Page 1

<HTML>


A nyní se již blížíme k samotnému závěru výkladu o HTML, a tak bych vám chtěl ukázat pár tipy, triků, vychytávek nebo jak tomu chcete říkat.

TEXT JEZDÍCÍ PŘES OBRAZOVKU Pokud se vám líbí efekt textu jezdícího přes obrazovku, postupujte podle takto. Tag vkládáte bo prosotru mezi <body></body> Pro náhled klikněte zde

Samozřejmě si tu již podle známých postupů můžete naformátovat text, výšku a šířku plochy, kde bude text přejíždět a taky funkci opakování pomocí tagu loop=“3“. Pokud chcete, aby text jezdil pořád dokola, položku look jednoduše nebudete vkládat. ;-)

VKLÁDÁNÍ SKRIPTŮ Skript jako takový není zapsán v HTML, ale jednou z kladných vlastností HTML je možnost přepnutí programovacího jazyka. Asi takto: <script type="text/javascript"><!-document.write("Vítejte na mé stránce"); //--></script> Tento kód na stránku napíše Vítejte na mé stránce pomocí skriptu. Lze také využít přímá cesta k externímu skriptu, a to takhle: <script language="Vbscript" src="externiskript.vbs"></script>

Tento kód otevře na stránce externí skript. Uživatel ale rozdíl mezi těmito dvěma možnosti nepozná.

FORMULÁŘE Stránky, které mají třeba funkci E-Shopu, jsou velmi důležité formuláře, které umožňují kontakt mezi čtenářem a administrátorem. Tyto formuláře jsou ale většinou udělané pomocí nějaké skriptovací platformy aj., tedy ASP nebo PHP. Jeden formulář, který jsem osobně vytvořil a zkušebně uvedl do provozu, můžete otestovat na této adrese. Tomu, kdo ho vyzkouší, odešlu


na zapsanou adresu e-mailovou odpověď (pravdivě stačí vyplnit jen jméno a mail … ). Další druh formuláře je třeba zapisování do diskuzí nebo dělání online testu pomocí zaškrtávání určité odpovědi. Formuláře se zapisují pomocí párového tagu <form>… A tady je příklad, jak vyrobit formulář, který bude ovládán externím souborem … <form action="skript.php" method="get"> <input type="text" name="parametr" value="počáteční hodnota"> <input type="submit" value="odeslat"> </form>

ZVUK / HUDBA NA POZADÍ Občas můžete při surfování narazit na stránku, která při svém otevření nečekaně spustí hlasitou hudbu. Pokud se toto stane mě a mám zrovna sluchátka, vždycky málem leknutím spadnu ze židle, takže vám nedoporučuji toto používat. Kdo by ale chtěl přece trochu návštěvníky svého webu trochu pozlobit, může postupovat podle tohoto návodu. 1) Do hlavičky umístíte tag <bgsound>. Není párový 2) Pomocí parametru src určíte, odkud se bude hudba přehrávat. Lze totiž přehrávat hudbu uloženou na vlastním serveru nebo cizí hudbu – pomocí URL adresy 3) Před stránku, která bude přehrávat automaticky hudbu, je vhodné umístit patřičné varování… Tady je ukázka kódu a jeho reálná ukázka je tady…

<bgsound src="hudba.mp3" loop="infinite/y">

OBRAZOVKUStránky,kterémajítřebafunkciE-Shopu,jsouvelmidůležitéformuláře,kteréumožňujíko  

&lt;HTML&gt; FORMULÁŘE TEXT JEZDÍCÍ PŘES OBRAZOVKU Stránky, které mají třeba funkci E-Shopu, jsou velmi důležité formuláře, které umožňují k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you