Page 36

36

10 TURMÅL FOR STORE OG SMÅ! For å vere med i trekninga av fine premiar må du levere inn side 33 til Ytre Sogn Turlag innan 01.11.2015. I Gulen kan du òg levere på Kommunehuset i Eivindvik, Joker i Brekke eller Bunnpris i Sløvåg. I Solund kan du levere på Kommunehuset eller Gjenbruket på Hardbakke.

Naturopplevingar for livet!

Ytre Sogn Turlag i samarbeid med: Grafisk Design: Karlsens.no Trykk: BODONI

KLIPPEKORT

Profile for Tor Arne Hauge

Turpass 2015  

Ytre Sogn Turlag (YST) har laga eit flott hefte med informasjon om YST, turprogram og skildring av ti turstiar i Gulen og Solund. Kart over...

Turpass 2015  

Ytre Sogn Turlag (YST) har laga eit flott hefte med informasjon om YST, turprogram og skildring av ti turstiar i Gulen og Solund. Kart over...

Profile for sotah
Advertisement