Page 32

Reijo Sallinen

Oulujoen seurakunnan elojuhlassa kahvittamassa Eva Lindblad, Jaana Myllylä ja Olli Piikivi.

Varusmiesten hyvinvoinnin tukeminen Oulun Sotilaskotiyhdistyksen tavoitteena

V

aikka varusmiesten koulutus lakkautettiin Oulussa 20 vuotta sitten, tärkein strateginen tavoite on edelleen varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa olevien viihtyvyys, hyvinvointi ja maanpuolustusmyönteisyys. Yhdistys jakaa vuosittain stipendejä Lapin Rajavartioston Rajajääkärikomppaniassa, Jääkäriprikaatissa, Lapin Ilmatorjuntarykmentissä ja Lapin lennostossa sekä Kainuun Prikaatissa palvelleille varus-

32

miehille. Rajajääkärikomppaniassa palveleville kummipojille lahjoitetaan mm. Sotilaan virsikirjat ja lehtien vuosikertoja. Viime vuonna lahjoitusten määrä oli lähes 7 000 euroa. Kummipoikia pyritään muistamaan henkilökohtaisilla lahjoituksilla, mm. antamalla henkilökohtaisia kahvilippuja sotilaskotiin. Tänä vuonna on lahjoitettu villasukat jokaiselle kotiutettavalle varusmiehelle. Sotilaskotipalveluja viedään lukuisiin harjoi-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.