBC Scottish Symphony Orchestra. http://www.kaffematthews.net Den svensk-amerikanska violinisten George Kentros utbildades på Yale University och Mannes School of Music i USA samt på Musikhögskolan i Stockholm. Han har utan att skämmas specialiserat sig på den allra nyaste konstmusiken, främst med kvartetten “pärlor för svin”, som han grundade 1995, och duon ”there are no more four seasons”, som bildades 2004 och vars debutplatta kallades för en av decenniets tio främsta klassiska inspelningar av DN. Hittills har han hunnit beställa och uruppföra fler än 180 verk av tonsättare från 21 länder och framträtt som solist, kammarmusiker och skådespelare runtom i Europa samt i USA, Japan, Kanada och Centralamerika. Han grundade även avantgardeklubben SEKT, som var stilbildande inom den svenska alternativa blandkonstscenen sedan starten 1999. År 2004 utnämnde tidningen Expressen honom till en av Sveriges 24 ”Kulturidoler”, och han arbetar fortfarande på att rättfärdiga detta. The new music violinist and George Kentros studied at Yale University and the Mannes School of Music in the US as well as at the Royal University College of Music in Stockholm. He has performed as a chamber musician, soloist, and sometime actor across Europe as well as in the US, Central America, and Japan, primarily with the new music ensemble “the peärls before swïne experience” and the electronic duo “there are no more four seasons.” When not practicing scales, writing theater music, or touring, he produces an avantgarde club for performance, film, and new music in Stockholm called SEKT. In 2004 he was named one of Sweden’s 24 “Arts Idols” by the daily tabloid Expressen, and he is continually attempting to justify the awards and prizes he now and then receives. George Kentros, violin Kaffe Matthews, elektronik Konserten spelas in av Sveriges Radio.


19:00 Storskogen Plats: Vån 3 Arrangör: FRIM

20:30 Tarek Atoui Plats: Foajé 3 Arrangör: EMS i samarbete med Bonniers Konsthall

Skogen med gästerna Angharad Davies, Toshimaru Nakamura och Ko Ishikawa ...despairs had governed me too long (2012) Magnus Granberg:

uruppförande

Skogen är en ensemble som verkar i ett eget litet gränsområde mellan kammarmusik och improvisationsmusik. Ensemblen består utöver de svenska musikerna vid detta tillfälle av de internationella gästerna Angharad Davies och Toshimaru Nakamura, med vilka man tidigare samarbetat. Till detta tillfälle har ensemblen även bjudit in den japanske sho-spelaren Ko Ishikawa, vilken utöver sitt arbete med traditionell japansk gagaku-musik är djupt involverad i den samtida musiken, där han bland annat hörts i samarbeten med musiker och tonsättare som Otomo Yoshihide, Yuji Takahashi, Evan Parker och Julio Estrada. The Skogen ensemble is to be found in the twilight zone between chamber music and improvised music. Invited friends Angharad Davies and Toshimaru Nakamura join forces with the ensemble’s guest, the japanese sho-player Ko Ishikawa, a traditional gagaku music performer as well as a contemporary musician, performing with musicians and composers such as Otomo Yoshihide, Yuji Takahashi, Evan Parker och Julio Estrada. Skogen: Anna Lindal, violin Angharad Davies, violin Leo Svensson Sander, cello Henrik Olsson, slagverk Erik Carlsson, slagverk John Eriksson, vibrafon Magnus Granberg, piano Petter Wästberg, elektronik Toshimaru Nakamura, no-input mixing board Ko Ishikawa, sho

Tarek Atoui föddes i Libanon 1980 och flyttade till Paris 1998 för att studera elektroakustisk musik. Han delade det konstnärliga ledarskapet på STEIM i Amsterdam 2008, och skivdebuterade på Staalplaat (Amsterdam/Berlin). Atoui är en ljudkonstnär vars repertoar uppvisar komposition, kroppslighet och hantverk på ett komplext och originellt sätt. Tarek Atoui was born in Lebanon in 1980 and moved to Paris in 1998 where he studied contemporary and electronic music at the French National Conservatory of Reims. He was co-artistic director of the STEIM Studios in Amsterdam in 2008, and released his first solo album in the Mort Aux Vaches series for the label Staalplaat (Amsterdam/Berlin). Atoui is a sound artist who’s known work in sound performance articulates composition, physicality and engineering in complex and original ways.

21:00 New European Ensemble – konsert #2 Plats: Vån 3 Arrangör: Samtida Musik Vortex Temporum I-III (1994-96) Gérard Grisey New European Ensemble: Rada Ovcharova, violin Emlyn Stam, viola Willem Stam, cello Felicia van den End, flöjt, altflöjt, basflöjt James Meldrum, klarinett Ryanne Hofman, basklarinett Hanna Shybayeva, piano Christian Karlsen, dirigent


10:00 Seminarium: Michael Edwards Plats: Studio 3 Arrangör: EMS

TORS 22/11 THURSDAY

Slippery chicken / Specialised algorithmic composition software Slippery chicken är ett algoritmiskt open-source kompositionssystem, skrivet i Common Lisp, som möjliggör en top-downstrategi för musikkomposition. Mjukvaran skräddarsyddes ursprungligen för att tillvarata upphovsmannens personliga kompositionstekniker, men flertalet algoritmiska kompositionsverktyg med generella syften skulle kunna vara användbara för en större grupp av kompositörer. Syftet med projektet är att skapa en sammansmältning av elektroniska och instrumentbaserade ljudvärldar, inte bara på en ljudande men även på en strukturell nivå. Ren instrumental eller elektronisk komposition är naturligtvis också möjlig. Tekniker för innovativa kombinationer av rytm- och frekvensdata erbjuds här, möjligen en av de musikaliska algoritmer som är svårast att genomföra på ett övertygande sätt. Slippery chicken har inget grafiskt gränssnitt, och det finns inga planer på något sådant. Trots att en del kommer att uppleva detta som ett hinder, finns det många vinster med ett sådant upplägg tack vare programmeringsspråket som det skapades i, inte minst på grund av den oändliga utbyggbarhet ett sådant tillvägagångssätt ger. Slippery chicken is an open-source algorithmic composition system written in Common Lisp which enables a top-down approach to music composition. The software was originally tailor-made to encapsulate the author’s personal composition techniques, however many general-purpose algorithmic composition tools have been programmed that should be useful to a range of composers. The main goal of the project is to facilitate a melding of electronic and instrumental sound worlds, not just at the sonic but also at the structural level. Pure instrumental or electronic composition is of course possible too. Techniques for the innovative combination of rhythm and pitch data, arguably one of the most difficult aspects of making convincing musical algorithms are offered. Slippery chicken has no graphical user interface and there are no plans to make one. Whilst it is clear that this will be off-putting to some, there are many benefits to interacting with such a system through the programming language it was created in, not least of which is the infinite-extensibility that such an approach infers. www.michael-edwards.org/sc The seminar is given in english/Föreläsningen ges på engelska


12:00-18:00 Vitula physicata - the sound installation Plats: Audiorama, Skeppsholmen Arrangör: Audiorama

12:00 Peter Söderberg & Erik Peters Plats: Foajé 3 ONE7 (1992), version för preparerad gitarr och elektronik John Cage Chromatic Canon (1980), bearbetning för renässansluta och elektronik James Tenney ONE7 ingår i en serie av kompositioner som utgör John Cages sista verk. Dessa så kallade Number Pieces är alla betitlade efter antal medverkande. Gemensamt har de också en tidsindelning med hjälp av “time brackets”, vilka anger ramar (i minuter och sekunder) för varje klangs inledning respektive avslutning. Musikern väljer själv när inom de angivna tidsintervallen musiken får klinga, och när tystnaden tar över. I ONE7 föreskriver Cage endast 12 ospecificerade klanger, “for any way of producing sounds”, som väljs ut av interpreten. ONE7 är alltså ett soloverk, men framförs här i en version för två exekutörer. Peter Söderberg och Erik Peters har valt att göra en gemensam realisering av de tolv klanger som ingår i verket. Dessa byggs upp av två komponenter som tillsammans bildar en speciell legering; en akustisk klang från gitarren, som också är utgångspunkten för en elektronisk klang. ONE7 är tillägnat Pauline Oliveros på hennes 60-årsdag. Chromatic Canon av James Tenney är ursprungligen komponerat för två pianon, men framförs här i en bearbetning för renässansluta och elektronik. Verket är en strikt kanon i två stämmor, men har genom sina brutna ackord inte mycket gemensamt med den klassiska formen. Det klangliga resultatet blir en slags kalejdoskopisk textur, snarare än en traditionell motivisk imitation. Musiken genomgår en harmonisk förtätning från två till tolv toner i mitten, för att sedan åter glesa ut. Rytmiken är reducerad till ett jämt åttonsdelsflöde, vilket bidrar till överskådligheten i den harmoniska processen, där varje förändring sker med samma tidsintervall.

Elektroniken framhäver olika perceptuella egenskaper som på sätt och vis redan finns närvarande i den ursprungliga kompositionen; rumsliga/harmoniska resonanser och en klanglig separation mellan olika skikt i musiken. ONE7 is part of a series of compositions that make up John Cage’s last work. These so-called Number Pieces are all titled after the number of participants. Also in common is the time distribution using “time brackets”, which sets the framework (in minutes and seconds) for each sound’s introduction and conclusion. The musician decide when within the specified time interval music will fade, and when silence takes over. In ONE7 Cage prescribes only 12 unspecified sounds, “for any way of Producing sounds”, selected by the interpreter. ONE7 is thus a solo works, but presented here in a version for two performers. Peter Söderberg and Erik Peters has chosen to make a joint realization of the twelve tones included in the work. These are made up of two components which together form a special alloy, an acoustic sound from the guitar, which is also the starting point for an electronic sound. ONE7 is dedicated to Pauline Oliveros on her 60th birthday. Chromatic Canon James Tenney is originally composed for two pianos, but presented here in a version for renaissance lute and electronics. The work is a strict canon in two voices, but through their arpeggios little in common with the classic form. The sonic result is a kind of kaleidoscopic texture, rather than a traditional imitation of motifs. The music undergoes a harmonious densification from two to twelve tones in the middle, and then re-sparse out. Rhythm is reduced to an even flow of eights, which contributes to the clarity of the harmonic process, where each change occurs with the same time interval. The electronics emphasize different perceptual characteristics in a way, already present in the original composition, spatial / harmonic resonances and a tonal separation between different layers in the music. Peter Söderberg, renässansluta och preparerad gitarr Erik Peters, elektronik

15:30-18.30 För barn: Skrotworkshop Plats: TioTretton, vån 2


14:00 Seminarium: Kan konsten leda mot framtiden? Plats: Studio 3 Arrangör: Statens Musikverk

19:00 New European Ensemble & Kroumata Plats: Vån 3 Arrangör: Samtida Musik

Ett seminarium om konstnärerna som förändringsagenter under resan mot framtiden. Följ det på plats eller i direktsändning!

Fratres for viola and guitar (1977) Arvo Pärt

I en komplex samtid med snabb förändringstakt kan konsten och konstnärerna ha en nyckelroll i samhällsutvecklingen. Kulturpolitiken kan skapa förutsättningar för konstens förändringspotential och tillgodose behovet av nya kanaler och spelplatser i Sverige och i världen.

Le Marteau sans maître (1953-55) Pierre Boulez

Statens musikverk bjuder in till ett spännande panelsamtal med utgångspunkt i musiken och med utblickar mot andra konstområden. Frågeställningarna kretsar kring hur konsten och konstnärerna kan bidra till att skapa de bästa förutsättningarna för samhällets utveckling, nationellt och internationellt. Framtiden skapas nu! I panelen Stina Westerberg, generaldirektör, Statens musikverk och ledamot av regeringens framtidskommission Susanna Eastburn, chef för brittiska Sound and Music och tidigare ansvarig för musikfrågor på Arts Council England Sanne Krogh Groth, biträdande professor vid Roskilde Universitet och chefredaktör för Seismograf/DMT Virve Sutinen, chef för Dansens Hus i Stockholm Stine Hebert, curator på Charlottenborg i Köpenhamn Susanne Skog, ordförande för Sound of Stockholm och Fylkingen Moderator : Jesper Strömbäck, kanslichef och huvudsekreterare i Framtidskommissionen, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet. Samtalet direktsänds också på www.statensmusikverk.se. Arrangör: Statens musikverk. Arrangemanget sker inom ramen för Framtidskommissionens arbete. Panel discussion given in swedish only.

Musiker: Felicia van den End, altflöjt/alto flute Emlyn Stam, viola Jacob Kellermann, gitarr/guitar Pontus Langendorf, xylofon/xylophone Ulrik Nilsson, vibrafon/vibraphone Roger Bergström, slagverk/percussion Christian Karlsen, dirigent /conductor Carina Vinke, alt/alto 19:00 Kaffe Matthews & George Kentros: Vitula physicata – live concert #2 Plats: Audiorama, Skeppsholmen Arrangör: Audiorama 20:30 Anna Petrini Plats: Foajé 3 Seascape (1994) Fausto Romitelli Anna Petrini är en internationellt verksam solist och kammarmusiker inom såväl nutida som tidig musik. Närliggande festivalspelningar inkluderar the Warsaw Autumn Festival, Other Minds Festival i San Francisco, Journées GRAME i Lyon och Athelas New Music Festival i Köpenhamn. Petrini’s debutalbum Crepuscolo med verk för Paetzold kontrabasblockflöjten har fått lysande recensioner i svensk och utländsk press.


Anna Petrini performs internationally as a soloist and chamber musician in both contemporary and early music. Recent and upcoming events include performances at the Warsaw Autumn Festival, Other Minds Festival in San Francisco, Journées GRAME in Lyon and Athelas New Music Festival in Copenhagen. Petrini’s solo CD debut album Crepuscolo with works for the Paetzold contrabass recorder was recently released to critical acclaim as well in Sweden as internationally.

21:00 Stian Westerhus Plats: Vån 3 Arrangör: SEKT ”Smutsig, fysisk musik som aldrig låter en glömma att dess hjärta består av en människa som spelar en bit trä med några strängar på.” Stians soloskiva från 2010 på Rune Grammofon – Pitch Black Star Spangled – orsakade en del intressanta citat i pressen: kritiker skrev om “ångestladdade vrål”, “övergivna melodier” och en “mörkt vacker upplevelse”. På scen känns Stian som en envist kompromisslös musiker, med total kontroll över sitt instrument och sin musikaliska vision, orädd för att utmana sig själv och sin publik. Utanför scenen påminner hans breda leende, smittande skratt och mjuka röst en om att hans musik kommer från ett djupt kreativt väsen med en sann passion för sin musik. En varm och generös musiker, respekterad av dem han arbetar med. “Dirty, physical music that never lets you forget that at the heart of it is a human being playing a slab of wood with some strings on it”. Stian’s 2010 solo CD on Rune Grammofon – Pitch Black Star Spangled – brought out some interesting phrases in reviews: critics wrote about “anguished howls”, “forlorn melodies”, the “hiss and crackle of amps and pick-ups” and a “darkly beautiful experience”. On stage Stian comes across as a fiercely uncompromising musician, totally in control of his instrument and his musical vision, unafraid to challenge himself and his audience. Off stage a broad smile, an infectious laugh and a gentle voice are a reminder that his music comes from a deeply creative spirit who is truly passionate about his music. A warm and generous musician respected by those he works with.” Fiona Talkington


10:00 Seminarium: Nutida Musik för barn och unga - Hur och Varför? Plats: Studio 3 Arrangör: Musikalliansen

FRE 23/11 FRIDAY

Seminarium om ambitioner, erfarenheter och möten mellan barn, unga och nutida musik. Presentationer, panelsamtal och publikdiskussion. På seminariet reses en rad frågor med fokus på det konstnärliga skapandet och konstnärlig kvalitet som utgångspunkt för mötet mellan nutida musik och barn och unga. Hur kan mötet mellan nutida musik och barn och unga gestaltas och organiseras? Vilka erfarenheter finns av sådana möten? Vilket utvecklingsarbete behöver göras? På seminariet ges presentationer från olika utgångspunkter och ambitioner med konkreta exempel och gjorda erfarenheter rörande möjligheter och hinder, förutsättningar och behov när det gäller nutida musik som konstform för, men också med och av barn och unga. Seminariet vänder sig till alla - musiker, arrangörer, kulturadministratörer och handläggare m.fl. som är intresserade av möten mellan nutida musik och barn och unga. Medverkande: Johan Petri, musiker och regissör Ulrika Ljungberg, designstrateg, gjort RANK-rapporten “Framtidens musik för framtidens publik” Sven Rånlund, verksamhetsledare, RANK Elsbeth Berg, kulturproducent Moderator: Lars Göran Karlsson, kultursociolog Panel discussion given in swedish only.


12:00 Karin Hellqvist Plats: Foajé 3 Purfling (2012) för violin och elektronik Malin Bång Lumières noires (2012) för violin och dator förande Joakim Sandgren Down (2012) för violin och elektronik Johan Svensson

urupp-

ffg i Sverige

While she was dreaming (2012) för violin och tape Jenny Hettne

ffg i Sverige

Violinisten Karin Hellqvist är en internationellt etablerad nutida musik-interpret som för närvarande är bosatt i Berlin. Som varande en del av den unga generationen musiker som intresserar sig för den samtida musiken är hon verksam i flertalet ensembler; Cikada, Oslo Sinfonietta och Curious Chamber Players. Under 2012 spelar Karin på festivalerna Huddersfield Contemporary Music Festival, ULTIMA Oslo, Sacrum Profanum Krakow, Nordic Music Days, Extension Paris, Borusan Series Istanbul och den 46:e Internationella sommarkursen för ny musik i Darmstadt. Under innevarande år har hon beställt och uruppfört flertalet verk för violin och elektronik, varav fyra svenska bidrag presenteras här. Violinist Karin Hellqvist is currently residing in Berlin and is performing internationally as a interpreter of contemporary music. As being part of a young generation of musicians engaged in the music of today, she is a member of several ensembles as Cikada, Oslo Sinfonietta and Curious Chamber Players. During 2012 Karin is performing at festivals as Huddersfield Contemporary Music Festival, ULTIMA Oslo, Sacrum Profanum Krakow, Nordic Music Days, Extension Paris, Borusan Series Istanbul and the 46th International Summer Course for New Music in Darmstadt. During this year, Karin has commissioned and premiered several works for solo violin and electronics. This concert presents four of the Swedish ones. Karin Hellqvist, violin


17:00 Audrey Chen Plats: Foajé 3 Arrangör: Fylkingen 13:00 Seminarium: Farangis Nurulla-Khoja talar om sin musik Plats: Studio 3 Arrangör: Kungliga Musikhögskolan Festivalaktuella tonsättaren Farangis Nurulla-Khoja talar om sin musik. Farangis som är född i Tadzjikistan, bor nu i Kanada, men är utbildad i Sverige. Hennes musik spelas över hela världen.

15:00 Seminarium: Anders Hultqvist talar om sin musik. Plats: Studio 3 Arrangör: Kungliga Musikhögskolan Festivalaktuella tonsättaren Anders Hultqvist föreläser om sin musik. Anders Hultqvist förhåller sig ofta till verk ur den klassiska traditionen. Han kommenterar, vidareför och kan till och med ta sig för att komponera om äldre stycken.

transpiring (2012) Audrey Chen är en kinesisk-amerikansk musiker. Med hjälp av cello, röst och analog elektronik arbetar sig Chen djupt ned i sin egna version av narrativ och ickelinjärt berättande. En stor komponent i hennes musik är improvisationen. Chens spelande utforskar kombinationer och överlagringar med en hemmabygd, analog synt, prepareringar och extended techniques för både rösten och cellon. Hon eftersträvar att med dessa element åstadkomma ett personligt, extasiskt och enhetligt språk. I år turnerar hon som solist, samt med hennes nuvarande duoprojekt tillsammans med Phil Minton, KAMAMA, samt med slagverkaren Luca Marini. Två skivsläpp omfattar en trio med Nate Wooley och C. Spencer Yeh på Monotype (Warsaw), samt en duoskiva med Phil Minton på Subrosa (Brussels). Kommande projekt innefattar samarbeten med gitarristen och kompositören Jean-Yves Evrard, den tyske konstnären John Bock samt med den välkända Kronoskvartetten. Audrey Chen is a Chinese-American musician. Using the cello, voice and analog electronics, Chen’s work delves deeply into her own version of narrative and non-linear storytelling. A large component of her music is improvised. Her playing explores the combination and layering of a homemade analog synthesizer, preparations and traditional and extended techniques in both the voice and cello. She works to join these elements into a singular ecstatic personal language. This year, 2012, she will be touring solo and with her two current duo projects with Phil Minton, KAMAMA and with drummer, Luca Marini. Two album releases include a trio with Nate Wooley and C. Spencer Yeh on Monotype (Warsaw), and a duo record with Phil Minton on Subrosa (Brussels). New upcoming projects include work with guitarist and composer Jean-Yves Evrard, the German artist John Bock and with the widely acclaimed Kronos Quartet. Audrey Chen: röst, cello, analog elektronik/solo voice, cello, analog electronics


19:00 KammarensembleN: Double portrait Plats: Vån 3 Among travelling angels (1998) Anders Hultqvist [nytt verk] (2012) Anders Hultqvist

21:00 Rust Plats: Hörsalen Arrangör: Fylkingen Jean-François Laporte & Benjamin Thigpen

uruppförande*

paus Ravishi Nur (2011), konsert för saxofon & sinfonietta/concerto for saxophone and sinfonietta Farangis Nurulla-Khoja Gusto (2012) uruppförande* Farangis Nurulla-Khoja KammarensembleN Staffan Larson, dirigent/conductor Jörgen Pettersson, solo saxofon/saxophone *Kulturrådets beställningsverk 20:30 Lars Bröndum Plats: Foajé 3 Machine Park Lars Bröndum (fil.dr) är kompositör, live-elektronikmusiker, teoretiker och gitarrist. Han arbetar ofta med interaktion mellan akustiska och elektroniska instrument och hans musik utforskar gränslandet mellan noterad musik och improvisation. Bröndum driver det oberoende skivbolaget MuArk. Lars Bröndum, PhD, is a composer, performer of live-electronics, theorist and guitarist. His music often explores the interaction between acoustic and electronic instruments and lives on the border between written music and improvisation. Bröndum is the founder of the independent record label MuArk. Lars Bröndum, analog modulsynthesizer och theremin

Rost är en naturlig oxideringsprocess som ofta associeras med försummelse, försämring, förfall och undergång – och vars estetiska dimensioner tenderar att förbises. Vid en närmare undersökning avslöjas en bit rostigt järn dölja en rikedom av färger, textur och form. Duon Rust har tagit sitt namn för att manifestera den här typen av skönhet sprungen ur naturen som oftast påträffas där människans skapelser möter naturens element. Rust består av Jean-François Laporte som spelar nyuppfunna, akustiska instrument samt Benjamin Thigpen som spelar dator. Laportes instrument bygger ofta på användandet av tryckluft, vibrerande membran och slangar; Thigpens elektroniska instrument använder sig ofta av komplex signalprocessering, gestiska inputs och godtyckliga matematiska processer. I båda fallen upptar instrumenten avsiktligt ett utrymme vid den mänskliga kontrollens begränsningar – men bevarar, trots extrem sofistikation, ett primitivt organiskt element som liknar naturliga processer. Rusting is a natural process of oxidation – often associated with neglect, deterioration, decay and ruin – whose aesthetic dimensions tend to be overlooked. Examined closely, a piece of rusted iron reveals a fantastic richness of colors, textures and forms. The duo Rust takes its name from an appreciation of this specific kind of spontaneously arising natural beauty, most commonly encountered when human constructions are exposed to the natural elements. Rust consists of Jean-François Laporte playing newly-invented acoustic instruments and Benjamin Thigpen playing the computer. Laporte’s instruments are often built around the use of compressed air, vibrating membranes and tubes; Thigpen’s electronic instruments frequently involve complex signal processing, gestural inputs and arbitrary mathematical processes. In both cases, the instruments intentionally occupy a space at the limits of human control – retaining, in spite of their extreme sophistication, a primitive organic element akin to that of natural processes


23:00 Ryoji Ikeda Plats: Studion test pattern [live set] audiovisual performance, 2008 koncept, komposition/concept, composition: Ryoji Ikeda datorgrafik, programmering/computer graphics, programming: Tomonaga Tokuyama Ryoji Ikedas senaste audiovisuella verk består av ett intensivt blinkande svart och vitt bildspråk som flyter och konvulserar i mörker till en kraftfullt, välsynkroniserat soundtrack. Med hjälp av ett realtidsprogram konverterar Ikedas ljudsignal mönster till tätt synkroniserade streckkodsmönster. Eftersom de rörliga bildernas hastighet är ultrasnabb, ett par hundra bilder per sekund, innebär verket inte bara ett hållbarhetstest för den tekniska utrustningen, utan även för publikens perception. test pattern är den tredje audiovisuella konserten i Ikedas datamatics-serie, ett konstprojekt som utforskar den osynliga flödet av data som genomströmmar vår värld. I sina olika former – installationer, liveuppträdanden och inspelningar agerar test pattern som ett system som konverterar vilken typ av data som helst (text, ljud, foton och filmer) till streckkoder och binära kombinationer av ettor och nollor. Projektets syfte är att undersöka sambandet mellan kritiska punkter för enheters prestanda och gränsvärdet för mänsklig perception, genom att pressa dem till sina yttersta gränser. This latest audiovisual work from Ryoji Ikeda, presents intense flickering black and white imagery, which floats and convulses in darkness to a stark and powerful, highly synchronized soundtrack. Through a real–time computer programme, test pattern converts Ikeda’s audio signal patterns into tightly synchronized barcode patterns on screen. The velocity of the moving images is ultra–fast, some hundreds of frames per second, so that the work provides a performance test for the audio and visual devices, as well as a response test for the audience’s perceptions. test pattern is the third audiovisual concert in Ikeda’s datamatics series, an art project that explores the potential to perceive the invisible multi–substance of data that permeates our world. Taking various forms – installations, live performance and recordings – test pattern acts as a system that converts any type of data (text, sounds, photos and movies) into barcode patterns and binary patterns of 0s and 1s. The project aims to examine the relationship between critical points of device performance and the threshold of human perception, pushing both to their absolute limits.


12:00 För barn: Babyrave (0-6år) Plats: Foajé 3

LÖR 24/11

Succén från tidigare år är tillbaka! Rave för de minsta på lyssnar- och dansvänlig ljudnivå. Danssugna vuxna är enbart välkomna i sällskap med ledsagande barn! The huge success is back! Rave for kids on their own terms for dancing at babyfriendly listening levels. Ravecraving grownups are only welcome accompanied by a child!

SATURDAY

13:00 Seminarium: Jean-François Laporte & Benjamin Thigpen Plats: Studio 3 Arrangör: Fylkingen Following their concert on the evening of 23 November, the two musicians will speak of their individual musical directions, their aesthetic intentions, their instruments and their collaboration. Making direct reference to the pieces performed the night before, they will present the technical and creative processes underlying their music. They will explain (and to a certain extent demonstrate) how their instruments are conceived and how they work, both at the acoustical / signal processing level and in terms of musical and ergonomic control – raising also issues of the limits or the lack of control. They will discuss the origin and evolution of the individual pieces and speak of the process of collaborative creation. They will consider the roles and interactions of the composer, the musicians, the instruments, the public and the acoustic space in the generation of the final – if ephemeral – musical results. Seminariet ges på engelska. Seminar given in english.


14:00 William Brunson Plats: Audiorama Arrangör: Audiorama Inside Pandora’s Box (1991) Creature Comforts (1998) The Lute of Pythagoras (1996) William Brunson är i första hand känd för sin elektroakustiska musik, som har framförts på vitt skilda platser. Han har belönats med priser från Bourges, Luigi Russolo Foundation, National Endowment for the Arts, The emsPrize och Visby Internationella Tonsättarcentrums Alpha Award. Hans musik har släppts på flertalet skivor, däribland Movies for Your Ears. Bland hans samarbeten kan nämnas flertalet intermediala verk tillsammans med fotografen och videoartisten Josef Doukkali samt dansproduktioner med koreografen Jens Östberg. Brunson är född i Dallas, Texas och lever i Sverige sedan 1980. Mellan 19821987 var han konstnärlig ledare och producent på Fylkingen. Som frilansande musikproducent, ljudtekniker och ljuddesigner har han arbetat för Sveriges Radio, Sveriges Television, och Kungliga Operan. Han har studerat Engelsk och Amerikansk Litteratur på Dartmouth College (BA) och Komposition på Columbia University (MA). Hans pågående doktorsstudier på De Montfort University i Leicester, avser behandla intermediala aspekter på narrativitet inom den elektroakustiska musiken. Brunson är också professor i Elektroakustisk Musik och studiochef på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. William Brunson is best known for his electroacoustic music, which has been widely and frequently performed. He has received awards from the Bourges competition, Luigi Russolo Foundation, National Endowment for the Arts, The emsPrize and The Visby International Center for Composer’s Alpha Award. His music has been released on several cds including the portrait production Movies for Your Ears. Significant collaborations include several intermedial works with the photographer and video artist Josef Doukkali and dance productions with choreographer Jens Östberg. Born 1953 in Dallas, Texas, Brunson has been living in Sweden since 1980. From 1982-1987 Brunson was engaged as artistic director/producer at

Fylkingen. As a freelance music producer, engineer and sound designer, he has worked for the Swedish Radio, Sveriges Television and Royal Swedish Opera. Brunson studied English and American Literature at Dartmouth College (BA) and music composition at Columbia University (MA). His current doctoral studies at De Montfort University in Leicester, England focus on intermedial approaches to narrativity in electroacoustic music. Brunson is currently professor of electroacoustic music and studio director at The Royal College of Music in Stockholm.

16:00 KFUM:s Kammarkör Plats: Vån 3 Arrangör: KFUM:s Kammarkör I am really a very simple person (2006) Eve Beglarian Minos (1999) Mary Jane Leach

uruppf

Four Winds from Heaven (2005) Hope Lee Reflection on Wating for mama (2010) Ji Young Kim The Rhodora (2011) Who robbed the woods (2011) Vivienne Olive Hemliga tecken ur Tre tangos till texter av Gunnar Ekelöf (1999) Maja S Kjelstrup Ratkje Natt ( 2007) Lume ( 2007) Andrea Tarrodi

uruppf


Efter att vid Sound of Stockholms första år ha framfört en konsert med endast samtida kvinnliga svenska tonsättare och därefter under förra årets festival framfört körverk av kvinnliga tonsättare även utanför våra egna landgränser, uppmärksammas nu samtida kvinnliga tonsättare för tredje gången gillt. Det bjuds på ett brett spektrum av tonkonst som sträcker sig över genrer och geografiska avstånd. After a concert with contemporary, female Swedish composers only at the festival’s first year, and the following year by female composers from different parts of the world, the choir now for the third year manifests the same concept. A wide range of styles that reaches beyond genre limits and geographical distances. Pär Fridberg, dirigent/conductor Konserten spelas in av Sveriges Radio.

18:00 Stockholms Saxofonkvartett Plats: Vån 3 Arrangör: Studio 53 Whispers and Small Talk (2009) Pär Lindgren [nytt verk] (2012) Pär Frid

uruppförande

Öö/La Nuit (1997) Helena Tulve Quartet For Several Saxophones (1998) Karolina Eiriksdottir The Dragon (2004) Pui-Shan Cheung Stockholm Saxophone Quartet: Jörgen Pettersson, Per Hedlund, Leif Karlsborg, Matias Björnstad


20:00 Prisutdelning Nutida Sound - priset för årets främsta skivor för ny konstmusik Plats: Foajé 3 För andra årets delas priset Nutida Sound ut till tre exellenta skivor inom ny konstmusik. Tidskriften Nutida Musik ger priset till tre cd/vinylskivor/kassetter eller motsvarande utgivna under 2011 som särskilt utmärker sig för konstnärlig kvalitet. Den svenska utgivningen av skivor inom ny konstmusik är större än någonsin tidigare. Detta är någonting som inte får motsvarande medial uppmärksamhet. Därför tar tidskriften Nutida Musik ansvaret för att positivt uppmärksamma vad som också är en internationell trend. I juryn för priset sitter redaktionen för Nutida Musik samt tidskriftens övriga medarbetare. This year’s Nutida Sound award for Record of the year 2011 is handed out by Nutida Musik www.nutidamusik.com

20:30 Rei Nakamura Plats: Vån 3 Arrangör: SEKT/EMS Verktum & _borders, lines, curves_ (2012) for piano, video and live electronics* Ida Lunden/Eka Bibleishvili for rei as a doe (2012) for piano and live electronics* for Magda Cordell, if she´ll have it (2007) for piano and live electronics Michael Edwards Study (2011) for Piano, Tape and Video* Johannes Kreidler Rei Nakamura föddes i Tokyo, Japan 1977. Tre år gammal flyttade hon till Limeria i Brasilien där hon började sina pianostudier. Hon flyttade till Tyskland för att fortsätta sina studier för James Avery på Staatliche Hochschule für Musik Freiburg, Yukiko SugawaraLachenmann och Dr. Andreas Wagner på Hochschule des Saalandes für Musik und Theater, med inriktning på samtida musik, och utexaminerades 2005.

Hon bjöds in till Ensemble Moderns Nachwuchsforum 2006 och vann Kranichsteiner Stipendiumpreis under den 45:e Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt. Sedan hon avslutat sina studier har Nakamura drivit ett antal konceptdrivna projekt som presenterats på festivaler i Europa och Asien. Hennes senaste projekt, Movement to sound-sound to Movement, för piano, elektronik, och video initierades 2007. Projektet gebomförs med stöd av Humbolt Stiftung (Goethe Institut Quito), Deutscher Musikrat och Arts Council England och har när det nu är inne på sitt femte år, intresserat ett antal nya tonsättare som för närvarande arbetar på nya verk som kommer att uruppföras inom ramen för projektet. Rei Nakamura was born in Tokyo, Japan, in 1977. At the age of three, she moved to Limeira, Brazil, where she began to study piano. She moved to Germany to continue her studies with James Avery at the Staatliche Hochschule für Musik Freiburg, and with Yukiko Sugawara-Lachenmann and Dr. Andreas Wagner at the Hochschule des Saalandes für Musik und Theater, where, for her postgraduate studies, she majored in contemporary music, graduating in 2005. She was invited to the Nachwuchsforum of Ensemble Modern in 2006 and won the Kranichsteiner Stipendiumpreis at the 45th Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt. Since completing her studies, Nakamura has devised a number of concept-driven projects, which have been presented in festivals across Europe and Asia. Her current project, Movement to sound-sound to Movement, for piano, electronics, and video began in 2007. This project won the support of Humbolt Stiftung (Goethe Institut Quito), Deutscher Musikrat and Arts Council England and now in its fifth year, and has attracted a number of new composers, currently at work on pieces to be premiered as a part of the project. Rei Nakamura: piano, electronics and video Konserten spelas in av Sveriges Radio. * written for Rei Nakamura for the project “Movement to sound, sound to Movement”


22:00 Katt Hernandez Plats: Foajé 3 Katt Hernandez helt unika sätt att närma sig violinen vilar på arbetet med multiphonics, övertoner och melodiskt material, på ett instrument utan förstärkning eller annan modifiering. Katt kom till Sverige från USA 2008 för att spela på Hagenfesten, och flyttade permanent till Stockholm två år senare. Förutom att turnera regelbundet i Sverige, tar hon för närvarande en Master i Elektroakustisk Komposition på Kungliga Musikhögskolan, och är verksam i styrelsen för FRIM, samt producent på Fylkingen. Katt Hernandez’s wholly unique approach to the violin draws extensively on multiphonics, harmonics and melodies drawn to bring every imaginable sort of color out of her unamplified, unaltered instrument. Katt came from USA to Sweden for the first time in 2008 to perform at Hagenfesten, and moved to Stockholm in Spring of 2010. In addition to performing regularly in Sweden, she is working towards a Master in Electro-acoustic Composition at the Royal Music Academy, is on the board of FRIM and is an assistant producer at Fylkingen. 22:30 Mark Fell Plats: Vån 3 Mark Fell är en multidiciplinär konstnär, bosatt i Sheffield, Storbrittannien. Efter studier i experimentfilm och videokonst återupptog han ett tidigare intresse för datorteknologi, musik och ljudsyntes. Han släppte 1998 en serie kritikerrosade skivor med soloprojekt och kollaborationer på etiketter som Mille Plateaux, Line, Editions Mego, Raster Noton and Alku. Trots att han verkar inom elektronisk musik- och technotraditioner har Mark ägnat sig alltmer åt icke-västerländska musikstilar. Exempelvis märks detta i de två nyare verken “Multistablity” och “UL8” som undersöker ett antal udda musikaliska parametrar, t.ex. stämning. Förutom skivproduktion arbetar Mark med multispatiala installationsverk för högtalare. Den här metodologin kom att bli betydande för ett beställningsverk till Thyssen-Bornemisza Art Contemporary i Wien, i samarbete med Roc Jiménez de Cisneros, 2008. Verket omfattar 48 högtalare som de två konstnärerna använde för ett spatialt statisk, syntetiskt ljud istället för att arbeta med komplexa tredimensionella panoreringssystem. Mark Fells produktion förhåller sig till västerländsk filosofi, särskilt Heidegger och Wittgenstein.

Mark is a multidisciplinary artist based in Sheffield (UK). After studying experimental film and video art at the local polytechnic he reverted to earlier interests in computational technology, music and synthetic sound. In 1998 he initiated a series of critically acclaimed releases, featuring both collaborative and solo works, on labels including Mille Plateaux, Line, Editions Mego, Raster Noton and Alku. Although working in electronic and techno music traditions, Mark’s practice has become increasingly informed by non-European musics. This is evident in two recent linked works “Multistablity” and “UL8” which explore a number of unfamiliar timing and tuning systems. As well as recorded works Mark also produces installation pieces often using multispatial speaker technologies. His work in this area is characterized by ‘non illusion based’ approaches to surround sound environments. This methodology became prominent in a work commissioned by Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (Vienna) in collaboration with Roc Jiménez de Cisneros in 2008. For this the two artists developed a 48 speaker piece that rejected complex three dimensional panning systems in favour of spatially static synthetic sound. Critically Mark’s work is informed by Western philosophy, especially the writings of Heidegger and Wittgenstein.


INFO Om oss / About us

Föreningen Sound of Stockholm

Styrelse/Board: Susanne Skog (ordf), George Kentros, Peter Lindroth, Karin Starre och Henrik Strindberg Medlemmar/Members Audiorama, FRIM, Fylkingen, KFUMs Kammarkör, Samtida Musik, SEKT, Stockholms Saxofonkvartett – Studio 53 Samarbetspartners/Collaborators and Partners EMS, Kulturhuset, FST, Kungliga Musikhögkolan, Musikalliansen, Musikcentrum Öst, KammarensembleN Arbetsgrupper/Organisation Marknadsföring/Public relations: Magnus Bunnskog och Annica Sandh Grafisk form/Graphic design: Christoffer Pettersson Produktionsgrupp/Production: George Kentros, Karin Starre och Peter Lindroth Teknikgrupp/Technique: Marcus Wrangö, Mats Erlandsson och Mattias Petersson Programgrupp/Programming: en representant från vardera förening / all members are represented by one person.

Sammankallande/Coordinator: Mattias Petersson Artist-, gäst- och volontärkoordinator / Coordinator Artists, guests and volunteers : Sol Andersson Webbdesign/Web design: Henrik Strindberg Redaktör programbok/Program editor: Magnus Bunnskog Sound of Stockholm 2012 stöds av / with support from Stockholms Stads Kulturförvaltning, Kulturrådet och Statens Musikverk Produktionsgrupp Kulturhuset: Monica Dikanski, Jan Lilja och Jan Ljungwaldh INFO/BILJ vån Plattan; 08-508 315 08, www.kulturhuset.stockholm.se Alla seminarier, lunchkonserter och ‘Prova på liveelektronik’ samt ‘Skrotworkshop’ har fri entré. Biljetter: Festivalpass: 700/350 kr Studerande: 450 kr Dagsbiljetter: tisdag–torsdag: 150/100 kr fredag–lördag: 250/200 kr Babyrave: 50 kr/person för både barn och vuxna (säljs endast i INFO/BILJ på vån Plattan)


Vi samarbetar även med / We gratefully aknowledge Radisson Blu Royal Viking Hotell Hotel Skeppsholmen Radisson Blu Waterfront Modintryckoffset AB Foto / Photo credits: Thomas Fichter (R Nakamura), Simon Söderberg (P Söderberg), Magnus Bergström (The Moth), Liz Hingley (R Ikeda), Jesper Lindgren (A Petrini), Anna Kudas (L Correia de Verdier), Hans Skoglund (Sthlm Saxofonkvartett) m.fl. Adresser: Kulturhuset: Sergels torg, Stockholm Audiorama: Slupskjulsvägen 30, Skeppsholmen, Stockholm Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm Radisson Blu Royal Viking Hotel = Festivalhotell Vi är glada för att i år samarbeta med Radisson Blu Royal Viking Hotel på Vasagatan, som vårt festivalhotell! Här bor och ”loungar” våra artister samt våra gäster från det internationella konstmusiklivet. Vi gästar Royal Vikings Skybar efter festivalkvällarnas sista konsert, vi som har festivalarmband får specialpriser på utvalda dryck och tilltugg i baren! Skybar tar emot oss ”Sound-ofStockholmare” med öppna armar, i mån av plats. Mer information om hotellet finns vid vårt informationsbord på Kulturhusets våning 3 utanför Hörsalen. Radisson Blu Royal Viking Hotel = Hotel Festival We are delighted to be working with the Radisson Blu Royal Viking Hotel on Vasagatan as our festival hotel! This is where our artists and international guests stays, and use the lounge. We visit the Royal Viking Sky bar after the each evening’s final concert, and those who have festival wristbands gets a special price on selected drinks and snacks at the bar! The Skybar welcomes us “Sound-of-Stockholmers” with open arms, subject to availability. More hotel information is available at our information table at the Culture House 3rd floor outside the auditorium “Hörsalen”.


GULDKVASTEN!

Vi är stolta och glada över att få Kvasts utmärkelse Guldkvasten! Priset kommer att delas ut någon gång under festivalen. Visst är det en fin motivering? Och vilket fint sällskap vi hamnat i!

Motivering “Kvast (Kvinnlig anhopning av svenska tonsättare) är glada över att ge 2012 års Guldkvast till den pigga unga festivalen Sound of Stockholm, som alltsedan starten 2010 presenterat inhemsk och internationell samtidsmusik i Stockholm med kraft och kärlek i en modern och generös anda, där det fria musiklivet regerar, och musiken och publiken trivs tillsammans i centrum. 2011 resulterade detta i ett program där 56% av verken var skapade av kvinnliga komponister – helt normalt och utan åthävor.” Bakgrund Kvast delar årligen ut ”Guldkvasten” – ett pris till den orkester/arrangör av orkestermusik, kammarmusik eller elektroakustisk musik som har gjort bra satsningar på kvinnliga tonsättare. Förutom den gyllne kvasten får mottagaren diplom, specialskriven fanfar och ett beställningsverk. Tidigare pristagare: Guldkvasten 2011: Stockholms Läns Blåsarsymfoniker Guldkvasten 2010: Båstad Kammarmusikfestival www.kvast.org


ANTECKNINGAR

____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________


Kära publik, nu är vi äntligen här igen! Stockholms fria konstmusikliv slår ihop sin energi, sin lust och allt sitt kunnande i en egen festival. Kom och gör en djupdykning i det allra bästa inom nutida och experimentell musik. Möt musik- och ljudkonstnärer från hela världen sida vid sida med det svenska toppskiktet, gå på babyrave eller seminarier, bygg egna instrument. Stå och häng vid vårt självspelande piano. För tre år sedan föddes Sound of Stockholm ur ett akut behov: vi ville skapa ett alternativ till det alltmer institutionsstyrda musikvärlden. Vi ville kunna lyfta fram det som just vi vet är bäst, mest intressant och nytt. Det blev den här festivalen. Direkt från oss, till er. Vi är oerhört stolta över årets festivalprogram. Varmt välkommen till Sound of Stockholm 2012! Susanne Skog för Sound of Stockholm

---

Dear audience, Now we’re finally here again! Stockholm independent art music scene combine its energies, desires and all know-how in its own festival. Come and do a deep dive into the very best in contemporary and experimental music. Meet the music and sound artists from around the world side by side with the Swedish top tier, attend a baby rave or some seminars, build your own instrument. Hang around where our self-playing piano’s at. Three years ago, Sound of Stockholm was born out of an urgent need: we wanted to create an alternative to the increasingly institution-driven music world. We wanted to highlight precisely what we know is the best, the most interesting and new. It became this festival. Direct from us to you. We are extremely proud of this year’s festival program. Welcome to Sound of Stockholm 2012! Susanne Skog for Sound of Stockholm

20 - 24 NOVEMBER 2012

Profile for Sound of Stockholm

Sound of Stockholm Program 2012  

Sound of Stockholm Program 2012 Grafisk form: Christoffer Pettersson

Sound of Stockholm Program 2012  

Sound of Stockholm Program 2012 Grafisk form: Christoffer Pettersson

Advertisement