Sotilaskoti 5 netti

Page 34

Kokemuksia sotilaskotitoiminnan peruskurssilta

T

aivalkosken Maijanlammella järjestettiin 19.-21.9.2014 MPK:n ja Sotilaskotiliiton yhteistyönä koulutusviikonloppu, jossa koulutettiin uusia jäseniä peruskurssilla sekä yhdistysten hallitusten jäseniä erikoiskurssilla ”Sotilaskotitoiminnan kehittäminen”. Sisaria oli Oulusta, Kajaanista, Rovaniemeltä ja Sodankylästä. Myös yhteistä ohjelmaa oli mm. ensiapu- ja hygieniakoulutuksen sekä alkusammutusharjoituksen muodossa. Lauantai-illan iloksi meille oli järjestetty vierailu Virkkusen porotilalle. Se oli mukava kokemus, johon sisältyi monenlaista isäntämme iloisella opastuksella. Muonituksesta vastasi Oulun yhdistyksen muonitusporukka, ja ruokailut olivat suoranaisia kohokohtia maistuvine aterioineen. Me molemmat olemme uusia jäseniä: olemme tulleet mukaan toimintaan kesän 2014 aikana syynä halu tehdä jotain, jolla on merkitystä ja hyvä tarkoitus. Emme kumpikaan tunteneet entuudestaan ketään sotilaskotitoiminnassa mukana olevaa, vaan olemme oma-aloitteisesti hakeutuneet Oulun Sotilaskotiyhdistyksen jäseniksi. Olimme kumpikin ehtineet olla mukana yhdellä sotilaskotikeikalla, eli kokemus toiminnasta oli hyvin vähäistä. Hauskana huomiona mainittakoon, että matkalla Oulusta Maijanlammelle huomasimme tietävämme toisemme jo muusta yhteydestä muutaman kuukauden takaa! Tämän kokemattomuuden vuoksi meillä ei ollut suuria ennak-

34

ko-odotuksia tulevaa koulutusvii- kään mukana olleilta, mm. peruskonloppua kohtaan, vaan olimme kurssin kouluttajilta Kaija Vesalalavoimin mielin mukana tutustu- ta ja koulutusviikonlopun järjestämassa ja oppimassa. Mielessä neeltä Rauni Myllyaholta, jotka kuitenkin pyöri, onkohan näin pe- eniten meille pitivät koulutusta. Airinteikkään ja jo kauan toimineen heina olivat mm. Sotilaskotiliiton liiton toiminta kuinka vanhanai- historia ja tulevaisuus nykyhetkeä kaista tai tarkkaa pukeutumisoh- unohtamatta sekä erilaiset toiminjeineen ja ansiomerkkeineen. Mie- taympäristöt, joita yhdistyksillä leisinä tapahtumina odotimme riittää. Meille molemmille jäi ajatus, eniten käytännön tekemistä, kuten kahvinkeittoa maastossa ja että olemme onnekkaita päästesensiaputaitojen päivitystä sekä sämme monipuoliselle peruskurstarkempaa tietoa Sotilaskotiliiton sille jo näin jäsenyytemme alussa, ja kurssi vahvisti käsitystämme toiminnasta ja sen historiasta. Mahdolliset pienet ennakko- siitä, että haluamme omalta osalluulot karisivat huomatessamme, tamme jatkaa sotilaskotityötä. että toiminnassa on mukana erilaisia, mutta hyvin mukavia ihmisiä, Tuija Matila ja Jaana Myllylä ja toiminta on tärkeydestään huo- Oulun Sotilaskotiyhdistys ry limatta rentoa ja sisaret huomioon ottavaa. Viikonlopun aikana oli huomattavissa yhteishenki, joka Maria Vesterinen näkyi iloisina ihmisinä ja mukavana toimintana porukassa. Joka puolella näki iloisia jälleennäkemisiä vanhojen tuttujen välillä ja ystävällistä uteliaisuutta uusia jäseniä kohtaan, eli joukossamme vallitsi kerta kaikkiaan lämmin tunnelma. Peruskurssi oli tiivis ja monipuolinen, ja kaikki käsitellyt asiat tuntuivat olennaisilta sotilaskotisisarena toimimisessa. Saimme kuulla laajasti kokemuksia sotilaskotiTuija Matila ja Jaana Myllylä. työstä toiminnassa pit-