Page 22

si. Kuusamossa osaston hallitus Hilkka Paloniemen johdolla tekee yhdistystoiminnassa vaadittavat paperityöt sekä varainhankintaa, ja me Ivalon sisaret teemme päivystyksiä Ivalon rajasotilaskodissa. Me Rajasotilaskotiyhdistyksen Kuusamon paikallisosaston sisaret teemme sisartyötä eri tavoin saman päämäärän saavuttamiseksi. Ivalossa oli aikanaan postitiivinen ongelma, että iso osa aktiivisista sisarista oli työssä käyviä,

perheellisiä naisia. Aikaa harrastukselle meinasi olla vaikeaa löytää, kun usein perheiden isät olivat töissä, partioimassa rajan pinnassa. Ratkaisu keksittiin yhteisvastuullisesti: yksi sisarista otti toisen sisaren lapset hoitoonsa, jotta äiti pääsi sisartyöhön, ja päivystysvuoro tuli hoidetuksi. Seuraavalla kerralla vaihdoimme osia. Ja kaikilla oli kivaa. Taisivatpa lapsetkin oppia jotain harrastuksestamme. On niin monia tapoja osallistua

vapaaehtoistyöhön. Lopulta osallistuminen on kiinni vain omasta halusta ja yhteisön tuesta sekä ehkä myös hieman mielikuvituksesta. Lämmin kiitos kaikille vihreille sisarille yhteisen vastuun kantamisesta! Satu Airola Rajasotilaskotiyhdistys ry:n Kuusamon osaston Ivalon sisar

Uuden Porin prikaatin vala Porissa

Vihreässä yhteistyössä on voimaa

N

iinisalon Tykistöprikaati yhdistyi vuoden alussa Porin prikaatiin puolustusvoimauudistuksessa. Yhdistymisen myötä yh-

teistyö Säkylän ja Niinisalon sotilaskotiyhdistysten välillä on lisääntynyt entisestään. Olemme käyneet neuvotteluja toiminnoista ja Maria-Liisa Laine

22

asioista, jotka koskevat varusmiehiä. Tavoitteena on ollut alokaspussien, palkitsemisten sekä viihde- ja kotiutusiltojen saattaminen samankaltaisiksi. ”Uuden” Porin prikaatin alokkaiden valatilaisuutta vietettiin 21.8.2015 Porissa, Kirjurinluodon kauniissa puistomaisemassa. Tilaisuus oli ainutlaatuinen ja lajissaan ensimmäinen, koska paikalla oli koko heinäkuun saapumiserän yli 2000 alokasta Säkylästä ja Niinisalosta. Valan esilukijana toimi Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen. Valapäivän aikana saimme tutustua myös muiden viranomaisten toimintaan, sillä toimintojaan olivat esittelemässä myös poliisi, pelastuslaitos, Tulli sekä Rajavartiolaitos. Vieraille oli valan ja ohimarssin jälkeen paljon katsottavaa. Elokuun vala oli samalla kol-

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded