__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

Pojattomat jakoivat kokemuksia Osallistujamäärä kertoo tarpeesta Lauantaiaamuna 22.8. Helsingin Sotilaskotiyhdistyksen tiloihin Lauttasaareen oli kokoontunut joukko sotilaskotisisaria, jotka edustivat pojattomia yhdistyksiä ja paikallisosastoja. Tapaamiseen oli tullut sisaria kymmenestä yhdistyksestä. Paikalla oli väkeä hiljattain pojattomaksi jääneistä ja jo pitempään pojattomana olleista yhdistyksistä. Kaikille tuntui olevan erityisen tärkeää päästä keskustelemaan muiden vastaavassa tilanteessa olevien yhdistysten edustajien kanssa ja saada kuulla muiden kokemuksista ja ratkaisuista erilaisissa tilanteissa. Asiat, jotka mietityttävät, ovat yllättävän samanlaisia riippumatta siitä, miten kauan sotilaskoti on ollut lakkautettuna.

Nimikkeet Ensimmäinen vilkas keskustelu syntyi siitä, millä nimellä pitäisi kutsua yhdistystä tilanteessa, jossa ei omalla alueella ole joukko-osastoa tai varusmieskoulutusta. Ovatko kyseessä pojattomat, kodittomat tai varusmiestä vailla olevat yhdistykset vai jotakin aivan muuta? Kaikki nyt käytössä olevat nimikkeet koettiin jossakin mielessä huonoiksi, mutta uutta kaikkia tyy-

dyttävää nimikettäkään ei löytynyt. Ehkä tästä pitäisi järjestää Sotilaskoti-lehden lukijakilpailu. Toinen nimikkeisiin liittyvä keskustelu virisi siitä, millä nimellä yhdistyksen jäseniä tulisi kutsua. Käytössähän on vakiintunut nimike vihreä sisar, sisar tai sisko. Yhdistyksissä on kuitenkin enenevässä määrin myös miespuolisia jäseniä. Varsinkin pojattomien yhdistysten toimintaedellytysten kannalta nämä henkilöt ovat ensiarvoisen tärkeitä esimerkiksi kuljettajina, mutta kaikkiin yhdistyksiin he ovat varmasti tervetulleita mukaan toimimaan. Vihreä veli, joka olisi luonnollinen nimike ottaa käyttöön siskon rinnalle, on ollut varattuna yhteysupseerien käyttöön. Keskustelussa tulikin esille, että varattaisiin veli-sana yhdistyksen miespuolisille jäsenille ja kutsuttaisiin yhteyshenkilöiksi nimitettyjä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen edustajia yhteysupseereiksi. Muutenkin toiminnassa otettaisiin huomioon, että emme ole vain naisjärjestö. Esimerkiksi sisarpäivien nimike voisi olla sotilaskotipäivä, ja yleisessä keskustelussa voisimme puhua yhdistysten jäsenistä sisarten sijaan.

Muutokset pojattomaksi jäätäessä Pojattomaksi jääminen aiheuttaa

yhdistyksen toimintaan valtavia muutoksia. Sotilaskotiyhdistykset, joilla aikaisemmin on ollut sotilaskotimyyntiä toiminnan rahoittamiseksi, henkilökuntaa hoitamaan ammattimaisesti monia yhdistystoimintaankin liittyviä tehtäviä sekä tilat, joissa on voitu järjestää sotilaskodin lisäksi muutakin yhdistystoimintaan liittyvää tapahtumaa sekä varastoida yhdistyksen omaisuutta, menettävät nämä etuudet samalla, kun sotilaskoti lakkaa. Näistä kokemuksista, muutoksista ja niiden vaatimista ratkaisuista tilaisuudessa alustivat Oulun, Mikkelin ja Lahden sotilaskotiyhdistysten edustajat. Yksi suurimmista muutoksista tapahtuu yhdistyksen taloudenpidossa. Kirsi Patrikainen Sotilaskotiliiton hallituksesta oli tilaisuudessa kertomassa näistä muutoksista, yhdistysten verotuksesta ja varainhankinnan mahdollisuuksista. Pojattomien yhdistysten mahdollisuudesta osallistua järjestön poikkeusolovalmiuden ylläpitämiseen ja harjoitteluun oli tilaisuudessa kertomassa Sotilaskotiliiton valmiuspäällikkö Kirsi Tulkki.

Intoa ja toimintamahdollisuuksia riittää Päivän lopuksi käytiin keskustelua, ja kaikkein mukavinta oli yhdessä todeta, että myös pojattomana toimivalle yhdistykselle löytyy tarkoi-

15

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded