__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

Valmiussuunnitelmaa valaisemassa

S

otilaskotiliiton poikkeusoloprosessi katsoi keväällä, että valmiussuunnitelman tilanteesta olisi hyvä saada tietoa kaikille, joten prosessin jäsenet lähtivät viemään tietoa yhdistysten sisariltoihin. Lähes kaikissa yhdistyksissä on vierailtu tämän vuoden aikana. Joissakin tilaisuuksissa on ollut mukana sisaria useammasta yhdistyksestä tai paikallisosastosta. Valmiussuunnitelma on edennyt parin viime vuoden aikana huomattavasti, ja pian suunnitelmat ovat päivitystä vaille valmiita. Suunnitelmaahan ei voi haudata kaapin pohjalle, vaan sen ajantasaisuutta ja toimivuutta täytyy testata säännöllisesti. Järjestössä on kolmen tason suunnitelmia. Ylimpänä liiton valmiussuunnitelma, johon vaikuttavat sotilaskotipiirien valmiussuunnitelmat. Näihin taas vaikuttavat sotilaskotiyksiköiden suunnitelmat. Suunnitelmien tekemisessä ovat olleet mukana kaikki yhdistykset ja paikallisosastot. Sotilaskotiyksiköitä on suunnitelmissa yksitoista ja piirejä kolme. Maantieteelliset rajat hakevat vielä hieman muotoaan. Kanttiinijoukkueet perustetaan tarvittaessa, ja niitä käytetään siellä missä tarvitaan. Kanttiinitoimintaan sitoutuvan täytyy miettiä, onko käytettävissä ja jaksaako henkisesti ja fyysisesti. Monien sotilaskotien toiminta jatkuu tehostetusti, täältä löytyy tekemistä kaikille. Tilaisuuksissa on keskusteltu

alustuksen pohjalta valmiussuunnittelusta, ja esille on noussut mielenkiintoisia kysymyksiä, kuten mikä on leirisotilaskoti, mitä eroa on kanttiinijoukkueella ja kanttiiniryhmällä, onko sotilaskotiautoihin saatavana kuljettajia ja minkälainen mahdollinen poikkeusolo voisi olla. Tiedon tarve on ollut huomattava, ja prosessi ottaa edelleen mielellään vastaan kutsuja tulla kertomaan asiasta. Aktiivista ja osallistuvaa väkeä tarvitaan niin yhdistyksissä, paikallisosastoissa, yksiköissä, piireissä

kuin kanttiinijoukoissakin. Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä ensimmäiseksi oman yhdistyksesi/paikallisosastosi puheenjohtajaan tai sotilaskotipäällikköön. Hän kertoo kiinnostuksestasi eteenpäin. Kaikkiin tehtäviin koulutetaan, tässäkin lehdessä on ilmoitus ensi kevään harjoitusmahdollisuudesta. Laura Haapala Sotilaskotiliiton poikkeusoloprosessin jäsen

Vuonna 2015 on vierailtu ympäri sotilaskotiyhdistyksiä kertomassa liiton valmiussuunnitelmasta.

13

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded