Page 1

6,95 euro | No.2 ‘13

Ya nni ck de Jag e r ~ Fo to : Ray Max


08

38

Gallery

Intro

Moois uit Holland

10

Op De Neus

46

Stuff

14

Blabla

48

Klassiek Curaçao

16

Van Binnenuit

52

Boards

On the road 18

54

Stuff

Instagram

Rollen met fotograaf & designer Denni van Huis

20

De kruiwagenkoning van Costa

56

Column

22

Marcelino Lopez zweeft

Column

57

Thomas van Dijk vindt het apart

Tools

24

Portfolio

58

Zand Erover

Wouter Struyf 32

64

De toekomst is morgen

Local Hero

36

66

How to:

Uit

Cutback

Soul Media is the proud publisher of 6 Surf Mag. Access kiteboard magazine Motion windsurf magazine Taste snowboard magazine White freeski magazine Up/Down mountainbike magazine

6 6 Surf M ag .

Hoofdredactie Martijn Boot martijn@soulonline.nl Uitgevers Arno Weel arno@soulonline.nl Mikel Mac Mootry mikel@soulonline.nl

Vormgeving en realisatie Tot en met ontwerpen info@totenmetontwerpen.nl Bladmanagement Michiel Funke michiel@soulonline.nl Tel. 0031-(0)251-674911 Sales Jorik van Mechelen jorik@soulonline.nl Medewerkers Trijntje Draaijer Rozanne Slik Lonneke Metselaar Sebastiaan Hattink Nathalie Sprenkeling Yannick de Jager

Thomas van Dijk Michael Schmitz Jappe Meijsing Marcelino Lopez Nienke Duinmeijer Sander Pouw

Ruben Snitslaar Danni van Huis Remmelt Mastebroek Jesse Slijkerman Phil Coughlin Dennis Vermaat

Fotografie Ray Max (ray-max.com) Ed Asselé Marinus Joris Melchior van Nigtevecht Jagershots.tv Wouter van der Wiel Wouter Struyf Tim Mizee Kaaps Edwin Brinksma Danny Bastiaanse Stef Anemaat

Verspreiding Nederland Betapress, Gilze Verspreiding België AMP, Brussel Abonnementen Abonnementen op de magazines van Soul Media kunnen worden aangevraagd op www.soulonline. nl. 6 Surf Mag. komt in 2013 4 keer uit. Een abonnement kost € 27,80 per jaar. Verhuisberichten kunnen

per mail of post naar: Nederland Soul Media Abonnementen Stetweg 43c 1901 JD Castricum Tel: 0031 –(0)251-252350 Mail: abonnementen@soulonline.nl België Partner Press T.a.v. Christopher Weemaels Lenniksebaan 451 1070 Brussel België Tel: 0032 (0)2 5251756 Mail: christopher.weemaels@ partnerpress.be Je abonnement loopt automatisch door totdat je opzegt. Opzeggingen

dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren en 6 weken voor het einde van de abonnementsperiode door ons ontvangen te zijn. 6 Surf Mag. is een uitgave van Soul Media Stetweg 43c 1901 JD, Castricum tel 0031-(0)251-252350 fax 0031-(0)251-674378 mail: info@soulonline.nl © Artikelen uit 6 Surf Mag. mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden overgenomen. Het ongevraagd opsturen van dia’s en/ of foto’s (ook digitaal) geschiedt op eigen risico.


Y A N N I C K D E J A G E R


Foto ’s: Mel c hi or va n N igt evec ht

Af gelopen zomer vond in Sche ve n i n g e n het kleinschalige surf event O p D e N e u s plaats. Zon, kleine cleane surf e n e e n groep enthousiaste deelnemers d i e voor de ultieme nose ride ging e n . D a t leverde mooie platen op waar we t o c h wat mee wilden. Ook voor dit j a a r s t a a t er een Op De Neus in de plann i n g . H o u de HS A s ite en Fa cebook in de g a ten .


R enz va n Ba a len Foto: M a r in us Jor is


W OU T ER S T RU Y F

2 4 6 S urf Ma g.

P OR T F OL IO

D e B e l g i s c h e f o t o g r a a f Wou t er S t r u y f ( 1 9 8 4) s c h ie t v a n a l le s , v o or v a n a l le s . H ij d u i k t o o k bij t ij d en w ij len o p i n d e Ne d er l a n d s e s u r f s c en e . I n h e t w at er o f o p d e k a nt t ij d en s k l a s s ie k e d a g en i n D om b u r g , m a a r v e e l a l a l s f o t o g r a a f t ij d en s t e a mt r ip s o f e x p e d it ie s m e t B e l g i s c h e s u r f er s a l s L a r s Mu s s c h o o t en A r n o D e l a h a y e . Wou t er h e e f t e en t o f f e s t ij l en k omt n o g e en s er g en s . R e d en g en o e g v o or e en b e s c h eid en (s u r f ) p or t f ol io . f o ol i a g e . c om


2 5 Po rtf o lio

Arno Delahaye, Mysteries Marokko, februari 2011 “Als ik iemand dankbaar moet zijn in deze business is het Arno (en zijn familie). Zonder zijn steun en geloof in mij deed ik nu niet wat ik doe, maar zat ik waarschijnlijk achter een bureau dag in dag uit naar een computerscherm te staren.�


G A L L ERY

Je l l e d e Roode Foto: Edwi n B r i nks m a


4 8 6 S urf M a g.


!

!

CLASSIC C U R AÇ A O WELKOM THUIS De wekker, waar ik normaal moeite mee heb, klonk als fluitende vogeltjes. In plaats van vijf keer ‘snoozen’ sprong ik vol energie mijn bed uit. Eindelijk zou ik de lange winter ontsnappen, en waar beter dan in mijn zonnige Curaçao. TEKST: JAPPE MEIJSSING

BEELD: STEF ANEMAAT

De eerste dag op mijn oude homebreak Playa Canoa was het jackpot. Het was alsof ik een welkomstcadeau kreeg na twee en een half jaar in Nederland te hebben gezeten. Zonnetje, metershoge golven en een fotograaf op de kant. In Nederland is het normaal dat er een fotograaf op de kant staat, maar op Curaçao is dat toch wel speciaal. Het was ook gelijk raak, een paar dagen later stond ik op de voorpagina van een bekende lokale krant ‘Amigoe’. Een tijdje daarvoor was er een surfer verdronken dus men vond het heel bijzonder dat er met deze ruwe zee toch nog mensen aan het surfen waren. Surfen is geen populaire sport op de Eilanden, vooral omdat de lokale bevolking bang is voor de onstuimige zee. De Noordkant heeft dan ook nog eens een slechte naam vanwege de rommel, de dode dieren langs de weg, moordpartijen en haaien. De meeste mensen blijven er daarom ook uit de buurt. Voor mij was het vooral heerlijk om al die bekende gezichten weer te zien. De surfcommunity bestaat uit een kleine, maar hele hechte groep mensen. Iedereen kent elkaar waardoor de vibe altijd goed is. Het was ook heel leuk om te zien dat er een paar grommets bij waren gekomen. Ik was toch altijd bang dat surfen zou uitsterven op de Eilanden, maar de nieuwe lichting gaat er vol voor. Er was zelfs een nieuwe hut gebouwd en het strand was heel erg netjes opgeruimd. Ik trof het werkelijk met de omstandigheden. Zelfs mijn trip naar Klein Curaçao was een groot succes, en dat is toch altijd een gok. Als je er eenmaal

4 9 Cla ssi c Curaç ao

et voelde alsof ik nooit was weg geweest, de warme vochtige lucht en het brandende zonnetje op mijn huid maakte het een warm welkom. Ik kwam rond ‘Kuaresma’ aan op Curaçao. Tijdens deze periode waait de ‘Bientu di Kuaresma’, de wind van bezinning en rust. Voor velen is dit de tijd om hun zelfgemaakte vliegertjes de lucht in te laten, maar voor mij betekent ‘Kuaresma’ maar één ding: hoge golven!


ZAN D E R O V E R Strandwachten en surfpioniers Jurgen ‘Klets’ Praat, Rob ‘Bennie’ Edses, Richard Minkema en Jack Zwagerman waakten vijfentwintig jaar geleden al over de stranden van Schoorl, Hargen, Camperduin en Petten. Ieder een eigen brigadepost, een eigen jeep en een eigen break voor de deur. Jarenlang waren zij de toonaangevende surfers in de kop van Noord-Holland. In die vijfentwintig jaar zijn er nieuwe generaties surfers ontstaan, is er een heuse surfschool opgericht en komen al tien jaar vrouwen uit alle windstreken naar het grootste meiden surfevent van Nederland: Babes on Waves. Binnenkort geschiedenis, menen veel locals, met de plannen van de zandsuppletie in het achterhoofd. Er staat een bizar project voor de deur, dat in 2014 een totaal ander strandbeeld zal gaan vormen. Eén zonder strekdammen, zonder de kleine points en vooral zonder die variatie aan golven die deze streek kenmerkt. Tijd dus om de identiteit van deze gemeenschap en unieke spots aan het licht te brengen.

T E K ST: N I E N K E D U I N M E IJ E R

5 8 6 S urf M a g.

ind jaren ‘80 was windsurfen razend populair in Nederland en zeker onder de strandwachten. Bij elk vlaagje wind stonden de mannen op het water. Richard Minkema voer zo af en toe een wedstrijd, als hij niet te laat voor zijn heat was, en het duurde niet lang of Klets reisde af naar Australië op zoek naar de combinatie van wind en golven. Golven vond hij, wind echter minder en Klets kwam zo als eerste in aanraking met surfen. Na zijn terugkomst in Nederland zetten de mannen het windsurfen voort, want surfen kon hier ten slotte niet. Tot tijdens één van de sessies de wind weg viel en een cleane noordswell over bleef. De zeilen werden van de planken afgehaald en voor het eerst werd er in Camperduin een golf gesurft. Tegenwoordig zijn surfboards zelfs bij de Decathlon te krijgen, maar toen lag dat allemaal nog net even anders. Planken waren wel in Nederland te krijgen, maar bepaald niet om de hoek en boards als NSP of BIC bestonden nog niet. Klets begon daarom met het shapen van boards onder de naam ´Ocean Nomad´. Felgekleurde, classic single fins

waren het resultaat. Klets en zijn drie musketiers leerden hierop golven pakken en waren een voorbeeld voor andere jongens uit het dorp. Even later kwamen er surfers als Stanley en Tjerk Vogsnids bij. Tjerk lag echter altijd honderd meter dieper en wacht in Camperduin dus nog steeds op zijn eerste golf. Via de portofoons op de brigadeposten werden live surf reports gedeeld om vervolgens de jeep te pakken naar de beste spot. Ergens in Hargen lag de ´superbank´, een golf die van de ene strekdam doorliep naar de andere. Camperduin was een mellow optie met noordenwind en Petten ging los bij een harde zuidwester. In Petten moet je je twee keer bedenken als je een longboard wilt surfen. De take off is steil en de golf barreled vaker dan menig andere surfspot in Nederland. Een golf met power dus. De Kop van Noord-Holland bood iets unieks, drie zeer verschillende spots die elk met bepaalde condities goed of minder goed werkten. In Wijk aan Zee was ondertussen ook een surfgemeenschap ontstaan. Robbie Butner, Klaas ‘tripleoverhead’ van Hulzen en de gebroeders Visser kwamen zo af en toe in hun rokende Volkswagenbusje de mooie linkse golven van Petten opzoeken. ´Secret spot´ ET´s (of Voetsnee) werd


D E K O P VAN N O O R D H O LLA N D B O O D I ETS U N I E KS, D R I E Z E E R VE R S C H I LLE N D E S POTS D I E E LK M ET B E PAALD E C O N D ITI E S GOED OF MINDER G O E D WE R KTE N.

5 9 Zan d erove r

Fo t o : Je ss e S l i j ke r m a n


DE W IN T E R VOOR BIJ Fot o: M ar in us Jor is

E r i k R i n g e l b e rg Fot o: Jan Bijl

6,95 euro | No.3 ‘12

6,95 euro | No.4 ‘12

OP NIE U W E GR OND

6,95 euro | No.1 ‘13

6,95 euro | No.2 ‘13

Ya n n i c k d e Ja g e r Fo t o : R a y M a x

Yan n ick de Jag er ~ Fot o: Ray M ax

cover#3_2012_01.indd 1

26-07-12 14:01

cover#2_2013_03.indd 1

13-06-13 19:11

WO R D A B O N N E E VAN 6 SURF MAGAZINE E N K I E S U I T EEN VAN DEZE GRATIS W E L KOM S TCAD EAU ’ S. 4 NUMMERS SAMEN MET JE WELKOMSTGESCHENK VOOR MAAR € 27,80. SURF NAAR WWW.SOULONLINE.NL OF MAIL NAAR INFO@SOULONLINE.NL EN SLUIT JE ABONNEMENT AF!

Hoodlamb x 6 surf t-shirt Unieke collaboration tee van Hoodlamb en 6 surf magazine.

Omkleed poncho Gemaakt van warme badstof, superwarm bij het omkleden.

Underwave wetsuitbag Nooit meer een zeiknatte achterbak in je auto!

Reef slippers Comfortabele slippers van Reef.

4x 6 surf + poncho samen voor

4x 6 surf + wetsuitbag samen

4x 6 surf + Reef Slippers

4x 6 surf + Hoodlamb t-shirt

maar € 37,80

voor maar € 27,80

samen voor maar € 27,80

samen voor maar: € 27,80

winkelwaarde: € 45,-

winkelwaarde: € 26,-

winkelwaarde: € 34,95

winkelwaarde: € 35,-

Ben je al abonnee? Surf dan naar www.soulwebshop.nl, klik op abonnee-acties en bekijk de aanbiedingen die we voor jou als trouwe abonnee hebben. *De poncho is exclusief € 9,95 verzendkosten

6|surf magazine #2 2013 - preview  
6|surf magazine #2 2013 - preview  
Advertisement