Page 1

Unicare® maakt koppeling en integratie van communicatiesystemen mogelijk. Binnen een gebouw of terrein is vaak een diversiteit aan systemen operationeel: een brandmeldcentrale, alarmcentrale, gebouwbeheersysteem, systeem voor toegangscontrole, etc. Door deze systemen te koppelen aan unicare® wordt een supervisorfunctie gecreëerd die het overzicht houdt op alle afzonderlijke systemen.

Koppelingen De informatie van deze systemen wordt op een unieke

Eenvoudig en kostenefficiënt

manier vertaald waardoor bediening en presentatie vanaf

Koppelen en integreren van systemen is een kosten-

één beeldscherm mogelijk wordt. Door de integratie van

efficiënte manier om alle deelsystemen beheersbaar te

systemen zijn ‘slimme’ schakelingen mogelijk; systemen

maken. Alle deelsystemen blijven als deelsystemen werken.

ontvangen meldingen van elkaar en verrichten vervolgens

Behalve een nieuwe verbinding per deelsysteem naar

de voorgeprogrammeerde sturingen.

unicare®, is er verder geen extra infrastructuur nodig.

Elk systeem is te koppelen

Unicare® centrale unit

Unicare® koppelt en integreert zowel bestaande (binnen

Als basis voor het koppelen van systemen dient de

het gebouw aanwezige) systemen, als nieuwe systemen

unicare® centrale unit. Deze kan naar wens uitgebreid

(gebouwbeheersystemen, systemen voor gebouwbeheer,

worden met één of meerdere monitor units. Alle nieuwe

verpleegoproep, domotica, calamiteitenoproep, (persoons)

en bestaande systemen worden op deze unit aangesloten.

beveiliging , etc.). Hierbij geldt dat niet alleen unicare® systemen, maar systemen van elk fabrikaat kunnen

De juiste software (UniWatch en UniMap I en II) geeft een

worden gekoppeld. Voor het koppelen van bestaande

totaaloverzicht (met behulp van plattegronden) van alle

systemen aan het unicare® netwerk, wordt gebruik

systemen binnen het gebouw/terrein. Alarmen en signalen

gemaakt van alle mogelijke verbindingen met verschillende

worden via de monitor op de geprojecteerde platte-

protocollen (TCP/IP, ESPA 4.4.4, ASCII, contacten, etc.).

gronden weergegeven, waarbij tevens vermeld wordt welke acties er kunnen c.q. moeten ondernomen worden.

Koppelen aan communicatiemiddelen Naast het koppelen en integreren van systemen, kan

Samenvattend koppelt en integreert unicare® systemen

unicare® ook meldingen van systemen doorschakelen naar

en creëert unicare® een efficiënt werkend beheersvlak,

alle op de markt beschikbare communicatiemiddelen.

dat niet alleen voorziet in een duidelijk overzicht maar ook

Het versturen van meldingen (bijv. oproepen) is mogelijk

optimale stuurmogelijkheden biedt.

naar pagers (PZI), draadloze telefoons (DECT), GSM, semafoon, e-mail, fax, PDA en zelfs WVOIP.


Systeemopzet

Koppelingen Integratie van systemen KLIMAATBEHEERSING

GEBOUWBEHEER SYSTEEM

VERLICHTING

TECHNISCHE CONTACTEN

BEWEGINGSMELDER

DEURCONTACTEN

INBRAAKCENTRALE

GLASBREUK MELDER

MONITOR UNIT

ROOKMELDER

HANDMELDER

BRANDMELDCENTRALE VERDELER

NEVENINDICATOR

HOOFD VERDELER

EXTERNE COMMUNICATIE

KPN

CENTRALE UNIT

MELDKAMER (PAC)

UTP CAT 5 OF GLAS

VERBINDING OP BASIS VAN

ESPA 4.4.4 TECHNISCHE CONTACTEN ASCII

Meldbank

Calamiteitenoproep

Persoonsalarmering

Domotica

Draadloze communicatie

Patiëntenservice

Gebouwbeheer

Koppelingen

Zorgoproep

Verpleegoproep

Beveiliging

Akoestische bewaking

Document 0700-0912 | Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend

CLB Ramgatseweg 17, 4941 VN Raamsdonksveer Postbus 104, 4940 AC Raamsdonksveer

T +31 (0)162 - 582900 F +31 (0)162 - 582999

info@clb.nl www.clb.nl

Koppelingen  

Unicare® maakt koppeling en integratie van communicatiesystemen mogelijk. Binnen een gebouw of terrein is vaak een diversiteit aan systemen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you