__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 12

Kokouksen päätteeksi Kokouksen esityslistan kohdassa ”Muut asiat” kertoi Sotilaskotiliiton yhteysupseeri eversti Topi Paloharju viimeisimmät kuulumisen Pääesikunnan ja liiton yhteistyöstä, ja Tampereen Seudun Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Niska toivotti meidät kaikki tervetulleeksi 23.4.2016 kevätkokoukseen Tampereelle. Kun puheenjohtaja oli päättänyt kokouksen, hallitustyöskentelyn jättävä Irma Kärkkäinen ja puheenjohtajuuden päättävä Satu Mustalahti vastaanottivat Sotilaskotiliiton hallituksen myöntämät pienoisliput kukkien kera.

Kirsi Tulkki

Liiton uusi ja vanha puheenjohtaja, Kirsi Patrikainen ja Satu Mustalahti.

Sotilaskotijärjestön visioksi sovittiin edelleen: ”Sotilaskotijärjestö on uudistuva ja tehtäväänsä sitoutunut maanpuolustusjärjestö, jonka toiminta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kumppanina on avointa ja arvostettua.” Yhteiseksi teemaksi vuodelle 2016 sovittiin jäsenistön vuosi. Tätä teemaa katsotaan liiton ja yhdistysten toimintasuunnitelmissa vähän eri näkökulmasta, koska liiton jäsenet ovat yhdistyksiä, kun taas yhdistysten jäsenet henkilöitä. Tämä tulee vaikuttamaan toimenpiteisiin, joita suunnitellaan teeman toteuttamiseksi. Satu Mustalahti Sotilaskotiliiton toiminnanjohtaja

Toimintasuunnitelmasta Järjestön strategiseen suunnitelmaan ei tehty suuria muutoksia. Perustehtävässä, joka kertoo järjestön toiminnan ytimen ja olemassaolon perustan, korostetaan varusmiehen ja kertausharjoituksiin osallistuvien reserviläisten hyvinvoinnin tukemista, yhdistysten elinvoimaisuuden säilyttämistä ja maanpuolustushengen ylläpitoa. Toiminnan kannalta tärkeät ja toimintaa ohjaavat asiat kirjataan strategiassa arvoihin. Sotilaskotijärjestön arvoista on ensimmäiseksi kirjattu vapaaehtoisuus. Järjestön visioksi kirjataan, millainen järjestö haluaa olla ja millainen on suunnittelun tavoittelema lopputulos.

12

Onnittelen lämpimästi uutta puheenjohtajaa, ja toivotan Kirsille menestystä tehtävässä. Haluan myös omasta puolestani kiittää kaikkia siitä mahdollisuudesta, jonka itse tämän harrastuksen parissa sain. Yhdeksän vuoden puheenjohtajuus Sotilaskotiliitossa oli matka, johon mahtui iloa, ystävyyttä, lämpimiä kohtaamisia, yllättäviä iskuja, surua, pettymyksiä, ihmetystä, riittämättömyyden tunnetta, unohtumattomia hetkiä, ennen näkemättömiä asioita, suuria juhlia, paljon elettyä arkea ja työtä. Toisin sanoen se on ollut elämää. Suuret kiitokset teille kaikille siitä, että minulla oli mahdollisuus rakkaan harrastuksen parissa ja kanssanne elää tämä osa elämääni. Satu Mustalahti Jag gratulerar varmt vår nya ordförande och tillönskar Kirsi framgång i uppdraget. Jag vill även för min egen del tacka alla för den möjlighet jag fått i anslutning till denna hobby. Mitt nio år långa ordförandeskap i Soldathemsförbundet var en resa som rymmer glädje, vänskap, varma möten, överraskande slag, sorg, besvikenhet, förvåning, känsla av att inte räcka till, oförglömliga stunder, aldrig tidigare skådade händelser, stora fester, en massa vardag och arbete. Med andra ord har det varit ett liv. Ett stort tack till er alla för att jag fick denna möjlighet i anslutning till min kära hobby och att jag fick leva denna del av mitt liv tillsammans med er. Satu Mustalahti

Profile for Sotilaskotiliitto

Sotilaskoti 52015netti  

Sotilaskoti 52015netti  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded