Page 1


ประมวลภาพโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ปี ๕๕  

ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร มจร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you