Page 1

BRAND BOOK


Obsah

Co je brandbook

O Siku Kdo je SIKO KOUPELNY a co nabízí Historie značky

Vize Kam smeřujeme Vize značky

Marketingový positioning Esence značky Cílová skupina Personalita značky Hodnoty značky SIKO KOUPELNY

Možnosti komunikace


Role brandbook Tento dokument ve zkratce informuje každého, kdo má zájem a potřebu dozvědět se to podstatné o Siku. Ať už se jedná o vlastní zaměstnance, spolupracující agentury nebo třeba partnerské pobočky – o tom, kdo je Siko, co dělá a koho a čím chce oslovovat.

Brandbook definuje a vizualizuje charakter značky SIKO KOUPELNY.

Co je brandbook


O Siku

Obchodní název: SIKO KOUPELNY a.s. Sídlo: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00 Identifikační číslo: 260 65 801 Ochranné známky registrované u ÚPV: SIKO Siko Siko KOUPELNY Siko PRODEJNY KOUPELEN PLNÉ INSPIRACE KOUPELNY SIKO prodejny plné inspirace Siko "NIKDE TAK DOBŘE ZA MÍŇ" Siko "NIKDO TAK DOBŘE ZA MÍŇ"

O Siku


Kdo je SIKO KOUPELNY

Počet zaměstnanců SIKO KOUPELNY Počet zaměstnanců SIKO partner

Počet zaměstnanců:* 500

Jsme největší specializovaná síť prodejen v oboru vybavení koupelen. SIKO KOUPELNY a.s. je největším tuzemským odběratelem rozhodujících domácích i mnoha zahraničních výrobců koupelnového vybavení, u některých zahraničních firem má SIKO KOUPELNY

Počet poboček:

*

29 v České republice a 2 na Slovensku.

výhradní zastoupení pro Českou republiku. Významnou část sortimentu také tvoří privátní značky, jejichž výrobu SIKO KOUPELNY zadává tuzemským i zahraničním výrobcům.

Roční obrat:* 2,1 mld. v roce 2007

* Uvedene údaje jsou z roku 2007

O Siku


Sanitární

Co nabízí SIKO KOUPELNY

keramika

Vany 8%

8% Ostatní 11%

Sortiment zahrnuje všechny důležité kategorie koupelnového vybavení. V nabídce jsou zastoupeny prakticky všechny cenové úrovně, těžiště je

Vodovodní baterie

v ekonomickém a středním cenovém segmentu.

10%

Sprchové kouty 8%

Obklady a dlažby 45%

Koupelnový nábytek 10%

O Siku


Kmenové a partnerské prodejny

Prodejní kanály

Prodejny SIKO partner Teplice

Trutnov Mladá Boleslav

K.Vary (2x) Cheb

Kladno

Opatovice

Praha (2x) Kolín Benešov

SIKO KOUPELNY a.s. nabízí svůj sortiment v rámci tří hlavních prodejních kanálů: 1. maloobchod 2. B2B - velkoobchod a spolupráce s developerskými společnostmi 3. internetový on-line prodej

Plzeň

Čimelice

Rájec - Jestřebí

Humpolec

Vodňany Č.Budějovice Č.Krumlov

Ostrava

Olomouc

Tábor

Brno (2x) Kralice Ivančice

Zlín

Mor. Budějovice

Znojmo

Bratislava (2x)

Pobočky se dělí do tří kategorií v závislosti na vlastnickém vztahu: 1. Kmenové pobočky 100% vlastněné společností SIKO KOUPELNY a.s.

Počet poboček SIKO

2. Pobočky vlastněné jiným majitelem než SIKO KOUPELNY a.s., ale podnikajícím pod ochranou známkou SIKO KOUPELNY a.s. 3. Partneři – prodejny vlastněné jiným majitelem než SIKO KOUPELNY a.s., který používá své vlastní obchodní jméno, ale jeho obchodní politika je smluvně navázána na obchodní model SIKO KOUPELNY a.s.

O Siku


Historie značky Siko Firma SIKO KOUPELNY vznikla v roce 1991 jako ryze

V současné době jsou skladové kapacity SIKO KOUPELNY

česká soukromá firma zabývající se velkoobchodním

více než desetkrát vyšší a počet paletových míst se blíží

a maloobchodním prodejem veškerého vybavení koupelen.

číslu 100 000.

Významným krokem v rozvoji firmy bylo otevření druhé

Dalšími zásadními kroky ve vývoji firmy byl vstup na

pobočky v roce 1992 v Kralicích nad Oslavou. Tímto

brněnský trh v roce 1997 a v roce 2001 otevření

krokem si firma potvrdila, že regionální expanze je

centrály v Praze na Černém Mostě se vzorkovou

tím správným směrem.

prodejnou koupelen o ploše 1100 m2. Zatím poslední novou vzorkovnou je partnerská prodejna v Plzni

V roce 1995 byla v Čimelicích vybudována velkoobchodní

otevřená v prosinci 2007.

základna se skladovými prostorami o ploše 3000 m2.

O Siku


Kam směřujeme

SIKO KOUPELNY a.s. jako první v České republice

Siko se vydává na cestu budování silné značky,

uskutečnilo myšlenku vystavit v rámci jedné prodejny

která by mu měla zajistit jedinečnost a odlišnost od

co nejvíce věrně realizovaných koupelen. Díky tomuto

jakékoliv budoucí konkurence, a vytvoření brandbooku

jedinečnému prodejnímu konceptu má Siko na

je jedním z prvních kroků. Tento dokument ve zkratce

trhu s koupelnami a koupelnovým vybavením zcela

zakotvuje a vizualizuje strategii značky SIKO KOUPELNY.

výjimečnou pozici.

Vize


Vize značky Kam jako firma směřujeme, co nás motivuje k neustálému zdokonalování toho, co děláme?

SIKO KOUPELNY je coby největší a nejzkušenější expert na koupelny první volbou a zdrojem inspirace pro každého, kdo staví nebo rekonstruuje koupelnu. Vize


Esence značky

Mnoho chytrých řešení pro každou koupelnu.

Marketingový positioning


Cílová skupina Jaký typ zákazníků chceme především oslovit Cílová skupina profilující značku Siko je inspirována lifestylovým segmentem „Pečovatelky“* Širší cílovou skupinu tvoří ženy (a zprostředkovaně jejich partneři) ze středně velkého a většího města České republiky, které uznávají hodnoty spojené s moderním způsobem života a zajímají je nové trendy v bydlení. Většinou mají rodinu. Ženy si ke koupelnám, na rozdíl od mužů, vytvářejí specifický vztah. Koupelna pro ně představuje místnost, kterou mohou vnímat jako svůj bytostný prostor, kde se mohou plně věnovat samy sobě. Je to místo, kde o sebe mohou pečovat, kde dobíjejí energii, kde znovuzískávají pocit síly, aby mohly úspěšně

čelit starostem všedního dne, které jsou spojeny ať už s pracovními nebo rodinnnými povinnostmi. Pro „Pečovatelky“ je nejdůležitějším životním cílem vytvořit pro svou rodinu pocit tepla domova. Vyznačují se snahou budovat kolem sebe příjemné prostředí. Mezi jejich primární aktivity patří péče o blízké, potřeba ochraňovat, dávat rady. Jejich charakteristickým vlastnostmi jsou skromnost, starostlivost, vnímavost vůči okolí a ochota dát druhým více než mají samy. Při plánování rodinného rozpočtu je pro ně důležitá hospodárnost, ale jsou ochotny investovat větší prostředky do věcí s trvalou hodnotou. Orientují se podle poměru kvalita/cena, ale rozhodně nehledají to nejlevnější. Umí ocenit kvalitní výrobky.

* Název vychází ze studie životní stylu obyvatel ČR, TNS AISA 2006.

Marketingový positioning


Personalita značky Přístupná, otevřená, naslouchající Nápomocná, vždy ochotná Vřelá, která se nebojí projevit lidsky Spolehlivý odborník

Marketingový positioning


Hodnoty značky Funkční benefity Rozmanitost sortimentu (design i ceny)

Vizualizace různých řešení (kóje, 3D grafické návrhy, 2D plánovací software na www.siko.cz)

Expertíza v oboru Profesionalita služeb Široká dostupnost (síť poboček, otevírací hodiny)

Praktičnost/pragmatičnost (nabídka odpovídá potřebě, logistické zázemí)

Co SIKO KOUPELNY nabízí svým zákazníkům Marketingový positioning


Hodnoty značky Emocionální benefity Inspirace, inspirovanost (možnost uvést sny do života) Pohodlnost, snadnost řešení Individuální péče Spolehlivost

Jaké pocity chce SIKO KOUPELNY v zákaznících vyvolávat! Marketingový positioning


Možnosti komunikace

Hodnoty značky SIKO KOUPELNY by měly být patrné na všech úrovních komunikace! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

Katalog koupelen do každé rodiny! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

Říkáme zákazníkům, co se u nás děje.! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

K nám každý snadno trefí a vždy nás pozná! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

Zákazník se dozví vše, co potřebuje! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

O svůj úspěch se umíme podělit! Možnosti komunikace


Možnosti komunikace

I když jsme obchodníci, nebojíme se projevovat lidsky, protože chceme, aby se s námi naši zákazníci cítili dobře! Možnosti komunikace


Pro SIKO KOUPELNY a.s. vytvořila agentura Cocoon, 2008

Konec dokumentu

BRAND STORY BOOK  

BRAND BOOK | BRAND VALUES | BRAND STORY

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you