__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

Pääkirjoitus

Satu Mustalahti Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja 14.12.2015

Yhteisvastuullisuus kantaa muutoksen yli

Y

hdeksän vuoden puheenjohtajuuteni Sotilaskotiliitossa päättyy vuoden vaihtuessa. Olen ollut mukana sotilaskotityössä 34 vuotta, joista viisitoista vuotta liiton toiminnassa. Perusasiat ovat tietenkin järjestön toiminnassa tänä aikana pysyneet muuttumattomina, mutta tähänkin koko järjestön historian näkökulmasta lyhyeen aikajanaan mahtuu monenlaista muutosta ja tapahtumaa. Alun perin lähdin mukaan toimintaan sen vuoksi, että tässä vapaaehtoistyössä työmme kohde oli konkreettisesti paikalla jokaisessa työvuorossa. Tämäkin asia on muuttunut. Omalla kohdallani se on muuttunut siksi, että tulin harrastuksessani ottaneeksi runsaasti hallinnollisia työtehtäviä, jotka ovat yhdistystoiminnan sujumisen kannalta tärkeitä, mutta joiden parissa työskennellessä ei varusmiestä tai reserviläistä kohtaa joka vuorolla. Toinen muutos tässä asiassa on tapahtunut laajemmin eli yhdistystasolla. Yli puolet Sotilaskotiliiton jäsenyhdistyksistä on nk. pojattomia. Koko niiden jäsenistö on kanssani samassa tilanteessa: työn kohde on siirtynyt kauemmaksi. Henkilötasolla olen kuitenkin ajatellut tekeväni merkittävää työtä, ja nimenomaan sotilaskotityötä, koko ajan. Toivottavasti varusmiehiä vaille jääneiden yhdistysten jäsenet kokevat työnsä tärkeyden kanssani samoin. Harrastaessani sotilaskotityötä minua on viehättänyt myös se, että tässä harrastuksessa eri-ikäiset, eri ammateissa toimivat, eri taustoista lähtöisin olevat naiset toimivat yhdessä tasavertaisina. Meitä yhdistää se, että tunnemme sotilaskotityön arvot omiksemme ja toimimme yhdessä kantamalla vastuuta niin varusmiehistä ja kertausharjoituksissa olevista reserviläisistä kuin myös toisistamme. Oletettavaa on, että muutostahti tulee entisestään nopeutumaan, vaikka trendejä elämän hidastamisesta nouseekin esiin. Muutosten mukana tulee järjestömme yhtenäisyyden ja yhteisvastuullisuuden vain tiivistyä. Nämä ominaisuudet säilytämme toimimalla yhdessä toisiamme kunnioittaen ja toistemme erilaisuuden hyväksyen niin yksilön kuin yhdistyksen tasolla. Tällä tavoin sotilaskotijärjestö selviää muutoksista ja säilyttää yhtenäisyytensä sekä omaleimaisuutensa. Haluan toivottaa kaikille hyvää loppuvuotta, rauhallista joulunaikaa sekä menestystä tulevalle vuodelle!

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded