Sotilaskotilehti 3 2016

Page 32

Riitta Möttönen

Paula Kivioja, Martti Kivioja, Oulun maakunta-arkiston vahtimestari ja Pirkko Honka valmiina arkiston luovutukseen.

Martti Kivioja

Johtaja Vuokko Joki, Pirkko Honka, Paula Kivioja ja Riitta Möttönen luovutustilaisuudessa 15.4.2016.

jojen arkistointityöllä. Työ eteni hitaasti, mutta oli mielenkiintoista ja muistorikasta. Laajan asiakirja-aineiston arkistointi vaati samalla pitkäjänteisyyttä, tarkkuutta ja hyvää yhteistyötä - huumoriakaan unoh-

32

tamatta. Viimeisinä vuosina tarmokas joukko kokoontui kuukausittain pariksi-kolmeksi tunniksi seulomaan yhdistyksen toiminnan tuottamaa materiaalia. Oppia tehtävään haettiin sekä Sotilaskotiperin-

neyhdistyksen että maakunta-arkiston järjestämistä koulutustapahtumista. Ohjeena oli tietysti Sotilaskotiyhdistysten arkistointisääntö, mutta aina tarvitaan myös ”soveltamista”. Arkistomateriaalin setvimiseen osallistui aktiivisesti lähestulkoon vakiojoukko: Pirkko Honka (Perinnejaoston päällikkö vuodesta 2008 alkaen), erityisesti lakiasiaintuntijana toiminut Eva Lindblad (yhdistyksen puheenjohtaja vv. 1984-1986), pitkäaikaisen tuntemuksensa asioihin antanut Liisa Hiltula (yhdistyksen puheenjohtaja vv. 1996-2004 ja 2008-2010) sekä palkkatyössäänkin arkistointia hoitanut Paula Kivioja. Myös Leena Jolula oli pitkään vahvasti mukana, samoin Martti Kivioja ns. ”kantavana voimana” ja varastojen tuntijana. Toki moni muukin ehti vuosien saatossa työhön osallistua. Oman hankaluutensa tehtävään toi se, että käsiteltävää materiaalia on viime vuosien aikana jouduttu siirtämään useampaan kertaan paikasta toiseen. Muutokset Oulun varuskunnassa ovat tuoneet muutoksia myös yhdistyksen varastotiloihin. Nyt kuitenkin Oulun Sotilaskotiyhdistyksen arkistoitava aineisto on inventoitu, seulottu, järjestetty ja luetteloitu, ja on – maakunta-arkiston tarkastuksen jälkeen – valmiina tutkijoiden käyttöön. Riitta Möttönen Oulun Sotilaskotiyhdistys ry