Page 1

5/2017

Iloisuutta ja palvelualttiutta hymyllä ja sydämellä!

Sotkun joulukakun leivontaohje

Vapaaehtoistyö yhdistää

Vaate ja aate kirkkaana


SISÄLTÖ Pääkirjoitus............................................3 Ledare....................................................4 Päätoimittajan kynästä...........................7 Syysliiton kokous...................................8 Tule mukaan some-agentiksi...............11 Puoli-Suomen sisarpäivät.....................12 Suurella sydämellä 70 vuotta sotilaskotityötä Kokkolassa.................14 Kuoreveden kuulumisia.......................16 Lahden Sotilaskotiyhdistyksen Hopealanka-jaosto jo 50-vuotias..........18 Vaate ja aate kirkkaana myös sotilaskotityön juhlavuonna.................19 Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys juhlisti viidettä vuosikymmentään.......20 Sotkun joulukakku...............................22 Naisen huovutettu lapanen...................24 Juhlavuoden sukan ruutuvariaatio........26 Monessa mukana..................................27 Todentuntuinen myrsky laittoi harjoittelemaan varautumisaitoja.........28 Muistamme..........................................30 Ilmoitustaulu........................................32

50. vuosikerta / n:o 5/2017 Julkaisija: Sotilaskotiliitto Soldathemsförbundet ry Simonkatu 12 A 9 00100 Helsinki Puh. 045 123 2820 www.sotilaskotiliitto.fi Päätoimittaja: Satu Mustalahti satu.mustalahti@sotilaskotiliitto.fi Puh. 045 120 3368 Toimitus: Sotilaskotiliitto Simonkati 12 A 9 00100 Helsinki Valmiit aineistot: toimitus@sotilaskotiliitto.fi Toimitustyö ja editointi: Elina Halminen Puh. 044 518 1803 Osoitteenmuutokset ja tilausten peruutukset tehdään suoraan sotilaskotiyhdistykseen. Paino: Painotalo Plus Digital Oy/ Lahti

Aikakauslehtien Liiton jäsen ISSN 0355-9343

Kansikuva: Satu Mustalahti


PÄÄKIRJOITUS Marjaana Vihottula Sotilaskotiliiton hallituksen 2. varapuheenjohtaja Sotilaskotipalveluprosessin omistaja 20.12.2017

Iloisuutta ja palvelualttiutta hymyllä ja sydämellä! ”

Kirjoita arvoistamme iloisuus ja palvelualttius: lehden pääkirjoitus on sotilaskotipalveluprosessin vastuulla.” Näin alkoi saamani sähköposti ja oma mietintäni tekstin sisällöstä. Mietin tehtävän saatuani, voiko mikään olla vaikeampaa kuin kirjoittaa sotilaskotisisarille itsestään selvistä, vuosien mittaan paljon tutkituista arvoista. Arvoista, jotka asiakkaidemme palautteiden perusteella olemme sisäistäneet. Varusmiehille tehdään säännöllisesti kyselyjä, joilla selvitetään heidän kokemuksiaan sotilaskotien asiakaspalvelusta. Kysymyksiin asiakaspalvelun tasosta tulee lähes poikkeuksetta arvioksi ”erinomainen”. Kirjallisissa vastauksissa on vielä mainintoja ystävällisyydestä ja iloisuudesta. . Synonyymeja sanalle iloisuus ovat muun muassa aurinkoisuus, valoisuus ja myönteisyys. Määritelmä ”palvelualtis henkilö on avulias ja palvelunhaluinen” sopii sotilaskotisisarten työskentelyn kuvaukseksi. Iloisuus ja palveluhenkisyys ovat niin selkeitä arvoja, että meidän sotilaskotisisarten on helppo kokea ne omiksemme. Sotilaskotisisaret tekevät vapaaehtoistyötään omien voimiensa ja elämäntilanteensa mukaan. Jokainen sotilaskotisisar pystyy kysyttäessä kertomaan käytännön esimerkkejä, millä tavoin iloisuus ja palvelualttius näkyvät sisarten tehtävissä. Käytännössä vapaaehtoistyö maalla ja merellä, harjoituksissa ja sotilaskodeissa on välillä haastavaa. Sisartyö tuulessa ja tuiskussa, paahteessa ja auringossa kysyy voimiamme sekä vie aikaamme, mutta

se on myös palkitsevaa, maanpuolustushenkeä ja -valmiutta edistävää toimintaa. Tehtävämme on tuottaa sotilaskotipalveluita kaikille asevelvollisille myös poikkeusoloissa, olemmehan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vakaa kumppani! Suomalaiset sotilaskodit ja sotilaskotityö sekä sisarten vapaaehtoistyö asepalvelustaan suorittavien ja kertausharjoituksissa olevien reserviläisten hyvinvoinnin tukemiseksi on ainutlaatuista koko maailman mittakaavassa. Sotilaskotisisaret ja -veljet pojallisissa ja pojattomissa yhdistyksissä sekä sotilaskotien henkilökunta; me kaikki teemme tärkeää työtä. Suurin osa Suomen nuorista miehistä ja runsas joukko vapaaehtoisia nuoria naisia suorittaa edelleen varusmiespalveluksen. Meillä sotilaskotisisarilla on mahdollisuus kohdata heitä sotilaskodeissa, harjoituksissa maalla ja merellä sekä erilaisissa juhlallisuuksissa ja tapahtumissa. Vuonna 2018 juhlitaan sotilaskotityön 100-vuotista taivalta. Esitän haasteen meille jokaiselle sotilaskotisisarelle ja -veljelle. Osallistu tulevan vuoden aikana katsojana tai töitä tehden tapahtumaan tai tilaisuuteen, jossa sinulla on mahdollisuus kohdata suomalainen varusmies tai -nainen. Ja loistojuttu olisi, jos olisit pukeutunut vihreään asuumme! Nyt lähes sata vuotta olemme tehneet sotilaskotityötä sotilaskodeissa ja erilaisissa tilaisuuksissa suomalaisen sotilaan vapaa-ajan viihtyvyyden hyväksi unohtamatta taustaamme, perustehtäväämme ja arvojamme. Hyvää Joulua ja Iloista Uutta Vuotta 2018! Iloisuus ja palvelualttius = hymyllä ja sydämellä!

3


LEDARE Marjaana Vihottula 2:a viceordförande för Soldathemsförbundets styrelse Ägare av soldathemstjänsteprocessen 20.12.2017

Glädje och tjänstvillighet med ett leende och gott hjärta! ” Skriv om våra värderingar glädje och tjänstvillighet: tidningens ledare är på soldathemstjänsteprocessens ansvar.” Så här började ett e-postmeddelande jag fick liksom mina egna tankar om vad texten kunde innehålla. När jag hade fått uppgiften funderade jag på om det finns något svårare än att skriva till soldathemssystrarna om våra självklara värderingar, som undersökts så mycket under årens lopp. Värderingar som vi utifrån kundresponsen har anammat. Vi riktar regelbundet enkäter till beväringarna för att utreda deras erfarenheter om kundbetjäningen i soldathemmen. På frågorna om nivån på kundbetjäningen är vitsordet nästan alltid ”utmärkt”. I de öppna svaren nämns dessutom vänlighet och glädje. Synonymer till ordet glädje är bland annat solsken, lycka och nöje. Definitionen ”en tjänstvillig person är hjälpsam och vill betjäna” lämpar sig som en beskrivning av arbetet som soldathemssyster. Glädje och tjänstvillighet är så självklara värderingar att vi soldathemssystrar har lätt för att uppleva dem som våra egna. Soldathemssystrarna utför sitt frivilligarbete i den utsträckning krafterna och livssituationen medger. Varje soldathemssyster kan när hon blir efterfrågad ge praktiska exempel på hur glädje och tjänstvillighet syns i systrarnas uppgifter. I praktiken kan frivilligarbetet till land och till havs, under övningar och i soldathemmen ibland vara krävande. Systerarbetet i väder och vind och solgass kräver krafter och tar tid, men det är samtidigt belönande och det främjar försvarsandan och -beredskapen. Vår uppgift är att producera

4

soldathemstjänster till alla värnpliktiga även i undantagsförhållanden, vi är ju en stadig partner till Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet! De finländska soldathemmen och soldathemsarbetet samt systrarnas frivilligarbete för att stödja välbefinnandet hos dem som utför sin värnplikt samt beväringar på repetitionsövningar är något som är unikt i världen. Soldathemssystrarna och -bröderna i föreningar med eller utan pojkar, liksom personalen på soldathemmen gör alla ett viktigt arbete. Största delen av de unga männen i Finland och en stor grupp frivilliga unga kvinnor utför fortfarande sin beväringstjänst. Vi soldathemssystrar har möjligheten att möta dem i soldathemmen, under övningar till land och till havs samt vid olika ceremonier och evenemang. År 2018 firar vi soldathemsarbetets 100-åriga färd. Jag utmanar nu varje soldathemssyster och -bror: Delta under det kommande året som åskådare eller i arbetets tecken i en sådan händelse eller ett sådant evenemang där du har möjligheten att träffa en finländsk beväring – man eller kvinna. Och det vore toppen om du klär dig i vår gröna uniform! Vi har nu i nästan hundra år utfört soldathemsarbete i soldathem och vid olika evenemang för att främja de finländska soldaternas fritidstrivsel. Detta utan att förglömma vår bakgrund, mission eller våra värderingar. God jul och gott nytt år 2018! Glädje och tjänstvillighet = med ett leende och gott hjärta!


Suosittelemme rajuja liikeratoja.

Novelle Plus Kalsium, luustosi hyvinvointiin. Novelle Plus Kalsium on oiva ruokajuoma, sisältää 40 % päivän kalsiumista* ja maistuu uu e. mukavasti karpalolta. Se on tutkitusti** hyvä ja tehokkaasti imeytyvä kalsiumin lähde. ma Yhdessä säännöllisen liikunnan ja osana monipuolista ruokavaliota tämä mainio juoma auttaa ylläpitämään luiden hyppy- ja tanssikuntoa läpi elämän. Novelle Plus Kalsium on mukana Lujaa luuta -hankkeessa, jossa mittaamme 10 000 suomalaisen luuntiheyden Terveystalon ja Bindexin kanssa. Tee luustotesti osoitteessa ilmainenluustotesti.fi * 0,5L, päivittäisen saannin vertailuarvosta ** Imeytyvyystutkimus Helsingin Yliopisto, Ravitsemustieteen osasto. Kalsiumin imeytyvyys Novelle Plus Kalsiumista on vertailukelpoinen laktoosittomaan maitojuomaan ja veteen liuotettuun kalsiumtablettiin.

5


PUOLAKAN VALMISMATKAT TEEMAMATKA KARJALAN KANNAKSELLE 12.-15.6.2018 Lähdemme sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä rintamasotilaskotisisarten jalanjäljille kesäisen kauniiseen Karjalaan. Tutustumme asiantuntijaoppaamme, prikaatikenraali evp, sotatieteiden tohtori Pentti Airion johdolla sotilaskotihistoriaan sekä Suomen sotahistoriaan. Lisäksi tutustumme opastetusti kulttuurikohteisiin. Matka on luonteensa johdosta tarkoitettu ensisijaisesti järjestön jäsenille. 1.matkapäivä Lähtö klo 8.00 Helsingistä Kiasman pysäkiltä. Haminan sotilaskodissa kahvitauko. Rajanylitys Vaalimaalla. Viipurissa lounas hotelli Viipurissa. Ajo suoraan Terijoelle,jossa majoitus hotelli Gelios. Buffeepäivällinen hotellilla. 2.matkapäivä Aamiaisen jälkeen historialliset paikat Kellomäki, Vammelsuu, Kuuterselkä ja Siiranmäki. Äyräpäässä metsälounas. Viipurissa majoitus hotelli Victoria ja päivällinen hotellilla. 3.matkapäivä Aamiaisen jälkeen Tali – Portinhoikka – Ihantala. Eremitaasi-taidemuseo. Lounas ravintola Espilässä. Viipurin linna ja Alvar Aallon kirjasto. Päivällinen ravintola Pyöreässä Tornissa. 4.matkapäivä Aamiaisen jälkeen Viipurin kierros/kasarmit ja Monrepos-puisto sään salliessa. Lounas hotelli Victoriassa. Passi- ja tullimuodollisuudet Nuijamaalla. Kahvitauko Utin sotilaskodissa. Helsinkiin saavutaan n. klo 20.00.

Matkan hinta 450 €/hlö Hintaan sisältyy: *asiantuntijaopastus ja matkasihteerin palvelut *3 x lounas / 3 x päivällinen / 1 x metsälounas / 2 x sämpyläkahvit sotilaskodissa *1 yö hotelli Gelioksessa, 2hh *2 yötä hotelli Victoriassa, 2hh *Viipurin linna, Alvar Aallon kirjasto, Viipurin Eremitaasi – sisäänpääsyt ja opastukset *Monrepos-puiston sisäänpääsy *linja-autokuljetus Lisämaksusta: *ryhmäviisumi 75 €/hlö *1 hengen huoneen lisä 105 €/hlö Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.4.2018 mennessä Rauni Myllyaholle, p. 040 594 2022 tai rauni.myllyaho@gmail.com. Ohjelma, ryhmäviisumikaavakkeet täyttöohjeineen sekä maksulomakkeet (ilmoittautumismaksu 100 €) lähetetään ilmoittautuneille. Huom! Passin tulee olla voimassa 6kk matkan jälkeen. Vastuullinen matkanjärjestäjä: Puolakan Valmismatkat Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja ja Puolakan Venäjän-matkojen erityisehtoja.

www.puolakka.com info@puolakka.com 6

TOIMISTOMME PALVELEE: ark. 8.30-16.00 puh. 05 544 4950


Päätoimittajan kynästä A

ika kulkee siivillä, kuten sanonta kuuluu, ja olen nyt ollut lehden päätoimittajana kokonaisen vuosikerran ajan. Lehti täytti kuluneena vuonna 50 vuotta, ja saimme juhlan kunniaksi uudistetun ilmeen käyttöömme lehden edellisessä numerossa. Yhteistyö Viivi Vannisen kanssa oli sujuvaa, ja lehden uudesta ilmeestä on tullut pääsääntöisesti erittäin positiivista palautetta. Ruutukuosin tulo lehden sivuille on hieman jakanut mielipiteitä, mutta uudistettua ulkoasua on kuitenkin pidetty raikkaana ja edelleen sotilaskotijärjestön lehdeksi tunnistettavana. Uutena päätoimittajana olen tietenkin erittäin iloinen siitä, että minulla on ollut kokeneita tekijöitä tiimissä mukana. Erityisen suuresti haluan kiittää Elina Halmista, joka on ammattitaitoisesti toimittanut sekä editoinut lehteä ja huolehtinut kielen oikeellisuudesta. Elina on muutenkin monella tavalla ollut lehden tukena päätoimittajan vaihtuessa. Myös yhteistyö painotalo Plus Digital Oy:n kanssa on ollut mutkatonta, ja Kari Vahala sekä taittaja Risto Mikander ovat olleet mukana Sotilaskoti-lehden matkassa jo pitkään. Kaikille teille lehden lukijoille myös kiitokset tarkkaavaisuudesta ja palautteesta. Hienoa on sekin, että saamme teiltä juttuja lehteen. Jatkossa toivon tietenkin edelleen mielenkiintoa juttujen kirjoittamiseen, mutta myös juttuideat ovat tervetulleita. Uudet palstat Monessa mukana, Onnittelemme ja Muistamme on tarkoitettu lukijoiden aktiiviseen käyttöön. Erityisesti mieltäni ovat lämmittäneet ne viestit, joita olen saanut lehden sisällöstä. Monet kommentit ovat tulleet aivan yllättäviltäkin tahoilta, ja niiden kautta olen huomannut, miten lehti koskettaa ihmisiä myös järjestömme ulkopuolella. On mukavaa huomata, miten juttujen aiheet ja sisällöt herättävät ajatuksia ja tuottavat iloa niin monille. Jatketaan siis yhdessä Sotilaskoti-lehden sisällön kehittämistä tulevana sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuotena. Annetaan arvokkaan ja pitkän

historiamme sekä nuorekkaan olemuksemme näkyä lehden sivuilla. Juhlavuoden slogania mukaellen tehdään järjestölehteämme ”hymyllä ja sydämellä”! Näiden kiitosten ja toiveiden myötä teille kaikille Rauhallista joulunaikaa sekä onnea ja menestystä uudelle vuodelle! ■

7


Virpi Alapeteri

Katriina Jouko ja Tuuli Kuutti.


Sotilaskotiliiton syyskokous L

iiton syyskokous pidettiin 28.10. Hotel Arthurin juhlasalissa Helsingissä. Tässä samassa salissa 99 vuotta aikaisemmin toukokuussa 7.5.1918 avasi ovensa ensimmäinen suomalaisille sotilaille tarkoitettu sotilaskoti. Ennen kokouksen alkua kenttärovasti Janne Aalto piti hartaushetken sekä hiljaisen hetken Raaseporin tasoristeysonnettomuuden uhrien muistolle. Kokoukseen toi Puolustusvoimien tervehdyksen liiton yhteysupseeri, kommodori Pasi Pajunen ja Rajavartiolaitoksen tervehdyksen komentaja Mikko Hyyppä. Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen toivotti puheenvuorollaan kunniajäsenet, kutsuvieraat, kokousedustajat ja kokouksen seuraajat tervetulleeksi ja avasi kokouksen Kokouksessa oli 59 virallista edustajaa 31 yhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Satu Wigren (Dragsvik Soldathemsförening). Kokous hyväksyi järjestön strategisen suunnitelman ja Sotilaskotiliiton toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2018. Tuleva vuosi on sotilaskotityön juhlavuosi, ja juhlavuoden tunnus sekä slogan esiteltiin kokousväelle.

Henkilövalinnat Kokouksessa valittiin kaksi varsinaista ja yksi varajäsen liiton hallitukseen. Valituiksi tulivat Virpi Alapeteri (Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys) Riitta Rainio (Helsingin Sotilaskotiyhdistys) ja Pippa Rantala (Rissalan Sotilaskotiyhdistys). Lämpimät onnittelut valituille! Kokouksen päätteeksi Tuuli Kuutille ojennettiin liiton hallituksen hänelle myöntämä pienoislippu sekä kukat. Tuuli toimi liiton hallituksessa yhdeksän vuotta. Hän oli useiden vuosien ajan varapuheenjohtajana sekä poikkeusoloprosessin omistajana. Tuulille lämpimät kiitokset merkittävästä työstä järjestön hyväksi. Satu Mustalahti

Hallitukseen valittujen motot:

Riitta Rainio: ”Yhdessä eteenpäin!”

Pippa Rantala: ”Sotilaskotityötä, hymyllä ja sydämellä.”

Virpi Alapeteri: "Luistelen sinne minne kiekko on menossa, en sinne missä se on ollut." - Wayne Gretzky #99 -


Tuuli Kuutti

Syyskokousedustajat nauttivat pÜydän antimista.

Syyskokoukseen osallistuneet saivat ennen kokousta kuulla Kaartin soittokunnan varusmiessoittajien musiikkia.


Tule mukaan some-agentiksi!

V

uosi 2018 on sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuosi. Alkuvuodesta käynnistyy some-agentti -toiminta, jonka tarkoituksena on, että eri puolilla Suomea tehtävä sotilaskotityö saa kattavaa positiivista näkyvyyttä Sotilaskotiliiton Facebook-sivulla. Haluamme näkyä valtakunnallisena toimijana ja innostaa uusia jäseniä mukaan sotilaskotityöhön. Tähän tavoitteeseen päästäksemme tarvitsemme apua yhdistyksistä. Olisiko teillä nimetä some-asiasta kiinnostunutta jäsentä some-agentiksi? Some-agentti on ihan tavallinen sotilaskotityötä harrastava jäsen, joka laittaa 1-3 postausta vuodessa Sotilaskotiliiton fb-sivulle. Sotilaskotiliiton fb-sivulle toivomme päivityksiä, joissa näkyy monipuolista sotilaskotitoimintaa, sisarten yhteishenkeä ja tekemisen meininkiä. Agentti voi kirjoittaa tunnelmista, tapahtumista sekä siitä, mitä olette tehneet esim. oman yhdis-

tyksen täyttäessä vuosia tai osallistuessa juhlavuoden erilaisiin tapahtumiin. Myös arjen sotilaskotityöstä ja vihreästä harrastuksesta kertominen sekä toiminnalliset kuvat kiinnostavat varmasti fb-sivujemme seuraajia. Kuvia voi olla esim. 1-3 kpl ja saatteena tekstiä sekä tarinaa tilanteesta. Yhdistyksen nimi on hyvä mainita. Tarkemman ohjeistuksen ja aktiivisen verkoston äärelle Some-agentit pääsevät omassa fb-ryhmässään. Apua saa aina tarvittaessa Sotilaskotiliiton some-työryhmältä ja Sotilaskotiliiton toimistolta. Ilmoittautuminen 15.12.2017 mennessä Lyytin kautta linkistä https://www.lyyti.fi/ questions/2b784c9716. Tule mukaan some-agentiksi ja tuomaan sotilaskotiharrastusta näkyväksi! ■ Terveisin Sotilaskotiliiton some-työryhmä Satu, Laura, Anne, Anne-May ja Hanna


Päivi Heikkinen

Sisaret lauantai-illan teatteriesitystä katsomassa. Puoli-Suomen sisarpäivät Kajaanissa 23.-24.9.2017

Vapaaehtoistyö yhdistää

S

otilaskotialue Puoli-Suomen sotilaskotipäivät keräsivät viikonloppuna 23.-24.9. Kajaaniin noin 130 sotilaskotisisarta akselilta Kuopio-Sodankylä. Päivät pitivät sisällään kouluttautumista, kokoustamista ja virkistäytymistä. Lisäksi päivillä oli mahdollisuus niin vanhojen tuttujen tapaamiseen kuin uusien sisartuttavuuksien luomiseen. Lauantain ohjelma koostui koulutuksesta, teatteriesityksestä Konsta Pylkkäsen tarinoita sekä yhteisestä illanvietosta. Koulutusosuuden aloitti eversti evp Heikki Hiltula, joka kertasi isänmaallisten juhlien ja juhlamenojen etikettiä ja protokollaa. Koulutus jatkui Sotilaskotiliiton asutyöryhmän puheenjohtaja Katriina Joukon opastuksella sotilaskotisisaren pukeutumiseen liittyvistä ohjeista ja merkkien käytöstä. Päivän koulutusosion päätti Sotilaskotiliiton kunniajäsen Eva Lindblad, joka kävi läpi järjestömme arvoja sotilaskotityön arjessa. Vapaaehtoisuus on koko toiminnan kivijalka. Muut järjestömme arvot ovat yhteisöllisyys, osaaminen ja itsensä kehittäminen, luotettavuus sekä iloisuus ja palvelualttius. – Sotilaskodeissa vapaaehtoiset sisaret varmistavat varusmieslähtöisen hintatason. Ilman tätä voimavaraa kodit eivät voisi

palvella seitsemänä päivänä viikossa. Sotilaskodit ovat tärkeä kodinomainen kokoontumispaikka asepalvelustaan suorittavalle varusmiehelle, Eva Lindblad korosti. Puoli-Suomen sotilaskotialueeseen kuuluvat yhdistykset Sodankylästä, Rovaniemeltä, Oulusta, Kajaanista, Kuopiosta ja Kontiolahdelta sekä Rajasotilaskotiyhdistyksen Kuhmon, Suomussalmen, Rovaniemen, Onttolan, Lieksan ja Ilomantsin paikallisosastot. Viime vuoden aikana niiden 1 398 sisarta teki vapaaehtoistyötä yli 51 000 tuntia. Tämä tarkoittaa keskimäärin 39 tuntia sisarta kohden. Sunnuntaina sisarpäivät jatkuivat Voitontien kirkon jumalanpalveluksella, jonka toimitti kenttärovasti Penna Parviaisen. Sisarpäivät päättyivät päiväjuhlaan Kajaanin Sotilaskodissa. Prikaatin komentaja, eversti Tuomo Repo ja Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Kirsi Patrikainen toivat tervehdyksensä. Virallinen osuus päättyi PANLEINO-duon musiikkiesitykseen. Lähtölounaan ja juhlakahvien jälkeen sisaret lähtivät kotimatkalle kouluttautuneina ja virkistäytyneinä. Päivi Heikkinen ja Eija Orell-Seppälä Kajaanin Sotilaskotiyhdistys ry:n tiedottajat


P채ivi Heikkinen

Sunnuntain kentt채hartaus Voitontien kirkossa.

P채iv채juhla sunnuntaina Kajaanin sotilaskodissa.


Suurella sydämellä 70 vuotta sotilaskotityötä Kokkolassa

K

Eija Luukkanen

okkolan Sotilaskotiyhdistys juhli 70-vuotistaivaltaan lokakuussa Lohtajan Vattajan leirisotilaskodissa. Kun Kenttätykistörykmentti I:n kolmas pataljoona muutti Pikiruukin alueelle Kokkolaan 1945, Sotilaskotiliitto perusti paikalle kanttiinin ja rakennutti myöhemmin parakkirakennuksen sotilaskodiksi. Sotilaskotiliiton toimistopäällikkö Viivi Nyberg kävi toukokuussa 1946 tutustumassa sotilaskotitoimintaan Kokkolassa. Samalla hän keskusteli rovasti ja ruustinna Sillanpään kanssa sekä patteriston johtajan, eversti ja rouva Lautelan kahvikutsuilla upseerien ja rouvien kanssa yhdistyksen perustamisesta paikkakunnalle. Kaikki olivat innostuneita asiasta ja arvelivat kaupunkilaisista saatavan monia innostuneita jäseniä. Yhdistyksen perustaminen toteutui kuitenkin vasta seuraavana vuonna, kun patteriston johto kutsui asiasta kiinnostuneita Sisaret Irja Isorinne ja Anita Prest myyntityössä leirillä Vattajalla. kaupunkilaisia 21.10.1947 pidettyyn kokoukseen. Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Aune Tudeer oli saapunut kertomaan sotilaskotitoiminnasta. Eversti Lautela avasi kokouksen, ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Kokous valitsi johtokunnan, johon kuului kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Johtokunta valitsi keskuudestaan yhdistykselle puheenjohtajaksi

Liisa Ijäs, Lucia-mummo 2016.

ir Tomi H

vinen


Kirsi Mäntysaari

Vattajan leirisotilaskoti sisältä ja ulkoa. Hertta-Maija Suhosen. Yhdistyksen nimeksi tuli Kokkolan Sotilaskotiyhdistys – Soldathemsföreningen i Gamlakarleby. Sotilaskotiliitto luovutti 1.11.1947 sotilaskodin toiminnan, kaluston, varaston ja parakkirakennuksen Kokkolan Sotilaskotiyhdistyksen hallintaan. Yhdistyksessä syntyi ajatus pianon hankkimisesta. Olisi mukava saada yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin säestystä ohjelmasuorituksiin. Huomattiin pian, ettei pianoa voinut sijoittaa kylmään ja vetoiseen parakkiin. Niinpä perustettiin rakennusrahasto, johon saatiin kerättyä lahjoituksin ja keräyksin rahaa. Liitolta saatiin rahaa lainaksi. Uusi sotilaskotirakennus vihittiin käyttöön 27.4.1953. Piano hankittiin 1957, ja se on edelleen yhdistyksellä. Tässä sotilaskodissa toimittiin aina vuoteen 1996. Asekoulu muutti Lahteen, ja niin yhdistyksestä tuli pojaton. Yhdistys on toiminut jo vuodesta 1952 Lohtajan Vattajan leirisotilaskodissa Puolustusvoimien harjoituksien aikana. Leirien aikana on ilo palvella eri joukko-osastoista tulleita varusmiehiä ja -naisia. Heiltä saamamme kiitos on jotain, mitä millään rahalla ei saa. Silloin tällöin tapaa vielä jonkun, joka on suorittanut palvelustaan Pikiruukin kasarmeilla. Kuinka lämmöllä he muistelevatkaan sotkussa käyntejään. Yksi pitkään sotilaskotityötä tehneistä sisaristamme valittiin Lucia-mummoksi 2016. Hän

on aina pirteä Liisa Ijäs, iloinen ja aina valmiina tulemaan mukaan sisartapaamisiin. Kun häntä haastateltiin paikalliseen lehteen, harrastuksistaan hän mainitsi ensimmäiseksi sotilaskotityön. Ensi vuonna, kun vietämme sotilaskotityön satavuotisjuhlaa, tuodaan yhdessä tätä arvokasta työtämme esille. Työtä, jota tekemällä saa jotain sellaista, mitä ei suuresta hypermarketistakaan löydy: reippaita, iloisia ja kiitollisia asiakkaita. On mukava kuulla hei sieltä, moi tai moikka täältä ja kiitos vielä päälle. ■ Eija Luukkanen Kokkolan Sotilaskotiyhdistys ry


Ilkka Partanen

Mäntän Sotaveteraaniyhdistyksen kunniapuheenjohtaja, sotaveteraani Yrjö Saari kiittää Mäntän konsertin lapsikuorolaisia

Kuoreveden kuulumisia L ehden teema – iloisuus ja palvelualttius – hiukan mietitytti, mutta iloisiahan me toki olemme. Kodittomana meillä ei ole omia varusmiehiä, mutta muistamme vuosittain heitä Luonetjärven Sotilaskotiyhdistyksen kautta. Monella tavalla olemme toteuttaneet lehden toistakin aihetta. Yhdistyksemme on pieni, ja aina, kun jotain järjestämme, on suurin osa jäsenistä paikalla, niin kevät- kuin syyskokouksissa ja muissa riennoissa. Järjestämme kokousten yhteyteen muutakin tapahtumaa, joka saa ihmiset liikkeelle. Toki siksi, ettemme tapaa ns. sotilaskotityössä, huomaamme kaipaavamme mukavia juttutuokioita ja yhdessäoloa. Voisiko sekin olla palvelualttiutta? Tänä Suomi 100 -juhlavuonna olemme saaneet olla muutamissa hienoissa tapahtumissa ihan oikeasti töissä. Mäntässä ja Jämsässä järjestettiin syyskuussa Sotaveteraani-/perinnekuorojen sekä Ilmavoimien soittokunnan kanssa ”Sydän Suomessa” -konsertit, jotka Heikki Kahila juonsi. Mukana olivat myös lapsikuorot sekä solistit

16

Jenna Bågeberg ja Taisto Polvi. Me hoidimme väliajalla kahvituksen. Konserttien yleisömäärä oli yhteensä noin 1 000 henkeä, ja esiintyjiä oli noin 120. Saimme kiitosta iloisuudestamme ja hyvin hoidetusta kahvituksesta! Mäntässä avautui lokakuun alussa juhlavuoteen liittyvä Suomea kiertävä valokuvanäyttely sotaveteraaneista. Saimme hoidettavaksemme näyttelyn avajaistarjoilun. Kirsti Stenhäll ja Mirja Waulu leipoivat, ja Pirkko Toiminen sekä Mirja hoitivat tarjoilun. Näyttely sisälsi hienoja valokuvia ja tarinoita, joiden äärellä tuntee nöyryyttä ja kiitollisuutta veteraaneja kohtaan. Ja mielellään tekee työtä heidän hyväkseen. Kesäisiin tapahtumiin heinäkuussa kuuluu myös seurakunnan lähetystyön kahviteltan hoitovuoro Hallin torilla, jolloin leivotaan tarjottavat ja hoidetaan myynti. Ahkerina sisarina ovat mukana olleet Pirkko Toiminen, Kaija Lehtiö ja Raija Mäkinen. Kahvit keittelee koko kesän Helena Liukko. Soppatykki-tapahtumassa Jämsässä olivat


Hanna Taipale

meiltä mukana Pirkko Toiminen ja Vuokko Ketonen. Elokuinen Pippa Rantalan yhdistysvierailu sai myöskin sisarjoukkomme liikkeelle. Viidentoista hengen voimin vietimme iloisen ja puheliaan lauantaiehtoon Kuoreveden Hallissa Perinneyhdistyksen rantasaunalla. Kun maaliskuussa aloitamme kevätkokouksella, ja marraskuussa pidetään syyskokous, aika monta tapahtumaa siihen väliin mahtuu. Ja kun 27 jäsenen yhdistyksestä varsinkin omissa yhteisissä tapahtumissamme on mukana 15-20 sisarta, voimme olla ylpeitä osallistuvista jäsenistä. Ilmeisesti sitä palvelualttiutta löytyy näinkin toimiessa. Mirja Waulu puheenjohtaja Kuoreveden Sotilaskotiyhdistys ry

Sodevinkki: ”Mobiilitarjotin”

Jämsän konsertin kahvituksen hoitaneet Anna-Liisa Haapanen (istumassa vas.), Eila Lehtomaa, Pirkko Toiminen, takana Mirja Waulu, Oik istumassa Kirsti Stenhäll, Vuokko Ketonen, seisomassa Anna-Maija Taipale, Tarja-Leena Toukonen. Kuvasta puuttuu Mäntän konsertissa mukana ollut Riitta Seppälä.

Anne-May Asplund

Tarvikkeet: Irtokarkkilaatikko Tarjottimen voi helposti täyttää vaikka kahdella kupillisella kahvia ja kahdella munkilla. Tarjotin on vakaa, ja sitä voi helposti kantaa yhdellä kädellä ilman, että kaikki liukuu tarjottimelta. Mobiilitarjotin on erityisen kätevä sodeautossa esim. valapäivinä tai muissa tapahtumissa. Ne on helppo latoa päällekkäin, eivätkä vie liikaa tilaa, tietenkin auton koosta riippuen. Kannattaa kokeilla!

Sodevink: “Mobil-bricka” Material: En lösgodislåda Brickan kan lätt fyllas med tex två koppar kaffe och två munkar. Brickan är stabil och den kan lätt bäras med en hand, utan att allt glider av brickan. Mobil-brickan är speciellt användbar i sodebilen t.ex. på speciella evenemang som krigsmannaeden. Den är lätt att stapla och tar inte alltför mycket plats, beroende på bilens storlek förstås. Det lönar sig att prova! Anne-May Asplund Dragsvik Soldathemsförening r.f.

17


Lahden Sotilaskotiyhdistyksen Hopealanka-jaosto jo 50-vuotias L ahden Sotilaskotiyhdistyksen toimitilassa juhlittiin sunnuntaina 15.10.2017 Hopealangan 50-vuotistaivalta. Hopealankatoiminnan perusti vuonna 1967 nyt jo edesmennyt kunniapuheenjohtaja Wendla Salokas. Alun perin jaostoon sai liittyä täytettyään kolme kertaa kaksikymmentä vuotta. Varusmiessoittokunnan reserviläiset toivat juhlaan musiikkitervehdyksen. Alkumaljat nautittiin Sotilaspoikaa kuunnellen, ja myöhemmin trio esitti vielä muuta mieleenpainuvaa musiikkia. Sotilaspastori Risto Kaakinen puhui lämmöllä lähes 100-vuotiaasta yhdistyksestämme. Puheenvuorossaan hän arvosti sitä, että toimintamme jatkuu edelleen varusmiesten hyväksi muutoksista huolimatta. Maittavan lounaan ja kakkukahvien jälkeen muistettiin entisiä ja nykyistä Hopealangan vetäjää pienellä lahjalla. Me kaikki juhlassa mukana olleet sisaret tunsimme keskuudessamme

suurta yhteenkuuluvuutta. Toiminta jatkuu aktiivisena. Kokoonnumme toimitilassamme Kymintiellä kuukausittain, ja tapaamisiin ovat kaikki sisaret tervetulleita. Vanhan perinteen mukaan muistamme tammikuussa edellisenä vuonna poisnukkuneita, ja helmikuussa juhlimme edellisenä vuonna pyöreitä vuosia täyttäneitä. Olemme nykyisin mukana Vapaussodan Lahden seudun Perinneyhdistyksen tarinatuokioissa, joita järjestetään toimitilassamme. Tilaisuuksissa kuullaan aina jokin mielenkiintoinen alustus, sekä keskustellaan aiheesta. Olemme ylpeitä ja onnellisia Hopealangasta ja katsomme valoisasti tulevaisuuteen. Katriina Jouko ja Ulla Thil Lahden Sotilaskotiyhdistys ry Anneli Ståhl

Anita Juden (vas.), Raili Karhunen, Irja Vienola, Marja-Leena Toivonen, Aili Jortikka ja Ritva Perttilä.


Anneli Ståhl

Vaate ja aate kirkkaana myös sotilaskotityön juhlavuonna J uhlavuosi lähestyy, ja me sisaret, sotilaskotityön mannekiinit, olemme esillä perustyötä tehden, messuilla, tapahtumissa sekä juhlissa tilanteenmukaisesti pukeutuneina ja hymy huulilla. Muistutan vielä, että kaikki edelliset sotilaskotiasut ovat yhtä virallisia kuin nykyinen Proflinen valmistama. Esimerkiksi juhlakonserttiin 29.4.2018 Järvenpäässä voit pukeutua • ensimmäiseen yksiosaiseen pukuun, jossa on valkoinen kaulus, •  Riitta Immosen suunnittelemaan yksi- tai kaksiosaiseen asuun, •  Maj Kuhlefeltin ja Pii Sarpanevan Rissaselle suunnittelemaan jerseytakkiin, valkoiseen huivikauluspuseroon ja vihreään laskoshameeseen, •  Sirpa Rahdun Image Wearille suunnittelemaan vihreään bleiseriin, valkoiseen puseroon, jossa vihreät tereet, vihreään hameeseen tai pitkiin housuihin tai • Proflinen bleiseriin, valkoiseen puseroon vihrein terein kauluksessa, vihreään kapeaan hameeseen tai pitkiin housuihin. • Bleiserin voit korvata vihreällä villatakilla. • Yksittäinen sisar voi pukeutua myös lehvä- tai ruutupaitaan ja vihreään hameeseen tai pitkiin

housuihin • Proflinen nykyistä järjestöpuseroa on mahdollista käyttää Image Wearin ja eri villatakkien kanssa. Proflinelta on mahdollista ostaa järjestöasun kangasta ja teettää siitä hame tai pitkät housut kunnioittaen heidän suunnittelemaansa mallia (kuvat Intrassa). Järjestöpuseron materiaali on vaihdettu keveämmmäksi ja joustavammaksi. Pukuohjeisiin on lisätty: • Casual: ruutupaita, villatakki, jossa jäsenmerkki, vihreä hame tai pitkät housut tai ruutupaita, jossa sisarmerkki, vihreä hame tai vihreät pitkät housut • Smart casual: järjestöpusero, villatakki, jossa jäsenmerkki, vihreä hame tai vihreät pitkät housut Vaikka järjestömme on hyväksynyt mustat pitkät housut lehvä-/ruutupaidan kanssa pidettäväksi, toivon mahdollisimman monen sisaren pyrkivän vihreään kokonaisuuteen etenkin juhlavissa tilaisuuksissa. Asuterveisin Katriina Jouko


Sotilaskotiliiton pj Kirsi Patrikainen ja Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen pj Vappu Alapeteri luovuttivat Sotilaskotiansioristit Lapin sotilassoittokunnan kapellimestareille musmaj Juha Ketolalle ja musmaj Jaakko Nurilalle.

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys juhlisti viidettä vuosikymmentään R ovaniemellä vietettiin lauantaina 9.9.2017 sotilaskotiyhdistyksen 50-vuotispäivää. Varsinaista juhlapäivää edeltävänä päivänä, perjantaina, sotilaskodissa pidettiin Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen historiasta kertovan kirjan julkaisutapahtuma. Julkistustilaisuudessa oli paikalla Rovaniemen yhdistyksen jäseniä sekä Lapin lennoston komentaja, eversti Mikko Kauppala. Signe Happosen kirjoittama historiikki kertoo yhdistyksen viimeisimmästä vuosikymmenestä. Haastattelimme historiikin kirjoittajaa Signe Happosta historiikin julkistamisen jälkeen. Kirjoittaja on ollut mukana Rovaniemen yhdistyksen toiminnassa noin 20 vuotta jäätyään eläkkeelle historian opettajan ammatistaan. Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Vappu Alapeteri valtuutti aikanaan Happosen kirjoittamaan historiikin yhdistyksen historiasta. Uusin julkaisu on jatkumoa kymmenen vuotta sitten julkaistulle yhdistyksen 40-vuotisesta historiasta kertovalle kirjalle. Viimeisimmästä vuosikymmenestä kertovalle kirjalle ovat hyvin keskeistä Suomen turvallisuuspoliittiset muutokset ja sen myötä sotilaskotityöhön tulleet muutokset. Haastattelussa Happonen korostaa vapaaehtoistyön arvokkuutta. Hän toi esiin myös mielenkiintoisen faktan: kuluneella vuosikymmenellä sotilaskodin sisaret ovat työskennelleet 110 945,5

20

tuntia Rovaniemen sotilaskodin hyväksi. Tunnit on merkattu sotkun tuntivihkoon, johon ''pitäisi merkitä kaikki työtunnit''. Happosen mukaan edellä mainittu tuntimäärä on siis todellisuudessa korkeampi. Historiikin kirjoittaja näkee sotilaskotiyhdistyksen tulevaisuuden hyvänä ja uskoo, että jo lähes 100 vuotta sitten Rovaniemelle perustetun ensimmäisen sotilaskodin perinteitä tullaan vaalimaan jatkossakin. Lauantain varsinaista juhlaa vietettiin kahdessa osassa. Vuosipäivän juhlintaan kuului Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston Rykmenttisalissa järjestetty konsertti, jossa Lapin sotilassoittokunta soitti musiikkia vuosien varrelta. Soittokunnan entinen päällikkö, musiikkimajuri Juha Ketola oli mukana juhlassa ja lauloi muun muassa Rauno Haahdin säveltämän kappaleen Vihreille Sisarille. Soittokunnan mukana esiintymässä oli myös Oulun pop & jazz -konservatorion opiskelijoita. Heidän ohjaavana opettajanaan toimi Tapio Maunuvaara. Konsertin jälkeen juhlaväki siirtyi Rovaniemen sotilaskotiin. Sotilaskodissa oli tarjolla juhlaan kuuluva tarjoilu, johon totta kai kuuluivat herkulliset täytekakkukahvit myös meille varusmiehille. Tkm Lammassaari Aleksanteri 2/17 / LAPSSK


Vm Launimaa Petri 2/17 LAPSSK

Jaakko Nurila kiittää Irene Hannulaa saamistaan villasukista.

Historiikin kirjoittaja Signe Happonen.

Varusmieskonsertti Tikkakoskella

I

lmasotakoulun varusmieskonsertti oli menestys. Pitkän Lohtajan-harjoitusviikon jälkeen varusmiehet olivat väsyneitä, mutta se ei missään vaiheessa iltaa näkynyt. Erityiseksi illan teki avec-mahdollisuus, joka toi iltaan ihan omanlaisensa mausteen. Tärkeintä tällaisen illan järjestämisessä on rento meininki, hyvä musiikki sekä aina suussasulavat sotilaskodin munkit. Illan uskomattomasta musiikkitarjonnasta vastasi Puolustusvoimien varusmiessoittokunta. Kappaleita

kuultiin nuorekkaasta Dingosta aina JVG:hen. Illan aikana innostuimme myös kokeilemaan letkajenkan varusmiesennätystä vahvuudella 276, mikä antoi viimeisen silauksen illan huumalle. Haluan kiittää Luonetjärven Sotilaskotiyhdistystä loistavasti onnistuneesta yhteistyöstä, ja voin taata, ettei tämä varusmieskonsertti jäänyt viimeiseksi. Alik. Karhila Ilmasotakoulun VMTK:n pj.

21


Hämeenlinnan Sky

Mistä on herkulliset joulukakut tehty? Glögistä, piparkakuista, suussa sulavista suklaamuruista. Niistä on herkulliset joulukakut tehty!

Sotkun joulukakku Pohja: 130 g piparkakkuja 90 g suklaatäytekeksejä (esim. Domino) 150 g sulaa voita 30 g suklaarouhetta Täyte: 2 dl vispikermaa 250 g maustamatonta tuorejuustoa 250 g maitorahkaa 1 dl sokeria 50 g suklaarouhetta 70 g piparkakkumurua 4 kpl liivatelehtiä 0,5 dl kuumaa vettä

22

Lumihiutaleen valmistaminen. Kiille: 2 dl vahvaa glögiä 2 kpl liivatelehtiä Koristeeksi: valkosuklaisia lumihiutaleita valkosuklaarouhetta Valmistusohje: • Murskaa piparkakut ja suklaatäytekeksit. Rouhi suklaa. Sulata voi. Yhdistä. • Taputtele seos Ø 22-24 cm irtopohjavuoan pohjalle kakkupahvin/leivinpaperin päälle. Vuoan sisäreunat voi sivellä ohuesti öljyllä tai käyttää reunakalvoa. Laita kylmään täytteen valmistamisen ajaksi. • Laita täytteen liivatelehdet pehmenemään kylmään veteen.


Hämeenlinnan Sky

Kakun täyttäminen. • Vatkaa kerma vaahdoksi, mausta sokerilla. • Sekoita tuorejuusto, rahka, piparimurut ja suklaarouhe tasaiseksi. Lisää kermavaahto seokseen. • Kuumenna vesi kiehuvaksi. Sulata liivatelehdet siihen. Kaada ohuena nauhana täytteen joukkoon, sekoita hyvin. • Kaada täyte piparkakkupohjan päälle. Tasoita pinta. • Peitä kelmulla. Anna hyytyä jääkaapissa vähintään 4 tuntia. • Valmista kiille: Laita liivatteet pehmenemään kylmään veteen. Kuumenna 1/2 dl glögiä kiehuvaksi. Sulata liivatteet siihen. Lisää joukkoon loppu, kylmä glögi, jäähdytä hetki ja kaada varovasti tai lusikoi hyytyneen kakun pinnalle. Anna hyytyä jääkaapissa noin 1 tunti. • Piirrä tai tulosta lumihiutaleet paperille ja

aseta paperi leivinpaperin alle. Valmista lumihiutalekoristeet pursottamalla sulaa valkosuklaata leivinpaperin päälle. Jäädytä koristeet pakastimessa. • Irrota hyytynyt kakku varovasti vuoasta ja koristele lumihiutaleilla ja valkosuklaarouheella. • Ota kakku huoneenlämpöön 15 minuuttia ennen tarjoilua. Reseptin kehittelivät Kirsi ja Elli Hämeenlinnan Sotilaskotiyhdistyksen leipomosta. Koemaistelusta vastasivat sotilaskodin henkilökunta ja satunnaiset sotilaskodin asiakkaat. ”Todella herkullista, voisin syödä vaikka koko kakun! Maistuu joululta.” - varusmies Aleksi ”Kakku oli erittäin hyvä. Pohja todella herkullinen. Pehmeä täyte kruunasi kaiken.” - tykkimies Ahrio -

23


OulSky/käsityöjaosto

Superlonipala työnnetään lapasen sisään. Lapasen kämmenselkään sommitellaan villasta kuvioita, jotka pistellään kiinni huovutusneulalla.

Naisen huovutettu lapanen (koko L) Lanka: Fritidsgarn tai vastaava, menekki n. 100 g Puikot: 5-6 käsialan mukaan Luo sukkapuikoille 32 s ja jaa s:t neljälle puikolle, 8 s kullekin. Neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein, 1 krs nurin, 1 krs oikein ja 1 krs nurin. Jatka neulomalla sileää neuletta 15-22 krs, varren halutusta pituudesta riippuen. Aloita peukalokiilan lisäykset: neulo kerrosta, kunnes ensimmäisen puikon lopussa on 3 s. Tee lisäys (= ota kahden s:n välinen lankalenkki vasemmalle puikolle ja neulo se kiertäen oikein), neulo 1 s oikein, tee lisäys ja neulo 2s oikein. Jatka neulomalla aina oikeaa ja toista kiilan lisäykset vielä joka 3. krs 4 kertaa. Kiilan silmukkaluku lisääntyy aina kahdella. Kun olet tehnyt lisäykset valmiiksi, neulo 1 krs ja sitten seuraavaa kerrosta kiilan alkuun. Siirrä kiilan 11s apulangalle odottamaan. Luo kiilan kohdalle 5 uutta silmukkaa. Neulo 2 krs sileää neuletta. Kavenna kiilan kohdalle luodut uudet silmukat tasaisesti tulevien kerrosten aikana pois niin, että jokaisella puikolla on 8 s. Jatka aina oikein -neuletta peukaloreiän jälkeen 24 krs.

Kärkikavennukset: neulo 1. ja 3. puikolla kolmanneksi ja toiseksi viimeinen silmukka etureunoistaan yhteen ja 2. ja 4. puikolla toinen ja kolmas silmukka takareunoistaan yhteen. Toista näin joka kierroksella, kunnes kullakin puikolla on 2 s. Katkaise lanka, pujota se silmukoiden läpi ja päätä hyvin. Peukalo: Ota peukalokiilan odottamassa olevat 11 s puikolle ja poimi lisäksi 7 s = 18 s. Jaa s:t 3 puikolle ja neulo sileää neuletta suljettuna neuleena. Kun olet neulonut 15 krs, aloita kärkikavennukset. Neulo jokaisen puikon lopussa 2 s oikein yhteen, kunnes työssä on jäljellä 6 s. Katkaise lanka, pujota se silmukoiden läpi ja päätä hyvin. Huovuta lapaset pesukoneessa koneen tehosta riippuen 40-60 asteen pesussa, esim. parin pyyheliinan seassa. Jos haluat testata oman koneesi huovutustehoa, neulo sitä varten pieni mallitilkku ja pese se ensin. Liian isoiksi pesun jälkeen jääneitä lapasia voi huovuttaa uudestaan seuraavassa pesussa. Koristele haluamallasi tavalla. Huom! Valmiille lapasille pelkkä käsinpesu! OulSky:n käsityöjaosto


OulSky/käsityöjaosto

Talvisiin käsitöihin pehmeä villa sopii ihanasti. Koristelua varten tarvitaan huovutusvillaa, huovutusneuloja, pieni pala superlonia alustaksi sekä strasseja.

Huovutusneula uppoaa myös styroksiin. Sydämen tai pallon pintaan huovuttamalla saadaan hienot joulukuusen koristeet.

Lopuksi liimataan vielä muutamia strasseja koristeeksi. Lämpöinen lapanen kimaltaa kauniisti.

Jouluomena, havunoksat, kuurakiteet... Vain mielikuvitus on rajana!


Satu Mustalahti

Juhlavuoden sukan ruutuvariaatio Inka Tiittanen on jatkanut viime numerossa julkaistun Irene Tarpilan suunnitteleman juhlavuoden sukan tuotekehittelyä ja neulonut sukasta ruutukuosisen version.

S

ukan varren kaulus ja muu sukka neulotaan kuten alkuperäisessä ohjeessa (alla), mutta varteen tehdään ruutukuvio siten, että neulotaan kauluksen jälkeen (oikeaa) kolme kerrosta vihreällä värillä ja sen jälkeen yksi valkoinen kerros. Ruutu tehdään neulomalla kolme vihreää silmukkaa ja yksi valkoinen silmukka toistaen kolme kertaa, jonka jälkeen taas valkoinen kerros. Näin neuloen jatketaan, kunnes varsi on halutun pituinen. Ennen kantapäätä kannattaa kutoa yksi vihreä kierros päättämään varsi.

Sukan perusohje vielä kerran:

Lanka (vihreä ja valkoinen) 7 veljestä tai vas-

26

taava, puikot 3,5 tai käsialan mukaan. Luo valkoisella langalla 48 s, neulo tasona aina oikeaa 2 krs. Neulo 1 krs nurjaa ja jatka sileää neuletta 7 krs, joka krs 1. s aina oikein. Neulo vielä 1 krs oikeaa. Jaa silmukat neljälle puikolle, 12 s/puikko. Jatka suljettuna neuleena 2 krs nurjaa. Vaihda työhön vihreä lanka ja neulo vielä 1 krs nurjaa. Aloita joustinneule 1 s kiertäen oikein, 1 s nurin. Jatka joustinta n. 7 cm. Aloita kantapää. Sukassa on vahvistettu kantapää, kiilakavennukset joka toinen krs ja kärjessä sädekavennus, eli loppuosa neulotaan perussukan ohjeella. Lopuksi käännä kaulus ja höyrytä kevyesti. Ompele nappi kaulusten väliin.


Monessa mukana Sotilaskotiyhdistysten jäsenet kertovat, mitä heidän sotilaskotiharrastukseensa sisältyy ja missä muussa harrastustoiminnassa ehtivät olla mukana. Voit antaa toimitukselle vinkkejä tuntemistasi järjestön jäsenistä, joilla on muitakin mielenkiintoisia harrastuksia eli jotka ovat ”monessa mukana”.

Nimi: Martti Kivioja Ikä: 75 vuotta Perhe: Vaimo Paula, 2 lasta ja 3 lastenlasta Mikä sana kuvaa minua parhaiten? Energinen Sotilaskotiyhdistys: Oulun Sotilaskotiyhdistys ry Yhdistykseen liittymisvuosi: 2005. Mikä sai tulemaan mukaan vihreään joukkoon? Olen työssäni huoltokoulutettuna upseerina ollut järjestämässä yhteistyössä sotilaskotitoimintaa ampumaleireillä ja maastoharjoituksissa. Isommassa harjoituksessa Pohjan Prikaatin huoltopäällikkönä olen vuokrannut harjoitukseen tiloja sotilaskodin käyttöön ja järjestänyt sotilaskotipäällikön kanssa yhteistyössä harjoituksessa olleiden useiden myyntiautojen maastokeikkoja. Varusmieskoulutuksen loputtua Oulussa 1998 tuli ongelmaksi myyntiauton kuljettajakysymys, koska varsinkaan lyhytkestoisille keikoille joukko-osastoista ei saatu varusmieskuljettajia. Jäätyäni eläkkeelle minulle jäi Puolustusvoimien C-ajokortti, ja sen uusittuani toimin myyntiauton kuljettajana. Vakuutusten takia todettiin, että olisi parempi, jos liittyisin sotilaskotiyhdistyksen jäseneksi, ja näin sitten teinkin. Mitä kuuluu sotilaskotiharrastukseeni? Toimin alkuvaiheessa sekä myynti- että tila-auton kuljettajana ja materiaalin parissa mm. avustajana tukkukäynneissä, koska vaimoni oli LSK-päällikkö. Toiminta huipentui osaltani vuonna 2014,

jolloin minut valittiin hallituksen varajäseneksi ja seuraavana vuonna varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistykseen liittyi jäseneksi muitakin miehiä, joten 2013 perustettiin miehille oma Velijaosto, jonka päällikkönä olen ollut alusta alkaen. Velijaostossa on nyt yli 20 jäsentä, ja kahden päällikön johdolla olemme olleet tekemässä useita yhdistyksemme toimintaan liittyneitä muuttoja. Mielenkiintoisten tehtävien kohokohdaksi voisin todeta mukanaolon munkinpaistokontin hankinta- ja kalustustyöryhmässä viime vuoden lopulta lähtien. Kontti rakennettiin Conlog Oy:n Seinäjoen tehtaalla kuuden metrin merikontista ja saatiin yhdistyksen käyttöön elokuussa. Yhdistykselle tärkeitä munkkeja on valmistunut kontissa siitä lähtien useita tuhansia. Mikä on tässä harrastuksessa parasta? Vaihtelevat tehtävät ja vuorovaikutus. Nähdä ja kokea maastokeikoilla asiakkaiden tyytyväisyys. Mitä muuta ehdin harrastaa ja mistä näiden harrastusten parissa erityisesti nautin? Metsästän sekä suur- että pienriistaa ja liikun muutenkin luonnossa. Motto Vierivä kivi ei sammaloidu.


Todentuntuinen myrsky laittoi harjoittelemaan varautumistaitoja Valtakunnalliset NASTA-valmiusharjoitukset ovat niin suosittuja, että kaikki halukkaat eivät mahdu mukaan. PikkuNASTA Savotar 2017 vastasi kysyntään. Annamaija Silander

N

aisten Valmiusliiton ensimmäinen PikkuNASTA-harjoitus järjestettiin 30.9.-1.10. Mikkelissä. Harjoituksessa oli kaksi naisille suunnattua turvallisuus- ja varautumisaiheista kurssia, Myrskyn silmässä sekä Maasto- ja erätaidot. Harjoituksessa kurssilainen pääsi kokemaan elämyksen pienemmästä NASTA-harjoituksesta. Liitolla on suunnitelmissa, että useampia pienimuotoisempia PikkuNASTA-harjoituksia järjestetään tulevaisuudessa ympäri Suomen. Kuvitteellinen myrskytilanne haastoi kurssilaisia Myrskyn silmässä -kurssi piti sisällään harjoituksia maastossa suojautumisesta myrskyn aikana, tien raivaamisesta ja kadonneen etsinnästä. Kurssilaisille järjestettiin todentuntuinen myrskytilanne, jossa opittuja asioita päästiin harjoittelemaan konkreettisesti. - Kurssilla kuvattu myrskytilanne harjaannutti kurssilaisia toimimaan oikeassa tilanteessa myös viranomaisten tukena, toteaa Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Kaarina Suhonen. Maasto- ja erätaidot -kurssilla yövyttiin syksyisessä maastossa. Kurssilaiset harjoittelivat tilapäismajoitteen ja tulen tekoa, suunnistusta sekä ensiapua. Kurssi oli erittäin suosittu, ja se täyttyi nopeasti innokkaista eräilijöistä. PikkuNASTA-harjoitukseen osallistuneita kurssilaisia motivoi turvallisuus- ja varautumistaitojen opettelu. PikkuNASTA-harjoitus toteutettiin vapaaehtoisvoimilla Savotar 2017 -harjoitukseen osallistui noin 60 henkilöä. Harjoituksen organisaatiossa työskenteli vapaaehtoisia naisia niin kurssinjohtajina, kouluttajina kuin erilaisissa huoltopalveluissa ja toimistotehtävissä. Naisten Valmiusliitto ry:n Etelä-Savon alueneuvottelukunta toteutti harjoituksen yhdessä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen Mikkelin koulutuspaikan kanssa. - Savotar 2017 -harjoitus sujui hyvin tehtäviinsä sitoutuneiden vapaaehtoisten naisten avulla. NASTA-harjoitukset ovat erinomainen

Kaarina Suhonen

tilaisuus oppia, kuinka erilaisia koulutuksia järjestetään ja mitä toimijoilta vaaditaan. Ja mielellämme otamme ensikertalaisia mukaan toimintaan kokeneiden rinnalle, kertoo harjoituksen johtaja Anna-Maija Silander. Turvallisuus- ja varautumiskoulutuksille on kysyntää, sillä vuodesta 1998 järjestetyt NASTA-harjoitusten kurssit täyttyvät aina ennätystahtia. Tänä vuonna koulutusta saa noin 700 naista. Ensi vuonna PikkuNASTA-harjoitus on tarkoitus järjestää syksyllä Mikkelissä ja Oulussa. PikkuNASTA-harjoituksen tavoitteena on sisältää kolme kurssia. Varsinaiset NASTA-harjoitukset toteutetaan keväällä Raaseporissa ja syksyllä Niinisalossa. Hanna Honkavuo viestintä- ja järjestösihteeri Naisten Valmiusliitto


Valtakunnalliset naisten

-harjoitukset

KATARINA 2018 Dragsvik 20.–22.4.

AIHEINA: Informaatiovaikuttaminen • Maasto ja luonnonmuona • B-ajolupakurssi • Käytännön ensiapu • Katuturvallisuus • Suomalainen nainen maanpuolustajana • Vesiturvallisuus • Kriisin kohtaaminen (ruots.) • Kouluttaja- ja kurssinjohtajakoulutus • Sotilaskotiliiton koulutus (ruots.)

NIKSULA 2018 Niinisalo 7.–9.9.

AIHEINA: Kouluttajakoulutus • Viestintä • Jokanaisen selviytymispakki • Maastotaidot • Maastoajotaidot ja liikenneturvallisuus • Vesiturvallisuus • Kenttälääkintä • Suomalainen nainen maanpuolustajana • Kansainvälinen kriisinhallinta • Selviytyminen sähköttä – Kotivara

Tule mukaan NASTA-harjoituksiin parantamaan arjen turvallisuus- ja valmiustaitojasi! LISÄTIETOJA: Naisten Valmiusliitto, www.naistenvalmiusliitto.fi, p. 040 519 0162

www.naistenvalmiusliitto.fi www.facebook.com/naistenvalmiusliitto

29


Valmiusharjoitus Santahaminassa 13.-15.4.2018

H

arjoitus antaa valmiuksia toimia johtajana poikkeusoloissa, ja se soveltuu myös normaaliolojen toimintaan. Viikonlopun aikana perustetaan erilaisia toimistoja: liiton valmiusryhmän toimisto, piiritoimisto, kanttiinijoukkueen toimisto ja mahdollisesti sotilaskotiyksikön toimisto. Heille tuodaan ratkaistavaksi erilaisia haasteita, eri ihmisten sotilaskotiuralle tulleita tapauksia. Harjoitus itsessään kestää lauantaiaamusta sunnuntai-iltapäivään, perjantaina on teoriaa ja

Muistamme Aino Mäkipeura 10.8.1926-22.9.2017 Lyhyen ajan sisällä jo kolmas pitkäaikainen ja pitkäikäinen jäsenemme Aino Mäkipeura on nukahtanut ikiuneen. Hän oli isänmaallinen ja maanpuolustushenkinen koko ikänsä. Nuorena tyttönä hän ehti toimia viitisen vuotta lottatehtävissä muonittajana ja evakuoitavien huollossa. Aino Mäkipeura johti perustamaansa Rovaniemen Pikakuljetus -yritystä. Näin hän pääsi ”miesten maailmaan” ja osallistui moniin ralleihin eri puolilla Suomea. Vuonna 1992 hänet valittiin valtakunnalliseksi Vuoden yrittäjänaiseksi.

toimistojen perustamista. Viikonlopun aikana perehdytään erilaisiin käytäntöihin toimistoissa, ja samalla hiotaan yhteisiä toimintatapoja. Harjoitus on tarkoitettu sotilaskotijärjestön jäsenille, jotka toimivat erilaisissa poikkeusolotehtävissä: yhdistyksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, LSK-päällikkönä tai sotilaskotipäällikkönä, sotilaskotiyksikön päällikkönä, tai jos haluaa mukaan kanttiinitoimintaan. Harjoituksessa opetellaan mm. ylläpitämään tilannekuvaa, antamaan tilanneselostus ja kirjallinen käsky sekä ratkomaan erilaisia ongelmia. Kurssille haetaan Maanpuolustuskoulutuksen internetsivujen kautta. Kurssi avataan vuoden 2018 alussa. Lisätietoja viikonlopusta antaa Kirsi Tulkki, p. 050 381 0201 tai kirsitulkki@gmail. com.

Rovaniemen Sotilaskotiyhdistyksen jäseneksi Aino liittyi 1970 ja toimi mm. tilintarkastajana. Ensimmäisinä vuosina yhdistyksellä ei ollut omaa autoa, ja niinpä usein ajettiin maastossa ja sisarten matkoilla Ainon autoilla. Aino Mäkipeuran merkittävää osuutta yhdistyksemme toiminnassa osoittavat Sotilaskotiliiton hänelle myöntämät huomionosoitukset: liiton levyke 1987, standaari 1996, pienoislippu 1997 ja ansioristi 2002. Yhdistyksemme kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 2006. Aino Mäkipeura oli työssään tarkka, läheisistään huolehtiva ihminen. Hänestä jäi mieleeni erityisesti hänen lämmin, lempeä katseensa. Ainoa lämpimästi muistaen Rovaniemen Sotilaskotiyhdistys ry Signe Happonen


Wihuri Oy Aarnio Metro toivottaa Sotilaskotisisarille mukavaa ja rauhallista Joulua!

ASIANTUNTEVAA PALVELUA LÄHELLÄ SINUA Asiakaspalvelu 0200 50 200 | asiakaspalvelu.metro@wihuri.fi | www.emetro.fi


Tällä kokoonpanolla oli sotilaskodin marssiosasto mukana Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlapäivän valtakunnallisessa paraatissa Kuopiossa. Lämmin kiitos koko ryhmälle mukanaolosta ja Rissalan Sotilaskotiyhdistykselle järjestelyistä.

Kiitos kaikille teille, jotka neuloitte ja lahjoititte villasukkia rauhanturvaajien joulupakettiin!

Seuraavan lehden aineistopäivä on 15.1. Kirjoitusvuorossa ovat Kajaanin, Helsingin, Kontiolahden ja Tampereen seudun sotilaskotiyhdistykset sekä Sotilaskotiperinneyhdistys. Lehden teemana on alueellinen sotilaskotitoiminta, mutta myös muista aiheista voi kirjoittaa. Kirjoitukset ja kuvat lähetetään osoitteeseen toimitus@sotilaskotiliitto.fi

HUOM! Oletko sinä yhdistyksesi some-agentti? Lue lisää lehden sivulta 11. Ilmoittaudu mukaan 15.12.2017 mennessä. Tehdään hienoa sotilaskotiharrastustamme valtakunnallisesti näkyväksi.

32

Rauhallista Joulua ja Onnea Tulevalle Vu odelle! - Toimitus -

Tuleva vuosi on sotilaskotityön 100-vuotisjuhlavuosi. Useat yhdistykset juhlivat sataa toimintavuottaan tai muuten pyöreitä vuosikymmeniä. Muistakaa jakaa juhlatunnelmia lehden kautta meille kaikille.

Sotilaskoti lehti nettiin 52017  
Sotilaskoti lehti nettiin 52017  
Advertisement