Page 1

Domotica betekent ‘automatisering in huis’. Systemen en apparaten worden met elkaar verbonden op een netwerk, zodat deze op elkaar kunnen reageren en samenwerken. Zo zorgt het voor een vorm van intelligent wonen, waarbij intelligente systemen voor controle en/of bewaking zorgen. Binnen een ruimte, bijvoorbeeld een woning, worden zaken gedetecteerd (beweging, rookontwikkeling, etc.), waaraan acties kunnen worden gekoppeld (alarm, licht uit, etc.).

Domotica IP BCU modulair

U vraagt, wij bieden de oplossing

routineactiviteiten doordat deze automatisch of met

CLB levert oplossingen voor domotica op maat. Samen

minder handelingen kunnen worden uitgevoerd.

met u gaan we na welk systeem, welke samenstelling van systemen of welke producten het beste aansluiten op uw

Een selectie van de mogelijkheden:

vraag. Dankzij de flexibiliteit van onze systemen zorgen

• De temperatuur wordt ingesteld afhankelijk van de

wij ervoor dat de werking van de apparatuur volledig is

aanwezigheid in huis

toegespitst op uw situatie.

• Bij het verlaten van de woning worden automatisch alle huishoudelijke apparaten uitgeschakeld

Toepassingsgebieden

• De verlichting wordt uitgeschakeld en de verwarming

Domotica systemen zijn toepasbaar in verschillende

wordt in de nachtstand gezet

situaties. Enkele voorbeelden: woon(zorg)complexen,

• De zonwering wordt automatisch opgehaald of

aanleunwoningen, zorgcentra, serviceflats en

neergelaten afhankelijk van de weersomstandigheden

gevangenissen.

• Bij het slapen gaan worden automatisch de gordijnen gesloten en wordt het alarm in werking gesteld

Zorg, comfort en veiligheid Unicare® domotica oplossingen voorzien in de behoefte

Veiligheid

aan zorg, comfort en/of veiligheid. Vanuit een woning kan

Met domotica is beveiliging en preventie een eenvoudige

hulp (eventueel van zorgverlenend personeel) worden

zaak. In een domotica systeem kunnen tal van beveiligings-

opgeroepen. Dit alarm kan automatisch worden

voorzieningen worden ingebouwd. Gedacht kan worden

geactiveerd door bijvoorbeeld een inactiviteits-

aan apparatuur voor toegangscontrole, rookmelders en

melding van een bewegingsmelder. Daarnaast kan ook

bewegingsmelders. Laatstgenoemde kan dienst doen als

handmatig alarm worden gemaakt door het gebruik van

onder andere welzijnsmelder en inbraakdetector.

onder andere een oproepunit of halszender. Bij een alarmoproep kan een spreek/luister- of video-

Uitbreidbaar met unicare® concepten

verbinding zorgen voor een snelle afhandeling

Door de modulaire opbouw kunnen unicare® domotica

van de vraag.

oplossingen op ieder moment worden uitgebreid met systemen of producten van andere unicare® concepten.

Comfort

Zo is bijvoorbeeld een koppeling mogelijk met een

Een domotica systeem zorgt voor comfort, efficiëntie en

systeem voor persoonsalarmering, akoestische bewaking

gemak. Bewoners worden verlost van een groot aantal

of rampenoproep.


Systeemopzet

Domotica Slimme en comfortabele mogelijkheden voor in huis

INTERCOM

ISDN

BRANDMELDING

ZBCU

INBRAAKBEVEILIGING

AU

LE

AB NT

E LL

O IDE

BE

V

E

OL

TR

ON

SC

NG

A EG

TO

GEBOUW LIFT STURING

MONITOR UNIT VERDELER

BCU

BCU

1

ZONWERING STURING 7 LICHT STURING

VERDELER

ITE

TIV

IN

AC

G G C IN TIN VA IG ME 30 EIL ITS EN 2 EV KB UR EN AA ST OEP BR R IN G

WONING INTERCOM

HOOFD VERDELER

EXTERNE COMMUNICATIE

CENTRALE UNIT VERDELER

BCU

BCU

1

TOEGANGSCONTROLE 7 ZONWERING/GORDIJN STURING

UTP CAT 5 OF GLAS

SERIELE VERBINDING

Meldbank

Calamiteitenoproep

Persoonsalarmering

Domotica

Draadloze communicatie

Patiëntenservice

Gebouwbeheer

Koppelingen

Zorgoproep

Verpleegoproep

Beveiliging

Akoestische bewaking

Document 0400-0912 | Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend

CLB Ramgatseweg 17, 4941 VN Raamsdonksveer Postbus 104, 4940 AC Raamsdonksveer

T +31 (0)162 - 582900 F +31 (0)162 - 582999

info@clb.nl www.clb.nl

Domotica  

Domotica betekent ‘automatisering in huis’. Systemen en apparaten worden met elkaar verbonden op een netwerk, zodat deze op elkaar kunnen re...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you