Page 1

No . 3 2 0 1 5 ~ j a a rga n g 1 1


06

48

Intro

Gallery

08

56

Gallery

Column: Marcelino Lopez

12

58

Bla bla

To the rescue

14

60

Van Binnenuit

Quiver

18

62

Eurosurf ’15

Classix

20

64

Snowdonia

24/7 Surf – IJsland

28

74

No excess bagage

Eveline Hooft

36

80

Local Hero

Ringelcrap 38

82

Surfing Iran

Soul Media is the proud publisher of 6 Surf Mag. Access kiteboard magazine Motion windsurf magazine Taste snowboard magazine White freeski magazine Up/Down mountainbike magazine Wielrenblad

4 6 Su rf M ag.

Hoofdredactie Martijn Boot martijn@soulonline.nl Uitgevers Arno Weel arno@soulonline.nl Mikel Mac Mootry mikel@soulonline.nl Vormgeving en realisatie Tot en met ontwerpen Jeroen Boot Mirko Meerwaldt info@totenmetontwerpen.nl

Bladmanagement Sven Berg sven@soulonline.nl Tel. 0031-(0)251-674911 Medewerkers Quint Metzelaar Stefan Wolffenbuttel Lucas Mooij Rosa Vrijhof Martine Geijsels Yannick de Jager Erik Ringelberg Marcelino Lopez Sophia Steevensz Natasha Smit Sander Pouw

Uit

Fotografie Jan Bijl Wouter Struyf Robin Bakker Danny Bastiaanse Tommie Dijkhuizen Surflife.nl Tim Padmos Robert Loughlin Koen Meershoek Matemade Jagershots.tv Jelle Mul Ruud Zwaan Justin Buulolo Bas Bartholomeus Lifeguarding.nl Pommeline van Vliet Ruben Snitslaar Quiksilver/Bielmann Peter Hooft

Verspreiding Nederland VMB Press Verspreiding België AMP, Brussel Abonnementen Abonnementen op de magazines van Soul Media kunnen worden aangevraagd op www.soulonline.nl. 6 Surf Mag. komt in 2015 3x uit, een abonnement kost € 29,85 per jaar. Je abonnement loopt automatisch door totdat je opzegt. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren en 6 weken voor het einde van de abonnementsperiode door ons ontvangen te zijn.

Nederland Soul Media Abonnementen Stetweg 43c 1901 JD Castricum Tel: 0031 –(0)251-252350 Mail: abonnementen@soulonline.nl België Partner Press T.a.v. Christopher Weemaels Lenniksebaan 451 1070 Brussel België Tel: 0032 (0)2 5251756 Mail: christopher.weemaels@ partnerpress.be

6 Surf Mag. is een uitgave van Soul Media Stetweg 43c 1901 JD, Castricum tel 0031-(0)251-252350 fax 0031-(0)251-674378 mail: info@soulonline.nl © Artikelen uit 6 Surf Mag. mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden overgenomen. Het ongevraagd opsturen van dia’s en/ of foto’s (ook digitaal) geschiedt op eigen risico. Cover: Erik Ringelberg, Snowdonia Wavegarden Beeld: Jan Bijl


B e e l d: J a n B i j l

R E VA NCHE Nog voordat de golf tot leven kwam wist ik het al. Ik lag niet goed; te ver van het hek, te laat, te nonchalant. Uit alle macht peddelend probeerde ik te redden wat er te redden viel. Tegen beter weten in gooide ik zelfs nog een ouderwets dubbelarmige molenwiek in de strijd. Het mocht niet baten, zacht vloekend voelde ik de golf onder me doorrollen. Een goede golf missen is altijd klote. In een drukke line up de golf van de dag, of die ene beauty uit de set om zeep helpen, is zo nodig nog erger. In het slechtste geval betekent het een streep door je sessie. Golven missen wordt vaak gezien als een ongeschreven vrijbrief om bij je volgende golf toch even mee te peddelen, of erger nog, in te droppen. Gewoon, voor de zekerheid.

6 6 Surf M a g.

Nee, dan Snowdonia. Veel gebruiksvriendelijker kun je een line up niet voorstellen. Een bord met in koeienletters ‘advanced take off’ geeft precies aan waar je moet zitten, de golven komen om de 90 seconden met militaire precisie en er zijn geen kapers op de kust. Geen moeilijk kijkende locals die je proberen te snaken. Geen kooks die down the line meepeddelen. Die golf, daar staat jouw naam op. Dat weet jij, en dat weet iedereen die aan de zijkant staat te kijken. Gefrustreerd en beschaamd, iedere vorm van oogcontact vermijdend, liep ik langs de toekijkende surfers en toeristen naar de overkant voor een nieuwe poging. Ik moest mijn focus zien te hervinden. Op de volgende golf zou ik me revancheren. In opperste staat van concentratie peddelde ik weer naar de line up. Dobberend langs het hek, nog altijd in combat modus, werd ik me pas bewust van de druk fluitende en gebarende lifeguard. Voor ik in de gaten had dat hij het tegen mij had, kwam zijn collega aangepeddeld. “Sorry mate, time’s up. Your session is over.” Martijn Boot


Te k s t : M a r t i j n B o o t B e e l d: J a n B i j l

SN OW DO NIA

20 6 Surf M a g.

’ S O C H T E N D S V L I EG E N O P M A N C H E S T E R , A N D E R H A L F U U R R I J D E N N A A R CO NW Y, E E N S U R F S E S S I E , OV E R N AC H T E N , N O G E E N S E S S I E E N WE E R T E R U G . M E T VA N S T E A M R I D E R E R I K R I N G E L B E R G E N FOTO G R A A F JA N B I J L G I N G E N WE P O L S H O O G T E N E M E N B I J S N OWD O N I A WAV EG A R D E N I N WA L E S , D E M E E S T G E H Y P T E S U R F S P OT VA N H E T A FG E LO PE N JA A R . D E KO R T S T E S U R F T R I P O O IT ZO U H E T WO R D E N , M A A R WE L E E N TJ E M E T S L EC H T S D R I E M A N I N D E L I N E- U P E N 100% G O L FG A R A N T I E . A LT H A N S TO E N N O G , S O O R T VA N .


21 Wal es


IR A 38 6 Surf M a g.

S U R FI N G


39 S urf in g Iran

AN


2 4/7 SU R F

I J SL AND

64 6 Su rf M ag.

Te k s t : S o p h i a S t e e v e n s z B e e l d: Wo u t e r S t r u y f & J e l l e M u l


Wat zou jij doen a l s je 2 4 uu r per d ag zou k u n nen su r fen? Z ou je ga a n slap en a l s de k lok 1 2 uu r ‘s n acht s sla at ? O f zou jouw k lok gezet worden op de get ijden v a n de zee? In IJsla nd sch ijnt zomer s de zon het k lok je rond . De loc a l s hebb en sla approblemen w a n neer er ‘s n acht s zoveel l icht i s, m a a r k u n nen a lt ijd nog ga a n su r fen . Het n aja a r loopt i n IJsla nd gel ijk a a n de l icht u ren d ie w ij h ier i n Nederla nd gewend z ijn : zon sopkom st om 8: 0 0 uu r ‘s ocht end s en zon sonder ga ng om 18:0 0 uu r ‘s avond s. G eno eg

65 IJslan d

t ijd du s voor Tea m O ’ Nei l l om IJsla nd een s g rond ig te ex ploreren .


No .1 2 0 1 5 ~ j a a rg a n g 1 1

No . 2 2 0 1 5 ~ j a a rg a n g 1 1

No. 3 2 015 ~ jaargang 11

Su rf b l ad v o o r d e l age l and en

Sur f blad v oor de lag e lande n

Sur f blad v oor de lag e lande n

No .3 2 01 5 ~ j aargang 1 1

No.2 2 01 5 ~ jaargang 1 1

No.1 2 01 5 ~ jaargang 1 1

W O R D A B O N N E E VA N 6 S U R F M A G A Z I N E E N O N T VA N G É É N VA N D E Z E A C T I E S

Supersterke en duurzame stalen Mizu-drinkfles.

Mizu fles

Omkleedponcho gemaakt van ecologisch bamboe.

Manera poncho

Hoodlamb x 6|surf t-shirt Unieke collaboration tee van Hoodlamb en 6 surf magazine.

Veilig je autosleutel opbergen als je in het water ligt.

Manera keybox

3x 6 surf + fles samen voor maar € 29,85 winkelwaarde: € 50,-

3x 6 surf + poncho samen voor maar € 39,85 winkelwaarde: € 89,90

3x 6 surf + Hoodlamb t-shirt samen voor maar € 24,95 winkelwaarde: € 35,-

3x 6 surf + Manera keybox samen voor maar € 29,85 winkelwaarde: € 39,95

Surf naar www.soulonline.nl of mail naar info@soulonline.nl en sluit je abonnement af! Ben je al abonnee? Surf dan naar www.soulwebshop.nl, klik op abonnee-acties en bekijk de aanbiedingen die we voor jou als trouwe abonnee hebben.

6I surf #3 2015 preview  

06. Intro 08. Gallery 12. Bla bla 14. Van Binnenuit 18. Eurosurf ’15 20. Snowdonia 28. No excess bagage 36. Ringelcrap 38. Surfing Iran 48....

6I surf #3 2015 preview  

06. Intro 08. Gallery 12. Bla bla 14. Van Binnenuit 18. Eurosurf ’15 20. Snowdonia 28. No excess bagage 36. Ringelcrap 38. Surfing Iran 48....

Advertisement