Page 1

publiShED by pEj gRuppEN / NR. 01 fEbRuaR 2010 15. åRgaNg

T

I

D

&

T

E

N

D

E

N

S

E

R

Fuck Forbrugerne kritik aF aMatørhelvedet i web 2.0 RESTauRaNTTREND: Fra StjerneStatuS til Folkekøkken SekS tendenSer i fREmTiDENS foRbRugSuNivERS innovationSkraFten i Food-Sektor i bakgear Tv-TREND: Fra dinoSaurFjernSyn til digitalt MultiMedie

Modtager du ikke (tt) nyheder? Send din Mail til tt@pejgruppen.dk

TID & Tendenser, PEJ gruppen, nr. 2, 2010, Talentledelse af Soulaima Gourani  

Sådan ledes talenterne i livsstilsbrancherne. I mange danske virksomheder er ledergruppen typisk sammensat af, ledet og inspireret af den æ...

TID & Tendenser, PEJ gruppen, nr. 2, 2010, Talentledelse af Soulaima Gourani  

Sådan ledes talenterne i livsstilsbrancherne. I mange danske virksomheder er ledergruppen typisk sammensat af, ledet og inspireret af den æ...

Advertisement