Page 1

Akoestische bewaking maakt het mogelijk personen en ruimtes permanent te bewaken. Het verplegend of verzorgend personeel kan normaal gesproken onmogelijk 24 uur per dag op iedere kamer aanwezig zijn of persoonlijk contact houden met iedere patiënt. Om toch continue een ‘oortje in het zeil’ te kunnen houden, kan een akoestisch bewakingssysteem een goede oplossing bieden. Zo kan met hetzelfde aantal personeelsleden meer zorg worden geleverd.

Akoestische bewaking U vraagt, wij bieden de oplossing

Intramuraal en extramuraal

CLB levert oplossingen voor akoestische bewakings-

CLB levert zowel bewakingsposten voor intra-murale

systemen op maat. Door de flexibiliteit van unicare®,

(eigen netwerk binnen het gebouw/terrein) als voor extra-

wordt de werking van de apparatuur volledig toegespitst

murale zorg. Bij laatstgenoemde verloopt de aansturing

op uw situatie.

via ISDN of IP. Onze extramurale oplossingen hebben de volgende voordelen:

Akoestisch bewaken

• 1 aansluiting, waardoor minder kosten

Voor het akoestisch waken over het welzijn van een

• Geen gesprekskosten (enkel IP)

persoon of het bewaken van je ruimte kan een geluids-

• Snelle verbinding

drempel worden ingesteld. Het gaat hierbij om:

• Continue bewaking van de verbinding

• de maximale geluidssterkte • de tijdsduur van het geluid

Video en spraak De bewakingsposten beschikken over aansluitingen voor

De geluidsdrempel kan per persoon verschillen; bij de ene

een videocamera. Een camerabeeld kan gelijktijdig met de

persoon is dit een luide schreeuw bij de andere gefluister.

oproep worden gepresenteerd. Ook is er een mogelijkheid

In unicare® kan worden geprogrammeerd dat voor de

om extra spreek-/luisterunits aan te sluiten.

nacht (of dag-) situatie het niveau van alle geluidsdrempels automatisch wordt aangepast. Als de ingestelde

Opnemen van geluid

geluidsdrempel in een ruimte wordt overschreden volgt

De evaluatie van een oproep is mogelijk door het

een alarm. Hierna kan de benodigde actie worden

toepassen van een opnamechip. Deze chip neemt

ondernomen, zoals het waarschuwen van personen via

continue alle geluiden in een ruimte op. Softwarematig is

pager, DECT-toestel of Wifi Messenger (CLB-WMG).

te bepalen hoeveel seconden voor en hoeveel seconden na een alarmering men bij het uitluisteren wil kunnen horen

Toepassingsgebieden

(max. 16 seconden).

Unicare® oplossingen voor akoestische bewaking worden veel toegepast binnen instellingen voor

Uitbreidbaar met unicare® concepten

verstandelijk gehandicapten, de psychiatrie, in isoleer- of

Door de modulaire opbouw kunnen unicare® systemen

separeerruimtes en voor de verzorging van patiënten met

voor akoestische bewaking op ieder gewenst moment

motorische stoornissen.

worden uitgebreid met systemen of producten van andere

Daarnaast wordt akoestische bewaking steeds vaker

unicare® concepten. Zo is bijvoorbeeld een koppeling

gebruikt binnen zorginstellingen om adequaat zorg te

mogelijk met een systeem voor persoonsalarmering,

kunnen verlenen.

calamiteitenoproep of gebouwbeheer.


Systeemopzet

Akoestische bewaking Nachtzorgsysteem met softwarematig instelbare geluidsdrempels BEWEGINGSMELDER

BEDMAT

BCU

ROOKMELDER

BEWEGINGSMELDER

VERDELER

BEDMAT

BCU

ROOKMELDER

MAGNEET CONTACT

MONITOR UNIT VERDELER

BCU

DEURSTAND SIGNALERING

BCU

1

7 VIDEO

VERDELER

HOOFD VERDELER

EXTERNE COMMUNICATIE

1

UITLUISTER UNIT

2

UITLUISTER UNIT

8

UITLUISTER UNIT

CENTRALE UNIT IP (ADSL)

EXTRAMURALE BCU

1 UTP CAT 5 OF GLAS

SERIELE VERBINDING

Meldbank

Calamiteitenoproep

Persoonsalarmering

Domotica

Draadloze communicatie

Patiëntenservice

Gebouwbeheer

Koppelingen

Zorgoproep

Verpleegoproep

Beveiliging

Akoestische bewaking

Document 0100-0612 | Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend

CLB Ramgatseweg 17, 4941 VN Raamsdonksveer Postbus 104, 4940 AC Raamsdonksveer

T +31 (0)162 - 582900 F +31 (0)162 - 582999

info@clb.nl www.clb.nl

Akoestische bewaking  

Akoestische bewaking maakt het mogelijk personen en ruimtes permanent te bewaken. Het verplegend of verzorgend personeel kan normaal gesprok...

Advertisement