Page 9

keb Mart:Layout 1 28.02.2012 04:55 Page 9

www.sosyalistkamu.com - 9

Eğitimin 4+4+4 kademeli zorunlu hale getirilmesi ve gizlenen gerçekler!

2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurası kararları bir bir hayat buluyor(!). “Okullar Hayat Bulsun” projesinden tutun da, “Eğitim Kampüsleri” projesine, zorunlu 8 yıllık eğitimin 12 yıla çıkarılarak kademelendirilmesine kadar bir dizi proje ve değişiklik gündemde. Son dönemde öne çıkan ise zorunlu temel eğitimin kademelendirilerek 12 yıla çıkarılması projesidir. Yeni sistemin ayrıntıları… 1+4+4+4’ten oluşan kademeli zorunlu eğitim, ortaokulları yeniden devreye sokacak. İlköğretim iki kademeden oluşacak. Birinci kademe 4 yıllık bir süreci kapsayacak ve öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından okutulacak. İkinci kademe ise yine 4 yıl olarak kurgulanarak “ortaokul” olarak planlanacak ve dersler branş öğretmenleri tarafından verilecek. İlk dört yıl, 1. kademeyi bitiren 10 yaşındaki çocuklar tercihleri ve istekleri doğrultusunda bitirdikleri eğitim kurumuna devam edebilecekleri gibi “alan” derslerinin ağırlıkta olacağı başka kurumlara da geçiş yapabilecekler. 1. kademenin ortaokul olarak kurgulanan ikinci 4 yıllık

bölümünün müfredatında öğrencilerin yönlendirilmeleri için “alan” derslerine ağırlık verilmesi planlanıyor. Son 4 yıllık eğitim ise lise eğitimi olarak şekillenecek ve “Temel Eğitim” kapsamına alınarak zorunlu hale getirilecek. Ayrıntıda gizlenen gerçekler! Bilindiği gibi 8 yıllık kesintisiz ve zorunlu eğitim 27 Şubat 1997’den sonra hayata geçmişti. Ordu eksenli statükocu güç, ülke yönetimindeki ağırlığını, dönemin dinci gerici partisiyle (RP) paylaşmamak için bir yandan tanklarını Ankara caddelerine sürmüş, bir yandan da bu partinin beslendiği kaynakları kurutma, daha doğru bir ifade ile sınırlandırma yoluna gitmiştir. İmam Hatip okullarını kontrol altına alma harekâtı “8 Yıllık Zorunlu Eğitim”in kabulü ile Türkiye eğitim sistemine hediye edilmiştir(!). Ama gelinen noktada birçok imkânı elinde barındıran ordu eksenli statükocu güç, zamanla bu imkânlarını kaybetmiş, içler acısı bir duruma düşerek köşesine çekilmek zorunda bırakılmıştır. Tam da böylesine bir dönemde dinci sermaye, AKP eliyle kaybettiği mevzileri tekrar ele geçirme ve mevzilerine yenilerini ekleme konusunda ataktadır. İşte böylesi bir hamlenin sonuçlarından biridir 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim. Eğitimin gericileştirilmesi… Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması projesinin amacının ilkini, dinci gerici partilerin ve cemaatlerin beslendiği kurumlar olan İmam Hatip okullarının önünün açılması olarak belirtmek gerekir. Bu okullarda “biat” ve “kul” kültürü ile eğitilecek öğrenciler, düşünmekten, sorgulamaktan uzak, kaderci mantıkla yetiştirilecekler. 10 yaşından sonra İmam Hatip okullarının orta kısımlarına kayıt yaptırabilecektir öğrenciler. Bu öğrencilerin pedagojik olarak kendi iradesiyle meslek seçimine yönelemeyeceği ortadadır.

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart  

Kamu Emekçileri Bülteni-2012 Mart