Page 1

8 717953 144829

01403

No . 3 2 0 1 4 ~ j a a rga n g 10


06

48

Ringelberg

Intro

Random Shit

08

Gallery

50

Stuff

12

Blabla

52

Gallery

14

Van Binnenuit

60

Quality Time

Nieuwe Avonturen

64

16

Surfers

Surfers for Surfers

18

Column

Krasse Knarren

66

Stuff

Altijd Nu

20

68

Een afspraak met Cristobal

Boards

28

Classix

Hit en run naar de Vendee

70

Girls Only

Het Eerste Licht

34

72

Domburg Classic

Gaelic Quest

36

Local Hero

20ste editie

80

Op zoek naar Shangri-La

82

Uit

Soul Media is the proud publisher of 6 Surf Mag. Access kiteboard magazine Motion windsurf magazine Taste snowboard magazine White freeski magazine Up/Down mountainbike magazine

4 6 S urf M ag .

Hoofdredactie Martijn Boot martijn@soulonline.nl Uitgevers Arno Weel arno@soulonline.nl Mikel Mac Mootry mikel@soulonline.nl Vormgeving en realisatie Tot en met ontwerpen Jeroen Boot Mirko Meerwaldt info@totenmetontwerpen.nl

Bladmanagement Sven Berg sven@soulonline.nl Tel. 0031-(0)251-674911 Medewerkers Rozanne Slik Sebastiaan Hattink Yannick de Jager Natasha Smit Erik Ringelberg Martine Geijsels Marcelino Lopez Sander Pouw Marco Breddels Jordy Robers Alex Bouwmeester Josephine Jankowski Kees Vrolijk

Fotografie Danny Bastiaanse Jan Bijl Ray Max Jagershots Pommeline van Vliet Brendan Bank Alwin Kluijt Stefan van der Kamp Jasmijn Bul Mitch Nieuwenhuizen Nina Dancet Riemkje Poortinga Menno van der Bijl Norisan van Leyen Melchior van Nigtevecht Tamar Uiterwijk Yaniv Vaknin Zuke van Ingen Surfers for Surfers Daniel Spaans Tim Mizee

Verspreiding Nederland VMB Press Verspreiding België AMP, Brussel Abonnementen Abonnementen op de magazines van Soul Media kunnen worden aangevraagd op www.soulonline.nl. 6 Surf Mag. komt in 2014 3x uit, een abonnement kost € 29,85 per jaar. In 2013 is 6 surf magazine niet 4, maar 3x uitgekomen. Mensen die in 2013 reeds voor 4 nummers betaald hebben zullen hun nog niet ontvangen edities in 2014 opgestuurd krijgen. Nederland Soul Media Abonnementen Stetweg 43c 1901 JD Castricum Tel: 0031 –(0)251-252350 Mail: abonnementen@soulonline.nl

België Partner Press T.a.v. Christopher Weemaels Lenniksebaan 451 1070 Brussel België Tel: 0032 (0)2 5251756 Mail: christopher.weemaels@ partnerpress.be Je abonnement loopt automatisch door totdat je opzegt. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren en 6 weken voor het einde van de abonnementsperiode door ons ontvangen te zijn. 6 Surf Mag. is een uitgave van Soul Media Stetweg 43c 1901 JD, Castricum tel 0031-(0)251-252350 fax 0031-(0)251-674378 mail: info@soulonline.nl

© Artikelen uit 6 Surf Mag. mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden overgenomen. Het ongevraagd opsturen van dia’s en/ of foto’s (ook digitaal) geschiedt op eigen risico. Cover: Shangri-La in Schotland Beeld: Jagershots


B e e l d: D a n n y B a s t i a a n s e

OuDERwETS Mijn laatste echte surftrip is alweer even geleden. Toegegeven, ik ga minimaal één keer per jaar naar Costa Rica en surf dan een paar weken dagelijks, maar een echte surftrip kan je dat eigenlijk niet meer noemen. Ik hoef niet na te denken over wat ik aan boards meeneem (die liggen al daar), ik laat de keuze van mijn uiteindelijke bestemming niet afhangen van de voorspellingen (ik ga altijd naar dezelfde plek) en als er onverhoopt geen surf is, reis ik niet verder (ik zit daar goed). Om kort te gaan, weinig avontuurlijk en bepaald geen surfexpeditie in de klassieke zin. Ik surf doorgaans wel heel veel goede golven, in boardshorts bovendien. Dat dan weer wel.

6 6 S urf M a g.

Volgende week ga ik weer eens ouderwets op surftrip met twee goede vrinden. Na wat geschuif met agenda’s hebben we twee weken de tijd. De bestemming laten we afhangen van de condities. Tal van opties passeren de revue. De Azoren, Canarische eilanden, Ierland, Schotland, Portugal, Marokko, alles is in principe mogelijk. Zittend aan de keukentafel met Stormrider Guide en laptop wordt er druk gespeculeerd. Het avontuur is eigenlijk al begonnen. Nu de trip dichterbij komt, is het checken van de surf een dagelijkse bezigheid. Met de dag veranderen de voorspellingen en daarmee de mogelijke bestemming. Maagdelijke spots zullen we waarschijnlijk niet gaan ontdekken, maar een voor ons nieuwe spot zou mooi zijn. Nu de weerkaarten langzaam in de plooi vallen, kunnen we de eerste bestemmingen wel wegstrepen. Zoals de zaken er nu voor staan zou het zomaar ‘gewoon’ Frankrijk kunnen worden. Een campertrip richting de bekende breaks rond Les Landes en Biarritz met twee weken de tijd en een busje vol boards. Avontuurlijk? Mwaa... Ouderwets? Absoluut! Martijn Boot


20 6 S urf M a g.


A F S PR A A K EEN

ME T CRI S TO B A L

Te k s t e n b e e l d: D a n n y B a s t i a a n s e

21 Ve n d ee

D e t ro p i s ch e sto r m d r a a i d e a l e e n t i j d j e u it zi jn vo e ge n vo o r d e A m e r ik a a n s e ku st e n zo rgd e d a a r vo o r h e f t i g we e r e n d ik ke s u r f. B i j o n s wa s h e t n a e e n a a nt a l to p we ke n b e gin a u gu stu s vo o r a l h e e l v l a k . Cr i sto b a l gin g e chte r d e ove r ste e k m a ke n wat o p d e ’ex te n d e d r a n ge f o re c a st’ v a n m a gi c s e awe e d vo o r e e n d ik ke l a d in g ste r re n l a n g s b i jn a a ll e Eu ro p e s e st r a n d e n zo rgd e . M o cht d i e vo o rs p e llin g a a n h o u d e n d a n zo u d e Ve n d e e we l e e n s ze e r d e m o e ite ku n n e n zi jn .


28 6 Surf M ag.


Te k s t : M a r t i n e G e i j s e l s B e e l d: J a s m i j n B u l , M i t c h N i e u w e n h u i ze n , N i n a D a n c e t e n R i e m k j e Po o r t i n g a

29 Gi rls On ly

Het is een actueel thema in de internationale surfmedia. De wereldtop bij de vrouwen wordt nog altijd meer ge bruikt voor sexy bikini shoots dan voor vette actie. Dames als Alana Blanchard en Laura Enever zie je doorgaans vooral poserend in bikini op het strand. Dat roept verschillende reacties op. Veel mannen (en vrouwen trouwens ook) kijken graag naar mooie dames, maar het merendeel van de toppers vindt dat hun surfen daardoor minder serieus genomen wordt. En dat ter wijl het niveau hoger is dan ooit tevoren. Die discussie levert ook, vaak komische, tegenreacties op. Zo liet Tyler Wright zichzelf fotograferen op een wc midden op het strand, met broek op de enkels en blote billen op de pot. Het was een statement dat er naar haar surfen gekeken moet worden en haar uiterlijk daar ondergeschikt aan is.


36 6 Su rf M ag .

OP ZO E K NA AR SHANGRILA D e E n ge l s e s ch r i j ve r J a m e s H ilto n b e s ch re e f h e t in 193 3 in zi jn ro m a n L o st H o r izo n e n G e r a rd J o lin g b e zo n g h e t t i j d e n s h e t Eu rov i s i e S o n g f e st i v a l v a n 198 8 . S h a n gr i- L a , h e t a a rd s e p a r a d i j s , ko mt in ve l e ge d a a nte s . Vo o r s u r f e r s ko mt h e t , vo o r a l s in d s d e v ro e ge d e j a re n ‘60, d o o rga a n s in d e vo r m v a n e e n t ro p i s ch e u it h o e k m e t go e d e s u r f, ch e a p li v in g e n ( ze ke r in d i e t i j d) go e d e d o p e b in n e n h a n d b e re ik . T i j d e n ve r a n d e re n , d a n k zi j G o o gl e M a p s , ge av a n ce e rd e we t s u it te chn o l o gi e e n h o o g wa a rd i ge s u r f f o re c a st s i s b i jn a i e d e re d e n k b a re p l e k m e t m o ge li jke s u r fp ote nt i e zo’n b e e t j e in k a a r t ge b r a cht . H o ewe l h e t v in d e n v a n e e n n o g m a a gd e li jke s u r f b re a k we lh a a st o n b e go n n e n we r k i s , zi jn ze e r n o g ste e d s . Va n d i e p l e k ke n d i e vo e l e n a l s e e n t we e d e t h u i s , a l s e e n a a rd s p a r a d i j s wa a r j e u lt i e m e s u r f d ro o m in ve r v u llin g ga at . 6 S u r f M a g. v ro e g e e n a a nt a l d o o rgewinte rd e s u r f e r s n a a r h u n favo r i e te b e ste m m in g. O p zo e k n a a r S h a n gr i- L a .

B e e l d: J a n B i j l


37 SShh an g ri -L a


WORD ABONNEE VAN IIII I

MOTION

ACCESS

SURF MAGAZINE

WINDSURF MAGAZINE

KITEBOARD MAGAZINE

OF

OF

& kies uit ÉÉn van onderstaande welkomstacties! Wisuki Pro-app

Mizu-fles

Manera keybox

3 x 6|Surf + Wisuki Pro-app voor €24,85

3 x 6|Surf + Mizu-fles voor €29,85

3 x 6|Surf + Manera keybox voor €34,85

5 x Access + Wisuki Pro-app voor € 29,75

5 x Access + Mizu-fles voor € 39,75

5 x Access + Manera keybox voor € 39,75

5 x Access + Bagroll tas voor € 54,95

4 x Motion + Wisuki Pro-app voor € 30,80

4 x Motion + Mizu-fles voor € 35,80

4 x Motion + Manera keybox voor € 35,80

4 x Motion + Bagroll tas voor € 54,85

Vul ingevoegde antwoordkaart in om gebruik te maken van de kortingsactie, of ontvang een van de welkomstacties bij een nieuw abonnement. Om abonnee te worden surf je naar 6.soulonline.nl, access.soulonline.nl of motion.soulonline.nl.

WAS IEMAND JE VOOR?

Geen probleem, surf naar onze website voor alle aanbiedingen!

Extra verhalen, foto’s en informatie via onze Soul Kiosk! Prijzen zijn inclusief verzendkosten. Voor dergelijke acties zijn de algemene voorwaarden van Soul Media altijd van toepassing. Als je al abonnee bent dan kun je deze producten ook met korting bestellen in de Soul Webshop.

Bagroll tas

6I surf #3 2014 preview  

06. Intro 08. Gallery 12. Blabla 14. Van Binnenuit, Nieuwe Avonturen 16. Surfers, Krasse Knarren 18. Stuff 20. Een afspraak met Cristobal, H...

6I surf #3 2014 preview  

06. Intro 08. Gallery 12. Blabla 14. Van Binnenuit, Nieuwe Avonturen 16. Surfers, Krasse Knarren 18. Stuff 20. Een afspraak met Cristobal, H...

Advertisement