Sotilaskoti 1 2014 netti

Page 14

S So ottiilla asskko ottiissiissa arrp pä äiivvä ätt M Miikkkkeelliissssää 1144..--1155..66..22001144

Tarkennettu

kutsu

julkaistaan yhteiskirjeessä 2/14, joka ilmestyy 3.3. ja seuraavassa Sotilaskotilehdessä,

Ohjelmassa: yhdessäoloa – retkiä - tutustumisia * Porrassalmen taistelun 225-vuotisjuhla * Mikkelin klubi ja Marskin vaunu * Naisvuori, Kenkävero ja Mikkelipuisto * kyytiä tarjolla autolla, laivalla ja Mikke-junalla

lltajuhla: konsertti ja savolainen iltapalapöytä

konserttitalo Mikaelissa

joka ilmestyy 7.4.

Ilmoittautumisaika: 3.3.-14.4.2014 Ilmoittautuminen omaan sotilaskotiyhdistykseen

Oulun Sotilaskotiyhdistys mukana kutsunnoissa

O

ulussa pidettiin kutsuntoja 9.9.-4.10.2013. Oulun Sotilaskotiyhdistyksellä oli mahdollisuus olla mukana tuossa nuorten miesten tärkeässä tapahtumassa. Tarjosimme kaikille kutsunnan alaisille munkkikahvit. Lisäksi kävimme Eva Lindbladin kanssa vuoropäivinä kertomassa sotilaskotityöstä. Pojat saivat tietää, että ensimmäiset sotilaskotiyhdistykset on

14

perustettu 96 vuotta sitten saksalaisen mallin mukaisesti. Sotilaskotityö on täysin vapaaehtoista maanpuolustustyötä, ja sen perustehtävänä on huolehtia varusmiesten vapaa-ajan viihtyvyydestä varuskunnassa. Sotilaskotipalveluja tarjotaan myös maastoharjoituksissa ja leireillä. Jokaisessa varuskunnassa on sotilaskoti, joka on tarkoitettu varusmiesten keitaaksi. Sotilaskoti tarjoaa mo-

nipuoliset kahvilapalvelut. Muita aktiviteetteja ovat mm. sanomaja aikakauslehdet, kirjasto, musiikin kuuntelu, TV ja internet. Sotilaskoti on ainoa paikka, missä varusmies voi tavata siviilihenkilöitä. Yhteistyötä tehdään varusmiestoimikunnan kanssa, sekä tuetaan varusmiesten liikuntaharrastuksia. Sotilaskodin brändi – munkki – tuli luonnollisesti esille. Kerroimme muutamalla sanalla myös Oulun