Page 1

E r ik R in g el b erg Fo t o : Ja n B i j l

6,95 euro | No.4 ‘12


06

40

Gallery

Intro

Moois uit Holland

08

Gallery

46

Stuff

Moois uit Holland 12

47

Blabla

R.I.P.

Noord Hollandse surfspots verdwijnen

14

Stuff

48

Reünie Down Under

16

Van Binnenuit

52

Boards

Paradijs aan de overkant

Klaar voor de winter

18

Column

54

Column

Renate Moerman van Down Under

Thomas van Dijk over politiek

20

Bellen met de bondscoach

56

Column

22

Marcelino Lopez gelooft erin

Als God in Frankrijk

58

Camplife met Erik Ringelberg

Sparren met Sterling

30

Red Bull Surfcamp

Interview

64

Quint le Duc

Local Hero

34

Voorbij Cisolok

66

Uit

Onderweg op Java

Soul Media is the proud publisher of 6 Surf Mag. Access kiteboard magazine Motion windsurf magazine Taste snowboard magazine White freeski magazine Up/Down mountainbike magazine

04 6 S urf M ag .

Hoofdredactie Martijn Boot martijn@soulonline.nl Uitgevers Arno Weel arno@soulonline.nl Mikel Mac Mootry mikel@soulonline.nl

Vormgeving en realisatie Tot en met ontwerpen info@totenmetontwerpen.nl Bladmanagement Michiel Funke michiel@soulonline.nl Tel. 0031-(0)251-674911 Sales Jorik van Mechelen jorik@soulonline.nl Medewerkers Marlies Petter Bram Wulp Sebastiaan Hattink Nathalie Sprenkeling Yannick de Jager Renate Moerman

Erik Ringelberg Lonneke Metselaar Alrik Swagerman Nienke Duinmeijer Thomas van Dijk Gees Voorhees Sander Pouw Marcelino Lopez Josephine Leertouwer Fotografie Jan Bijl Koen Meershoek Ray Max Wouter Visser Tom Vos Ruben Snitslaar Titia van Roosmalen Alan Ashworth Jeva Heesterbeek

Jarno Schurgers Marinus Joris Dave van der Sar Danny Bastiaanse Melchior Nigtevecht Verspreiding Nederland Betapress, Gilze Verspreiding België AMP, Brussel Abonnementen Abonnementen op de magazines van Soul Media kunnen worden aangevraagd op www.soulonline. nl. 6 Surf Mag. komt in 2013 keer 2011 44 keer uit. Een abonnement kost € 27,80 per jaar. Verhuisberichten kunnen per mail of post naar:

Nederland Soul Media Abonnementen Stetweg 43c 1901 JD Castricum Tel: 0031 –(0)251-252350 Mail: abonnementen@soulonline.nl België Partner Press T.a.v. Christopher Weemaels Lenniksebaan 451 1070 Brussel België Tel: 0032 (0)2 5251756 Mail: christopher.weemaels@ partnerpress.be Je abonnement loopt automatisch door totdat je opzegt. Opzeggingen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren en 6 weken voor het einde

van de abonnementsperiode door ons ontvangen te zijn. 6 Surf Mag. is een uitgave van Soul Media Stetweg 43c 1901 JD, Castricum tel 0031-(0)251-252350 fax 0031-(0)251-674378 mail: info@soulonline.nl © Artikelen uit 6 Surf Mag. mogen alleen met schriftelijke toestemming van de hoofdredactie worden overgenomen. Het ongevraagd opsturen van dia’s en/ of foto’s (ook digitaal) geschiedt op eigen risico.


Kaspar Hamminga Beeld: Ray Max


2 2 6 S urf Ma g.


ALS G O D I N FR AN K R IJ K Camplife met E r i k R i n ge l berg

2 3 Al s G o d i n Fra n k rij k

BEELD: JAN BIJL (TENZIJ ANDERS VERMELD)


Qu int l e D u c T E K S T: L O N N E K E M E T S E L A A R BEELD: RUBEN SNITSL A AR

Q U I NT LE D U C (32) B E H O O RT TOT D E E E R S T E L I C H T I N G S U R F E R S VA N D O M B U R G . VA N W E G E Z IJ N STU D I E E N PR O M O TI EO N D E R Z O E K I N D E C E L B I O LO G I E I S H IJ D E L A ATS T E JA R E N O O K V E E L B IJ D E N O O R D PI E R I N WIJ K AAN Z E E TE V I N D E N . T EG E N WO O R D I G I S H E T WE L E V E N A N D E R S D A N T O E N H IJ Z EVE NTI E N JAAR G E LE D E N B EG O N M ET S U R F E N . “WE M O E S T E N V R O E G E R Z E S K I LO M E T E R F I E TS E N

3 0 6 S urf M a g.

O M B IJ D E Z E E TE KO M E N, D U S O O K ALS H ET S L EC HT WAS G I N G J E E R I N. I N E E N G ET IJ D E B O E KJ E N OTE E R D E N W E E LK D ETAI L VA N D E G E D A N E S E S S I E, WA A R VA N H ET A A N TA L D E 15 0 P E R J A A R G E M A K K E L IJ K K O N O V E R S C H R IJ D E N .”


3 1 Qui n t l e Duc


Yannick de Jager Beeld: Ray Max


0 3 9 d e Za n d mo to r


3 4 6 S urf Ma g.


VOORBIJ CISOLOK IN DE ZOMER ONTL ADEN L ANGE PERIODE SWELLS ZICH M ET R E G E L M A AT O P D E I N D O N E S I S C H E R I F F E N . N I ET V O O R N I ET S I S I N D O N E S I Ë É É N VA N D E M E E S T G E W I L D E SURFBESTEMMINGEN TER WERELD GEWORDEN . NU DE D R U K T E I N D E L I N E - U P S O P B A L I , LO M B O K , S U M B AWA , M A A R O O K S U M AT R A I N T E N S I S G E W O R D E N , Z O E K E N A L R I K E N T I T I A N A A R R U S T I G E R E A LT E R N AT I E V E N . Z E V L I E G E N V O O R E E N M A A N D M ET H U N D R I E J A R I G E D O C H T E R F I E N E N A A R W E S T J AVA . H ET E I L A N D WA A R D E M E N I GT E OV E R H E E N L I J K T T E K I J K E N . TEKS T & BEELD : A LRIK S WAGERM A N & TITI A VA N ROOSM A LEN

Op Google Earth ontdekten we een groot rif waar met aardige zekerheid een flinke linkse zou moeten lopen. Op een ochtend met een kleine, cleane swell en weinig wind besluiten we verder richting het westen te rijden. Al snel wordt de weg slechter en slalommen we de Toyota Kijang om de vele gaten in de weg heen. Het wordt steeds rustiger en groener, we rijden door paradijselijke valleien en kleine dorpjes. Op een gegeven moment kunnen we niet verder en parkeren we de auto. We regelen drie mannen met scooters die ons naar het rif brengen. Als we bij het strand aankomen begint mijn hart te bonzen. Links ligt het enorme rif waar een set linkse golven mechanisch langs

3 5 Vo o rb ij Ciso l o k

et-lagged staan we opeens in een James Bond-achtige setting. Aan het einde van de anderhalve kilometer lange privé weg parkeert chauffeur Michel de jeep. Twee Javaanse mannen tillen onze bagage naar de veranda. De zon staat laag en kleurt de baai warm geel. Titia veegt zweetdruppeltjes van Fiene haar bovenlip. Welke realiteit is dit? Zijn we in Google Earth beland? In Nederland is het nu drie uur ‘s nachts. “Mister Alrik, where would you like your dinner?” We lopen de veranda over. Naast twee lounge banken zijn er drie hoeken met grote tafels. We kiezen voor de middelste met uitzicht over de baai waar in de verte een rechtse het rif afloopt. Ik houd van hoge plafonds, maar de ruim vijf meter hoge vertrekken overtreffen mijn verwachtingen compleet. Fiene wil haar eigen slaapkamer en we zetten haar klamboe tentje op op een kingsize bed. Moe van de reis kruipen we niet veel later zelf onder de klamboe. Onder het witte frisse beddengoed vallen we gelijk in slaap. Ik word wakker van Fiene die ons roept vanuit haar kamer. Het ochtendlicht straalt door de deuren. Titia laten we nog even lekker liggen. Fiene en ik nemen een ochtendduik in het privé zwembad en daarna een warme douche. We wekken Titia en het 14 weken oude kindje in haar buik, het ontbijt staat voor ons klaar op het voorterras. Die dag begint het dagelijkse ritueel van spullen pakken, de berg afklimmen en genieten van het verlaten strand en de rechtse golf. Fiene speelt op het strand, maakt bouwwerken van de ronde keien samen met Kafi, onze persoonlijke assistent. Fiene rent schaterlachend op me af als ik het water uitkom. Wat komt er dichter bij aards geluk dan dit? Op de derde dag gaat het geluid uit. “Wat zeg je?” zijn drie woorden die Titia en Fiene vaak te horen krijgen de komende weken. Had ik die oordopjes gelijk maar in gedaan. De rechtse in de buurt van de villa ligt in de luwte van een headland, beschut van de rauwe oceaan swell. Locals noemen het ‘Cikembang’. Surfers die bang zijn voor grote golven, ‘chickens’, vluchten namelijk wel eens naar deze spot. Dit is een van de weinige spots die goed te doen is als het bij Cimaja serieus groot wordt. Heel af en toe komen er een paar andere surfers, maar meestal lig ik alleen in het water.


Renate: Nog geen twee jaar geleden vloog ik naar Australië met als doel een studie fotografie en natuurlijk veel surfen. Australië is het land van het onuitputtelijke aantal surfbreaks, van de ongelofelijk lege stranden in West en Zuid Australië tot de superdrukke points als Snapper Rocks aan de Gold Coast. Het land met het hoogste percentage surfers per inwoner, het land waar je lekker overal op je slippers naartoe kan. In 2003 had ik er al eens een jaar rondgetrokken in een camper en dat beviel. Meestal kon ik de surf checken vanuit bed of door het ‘keukenraam’ onderwijl water opzettend voor een lekker kopje koffie of herbal thee. Lag ik niet in het water, of was ik niet op weg naar een break met de perfecte condities voor een volgende sessie dan vermaakte ik me wel met yoga, lange wandelingen langs de headlands, of het lokale wild life. Mijn avondeten haalde ik regelmatig binnen met een hengel, nadat ik het eerst al snorkelend gelokaliseerd had (ik was toen nog geen vegetariër). Het was me tijdens die trip opgevallen dat surfen echt helemaal geïntegreerd is in de Australische maatschappij. Blijft het klassieke beeld van een surfer in Europa vaak toch nog een beetje hippie-achtig, hier komen ze echt uit alle lagen van de bevolking. Op de parkeerplaats zie je de één z’n work boots vaststrikken na een ochtendsessie, terwijl de ander z’n stropdas omdoet. En tijdens een goede swell lijkt het wel of niemand werkt.

T E K S T: R E N AT E M O E R M A N & N I E N K E D U I N M E I J E R

R E N ATE M O E R MAN W O O NT ALW E E R Z O ’ N T W E E J AA R I N N O O SA, AU STR ALI Ë O M FO T O G R A F I E T E ST U D E R E N E N TE S U R FE N. N I E N K E D U I N M E IJ E R WAS N A E E N AFG E R O N D E STU D I E O O K WE L T O E A A N E E N WE LVE R D I E N D E B R EAK. Z E VE RTR O K NAA R OZ E N E I N D I G D E I N AR R AWAR R A, N EW S O UT H WA L E S A LS AU PAI R E N PART TI M E S U R FI N STR U CTE U R . D E D AM E S K E N N E N E LKAAR U I T N E D E R LAN D, V O O R N AM E L IJ K

4 8 6 S urf M a g.

VAN S U R F W E D STR IJ D E N. H ET N O O SA F E S T I VA L O F S U R F I N G VO R M D E H ET D EC O R VO O R H U N WE E R Z I E N .

Nienke ken ik van Nederlandse wedstrijdjes, vooral tijdens het NK van 2009 in Frankrijk was ze me opgevallen. Er was behoorlijk wat swell en we lagen op La Barre in Anglet. Golf achter golf peddelde ze aan in de heavy shorebreak. Blonde haren, een zekere blik in haar diepblauwe ogen, één brok positieve energie. “Ik zit eraan te denken naar Noosa te komen Renaat, kan jij me wat tips geven voor werk en wonen- liefst voor een niet zo’n groot budget?” Anderhalf jaar geleden had ik uit volle borst teruggeschreven en gejoeld: “Kom gauw, het is hier fantastisch!” Maar nu leek me Noosa eigenlijk niet haar beste optie. Wat?, denk je nu vast. Noosa geen paradijs? Als het aan de gumtrees, palmbomen en de rest van het regenwoud ligt, jazeker. Maar als retirement village en toeristische trekpleister is Noosa één van de weinige delen van Australië waar de crisis ook echt heeft toegeslagen. De lokale economie draait op toeristen, maar de dollar staat zo hoog dat die wegblijven. Noosa staat bekend staat als één van de duurste plekken ter wereld. Menig surfer bijt voor de combinatie lekker weer en schouderhoge pointbreaks met liefde wekenlang op een houtje, maar dat was het nou juist. Vorige zomer regende het drie maanden non-stop en het aantal cyclonen (die voor surf zorgen) dat de Sunshine Coast bereikte was op één hand te tellen. Nienke: Ik kon (en wilde) in eerste instantie niet geloven wat Renate me vertelde. Hoe kan dat nou, een negatief reisadvies voor een surflocatie die toch wel bekend staat als prefect? Vijf points binnen loopafstand! Maar ik nam haar advies voor waar en ging naar New South Wales. Ik kon aan de slag als surfjuf bij


4 9 Re 端n ie D ow n U nd er

R ena te Moerma n Foto: Alan Ashworth


E r i k R i n g el b erg Fo to : Ja n Bi j l

C O S TA R IC A BALI C UR A Ç A O INDI A M A L E DI V E N Z A NDMO T OR {

To m S p a a n s Fo t o : Ja n B ijl

6,95 euro | No.1 ‘12

6,95 euro | No.3 ‘12

6,95 euro | No.2 ‘12

6,95 euro | No.4 ‘12

OP NIE U W E GR OND

T R IP P ING

F R A N K R I J K , S PA N JE , PO RT U G A L , S U M B AWA , H O N G KO N G , F U E RT E V E N T U R A .

Ya nnick d e Ja g e r Fot o: R a y Ma x

arl aar, In d o { FoRoyt o : HJoyce de Vr i e s }

}

cover#1_2012_01.indd 1

cover#3_2012_01.indd 1

14-03-12 18:22

26-07-12 14:01

WO R D A B O N N E E VAN 6 SURF MAGAZINE E N K I E S E E N VAN ONDERSTAAN DE GR AT I S W E L KOM S TGES C H ENK EN! 4 NUMMERS SAMEN MET JE WELKOMSTCADEAU VOOR MAAR €23,80. SURF NAAR WWW.SOULONLINE.NL OF MAIL NAAR INFO@SOULONLINE.NL EN SLUIT JE ABONNEMENT AF!

Hoodlamb x 6 surf t-shirt Unieke collaboration tee van Hoodlamb en 6 surf magazine. Supermooie kwaliteit en slechts weinig van gemaakt, dus op = op!

FCS Poncho Gemaakt van zachte badstof, lekker warm bij het omkleden!

Prolimit wetsuitbag Nooit meer een zeiknatte achterbak in je auto!

winkelwaarde: € 45,-

winkelwaarde: € 18,95

Paar Reef slippers model HT Met deze supercomfortabele slipper van Reef loop jij er deze zomer stylish bij! Verkrijgbaar in maat 10, 11, 12 en 13.

winkelwaarde: € 35,-

winkelwaarde: € 35,-

Ben je al abonnee? Surf dan naar www.soulonline.nl/abonnees en bekijk de aanbiedingen die we voor jou als trouwe abonnee hebben. *De poncho, Reef slippers en het Hoodlamb t-shirt zijn exclusief € 9,95 verzendkosten. € 23,80 geldt voor het eerste jaar.

6|surf magazine #4 2012 - preview  

Met in dit numer o.a.: -Van Binnenuit; Paradijs aan de overkant -Column; Renate Moerman van Down Under -Bellen met de bondscoach -Als een go...

6|surf magazine #4 2012 - preview  

Met in dit numer o.a.: -Van Binnenuit; Paradijs aan de overkant -Column; Renate Moerman van Down Under -Bellen met de bondscoach -Als een go...

Advertisement