Page 1

Elementy składowe komputera

Ewa


Znaczenie skrótów  RAM - Random Access Memory - pamięć o dostępie swobodnym – podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej; przechowywane są tam aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy.  CPU - Central Processing Unit - urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy.  HDD - Hard Disk Drive - napęd dysku twardego - rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych.  TB - (terabajt) 1024 GB; używany do określania rozmiaru największych pamięci masowych, zasobów plików i baz danych.


Znaczenie skrótów  USB - Universal Serial Bus - uniwersalna magistrala szeregowa - rodzaj sprzętowego portu komunikacyjnego komputerów. Port USB jest uniwersalny dlatego, że można go wykorzystać do podłączenia do komputera wielu różnych urządzeń.  PCI - Peripheral Component Interconnect - przyłączanie urządzeń peryferyjnych - magistrala komunikacyjna służąca do przyłączania kart rozszerzeń do płyty głównej w komputerach klasy PC.  WLAN - Wireless Local Area Network - bezprzewodowa sieć lokalna - sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowano bez użycia przewodów.


Nazwy procesorów – jak je rozpoznać? Ogólnie rzecz biorąc ilość rdzeni można rozpoznać po nazwach. W nazwach procesorów jednordzeniowych występuje przyrostek "Pentium". Przykładowe nazwy procesorów jednordzeniowych: Pentium II Pentium III Pentium 4 Stare Intel Pentium D

Natomiast w nazwach procesorów dwurdzeniowych występuje „Dual Core" lub "Core 2 Duo" w Intelu, a w AMD jest dopisek "X2„, Przykładowe nazwy procesorów dwurdzeniowych: Intel Dual Core Core I3 Intel Pentium Dual Core


Typy procesorów współczesnych  RISC (Reduced Instruction Set Computer) - klasa procesorów osiągających wysoką wydajność działania poprzez uproszczenie struktury procesora oraz jego rozkazów. Uproszczenie polega między innymi na rezygnacji z szerokiego wachlarza trybów adresowania i dopuszczenia wykorzystywania jako operandów wyłącznie stałych lub zawartości rejestrów. o  CISC (Complex Instruction Set Computer) - są to procesory rozbudowanym zestawie instrukcji o następujących cechach:  występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów, które do wykonania wymagają od kilku do kilkunastu cykli zegara;  szeroka gama trybów adresowania;  przeciwnie niż w architekturze RISC rozkazy mogą operować bezpośrednio na pamięci (zamiast przesłania wartości do rejestrów i operowania na nich).


Płyta główna i jej funkcje Płyta główna (ang. mainboard) jest jednym z najważniejszych elementów komputera.

Na płycie głównej w komputerze znajduje się:  procesory,  pamięć operacyjna,  gniazda do zainstalowania tych urządzeń,  gniazda do zainstalowania dodatkowych płyt zwanych kartami rozszerzającymi (np. PCI, PC-Express, AGP),  gniazda do urządzeń składujących (dyski twarde, napędy optyczne itp.),  złącze klawiatury i zasilacza. W niektórych konstrukcjach także gniazda do innych urządzeń zewnętrznych do których sprzęt znajduje się na płycie głównej (port szeregowy, port równoległy, USB). Praca komputera bez płyty głównej nie jest możliwa.

Obecnie najpopularniejszymi firmami zajmującymi się produkcją płyt głównych są : ASUS, GIGABYTE, ASRock i MSI.


Czym jest chipset?

Chipset – grupa specjalistycznych układów scalonych, które są przeznaczone do wspólnej pracy. Wydajność i niezawodność komputera w znaczącej mierze zależy od tego układu. Organizuje on przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi podzespołami jednostki centralnej. W skład chipsetu wchodzą zazwyczaj dwa układy zwane mostkami.


Co to jest BIOS? BIOS (ang. Basic Input/Output System) - podstawowy system wejścia - wyjścia. Zapisany w pamięci stałej zestaw podstawowych procedur pośredniczących pomiędzy systemem operacyjnym a sprzętem. Można powiedzieć, że BIOS to drugi system operacyjny działający w tle i zapewniający dwukierunkową łączność pomiędzy sprzętem a systemem operacyjnym. BIOS kontroluje i konfiguruje poszczególne komponenty komputera oraz przyłączone do niego urządzenia zewnętrzne.


Czym jest Cache? Cache to podręczna pamięć procesora, w której zapisywane są ostatnio przetwarzane dane. Dzięki tej dodatkowej pamięci procesor nie czeka na instrukcje i dane przekazywane przez wolniejszą pamięć operacyjną, wiec zwiększa wydajność systemu. Wszystkie obecnie produkowane procesory wyposażone są w wewnętrzną pamięć Cache o pojemności kilkunastu, kilkudziesięciu kilobajtów. Pamięć ta oznaczana jest symbolem L1. Ponadto na płytach głównych umieszcza się tzw. pamięć zewnętrzną Cache (zwaną też L2).


Czym są urządzenia peryferyjne? Urządzenia peryferyjne są to jedne z elementów składowych komputera inne niż procesor i pamięć operacyjna. Urządzenia peryferyjne dzielimy na: wewnętrzne, czyli znajdujące się wewnątrz obudowy komputera: dysk twardy, stacja dyskietek, karta graficzna, napęd optyczny (nagrywarka DVD), karta dźwiękowa, karta sieciowa, kontroler SCSI, karta telewizyjna;

 zewnętrzne, czyli znajdujące się poza obudową komputera:  monitor,  klawiatura,  mysz,  drukarka,  skaner,  mikrofon,  głośniki,  słuchawki,  dżojstik,  kamera internetowa,  aparat fotograficzny.


Do czego służą ∗ KARTA GRAFICZNA

Karta graficzna jest urządzeniem odpowiadającym za wyświetlanie obrazu na monitorze. Jej podstawowym zadaniem jest przechowywanie informacji o tym, jak powinien wyglądać ekran monitora i odpowiednim sterowaniu monitorem. Współczesne karty graficzne oprócz wyświetlania obrazu, pełnią również funkcje akceleracji grafiki trójwymiarowej, tzn. przejmują część zadań obliczeniowych odciążając tym samym komputer. Wyposażona jest zazwyczaj w szybką pamięć RAM, w której przechowywany jest aktualnie wyświetlany obraz, a także tekstury (bitmapy wykorzystywane do pokrywania powierzchni w grafice 3D).

∗ KARTA DŹWIĘKOWA

 

Karta dźwiękowa jest komputerową kartą rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku. Służy ona do odgrywania oraz nagrywania na komputerze dźwięku w formie plików muzycznych. Karty muzyczne umożliwiają także podłączenie do nich głośników, wzmaczniacza, mikrofonu oraz urządzeń MIDI. Karta dźwiękowa wykonuje następujące czynności: wykonuje konwersje analogowo-cyfrową, czyli zamienia analogowy sygnał dźwiękowy na sygnał cyfrowy i odwrotnie; generuje dźwięk, wykorzystując modulacje częstotliwości (FM) i/lub tabelę próbek dźwiękowych; odczytuje i przesyła komunikaty MIDI; przetwarza zdigitalizowany dźwięk za pomocą procesora sygnałów dźwiękowych.


Co to jest karta sieciowa? Karta sieciowa umożliwia przyłączenie komputera do sieci komputerowej. Jest wyposażona w co najmniej jedno gniazdo służące do podłączenia albo kabla koncentrycznego, albo skrętki. Karty sieciowe rozróżnia się głównie ze względu na szybkość pracy - 10,100 Mb/s, 1GB i więcej; większość produkowanych obecnie kart sieciowych jest przeznaczona do Ethernetu. Karta sieciowa - karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Głównym zadaniem karty sieciowej jest transmisja i rozszyfrowywanie informacji biegnących łączami komunikacyjnymi.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Elementy składowe komputera pptx