Sotilaskoti 52016

Page 18

Yhteisönäkökulmaa arjen sotilaskotityöhön Salla Mäntyniemi

1. Palveluetiketistä pojattoman yhdistyksen toimintaohjeeksi Oulun Sotilaskotiyhdistyksellä on aina ollut hyviä ohjeistuksia ja toimintaa tukevia käytänteitä. Toimintakonseptin muuttuminen 2000-luvun aikana pojattomaksi, yhteistyöverkostossa toimivaksi yhdistykseksi on tuonut meille tarpeen uudistaa ohjeistuksia. Varuskuntasotilaskotia palveli hyvin palveluetiketti, jossa eriteltiin eri toimintojen osa-alueet ja avattiin vastuut sekä seurantasuunnitelmat. Nykyinen toiminta tarvitsi selvästi erilaista ohjeistuspohjaa, joten kirjasimme vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan yhteiseksi tehtäväksemme palveluetiketin uudistamisen. Sotilaskotiliitto nimesi vuoden 2016 jäsenten vuodeksi, josta saimme vahvistusta ajatukselle, että ohjeistuksen päivitystyöhön pitäisi saada koko jäsenistö mukaan heti alusta asti. Ohjeistuksen tarkoituksena on edistää tiedonkulkua, tehdä toimintaa sujuvammaksi ja vahvistaa hyvää yhteishenkeä. Yhteisöllinen työskentelytapa, jossa kaikki jäsenet ovat arvokkaita ja toimivat kokemusasiantuntijoina, on hyvä tapa vahvistaa tiedonkulkua ja me-henkeä. Samalla tutustutaan toisiimme, puhutaan sotilaskotityön tärkeistä asioista sekä kouluttaudutaan syvällisesti ajankohtaisiin toimintatapoihin ja hyviin käytänteisiin.

18

Seinät ja pöydät täynnä fläppejä ja pienryhmät täydessä työssä.

2. Kehitystyö käynnistyy Yhteistä työskentelyä pohjusti jäsenistölle lähetetty sähköinen kysely, jolla kerättiin monipuolisessa sotilaskotitoiminnassa mukana olleiden jäsenten ajatuksia arjen toiminnasta, kehitysideoita ja ohjeistukseen nostettavia tärkeitä teemoja. Saimme alustavalla kyselyllä erittäin hyvän pohjan kehittämisprosessin aloituspäivää varten. Starttipäivään kutsuimme kaikki yhdistyksemme jäsenet. Työskentelyyn osallistui paikan päällä 30 jäsentämme. Ne, jotka eivät päässeet paikalle, laittoivat kehitysideansa sähköiseen kyselyyn, joten myös heidän ajatuksensa olivat työstettävinä päivän aikana. Arviolta 50 ihmistä toi näkemyksensä mukaan yhteiseen työskentelypäivään. Kor-

kea osallistumismäärä on osoitus siitä, että asia kiinnostaa ja yhteistä toimintaa arvostetaan, sekä rohkeudesta heittäytyä tällaiseen uudenlaiseen kehittämisprosessiin.

3. Hyötyjä ja huomioita starttipäivästä Starttipäivän työskentely oli upea kokemus. Mukana oli monipuolisesti eri jaostojen toimijoita, jaostopäälliköitä, toimisto- ja talousväkeä sekä hallituksen jäseniä. Yhteisen työskentelypäivän lopuksi jokainen sai tuoda esiin ajatuksia ja tuntemuksia päivän työskentelystä. Tunnelma oli innostunut. ”Toiminnan tärkeys selkiytyi, tämähän oli hyvä yhteinen kehityskeskustelu.” ”Jäsenten laaja-alainen osaa-