Page 34

1998 Vaasassa. Vuosien varrella hän ehti järjestää monet tarjoilut maanpuolustusjärjestöille ja maanpuolustuskursseille. Hän osallistui liikkuvan sotilaskodin työhön ja ehti käydä myös Rovajärven leirillä. Margareta kävi mm. kurssin ”Västra Finlands länsregionala försvarskurs no LS18/01”. Margareta oli pitkään yhdistyksemme johtokunnan jäsenenä, ja vuosina 2001-2006 puheenjohtajana. Yhdistys lunasti Vaasan sotilaskotirakennuksen omakseen

vuonna 2003. Margaretan kädenjälki tulee näkymään siellä vielä pitkään: hänen johdollaan maalattiin sotilaskoti sekä sisältä että ulkoa. Margaretalla oli syntyjään pohjoispohjalainen huumori, joka oli iloksi alokkaille, sotilaskotisisarille ja kaikille sotilaskotia käyttäneille. Margareta kärsi vakavista sairauksista, jotka vähitellen veivät hänen voimansa. Hänen oli luovuttava käytännön töistä sotilaskodissa. Sotilaskotityö pysyi kuitenkin lähellä hänen sydäntään viimei-

seen asti. Vielä kevätkokouksessa hän laski leikkiä muiden sisarten kanssa. Margareta Paschinsky kuoli 5.6.2015 Vaasassa. Viimeisenä toiveenaan hän esitti, että muistotilaisuus pidettäisiin sotilaskodissa. Tämän me sisaret kiitollisina toteutimme.

Matti Hämäläinen, Kuvamatti Oy

aloittamansa hankkeet loppuun saakka. Varusmiehille hankittiin uudistettuun kotiin mm. biljardipöytä ja nykyaikaiset musiikinkuuntelulaitteet. Kasarmin tiloihin varustettiin bändikämppä. Myös kirkollisen työn tukeminen oli hänelle tärkeää. Anna-Maria Väänäselle sotilaskotityö oli ensisijainen ja erittäin tärkeä harrastus. Järjestöpuolella hän arvosti sotilaskotityön kehittämistä ja jatkuvuutta. Siviilityössään päiväkodinjohtajana hän värväsi yhdistykseen monia uusia sisaria hoitolasten äideistä. Väänänen toimi Sotilaskotiliiton hallituksen varajäsenenä 1991-1993. Yhdistyksen kunniajäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1995. Siviili- ja sotilaskotiuran jälkeen Anna-Maria omistautui äänikirjojen lukemiselle. Jäämme suuresti kaipaamaan arvostamaamme kunniajäsentä.

Vaasan Sotilaskotiyhdistys – Vasa Soldathemsförening ry Lonny Nyqvist ystävä, sotilaskotisisar

In memoriam Anna-Maria Väänänen 14.7.1933-9.3.2015 Viesti yhdistyksemme kunniajäsenen Anna-Maria Väänäsen poismenosta tuli päivänä, jolloin ikivihreät sisaret olivat kokoontuneet kuukausitapaamiseen seurakunnan Tukipilariin. Saimme muistella Anna-Mariaa yhdessä ikätoverien kanssa muistokynttilän palaessa hänen kuvansa vierellä. Anna-Maria Väänänen liittyi sotilaskotijärjestöön vuonna 1967. Vuonna 1978 hänet valittiin johtokuntaan, jossa hän toimi varapuheenjohtajana ja kirjastojaoston päällikkönä 1980-1982 sekä yhdistyksen puheenjohtajana 19821990. Anna-Maria Väänäsen puheenjohtajavuosien aikana sotilaskoti muutti kaupungin vanhalta kasarmialueelta Karkialammelle, ja entinen sotilaskoti myytiin kaupungille. Kaupasta saaduilla varoilla laajennettiin Karkialammen tiloja. Soti-

34

laskodin yhteyteen saatiin nykyaikainen leipomo, kirjasto ja uudistettu, avara sali. Anna-Maria Väänänen loi hyvät suhteet silloiseen Savon prikaatin johtoon, ja se edesauttoi asioiden eteenpäin viemisessä. Häntä arvostettiin määrätietoisena johtajana, joka vei

Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry Eija Nummela

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded