Münchhausen en Freud (preview)

Page 1


ALS U NIET OGENBLIKKELŸK BEGINT TE PRATEN, MAKEN WE U EEN KOPJE KLEINER!

DE GUILLOTINE IS NET GEOLIED, MENEER BURGER!!!

BENT U EEN SPION?

WERKT U VOOR ADOLF HITLER?


ANTWOORD!

I-IK WEET NIET WAAR U HET OVER HEEFT.

Ahem!

IK KEN GEEN ADOLF HITLER…


IS DAT DE “DUITSE GEK” WAAROVER U MŸ VERTELD HEEFT? INDERDAAD, DOKTER.

“ERIK BURGER”, AHA.

HELPT U HEM OVEREIND. EN FATSOENEERT U HEM.

HOE OUD BENT U?

VŸFENTWINTIG.

INTERESSANT. EN U BENT OP DE MAAN GEWEEST, LEES IK HIER.

JA.

DAARNA BENT U MET EEN SOORT HETELUCHTBALLON TERUGGEVLOGEN NAAR DE AARDE.


EN DAARBŸ BENT U ‘PER ONGELUK’ OP HET DAK VAN BUCKINGHAM PALACE GELAND?

WAT HEBT U OP DE MAAN GEDAAN?

AARDBEIEN GEPLUKT.

HOU OP MET LIEGEN TEGENOVER AMBTENAREN VAN DE KONING VAN ENGELAND!!!

SSHH.


ALS IEMAND ONS VERTELT DAT ER AARDBEIEN GROEIEN OP DE MAAN…

…WILLEN WE HEM ER DIRECT VAN OVERTUIGEN DAT DAT NIET MOGELŸK IS…

…IN PLAATS VAN ONS AF TE VRAGEN, WAAROM HEM ZOIETS VREEMDS TE BINNEN SCHIET, ENKEL OM ONZE AANDACHT TE TREKKEN.

OF NIET?


EN MISSCHIEN BESTAAT ER WEL MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE… DAN JULLIE JE VOOR KUNNEN STELLEN.

MISSCHIEN…

DAAROM HEBBEN WE U DUS NODIG, DOKTER. U MOET ACHTERHALEN OF DE MAN LIEGT.

WANT ALS HŸ DE WAARHEID SPREEKT, ALS HŸ WEET HOE MEN NAAR DE MAAN KAN VLIEGEN…

…DAN MAKEN WE KANS OM DEZE VERVLOEKTE OORLOG TE WINNEN.


ZO WERKT HET NIET…

TSS! IK KAN NIET WERKEN ALS EEN HORDE APEN OVER MŸN SCHOUDER MEEKŸKT.

IK BEN DOKTER SIGMUND FREUD.

BEGREPEN.

BEVRŸDT U DE MAN VAN ZŸN KETENS!

MCMURPHY, ZORGT U ER VANDAAG NOG VOOR DAT DE DOKTER LONDEN VERLAAT EN TERUG NAAR WENEN GAAT…

IK HEB SIGAREN, WŸN EN MŸN SOFA NODIG. DAARNA VERDWŸNT U. IK WIL ALLEEN MET HEM ZŸN!

EN DAARAAN VERANDERT OOK DE KONING VAN ENGELAND NIETS.


WAT IS WAAR?

WAT IS GELOGEN?

EN WAT IS HET VERSCHIL?Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.