Sotilaskotilehti 3 2016

Page 30

Viljo Hokkanen

Sotilaskotiperinneyhdistyksen toimitila Suomen kasarmilla Eureninkadulla.

vuotiskaudeksi. Varajäsenistä erovuorossa oleva Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen Kirsti Ikonen valittiin uudelleen, ja uudeksi varajäseneksi valittiin Helsinki-Santahamina Sotilaskotiyhdistyksestä Merja Autio. Varajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Muut hallituksen jäsenet ovat Liisa Sääksjärvi Kouvola-Utin Sotilaskotiyhdistys, Leila Laajaniemi Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistys, Meeri Lahtinen Riihimäen Sotilaskotiyhdistys ja Satu Taitto Lahden Sotilaskotiyhdistys. Vuosikokouksen jälkeen hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa varapuheenjohtajaksi valittiin Liisa Sääksjärvi ja tiedottajaksi Satu Taitto. Sihteerinä toimii hallituksen ulkopuolelta Irja Ollila, rahastonhoitajana Tuulikki Liukkula Hämeenlinnasta sekä kouluttajana Pirkko Mela Helsingistä. Sotilaskotiperinneyhdistys toimi vuoden 2015 loppuun asti Hämeenlinnassa Suomen kasarmilla Eureninkadun tiloissa. Yhdistys

30

muutti tammikuun aikana Parolannummelle Sotilaskoti 1:n pihapiiriin entisen grillin tiloihin, jotka remontoitiin viime syksyn aikana. Sotilaskotiperinneyhdistys on perustettu vuonna 1994, eli viime vuosi on yhdistyksen 22. toimintavuosi. Yhdistyksellä oli viime vuoden lopussa 93 henkilöjäsentä ja 30 yhdistysjäsentä (sotilaskotiyhdistyksiä on 37). Uusia jäseniä otetaan, myös sotilaskoti-yhdistykseen kuulumattomia. Sotilaskotiperinneyhdistys keskittyy perinteen tallentamiseen ja järjestää mm. arkistokursseja sekä myös avustaa sotilaskotinäyttelyitten järjestelyissä. Tällä hetkellä sotilaskotityön pysyvät näyttelyt ovat Museo Militariassa Hämeenlinnassa sekä Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museossa Sallassa. Perinneyhdistyksen henkilöjäsenmaksu on 10 euroa/vuosi, ja yhteisöjäseneltä 100 euroa/vuosi. Sotilaskotiperinteen kerääminen ja tallentaminen on erittäin tär-

keä osa yhdistystoimintaa. Aineistoa löytyy todella paljon, niin erilaisia asiakirjoja ja valokuvia kuin muuta materiaalia. Jotta sotilaskotitoiminnasta voidaan jättää historiatietoja jälkipolville, tuleville sisarille ja tutkijoille, ja ette ole vielä yhdistyksessänne aloittaneet oman yhdistyksen perinteen keräämistä, aloittakaa se mahdollisimman pian. Myös Sotilaskotiperinneyhdistyksen toimintasuunnitelmassa on tavoitteena, että yhdistykset aloittaisivat viimeistään tänä vuonna omien arkistojen, valokuvien ja esinekokoelmien järjestämisen ja taltioinnin. Riitta Sompa-Hokkanen Sotilaskotiperinneyhdistyksen puheenjohtaja Satu Taitto Sotilaskotiperinneyhdistyksen hallituksen jäsen, tiedottaja