Page 1

İş güvencesi, insanca bir ücret, insanca yaşam için;

“Bir gün değil, her gün grev!” şiarını yükseltelim!

Sermayenin ve onun temsilcisi AKP hükümetinin hak gasplarına ve saldırılarına her gün bir yenisi ekleniyor. Bir yandan ülkeyi, emperyalizmin taşeronluğunda ve sermayenin sefil çıkarları uğruna savaşlara hazırlayan sermaye iktidarı, içeride ise işçi ve emekçileri sefalet koşulları altında yaşamaya mahkum ederek bu sayede karlarına kar katmayı amaçlıyor. Sermaye düzeni emekçilerin katmerli sömürüsü, savaşlar, faşist baskı ve terörle ve hepsinden önemlisi de biz milyonlarca işçi ve emekçinin örgütsüzlüğü sayesinde ayakta duruyor. Onyıllardır kamu hizmet kurumlarının tasfiyesi ve kamu hizmetinin piyasalaştırılması doğrultusunda büyük mesafeler alan sermaye iktidarı, bugün artık iş güvencemizi ortadan kaldırmaya, bizleri, kölece çalışma koşullarına mahkum etmeye odaklanmış bulunuyor. Bir yandan eğitim, sağlık, haberleşme ve ulaşım sektörlerinde özelleştirmelere hız verilirken, öte yandan da sözleşmeli ve güvencesiz çalışma dayatılıyor, rekabete dayalı performans sistemi ile ücret güvencemiz dahi ortadan kaldırılmak isteniyor. Bir günlük uyarı grevleri ve işkollarımız nezdinde gelişen parçalı mücadeleler ise bu saldırıları durdurmaya, hak kayıplarımızı gidermeye yetmiyor.


Biz Sosyalist Kamu Emekçileri olarak diyoruz ki: √ İş güvencesinin kaldırılmasına dönük saldırı yasalarının püskürtülmesi için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ 4/B, 4/C, 50/D gibi adlar altında sözleşmeli ve taşeron çalışan emekçilerin kadro taleplerinin kazanılması için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Sağlıkta ve eğitimde katkı payı vb. adlar altında yapılan soyguna dur demek, özelleştirmelerin durdurulması ve parasız-nitelikli kamu hizmeti için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Performansa ve rekabete dayalı çalışma düzeninin, rotasyon uygulamalarının önüne geçilmesi, gelir kayıplarımızın giderilmesi, insanca yaşanabilir bir ücret hakkının elde edilmesi için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Kademelendirme sistemine, aynı işi yapanlar arasında statü ve ücret ayrımlarına son vermek, eşit işe eşit ücret için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Emeklilikte sefalete dur demek, emeklilik yaşının düşürülmesi, her türlü ek ve yan ödemenin emekli keseneğine esas kazanca dahil edilmesi ve emekli maaşlarının yükseltilmesi için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Grev hakkının kazanılması ve gerçek bir toplu sözleşme düzeninin sağlanması, siyaset yasağının kaldırılması için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Halklar arasında tam hak eşitliği ekseninde Türk, Kürt tüm milliyetlerden işçi ve emekçilerin mücadele birliğini ve kardeşleşmesini sağlamak, bu sayede AKP’nin ve sermayenin “çözüm!” adı altında Ortadoğu’ya dönük hayata geçirmek istedikleri savaş politikalarını boşa düşürmek için; “Bir gün değil, her gün grev!” √ Sermayenin saldırılarını püskürtmek ve kazanımlar elde etmek, grev eksenine dayalı kesintisiz ve kararlı bir mücadeleden geçmektedir. Milyonlarcayız ve başarabiliriz. Bunun için gücümüze güvenmeli, “Bir gün değil, her gün grev!” şiarını hep bir ağızdan yükselterek uzun soluklu bir mücadeleye hazırlanmalıyız!

Sosyalist Kamu Emekçileri İşçi Bülteni Özel Sayı: 996 * Fiyatı: 25 Kr * Mayıs 2013 * Sahibi ve S. Yazı İşleri Md.: Tayfun Altıntaş * Yayın Türü: Yerel süreli, siyasi, ayda bir, Türkçe * EKSEN Basım Yayın Ltd. Şti. * Millet Cd. Sultan Cami Sk. No 2 / 9 Fatih/İstanbul * Tel/Fax: 0 (212) 621 74 52 * Baskı: Özdemir Mat Davutpaşa Cad Güven Sanayi sit C Blok No: 242 Topkapı İstanbul * 577 54 92

Bildiri-Mayıs 2013  
Bildiri-Mayıs 2013  

Sosyalist Kamu Emekçileri

Advertisement